cyclische aandelen

Wat is een cyclisch aandeel?

Cyclische aandelen zijn aandelen waarvan de koersen een cyclisch patroon volgen, wat betekent dat ze stijgen met de economie en dalen bij krimp. Dergelijke aandelen profiteren meestal van gunstige economische omstandigheden en zijn vaak te vinden in sectoren als luchtvaartmaatschappijen, financiële diensten, autofabrikanten, huizenbouwers en meer. Denk bijvoorbeeld ook aan industriële grondstoffen als olie en staal, die aanzienlijke cyclische bewegingen in hun aandelenkoersen ondergaan op basis van de stand van het macro-economische klimaat.

Cyclische aandelen kunnen cyclisch stijgend of cyclisch dalend zijn; cyclisch stijgende aandelen bewegen mee met de cyclische opwaartse bewegingen van de economie, en cyclisch dalende aandelen bewegen mee met de cyclische neerwaartse bewegingen van de economie. Door het gedrag van deze aandelen te begrijpen en te anticiperen op cyclische trends, kunnen beleggers profiteren van potentiële kansen wanneer dergelijke aandelen aantrekkelijk worden.

Wat is het verschil tussen cyclische aandelen en defensieve aandelen?

Cyclische en defensieve aandelen vertegenwoordigen twee verschillende maar belangrijke sectoren van de aandelenmarkt. Cyclische aandelen worden gekenmerkt door wisselende koersen die afhangen van de toestand van de economie – wanneer de economie bloeit, hebben deze aandelen de neiging in waarde te stijgen, terwijl ze dalen wanneer de economische omstandigheden verzwakken. Voorbeelden van deze aandelen zijn energie-, financiële en industriële bedrijven.

Defensieve aandelen daarentegen hebben vaak stabiele koersen en laten consistente prestaties zien, ongeacht economische variabelen. Bedrijven in deze sector zijn meestal zorgverleners, niet-duurzame consumptiegoederen, nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven die goederen of diensten leveren die consumenten waarschijnlijk zullen kopen, ongeacht de huidige economische situatie. Begrijpen welk type aandelen het beste is voor iemands portefeuille is een cruciaal onderdeel van verstandig beleggen.

Welke soorten cyclishe aandelen zijn er?

De meest verhandelde cyclische aandelen zijn consumentencycli, industriële cycli en energiecycli. Consumentencycli zijn afhankelijk van het bestedingsgedrag van de consument en vertonen doorgaans een hogere groei in perioden van toegenomen consumentenoptimisme. Industriële cycli daarentegen zijn afkomstig van productiebedrijven die voorspelbaar reageren op macro-economische cycli zoals recessies. Tot slot omvatten energiecycli sectoren zoals olie- en gasproducenten, die bijzonder gevoelig zijn voor schommelingen in de grondstoffenprijzen wegens hun directe afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen.

Wanneer moet je beleggen in cyclische aandelen?

Cyclische aandelen worden vaak beïnvloed door de markten en vereisen het juiste moment om er de vruchten van te plukken. Wanneer de algemene markt groeit, profiteren cyclische aandelen van stijgende prijzen. Omgekeerd, wanneer de marktomstandigheden verslechteren, zal de waarde van deze aandelen gewoonlijk dalen door een zwakkere vraag. De beste tijd om in cyclische aandelen te beleggen is dan ook meestal wanneer de groei-indicatoren verbeteren, zoals een toename van de consumentenbestedingen of van de werkgelegenheid.

Voordelen van beleggen in cyclische aandelen

Beleggen in cyclische aandelen biedt unieke voordelen. Deze aandelen volgen doorgaans de cyclische economische trends, waardoor beleggers kunnen profiteren van cyclische koersschommelingen. Bovendien bieden cyclische aandelen meer flexibiliteit als het gaat om langetermijnbeleggingsstrategieën, omdat cyclische aandelen vaak volatieler zijn dan de markt als geheel, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor kortetermijnbeleggers. Omdat cyclische aandelen doorgaans een hogere volatiliteit hebben, kunnen zij beleggers ook een groter opwaarts potentieel bieden wanneer de economie groeit. Daarom kunnen deze aandelen een nuttige aanvulling zijn op de portefeuille, waardoor goed geïnformeerde beleggers kunnen profiteren.

Nadelen van beleggen in cyclische aandelen

Beleggen in cyclische aandelen kent echter ook enkele nadelen. Deze aandelen zijn sterk afhankelijk van de cyclische aard van hun sector en markt, wat betekent dat hun prestaties zeer sterk kunnen variëren in verschillende tijden van het jaar of bedrijfscycli. Wanneer het cyclische aandeel “in het seizoen” is, presteert het doorgaans goed, maar wanneer het “buiten het seizoen” is, keldert zijn waarde. Daarnaast kunnen beleggers in cyclische aandelen moeilijk voorspellen wanneer deze pieken en dalen zich zullen voordoen. Bovendien zijn cyclische aandelen doorgaans volatieler dan defensieve aandelen, wat betekent dat er een groter risico verbonden is aan beleggen in deze aandelen. Wees er ook op gewezen dat deze aandelen gewoonlijk lage dividenden uitkeren, omdat zij vaak niet over de nodige winst beschikken om grotere dividenduitkeringen te doen.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.