geld devaluatie

Wat is devaluatie?

Devaluatie, soms ook muntdevaluatie genoemd, is een monetair beleid dat de officiële waarde van de munt van een bepaald land verlaagt. Bij devaluatie daalt de externe waarde van deze valuta ten opzichte van andere valuta’s en veranderen de voorwaarden van de internationale handel en uiteindelijk de mate van economische groei. Het beïnvloedt met name de invoerprijzen in het devaluerende land en de exportniveaus van het devaluerende land op de open markt.

Devaluatie helpt landen de waarde van hun valuta te veranderen en kan voor landen een manier zijn om de export te stimuleren en binnenlandse industrieën te beschermen tegen internationale concurrentie. Devaluatie kan ook worden gebruikt als instrument om de interne stabiliteit te handhaven en tekorten op de betalingsbalans op te vangen, wat leidt tot devaluatiecycli. Het voornaamste doel van devaluatie is landen die met een economische malaise of tekort kampen te helpen hun handelscompetenties op het wereldtoneel te versterken.

Wat is het verschil tussen devaluatie en depreciatie?

Devaluatie en depreciatie zijn twee verschillende economische verschijnselen. Devaluatie is het opzettelijk verlagen van de wisselkoers van de munt van een land om de export aantrekkelijker te maken voor buitenlandse kopers, terwijl depreciatie een onbedoelde daling van de waarde van een munt is als gevolg van macro-economische krachten zoals inflatie of globalisering. Aangezien devaluatie een bewuste keuze is van een regering of centrale bank, heeft zij onmiddellijke gevolgen voor de valutamarkt en de prijzen van exportgoederen.

Depreciatie daarentegen vindt plaats na verloop van tijd en kan moeilijker nauwkeurig te meten zijn vanwege de indirecte aard ervan. Als zodanig is devaluatie gewoonlijk veel dramatischer dan depreciatie en leidt zij vaak tot drastische veranderingen in de wisselkoersen op internationaal niveau. Inzicht in het onderscheid tussen devaluatie en depreciatie kan geïnteresseerden in internationale financiën helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen, zowel op hun eigen markt als in het buitenland.

Hoe beïnvloedt devaluatie de beurs?

Devaluatie kan een aanzienlijke invloed hebben op de aandelenmarkt. Wanneer een devaluatie plaatsvindt, zullen beleggers vaak hun activa uit de aandelenmarkt halen en in plaats daarvan kiezen voor veiliger effecten. Deze verminderde investering kan leiden tot volatiliteit en onzekerheid, waardoor de prijzen door devaluatieschokken dalen. Bovendien veroorzaakt devaluatie een stijging van de inflatie, wat verder bijdraagt tot instabiliteit omdat beleggers vaak worden ontmoedigd om aandelen te kopen met gedevalueerd geld. Uiteindelijk heeft de devaluatie van een munt gevolgen voor zowel bedrijven als particulieren die in de markt investeren en kan zij leiden tot economische instabiliteit indien zij niet op de juiste wijze wordt beheerd.

Hoe kun je je beschermen tegen devaluatie?

Devaluatie kan negatieve financiële gevolgen hebben voor beleggers en hun portefeuilles. Een van de meest doeltreffende strategieën om zich tegen devaluatie te beschermen is diversificatie van de beleggingen. Door middelen te verdelen over verschillende activaklassen en beleggingstypen kunnen beleggers het risico beperken. Daarnaast is het essentieel om op de hoogte te blijven van relevant economisch nieuws en weloverwogen beslissingen te nemen over beleggen in buitenlandse markten.

Een andere manier voor beleggers om zich te beschermen tegen devaluatie is gebruik te maken van verschillende afdekkingsstrategieën, met name strategieën die verband houden met beleggingen in valuta. Kennis en inzicht in devaluaties zijn van groot belang om de gevolgen van devaluaties te beperken. Uiteindelijk vereist voorbereiding op devaluatie het nemen van verstandige beslissingen en een goed beoordelingsvermogen.

Voorbeelden van devaluatie in het verleden

Devaluatie is in het verleden in verschillende economieën voorgekomen, waarbij veel landen hun munt devalueerden om de handel te vergemakkelijken en de economische activiteit te stimuleren door hogere exportcijfers. Een typisch voorbeeld van devaluatie is te zien tijdens de Grote Depressie, toen de Verenigde Staten in 1933 de dollar devalueerden. Bij deze devaluatie, die werd uitgevoerd in een poging de Amerikaanse import te verminderen en de export te verhogen, devalueerde de Amerikaanse dollar ten opzichte van goud met ongeveer 41%.

De afgelopen jaren hebben we ook devaluaties gezien in opkomende economieën als Argentinië, Brazilië en Venezuela, omdat zij hun munt buiten schot willen houden. Hierbij wordt devaluatie vaak gezien als de enige optie voor succes in tijden van economische crisis. Met name India devalueerde zijn munt in 1991 met 14% toen het geconfronteerd werd met een onhoudbaar tekort op de betalingsbalans. Deze devaluatie bleek een groot succes voor India: het land kon opnieuw onderhandelen met IMF-kredietverleners, de handelsbetalingen in evenwicht brengen en concurrerend blijven op de internationale markten.

Het zijn voorbeelden als deze die laten zien hoe devaluatie een krachtig instrument kan zijn dat regeringen gebruiken om hun economie te stimuleren.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.