Beleggen in de top 30 waterstof aandelen voor 2024

Handleiding voor het beleggen in waterstof aandelen

Waterstofaandelen staan in de schijnwerpers als gevolg van het streven naar duurzaamheid. Auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen zouden in de toekomst op waterstof kunnen rijden. Waterstof zou zelfs een oplossing kunnen zijn voor het verwarmen van gebouwen. Maar is waterstof ook interessant voor u als investeerder en hoe investeert u in deze zich snel ontwikkelende technologie?

 

Waterstof is een molecuul dat een combinatie is van twee waterstofatomen, H2. Het wordt al lang gebruikt voor een verscheidenheid aan industriële processen, zoals de productie van kunstmest of de productie van halfgeleiders.

 

Productie van waterstof

Waterstof komt in de natuur bijna niet voor op aarde, het moet geproduceerd worden. Een veel voorkomende productiemethode is het verhitten van koolwaterstoffen met olie of gas. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig en komt koolmonoxide en een kleine hoeveelheid kooldioxide vrij. Dit is geen duurzaam productieproces, daarom wordt deze waterstof ook wel grijze waterstof genoemd.

 

Blauwe en groene waterstof

Een andere productiemethode is gebaseerd op elektrolyse. Met behulp van elektriciteit worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof. De elektriciteit die hiervoor nodig is, kan op verschillende manieren worden opgewekt.

 

Er kan gebruik worden gemaakt van stroom van een gascentrale of kolencentrale. De waterstof die zo ontstaat staat ook bekend als grijze waterstof. Als de CO2 die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt afgevangen, spreekt men van blauwe waterstof. Natuurlijk kan de elektriciteit ook uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne- of windenergie. De waterstof die dan ontstaat heet groene waterstof.

 

Rijden op waterstof

 

Met een brandstofcel kunnen waterstof en zuurstof worden gecombineerd, waardoor elektriciteit wordt opgewekt met als enig restproduct water. Deze kracht kan worden gebruikt om een ​​voertuig, zoals een auto of een vrachtwagen, aan te drijven.

 

Ten opzichte van een elektrische auto met accu heeft een waterstofauto meerdere voordelen. Een waterstofauto kan verder rijden met een volle tank dan een elektrische auto met een volle lading. Verder duurt het tanken van waterstof ongeveer even lang als het tanken van een benzine- of dieseltank. Het opladen van de accu van een elektrische auto duurt langer.

 

De keerzijde is dat er nog nauwelijks tankinfrastructuur voor waterstofauto’s is. Dit in tegenstelling tot de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s die nu in hoog tempo wordt gebouwd in bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten.

 

Waterstofauto is al heel lang een grote belofte

De waterstofauto is al lang een grote belofte. Zo sprak de voormalige Amerikaanse president George W. Bush al in 2003 de ambitie uit dat de eerste auto van een toen pasgeboren baby een waterstofauto zou moeten kunnen zijn. Dat is geen werkelijkheid geworden, maar door de grote belangstelling voor duurzaamheid en het belang dat overheden eraan hechten, staat waterstof al een paar jaar volop in de schijnwerpers.

 

Naast auto’s zouden veel andere voertuigen kunnen overstappen op waterstof. Buiten de transportsector zijn er andere duurzame toepassingen voor waterstof. In industrieën die hoge temperaturen vereisen, kan groene waterstof een manier zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook huishoudens die nu hun woning met gas verwarmen, kunnen overstappen op waterstof.

 

De waterstofsector in 2024

De toekomst van de waterstofsector lijkt veelbelovend, aangezien waterstof een cruciale rol speelt in de overgang naar duurzame energie en decarbonisatie van verschillende sectoren. Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen die de waterstofsector vormgeven.

 

Veel landen vergroten hun inzet voor waterstof als schone energiedrager. Overheden stimuleren investeringen en ontwikkelen beleidsmaatregelen om de waterstofinfrastructuur te bevorderen. Subsidies, belastingvoordelen en stimuleringsprogramma’s spelen een cruciale rol bij het aantrekken van zowel publieke als private investeringen.

 

Technologische vooruitgang in waterstofproductie en -opslag draagt bij aan de efficiëntie en kosteneffectiviteit van waterstofoplossingen. Elektrolysetechnologieën, vooral groene waterstof (geproduceerd met hernieuwbare energie), worden verder ontwikkeld en worden concurrerender ten opzichte van grijze en blauwe waterstof, die respectievelijk geproduceerd worden uit aardgas met en zonder koolstofafvang.

 

Waterstof wordt gezien als een veelzijdige energiedrager die gebruikt kan worden in diverse sectoren, waaronder transport, industrie en de energieproductie. De opkomst van waterstofbrandstofcelvoertuigen, scheepvaartprojecten en de integratie van waterstof in industriële processen tonen aan dat de vraag naar waterstof in verschillende sectoren groeit.

 

Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker in de waterstofsector. Landen bundelen hun krachten om gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op te zetten, grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur te ontwikkelen en gezamenlijke standaarden vast te stellen. Dit draagt bij aan het creëren van een wereldwijd waterstofnetwerk.

 

Duurzaamheidsaspecten en certificering

Er is een groeiende nadruk op duurzaamheid in de waterstofsector. Certificeringssystemen en standaarden worden ontwikkeld om de duurzaamheid van waterstofproductie en -gebruik te waarborgen. Groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen, wordt steeds meer gezien als een cruciale factor in het verminderen van de milieu-impact van de sector.

 

Schaalvergroting en kostenreductie

Met de toename van de productie en het gebruik van waterstof, worden schaalvoordelen gerealiseerd en dalen de productiekosten. Dit draagt bij aan de concurrentiepositie van waterstof ten opzichte van conventionele energiedragers.

 

Terwijl de waterstofsector in 2024 aanzienlijke vooruitgang boekt, zijn er nog uitdagingen zoals de verdere verlaging van kosten, het verbeteren van de infrastructuur en het vergroten van het aanbod van hernieuwbare energie. Niettemin lijkt waterstof een veelbelovende en essentiële speler te worden in de wereldwijde inspanningen om de energietransitie te versnellen en koolstofemissies te verminderen

 

Investeren in waterstofaandelen

Het potentieel van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen lijkt groot. Hierdoor kan het interessant zijn om hierin te investeren, hoewel de geleverde prestaties tot dusver eerder wisselvallig zijn. Er zijn verschillende manieren om te investeren in waterstofaandelen. Dit kan door aandelen van individuele bedrijven te kopen. Hieronder vindt u een lijstje met de belangrijkste spelers uit de sector.

 

Inhoudsopgave

1.   Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG)

Plug Power, opgericht in 1997, is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling en productie van waterstofbrandstofceltechnologieën. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de groeiende sector van schone energie en elektrische mobiliteit. Plug Power richt zich voornamelijk op het leveren van waterstofoplossingen voor transport, material handling en stroomopwekking.

 

Een van de opvallende toepassingen van Plug Power is inderdaad in de material handling-industrie, waar hun brandstofcelsystemen worden gebruikt als een alternatieve krachtbron voor heftrucks en magazijnapparatuur. Door de inzet van waterstofbrandstofcellen worden de operationele kosten verlaagd en de emissies verminderd, wat aantrekkelijk is voor bedrijven die streven naar duurzaamheid.

 

Plug Power heeft partnerships gesloten met verschillende grote bedrijven, waaronder Amazon, Walmart en BMW, wat heeft bijgedragen aan de groei van hun activiteiten. Het bedrijf is ook actief in de ontwikkeling van waterstoftankstations, een belangrijke infrastructuurcomponent om waterstofvoertuigen te ondersteunen.

Het streven naar een groenere toekomst heeft Plug Power ertoe aangezet om zijn technologieën uit te breiden naar andere sectoren, zoals elektrische mobiliteit voor personenauto’s en bestelwagens. Het bedrijf heeft aangekondigd plannen te hebben om complete waterstof-brandstofcelvoertuigen te produceren.

 

 

2.   Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP)

Ballard Power Systems is een toonaangevend Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van brandstofceltechnologieën. Opgericht in 1979, heeft het bedrijf een prominente rol gespeeld in de vooruitgang van waterstofbrandstofcellen en hun toepassingen in verschillende sectoren.

 

Ballard staat bekend om zijn proton-uitwisselingsmembraan (PEM) brandstofceltechnologie, die efficiënt waterstofgas omzet in elektriciteit met alleen water en warmte als bijproducten. Deze technologie wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen, waaronder transport, back-upvoeding voor telecom, materiaalbehandeling en stationaire energieopwekking.

 

In de transportsector heeft Ballard Power Systems samengewerkt met verschillende partners om brandstofcelsystemen te leveren voor bussen, vrachtwagens, treinen en schepen. De focus ligt op het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het bevorderen van schone, duurzame mobiliteit.

 

 

3.   ITM Power Plc (LSE: ITM)

ITM Power Plc is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van waterstof door middel van elektrolyse. Het werd opgericht in 2001 en heeft zijn hoofdkantoor in Sheffield, Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is een belangrijke speler in de ontwikkeling van waterstoftechnologie en richt zich op het leveren van schone en duurzame energieoplossingen.

 

ITM Power ontwerpt, produceert en integreert elektrolyzers die waterstof produceren door water te splitsen met behulp van elektriciteit. ITM Power’s technologie maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie om duurzame waterstof te produceren.

 

De geproduceerde waterstof kan worden toegepast in verschillende sectoren, waaronder transport, industrie en de energieopslagmarkt. ITM Power richt zich op het leveren van complete waterstofoplossingen, waaronder waterstoftankstations, industriële toepassingen en elektrolyzers voor hernieuwbare energieprojecten.

 

 

4.   Bloom Energy Corp (NYSE: BE)

Bloom Energy, opgericht in 2001, biedt solide oxide brandstofceloplossingen. Bloom is een Amerikaans technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van schone, duurzame energieoplossingen, met een specifieke focus op brandstofcellen.

 

Bloom Energy staat bekend om zijn geavanceerde brandstofceltechnologie, die bekend staat als de “Bloom Energy Server” of “Bloom Box”. Deze brandstofcellen zetten verschillende brandstoffen, zoals aardgas of biogas, direct om in elektriciteit met hoge efficiëntie en lagere uitstoot in vergelijking met traditionele energieopwekkingssystemen.

 

Een kenmerk van Bloom Energy is het concept van gedistribueerde energieopwekking. De Bloom Energy Servers zijn kleinschalige eenheden die in verschillende bedrijfs- en industriële omgevingen kunnen worden ingezet. Dit zorgt voor een efficiëntere energievoorziening, minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en lagere emissies.

 

Bloom Energy bedient een breed scala aan sectoren, waaronder de gezondheidszorg, technologie, productie en nutsbedrijven. De brandstofcellen worden gebruikt om de energiebehoeften van klanten te voorzien en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk te verminderen.

 

Het bedrijf heeft een indrukwekkend klantenportfolio, waaronder grote namen zoals Google, Walmart, eBay en AT&T. Deze bedrijven hebben de brandstofceltechnologie van Bloom Energy geïntegreerd om hun energiebehoeften duurzamer en efficiënter te vervullen.

 

 

5.   NEL ASA (OSE: NEL)

NEL ASA is een Noors bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise in waterstoftechnologie en het leveren van geavanceerde oplossingen voor de productie, opslag en distributie van waterstof.

 

NEL ASA richt zich voornamelijk op de productie van waterstof en staat bekend om zijn elektrolysetechnologie. Het bedrijf ontwikkelt elektrolyse-systemen waarmee waterstof kan worden geproduceerd door water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. Deze technologie kan zowel groene waterstof (geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen) als grijze waterstof (geproduceerd met conventionele fossiele brandstoffen) produceren.

 

NEL ASA is betrokken bij continue technologische innovatie om de efficiëntie van elektrolyse te verbeteren en de kosten van waterstofproductie te verlagen. Het bedrijf streeft naar het bevorderen van groene waterstof als een duurzaam alternatief voor conventionele, op fossiele brandstoffen gebaseerde waterstofproductie.

Naast waterstofproductie biedt NEL ASA oplossingen voor opslag en distributie van waterstof. Het bedrijf ontwikkelt systemen voor waterstofcompressie en opslag, evenals waterstoftankstations voor diverse toepassingen, zoals brandstofcelvoertuigen. De aandelen NEL ASA noteren op de beurs van Oslo, maar ook op die van Frankfurt (D7G.F).

 

6.   PowerCell Sweden AB (FRA: 27W)

PowerCell Sweden AB is een toonaangevend Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van brandstofcelsystemen, met een specifieke focus op proton exchange membrane (PEM) brandstofcellen. Het bedrijf is opgericht in 2008 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de vooruitgang van waterstoftechnologieën, die duurzame energieoplossingen mogelijk maken.

 

Een belangrijk aspect van PowerCell’s activiteiten is de creatie van geavanceerde brandstofcelsystemen die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in verschillende toepassingen, waaronder transport, scheepvaart en stroomopwekking. De PEM-brandstofcellen van PowerCell staan bekend om hun efficiëntie, betrouwbaarheid en schaalbaarheid, wat ze geschikt maakt voor diverse toepassingen in de energietransitie.

 

Het bedrijf heeft sterke banden met de automobielindustrie en levert brandstofcelsystemen aan partners en klanten in de sector van elektrische voertuigen. PowerCell streeft naar de bevordering van waterstof als een schone en duurzame energiebron, en hun technologie draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 

PowerCell is betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen om de prestaties van brandstofcelsystemen voortdurend te verbeteren en nieuwe toepassingen te verkennen. Het bedrijf heeft zich ook gericht op het ontwikkelen van gestandaardiseerde en kosteneffectieve brandstofcelstacks die kunnen worden geïntegreerd in verschillende toepassingen.

 

 

7.   FuelCell Energy Inc. (NASDAQ: FCEL)

FuelCell Energy is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en implementatie van brandstofcelsystemen voor schone energieopwekking. Opgericht in 1969, heeft het bedrijf zich geconcentreerd op de commercialisering van brandstofceltechnologie om duurzame energieoplossingen te bieden voor verschillende sectoren.

 

Het kernproduct van FuelCell Energy is de proton-uitwisselingsmembraan (PEM) brandstofcel. Deze brandstofcellen zetten waterstofgas efficiënt om in elektriciteit, met water en warmte als bijproducten. FuelCell Energy richt zich op de inzet van deze technologie voor stroomopwekking, zowel stationair als mobiel.

 

In de stationaire sector levert FuelCell Energy brandstofcelsystemen voor elektriciteitsopwekking in commerciële, industriële en nutsvoorzieningstoepassingen. Deze systemen kunnen worden gebruikt voor gedecentraliseerde energieopwekking en kunnen worden geïntegreerd in microgrid-oplossingen om betrouwbaarheid en veerkracht van het elektriciteitsnet te verbeteren.

 

Het bedrijf is ook actief in de mobiliteitssector en werkt aan de ontwikkeling van brandstofcelsystemen voor transportmiddelen, zoals bussen, vrachtwagens en treinen, met als doel emissievrije mobiliteit te bevorderen.

 

 

8.   Cummins Inc. (NYSE: CMI)

Cummins Inc. is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en distributie van motoren, generatoren, brandstofsystemen, elektrische krachtbronnen en aanverwante technologieën. Opgericht in 1919 en gevestigd in Columbus, Indiana, heeft Cummins een sterke reputatie opgebouwd als een belangrijke speler in de wereldwijde motoren- en energiesector.

 

Cummins is breed actief in verschillende sectoren, waaronder automotive, vrachtwagens, bouw, scheepvaart, energieopwekking en elektrificatie. Het bedrijf is vooral bekend om zijn dieselmotoren, maar heeft zijn activiteiten uitgebreid naar hybride en elektrische aandrijflijnen, waterstoftechnologie en energieopslagoplossingen.

 

Cummins is een belangrijke leverancier van motoren voor vrachtwagens, bussen en industriële toepassingen. Ze leveren ook krachtige motoren voor de scheepvaart en de energiesector. De focus ligt op het bieden van efficiënte, duurzame en betrouwbare aandrijflijnen.

 

Cummins is echter ook actief betrokken bij de ontwikkeling van elektrificatie en waterstoftechnologie. Het bedrijf werkt aan elektrische en hybride aandrijflijnen voor diverse toepassingen, waaronder stadsbussen en vrachtwagens. Bovendien zet Cummins zich in voor de ontwikkeling van waterstofbrandstofceltechnologie als een schone energiebron voor voertuigen en industriële toepassingen.

 

De breed gespreide portefeuille brengt mee dat dit aandeel beter heeft gepresteerd op de beurs dan de hierboven vermelde sectorgenoten. Aan een koers-winstverhouding van meer dan 50 is het echter geen koopje.

 

9.   Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD)

Air Products and Chemicals, Inc. is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële gassen en chemicaliën, met een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren. Deze gassen vinden toepassingen in diverse sectoren, zoals de productie van elektronica, voedselverwerking, energieproductie en de gezondheidszorg.

 

Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de waterstofeconomie en is betrokken bij de productie en levering van waterstof voor verschillende toepassingen, waaronder mobiliteit (brandstofcelvoertuigen), industriële processen en energieopslag. Air Products ontwikkelt ook geavanceerde technologieën, zoals waterstofproductiesystemen en oplossingen voor koolstofafvang.

 

Air Products levert ook essentiële luchtgassen, zoals zuurstof en stikstof, die cruciaal zijn voor industriële processen zoals metaalbewerking, laswerkzaamheden en verbranding. Deze gassen worden ook gebruikt in de medische sector voor ademhalingstherapie en in de voedselindustrie voor koeling en verpakking.

 

Air Products and Chemicals blijft een belangrijke speler in de wereld van industriële gassen en chemicaliën, en het bedrijf blijft zich inzetten voor duurzame oplossingen en innovatie in lijn met de evoluerende behoeften van de industrie.

 

10.                 Linde plc (NYSE: LIN)

Een leidend industrieel gasbedrijf dat betrokken is bij de waterstofeconomie. Linde plc is een wereldwijd toonaangevend industrieel gasbedrijf dat is ontstaan uit de fusie van Linde AG en Praxair, Inc. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en opereert met een sterke aanwezigheid over de hele wereld. Linde is gespecialiseerd in de productie en levering van industriële gassen, waaronder zuurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioxide.

 

Linde levert een breed scala aan industriële gassen die cruciaal zijn voor diverse industrieën, zoals de gezondheidszorg, metaalbewerking, voedselverwerking, elektronica en energie.

 

Als een belangrijke speler in de waterstofeconomie is Linde betrokken bij de productie, opslag en distributie van waterstof. Het bedrijf speelt een rol bij het ondersteunen van de overgang naar schone energie door waterstof als een duurzame energiedrager te bevorderen.

 

 

11.                 Air Liquide (EPA: AI)

Air Liquide biedt oplossingen voor de waterstofproductie en infrastructuur. Air Liquide is een internationaal toonaangevend Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële gassen, technologieën en diensten voor een breed scala aan sectoren. Het bedrijf werd opgericht in 1902 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. Air Liquide speelt een cruciale rol in de levering van gassen zoals zuurstof, stikstof, waterstof en edelgassen voor industriële, medische en elektronische toepassingen.

 

Een belangrijk aspect van de activiteiten van Air Liquide is de productie, distributie en toepassing van industriële gassen. Het bedrijf levert gassen in verschillende vormen, waaronder samengeperste gassen, vloeibare gassen en gassen on-site gegenereerd via systemen zoals elektrolyse. Deze gassen worden gebruikt in diverse industrieën, waaronder de metaalindustrie, chemische productie, voedselverwerking, elektronica en de gezondheidszorg.

 

Als een van de grootste leveranciers van industriële gassen ter wereld heeft Air Liquide een sterke financiële positie en is het genoteerd aan de Euronext-beurs in Parijs.

 

12.                 McPhy Energy S.A. (EPA: MCPHY) of (0QTF.L)

McPhy Energy is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in waterstofproductie, -opslag en -distributie. Opgericht in 2008 en gevestigd in Parijs, heeft McPhy een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en de bevordering van schone energieoplossingen.

 

Een van de belangrijkste activiteiten van McPhy is de ontwikkeling van elektrolysesystemen. Het bedrijf maakt gebruik van elektrolysetechnologie om waterstof te produceren door water te splitsen met behulp van elektriciteit. McPhy richt zich op zowel industriële als groene waterstofproductie, waarbij hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind worden benut.

 

McPhy biedt oplossingen voor de opslag en distributie van waterstof. Het bedrijf heeft geavanceerde waterstofopslagsystemen ontwikkeld, waaronder solid-state waterstofopslagtechnologieën, die de efficiëntie en veiligheid van waterstoftransport verbeteren.

 

McPhy bedient verschillende sectoren, waaronder industrie, mobiliteit en energie. Het levert waterstofoplossingen voor industriële processen, brandstofcelvoertuigen en energieopslagprojecten. Het bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur voor uiteenlopende toepassingen.

 

 

13.                 Ceres Power Holdings Plc (LSE: CWR) of (CFJ.F)

Ceres Power Holdings is een Brits technologiebedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van geavanceerde brandstofceltechnologieën. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van Ceres Power Holdings:

 

Ceres Power is bekend om zijn Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)-technologie. Deze brandstofcellen werken op basis van keramische membranen en kunnen verschillende brandstoffen, zoals aardgas of groen gas, efficiënt omzetten in elektriciteit met lagere emissies in vergelijking met traditionele methoden.

Een kenmerk van Ceres Power’s technologie is de flexibiliteit ervan in toepassingen. De brandstofcellen kunnen worden gebruikt voor gedecentraliseerde energieopwekking, waaronder residentiële energieoplossingen, en ze vinden toepassingen in de transportsector, zoals range extenders voor elektrische voertuigen.

 

Ceres Power heeft strategische samenwerkingen en partnerschappen gesloten met verschillende bedrijven, waaronder Bosch, Doosan Fuel Cell, en Miura Co. Ltd. Deze samenwerkingen zijn gericht op het integreren van Ceres Power’s brandstofceltechnologie in diverse producten en toepassingen.

 

Ceres Power ontwikkelt brandstofcelmodules die als geïntegreerde systemen kunnen worden ingezet. Deze modules zijn ontworpen om gemakkelijk te worden geïntegreerd in bestaande infrastructuur en toepassingen, waardoor ze een veelzijdige oplossing vormen voor energiebehoeften op verschillende schaalniveaus.

 

Met de voortdurende focus op groene energie en de verschuiving naar duurzame oplossingen, kan Ceres Power een sleutelrol spelen in de energietransitie. Maar voorlopig slaagt de koers er niet in om een vuist te maken. Zoals de meeste ‘echte’ waterstofaandelen is ook dit bedrijf nog verlieslatend.

 

14.                 Doosan Fuel Cell Co., Ltd. (KRX: 336260) of (336260.KS)

Doosan Fuel Cell, onderdeel van de Zuid-Koreaanse Doosan Group, is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van brandstofceltechnologie en schone energieoplossingen. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling, productie en levering van brandstofcelsystemen, met name proton exchange membrane (PEM) brandstofcellen.

 

Doosan Fuel Cell is gespecialiseerd in het gebruik van brandstofceltechnologie voor de opwekking van elektriciteit. De proton exchange membrane brandstofcellen van het bedrijf maken gebruik van waterstof om schoon en efficiënt elektriciteit te genereren, waarbij water als het enige bijproduct wordt geproduceerd.

 

Doosan Fuel Cell levert brandstofcelsystemen voor verschillende toepassingen, waaronder energiecentrales, industriële toepassingen en mobiliteit. De brandstofcellen worden vaak gebruikt als een duurzame energieoplossing voor zowel stationaire als mobiele toepassingen.

 

Naast stationaire toepassingen richt Doosan Fuel Cell zich op de ontwikkeling van brandstofcelsystemen voor gebruik in voertuigen, waaronder bussen en vrachtwagens. Dit draagt bij aan de groeiende interesse in waterstofmobiliteit als een duurzaam alternatief voor traditionele brandstoffen.

 

15.                 SFC Energy AG (ETR: F3C) of (SFC.F)

SFC Energy AG, opgericht in 2000 en gevestigd in Brunnthal/München, Duitsland, is een toonaangevend bedrijf op het gebied van schone energieoplossingen. SFC Energy richt zich op de ontwikkeling en productie van brandstofcelsystemen en hybride energieoplossingen.

 

SFC Energy staat bekend om zijn methanolbrandstofcelsystemen die efficiënt en milieuvriendelijk elektriciteit opwekken. Deze brandstofcellen worden toegepast in uiteenlopende sectoren, waaronder defensie, industrie, mobiliteit en vrijetijdsbesteding.

 

SFC Energy levert energieoplossingen aan defensie- en veiligheidstoepassingen wereldwijd. De draagbare, betrouwbare en stille brandstofcelsystemen van het bedrijf worden ingezet voor militaire communicatie, surveillance, en andere kritieke operaties waar betrouwbare stroomvoorziening cruciaal is.

 

In de industriële sector biedt SFC Energy energieoplossingen voor toepassingen zoals telecommunicatie, verkeerssystemen en bewakingssystemen. De brandstofcellen en hybride systemen van SFC zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening op locaties waar het aansluiten op het elektriciteitsnet moeilijk is.

 

SFC Energy levert ook energieoplossingen voor mobiele toepassingen en vrijetijdsbesteding, waaronder recreatieve voertuigen, jachten en off-grid-cabines. De draagbare brandstofcelsystemen bieden een autonome stroomvoorziening, waardoor gebruikers off-grid kunnen gaan zonder concessies te doen aan comfort.

 

 

16.                 Hexagon Composites ASA (OSE: HEX) of (HXG.F)

Hexagon Composites ASA is een internationale onderneming gevestigd in Noorwegen, die gespecialiseerd is in het leveren van geavanceerde oplossingen op het gebied van composiettechnologie.

 

Hexagon Composites is betrokken bij de ontwikkeling van systemen voor opslag en transport van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en aardgas. Het bedrijf levert drukvaten en systemen voor gasopslag die worden gebruikt in voertuigen en stationaire toepassingen.

 

 

17.                 Hyzon Motors Inc. (NASDAQ: HYZN)

Hyzon Motors is een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en productie van waterstofbrandstofcelvoertuigen, met een focus op het leveren van schone en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Hyzon Motors specialiseert zich in de productie van zware en middelzware commerciële voertuigen die worden aangedreven door waterstofbrandstofceltechnologie. Deze voertuigen omvatten vrachtwagens, bussen en bestelwagens die speciaal zijn ontworpen voor zakelijk en industrieel gebruik.

 

18.                 QuantumScape Corporation (NYSE: QS)

QuantumScape Corporation is een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van geavanceerde solid-state lithium-metaalbatterijtechnologieën. Opgericht in 2010, heeft QuantumScape als doel batterijen te ontwikkelen die veiliger, krachtiger en duurzamer zijn dan de traditionele lithium-ionbatterijen die momenteel in veel elektrische voertuigen (EV’s) worden gebruikt.

 

De focus van QuantumScape ligt op solid-state batterijen, die in tegenstelling tot de traditionele vloeibare elektrolyten gebruikmaken van een vaste elektrolyt. Deze technologie heeft het potentieel om de energiedichtheid van batterijen te vergroten, waardoor elektrische voertuigen een groter bereik kunnen hebben en sneller kunnen worden opgeladen.

 

Bovendien kunnen solid-state batterijen veiliger zijn omdat ze minder vatbaar zijn voor problemen zoals oververhitting en de vorming van dendrieten.

 

19.                 Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN)

Rivian Automotive is een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op de productie van elektrische voertuigen (EV’s) met een sterke focus op avontuurlijke en off-road voertuigen. Hoewel voornamelijk gericht op elektrische voertuigen, verkennen ze mogelijkheden in waterstof.

 

Rivian staat bekend om zijn elektrische avontuurlijke voertuigen, waaronder de R1T pick-uptruck en de R1S SUV. Deze voertuigen zijn ontworpen met oog voor zowel duurzaamheid als prestaties, en ze bieden een indrukwekkende elektrische actieradius, geavanceerde off-road mogelijkheden en innovatieve functies.

 

20.                 Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA)

Nikola Corporation is een Amerikaans bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van elektrische en waterstofaangedreven voertuigen, waaronder vrachtwagens, pick-ups en off-roadvoertuigen. Nikola richt zich op de ontwikkeling van waterstofbrandstofcelvrachtwagens.

 

Nikola onderscheidt zich door zijn focus op waterstofbrandstofceltechnologie. Het bedrijf heeft plannen om waterstof-tankstations te ontwikkelen als onderdeel van zijn inspanningen om een uitgebreide infrastructuur te creëren die de inzet van waterstofvoertuigen ondersteunt.

 

Een opvallend project van Nikola is de Badger, een pick-uptruck die zowel op batterijen als op waterstof kan rijden. Het voertuig was bedoeld als een combinatie van elektrische en waterstofaandrijving om aan verschillende klantbehoeften te voldoen.

 

21.                 SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR)

SunHydrogen werkt aan de ontwikkeling van een technologie om economisch waterstof te produceren uit zonlicht en water. SunHydrogen is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van waterstofproductietechnologieën met behulp van zonne-energie.

 

Opgericht in 2009, heeft het bedrijf als missie het creëren van een kosteneffectieve, duurzame en schone methode voor de productie van waterstof, een veelbelovende energiedrager die kan bijdragen aan de overgang naar hernieuwbare energie.

 

22.                 AFC Energy PLC (LSE: AFC)

AFC Energy ontwikkelt brandstofceltechnologieën om schone energie te leveren. AFC Energy is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van alkaline brandstofcelsystemen voor de opwekking van elektriciteit.

 

Het bedrijf maakt gebruik van Alkaline Fuel Cell (AFC)-technologie, die bekend staat om zijn hoge efficiëntie en duurzaamheid. AFC Energy heeft gewerkt aan het optimaliseren van deze technologie voor verschillende toepassingen, waaronder energieopwekking voor industriële processen, transport en netgekoppelde energiecentrales.

 

23.                 Ørsted A/S (CPH: ORSTED) of (D2G1.F)

Ørsted A/S is een toonaangevend Deens energiebedrijf dat zich heeft gepositioneerd als wereldleider in duurzame energie. Voorheen bekend als DONG Energy (Danish Oil and Natural Gas), heeft Ørsted zijn focus verschoven naar hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn leidende rol in de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten.

 

Ørsted is een pionier op het gebied van offshore windparken en heeft projecten over de hele wereld, waaronder in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Het bedrijf streeft naar een duurzame energietoekomst door te investeren in grootschalige windenergieprojecten, energieopslag en andere duurzame energiebronnen.

 

Als beursgenoteerd bedrijf (CPH: ORSTED) is Ørsted toegewijd aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk en het bevorderen van groene energieoplossingen. De transformatie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen weerspiegelt de groeiende nadruk op duurzaamheid en de overgang naar een koolstofarme energieproductie. Ørsted speelt een cruciale rol in het vormgeven van de wereldwijde energietransitie en draagt bij aan een meer duurzame en klimaatvriendelijke toekomst.

 

24.                 Siemens Energy AG (ETR: ENR) of (ENR.DE)

Siemens Energy, een wereldwijd opererend energiebedrijf, speelt een actieve rol in de ontwikkeling en implementatie van waterstoftechnologieën.

 

Siemens Energy is betrokken bij de ontwikkeling van elektrolysetechnologie, een sleutelelement in de productie van groene waterstof. Siemens Energy levert elektrolysesystemen die duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals uit wind- of zonne-energie, kunnen omzetten in waterstof.

 

25.                 Thyssenkrupp AG (ETR: TKA) of (TKA.DEà

ThyssenKrupp, een Duits conglomeraat met activiteiten in verschillende industrieën, waaronder staalproductie en engineering, heeft aanzienlijke betrokkenheid getoond bij de ontwikkeling van waterstoftechnologieën.

 

ThyssenKrupp is actief betrokken bij de productie van waterstof via elektrolyse, waarbij duurzame elektriciteit wordt gebruikt om water in waterstof en zuurstof te splitsen. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het elektrolyse-installaties ontwikkelt en inzet om groene waterstof te produceren, met de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot in industriële processen.

 

26.                 Engie SA (EPA: ENGI)

Een wereldwijd energie- en dienstenbedrijf dat betrokken is bij waterstofprojecten. Engie, een wereldwijde energieonderneming gevestigd in Frankrijk, is betrokken bij verschillende waterstofactiviteiten als onderdeel van haar inzet voor duurzame energieoplossingen en de energietransitie.

 

Engie is actief betrokken bij de productie van groene waterstof, waarbij hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie worden gebruikt om water elektrolytisch te splitsen in waterstof en zuurstof. Deze groene waterstof wordt gezien als een cruciale schakel in het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 

Engie levert waterstof voor industriële processen, waarbij de focus ligt op het verminderen van de koolstofuitstoot in sectoren zoals chemie en raffinage. Groene waterstof kan dienen als een schone vervanging voor grijze waterstof, die vaak wordt geproduceerd uit aardgas met CO2-uitstoot.

 

27.                 Shell plc (NYSE: SHEL)

Shell, een van ’s werelds grootste energiebedrijven, heeft aanzienlijke waterstofactiviteiten omarmd als onderdeel van zijn streven naar duurzaamheid en de overgang naar schone energie.

 

Shell is betrokken bij de productie van waterstof, zowel grijze als groene waterstof. Grijze waterstof wordt traditioneel geproduceerd uit aardgas met CO2-uitstoot. Shell verkent echter ook groene waterstof, die wordt geproduceerd door elektrolyse met behulp van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon- en windenergie.

 

Shell is actief betrokken bij grootschalige waterstofprojecten over de hele wereld. Een voorbeeld is het Rheinland-raffinaderijproject in Duitsland, waar Shell van plan is groene waterstof te produceren met behulp van windenergie.

 

28.                 Alstom SA (EPA: ALO)

Alstom biedt waterstofaangedreven treinen en is betrokken bij de ontwikkeling van waterstofmobiliteitsoplossingen. Alstom, een toonaangevend bedrijf in de spoorwegindustrie, heeft zich ook sterk gericht op waterstofactiviteiten, met name in de ontwikkeling van waterstoftreinen.

 

Een opvallend project van Alstom op het gebied van waterstofmobiliteit is de Coradia iLint, ’s werelds eerste passagierstrein op waterstof. Deze trein stoot tijdens de operatie alleen waterdamp uit en heeft als voordeel dat hij geen schadelijke emissies produceert. De Coradia iLint wordt beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele dieseltreinen.

 

29.                 Kawasaki Heavy Industries Ltd. (TYO: 7012)

Kawasaki Heavy Industries, een toonaangevend Japans conglomeraat, heeft een substantiële betrokkenheid laten zien bij de ontwikkeling en implementatie van waterstoftechnologieën.

 

Kawasaki Heavy Industries is actief in de ontwikkeling van waterstofproductie- en opslagtechnologieën. Het bedrijf is betrokken bij projecten die zich richten op de productie van waterstof door middel van elektrolyse, waarbij duurzame energiebronnen worden gebruikt om water in waterstof en zuurstof te splitsen. Daarnaast heeft Kawasaki expertise in het opslaan en transporteren van waterstof, wat essentieel is voor een goed functionerende waterstofeconomie.

 

30.                 Toyota Motor Corporation (NYSE: TM)

Toyota Motors, een van ’s werelds grootste autofabrikanten, speelt een vooraanstaande rol in de ontwikkeling en promotie van waterstoftechnologie, met de nadruk op brandstofcelvoertuigen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de waterstofactiviteiten van Toyota:

 

Toyota staat bekend als een pionier op het gebied van waterstofauto’s. Het bedrijf introduceerde de Toyota Mirai in 2014, ’s werelds eerste commercieel verkrijgbare brandstofcelvoertuig. De Mirai is een sedan die wordt aangedreven door een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit, met als enige uitstoot waterdamp.

 

Toyota’s betrokkenheid bij waterstof weerspiegelt een bredere visie op duurzame mobiliteit, waarbij het bedrijf streeft naar een evenwichtige mix van waterstof-, elektrische en hybride voertuigen om aan de diverse behoeften van consumenten over de hele wereld te voldoen.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.