hefboom

Wat is een hefboom?

In de beleggingswereld is een hefboom, ook wel leverage genoemd, een strategie om het potentiële rendement van een belegging te verhogen. Met een hefboom kunnen beleggers geleend kapitaal gebruiken in combinatie met hun eigen kapitaal om de omvang van de belegging te vergroten en zo eventuele winsten (of verliezen) te vergroten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van financiële instrumenten zoals margin accounts, calls en puts, en andere derivaten die beleggers toegang geven tot extra geldbronnen zonder dat zij zelf voor extra kapitaal hoeven te zorgen.

Een hefboom moet echter met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat het grotere risico’s met zich meebrengt vanwege de grotere kans op verlies. Daarom moet elke belegger voordat hij van deze strategie gebruik maakt, eerst de hefboomwerking en bijbehorende risico’s begrijpen.

Welke activa kunnen als hefboom gebruikt worden?

Veel voorkomende beleggingen met een hefboomwerking zijn futures- en optiecontracten, margin accounts en diverse exchange-traded funds (ETF‘s). Futures hebben een hefboomwerking op de prestaties van een grondstoffenmarkt, terwijl opties een hefboomwerking hebben op de prestaties van een onderliggende waarde met een vooraf bepaalde uitkomst. Met margin accounts kunnen beleggers geld lenen van een makelaar, wat tot hogere winsten kan leiden als de belegger succesvol is in zijn handelsactiviteiten. Tot slot zijn ETF’s beleggingsvehikels die in meerdere activa tegelijk beleggen, waardoor beleggers hun portefeuille kunnen diversifiëren. Al deze instrumenten bieden nieuwe mogelijkheden voor beleggers die het rendement op hun kapitaal willen maximaliseren.

Hoe meet je de hefboomwerking?

De hefboomwerking op de aandelenmarkt kan het best worden gemeten door de hefboomratio te berekenen. Als hulpmiddel kunnen diverse rekenmachines en websites van financiële insturmenten hierbij ingezet worden. De hefboomratio geeft aan hoeveel hefboomwerking wordt gebruikt, waarbij een hoge hefboomwerking winsten en verliezen meer versterkt dan een lage hefboomwerking. Als een belegger bijvoorbeeld de helft van het geld voor een aandelenaankoop inlegt, kan hij met een hefboom tot twee keer zoveel potentieel rendement behalen.

De hefboomratio geeft daarnaast een idee van hoeveel schulden een bedrijf heeft in verhouding tot zijn uitstaande aandelen. Deze ratio helpt beleggers te begrijpen of een bedrijf meer schulden heeft dan beleggers prettig vinden en geeft ook inzicht in de vraag of de schuld verstandig wordt gebruikt of dat het bedrijf te veel schulden maakt. Het is belangrijk dat beleggers de hefboomwerking en de bijbehorende risico’s begrijpen, zodat zij er op verantwoordelijke wijze gebruik van kunnen maken.

Voordelen van beleggen met hefboomwerking

Beleggen met een hefboom is een aantrekkelijke optie voor beleggers die hun rendement willen maximaliseren. Bij hefboomwerking wordt het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal aangevuld met geleende middelen om de potentiële winst te verhogen tegen een lager risico. Beleggers kunnen hun positie als hefboom gebruiken door zich te verzekeren van extra middelen die worden gebruikt als onderpand voor bestaande activa of een portefeuille van beleggingen, waardoor zij hun blootstelling kunnen vergroten en tegelijkertijd hun persoonlijke financiële aansprakelijkheid kunnen beperken.

Bovendien geeft hefboomfinanciering beleggers toegang tot een groter aantal beleggingsmogelijk-heden en meer koopkracht. In het algemeen kan een hefboom een geweldig instrument zijn voor degenen die de risico’s van de hefboomwerking zorgvuldig afwegen.

Risico's van beleggen met hefboomwerking

Beleggen met een hefboomwerking kan aanzienlijke voordelen opleveren, maar brengt ook unieke risico’s met zich mee. De hefboomwerking versterkt eventuele winsten of verliezen op basis van marktbewegingen. Naarmate het hefboomeffect toeneemt en zowel winsten als verliezen worden vergroot, loopt een belegger al snel het risico meer schulden te maken dan hij oorspronkelijk had verwacht. Hefboomwerking verhoogt ook de transactiekosten en vermindert de diversificatie-voordelen, waardoor de volatiliteit in de portefeuille van een belegger toeneemt.

Een ander type risico dat specifiek is voor hefboomfinanciering is het tegenpartijrisico, aangezien het gaat om het vertrouwen dat een andere entiteit haar verplichtingen nakomt. Bovendien kan het hefboomeffect duur zijn door de extra kosten die voortvloeien uit de leningen die met het hefboom-effect gepaard gaan. Ten slotte  moeten beleggers nadenken over hoe potentiële veranderingen in de rente hun leenkosten in de toekomst zouden beïnvloeden. Om deze redenen raden wij beleggers altijd aan onderzoek te doen en voorzichtig te zijn wanneer zij beleggen met een hefboom overwegen.

meer weten over succesvol beleggen?

Hefboomwerking is een belangrijke factor bij beleggen. Lees ons e-book over
de 7 geheimen van succesvol beleggen en het maximaliseren van uw rendement.