Investeren in goud in 2020? Goud zal nog veel harder gaan stralen

Investeren in Goud in 2020? Goud heeft zijn glans herwonnen en nog veel harder zal gaan stralen in 2020. Steeds meer analisten worden positief over het gele metaal. Goud heeft zijn glans herwonnen en zal in 2020 nog veel harder gaan stralen: de goudprijs kan zelfs exploderen

Bouw een maandelijks inkomen met aandelen en opties. Het boek ‘In 10 Stappen Succesvol Beleggen’ helpt je stap voor stap.

Gratis: wij betalen het boek, jij de verzendkosten. Inclusief 30 dagen niet goed geld terug garantie. Bestel het boek hier www.10stappen.com/gratis

Zal de goudprijs vanaf de huidige niveaus in waarde gaan verdubbelen of zelfs nog harder stijgen?

 

Op de goudmarkt bruist het weer van bedrijvigheid. Goud heeft zijn glans herwonnen en zal als het van de analisten afhangt nog veel harder gaan stralen[1]. In de afgelopen jaren had het goud wat van zijn glans verloren, maar de Coronacrisis heeft het vertrouwen in de edelmetalen weer volledig doen terugkeren. De historische recordkoers van 1.920,17 dollar per troy ounce (iets meer dan 31 gram) komt stilaan weer in zicht.

Investeren in goud in 2020?

Is het de moeite waard om op de huidige niveaus nog in goud of andere edemetalen te stappen? We zijn ervan overtuigd dat dit inderdaad het geval is. De uitbraak van het Coronavirus heeft de wereld behoorlijk op zijn kop gezet. In die verdraaide wereld is zeker ruimte voor fors hogere goudprijzen.

Hoe groot kan het haussepotentieel voor het gele metaal zijn? We beschikken natuurlijk niet over een glazen bol, maar Diego Parrilla van het Quadriga Igneo Fonds ziet prijzen van 5.000 dollar en meer per troy ounce haalbaar[2]. Deze beheerder van een hedge fund is een kenner van de goudmarkt en weet dus waar hij over spreekt. Bij wijze van vergelijking: op het moment van schrijven kostte een troy ounce goud bijna 1.800 dollar.

Goud jaar

 

Beurzen en obligaties duwden edelmetalen in het verdomhoekje

Het goud herwon zijn glans na de grote crisis van 2007-2008 en bereikte in september 2011 een piek op 1.920,17 dollar per troy ounce. Internationaal geldt de goudprijs uitgedrukt in dollar als benchmark, die goudprijs wordt zowel in Londen als in New York gemaakt . De meest gehanteerde maat is niet de kilo, maar de troy ounce. De 1 troy ounce goudbaar is niet toevallig één van de meest verkochte en meest voorkomende formaten van goudbaren. Deze goudbaren zijn geslagen in puur goud en zijn als beleggingsgoud vrij van BTW verhandelbaar. Investeren in goud is vanwege de BTW vrijstelling aantrekkelijk.

Investeren in goud in 2020 kwartaal

In de post-crisisperiode leek niets een verdere stijging van de goudprijs in de weg te staan. Maar dat bleek buiten de waard gerekend, in dit geval de aandelenbeurzen en de obligatiemarkten. Want die eisten alle aandacht voor zich op. De beurs– en obligatiekoersen gingen door het plafond, de edelmetalen werden (tijdelijk) aan hun lot overgelaten. Met dank aan de overheden en de centrale banken.

Gratis en goedkoop geld om de economische groei aan te zwengelen

Die overheden en de centrale banken hebben in de periode na de Great Recession verzuimd om een oplossing te zoeken voor de oorzaken van de crisis die deze recessie hadden veroorzaakt. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse Jean-Claude Juncker, sloeg de nagel op de kop toen hij stelde, dat wanneer de overheden toen de noodzakelijke maatregelen hadden genomen, de politici die op dat moment aan de macht waren nooit meer herkozen zouden zijn geraakt.

Er waren dringende besparingsmaatregelen nodig en die werden niet genomen. Integendeel, er werd gekozen om de financiële markten te bedelven onder een stroom gratis of goedkoop geld en dat bleef niet zonder gevolgen. Op de eerste plaats voor de beurzen en de obligatiemarkten. Maar het beoogde doel – het aanzwengelen van de economie – werd niet bereikt. Die bleef maar kwakkelen en de gerealiseerde groei was alleen het gevolg van de politiek van de lage rente die door de centrale banken werd gevoerd, in combinatie met de programma’s voor quantative easing (QE).

In het kader van QE werden op grote schaal obligaties ingekocht, zodat er met andere eigenlijk extra geld werd gedrukt. Het verhoopte herstel op eigen kracht van de economie bleef echter uit. De Europese Centrale Bank (ECB) zag zich zelfs gedwongen om het voorbeeld van de Bank of Japan te volgen en de rente onder nul te duwen.

Aandelen- en obligatiekoersen vliegen door het dak

De ECB werd echter geconfronteerd met een feit waar deze centrale bank niet meteen rekening mee had gehouden: zowel de obligatie- als de aandelenkoersen vlogen door het dak. Hetzelfde fenomeen deed zich overigens ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan voor, want in de Verenigde Staten liet de Federal Reserve Bank zich niet onbetuigd.

De politiek van lage of negatieve rente bleek verslavend voor beleggers in aandelen en obligaties. De koersen van beide activaklassen stegen jarenlang over een breed front. De FED kreeg in 2018 een klap om de oren toen de Amerikaanse centrale bank probeerde om haar rentepolitiek te normaliseren.

De beleggers namen enkele renteverhogingen voor lief, maar beslisten op een bepaald moment dat het welletjes was geweest. De beurs van Wall Street ging in het laatste kwartaal van 2018 zwaar onderuit in reactie op een derde renteverhoging, wat tot een bepaalde vorm van paniek leidde.

Investeren in goud was het afgelopen decennium niet interessant

De FED had de boodschap meteen begrepen en stopte met haar basisrente te verhogen. Die ging integendeel opnieuw naar omlaag. Te midden van al dat geweld werd één activaklasse stiefmoederlijk behandeld: die van de edelmetalen. Het goud verloor zijn glans ten koste van aandelen en obligaties. De goudprijs brokkelde vanaf de piek bereikt in september 2011 opnieuw af.

Investeren in goud in 2020 maand

Goud glansde niet langer en niemand durfde er een cent op te verwedden dat die glans snel zou terugkomen. Maar dat was buiten de waard gerekend, want de verloren glans werd snel teruggewonnen. Het gele metaal ging zelfs opnieuw feller glanzen. En daar was een duidelijke reden voor.

Investeren in goud in 2020 week

Help, we verzuipen in de schulden

Op deze wereld gaat voor niets de zon op, alle andere zaken buiten zonneschijn hebben een prijs. Ook de politiek van de centrale banken bleek een prijs te hebben, meer bepaald in de vorm van een explosie van de schulden. Die vlogen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan door het dak en dat deed bij sommige beleggers toch een belletje rinkelen.

usdebt schuldenberg

Schulden maken is één, die terugbetalen is twee. Maar schulden moeten hoe dan ook terugbetaald worden. De overheden stonden dan ook voor de keuze: zware besparingen aankondigen, met het risico dat de economische groei gefnuikt werd, of op termijn meer inflatie toelaten.

Investeren in goud bleek aantrekkelijk vanwege de geldpers van de Fed

De centrale banken verkozen om in eerste instantie de kat uit de boom te kijken en niets te doen. Een gemakkelijkheidsoplossing die door de beleggers in goud en andere edelmetalen ten zeerste op prijs werd gesteld. Want niet alleen de koersen van aandelen en obligaties bleven stijgen (met dank nogmaals aan het goedkope geld), maar ook de goudprijs vond opnieuw de weg naar omhoog. Omdat goud, in tegenstelling tot geld, niet kan worden bijgedrukt, besluiten velen te investeren in goud.

Investeren in goud in 2020 dag

In augustus 2019 werd weer de kaap van 1.500 dollar per troy ounce gerond en de stijging van goudprijs heeft inmiddels een verlengstuk gekregen. De beleggers beseften maar al te goed dat de centrale banken de bal voor zich uit het trappen waren. De schulden stapelden zich op en niets of niemand leek zich daar iets van aan te trekken.

Goudkevers is de bijnaam van beleggers die investeren in goud

De goudkevers (beleggers in goud worden zo genoemd), beseften dat de goudprijs zijn glans opnieuw had herwonnen en dat het gele metaal alleen maar harder kon gaan stralen. Met dank aan de uitstaande schulden. Want stilaan groeide het besef dat het schuldenprobleem alleen nog door inflatie opgelost kon worden.

En in een inflatieomgeving voelen goud, zilver en de andere edelmetalen zich als een vis in het water. Rechtstreeks gevolg was dat het goud na een enkele jaren weer mocht glanzen en dat nog geen klein beetje. Die glans is de afgelopen maanden alleen maar sterker geworden. Want het schuldenprobleem is alleen maar groter geworden.

Gratis video training?

Kijk op www.tradingnavigator.nl voor mijn gratis video training over beleggen.

Met dank aan het uitbreken van het Coronavirus, dat de hele wereld op zijn grondvesten heeft doen daveren. De volledige omvang van de pandemie is nog niet duidelijk, maar vast staat wel dat de gevolgen enorm zijn en dat op alle mogelijke vlakken.

Janet Yellen moet haar woorden inslikken vanwege het Coronavirus

Inmiddels staat één zaak als een paal boven water: als gevolg van de Coronacrisis zal het schuldenprobleem in de wereld hallucinante vormen aannemen. Nieuw is dat probleem uiteraard niet, in de afgelopen jaren werd regelmatig gewaarschuwd voor het feit dat de hele wereld zich tot over de oren in de schulden had gestoken. Maar dat bleek toen geen echt probleem te zijn.

Janet Yellen, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse centrale bank, verklaarde in 2017 dat er “in our lifetimes” nooit meer een financiële crisis zo komen. Janet Yellen moest haar woorden inmiddels inslikken, want de gevolgen van de Coronacrisis zijn zo mogelijk nog erger als die van de Great Recession van 2008.

Tegen die achtergrond moet ook haar waarschuwing begrepen worden voor de komende golf van bedrijven die overkop zullen gaan. Maar dat is volgens haar te wijten aan de enorme schuldenberg die de bedrijven zelf hebben opgebouwd om eigen aandelen in te kopen. Of met andere woorden: de FED treft naar eigen zeggen in verband met het schuldenprobleem geen enkele fout.

Het zijn de bedrijven die de schulden zijn aangegaan, maar Yellen vergeet wel erbij te vertellen dat dit alleen maar mogelijk was omdat de centrale bank het geld zo goedkoop had gemaakt. Daardoor zijn de bedrijven leverage (zeg maar een hefboom) gaan gebruiken om met betere resultaten te kunnen uitpakken.

In normale omstandigheden was dat niet mogelijk geweest tegen de achtergrond van een economie die slechts aan een bescheiden tempo groeide. Daarom zou Yellen beter eens luisteren naar wat Morgan Stanley te vertellen heeft.

balans_fed

Die legt de schuld voor het uit de hand gelopen schuldenprobleem bij de FED en bij niemand anders. Alleszins toch wat de Verenigde Staten betreft, want ook in de rest van de wereld hebben de centrale banken hun uiterste best gedaan om het schuldenprobleem nog scherpere kanten te doen aannemen.

Goudprijs moet even naar adem happen

De reacties van de analisten op de uitbraak van het Coronavirus gaven in eerste instantie blijk van grote onzekerheid. De gevolgen van de uitbraak van het virus zijn inderdaad voorspelbaar. Dat er zware economische gevolgen zijn, staat als een paal boven water. Vraag is alleen hoe groot die gevolgen zullen zijn.

Op basis van de huidige stand van zaken valt daar weinig zinnigs over te zeggen. Alles draait om de vraag hoe het virus zich zal ontwikkelen in de komende weken en maanden. Ook over de gevolgen op de financiële markten tasten we in het duister.

Eigenlijk weten we alleen dat een correctie op zowel de beurzen als de obligatiemarkten niet onwelkom was. De beurskoersen zijn vorig jaar met ongeveer een kwart gestegen en een dergelijk tempo is op termijn uiteraard niet houdbaar.

De hausse op de beurs was in maart 2009 op gang geschoten, zodat ze ruim 10 jaar heeft geduurd. Bull markets (stierenmarkten of haussemarkten) duren echter nooit eeuwig. Ook de start van 2020 was nog krachtig, maar in de tweede helft van februari liep het mis.

Investeren in goud is niet altijd winstgevend geweest

Jeremy Siegel total return stock for the long run

De uitbraak van het Coronavirus liep de beurshausse een kort en duidelijk halt toe. Februari en maart waren miserabele beursmaanden. Maar vreemd genoeg liep het ook mis op de goudmarkt. Het goud moest een deel van zijn herwonnen glans weer prijsgeven. Over ruim 200 heeft het investeren in aandelen overigens het investeren in goud ruimschoots verslagen. Goud deed het wel aanmerkelijk beter dan cash, maar bleef ook achter bij obligaties.

Naar de reden moest niet lang worden gezocht: beleggers verkochten goud om verlieslatende posities in aandelen gekocht op krediet aan te zuiveren. Fundamenteel was er namelijk geen reden voor een correctie bij de edelmetalen. In het geval van de aandelenkoersen was die er wel. Het duurde dus niet lang alvorens het goud weer feller begon te glanzen en de onderbroken hausse een verlengstuk kreeg.

Goud heeft zijn glans snel herwonnen, zeer tot genoegen van de goudkevers

Volgen sommige analisten waren de aandelen wereldwijd oververkocht (‘oversold’, zoals het in vaktermen wordt genoemd), zodat het Coronavirus eigenlijk alleen maar de katalysator was die de correctie veroorzaakte.

Bij Citigroup zijn global macro strategist Jeremy Hale en zijn team van mening dat er grote vraagtekens geplaatst moeten worden bij de toekomstige evolutie van de beurskoersen. De recente stijging van die beurskoersen lijkt op termijn vooral een slag in het water, de kansen op een grote correctie worden met de dag groter. Investeren in goud zou dan een alternatief kunnen zijn.

Zo’n correctie op de beurs van Wall Street en op de andere beurzen kan de goudprijs explosief doen stijgen. Het goud heeft inderdaad zijn glans snel herwonnen, wat erop wijst dat de onderliggende fundamenten sterk zijn.

Het Coronavirus is met andere woorden een wild card van ongekend formaat voor de goudmarkt, iets waar eigenlijk niemand op had gerekend. Het kan op termijn het goud nog sterker doen glanzen, zeker wanneer de economie in een sukkelstraatje beland. Investeren in goud zou dus een gouden greep kunnen zijn.

Er zijn economen die een V-vormig herstel verwachten, maar daar durft Hale niet de hand voor in het vuur steken. Een factor die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, is het gedrag van de centrale banken. Algemeen wordt verwacht dat die verder in actie zullen komen wanneer de macro-economische indicatoren verder verzwakken. Inderdaad, door nog meer geld in het financieel systeem te pompen. Een evolutie waar de goudprijs garen bij spint.

En de goudprijs kan exploderen voor wie durft te investeren in goud

Wie op tijd goud heeft gekocht, zal ongetwijfeld in zijn nopjes zijn met de herwonnen glans van het goud. Maar dit lijkt nog maar een begin, het goud zal nog harder gaan glanzen wanneer de goudprijs explodeert.

Michael Howell, CEO van Crossborder Capital is een ‘believer’. Hij spreekt van ‘magisch nieuws’ [3] voor de goudprijs telkens wanneer de centrale banken aankondigen dat ze nog meer geld in het financieel systeem zullen pompen.

Volgens Howell is de rally (zeg maar: prijsstijging) nog maar pas op gang geschoten. In de komende maanden en jaren zal het goud steeds sterker gaan glanzen. Een explosie van de goudprijs kan het goud naar nieuwe recordniveaus sturen. Wie wil investeren in goud zit dus nu op de eerste rij.

Technisch wordt in ieder geval een sterk koopsignaal gegeven wanneer de vorige piek op 1.920,17 dollar per troy ounce wordt doorbroken. Boven de psychologisch belangrijke grens van 2.000 dollar kan het goud een magische glans gaan krijgen.

Volgens Howell kan de goudprijs in de komende 18 maanden met 50% stijgen. Reken zelf maar uit hoeveel een troy ounce goud dan zal kosten. Naarmate het goud harder glanst, zullen steeds meer beleggers aangetrokken worden door die glans. Met als gevolg dat de goudprijs uiteindelijk kan exploderen.

Factor inflatie niet over het hoofd zien

We hebben nog een factor die bepalend is voor de evolutie van de goudprijs over het hoofd gezien. Tot dusver is de inflatie ver uit onze buurt gebleven, maar daar kan verandering in komen. Diego Parrilla, beheerder van 450 milljoen dollar bij het Quadriga Igneo Fund, gelooft dat de centrale banken de controle over het zaakje zullen verliezen.

Met dat ‘zaakje’ doelen ze op de geldhoeveelheid. Wanneer het aanbod van de geldhoeveelheid uit de hand loopt, krijgt de inflatie vrij spel. En dat kan de ultieme factor zijn die het goud helemaal zijn glans zal doen herwinnen.

In het komende decennium zullen de banken meer geld blijven drukken, waardoor uiteindelijk de inflatie vrij spel zal krijgen. Parilla ziet de goudprijs in de komende 3 tot 5 jaar stijgen tot 5.000 dollar per troy ounce.[4]

Wie investeren in goud?

Uiteraard is dit een voorspelling als ieder ander, deze fondsbeheerder heeft recht op zijn eigen mening. Maar hij krijgt wel de steun van het overgrote deel van zijn collega’s, die allen de herwonnen glans van het goud in de gaten hebben gekregen en die allemaal geloven dat de goudprijs zal exploderen. Zijn boodschap is dan ook duidelijk: zelfs op de huidige (gestegen) niveaus biedt goud nog kansen.

drs Harm van Wijk

Boek “De Kunst van het Verkrijgen van Geld, de Gouden Regels voor Geld Verdienen”

Een gratis boek, samen met een e-book, een audiobook en een gratis training? Het gaat om de vertaalde best seller van 1 van de vroegste miljonairs in de VS, P.T. Barnum, die zijn lessen heeft opgeschreven in De Kunst van het Verkrijgen van Geld, de Gouden Regels voor Geld Verdienen. Bestel het boek op www.uwgratisboek.nl

[1] https://www.resourcestockdigest.com/archives/market-commentary/stocks-are-up-but-so-is-gold-and-analysts-say-the-metals-rally-is-just-getting-started/

[2] https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-hedge-fund-to-offer-clients-gold-shield-against-inflation/45905418

[3] https://www.msn.com/en-us/money/video/central-banks-pumping-in-money-is-magic-news-for-gold-price-crossborder-capital-ceo-says/vi-BB16wC45

[4] https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-hedge-fund-to-offer-clients-gold-shield-against-inflation/45905418

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.