Beleggen in de top 30 Tanker aandelen voor 2024

Tanker

Tanker aandelen bieden prachtige kansen, maar “De tankermarkt is nog altijd verschrikkelijk moeilijk om in te werken”, zegt Anders Karlsen, analist van het beurshuis Kepler Cheuvreux in een veel gelezen rapport. “De tankertarieven zijn nog altijd extreem laag. Maar sommige bedrijven zijn wel goed gepositioneerd om te profiteren van een eventueel herstel op langere termijn.”

 

Inhoudsopgave

Tanker aandelen met een jonge vloot en korte contracten

Het betreft vooral goed gefinancierde bedrijven met een jonge vloot van goed onderhouden schepen. Belangrijk is dat de schepen niet voor een heel lange periode zijn verhuurd. Als de tarieven weer de hoogte ingaan, moeten deze bedrijven daar vrij snel van kunnen profiteren.

 

Ook de oorlog in Oekraïne kan de activiteiten van de tankerbedrijven beïnvloeden. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact de sancties uitgevaardigd hebben. Maar als de invoer van Russische olie wordt vervangen door meer import uit het Midden-Oosten of de VS, kan dat de vraag naar tankers opdrijven. Wat de tanker aandelen een stevige duw in de rug kan geven.

 

Omvang van de markt

Kijken we eerst even naar de LPG-markt. De wereldwijde marktomvang van LPG-tankers zal naar verwachting in 2030 circa $ 286 miljoen bereiken. De markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 5,3% van 2022 tot 2030. De wereldwijde markt voor LPG-tankers werd geschat op $ 190,2 miljoen in 2022.

 

Belangrijke bedrijven in de wereldwijde LPG-tankermarkt zijn onder meer StealthGas Inc., Dorian LPG Ltd., BW Group, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., The Great Eastern Shipping Co. Ltd. , Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K., Exmar en Namura Shipbuilding Co., Ltd. Niet alle bedrijven uit de sector zijn overigens beursgenoteerd.

 

Ook schaliegas speelt een rol in het verhaal. De sterke groei van de productie van schaliegas zal de marktgroei de komende jaren waarschijnlijk stimuleren. De volatiliteit van de prijzen van ruwe olie in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van hydrofracturering en horizontale boormethoden zal ongetwijfeld gevolgen hebben.

 

Grote bedrijven zullen hun aandacht verleggen naar de productie van olie en gas uit schaliegesteente.  Een verandering in de focus op de productie van schaliegas zal naar verwachting de marktgroei gedurende de geschatte periode verder versterken. Het segment Very Large Gas Carriers (VLGC) voerde de markt aan in 2021.

 

Verwacht wordt dat het transport met de Large Gas Carriers (LGC) nog over een groot groeipotentieel beschikt. Zeer grote gastankers worden veel gebruikt voor het transport van vloeibaar petroleumgas (LPG) over langere afstanden naar verschillende landen.

De groeiende handelsrelaties voor vloeibaar petroleumgas tussen verschillende regio’s, zoals het Midden-Oosten en Aziatische landen, de Verenigde Staten, West-Afrika en Europa, is de belangrijkste factor, die naar verwachting de groei van het VLGC-segment zal stimuleren.

 

De markt zal naar verwachting in 2024 en in de jaren daarna in al haar segmenten een gestage groei laten zien, naarmate de hoeveelheid vervoerd LPG toeneemt. De toeleveringsketen van de LPG- en aanverwante industrieën werd getroffen door de sluiting van productiefaciliteiten, vooral in Azië-Pacific. De regio Asia Pacific was uiteraard het epicentrum van de COVID-19 maatregelen.

 

De productie- en energiesector hebben beide wereldwijd een aanzienlijke vertraging doorgemaakt als gevolg van COVID-19 maatregelen. Lokale en internationale reisbeperkingen, quarantainevereisten en lockdowns zorgden voor verdere vertraging van de leveringen van LPG dat onderweg was.

 

De marktgroei wordt in de toekomst bepaald door een verbeterde LPG-handel over de hele wereld. De winning van schaliegas zal waarschijnlijk in snel tempo toenemen, wat de groei in de prognosejaren zal stimuleren.

 

Factoren zoals capaciteitsuitbreiding van schaliegas, uit nog niet aangeboorde voorraden, hebben de wereldwijde gashandel verbeterd. Het voortdurende gebruik van vloeibaar petroleumgas als kookbrandstof draagt bij aan de ontwikkeling van de markt voor vloeibaar-petroleumgastankers.

 

De markt voor vloeibaar petroleumgas wordt steeds meer gecentraliseerd met veel fusies en overnames tussen de spelers. Meest recent is er de toenaderingspoging tussen het Belgische Exmar en het Noorse Frontline.

 

Sector heeft potentieel

De ‘boom’ van de olietankerindustrie valt niet te ontkennen, aangezien de wereld sterk afhankelijk is geweest van de gestage stroom van olieoverdracht. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (EIA) daalde het gemiddeld verbruik per dag op de piek van de COVID-19 maatregelen overigens tot 30 miljoen olievaten in vergelijking met het gebruikelijke verbruik van 65-70 miljoen vaten per dag.

 

De daling van de vraag dwong de olieproductie te verminderen, vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van opslagplaatsen op het land voor olie. De olieproducenten waren echter gedeeltelijk in staat om boven de vraag te blijven produceren doordat ze olietankers konden gebruiken als alternatief voor olieopslag.

 

De olietankerindustrie profiteerde dus van de COVID-19 maatregelen, ondanks de enorme ineenstorting van de vraag. In een apart artikel merkte Business Standard op dat een toename van de opslag op zee leidde tot 6-8 keer hogere kosten, waarbij schepen tot $ 200.000 per dag kunnen rekenen, van $ 25.000 per dag vóór de COVID-19 maatregelen.

 

Ondanks de wereldwijde inspanningen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en uitsluitend te vertrouwen op hernieuwbare bronnen, blijft de vraag naar olie toenemen met betrekking tot olieboringen en -transport.

 

In een rapport van Statista, van 1980 tot 2020, is het draagvermogen van de wereldwijde olietankervloot in de loop van de 40 jaar met ongeveer 77% toegenomen. Vanaf 2020 staat dat draagvermogen al boven 601 miljoen ton en de trend is nog steeds stijgend.

 

Olie- en gasprognose

De olie- en gasindustrie is zeer volatiel, aangezien zowel schokken aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde de sector op elk moment beïnvloeden. Van de meeste industrieën die herstelden van de COVID-19 maatregelen, bleef de olie- en gasindustrie achter met de meest onzekere opleving.

 

Volgens een artikel gepubliceerd door Deloitte waren beleggers tijdens de COVID-19 maatregelen niet zo optimistisch over de sector, aangezien de olieprijzen en energieaandelen van de S&P 500-index minder presteerden sinds juli 2020. In hetzelfde artikel werd gedeeld dat de Amerikaanse olie- en gasbedrijven ongeveer 14% van hun werknemers met verlof moesten laten gaan vanwege de lagere vraag in de sector.

 

Na de plandemie klaarde het licht (nog) niet meteen op

Het toegenomen verkeer van het Midden-Oosten naar Azië droeg in eerste instantie niet genoeg bij. De oliestromen uit het Atlantisch Bekken naar Azië namen af. De oorzaak is een structurele daling van de volumes vanuit met name West-Afrika en lagere volumes van Kaspische producenten.

 

In de afgelopen kwartalen hebben wereldwijde rederijen een enorme verbetering in volume en omzet gezien als gevolg van sterke stijgingen in de wereldwijde handel. De aanhoudende groei van de e-commerce business is een belangrijke katalysator die de scheepvaart op koers houdt. Volgens een analyse van de scheepvaartmarkt in het tweede kwartaal stegen de wereldwijde handelsvolumes met 4% voor de Russische inval in Oekraïne.

 

Afgezien van de toegenomen vraag naar schepen en containers, zijn de analisten optimistisch over de tankeraandelen. Deze zullen anticiperen op een stijging van de scheepswaarde als gevolg van het beperkte wereldwijde aanbod van schepen.

 

Volgens onderzoeksbureau TS Lombard zullen de aandelenkoersen van de scheepvaart waarschijnlijk stijgen naarmate de waarde van schepen stijgt, waardoor de intrinsieke waarde van rederijen stijgt.

 

In 2024 zou de wereldwijde economie verder kunnen herstellen van de impact van de COVID-19-maatregelen, wat de vraag naar olie kan stimuleren en de tankermarkt positief kan beïnvloeden.

 

Maar ook geopolitieke spanningen, met name in belangrijke olieproducerende regio’s, kunnen de olietoevoer beïnvloeden en daarmee ook de vraag naar olietankers. Conflicten, sancties en politieke instabiliteit kunnen de handelsroutes (denk daarbij aan de Rode Zee) en leveringsketens verstoren.

 

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen kunnen invloed hebben op de vraag naar olie en dus op olietransport. Een grotere nadruk op milieuvriendelijke praktijken, emissiereductie en de overgang naar alternatieve brandstoffen kan de tankersector dwingen zich aan te passen.

 

Maar er spelen nog andere factoren een rol in het verhaal. Innovaties in de scheepvaartindustrie, zoals efficiëntere schepen en digitalisering van operaties, kunnen de operationele kosten verminderen en de concurrentiepositie van tankervervoerders verbeteren.

 

Strengere regelgeving met betrekking tot milieunormen, zoals de International Maritime Organization (IMO) die het gebruik van laagzwavelige brandstof voorschrijft, kan de operationele kosten verhogen maar tevens bijdragen aan een schonere en duurzamere sector. Het is daarom belangrijk op te merken dat de tankermarkt vaak volatiel is en afhankelijk is van meerdere onvoorspelbare factoren. De meest interessante aandelen uit de sector volgen hieronder.

 

1.   Euronav  (NYSE: EURN)

Euronav NV is een toonaangevende Belgische rederij die gespecialiseerd is in het transport van ruwe olie over zee. Het bedrijf is opgericht in 2003 en heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen, België. Euronav is genoteerd aan zowel de Euronext Brussels als de New York Stock Exchange (NYSE) onder het tickersymbool EURN.

 

Euronav bezit en exploiteert een moderne vloot van olietankers, waaronder very large crude carriers (VLCC’s) en suezmax-schepen. Deze schepen worden ingezet voor het vervoer van grote hoeveelheden ruwe olie wereldwijd.

 

Het bedrijf opereert op wereldwijde schaal en bedient klanten in verschillende regio’s, waaronder Azië, Europa, het Midden-Oosten en de Amerika’s. De toekomst van dit bedrijf ziet er echter helemaal anders uit nadat Frontline in juli 2022 een overnamebod uitbracht. Met dit bedrijf werd een deal afgesloten, waardoor het bedrijf de facto werd opgesplitst. Het deel dat niet naar Frontline gaat, werd overgenomen door CMB.

 

Euronav kondigde op 14 februari 2023 aan dat CMB NV het eerder aangekondigd verplicht openbaar bod uitgebracht op alle aandelen in Euronav die nog niet in het bezit zijn van de bieder of personen die verbonden waren met de bieder had gelanceerd.

 

2.   Frontline Ltd. (NYSE: FRO)

Is vooral bekend om zijn vloot van VLCC (Very Large Crude Carriers) en Suezmax-schepen. Frontline Ltd. is een internationaal scheepvaartbedrijf dat zich specialiseert in het transport van ruwe olie. Opgericht in 1984 en gevestigd in Bermuda, beheert Frontline een uitgebreide vloot van olietankers, waaronder very large crude carriers (VLCC’s), Suezmax, en Aframax-schepen.

 

De rederij staat bekend om haar prominente positie in de ruwe-oliemarkt en heeft een geschiedenis van leiderschap in de maritieme industrie. Frontline’s schepen spelen een cruciale rol bij het vervoeren van ruwe olie over de hele wereld, waarbij ze klanten bedienen zoals oliemaatschappijen, raffinaderijen en handelshuizen.

 

3.   Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK)

De operaties omvatten zowel de transport van ruwe olie als van geraffineerde producten. Teekay Tankers Ltd is een maritiem transportbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van ruwe olie en olieproducten over de wereldzeeën. Teekay werd opgericht in 2007 en heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda. Teekay Tankers opereert als een dochteronderneming van Teekay Corporation, een toonaangevend internationaal scheepvaartbedrijf.

 

Het bedrijf beheert een moderne vloot van dubbelwandige tankers, waaronder Suezmax-schepen en Aframax-schepen. Deze tankers voldoen aan hoge veiligheidsnormen en milieueisen. Teekay Tankers speelt een cruciale rol in de logistieke keten van de energie-industrie door ruwe olie en olieproducten veilig en efficiënt te transporteren tussen productiegebieden en raffinaderijen.

 

4.   Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG)

Scorpio Tankers Inc. is een internationaal scheepvaartbedrijf dat zich specialiseert in het transport van vloeibare brandstoffen. Het bedrijf is gevestigd in Monaco en beheert een moderne vloot van productentankers die een breed scala aan petroleumproducten vervoeren, waaronder ruwe olie en verschillende soorten geraffineerde producten.

 

Scorpio Tankers heeft sinds de oprichting in 2009 snel terrein gewonnen in de maritieme sector. De vloot van het bedrijf bestaat uit dubbelwandige productentankers, wat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen en milieueisen. Deze schepen zijn ontworpen om de impact van mogelijke olielekken te verminderen en dragen bij aan duurzaamheid en milieubewustheid.

 

Het bedrijf heeft zich gericht op het optimaliseren van zijn activiteiten door middel van efficiëntie en kostenbeheersing. Scorpio Tankers maakt gebruik van geavanceerde technologie en systemen om de operationele prestaties van zijn vloot te verbeteren en concurrentievoordelen te behalen in de competitieve markt voor maritiem transport.

 

5.   Tsakos Energy Navigation Ltd. (NYSE: TNP)

Tsakos Energy Navigation is een internationaal scheepvaartbedrijf dat zich specialiseert in het vervoer van energieproducten over zee. Het bedrijf beheert een diverse vloot van moderne, hoogwaardige schepen. De vloot bestaat onder andere uit aframax-, suezmax- en vlcc-tankers (Very Large Crude Carriers). Het bedrijf streeft naar efficiënte en milieuvriendelijke operaties.

 

6.   DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT)

DHT Holdings bezit en exploiteert een vloot van crude oil tankers. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de very large crude carrier (VLCC) en aframax-segmenten. VLCC’s worden ingezet voor het vervoer van grote hoeveelheden ruwe olie over lange afstanden, terwijl aframax-schepen geschikt zijn voor het vervoer van kleinere ladingen, vaak naar meer beperkte havens. DHT Holdings opereert wereldwijd en transporteert ruwe olie voor verschillende klanten, waaronder olieproducenten, handelshuizen en raffinaderijen.

 

7.   Ardmore Shipping Corporation (NYSE: ASC)

Ardmore Shipping Corporation is een internationale scheepvaartmaatschappij die gespecialiseerd is in het vervoer van vloeibare chemicaliën en producten. Opgericht in 2010 en gevestigd in Ierland, opereert het bedrijf wereldwijd met een moderne en milieuvriendelijke vloot van schepen.

 

Ardmore beheert chemicaliëntankers, die zijn ontworpen om een breed scala aan vloeibare chemicaliën en olieproducten te vervoeren. De vloot bestaat onder andere uit schepen van de Intermediate, Medium Range (MR), en Long Range (LR) klassen.

 

8.   International Seaways, Inc. (NYSE: INSW)

International Seaways, Inc. is een toonaangevend internationaal scheepvaartbedrijf dat zich specialiseert in het vervoer van ruwe olie en aardolieproducten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in New York en beheert een moderne en diverse vloot van tankers.

 

Het bedrijf heeft een wereldwijde aanwezigheid en opereert op internationale scheepvaartroutes. Dit stelt International Seaways in staat om te profiteren van wereldwijde handelspatronen en vraag naar energieproducten.

 

Het bedrijf opereert in een industrie die gevoelig is voor schommelingen in olieprijzen, internationale handelsvolumes en wereldwijde economische omstandigheden. De tarieven voor het vervoer van olie kunnen variëren afhankelijk van deze factoren.

 

Veranderingen in de scheepvaartindustrie, zoals nieuwe milieunormen en regelgeving met betrekking tot de internationale scheepvaart, kunnen van invloed zijn op de activiteiten van International Seaways. Het volgen van industriële trends en naleving van regelgeving is cruciaal.

 

9.   Nordic American Tankers Limited (NYSE: NAT)

Nordic American Tankers Limited (NAT) is een internationaal scheepvaartbedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoer van ruwe olie met behulp van zijn vloot van dubbelwandige tankers. Het bedrijf, opgericht in 1995 en gevestigd in Hamilton, Bermuda

 

NAT beheert een vloot van Suezmax-tankschepen, die een tussenliggende omvang hebben en geschikt zijn voor het transport van aanzienlijke hoeveelheden ruwe olie. Het bedrijf richt zich op operationele efficiëntie en veiligheid in de scheepvaartindustrie.

 

Het huidige management staat bekend om zijn conservatieve dividendbeleid. Het bedrijf heeft een geschiedenis van het verstrekken van periodieke dividenden aan aandeelhouders, en het dividendbeleid is gebaseerd op het streven naar stabiliteit en voorspelbaarheid.

 

In tegenstelling tot sommige concurrenten die zich richten op lange termijn charterovereenkomsten, concentreert NAT zich voornamelijk op de spotmarkt. Dit betekent dat de tarieven voor het vervoer van ruwe olie direct afhankelijk zijn van de huidige marktomstandigheden, wat zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengt.

 

10.                 Okeanis Eco Tankers Corp (OSE: OET)

Okeanis biedt maritiem transport voor ruwe olie en aardolieproducten met een focus op milieuvriendelijkheid. Okeanis Eco Tankers Corp, genoteerd aan de Oslo Stock Exchange onder het ticker symbool OET, is een scheepvaartbedrijf dat zich richt op het vervoer van vloeibare ladingen, met name ruwe olie. De aandelen worden overigens ook op de NYSE verhandeld.

.

Okeanis Eco Tankers is meer concreet gespecialiseerd in de exploitatie van moderne, dubbelwandige tankers met een focus op milieuvriendelijke en energiezuinige schepen. Het bedrijf heeft een vloot van zowel nieuwgebouwde als bestaande tankers, ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en milieuprestaties.

 

Het bedrijf is gelieerd aan de familie Papanicolaou, ervaren en gerespecteerde spelers in de scheepvaartindustrie. Het wordt beheerd door Okeanis Eco Tankers Management, een dochteronderneming van de Okeanis Eco Tankers Group.

 

11.                 Navios Maritime Acquisition Corporation (NYSE: NNA)

Navios Maritime Acquisition Corporation is een internationale rederij die zich richt op de acquisitie en exploitatie van olietankers. Navios beheert een vloot van olietankers, waaronder producttankers en chemicaliëntankers. Deze schepen worden gebruikt voor het transport van verschillende soorten olieproducten en chemicaliën over de wereldwijde zeeën.

 

Navios opereert wereldwijd en bedient klanten in de energiesector, waaronder olieproducenten, raffinaderijen en handelshuizen. De activiteiten van Navios Maritime Acquisition zijn afhankelijk van de dynamiek van de oliemarkt, vrachtvervoertarieven en wereldwijde vraag naar energieproducten.

 

12.                 Torm Plc (NASDAQ: TRMD)

Gespecialiseerd in de transport van schone olieproducten zoals benzine en diesel. TORM plc is een toonaangevende internationale scheepvaartmaatschappij die zich specialiseert in het vervoer van olieproducten, chemicaliën en droge bulk. Opgericht in 1889 en gevestigd in Denemarken, heeft TORM een rijke geschiedenis en staat het bekend om zijn moderne vloot, toewijding aan duurzaamheid en focus op klantgerichte dienstverlening.

 

TORM is actief in drie belangrijke scheepvaartsegmenten – producttankers, chemicaliëntankers en droge bulkschepen. De vloot bestaat uit moderne en energie-efficiënte schepen die voldoen aan de nieuwste milieunormen.

 

TORM heeft een sterke focus op duurzaamheid en milieubewustzijn. Het bedrijf investeert in brandstofefficiënte schepen en technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit omvat ook de voorbereiding op de implementatie van de IMO 2020-regelgeving met betrekking tot zwaveluitstoot.

 

Het bedrijf heeft geïnvesteerd in digitale innovaties en technologieën om operationele efficiëntie te verbeteren. Dit omvat het gebruik van geavanceerde data-analyse en informatietechnologie om de prestaties van de vloot te optimaliseren.

 

TORM’s voortdurende inzet voor duurzaamheid, moderne vlootbeheerpraktijken en klantgerichte dienstverlening hebben het bedrijf een prominente positie gegeven in de competitieve scheepvaartindustrie.

 

13.                 Hunter Group ASA (OSE: HUNT)

Hunter richt zich op de exploitatie van VLCC’s. Hunter Group richtte zich op het beheer van tankers, met name op het transport van ruwe olie. Het bedrijf is betrokken bij de bouw en exploitatie van dubbelwandige tankers, wat bijdraagt aan de veiligheid en milieunormen in de sector.

 

Hunter Group is betrokken bij een nieuwbouwprogramma voor VLCC (Very Large Crude Carriers) schepen. VLCC’s zijn een klasse van olietankers met een grote capaciteit en worden veel gebruikt voor het vervoer van ruwe olie over lange afstanden.

 

Zoals veel bedrijven in de scheepvaartindustrie, is Hunter Group gevoelig voor schommelingen in de wereldwijde olieprijzen en de vraag naar olietransport. De financiële gezondheid van het bedrijf hangt nauw samen met de algehele economische omstandigheden en de dynamiek van de scheepvaartmarkt.

 

14.                 KNOT Offshore Partners LP (NYSE: KNOP)

KNOT Offshore Partners LP is een in Marshall Islands gevestigde master limited partnership (MLP) die is opgericht om te opereren als eigenaar en exploitant van schepen die zijn betrokken bij het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG). Hier zijn enkele belangrijke punten om te weten over KNOT Offshore Partners:

 

KNOT Offshore Partners is gespecialiseerd in het transport van vloeibaar aardgas, een sector die belangrijk is in de energie-industrie vanwege de groeiende vraag naar LNG als schone energiebron. Het bedrijf beheert een vloot van (Moss-type) LNG-schepen. Deze schepen zijn ontworpen voor het veilig en efficiënt vervoeren van vloeibaar aardgas over lange afstanden.

 

KNOT Offshore Partners streeft naar stabiliteit in inkomsten door middel van lange termijn chartercontracten met gerenommeerde energiebedrijven en LNG-producenten. Deze contracten zorgen voor voorspelbare kasstromen en verminderen blootstelling aan marktvolatiliteit.

 

Als master limited partnership distribueert KNOT Offshore Partners een groot deel van zijn winst als cashflow aan aandeelhouders. Dit is een kenmerkende eigenschap van MLP’s en het biedt belastingvoordelen aan investeerders.

 

15.                 Hafnia Limited (OSE: HAFNI)

Hafnia is een toonaangevende wereldwijde producttankerrederij. Hafnia Limited is een internationaal scheepvaartbedrijf dat zich toelegt op het vervoer van vloeibare ladingen, met name olieproducten en chemicaliën.

 

Hafnia is voortgekomen uit een fusie tussen Hafnia Tankers en BW Tankers, wat resulteerde in de oprichting van Hafnia Limited. Deze fusie heeft geleid tot de bundeling van middelen en expertise van beide entiteiten om een sterke positie in de tankerindustrie te waarborgen.

 

16.                 TOP Ships Inc. (NASDAQ: TOPS)

Top biedt transportdiensten voor aardolieproducten en ruwe olie. TOP Ships Inc. is een internationale scheepvaartmaatschappij die zich richt op het bezitten en exploiteren van een vloot van zeetankers. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te weten over TOP Ships. De vloot omvat verschillende soorten tankers, waaronder MR (Medium Range), Suezmax en Handysize schepen.TOP Ships is als een small cap genoteerd aan de NASDAQ-beurs onder het tickersymbool TOPS.

 

17.                 Dynagas LNG Partners LP (NYSE: DLNG)

Dynagas LNG Partners LP heeft zich gespecialiseerd in het bezit en exploiteren van liquefied natural gas (LNG) schepen. Dynagas werd opgericht in 2013 en heeft zijn hoofdkantoor in Monaco. Als een zogenaamde master limited partnership (MLP) streeft Dynagas LNG Partners naar inkomsten en groei door middel van langetermijncontracten voor het vervoer van LNG.

 

Dynagas LNG Partners is actief in het LNG-transportsegment, waarbij het gespecialiseerde schepen bezit die LNG vervoeren van productie-installaties naar eindgebruikers over de hele wereld. LNG is een belangrijke energiebron en het transport ervan vereist specifieke technologieën en infrastructuur.

 

Het bedrijf bezit momenteel een vloot van LNG-carriers, waaronder Arc7-schepen die geschikt zijn voor ijsrijke wateren. De schepen zijn uitgerust met moderne technologieën om veilig en efficiënt LNG te vervoeren.

 

Dynagas LNG Partners streeft naar stabiliteit en inkomstenzekerheid door middel van lange termijn charterovereenkomsten met gerenommeerde energiebedrijven en LNG-producenten. Deze contracten bieden een voorspelbare inkomstenstroom voor het bedrijf.

 

Als een master limited partnership keert Dynagas LNG Partners een groot deel van zijn inkomsten uit aan investeerders in de vorm van dividenduitkeringen. Dit maakt MLP’s aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomstengenererende beleggingen.

 

18.                 GasLog Ltd. (NYSE: GLOG)

GasLog biedt transportdiensten voor LNG. GasLog Ltd. is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG), meer bepaald in het beheer en de exploitatie van LNG-tankers. GasLog bezit en exploiteert een vloot van moderne LNG-schepen die worden ingezet voor het veilige en efficiënte transport van vloeibaar aardgas over de hele wereld.

 

De vloot van GasLog bestaat uit verschillende soorten LNG-carriers, waaronder schepen met verschillende laadcapaciteiten zoals Floating Storage and Regasification Units (FSRUs) en liquefied natural gas carriers (LNGC). Deze schepen spelen een cruciale rol in de mondiale LNG-toeleveringsketen.

 

GasLog werkt samen met gerenommeerde energiebedrijven, LNG-producenten en handelshuizen. Het bedrijf sluit vaak lange termijn charterovereenkomsten (time charters) af met klanten om stabiliteit en voorspelbaarheid in inkomsten te waarborgen. GasLog heeft geïnvesteerd in technologische innovaties om de efficiëntie en milieuprestaties van zijn vloot te verbeteren.

 

19.                 Hoegh LNG Partners LP (NYSE: HMLP)

Höegh LNG Partners LP is een master limited partnership (MLP) die zich richt op het bezit en exploiteren van vloeibaar aardgas (LNG)-schepen en terminals. Het bedrijf beheert een vloot van LNG-schepen, waaronder Floating Storage and Regasification Units (FSRUs). FSRUs zijn schepen die LNG kunnen opslaan en vervolgens omzetten naar aardgas om te worden geïnjecteerd in het gasnet.

 

Höegh LNG Partners streeft naar inkomstenstabiliteit door middel van langlopende chartercontracten met gerenommeerde energiebedrijven en LNG-producenten. Deze contracten bieden voorspelbare kasstromen en verminderen blootstelling aan marktvolatiliteit.

 

Als MLP distribueert Höegh LNG Partners een groot deel van zijn winst als cashflow aan aandeelhouders. Deze structuur biedt belastingvoordelen aan investeerders.

 

20.                 Pyxis Tankers Inc. (NASDAQ: PXS)

Pyxis Tankers Inc. is een internationaal scheepvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van vloeibare bulkgoederen, met name raffinaderijproducten, zoals ruwe olie en chemicaliën. De schepen zijn ontworpen om flexibel en efficiënt te opereren, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende marktomstandigheden.

 

Pyxis Tankers volgt een bedrijfsmodel dat gericht is op het aanbieden van tijdbevrachtingsdiensten aan klanten. Dit houdt in dat het bedrijf zijn schepen verhuurt aan andere bedrijven voor een bepaalde periode, waarbij de huuropbrengsten afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en het vrachttarief.

 

21.                 Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM)

Navios Maritime Partners L.P. is een internationale scheepvaartmaatschappij die zich specialiseert in het bezitten en exploiteren van droge lading- en containervrachtschepen. Het bedrijf beheert een vloot van schepen die droge lading en containers vervoeren. De droge ladingvloot omvat bulkschepen zoals Capesize, Panamax en Ultramax schepen. Het bedrijf is ook actief in het containersegment met schepen die containers transporteren.

 

Navios Maritime Partners is gestructureerd als een master limited partnership (MLP), wat een belastingvoordeel kan opleveren, maar ook specifieke financiële structuurvereisten met zich meebrengt. Als MLP heeft Navios Maritime Partners een beleid van het uitkeren van een groot deel van de inkomsten als dividenden aan de beleggers.

 

22.                 Capital Product Partners L.P. (NASDAQ: CPLP)

Capital Product Partners L.P. is een internationaal beursgenoteerd scheepvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in het bezitten en exploiteren van een vloot van schepen voor het vervoer van verschillende ladingen, waaronder containers, droge bulk en tankers. Opgericht in 2007 en gevestigd in Griekenland, opereert het bedrijf als een master limited partnership (MLP), waarbij het winstuitkeringen doet aan investeerders in de vorm van kwartaaldividenden.

 

Capital Product Partners onderhoudt strategische relaties met vooraanstaande maritieme bedrijven, waaronder Capital Maritime & Trading Corp., wat de synergie en operationele efficiëntie bevordert.

 

23.                 StealthGas Inc. (NASDAQ: GASS)

StealthGas Inc. is een internationaal scheepvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van vloeibaar petroleumgas (LPG) en andere gasproducten. StealthGas concentreert zich op het beheer en de exploitatie van een vloot van LPG-carriers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibaar petroleumgas, dat wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder verwarming, koken en als brandstof in voertuigen.

 

De vloot van StealthGas bestaat uit verschillende typen LPG-carriers, waaronder Very Large Gas Carriers (VLGCs), Medium Gas Carriers (MGCs), en Handysize Gas Carriers. Deze schepen zijn ontworpen om LPG efficiënt en veilig over zee te transporteren.

 

24.                 Golar LNG Limited (NASDAQ: GLNG)

Golar LNG Limited is een toonaangevend bedrijf in de vloeibaar aardgas (LNG)-sector, gespecialiseerd in het vervoer en de infrastructuur van LNG.

 

Golar LNG is actief in verschillende aspecten van de LNG-waardeketen, waaronder het eigenaarschap en de exploitatie van LNG-carriers, Floating Storage and Regasification Units (FSRUs), en de ontwikkeling van LNG-terminalprojecten.

 

25.                 Teekay Corporation (NYSE: TK)

Teekay Corporation is een toonaangevende internationale scheepvaartmaatschappij die zich specialiseert in de exploitatie van tankers, LNG (liquefied natural gas)-schepen en offshore-activiteiten.

 

Teekay beheert een diverse vloot van schepen, waaronder olietankers, gasdragervloten en FPSO’s (Floating Production, Storage and Offloading). Het bedrijf richt zich op het transport van ruwe olie, geraffineerde olieproducten en vloeibaar aardgas.

 

26.                 Ship Finance International Limited (NYSE: SFL)

Ship Finance International Limited is een wereldwijde scheepvaartonderneming met een focus op het leasen en financieren van diverse soorten schepen. Opgericht in 2003 en gevestigd in Bermuda, opereert het bedrijf als een onderdeel van de SFL Corporation Ltd. Het bedrijf is beursgenoteerd en staat bekend om zijn brede en gevarieerde vloot, variërend van containerschepen tot tankers en offshore platforms.

 

Ship Finance International heeft een stabiel dividendbeleid, waarbij het een aanzienlijk deel van zijn inkomsten als dividenden uitkeert aan aandeelhouders. Dit maakt het aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomstengenererende beleggingen.

 

27.                 Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL)

Hoewel voornamelijk gericht op droge bulk, biedt het bedrijf ook vervoer in de tanksector. Golden Ocean Group Limited is echter gespecialiseerd in het vervoer van droge bulkgoederen over zee. Het bedrijf heeft een sterke nadruk op het transport van ijzererts, een cruciale grondstof voor de staalproductie.

 

De vloot van Golden Ocean bestaat voornamelijk uit Capesize-schepen, Panamax-schepen en Kamsarmax-schepen. Deze schepen zijn ontworpen om grote hoeveelheden droge bulkgoederen efficiënt te vervoeren.

 

Het bedrijf opereert wereldwijd en bedient klanten in verschillende sectoren, waaronder mijnbouwbedrijven, handelshuizen en staalproducenten. De schepen van Golden Ocean varen op belangrijke scheepvaartroutes over de hele wereld.

 

28.                 Matson, Inc. (NYSE: MATX)

Matson, Inc. is een Amerikaans transport- en logistiekbedrijf dat zich specialiseert in de scheepvaart en transportdiensten in de Stille Oceaan.

 

Matson werd opgericht in 1882 en heeft dus een rijke geschiedenis in de maritieme sector. Het begon als een scheepvaartbedrijf dat zich concentreerde op het vervoer van passagiers en goederen tussen de Verenigde Staten en Hawaï.

 

Matson is gespecialiseerd in het aanbieden van containertransport, logistieke diensten en terminaloperaties in de Stille Oceaan. Het bedrijf is een belangrijke speler in het verschepen van goederen tussen het vasteland van de Verenigde Staten, Hawaï, Alaska, Guam en andere eilanden in de regio.

 

Het bedrijf heeft een bijzondere nadruk op het vervoer naar en vanuit Hawaï en biedt wekelijkse diensten aan tussen het vasteland van de Verenigde Staten en Hawaï. Naast Hawaï exploiteert Matson ook vrachtdiensten naar Alaska, waarbij het goederen en voorraden levert aan deze afgelegen regio.

 

29.                 Navigator Holdings Ltd. (NYSE: NVGS)

Navigator Holdings Ltd. is een toonaangevende internationale rederij gespecialiseerd in het transport van vloeibaar aardgas (LNG) en chemische gassen. Het bedrijf beheert een vloot van moderne LNG-tankers die worden ingezet voor het transporteren van LNG wereldwijd.

 

Naast LNG richt Navigator zich ook op het vervoer van chemische gassen, waaronder ethyleen, ethaan en propaan. Dit diversifieert de activiteiten van het bedrijf en maakt het betrokken bij verschillende segmenten van de gasmarkt.

 

30.                 Stolt-Nielsen Limited (Oslo: SNI)

Stolt-Nielsen Limited is een wereldwijd opererend bedrijf dat actief is in de maritieme en logistieke sector, met een focus op transport en opslag van vloeibare chemicaliën, plantaardige oliën, en andere specifieke bulkvloeistoffen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten die u moet weten over Stolt-Nielsen Limited:

 

Naast scheepvaartdiensten exploiteert Stolt-Nielsen ook tankopslagfaciliteiten en terminals. Deze dienen als cruciale schakels in de logistieke keten voor de opslag en distributie van vloeibare ladingen.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.