inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve wil zeggen dat het rendement van korter lopende leningen hoger is dan de yield van langer lopende leningen. Een dergelijke situatie doet zich onder andere voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd.

Een inverse yieldcurve ontstaat ook als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende obligaties kopen. Korter lopende obligaties worden onder meer in de verkoop gedaan als er gevreesd wordt voor inflatie op korte termijn. In de bijgaande figuur is een inverse yieldcurve getoond.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

Rentewapen van centrale bank

Een centrale bank hanteert meestal het ‘rentewapen’ in het kader van inflatiebestrijding(1) of het trachten af te remmen van een te onstuimige conjunctuur. Ook kan een renteverhoging plaatsvinden in het kader van het afremmen van een te sterke groei van de kredietverlening door banken.

Inverse yieldcurve stijgende kosten funding banken

Een inverse yieldcurve zou voor banken reden kunnen zijn om de stijgende kosten van hun “funding” door te berekenen aan hun klanten. Als gevolg hiervan nemen de kosten van krediet toe, hetgeen een dempend effect op de hoogconjunctuur kan hebben.

Als een bank niet in staat is om hogere rentekosten door te berekenen, bijvoorbeeld vanwege concurrentieoverwegingen, dan neemt de rentemarge van betreffende bank af. De winstgevendheid van het kredietbedrijf van de bank neemt dan af.

Hoewel inverse yieldcurves niet frequent voorkomen, zijn deze ook weer niet zeldzaam. Het is opvallend dat bij de recessies die de VS hebben gekend, er telkens een inverse yieldcurve-situatie aan vooraf ging.

Onderzoek Fed: belangrijk signaal voor de economie

Elke recessie van de afgelopen 60 jaar is voorafgegaan door een omgekeerde rentecurve, blijkt uit onderzoek van de Fed uit San Francisco. Inversies hebben “alle negen recessies sinds 1955 correct gesignaleerd en hadden slechts één vals signaal gegeven. Dit was in het midden van de jaren zestig, toen een inversie werd gevolgd door een economische vertraging, maar geen officiële recessie”, schreven de onderzoekers van de Fed.

Deze voorspellende kracht van de rentecurve voor de economie lijkt wel af te nemen, maar in Europa neemt hij juist toe. Indicatoren als een omgekeerde rentecurve of inverse yield curve echter hebben meer zeggingskracht in Europese landen dan in landen buiten Europa. In Europa blijkt het voorspellend karakter van de rentecurve zelfs nog sterker te worden, in

tegenstelling tot wat we in andere landen zien, mits de data die gebruikt wordt vrij nieuw is(2).

Verlies je op aandelen? Repareer je verliezen met deze optiestrategieën

Maar niemand weet wanneer een recessie begint

Een belangrijk voorbehoud van de voorspellende kracht van de rentecurve is dat het niet precies kan voorspellen wanneer een recessie zal beginnen. In het verleden varieerde de termijn wanneer er sprake was van een recessie tussen zes maanden en twee jaar na de inverse yieldcurve, zo schrijven de onderzoekers van de San Francisco Fed.

Zichzelf vervullende profetie

Als voldoende beleggers zich zorgen beginnen te maken over een recessie, zullen ze hoogstwaarschijnlijk meer en meer geld steken in de veiligheid van langlopende staatsobligaties. Deze verschuiving zou waarschijnlijk kunnen helpen om de rentecurve vlakker te maken of om te keren.

Zichzelf versterkend effect

Redacteuren zullen artikelen gaan schrijven over het feit dat de curve een signaal afgeeft dat er een recessie in aantocht is. Dit zou op zijn beurt nog meer mensen ertoe kunnen aanzetten om langlopende obligaties te kopen, waardoor de lange rente daalt en zo verder en zo voort.

Minder makkelijk geld lenen

Banken verdienen geld door kort te lenen (spaargeld) en lang uit te lenen (hypotheken). Bij een inverse rente structuur moeten banken verhoudingsgewijs meer gaan betalen voor spaargeld en ontvangen minder voor hypotheken. Banken verdienen dan dus minder marge en worden voorzichtiger om hypotheken te verstrekken.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Geld is schuld

De afvlakking van de rentecurve zorgt er voor dat bankieren, een minder winstgevende propositie wordt. De kredietstroom zal worden ingeperkt en in de huidige wereld, waar geleend geld de levensader is van economische activiteit, kan dat de rem zetten op economische groei.

Weten wat de trend is van de indices en van de aandelen? gebruik dan een objectieve indicator zoals de Trading Navigator. Klik hier voor meer informatie.

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

inverse yieldcurve

Bronnen:

  1. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mac.2.1.70
  2. https://www.nber.org/papers/w16398