Doorlopende order

Wat is een doorlopende order?

Een doorlopende is een effectenorder zonder eindtijd. Deze soort order wordt ook wel ‘order geldig tot annulering’ genoemd. Bij het sluiten van de beurs komt de order niet te vervallen, zoals dit bij een dagorder wel het geval is. De doorlopende order blijft staan gedurende meerdere handelsdagen. Pas wanneer deze wordt geannuleerd of wordt uitgevoerd zal de order stoppen. Soms geldt er een maximale periode voor doorlopende orders en worden ze na deze periode geannuleerd.

Stoporders en limietorders

Er zijn verschillende soorten doorlopende orders, zoals stoporders en limietorders.

Stoporder

Een stoporder is een doorlopende order waarmee beleggers een effect kunnen kopen of verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt. Dit type doorlopende order kan worden geplaatst om in of uit de markt te stappen tegen een vooraf bepaalde koers. Na initialisatie wordt de doorlopende order pas geactiveerd wanneer de opgegeven prijs wordt bereikt. Zodra de doorlopende order wordt geactiveerd, hoeft er geen verdere actie te worden ondernomen; hij blijft van kracht totdat hij wordt geannuleerd of uitgevoerd.

Limietorder

Een limietorder is een andere permanente order waarmee beleggers een effect kunnen kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. In tegenstelling tot een stoporder, die pas wordt geactiveerd wanneer de opgegeven prijs wordt bereikt, zijn limietorders actief vanaf het moment dat zij worden geplaatst totdat de order wordt uitgevoerd of door de belegger wordt geannuleerd. Dit betekent dat als de koers van het effect de beoogde verkoop-/aankoopprijs niet bereikt, de doorlopende order voor onbepaalde tijd van kracht blijft.

Doorlopende limietorders hebben doorgaans twee componenten: een “limiet”- en een “alles-of-niets”-instructie (AON). De “limiet”-component specificeert de maximum- of minimumprijs waartegen een belegger een order wil uitvoeren, terwijl de AON-component aangeeft of alle aandelen in één keer of in stappen moeten worden verkocht of gekocht.

Voordelen van een doorlopende order

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan het gebruik van doorlopende orders. Een voordeel is bijvoorbeeld dat beleggers hiermee een vooraf vastgestelde prijs kunnen bepalen waarop zij de markt willen betreden of verlaten. Verder kunnen beleggers met behulp van doorlopende orders hun handelsstrategie automatiseren. Hierdoor hoeven transacties niet handmatig te worden uitgevoerd om te kunnen plaatsvinden. Dit helpt beleggers tijd en energie te besparen, waardoor zij gemakkelijker op de hoogte kunnen blijven van markttrends en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over wanneer en waar te beleggen.

Bovendien bieden permanente orders meer flexibiliteit dan andere soorten orders, omdat ze van kracht blijven totdat ze worden geannuleerd of uitgevoerd. Dit geeft beleggers meer mogelijkheden om hun transacties uit te voeren en hun strategieën aan te passen als de marktomstandigheden veranderen.

Nadelen van een doorlopende order

Er zijn ook nadelen verbonden aan doorlopende orders. Zo kan de automatisering naast een voordeel ook een nadeel zijn. Het risico bestaat namelijk dat de order later wordt afgewikkeld tegen een prijs die eerst aantrekkelijk leek, maar die toch niet meer zo gunstig is nadat de marktomstandigheden zijn veranderd. Het is daarom belangrijk om de beurs goed in de gaten te houden wanneer doorlopende orders worden ingezet.

Een ander nadeel is dat permanente orders moeilijk te controleren en zo nodig aan te passen kunnen zijn. Aangezien doorlopende orders eenmalig worden geplaatst, moeten zij handmatig worden gewijzigd of geannuleerd. Dit kan moeilijk zijn voor beleggers die vaak weinig tijd hebben om de markt te volgen en de permanente orders dienovereenkomstig aan te passen. Bovendien bieden deze orders beleggers niet de mogelijkheid om te profiteren van onverwachte marktgebeurtenissen of plotselinge prijswijzigingen die tot winstgevende transacties zouden kunnen leiden.

meer weten over succesvol beleggen?

Doorlopende orders zijn een belangrijke factor bij beleggen. Lees ons e-book over
de 7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.