couponrendement

Couponrendement

Couponrendement Couponrendement is het rentebedrag gerelateerd aan de koers van de obligatie. We kunnen het berekenen als het quotiënt van de couponrente (de rente over de nominale waarde van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie maal 100%. Des te lager u een obligatie heeft gekocht, des te hoger uw couponrendement zal zijn en vice versa.

Couponrendement voorbeeld

Stel, een 6%-staatsobligatie heeft een beurskoers van 98%. Het couponrendement bedraagt dan: 6/98 x 100% = 6,12%. Transactiekosten laten we in de voorbeelden buiten beschouwing.

Als een belegger een 7% obligatie (met nominale waarde van € 1000) heeft gekocht tegen een koers van 99,92%, dan bedraagt het rendement (70 : 999,2) x 100% = 7,006%.

In het formulevorm: couponrendement = (rentebedrag/beurskoers)*100%.

Het rendement wordt uitgedrukt als percentage van de beurskoers en dit kunt u daarom vergelijken met het dividendrendement bij aandelen.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Couponrendement versus effectief rendement

Couponrendement dient echter niet te worden verward met het effectieve rendement van een obligatie. Dit is de contante waarde van alle toekomstige rentes die wordt betaald of ontvangen. Het effectieve rendement wordt ook wel “yield” genoemd.

Het effectief rendement houdt naast het rendement uit de rente-ontvangsten nog rekening met winst of verlies bij aflossing. In sommige (vak)bladen en bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad, wordt het effectief rendement bij elke lening vermeld.

Om het effectief rendement te berekenen is het wel van belang om het couponrendement te kennen[1]. Wanneer je een 2e hands obligatie koopt is dit gewoon anders dan bij een 1e hands obligatie.

Bij bedrijfsobligaties is er ook een samenhang met de koers van de aandelen van het bedrijf. Daarom wordt voor het couponrendement vaak ook gekeken naar de koers van de aandelen om die te kunnen voorspellen[2].

Het maakt natuurlijk een groot verschil of u kijkt naar de nominale rente, welk percentage staat er op de obligatie genoteerd en het rendement, dus gerelateerd aan de beurskoers van de obligatie. De beurskoers van een obligatie kan variëren door bijvoorbeeld twijfels of de lening kan worden terugbetaald.

Factoren zoals de lokale markt, dus hoe een land of regio economisch functioneert, de rente op de obligatie en nieuwere obligaties, de aandelenindex, geldmarkt en andere factoren zijn van invloed op deze beurskoers en die worden maandelijks bijgewerkt[3].

Een voorbeeld hiervan is de staatsobligatie van Griekenland. Door de twijfels of Griekenland in staat zou zijn om de steeds grotere schuldenberg terug te betalen, verkochten beleggers hun obligaties. Hierdoor daalde de koersen van de obligaties. Omdat de rente doe op de obligatie was genoteerd, gelijk blijft, stijgt het rendement. Je betaalt immers minder voor de aankoop van de obligatie. Op https://www.investing.com/rates-bonds/greece-10-year-bond-yield kan de actuele Griekse 10 jaars rente worden bekeken.

Couponrendement Griekse staatsobligaties

Het rendement liep daardoor op van 5% tot 30% door de daling van de koersen. Dit kwam omdat veel beleggers deze obligaties verkochten en verruilden voor bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse obligaties. De koers van de Duitse obligaties liep hierdoor zo ver op dat deze ver boven 100% noteert.

Beleggers krijgen natuurlijk wel jaarlijks een bedrag aan rente, maar omdat ze

Omdat de Duitse staatsobligatie wordt afgelost op 100%, komt het rendement onder nul. Dit is een uitzonderlijke situatie, die aangeeft hoe groot de angst onder beleggers is. Begin 2019, circa 12 jaar na de start van de crisis is de rente nog steeds extreem laag:  de laagste rente in 2 jaar.

De koers van de Duitse bund is opgelopen tot boven 160. Beleggers weten dat ze bij aflossing maar 100 terug krijgen. Je moet dan dus behoorlijk angstig zijn als je willens en wetens dus 160 betaalt om 100 terug te krijgen. Het geld onder een matras leggen of in goud stoppen lijkt dan een goedkopere oplossing.

Couponrendement duitse bund

Bouw zelf aan je vermogen

Simpel: groen = kopen, rood = verkopen. Maak rendement met dit bewezen systeem

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

couponrente

Expert Tip: Zelf je vermogen uitbouwen? Volg in dit bewezen systeem enkel de koop- en verkoopsignalen (groen en rood). Rendement gemiddeld 7,4% – 20,6%/jaar.  Bekijk je mogelijkheden hier 

Bronnen:

[1] https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066061451.pdf

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167668716301846

[3] https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066061451.pdf (pag. 1453)