defensieve aandelen

Wat is een defensief aandeel?

Defensieve aandelen zijn aandelen die doorgaans stabiele rendementen en een lage volatiliteit hebben. In tegenstelling tot agressieve of cyclische aandelen, die vaak een grote volatiliteit kennen naarmate de markten stijgen en dalen, bieden defensieve aandelen beleggers juist betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van hun rendement. Een zekere bescherming dus tegen marktturbulentie. Deze activa leveren doorgaans gematigde winsten op, maar helpen het algemene risico van een beleggingsportefeuille te verminderen.

Defensieve aandelen zijn doorgaans gevestigde bedrijven met een solide bedrijfsvoering en weinig marktgevoeligheid. Daartoe behoren aandelen in sectoren als levensmiddelen of farmaceutische producten, nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven. Defensieve aandelen worden gewoonlijk gekozen op basis van hun dividendrendement en lage bètawaarden – deze beide maatstaven helpen een belegger te bepalen hoe defensief het aandeel is, zodat hij beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen kan nemen.

Wat is het verschil tussen defensieve aandelen en cyclische aandelen?

Defensieve en cyclische aandelen vertegenwoordigen twee verschillende maar belangrijke sectoren van de aandelenmarkt. Defensieve aandelen hebben vaak stabiele koersen en laten consistente prestaties zien, ongeacht economische variabelen. Bedrijven in deze sector zijn meestal zorgverleners, niet-duurzame consumptiegoederen, nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven die goederen of diensten leveren die consumenten waarschijnlijk zullen kopen, ongeacht de huidige economische situatie.

Cyclische aandelen daarentegen worden gekenmerkt door wisselende koersen die afhangen van de toestand van de economie – wanneer de economie bloeit, hebben deze aandelen de neiging in waarde te stijgen, terwijl ze dalen wanneer de economische omstandigheden verzwakken. Voorbeelden van cyclische aandelen zijn energie-, financiële en industriële bedrijven. Begrijpen welk type aandelen het beste is voor iemands portefeuille, is cruciaal bij verstandig beleggen.

Welke soorten defensieve aandelen zijn er?

Defensieve aandelen omvatten doorgaans producten en diensten in defensieve sectoren. Voorbeelden van defensieve aandelen zijn nutsbedrijven, niet-duurzame consumentengoederen en dividenduitkerende aandelen, omdat deze doorgaans een stabiel rendement opleveren ongeacht de marktomstandigheden. Daarnaast worden defensieve sectoren zoals vastgoed, gezondheidszorg, defensieve industrieën zoals telecommunicatie en essentiële huishoudelijke artikelen zoals voedsel en drank ook als defensieve aandelen beschouwd.

Wanneer moet je beleggen in cyclische aandelen?

Cyclische aandelen worden vaak beïnvloed door de markten en vereisen het juiste moment om er de vruchten van te plukken. Wanneer de algemene markt groeit, profiteren cyclische aandelen van stijgende prijzen. Omgekeerd, wanneer de marktomstandigheden verslechteren, zal de waarde van deze aandelen gewoonlijk dalen door een zwakkere vraag. De beste tijd om in cyclische aandelen te beleggen is dan ook meestal wanneer de groei-indicatoren verbeteren, zoals een toename van de consumentenbestedingen of van de werkgelegenheid.

Voordelen van beleggen in defensieve aandelen

Beleggen in defensieve aandelen biedt een aantal voordelen. Daartoe behoren een lagere volatiliteit, minder risicoblootstelling en stabiele dividendwinsten in een steeds concurrerender en volatieler financieel klimaat. Bovendien zijn defensieve aandelen minder gevoelig voor macro-economische trends zoals stijgende inflatie en stagnerende groei dan cyclische aandelen. Aangezien defensieve aandelen beleggers doorgaans een meer consistente performance bieden gedurende hun beleggingspakket, kunnen zij de stabiliteit bieden die nodig is voor een meer zekere portefeuille op lange termijn. Met name temidden van de macro-onzekerheden die het huidige economische landschap veroorzaakt.

Nadelen van beleggen in defensieve aandelen

Beleggen in defensieve aandelen kent echter ook enkele nadelen. Over het algemeen bieden defensieve aandelen geen hoog groeipotentieel in vergelijking met agressievere of cyclische beleggingen. Daarnaast bieden zij een beperktere bescherming tegen inflatie en rentewijzigingen dan andere effecten, omdat hun koersen vaak traag reageren op marktschommelingen. Ten slotte betalen defensieve aandelen doorgaans minder dividend dan andere soorten aandelen en bieden zij mogelijk onvoldoende vermogensgroei op lange termijn voor beleggers die op zoek zijn naar hogere rendementen. Hoewel dit type belegging over het algemeen een veilige keuze is, kan het feit dat het geen grote winsten oplevert in bepaalde situaties een nadeel zijn.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.