doorlopende-order

Wat is een doorlopende order?

Een doorlopende order heeft geen eindtijd en staat ook wel bekend als ‘order geldig tot annulering’. Bij het sluiten van de beurs vervalt deze order niet, in tegenstelling tot een dagorder. De doorlopende order blijft meerdere handelsdagen actief. De belegger stopt de order pas bij annulering of uitvoering. Soms geldt een maximale periode voor doorlopende orders, waarna ze automatisch annuleren.

Stoporders en limietorders

Er zijn verschillende soorten doorlopende orders, zoals stoporders en limietorders.

Stoporder

Een stoporder is een doorlopende order waarmee beleggers een effect kopen of verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt. Beleggers plaatsen dit type order om in of uit de markt te stappen tegen een vooraf bepaalde koers. Na initialisatie wordt de order pas actief wanneer de opgegeven prijs wordt bereikt. Zodra de order geactiveerd is, hoeft de belegger geen verdere actie te ondernemen; de order blijft van kracht totdat hij geannuleerd of uitgevoerd is.

Limietorder

Een limietorder is een doorlopende order waarmee beleggers een effect kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. In tegenstelling tot een stoporder, die pas actief wordt bij het bereiken van de opgegeven prijs, zijn limietorders direct vanaf plaatsing actief. De order blijft actief totdat de belegger deze annuleert of totdat de order wordt uitgevoerd. Als de koers van het effect de beoogde verkoop- of aankoopprijs niet bereikt, blijft de order voor onbepaalde tijd van kracht.

Doorlopende limietorders hebben doorgaans twee componenten: een “limiet”- en een “alles-of-niets”-instructie (AON). De “limiet”-component specificeert de maximum- of minimumprijs waartegen een belegger de order wil uitvoeren. De AON-component bepaalt of alle aandelen in één keer of in stappen worden verkocht of gekocht.

Voordelen van een doorlopende order

Het gebruik van doorlopende orders biedt verschillende voordelen. Een voordeel is dat beleggers een vooraf vastgestelde prijs kunnen bepalen om de markt te betreden of verlaten. Beleggers kunnen hun handelsstrategie automatiseren met doorlopende orders, waardoor ze transacties niet handmatig hoeven uit te voeren. Dit bespaart tijd en energie en helpt beleggers gemakkelijker markttrends te volgen. Hierdoor kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen over wanneer en waar te beleggen.

Doorlopende orders bieden bovendien meer flexibiliteit dan andere soorten orders. Ze blijven van kracht totdat de belegger ze annuleert of uitvoert. Dit geeft beleggers meer mogelijkheden om hun transacties uit te voeren en hun strategieën aan te passen bij veranderende marktomstandigheden.

Nadelen van een doorlopende order

Doorlopende orders hebben ook nadelen. Automatisering biedt zowel voor- als nadelen. Hierbij bestaat het risico dat de order later wordt afgewikkeld tegen een prijs die eerst aantrekkelijk leek, maar die minder gunstig is geworden door veranderde marktomstandigheden. Daarom is het belangrijk om de beurs goed in de gaten te houden bij het gebruik van doorlopende orders.

Een ander nadeel is dat permanente orders moeilijk te controleren en aan te passen zijn. Beleggers plaatsen doorlopende orders eenmalig, en ze moeten handmatig wijzigingen of annuleringen doorvoeren. Dit kan lastig zijn voor beleggers met weinig tijd om de markt te volgen en de orders aan te passen. Bovendien bieden deze orders geen mogelijkheid om te profiteren van onverwachte marktgebeurtenissen of plotselinge prijswijzigingen die tot winstgevende transacties kunnen leiden.

meer weten over succesvol beleggen?

Doorlopende orders zijn een belangrijke factor bij beleggen. Lees ons e-book over
de 7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.

Download gratis e-book