depreciatie geld

Wat is depreciatie?

Depreciatie doet zich voor wanneer de waarde van een valuta daalt ten opzichte van andere valuta. Dit kan worden veroorzaakt door externe economische factoren, zoals rentetarieven en inflatie, of geopolitieke omstandigheden, zoals politieke instabiliteit of handelsconflicten. Door deze omstandigheden zal het aanbod van de betreffende munt toenemen ten opzichte van vraag en waardevermindering optreden. Daarnaast zal inflatie ook bijdragen aan depreciatie van valuta’s, doordat geld minder waard wordt wanneer er meer ervan wordt geproduceerd en meer is uitgegeven dan dat er inkomsten worden genoten.

Wat is het verschil tussen depreciatie en devaluatie?

Devaluatie en depreciatie zijn twee verschillende economische verschijnselen. Depreciatie is een onbedoelde daling van de waarde van een munt als gevolg van macro-economische krachten zoals inflatie of globalisering. Devaluatie daarentegen is het opzettelijk verlagen van de wisselkoers van de munt van een land om de export aantrekkelijker te maken voor buitenlandse kopers. Aangezien devaluatie een bewuste keuze is van een regering of centrale bank, heeft zij onmiddellijke gevolgen voor de valutamarkt en de prijzen van exportgoederen.

Depreciatie daarentegen vindt plaats na verloop van tijd en kan moeilijker nauwkeurig te meten zijn vanwege de indirecte aard ervan. Als zodanig is devaluatie gewoonlijk veel dramatischer dan depreciatie en leidt zij vaak tot drastische veranderingen in de wisselkoersen op internationaal niveau. Inzicht in het onderscheid tussen devaluatie en depreciatie kan geïnteresseerden in internationale financiën helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen, zowel op hun eigen markt als in het buitenland.

Hoe beïnvloedt depreciatie de beurs?

Depreciatie kan een ingrijpend effect hebben op de aandelenmarkt, aangezien een depreciatie van lokale valuta een aanzienlijke devaluatie van de aandelenmarkten kan veroorzaken. Depreciatie kan ook leiden tot verminderd beleggersvertrouwen, waardoor handelaren en beleggers zich uit aandelen terugtrekken of nieuwe investeringen uitstellen. Bovendien kan depreciatie leiden tot een daling van de internationale koopkracht, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor aandelen die blootstaan aan grotere exportactiviteiten.

Ten slotte kan de door depreciatie veroorzaakte inflatiedruk leiden tot een prijsstijging die een neerwaartse druk uitoefent op de marktrendementen in het algemeen. Daarom is het voor beursdeelnemers essentieel om op de hoogte te blijven van geopolitieke landschappen en wisselkoersbewegingen, aangezien depreciatie ernstige gevolgen kan hebben voor de markten.

Hoe kun je je beschermen tegen depreciatie?

Als belegger is het belangrijk vooruit te denken en bescherming te bieden tegen depreciatie. Eén manier om dat te doen is door gebruik te maken van afdekkingstechnieken met valutaderivaten, zoals termijncontracten en futures. Hiermee kunnen beleggers valuta’s kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde koers, ongeacht de toekomstige marktwaarde. Valutaswaps en opties zijn twee aanvullende strategieën die ook kunnen helpen om de risico’s te beperken. Met de eerste kunnen beleggers in de ene valuta lenen en in een andere voor specifieke perioden, terwijl opties de kans bieden blootstelling te beperken door vooraf vastgestelde prijzen vast te stellen voor het kopen of verkopen van vreemde valuta.

Ten slotte kan beleggen in landen met een stabiele valuta helpen beschermen tegen waardevermindering, omdat hun economieën doorgaans relatief stabiel blijven in de tijd. Welke weg beleggers ook kiezen, door maatregelen te nemen ter bescherming tegen waardevermindering kunnen zij ervoor zorgen dat hun portefeuille beschermd blijft tegen de gevolgen van valutadepreciatie in de toekomst.

Voorbeelden van depreciatie in het verleden

Valutadepreciatie is al eeuwenlang een bron van zorg voor tal van landen, en er zijn talloze historische voorbeelden die de tastbare gevolgen ervan aantonen. Een illustratief voorbeeld is de waardevermindering van de Argentijnse munt in 2002 als gevolg van de financiële crisis. De depreciatie veroorzaakte problemen op het gebied van overheidsfinanciering, de prijsbepaling van externe en interne schulden, de productie van gangbare prijzen, het creëren van specifieke lonen en contracten en het kunnen onderbouwen van deze waarden.

Andere voorbeelden zijn Griekenland in 2010, waar de depreciatie werd gezien als een gevolg van de crisis waarmee het land werd geconfronteerd, terwijl ook Rusland werd getroffen door verdere depreciatie als gevolg van een daling van de olieprijzen in 2014. Een van de meest dramatische devaluaties vond plaats in 2017, toen het Britse pond sterk devalueerde na het Brexit-referendum. Deze waardevermindering verminderde de koopkracht van de munt met bijna 20 procent en destabiliseerde de economie van het land aanzienlijk. Het is daarom belangrijk dat regeringen voorzichtig zijn met het wanbeheer van een munt om ervoor te zorgen dat de depreciatie geen nadelige gevolgen heeft voor hun burgers of economie.

meer weten over bescherming tegen inflatie?

Met inflatiebestendige aandelen kunnen beleggers een stukje veiligheid kopen. Lees onze handleiding over beleggen in inflatiebestendige aandelen voor meer informatie.