Triple A- status: wat is het en welke landen hebben deze status?

Microsoft Triple A- status

Triple A- status als land of als bedrijf zorgt ervoor dat kan lenen tegen gunstiger voorwaarden. Maar hoe kom je eigenlijk aan deze status? Welke landen hebben een Triple A- status? Zijn er ook bedrijven met een dergelijke status? Allemaal vragen (en nog meer) die we in dit artikel gaan beantwoorden.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ en maak winst op de beurs: https://www.10stappen.com

Wat is de Triple A- status?

Met een Triple A- status wordt de kredietwaardigheid van een bepaald land of bedrijf aangegeven. De A- status is een onderdeel van een ranking die loopt van A tot en met D. Hierbij is de Triple A- status het meest kredietwaardig, terwijl de Triple D- status het minst kredietwaardig betekent. Deze ranking kent nog allerlei tussenvormen zoals: AAA, AA1, A1, A2 en A3. De hoogst haalbare status, dus het meest kredietwaardig, is de Triple AAA- status. Je kunt dit vergelijken met een tien op een proefwerk.

Het lijkt misschien raar dat er zoveel statussen zijn. Dit doen de beoordelaars vooral uit marketingoogpunt. Het verschil tussen Triple A en B lijkt veel groter dan het verschil tussen AAA en AA1. Zo lijkt de kredietwaardigheid van een land of bedrijf heel erg mee te vallen, terwijl er toch wel degelijk een verschil is.

Wat is de betekenis van de ranking?

Het voert te ver om alle statussen hier neer te zetten en daar een toelichting op te geven. Daarom beperken we ons tot de belangrijkste.

 • Triple AAA: uitstekende kredietwaardigheid
 • AA:                 hoge kredietwaardigheid
 • A:                 goede kredietwaardigheid
 • Triple BBB: voldoende kredietwaardigheid
 • BB:                 voldoende kredietwaardig, mits de economische vooruitzichten goed zijn.
 • B:                 voldoende kredietwaardigheid op de korte termijn
 • Triple CCC: slechte kredietwaardigheid, goede kans op faillissement
 • CC:                 slechte kredietwaardigheid, kleine kans om te overleven
 • C: slechte kredietwaardigheid, nauwelijks kans om te overleven
 • Triple D: geen kredietwaardigheid, faillissement

Waaruit bestaat de Triple A- status?

De kredietwaardigheid van een land geldt vooral voor de obligatieleningen. Hoe hoger de kredietwaardigheid is van een land, hoe beter dit land aan zijn verplichtingen met betrekking tot een obligatielening kan voldoen. Als je dus een obligatielening hebt bij een land met een Triple A- status dan mag je ervan uitgaan dat dit land de verplichtingen als interestbetaling en aflossing kan nakomen.

Natuurlijk geeft de Triple A- status geen absolute zekerheid. Er kunnen altijd gebeurtenissen voorvallen (denk aan de Corona- crisis) waardoor de kredietwaardigheid van een land fors onderuitgaat. Met beleggingen loop je nu eenmaal een bepaald risico.

Bij een land met bijvoorbeeld een Triple C- status is de kans dat je je geld terugkrijgt een stuk kleiner. Neem bijvoorbeeld Griekenland, een land met de CC- status. Sinds de bankencrisis in 2008 is dit land flink in de financiële problemen gekomen. Stel je koopt Griekse obligaties dan is de kans dat je het geïnvesteerde geld niet terugkrijgt redelijk groot.

Wie geeft deze status?

Er zijn verschillende kredietbeoordelaars die een Triple A- status kunnen geven. Een zeer bekende beoordelaar is Standard and Poors. Ook Moody’s Investor Service en Fitch zijn bedrijven die zich hiermee bezighouden. Deze bureaus zijn de meest bekende beoordelaars en hebben daarmee ook veel invloed op de financiële wereld. De status die zij een land toekennen is van invloed op de hele financiële wereldmarkt.

Door de verschillende beoordelaars kan er wel een vertekend beeld ontstaan. Het ene land kan bij de ene beoordelaar een Triple A- status hebben, terwijl hetzelfde land bij een andere beoordelaar de AA- status heeft.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Wil je als bedrijf ook een dergelijke status hebben? Dat kan, maar daar moet je wel voor betalen. Dit in tegenstelling tot landen die de beoordeling gratis krijgen. Op het moment dat je als bedrijf een kredietbeoordelaar betaalt, kent deze jou een rating toe.

Hoe komt de Triple A- status tot stand?

De kredietbeoordelaars doen een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een bepaald land. Als er een status is toegekend wil dit niet zeggen dat dit eeuwig zo blijft. Ieder jaar vindt er een herhalingsonderzoek plaats.

Mochten er tijdens dit onderzoek twijfels ontstaan over de huidige status dan wordt aangekondigd dat de beoordelaar bezig is om de status te herzien (dit noemen we: ‘on watch’). Dit herhalingsonderzoek kan zowel positief (een hogere status) als negatief (een lagere status) uitvallen.

Tijdens het onderzoek wordt er naar verschillende zaken gekeken. Bij een land kijkt de beoordelaar bijvoorbeeld naar: de staatsschuld, de inflatieverwachtingen, de huizenmarkt, de concurrentiepositie en het begrotingsbeleid. Bij bedrijven kijkt de beoordelaar bijvoorbeeld naar: de financiële positie, door derden gegeven garanties en de rol van holdings.

Voordelen van deze status

Een land heeft hoe dan ook een kredietstatus nodig om spaargeld aan te trekken, obligaties uit te lenen of geld te lenen. Het voordeel van landen met een hoge status, bijvoorbeeld de Triple A- status, is dat zij met voordeliger rentetarieven kunnen lenen dan landen met een lagere status.

Veel overheden vinden dit zeer belangrijk, want als zij minder rente hoeven te betalen, profiteren de burgers van dit land er ook weer van. Meestal wordt deze rente namelijk doorberekend aan de burgers in de vorm van belasting. Hoe minder belasting je hoeft te betalen, hoe beter het is.

Ook heb je meer kansen en krijg je meer mogelijkheden op de financiële markt, zowel als land en als bedrijf. Met een Triple A- status gaan er deuren open die anders gesloten zouden blijven. Je kunt dus weer andere financiële bronnen aanboren met de status.

Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat beleggers vooral vertrouwen op deze ratings bij de beslissing om een obligatie al dan niet te kopen. Bij een steekproef van 697 municipal bonds die in 1998 werden uitgegeven bleek dat de ratings gegeven door Standard & Poor’s de financieringskosten met 4 basispunten konden verlagen dankzij de aanvullende informatie die bij de toekenning van deze ratings werd verstrekt(1).

Welke landen hebben de Triple A- status?

Er zijn in 2020 elf landen met de Triple AAA- status volgens Standard and Poors. Deze lijst van kredietwaardige landen ziet er als volgt uit:

 • Australië
 • Canada
 • Denemarken
 • Finland
 • Duitsland
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Singapore
 • Zweden
 • Zwitserland

Bij kredietbeoordelaar Fitch ziet de lijst er iets anders uit. De onderzoekers geven Finland niet de hoogste status, de VS daarentegen wel. Ook bij Moody’s zien we een kleine verandering: ook hier krijgt Finland niet de hoogste status, maar de VS wel. Daarnaast krijgt Nieuw-Zeeland hier ook de Triple AAA- status toegewezen. Moody’s heeft dus twaalf landen met een Triple A- status[1].

De status van Nederland

In 2013 raakte Nederland de Triple A- status kwijt en ging terug naar Triple AA+. Tot die tijd heeft Nederland lange tijd wel de Triple AAA- status bij de belangrijkste kredietbeoordelaars. Slechtere economische vooruitzichten ten opzichte van vergelijkbare landen zorgen er onder meer voor dat Nederland de hoogste status kwijtraakte.

In 2015 keert voor Nederland het tij en krijgt het de Triple A- status terug. Eerder dan verwacht heeft Nederland het herstel van de economie voor elkaar gekregen. Ook zien de groeiperspectieven er rooskleuriger uit. De kredietbeoordelaars waarderen dit met opnieuw de hoogste status.

Tegenwoordig lijkt het wel goed te zitten met de Triple A- status van Nederland. Als het gaat om economische kracht, begrotingsdiscipline en institutionele kracht scoort Nederland ‘very high’ volgens de beoordelaars. Daarnaast is er een hele lage kans op onverwachte risico’s in Nederland.

Nederland heeft een goed opgeleide beroepsbevolking, een gediversifieerde economie en ook nog eens een goede infrastructuur. Dit alles leidt tot goede economische vooruitzichten, waardoor de Triple A- status voorlopig nog wel een tijdje in Nederlands bezit zal zijn.

De Triple A- status in Europa

Van de landen uit de Eurozone hebben er drie een Triple A- status. Naast het al genoemde Nederland zijn dit Duitsland en Luxemburg. Finland heeft ook de euro, maar heeft alleen bij Standard and Poors de hoogste rating. Dat wil zeggen dat de euro nog niet alle deelnemende landen (negentien) een hoge kredietwaardigheid heeft bezorgd. Sterker nog: de meeste eurolanden zijn er in kredietwaardigheid juist op achteruitgegaan!

Wat betreft de andere Europese landen met een Triple A- status valt op dat vooral de Scandinavische landen het goed doen, zeker als we Finland voor het gemak weer even meerekenen.

Het belang van deze ratings in de EU is wel interessant geworden sinds Europese crisissen.

Wetenschappers onderzochten de effecten van de aankondigingen gedaan door kredietbeoordelaars in de eurozone in verband met de kredietratings van staatsobligaties bij het uitbreken van de crisis. De rendementen op staatsobligaties reageerden op de aankondigingen over een ratingverlaging afhankelijk van de kredietwaardigheid van de emittenten. Elk land werd afzonderlijk bestudeerd. De koers van de euro zelf werd niet substantieel beïnvloed door de ingrepen van de ratinghuizen, maar de volatiliteit van de Europese eenheidsmunt nam wel toe. Uit de studie bleek verder dat de monetaire unie heeft geleid tot een opsplitsing van de gevolgen van de downgradings tussen de euro en de rendementen op staatsobligaties. Het waren vooral deze laatsten die de klappen kregen(2).

De status van de Verenigde Staten

Volgens de kredietbeoordelaars hebben de Verenigde Staten hun Triple A- status aan verschillende factoren te danken. Zo gaat in Amerika meer geld naar allerlei sociale regelingen, zoals een werkloosheidsuitkering en medische zorg, als het slechter gaat met de economie. Daarnaast wordt er tijdens een recessie door de overheden actief veel geld besteed aan het herstellen van industrieën die slecht draaien of het opzetten van grote publieke werken.

Het voordeel voor de afzonderlijke staten van Amerika is dat zij, ondanks dat ze minder geld uit kunnen geven, economisch toch goed kunnen blijven draaien, doordat de overheid meer geld uitgeeft.

Het verschil tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is dat de federale overheid van Amerika als aanjager fungeert voor alle afzonderlijke staten. In de Europese Unie zie je dat er geen sterk centraal gezag is. Brussel trekt overigens steeds meer macht naar zich toe.

Bedrijven met de Triple A- status

Ook bedrijven hebben veel baat bij een Triple A- status. Het is immers zo dat deze status gelijk staat aan een hoge kredietwaardigheid. Bedrijven met een Triple A- status zullen dan ook zeer waarschijnlijk aan hun betalingen kunnen voldoen als het gaat om obligatieleningen die je van dit bedrijf koopt.

Voor de bedrijven zelf met een Triple A- status zijn er eveneens veel voordelen weggelegd. Zo hebben ze minder kosten bij de uitgifte van obligatieleningen. Daarnaast kunnen bedrijven met de hoogste status gemakkelijker grote geldbedragen lenen. Het gevolg hiervan is dat het bedrijf zijn concurrentiepositie en met marktaandeel (aanzienlijk) kan laten stijgen.

Criteria bedrijven met deze status

De kredietbeoordelaars van Standard and Poors, Moody’s en Fitch gebruiken verschillende criteria om de kredietwaardigheid van een bedrijf vast te stellen. Er wordt met name naar gekeken hoe financieel gezond het bedrijf is. Dit doet men door te kijken naar de kaspositie en de balans. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het vermogen om schulden af te lossen. Verder wordt het volgende van het bedrijf bekeken:

 • Belastinglast
 • Vooruitzichten
 • Winstmarges
 • Winstgroei
 • Trends in de industrie
 • Regelgeving van de omgeving.

Mochten al deze punten goed uitpakken voor het bedrijf dan wordt de hoogste status toegekend: Triple AAA. Net als bij landen zijn er ook andere (lagere) statussen. Hier wordt in principe dezelfde ranking gehanteerd als bij landen (zie ook elders in dit artikel)

De verschillende ratings door deze beoordelaars hebben ook invloed op het ontstaan van problemen, zoals een financiële crisis. Onderzoek heeft een verband gelegd tussen de obligaties die de crisis veroorzaakten en de ratings die deze hadden gekregen van de grote ratingbureaus.

De kredietbeoordelaars die in deze periode de ratings van door hypotheek gedekte effecten domineerden, waren Moody’s en Standard & Poor’s. De twee ratingbureaus beoordeelden ongeveer 4.300 miljard dollar aan obligaties als triple AAA, maar ze verlaagden binnen een periode van 18 maanden de rating voor deze obligaties tot onder het niveau van investment grade. Deze studie wou aantonen dat het bedrijfsmodel van de ratingbureaus leidde grote belangenconflicten, want Moody’s en Standard & Poor’s waren niet in staat om een gegeven rating zo maar één, twee, drie te verlagen. Analisten die door de emittenten van obligaties als ‘vervelend’ werden ervaren, werden uit het proces van de toekenning van een rating verwijderd. Met alle gevolgen van dien(3).

Welke bedrijven hebben een Triple A- status?

Op het moment van schrijven (oktober 2020) zijn er slechts twee bedrijven in de wereld met een Triple AAA- status. Het gaat hier om de Amerikaanse bedrijven Microsoft en Johnson & Johnson. In het verleden waren er wel meer bedrijven met een Triple AAA- status, maar sinds de kredietcrisis in 2008 zijn er slechts twee overgebleven.

Triple A- status Microsoft

Microsoft is een groot technologisch bedrijf. Bekende producten als Windows en Microsoft Office zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Het bedrijf staat als bijzonder krachtig en stabiel bekende door de uitstekende bedrijfsvoering.

Met de kredietwaardigheid van Microsoft zit het dan ook wel goed. Sterker: het bedrijf wordt door de beoordelaars een hogere kredietwaardigheid toegeschreven dan de Amerikaanse federale overheid. Dat is wel zeer bijzonder: je kunt dus beter obligaties nemen van Microsoft dan van de Verenigde Staten…

Triple A- status Johnson & Johnson

Johnson & Johnson is een farmaciereus uit de Verenigde Staten met maar liefst 260 dochterondernemingen. De hoge kredietwaardigheid van dit bedrijf zit hem vooral in de balans van het bedrijf. Het lukt Johnson & Johnson namelijk een voortdurende bedrijfsgroei te realiseren zonder de balans op te rekken. Hierdoor kan het bedrijf, bijvoorbeeld tijdens een recessie, aan zijn betalingsverplichtingen blijven voldoen.

Een status zegt niet alles

Ondanks dat er veel waarde gehecht wordt in de financiële wereld aan de Triple A- status, klinkt er toch ook wel wat kritiek op de kredietbeoordelaars zelf. Zo zouden de bureaus in 2007 niet snel genoeg gereageerd hebben op veranderingen op de woningmarkt.

Ook is er kritiek op het feit dat de kredietbeoordelaars commerciële ondernemingen zijn. Zij beoordelen dus ook hun eigen klanten. Boze stemmen beweren dat de beoordelaars hun eigen klanten bevoordelen. Dit valt echter niet te bewijzen. De Europese Commissie pleit wel voor een onafhankelijk bureau van kredietbeoordelaars.[2]

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. Harm van Wijk

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

triple a

[1] https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Obligatierating

 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-5850.00084
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572308916300249
 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-923X.2012.02268.x
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.