Winst per aandeel

Winst per aandeel wordt ook wel afgekort tot wpa. De wpa geeft aan hoeveel winst per aandeel beschikbaar is. De winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

De wpa is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd, gereserveerd of geherinvesteerd in het bedrijf voor verdere groei. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen niet-verwaterde winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel.

Winst per aandeel = nettowinst / aantal uitgegeven aandelen

Stel dat een onderneming een nettowinst van € 100 miljoen heeft behaald en 5 miljoen aandelen heeft uitstaan, dan is de wpa: € 20 (€ 100 miljoen/5 miljoen). Als de directie besluit om de gehele winst uit te keren als dividend, dan kan het bedrijf dus maximaal € 100 miljoen/5 miljoen= € 20 per aandeel aan dividend uitkeren.

winst per aandeel

Een onderneming kan bijvoorbeeld opteren om bij de winstverdeling € 50 miljoen te reserveren, (ook wel winstreserve of algemene/overige reserve genoemd) en € 50 miljoen uit te keren als dividend. De onderneming heeft 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven. Elk aandeel zal dan dus recht geven op een dividend van € 10 (€ 50 miljoen/ 5 miljoen).

Winst per aandeel verwatert

De verwaterde wpa wordt berekend onder de aanname dat alle contingente effecten (convertibles, warrants en opties) die tot verwatering van de winst leiden, omgezet of uitgeoefend worden en dus als gewone aandelen moeten worden beschouwd.

Alle ondernemingen met uitstaande convertibles, warrants en/of opties dienen de gewone en verwaterde wpa dan ook in hun jaarrekening te vermelden.

Stel dat er bij een obligatielening (bestaand uit 3 miljoen obligaties) per obligatie 1 warrant is uitgegeven. 1 warrant geeft recht op aankoop van 5 aandelen tegen een bepaalde prijs. De verwaterde winst per aandeel kan dan als volgt worden berekend: € 100 miljoen / 20 miljoen* = € 5.

* 5 miljoen uitgegeven aandelen + de 3 miljoen warrants die ieder recht geven tot aankoop van 5 aandelen; 5 miljoen + (3 miljoen x 5) = 20 miljoen aandelen dat potentieel in omloop zou kunnen zijn.

Veel beleggers kijken naar het dividend in plaats van naar de winst. Een goede boekhouder kan immers de winst van het bedrijf bijsturen. Dividend moet daadwerkelijk worden uitbetaald, dus daarmee kan niet worden gerommeld, zoals bijvoorbeeld met Enron of andere boekhoudschandalen.

Een bekend boek hierover heeft als titel “Dividenden liegen niet”. Het is geschreven door de zeer succesvolle belegger Geraldine Weiss (Dividends Don’t Lie: Finding Value in Blue-Chip Stocks). Maar niet ieder aandeel keert natuurlijk dividend uit, omdat het bedrijf het bijvoorbeeld zeer winstgevend kan investeren in de groei van het bedrijf of voor het opbouwen van een reservere zodat het bedrijf niet bij de eerste tegenslag in de problemen komt.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Kijk dan eens naar de Trading Navigator op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator