Investeren in waterstof voor de grote doorbraak

Een tijdje geleden was investeren in waterstof ‘red hot’ op de beurs van Wall Street. Die gekte is misschien wat bekoeld, maar toch blijft ‘hydrogen’ één van de zeer kansrijke bronnen van energie in de toekomst. Alleszins de moeite waard om eens te kijken wat waterstof precies is.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Investeren in waterstof is de race om de elektrische auto

Waarom wordt er zoveel heisa gemaakt omtrent de ontwikkeling van waterstof als nieuwe energiebron? Dat heeft te maken met het besef dat we niet op onze fossiele brandstoffen kunnen blijven teren (peak oil) en natuurlijk vanwege de klimaatdoelstellingen. Er is de jongste jaren heel wat te doen geweest rond de opkomst van de elektrische auto.

In het verhaal van de elektrische auto duikt waterstof op, maar dan via een zijpoortje. Zowat alle autobedrijven in de wereld investeren in waterstof, zowel veel tijd en geld in de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Daarmee wordt aangegeven hoeveel belang aan deze nieuwe bron van aandrijving wordt gehecht. Met name Tesla staat symbool voor het tijdperk van de elektrische auto. Dit Amerikaans bedrijf wordt geleid door de karaktervolle Zuid-Afrikaan Elon Musk, die voortdurend opduikt in de media. Is het niet om het aankondigen van grootse plannen, dan is het wel omdat hij één en ander aan de hand heeft met ‘celebrities’. Maar het is Musk wel degelijk menens met de promotie van de elektrische auto. Dat blijkt al uit een eerste blik die op de site van Tesla wordt geworpen[1].

Tesla kwartaal zw

Investeren in waterstof heeft nog een lange weg af te leggen

Maar Tesla is natuurlijk niet het enige automerk dat de elektrische auto hoog in het vaandel voert. Eigenlijk zijn bijna alle grote autoconstructeurs er mee bezig, al dan niet in samenwerkingsverbanden, om hun eigen versie van de elektrische auto te ontwikkelen. Eigenlijk betreft het een race tegen de tijd, waarbij enorm veel op spel staat.

Diegene die eerst voldoende schaalgrootte weet te bereiken, zal de winnaar zijn in deze strijd. Het gaat dus hard tegen hard.

De autosector beseft dus al te goed wat de inzet van de strijd is. De traditionele benzinemotor wordt met de vinger nagewezen als zijnde een pest voor het milieu. De elektrische auto biedt inderdaad een alternatief, maar dan onder welbepaalde voorwaarden. Maar voorlopig staan die elektrische auto een paar praktische problemen in de weg. Meer daarover vinden we op de site van Toyota Nederland[2]. Dat Japanse automerk  heeft al in een vroeg stadium voorrang gegeven aan het investeren in waterstof.

Investeren in waterstof is voor Toyota een vanzelfsprekende zaak

Elektriciteit is inderdaad een goed alternatief voor benzine en diesel, zo stellen de mensen van Toyota. Er is echter een aantal beperkingen aan verbonden, in de vorm van een beperkte actieradius en lange oplaadtijd. Tesla zegt een oplossing te hebben gevonden in de vorm van ‘supercharger’. Die laadt inderdaad een stuk sneller, maar dan wel ten koste van het gebruik van ongeveer 120 Kw stroom. Ter vergelijking: dat is evenveel elektriciteit als 40 gezinnen verbruiken.

Toch speelt volledig elektrisch vervoer in de toekomstvisie van Toyota een belangrijke rol. Op een andere manier dan wel.

Met de beperking dat dit soort vervoer (voorlopig?) alleen voor beperkte afstanden geldt. In dat verband wordt verwezen naar het proefproject met de Toyota i-Road in de Franse stad Grenoble. In de stad is de winst hoog: een verbetering van de lokale luchtkwaliteit ligt voor de hand. Investeren in waterstof is voor Toyota dan ook een vanzelfsprekende zaak.

Huishoudelijke energievoorziening

Voor de lange afstand zien de ingenieurs betere kansen weggelegd voor duurzaam opgewekte waterstof via brandstofcellen. Tanken kan snel en efficiënt gebeuren en de afstand die kan worden gereden stemt overeen met die van een auto die op benzine rijdt. Met één groot verschil: van de uitstoot van CO² is geen sprake. De enige uitstoot is waterdamp en dat is tot nader order een onschadelijke stof.

Een belangrijk voordeel is dat wanneer de auto niet wordt gebruikt, de brandstofcellen elektriciteit kunnen leveren voor huishoudelijk gebruik. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek, maar in de toekomst zal het mogelijk worden. Dat staat zo vast als een huis.

Investeren in waterstof voor de toekomst

Toyota gaat nog een stapje verder. Waterstofauto’s zijn volgens de Japanse autoconstructeur in feite de nieuwe generatie van elektrisch aangedreven auto’s. De chemische reactie van waterstof en zuurstof die in de brandstofcel plaatsvindt, zorgt voor de energie die de elektromotor van de auto aandrijft. Er wordt dus geen fossiele brandstof in de motor verbrand.

Deze technologie is oorspronkelijk voor ruimtevaartuigen ontwikkeld, maar tegenwoordig vinden brandstofcellen een veel bredere toepassing. En die toepassingen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Want waterstof is in onze omgeving in grote mate goedkoop aanwezig. Investeren in waterstof loont dus alleszins, zowel op korte als op lange termijn.[3]

Investeren in waterstof fuelcell energy

Waterstof: één van de chemische elementen die het meest overvloedig aanwezig zijn

Het Investment U Research Team windt er geen doekjes om: waterstof is het meest voorkomend chemisch element op de wereld. Daarmee is meteen de vraag naar de kostprijs van waterstof opgelost. Iets wat in zo ruime mate aanwezig is, kan met de beste wil van de wereld niet duur zijn. Het aanbod overtreft in dit geval ruimschoots de vraag, zodat waterstof zonder meer goedkoop mag worden genoemd.

Investeren in waterstof Nel Asa

Het probleem is echter dat het bewerken van waterstof tot een betrouwbare energiebron niet zo makkelijk is. In feit staat de technologie nog in de kinderschoenen, zodat het spijtig genoeg nog niet mogelijk is om op een rendabele manier waterstof als brandstof te gebruiken.

Sommige pessimisten geloven dat het niet mogelijk is om waterstof als alternatief op grote schaal te introduceren. Daarom staat niet iedereen te trappelen om te investeren in waterstof.[4]

Investeren in waterstof is niet nieuw

Investeren in waterstof is overigens niet nieuw. De Britse wetenschapper Sir William Robert Grove ontwierp al in 1839 de eerste brandstofcel. Dat is dus bijna twee eeuwen geleden. Grove slaagde er zelfs om elektrische energie op te wekken door waterstof te combineren met zuurstof. Maar zijn plannen om waterstof verder te ontwikkelen als energiebron stuitte op de komst van de stoommachine, die op de toen goedkope klassieke brandstoffen draaide.

De uitvinding van Grove raakte zo in een vergeethoekje om pas later opnieuw opgevist te worden. Pas in 1960 werd het idee van de Brit opnieuw opgevist in het kader van een programma van de NASA.

Wie worden de winnaars en wie worden de verliezers van investeren in waterstof?

Hoe werkt een brandstofcel concreet?  De volledige technische uitleg willen we u besparen, maar eenvoudig uitgelegd werkt een cel op dezelfde manier als een batterij. In tegenstelling tot een batterij slaat een brandstofcel geen energie intern op, ze kan dus nooit leeg raken. Via een elektrochemisch proces worden zuurstof en waterstof samengevoegd tot water. Deze reactie wekt elektriciteit op. Moeilijker dan dit is het in theorie niet. In de praktijk ligt dit echter anders.

Plug Power

De grote autobedrijven uit Detroit orakelen al sinds de jaren 90 van vorige eeuw dat auto’s die rijden op waterstof om de hoek op ons liggen te wachten. Ook Daimler Chrysler sloeg de plank grondig mis. Deze automaker voorspelde dat in 2005 circa 100.000 auto’s op waterstof zouden rijden.

De collega’s van General Motors hielden rekening met eenzelfde aantal. Investeren in waterstof heeft tot dusver (nog) niet de gewenste resultaten opgeleverd. Wie worden nu de winnaars en wie worden de verliezers van investeren in waterstof? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Expert Tip: in de gratis video training over beleggen leer je een aantal zaken die voor succesvol beleggen cruciaal zijn. Zoals een vaste strategie en het mijden van risico’s. 

Maar er is meer. Bekijk de gratis videotraining op www.tradingnavigator.nl (aanbevolen!)

Ook president geloofde in waterstof

De Amerikaanse politiek ging volledig mee in het verhaal van de grote autobedrijven. In 2003 verklaarde president George Bush in zijn State of the Union speech dat zijn land een leidersrol kon spelen in de ontwikkeling van schone auto’s die op waterstof rijden. Een mooie belofte, maar Bush noch zijn opvolgers hebben die belofte kunnen inlossen.

De race is dus nog altijd open en investeren in waterstof moet nog altijd concrete resultaten opleveren. En daarmee bedoelen we betaalbare oplossingen voor een alternatieve energiebron.

Investeren in waterstof Powercell Sweden

Investeren in waterstof: waar loopt het tot dusver fout?

Voorlopig zijn er 3 factoren die verhinderen dat investeren in waterstof de gewenste vruchten oplevert. Het eerste probleem is dat waterstof in zijn natuurlijke vorm niet in de natuur voorkomt. Er zijn dus geen reserves beschikbaar in de vorm van mijnen of andere manieren van opslag. Waterstof moet aangemaakt worden, waarna het vervoer en de opslag nog eens voor bijkomende problemen zorgen.

Water- en zonne-energie kunnen omgezet worden in waterstof, maar voor die omzetting zijn bestaande brandstoffen noodzakelijk. Wat verantwoordelijk is voor energieverlies. Bovendien wordt zo vooralsnog de afhankelijkheid van klassieke brandstoffen gehandhaafd.

De ingenieurs krabben zich in achter de oren

Factor nummer twee: in Detroit hebben de grote Amerikaanse autobedrijven fortuinen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een motor die loopt op waterstof. Zonde van de tijd en het geld, want de resultaten bleven uit. Dat heeft te maken met het feit dat investeren in waterstof grotere problemen met zich meebracht dan de ingenieurs hadden verwacht.

Onder andere opslag blijkt een groot probleem te vormen. Waterstof heeft een lage dichtheid, zodat waterstoftanks 3x zo groot moeten zijn dan een gewone gastank. Bijkomend probleem: water is een bijproduct van het proces, waardoor de temperatuur afkoelt.

Ook het kostenplaatje speelt een rol

Misschien wel het belangrijkste bezwaar is dat een brandstofcel momenteel ongeveer 10x meer kost dan een klassieke verbrandingsmotor. Er wordt aan een koortsig tempo gewerkt aan een meer betaalbare versie van de brandstofcellen, maar dat zal tijd, moeite en (vooral) veel geld kosten. Momenteel ligt de prijs nog te hoog.

Bovendien speelt ook het kostenplaatje van de infrastructuur een rol. Om de Verenigde Staten volledig van een netwerk van tankstations voor waterstof te voorzien, is een investering van naar schatting 100 miljard dollar noodzakelijk. Dat is een bedrag dat niet te versmaden valt. De traditionele benzinestations moeten vervangen worden door waterstofstations.

Investeren in waterstof Ballard Power

Waarom investeren in waterstof toch de moeite loont

Okay, de overstap van klassieke brandstoffen naar waterstof als alternatieve brandstofbron kost veel geld, maar is alleszins de moeite meer dan waard. De voordelen van waterstof liggen anderzijds voor de hand, zodat investeren in waterstof alleszins de moeite loont.

Dat wordt ons duidelijk gemaakt op de website van Toyota Nederland[5]. De productie van elektriciteit uit waterstof heeft bijvoorbeeld geen uitstoot van CO² tot gevolg en dat is uiteraard een belangrijk voordeel. Maar het kan nog beter.

Door bij de productie van waterstof gebruik te maken van hernieuwbare energie kan het volledige proces gebeuren zonder dat er emissie vrijkomt. Waterstof is een oplossing voor de opslag van groene energie (het grote knelpunt op dit moment). Investeren in waterstof kan in het teken van het transitieproces alleen maar toegejuicht worden.

Het is eigenlijk de ideale vorm van groene energie, beter kunnen we het eigenlijk niet bedenken. Maar voorlopig blijft het nog even toekomstmuziek, er valt nog een heel stuk weg af te leggen.

Een overvloed aan waterstof

Wie wil investeren in waterstof hoeft niet lang te zoeken naar dit chemisch element. Het is werkelijk alomtegenwoordig, zodat er door Toyota van een onuitputtelijke voorraad mag gesproken worden. Waterstof kan, aldus nog de website van deze autoconstructeur, letterlijk uit allerlei materialen en stoffen worden gewonnen. In aanmerking komen zowel olie, gas, biobrandstof als bezinksel uit het riool en water. Kortom aan waterstof is dus geen gebrek.

We hoeven ook niet te vrezen dat we de toekomstige generaties benadelen door ‘hun’ energiebron uit te putten. Zolang er mensen op aarde rondlopen zal er waterstof voorhanden zijn. Dat betekent dus volgens Toyota energiezekerheid voor iedereen en gemoedsrust als het gaat om onze kleinkinderen. Die mogen met andere woorden gerust zijn, ook zij zullen nog op waterstof met de auto kunnen rond rijden.

Eenvoudige opslag en transport

Maar daarmee is Toyota nog niet uitgepraat over de voordelen van waterstof. Het is namelijk eenvoudig op te slaan en te transporteren en dat zijn twee voordelen waar niet overheen gekeken mag worden. Het probleem van elektriciteit is dat deze energievorm soms moeilijk op te slaan is. Ook het transport over grote afstanden kan problemen opleveren.

Maar door elektriciteit te gebruiken om waterstof te winnen, wordt zowel opslag als transport volgens Toyota eenvoudiger. Zo wordt hernieuwbare energie, bijvoorbeeld afkomstig van zon, wind of water veel efficiënter gebruikt worden. Het enthousiasme van het team van Toyota kent daarom geen grenzen.

Investeren in waterstof kan lokaal gebeuren

Tenslotte is er volgens Toyota nog een laatste voordeel verbonden aan waterstof als energievorm. En dat voordeel is niet te gering. Het betreft meer bepaald het feit dat de productie lokaal kan gebeuren. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Het betekent onder andere dat de energievoorziening van een bepaald land niet in gevaar kan komen door de afhankelijkheid van één of meer andere landen.

We worden met andere woorden niet langer afhankelijk van externe energieleveranciers (bijvoorbeeld Rusland en het Midden-Oosten) en dat voor altijd.

Hoe kan ikzelf investeren in waterstof?

Kan ikzelf ook investeren in waterstof via het kopen van aandelen van bedrijven actief in deze sector? Het antwoord op deze vraag luidt ‘ja’. Toch moet er enig voorbehoud gemaakt worden, want grote onafhankelijke bedrijven zijn nog niet actief in de waterstofsector.

Er is een aantal aandelen van (nu nog) kleine bedrijven beschikbaar voor de belegger, maar deze zijn zeker niet vrij van risico. Kleine aandeeltjes gedragen zich nu eenmaal volatieler dan grote aandelen. Daarnaast kunnen we ook beleggen in grote bedrijven die actief zijn in waterstof. Maar daarover meer in een volgende column.

Een lijst met (tickersymbolen van) aandelen waarin kan worden geïnvesteerd is:

NASDAQ:BLDP,

NYSE:BE,

NASDAQ:PLUG,

LSE:PPS.

XETR:F3C,

LSE:ITM,

OSE:NEL,

EURONEXTPAR:AI,

NYSE:LIN,

STO:HEXA_B,

LSE:CWR,

EURONEXTPAR:

MCPHY,

NYSE:CNHI

Wat zeggen de grootste beleggingsexperts?

De wereld van beleggen is behoorlijk dynamisch en vaak onderhevig aan trends. Maar wat zijn nou de grootste trends volgens de grootste beleggingsexperts? Handig om te weten omdat je zo geen trend hoeft te missen en weet wat er gaat gebeuren. Kijk hier https://www.marktnavigators.nl/

Harm van Wijk

[1] https://www.tesla.com/fr_BE/press/can-elon-musk-lead-way-electric-car-future?redirect=no

[2] https://www.toyota.nl/over-toyota/toyota-world/Brandstof-van-de-toekomst.json

[3] https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/waterstof.json

[4] https://investmentu.com/hydrogen-stocks/

[5] https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/waarom-waterstof.json

1 antwoord
 1. Math.
  Math. zegt:

  Als men de brandstofcel afzet tegen de batterij auto dan zie je dat de gemiddelde afstand van de elektrische personenauto maar ca. 30-50 km is.Daarna staat hij lang genoeg stil en kan hij worden opgeladen. Laadpunten zijn er voldoende zelfs thuis. De duurdere brandstof cell met weinig tot geen tankplaatsen is dan in het nadeel. Zodra de accu aan het net hangt is piekshaving mogelijk en kan de auto worden ingezet als buffer om het net te ondersteunen. De brandstofcel kan dat niet. De vracht auto is een ander verhaal hier is een zwaar accupakket in het nadeel Nog een nadeel is dat we zeker 2 kerncentrales nodig hebben om alle waterstof te produceren om zowel industrie als huishouden van al deze waterstof te voorzien met windmolens gaan we het niet redden.
  Personenauto blijft accu auto beroeps vervoer op termijn waterstof tenslotte gaan we aardgas vervangen door waterstof.
  Om bovengenoemde reden is BMW en Mercedes gestopt met de personenwagens op waterstof te zetten.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.