Investeren in zilver in 2020: het witte metaal is een goede belegging voor 2020

Investeren in zilver in 2020: het witte metaal is een goede belegging voor 2020. Veel beleggers vergeten naar zilver te kijken. Zilver is (nu nog) het lelijke eendje onder de edelmetalen, maar het witte metaal blijkt een goede belegging voor 2020.

LIVE online training

Meld u aan voor de gratis online training. Succesvol beleggen….in nog geen 10 minuten per week. Klik hier.

Investeren in zilver: gouden kans?

Beleggers in edelmetalen zijn tot dusver in 2020 in ruime mate verwend geweest, want de prijzen voor zowel goud als zilver zijn fors gestegen. Sommige beleggers krijgen op huidige prijsniveaus misschien wat last van hoogtevrees.

Investeren in zilver in 2020 dag

Zilver blijkt een goede belegging in 2020. Algemeen wordt een verdere forse stijging van de zilverprijs verwacht. De Coronacrisis ligt namelijk aan de basis van het feit dat we wereldwijd verzuipen in de schulden, waardoor de waarde van het ‘fiat money’ (het geld zoals we dat kennen, gebaseerd op vertrouwen zonder echte dekking) uitgehold wordt.

Verschillende factoren pleiten voor een belegging in dit edelmetaal: de vraag naar zilver stijgt, ten opzichte van goud is zilver goedkoop geworden, de zilverprijs noteert nog ver onder zijn historische piekprijs enzovoort.

Silver Thursday of zilveren dinsdag

Om met dit laatste te beginnen: zilver blijft volgens ingewijden een goede belegging in 2020 omdat de historische recordprijzen nog ver verwijderd liggen. Voor het verhaal hierover moeten we teruggaan naar Silver Thursday of zilveren dinsdag.

Investeren in zilver 100 jaar

Op donderdag 27 maart vond een paniekgolf plaats op de markten (futures) voor grondstoffen. Aanleiding was een poging van de gebroeders Hunt (Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt en Lamar Hunt) om de zilvermarkt te ‘corneren’.

Deze vakterm betekent dat deze Texaanse broers (ze waren miljardairs) alle beschikbare zilver uit de markt te kochten. De bedoeling was duidelijk: de prijs zo hoog opdrijven dat ze uiteindelijk hun posities in zilver met (enorme) winsten konden afsluiten. Die poging mislukte echter grandioos, met als gevolg dan een ineenstorting van de zilverprijs de hierboven vermelde paniekgolf veroorzaakte.

Zilverprijs vloog door het plafond

Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt en Lamar Hunt, de zoons van de Amerikaanse oliemiljardair Haroldson Lafayette Hunt, Jr., kochten dus op grote schaal zilver met de bedoeling om de zilverprijs op te jagen. Iets waar ze in eerste instantie ook in slaagden trouwens.

Op 1 januari 1979 kostte een troy ounce zilver 6,09 dollar, terwijl 12 maanden later op 1 januari 1979 een recordprijs van 49,45 dollar werd bereikt. De Hunt-broers slaagden er met andere woorden in om de zilverprijs met een factor 8 in waarde te laten stijgen.

Investeren in zilver tot 1/3 van de wereldvoorraad in handen

Op een bepaald moment hadden ze ongeveer 1/3de van de wereldvoorraden aan zilver in handen. Maar dat was buiten de waard gerekend: de COMEX adopteerde de “Silver Rule 7”, waardoor de aankopen van zilver aan banden werden gelegd.

De gevolgen laten zich raden: de zilverprijs kelderde in een periode van enkele uren en de Hunt-broers konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Ze leden enorme verliezen en de topprijs van bijna 50 dollar werd nooit meer bereikt. Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de zilverprijs nog ruim de helft onder het piekniveau van 1979 noteert. Er is met andere woorden dus nog voldoende ruimte voor herstel.

Investeren in zilver? We leven in een hoogst onzekere economische en financiële situatie

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat we in een hoogst onzekere economische en financiële situatie leven. De grote recessie van 2008-2009, die een gevolg was van de subprimecrisis die haar wortels vond in de Amerikaanse vastgoedsector, sloeg diepe gaten in het economisch landschap. Eigenlijk is de situatie na de Great Recession van ruim 10 jaar geleden nooit meer dezelfde geworden.

Investeren in zilver in 2020 jaar

De economie weigerde wereldwijd namelijk om nog te groeien zonder ingrepen van bovenaf. De overheden van over heel de wereld, met op kop de Amerikaanse hebben de gevolgen van deze recessie bestreden door op grote schaal geld te drukken.

Dat geld, bedoeld om de economische groei te stimuleren, werd echter hoofdzakelijk voor speculatieve doeleinden gebruikt. Het vloeide massaal naar de beurzen en de obligatiemarkten, met als gevolg dat de koersen van aandelen en obligaties door het dak vlogen. De beurs beleefde een hausse die meer dan 10 jaar duurde, waarbij de beleggers in aandelen en obligaties enorme winsten konden oprapen. Maar die hausse was dus te danken aan ‘fiat money’, geld dat zijn waarde alleen ontleende aan het vertrouwen dat de financiële markten er in hadden.

Investeren in zilver? Onzekerheid is alleen maar toegenomen

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de Coronacrisis de onzekerheid op de financiële markten alleen maar heeft doen toenemen. Die onzekerheid was voordien al groot omdat de economie het groeitempo van voor het uitbreken van de Great Recession niet meer kon terugvinden.

zilver in 2020 kwartaal

Er was inderdaad sprake van economische groei, maar dan alleen maar omdat de overheden een handje toestaken door massaal geld in het financieel systeem te pompen. In de eerste weken van 2020 sloeg dan de Coronacrisis onverbiddelijk toe.

De groei van de wereldeconomie werd brutaal tot stilstand gebracht, de lockdown en het stop zetten van de industriële bedrijvigheid (veel fabrieken sloten de deuren) lagen aan de basis van een nieuwe paniekgolf. Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen van de Coronapandemie nog lang voelbaar zullen blijven.

De gevolgen van de Coronapandemie

Op de eerste plaats steekt het virus met de regelmatig van een klok links of rechts opnieuw de kop op. Daarnaast zijn (vooral in de Verenigde Staten) miljoenen mensen werkloos geworden en is het voortbestaan van duizenden kleine bedrijven rechtstreeks bedreigd.

De huidige economische onzekerheid kan met andere woorden nog maanden- of zelfs jarenlang blijven aanslepen. Edelmetalen als goud en zilver kunnen van die onzekerheid profiteren. Wat betekent dat er fors hogere prijzen verwacht mogen worden. Want de volgende factor mag zeker niet onderschat worden.

Investeren in zilver? Er zijn geen alternatieven meer voorhanden

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat er stilaan geen alternatieven meer beschikbaar zijn. De centrale banken hebben na de Great Recession van 2008-2009 hun rente op nul gezet. De Verenigde Staten zijn het enige land dat die rente in de tussenperiode opnieuw hebben verhoogd, maar de Amerikaanse Federal Reserve Bank werd snel teruggefloten.

Investeren in zilver in 2020 maand

Zodra de omvang van de Coronacrisis duidelijk werd, verlaagde de Fed haar basisrente opnieuw naar nul. Dat betekent dat deposito’s en andere vastrentende waarden momenteel geen rooie stuiver meer opbrengen. De beleggers moeten hun toevlucht dus elders zoeken.

Massaal belegd in aandelen en obligaties

Zoals hierboven aangegeven werd massaal belegd in aandelen en obligaties. Maar de kruik gaat zo lang te water tot ze barst: op een bepaald moment zullen/zijn de waarderingen voor aandelen en obligaties zo ver opgelopen dat ze een plafond bereiken. Investeren in zilver zou dan een goed alternatief zijn. Zorg in ieder geval voor een goede spreiding.

Wanneer dat moment precies wordt bereikt, valt moeilijk te voorspellen. De centrale banken en de overheden blijven de wereld namelijk met goedkoop geld (lees: fiat money) overspoelen. Omdat er na de Coronacrisis weinig vraag is naar geld om te investeren in de economie, vloeit veel ervan in de richting van de beurzen. Maar een volgende schok op de financiële markten kan een streep trekken door die evolutie. En dan komen de edelmetalen opnieuw in beeld.

Edelmetalen zijn achtergebleven ten opzichte van aandelen en obligaties

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 want de edelmetalen zijn achterblijvers ten opzichte van aandelen en obligaties. Het vreemde aan de hele zaak is inderdaad dat de beleggers in de afgelopen jaren alleen maar oog hadden voor aandelen en obligaties. Daar vielen de snelste winsten te rapen en dus vloeide al het geld ook in die richting. Goud en zilver bleven echter in de kou staan.

Akkoord, beide edelmetalen kregen wat meer bewegingsruimte, maar het gewonnen terrein viel in het niets in vergelijking met de winsten die op de aandelen- en obligatiemarkten gerealiseerd werden. De onzekerheid verbonden aan de uitbraak van het Coronavirus leidde echter tot een herontdekking van de edelmetalen.

De goudprijs gaf het goede voorbeeld en werd op enige afstand gevolgd door het zilver. Het witte metaal heeft echter de goede gewoonte om af en toe fors te kunnen uithalen ten opzichte van zijn gele neefje. Op een bepaald moment zal het zilver de opgelopen achterstand ten opzichte van goud kunnen goedmaken. Hier vindt u meer informatie over de gold-to-silver ratio[1].

Investeren in zilver want zilver kan af en toe fors uithalen ten opzichte van het goud

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de International Finance Corporation (IFC) waarschuwt voor ‘witte olifanten’. De totale schulden waren wereldwijd gestegen tot meer dan 250.000 miljard dollar per 31 december 2019 en zijn sindsdien helemaal door het plafond gevlogen.

Definitieve cijfers daaromtrent zijn nog niet bekend, maar volgens sommige ramingen zou de kaap van 350.000 miljard dollar op korte termijn worden bereikt én overschreven. De lage tot negatieve rentevoeten maken het bedrijven, overheden en particulieren makkelijk om geld te lenen.

Download Nu ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

Gratis handleiding, hoe jij succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. https://www.10stappen.com

Pas op voor de ‘witte olifanten’ in het schuldenstelsel

De IFC waarschuwt voor ‘witte olifanten’ in het schuldenstelsel [2] waarbij er in de groeilanden (maar ook elders in financieel systeem) problemen kunnen opduiken met de openstaande schulden. Tussen haakjes: dat IFC is een vereniging van financiële instellingen. Ze werd opgericht na de schuldencrisis in de jaren 80 met de bedoeling om een waakzaam oogje in het zeil te houden.

Wereldwijde schulden opgelopen tot meer dan 300% van het wereldwijde BBP

Inmiddels zijn de wereldwijde schulden opgelopen tot meer dan 300% van het wereldwijde BBP (Bruto Binnenlands Product), de som van alle goederen en diensten samen. En volgens IFC President en CEO Tim Adams zullen ze alleen maar blijven groeien. Omdat de rente laag blijft, zullen bedrijven, overheden en particulieren gewoon schulden blijven maken. Wat hem steeds meer zorgen inboezemt.

In de groeilanden bedroeg de totale schuldengraad voor het uitbreken van de crisis 8.000 miljard dollar, waarvan 2.000 miljard dollar in de loop van dit jaar moet doorgerold worden. De zware schuldenlast van de groeilanden kan op een bepaald moment een explosie veroorzaken in het financieel systeem. Met alle gevolgen van dien. Maar wat zijn dan feitelijk die witte olifanten?

Bedrijfsschulden geen echte bedrijfsschulden maar vastgoed

In de groeilanden zijn heel wat bedrijfsschulden geen echte bedrijfsschulden. Het betreft vastgoed dat geboekt staat als een bedrijf. De vraag is of deze schulden terugbetaald kunnen worden, want het gaat in feite niet om echte bedrijven.

Adams is van mening dat schulden een productief doel moeten hebben, maar in dit geval gaat het om schulden gemaakt voor consumptieve doeleinden. Kortom, het schuldenplaatje ziet er zorgwekkend uit en dat is nog zacht uitgedrukt. Tegen de achtergrond van het schuldenprobleem worden de edelmetalen steeds interessanter.

Edelmetalen staan garant voor stabiliteit en behoud van welvaart

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de edelmetalen garant staan voor stabiliteit en behoud van welvaart. De chaos veroorzaakt door het Coronavirus heeft geleid tot een grote mate van onzekerheid.

zilver in 2020 week

Volg gewoon de pijlen…gebruik een bewezen strategie zoals de Trading Navigator Methode. 

De overheden wereldwijd hebben grote schulden gemaakt en die schulden moeten vroeg of laat terugbetaald moeten worden. Dat kan door een streng saneringsbeleid, maar deze aanpak zou de economie nog dieper in het dal storten. De overheden zouden dan namelijk op grote schaal moeten besparen, met ontslagen en verlies van jobs tot gevolg. Waardoor de consumptie verder zou dalen en de economie nog meer in de problemen zou raken.

Het toelaten van meer inflatie

Een tweede mogelijkheid is het toelaten van meer inflatie, waardoor de waarde van de openstaande schulden wordt uitgehold. Maar waardoor ook de waarde van het ‘fiat money’ zou uitgehold worden. In dergelijk scenario zou 100 euro nog steeds 100 euro waard zijn, maar met die 100 euro zouden veel minder goederen en diensten gekocht kunnen worden.

Een belangrijk kenmerk van goud en zilver is daarentegen de inflatiebestendigheid. Veiligheid en behoud van welvaart zijn typische kenmerken voor goud en zilver. Daarom verwachten we dat de interesse voor deze edelmetalen in de toekomst alleen maar zou toenemen. Met fors hogere prijzen tot gevolg. Investeren in zilver dan maar?

Levensnoodzakelijke producten gekocht

Zilver ligt in een inflatoire omgeving beter in de markt dan goud wegens de lagere waarde (zie de gold-to-silver ratio hierboven[3]). Met een zilverstuk van 1 troy ounce kunnen bijvoorbeeld in een warenhuismarkt levensnoodzakelijke producten gekocht worden, met een goudstuk van dezelfde waarde ligt dat veel minder voor de hand.

1 troy ounce zilver kost momenteel 16,90 euro, 1 troy ounce goud ongeveer 1.580 euro. Of met andere woorden het betalen van dagelijkse zaken met zilver ligt meer voor de hand dan hetzelfde doen met goud.

Warren Buffett zegt: ‘Geef mijn portie maar aan Fikkie’

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de rente op nul staat. Daarmee wordt een belangrijk argument uit de handen van Warren Buffett geslagen[4]. De bekendste belegger in de wereld is namelijk geen fan van goud, zilver of andere edelmetalen[5].

Tot voor enkele jaren geleden hield zijn argument deels steek. Volgens Buffett keerden edelmetalen geen coupon of dividend uit en viel er dus geen rendement mee te realiseren. Maar inmiddels heeft de Coronacrisis diepe sporen door het financieel landschap getrokken.

Dividend noodgedwongen verlaagd

Als gevolg van de economische crisis die het gevolg is van de pandemie, hebben heel wat bedrijven hun dividend noodgedwongen moeten verlagen. En veel andere bedrijven zullen dit voorbeeld nog moeten volgen.

Het rendement op vastrentende waarden zoals deposito’s maar ook obligaties is fors gedaald. Wie nog enig rendement wil realiseren op obligaties, zal de nek ver moeten uitsteken door de aankoop van risicovolle obligaties. Sterker nog: veilige staatsobligaties als de Duitse bunds leveren een negatief rendement op. Investeren in zilver in 2020 is dan zo gek niet toch?

Investeren in zilver. Buffett heeft zoch opnieuw vergist

Het argument dat goud en zilver geen rendement opleveren, is dus sterk afgezwakt. Goud en zilver leveren nog altijd geen rendement op, maar de belegger moet ook niet betalen om ze in portefeuille te houden. Warren Buffett noemde meer concreet goud een ‘overblijfsel uit barbaarse tijden’ en we zijn er zeker van dat hij hetzelfde denkt/dacht over zilver. Helaas blijkt het ‘orakel van Omaha’ (de bijnaam van Buffett) zich ditmaal (opnieuw) te hebben vergist. Goud en zilver bewijzen meer dan ooit hun waarde.

De gold-to-silver ratio pleit in het voordeel van zilver

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat het witte metaal goedkoop is ten opzichte van goud. Dat wordt zwart op wit aangetoond door de gold-to-silver ratio[6], de ratio die de verhouding aangeeft hoeveel gram zilver er nodig is om één gram goud te kopen. Deze ratio staat momenteel rond 95, ten opzichte van een historische piek boven 120 enkele maanden geleden tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis.

Die onderwaardering (als we dit woord mogen gebruiken) heeft te maken met het feit dat zilver niet alleen een edel- maar ook een industrieel metaal is. De beleggers begrepen al vrijwel meteen dat de Corona-epidemie gepaard zou gaan met een economische recessie.

De gold-to-silver ratio door het dak

In het scenario van zo’n recessie daalt de vraag naar zilver vanuit de bedrijfswereld. Zodat de gold-to-silver ratio door het dak vloog en aantikte op 120. In 2011, toen de zilverprijs een piek bereikte op 29 dollar per troy ounce, bedroeg die gold-to-silver ratio maar 31.

Het historisch gemiddelde voor de gold-to-silver ratio ligt op 68, het dieptepunt op 15. Op basis van deze ratio kan de zilverprijs[7] dus fors stijgen ten opzichte van de goudprijs. Wanneer die goudprijs zelf ook fors stijgt, kan opwaarts potentieel voor zilver enorm zijn. Daarom geven we in de huidige omstandigheden de voorkeur aan zilver boven goud. Investeren in zilver is dan een gouden kans.

Analisten zijn positief voor zilver

Zilver blijft een goede belegging voor 2020 omdat de analisten bijna unaniem positief zijn voor het witte metaal. We kunnen hiervan vele voorbeelden geven, maar beperken ons tot één. Charlie Morris, op de eerste plaats bekend vanwege zijn bijdragen voor Money Week, gelooft dat de edelmetalen nog een lange rit naar omhoog voor de boeg hebben. Hij is positief voor zowel goud als zilver.

Investeren in zilver: richting 100 dollar

In zijn visie kan de goudprijs stijgen tot boven 7.000 dollar.[8] Een koersdoel voor de zilverprijs geeft Morris niet, maar de zilvermarkt zou met een hefboomeffect kunnen profiteren van een explosie van de goudmarkt. Mogelijk ligt het koersdoel rond de 100 dollar per troy ounce, tegenover een huidige zilverprijs van iets minder dan 20 dollar. Investeren in zilver in 2020: het witte metaal is dan een goede belegging.

Volgens Morris is het een onmiskenbaar feit dat de edelmetalen in het algemeen en goud in het bijzonder zich in een haussemarkt bevinden. Hij baseert zijn voorspelling voor een goudprijs van 7.000 dollar per troy ounce op het feit dat de rente laag blijft op een moment dat de inflatie zal aantrekken.

Investeren in zilver, het lelijke eendje wordt een prachtige zwaan?

Goud voelt zich prima tegen de achtergrond van meer inflatie, zilver eveneens. Vandaar dus de verwachting van Morris dat de goudprijs naar 7.000 dollar kan gaan en dat de zilverprijs kan exploderen. De conclusie is dan ook duidelijk: zilver is (nu nog) het lelijke eendje onder de edelmetalen, maar het witte metaal blijft naar verwachting een goede belegging voor 2020.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Harm van Wijk

[1] https://www.bullionbypost.eu/price-ratio/gold-silver-ratio-chart/?gclid=EAIaIQobChMI4qe_3NnY6gIVENZ3Ch2bJA8SEAAYASAAEgKL6vD_BwE

[2] https://www.cnbc.com/2020/01/23/iif-chief-warns-of-white-elephants-amid-record-global-debt.html

[3] https://www.bullionbypost.eu/price-ratio/gold-silver-ratio-chart/?gclid=EAIaIQobChMI4qe_3NnY6gIVENZ3Ch2bJA8SEAAYASAAEgKL6vD_BwE

[4] https://admiralmarkets.com/nl/educatie/artikelen/forex-trading-psychologie/warren-buffett

[5] https://arcadiaeconomics.com/why-does-warren-buffett-hate-gold-so-much/

[6] https://www.bullionbypost.eu/price-ratio/gold-silver-ratio-chart/?gclid=EAIaIQobChMI4qe_3NnY6gIVENZ3Ch2bJA8SEAAYASAAEgKL6vD_BwE

[7] https://silverprice.org/nl/silver-price-history.html

[8] https://moneyweek.com/520221/heres-how-gold-could-rise-above-7000-an-ounce

2 antwoorden
  1. Wil
    Wil zegt:

    Harm, Silver Thursday oftewel zilver dinsdag??? Mag het ook Vrijdag zijn????? Investeren in zilver. Welke meest aantrekkelijke zilver investeringen stel je voor??? Groet tot in de rustwat….Wil

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.