Verschil aandeel en obligatie: hoe weet je wat het beste voor jou is?

Het verschil tussen aandeel en obligatie is groot. Begin je met beleggen dan wil je natuurlijk weten of het beter is om in aandelen of in obligaties te beleggen. Vaak weten mensen wel wat ongeveer het verschil is, maar de precieze verschillen zijn vaak onduidelijk. Dat is jammer, want dan weet je ook niet wat het beste voor jou is.

Verschil aandeel en obligatie: wat is een aandeel?

Als je een aandeel koopt dan investeer je direct in een onderneming. Door het aandeel te kopen, word je voor een deel mede- eigenaar van het bedrijf. Hierdoor krijg je ook zeggenschap in de onderneming. Je kan bijvoorbeeld meebeslissen over te bepalen koers op de aandeelhoudersvergadering die het bedrijf houdt.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Als het bedrijf waar jij aandelen van hebt winst maakt, deel jij mee in de winst. Dit wordt (meestal) jaarlijks aan je uitgekeerd en dat noem je dividend. Het is natuurlijk maar de vraag of het bedrijf daadwerkelijk winst maakt en hoe hoog die winst dan is. Deze zaken zijn allemaal bepalend voor de uitkering van het dividend.

Zodra het bedrijf groeit en beter presteert, zullen de aandelen meer waard worden. Als je ze dan zou verkopen behaal je daar ook winst mee. Andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat aandelen minder waard worden, wanneer het bedrijf minder goed presteert. Als je ze dan zou verkopen, lijd je verlies. Het is op zo’n moment vaak niet verstandig om af te wachten of de aandelen weer gaan stijgen in plaats direct te verkopen met verlies. Hopen wordt vaak wanhopen.

Verschil aandeel en obligatie: wat is een obligatie?

In tegenstelling tot een aandeel, investeer je niet rechtstreeks in een onderneming als je een obligatie koopt. In principe leen je geld aan de onderneming voor een bepaalde tijd (de looptijd). Met dit geld kan het bedrijf dan bijvoorbeeld investeringen doen of schulden aflossen.

Het zijn trouwens niet altijd ondernemingen die obligaties uitgeven. Vaak zijn dit overheden, de staat of publieke organisaties. Door het kopen van een obligatie heb jij een schuldvordering op de organisatie of het bedrijf waar je deze van koopt. Daarom zit er ook altijd een bepaalde looptijd aan obligaties vast.

Vanzelfsprekend wil je graag dat een obligatie je ook iets oplevert. Ook bij een obligatie krijg je een periodieke uitkering en hier noem je dat interest of couponrente. Op den duur is de looptijd van de obligatie afgelopen en krijg je je ingelegde geld terug.

Verschil aandeel en obligatie

Verschil aandeel en obligatie

Wil je gaan beleggen dan is het belangrijk dat je goed begrijpt wat het verschil is tussen een aandeel en obligatie. Alleen als je goed op de hoogte bent van de verschillen kun je verstandig beleggen. Hieronder noemen we de belangrijkste verschillen tussen een aandeel en een obligatie.

Het eigendom

Ondanks dat aandelen en obligaties beide jouw eigendom zijn, is er wel verschil in het eigendomsrecht. Met een aandeel word je mede- eigenaar van het bedrijf. Je zou kunnen zeggen dat het bedrijf voor een heel klein beetje van jou is. Dat is bij een obligatie niet het geval.

Een obligatie is een lening die jij verstrekt aan het bedrijf of de overheid en die weer terugbetaald wordt. Je zult met een obligatie dus niet mede- eigenaar worden van het bedrijf of instelling waar je de obligaties van koopt.

Het risico

Er is een duidelijk verschil in risico in beleggen in aandelen in vergelijking met beleggen in obligaties. Beleggen in aandelen brengt meer risico’s met zich mee dan beleggen in obligaties. Het verschil in risico tussen aandeel en obligatie zit hem vooral in het feit dat je bij een obligatie aan het eind van de looptijd je geld terugkrijgt.

Het maakt namelijk niet uit of een bedrijf winst of verlies maakt, bij een obligatie krijg je het geld terug wat je hebt ingelegd. Je krijgt (in bepaalde gevallen) zelfs je geld terug als de onderneming of de organisatie failliet gaat. De looptijd van een aandeel is in principe oneindig, want je bent mede- eigenaar van het bedrijf.

Als het bedrijf waar jij aandelen van hebt slecht presteert, worden de aandelen minder waard. Het kan dus gebeuren dat je je aandelen zou moeten verkopen met verlies. Je bent als aandeelhouder namelijk volledig afhankelijk van de prestaties van het bedrijf. Als een bedrijf failliet gaat, ben je al je geïnvesteerde geld kwijt.

Hier komt nog eens bij dat allerlei gebeurtenissen de aandeelkoersen behoorlijk kunnen beïnvloeden. Denk maar eens aan de coronacrisis of de bankencrisis van 2008. Deze gebeurtenissen zorgen voor grote dalingen in de koersen en veel bedrijven stonden op omvallen of vielen daadwerkelijk om.

Obligaties zijn in de regel wat minder gevoelig voor ingrijpende gebeurtenissen en recessies. Vooral overheden kunnen vrijwel altijd voldoen aan hun verplichtingen. Bij de aankoop van staatsobligaties is het risico klein dat je je geld kwijtraakt. Het duurt namelijk wel even voor een staat failliet gaat.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Verschil aandeel en obligatie: het rendement

Net als bij de risico’s zijn er ook verschillen in rendement bij een aandeel en obligatie. In de regel is het rendement van een obligatie lager dan dat van een aandeel. Het is echter wel zo dat het rendement van een obligatie een vast rendement is: ook al is het rendement laag, je weet wel hoeveel je krijgt. Op dit moment is de rente echter zo laag dat deze zelfs negatief is.

Een aandeel is volledig afhankelijk van de prestaties van een bedrijf. Hoe beter het bedrijf presteert, hoe meer de aandelen waard worden, hoe hoger het rendement zal zijn. Bij een obligatie maakt het in principe weinig uit hoe het bedrijf of instelling presteert, je krijgt altijd een vaste rente. Er zijn trouwens ook obligaties zonder vaste rente, maar die laten we in dit artikel even buiten beschouwing.

De koersen

De koers van een obligatie is gebaseerd op rentestanden. Gaat de rente omhoog dan daalt de koers van de obligaties. Vanzelfsprekend stijgen de koersen van obligaties als de rente zakt. Beleggers bezitten immers liever obligaties met een hoge rente door vraag en aanbod stijgen dan de koersen van de obligaties met hogere rentes. Op zich ondervind je als belegger in obligaties weinig hinder van deze koersschommelingen. Bij obligaties krijg je immers aan het eind van de looptijd je investering weer terug. De looptijd speelt daarom ook een belangrijke rol bij de koersbeweging.

Koersdalingen bij obligaties kunnen alleen vervelend zijn als je de obligaties tussentijds wil verkopen (lees elders in het artikel meer hierover). Daar komt nog bij dat de koersen van obligaties minder schommelen (lees: minder volatiliteit tonen) dan die van aandelen.

Hoe koersen schommelen hangt vaak ook af van de economische cyclus, dus wanneer je hoog- en laagconjunctuur hebt. Die premie is laag wanneer de pieken in de economische cycli worden bereikt en de premie is laag wanneer de economie zich dichtbij een bodem bevindt. De algemene conclusie mag luiden dat het verwachte rendement lager is bij sterke economische omstandigheden en hoger in periodes dat de economie zwak is. In dit laatste geval wordt duidelijk gerekend op een verbetering van de economie(1).

De koersen van aandelen schommelen in de regel meer dan die van obligaties. Het voordeel hiervan is dat als de aandelen flink in waarde stijgen je ze met een behoorlijke winst kan verkopen. Behalve de dividenduitkering behaal je op deze manier jouw extra winst.

Bij een obligatie zit de winst hem voornamelijk in de rente die je krijgt. Deze winst kan lager uitvallen dan bij aandelen (en zelfs negatief worden), maar je bent er hoe dan ook wel van verzekerd. Als aandelenkoersen namelijk flink dalen dan heb je geen winst, maar verlies.

Verschil aandeel en obligatie: dividend en rente

Bij beleggen in aandelen kan de winst die het bedrijf maakt uitgekeerd worden als dividend. Echter, dit is geen zekerheid. Bedrijven mogen zelf bepalen of en hoeveel dividend ze uitkeren. Een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alle winst weer in het bedrijf te stoppen en dan keert het geen dividend uit. De waarde van het bedrijf neemt dan wel toe en de koers kan hierdoor stijgen.

Dividend kan uitgekeerd worden in geld, maar ook in extra aandelen van het bedrijf. Het is daarom wel aan te raden om vooraf goed uit te zoeken hoe het zit met dividend bij bepaalde aandelen die je wilt kopen. Veel beleggers vinden het fijn om dividend uitgekeerd te krijgen, aangezien dit een vaste inkomstenbron is.

Bij een obligatie ontvang je een vaste rente. Stel: je koopt voor duizend euro aan obligaties met een looptijd van tien jaar en een rente van drie procent. Je krijgt dan ieder jaar dertig euro aan rente en aan het eind van de looptijd is dit driehonderd euro geworden. Je zult misschien denken dat dit niet veel is. Vergelijk het rendement dan maar eens met de rente op een spaarrekening.

Het rendement tussen aandelen en obligaties kan verschillen, maar hangt vaak wel samen als deze zijn uitgegeven door hetzelfde bedrijf. Dit is onderzocht in 1996. De conclusie was tweeslachtig: die rendementen konden dan zowel negatief als simultaan gecorreleerd zijn. Dit suggereert dat individuele aandelen en obligaties worden aangestuurd door informatie die voornamelijk verband houdt met de gang van zaken binnen het bedrijf zelf. Aandelen hebben voorrang op obligaties in het weerspiegelen van bedrijfsspecifieke informatie. Een conclusie die alleszins tot de verbeelding spreekt(2).

Iedere obligatie heeft weer een andere looptijd en een andere rente. Koop je bijvoorbeeld staatsobligaties van Nederland dan is de rente lager dan die van een land als Griekenland. In dat land is de economie namelijk instabieler en loop je meer risico dat je je geld niet terugkrijgt.

Verschil aandeel en obligatie: faillissement

Het kan gebeuren dat een bedrijf failliet gaat en dan zijn de aandelen en soms de obligaties hiervan niets meer waard. De vraag is dan of je je ingelegde geld nog terugkrijgt. Bij een faillissement worden alle bezittingen van het bedrijf verkocht en daarmee worden de schuldeisers zoveel mogelijk afbetaald.

Heb je obligaties van een bedrijf dan word jij gezien als schuldeiser. Je hebt immers geld geleend aan het bedrijf en dus heeft de onderneming een schuld bij jou. Als aandeelhouder word je gezien als mede- eigenaar en deze worden uiteraard pas terugbetaald, als er op het einde nog iets overblijft.

Je kunt er dan ook vanuit gaan dat je als bezitter van obligaties een veel grotere kans hebt om te worden terugbetaald dan als aandeelhouder bij een faillissement. De aandeelhouder staat helemaal achteraan in de rij als het gaat om terugbetalingen bij een faillissement, dus de kans hierop is niet zo heel groot.

Verschil aandeel en obligatie: verkopen

Meer in het algemeen hebben verschillende studies aangetoond dat de koersen van aandelen en obligaties vaak in tegengestelde richting bewegen(3). Dit heeft invloed op wanneer je koopt en verkoopt.

Het is mogelijk om een obligatie te verkopen voordat de looptijd is afgelopen. Op dat moment verkoop je ze voor de dan geldende koers. Is deze koers lager dan die waarvoor je de obligaties gekocht hebt dan heb je dus verlies.

Natuurlijk kun je ze ook verkopen als de koers hoger staat en op deze manier kun je ook met obligaties winst maken. Nu is het wel zo dat de koersen van obligaties in de regel minder schommelen, dus de kans op een grote winst is niet hoog.

Een bedrijf kan er ook zelf voor kiezen om de obligaties van jou terug te kopen (dit noemen we ook wel: vervroegde terugbetaling). Je krijgt dan je inleg en de opgebouwde rente terug. Vaak is de rente bij terugkopen iets hoger dan de vooraf afgesproken rente.

Met de verkoop van aandelen werkt het in principe precies net zo met de verkoop als met obligaties. Je koopt ze tegen een bepaalde koers en je verkoopt ze ook weer tegen een bepaalde koers. Het verschil met obligaties is dat een aandeel geen looptijd kent. Je kunt ze dus verkopen wanneer je maar wilt. De grote vraag hierbij is altijd: wat is het beste moment om te verkopen? Een vraag die je bij een obligatie niet hoeft te stellen.

Hoe weet je wat het beste voor jou is?

Dat er verschillen zijn in aandelen en obligaties is inmiddels duidelijk, maar hoe weet je nu wat het beste voor jou is? Hierop is geen pasklaar antwoord te geven, want het ligt er helemaal aan wat voor type belegger jij bent (of wilt zijn). Het beste voor jou is datgene wat het best bij jou past.

We geven een paar voorbeelden. Ben jij iemand die weinig risico’s wil nemen en die tevreden is met een relatief laag rendement? Dan komen obligaties eerder in aanmerking dan aandelen. Ben je juist iemand die bereid is risico te nemen en gaat voor een zo hoog mogelijk rendement? Dan zijn aandelen waarschijnlijk geschikter voor jou.

Daarnaast kun je ook kiezen voor een mix van aandelen en obligaties. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om vijftig procent aandelen en vijftig procent obligaties te nemen. Dan neem je risico, maar je hebt ook zekerheid. Op deze manier spreid je dus je risico.

Daarnaast kun je de verdeling van obligaties en aandelen in je beleggingsportefeuille ook anders aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld voor dertig procent aan aandelen nemen en zeventig procent aan obligaties (een beetje risico). Ook is het mogelijk om zeventig procent aandelen en dertig procent obligaties (meer risico, maar niet alles) te nemen.

Naast bovenstaande mogelijkheden zijn er nog diverse varianten mogelijk. Het gaat erom dat je voor de variant kiest die het beste bij jou past.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

verschil aandeel en obligatie

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X89900950
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X95008364
  3. https://www.nber.org/papers/w2047
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.