De koersgrafiek geeft overzichtelijk weer de actuele koersen van aandelen van gisteren, eergisteren en de dagen, weken, maanden en jaren daarvoor.Met de moderne technologie en communicatiesystemen zijn de actuele koersen van de meeste aandelen tegenwoordig overal en op ieder moment direct beschikbaar. En hetzelfde geldt voor de koersen van gisteren, eergisteren en de dagen, weken, maanden en jaren daarvoor. Al deze gegevens kunnen heel overzichtelijk worden weergegeven in een koersgrafiek.

Een dergelijk koersgrafiek is opgebouwd uit allemaal verticale lijntjes. Ieder lijntje geeft de waarde weer, die de koers van een bepaald aandeel gedurende een bepaalde periode heeft doorlopen.

Het streepje links geeft de openingskoers weer. Het streepje rechts is de slotkoers voor die periode. En de periode kan zijn een dag, een week, een maand of een jaar, maar ook een uur of zelfs een minuut.

Deze weergave van de koersontwikkeling is met behulp van een grafiekenprogramma op de computer zichtbaar te maken . In de meeste kranten staan de koersgegevens ook dagelijks vermeld. Het zijn echter vooral de slotkoersen waar we naar kijken. Die geven immers het beste weer op welke waarde de markt is uitgekomen na een lange dag, week of maand van loven en bieden door de kopers en de verkopers.

In de bovenstaande koersgrafieken is verder te zien dat de koersen in een bepaalde periode omhoog of omlaag kunnen bewegen ten opzichte van de vorige periode. En dat ook vaak doen. Maar duidelijk is ook dat er bepaalde perioden zijn, waarin de koersen overwegend meer naar boven bewegen dan naar beneden.

In de grafieken komt dat tot uiting als een koersstijging. Dat is dan een periode, waarin we als belegger zo’n aandeel ( index, grondstof of valuta) wel in ons bezit willen hebben. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Dat is in de grafieken te zien als een koersdaling. En gedurende zo’n periode zijn we het betreffende aandeel dan juist liever kwijt