yieldcurve

Yieldcurve

Yieldcurve

Yieldcurve geeft grafisch het verband weer tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as staat de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve )rendement.

Normale yieldcurve

Onder ‘normale’ omstandigheden is de lange rente hoger dan korter lopende leningen, wat men ook wel een normale yieldcurve noemt. Dit komt onder meer doordat een langer lopende lening een compensatie voor inflatie zou moeten hebben. Bovendien is de situatie over 10 jaar moeilijker in te schatten en daardoor dus risicovoller dan de situatie over 1 jaar.

Hoe langer de looptijd, hoe moeilijker het is de toekomst in te schatten en hoe hoger de vergoeding zou moeten zijn om te compenseren voor dit hogere risico. Hoe korter de looptijd, zoals binnen een jaar, hoe kleiner de kans op grote economische verschillen ten opzichte van  de huidige situatie.

Stijgend yieldcurve

Als de markt verwacht dat er inflatoire druk zal optreden, zal dit normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Rente is niet alleen een compensatie voor het risico, maar ook voor de geldontwaarding. Iemand die het geld uitleent, zal immers een vergoeding willen ontvangen, opdat de koopkracht aan het einde van de looptijd gelijk is. Bij een stijgende inflatie, kan minder worden gekocht voor 1 euro en dus zal een hogere rente nodig zijn. Lang(er)lopende obligaties zullen dan worden verkocht, de koersen van deze obligaties zullen daardoor dalen en de rentevergoeding ten opzichte van de koers van de obligatie wordt hoger, waardoor de rente (het effectief rendement) zal stijgen. De grafiek begint dus linksonder en eindigt rechtsboven.

inverse yieldcurve

Als de korte rente boven de lange rente noteert, spreken we van een inverse yieldcurve. De grafiek begint in dit geval linksboven en eindigt rechtsonder. Dit is uitzonderlijk omdat een langere looptijd meer risico met zich meebrengt waardoor normaal een hogere vergoeding wordt geëist voor het hogere risico. Dit gebeurt doorgaans alleen bij toenemende economische onzekerheid. De verwachting is dan dat het termijn wel weer goed komt, maar in de nabije toekomst worden economisch zwaardere tijden verwacht.

Vlakke yieldcurve

Een andere variant is de, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen: de vlakke yieldcurve. De grafiek loopt dus vlak. Dit is doorgaans ongunstig voor banken omdat zij juist geld verdienen aan het kort aantrekken van geld (spaargelden) en het juist lang uitzetten van gelden (hypotheken). Dit is dus ook niet vaak het geval. We zien in de regel dus een normale rentestructuur, dus met lange rentes die hoger zijn dan de korte rentes.

Rentestructuur

Factoren die de rentestructuur bepalen:

  • liquiditeit: korte rente is lager door zijn grote liquiditeit. Mede hierdoor is ook het inflatierisico beperkt.
  • Verwachtingen rente ontwikkeling: een verwachte rentestijging kan de yieldcurve fors steiler maken doordat beleggers langer lopende leningen verkopen. Daarentegen zal een verwachte rentedaling een vlakker wordende of dalende yieldcurve (inverse yieldcurve) tot gevolg kunnen hebben.
  • Kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van een debiteur (uitgever van obligatie) is van invloed op de rente-opslag (spread) die beleggers eisen. Een land als Griekenland of Spanje, zal een hogere rente moeten betalen dan bijvoorbeeld veiliger geachte landen zoals Duitsland en Nederland.
  • Inflatieverwachtingen.

Weten hoe de trend is van de rente? Gebruik dan een objectieve indicator, bijvoorbeeld de Trading Navigator