actief beleggen

Wat is actief beleggen?

Actief beleggen is een beleggingsstrategie die een actieve betrokkenheid van de belegger vereist. Deze vorm van beleggen houdt vaak in dat regelmatig onderzoek wordt gedaan naar en inzicht wordt verkregen in de huidige economische, politieke, industriële en andere relevante omstandigheden. Hierdoor kan actief worden besloten wanneer aandelen, obligaties of andere effecten moeten worden gekocht en verkocht.

Een actieve beleggingsaanpak kan een belegger in staat stellen snel in te spelen op kansen, waardoor hij vaak een hoger rendement kan behalen. Hij kan echter ook meer risico inhouden dan passieve strategieën zoals indexbeleggen, waarbij passief een index wordt gevolgd. Als actief beleggen goed wordt uitgevoerd, kan het beleggers een aanzienlijk rendement opleveren, maar het vereist ook voortdurend toezicht, wat duur en tijdrovend kan zijn.

Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

Actief beleggen en passief beleggen zijn twee verschillende beleggingsstrategieën die elk hun eigen voordelen hebben. Actieve beleggers volgen een meer hands-on benadering, waarbij zij zelf onderzoek doen en actief activa verhandelen of hun portefeuille aanpassen op basis van de marktomstandigheden. Passieve beleggers daarentegen kiezen voor een buy-and-hold benadering, waarbij zij activa kopen en deze in hun portefeuille houden, ongeacht de huidige omstandigheden.

Terwijl sommigen de voorkeur geven aan een actieve beleggingsstrategie om te profiteren van potentiële winsten op korte termijn, geven anderen wellicht de voorkeur aan het langetermijnrendement van de passieve benadering. Welke beleggingsstrategie men ook kiest, het is belangrijk om de belangrijkste verschillen tussen deze twee benaderingen te begrijpen om weloverwogen investeringsbeslissingen te kunnen nemen.

Welke beleggingen zijn geschikt voor actief beleggen?

Actief beleggen vereist strategische besluitvorming en actief beheer van beleggingen om het rendement te maximaliseren. Over het algemeen geven actieve beleggers de voorkeur aan beleggingen met een hogere mate van volatiliteit, zoals aandelen, cryptocurrencies, real estate investment trusts (REIT’s), grondstoffen en derivaten. Deze beleggingen zijn geschikt voor actief beleggen, omdat ze vaak een actiever beheer vereisen dan meer traditionele passieve beleggingen zoals indexfondsen of ETF‘s. Het is belangrijk op te merken dat actieve beleggers ook rekening moeten houden met andere factoren zoals belastingen, liquiditeit en risico bij het selecteren van de soorten beleggingen die het meest geschikt zijn voor hun portefeuille.

Voordelen van actief beleggen

Actief beleggen kan een voordelige manier zijn om beleggingen te beheren, omdat het beleggers controle biedt over hun activa en over het beheer van hun strategie. Met een actief beheer kunnen beleggers hun portefeuille indien nodig snel en efficënt aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, wat hen kan helpen beschermen tegen de risico’s van marktvolatiliteit.

Het stelt hen in staat te profiteren van uitzonderlijke marktomstandigheden en verschuivingen in de prestaties van sectoren of bedrijfstakken, door strategiewisselingen tussen groei-, waarde-, small- en large-capaandelen toe te passen. Actief beleggen creëert bovendien de mogelijkheid om hogere rendementen binnen te halen, voor beleggers die bereid zijn onderzoek te doen, transacties in real time uit te voeren en tijdig aanpassingen in de markt aan te brengen.

Nadelen van actief beleggen

Actief beleggen kent echter ook een aantal nadelen. Ten eerste moeten actieve beleggers de markten voortdurend in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij de meest winstgevende beslissingen nemen. Dit kan tijdrovend en stressvol zijn. Ten tweede moeten actieve beleggers een goed begrip hebben van de markten en de werking ervan. Anders kunnen zij onzorgvuldige fouten maken die hen geld kosten. Ten slotte is actief beleggen een duurdere manier van beleggen dan passief beleggen. Dat komt omdat actieve beleggers vergoedingen moeten betalen aan hun makelaars voor elke transactie die zij verrichten.

meer weten over succesvolle strategieën?

Agressief beleggen kan een nuttige strategie zijn om toe te passen. Lees ons e-book
over de 16 meest succesvolle strategieën ter wereld voor meer informatie.