converteerbare obligatie

converteerbare obligatieConverteerbare obligatie is een term voor obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Dit soort obligaties wordt ook wel convertible genoemd. Als de houder (koper) van de converteerbare obligatie besluit om van zijn recht gebruik te maken om de obligatie in te wisselen voor aandelen, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van een onderneming.

De obligatiehouder wordt aandeelhouder en ontvangt in plaats van rente dividend en / of profiteert mee van de stijging van de koers van het aandeel omdat het bedrijf winst maakt of dat beleggers verwachten dat dit in de toekomst zal gaan gebeuren.

Dit is de belangrijkste reden voor de aanschaf van een converteerbare obligatie. Je ontvangt eerst rente voor het geld dat je uitleent en als het goed gaat met het bedrijf, dan kan je de converteerbare obligatie  omzetten in aandelen.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

Converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen

Een obligatie is een schuldbewijs van een lening, uitgegeven door overheden of ondernemingen. Bij standaardobligaties wordt alleen een rentevergoeding gegeven voor het ter beschikking stellen van vermogen. In de financiële verslaglegging worden obligaties dan ook als vreemd vermogen aangeduid. Een converteerbare obligatie kan door de koper worden omgewisseld in aandelen.

Embedded optie

Converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen, dat door de uitgevende onderneming wordt bepaald. Deze keuzemogelijkheid van de belegger wordt ook wel een ‘embedded optie’ genoemd.

De belegger zal alleen gebruik maken van zijn omwisselrecht als de aandelenkoers van de uitgevende onderneming dermate is gestegen, dat omzetting in aandelen lucratief is. De prijs van de converteerbare obligatie is, naast de rentestand en kredietwaardigheid van de onderneming, ook afhankelijk van de koers van het aandeel van de uitgevende onderneming. Bij een converteerbare obligatie spelen factoren een rol, die ook bij de waardering van opties van belang zijn, zoals dividend en looptijd.

Hoofdsom terugbetaald

Als de aandelen niet voldoende in waarde zijn gestegen, dan krijgt de obligatiebelegger normaliter de hoofdsom in geld uitgekeerd als de looptijd van de converteerbare obligatie is verstreken. Vanwege de keuzemogelijkheid zullen beleggers in converteerbare obligaties genoegen nemen met een lagere rentevergoeding. Door de mogelijke omzetting van vreemd vermogen (obligaties) naar eigen vermogen (aandelen) hebben de converteerbare obligaties een bijzondere positie op de balans van de onderneming. Deze obligaties worden ook wel een hybride financieringsvorm genoemd.

Geen verschil converteerbare en normale obligatie

Er is in echter geen verschil tussen een converteerbare obligatie en een normale obligatie als een uitgevende onderneming failliet gaat. Beide soorten obligaties hebben evenveel recht op geld uit de restwaarde van het bedrijf. Beide obligaties kunnen zijn uitgegeven als achtergestelde lening, met minder rechten bij een faillissement.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Varianten

Er is een aantal varianten mogelijk op de converteerbare obligatie, zoals bijvoorbeeld de reverse converteerbare obligatie, de exchangeable obligatie en de reverse exchangeable obligatie.

Het voordeel is dus dat een belegger de keuze heeft om deze obligatie om te zetten in aandelen. Het nadeel is echter dat in ruil voor deze keuze de obligatiehouder een lagere rente ontvangt. Wanneer het echter goed gaat met het bedrijf, wordt de beleggers hiervoor echter ruimschoots gecompenseerd.

Het is dus wel van belang dat de belegger goed kijkt naar het bedrijf. Dus niet alleen of het bedrijf in staat is om de lening terug te betalen, maar ook of het bedrijf kans heeft om te groeien. Dat kan bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van een objectieve indicator zoals de Trading Navigator. 

Pin ook deze handige infographic:

converteerbare obligatie