diversificatie aandelen

Wat is diversificatie?

Diversificatie, ook wel risicospreiding genoemd, is de praktijk van het beleggen in verschillende soorten activa om het risico te spreiden en het rendement te optimaliseren. Door hun portefeuilles te diversifiëren kunnen beleggers hun potentiële verliezen minimaliseren als één bepaalde belegging niet goed presteert. Activa reageren namelijk verschillend wanneer de markten volatiel of onzeker zijn. Een voorbeeld van diversificatie is wanneer een belegger 10% belegt in aandelen, 20% in obligaties, 30% in onroerend goed en 40% in goud. Diversificatie kan zowel toegepast worden over activaklassen, als geografische regio’s en/of sectoren.

Hoe bepaal je in welke activa je moet diversifiëren?

Bij de diversificatie van de beleggingsportefeuille is het van belang rekening te houden met een aantal zaken. Verschillende activaklassen bieden verschillende risico- en rendementsniveaus, dus is het verstandig om te diversifiëren over meerdere activaklassen. In een doeltreffende diversificatie-strategie worden zowel spreiding als voor risico gecorrigeerde rendementen tegen elkaar afgewogen om een maximaal rendement uit beleggingen te halen.

Factoren zoals kwaliteit, liquiditeit, diversificatie, kapitaalsterkte en rendementscurves moeten daarnaast allemaal in aanmerking worden genomen bij de beslissing in welke activaklassen men moet beleggen. Het is ook belangrijk om een gediversifieerde portefeuille te hebben met mogelijkheden die geschikt zijn voor verschillende momenten in de economische cyclus.

Voordelen van diversificatie van beleggingen

Diversificatie van beleggingen kan verschillende voordelen opleveren. Door te diversifiëren kunnen beleggers hun risico spreiden over verschillende activaklassen, wat betekent dat als één activaklasse slecht presteert, andere activa in de portefeuille niet onder dezelfde neergang hoeven te lijden. Door gediversifieerde portefeuilles te beleggen wordt het behalen van rendement ook gemakkelijker, omdat diversificatie de correlatie tussen verschillende soorten effecten vermindert. Activaklassen hebben verschillende marktcycli, wat de diversificatie bevordert door betere prestaties mogelijk te maken in perioden waarin sommige soorten beleggingen dalen of minder goed presteren.

Bovendien hebben handelaren met gediversifieerde beleggingsportefeuilles meer mogelijkheden om het evenwicht te herstellen wanneer dat nodig is. Denk aan het verkopen van posities die het goed hebben gedaan of het verhogen van het belang in ondergewaardeerde posities om de totale waarde van de portefeuille nog meer te laten groeien. Deze beleggingsstrategie vermindert uiteindelijk het risico dat een belegger kan lopen door marktdalingen of verschuivingen in het klimaat wanneer alle middelen van een belegger geconcentreerd zijn in één locatie of activaklasse. Het diversifiëren van beleggingen is dus de sleutel tot het creëren van een maximaal rendementspotentieel.

Nadelen van diversificatie van beleggingen

Hoewel diversificatie van beleggingen kan bijdragen tot risicospreiding en een hoger rendementspotentieel, heeft het ook nadelen. Zo kan diversificatie het moeilijker maken om beleggingen goed te controleren naarmate de portefeuille groeit en transacties complexer worden. Dit kan leiden tot grotere onzekerheid in termen van rendement en potentiële verliezen, met name bij risicovollere beleggingen. Ook kan het diversifiëren van beleggingen binnen een activaklasse meer expertise of gespecialiseerde kennis vereisen die niet overal beschikbaar is.

Daarnaast kan het effectief bereiken van diversificatie aanzienlijke kapitaalmiddelen vereisen om meerdere soorten beleggingsinstrumenten aan te schaffen. Ten slotte garandeert diversificatie van beleggingen geen beter rendement, dus moeten beleggers zorgvuldig nagaan of diversificatie zinvol is voor hun specifieke situatie alvorens financiële beslissingen te nemen.

meer weten over succesvol beleggen?

Diversificatie is een belangrijke strategie om risico to spreiden. Lees ons e-book over de
7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.