Mid cap aandelen

Wat zijn mid cap aandelen?

Mid cap aandelen verwijzen naar de aandelen van bedrijven die doorgaans een marktkapitalisatie hebben tussen $2 miljard en $10 miljard. Deze bedrijven worden als middelgroot beschouwd in vergelijking met large cap aandelen en small cap aandelen. Marktkapitalisatie, vaak “market cap” genoemd, is een term om de totale marktwaarde van een beursgenoteerde onderneming te meten. De market cap wordt berekend door het aantal uitstaande gewone aandelen te vermenigvuldigen met de huidige aandelenprijs.

Voorbeelden van mid cap bedrijven

Mid cap bedrijven zijn gewoonlijk gevestigde en herkenbare bedrijven, waarvan vele door beleggers worden gewaardeerd om hun geschiedenis van consistente rendementen in de loop der tijd. Voorbeelden van mid cap bedrijven zijn: eBay Inc., Amgen Inc., International Business Machines Corporation (IBM), Activision Blizzard Inc. en Cisco systems Inc.

Voordelen van beleggen in mid cap bedrijven

Mid cap bedrijven bieden beleggers een aantal voordelen. Zo worden mid cap aandelen doorgaans beschouwd als de minst risicovolle beleggingsoptie in vergelijking met large en small cap aandelen. Door hun grotere omvang zijn ze doorgaans iets stabieler dan kleinere bedrijven. De lagere volatiliteit van deze bedrijven betekent dat beleggers minder dramatische schommelingen in hun aandelenprijzen zullen ervaren, wat een consistenter rendement in de tijd mogelijk maakt. Ook bieden deze aandelen beleggers een kans om hun portefeuilles te diversifiëren. De toevoeging van mid cap aandelen kan het risico helpen verminderen en tegelijkertijd toegang bieden tot een reeks industrieën en verschillende bedrijfsmodellen die anders misschien ontoegankelijk of te duur waren voor individuele beleggers.

Verder hebben mid cap bedrijven veel ruimte voor groei, waardoor ze aantrekkelijke beleggingen zijn voor langetermijnhouders. Deze bedrijven hebben doorgaans hogere groeipercentages dan grotere, meer gevestigde bedrijven, omdat zij nog steeds uitbreiden naar nieuwe markten en nieuwe producten en diensten introduceren. Als laatste biedt beleggen in mid cap aandelen een kans om een eigendomsbelang te kopen in een bedrijf dat zich al bewezen heeft, maar nog niet volwassen genoeg is voor institutionele beleggers zoals beleggingsfondsen en pensioenplannen. Dit geeft particulieren de kans om te genieten van waardecreatie op lange termijn naarmate het bedrijf zijn activiteiten blijft uitbreiden en zijn marktaandeel mettertijd vergroot.

Nadelen van beleggen in mid cap bedrijven

Large cap aandelen kunnen ook nadelen hebben. Zo worden mid cap bedrijven vaak over het hoofd gezien door institutionele beleggers, zoals beleggingsfondsen en pensioenplannen, waardoor ze minder liquide zijn dan grotere bedrijven. Een ander nadeel is dat mid cap bedrijven doorgaans kleinere marktkapitalisaties hebben dan large cap bedrijven. Hierdoor worden beleggers aan een groter risico blootgesteld, aangezien er een grotere kans bestaat op volatiliteit en verliezen als er iets misgaat met het bedrijf. Bovendien hebben deze bedrijven misschien nog geen robuuste operatio-nele systemen en praktijken ontwikkeld die hen kunnen helpen de risico’s met succes te beheren.

Verder hebben beleggers die mid cap aandelen kopen niet het stemrecht van beleggers in large cap aandelen, omdat zij een kleiner deel van de gewone aandelen van de onderneming bezitten. Dit betekent dat zij minder controle hebben over beslissingen van het management en minder rechten hebben als het gaat om dividenden en ander uitkeringsbeleid. Ten slotte worden mid cap bedrijven vaak niet zo goed onderzocht of gevolgd door analisten als grotere bedrijven. Dit kan leiden tot een informatiekloof tussen publiek beschikbare informatie over de onderneming en nauwkeurige beoor-delingen van haar prestaties of vooruitzichten voor toekomstige groei. Bijgevolg vergen beleggingen in mid cap aandelen meer inspanningen van individuele beleggers om ondergewaardeerde kansen te identificeren of potentiële problemen op te sporen voordat ze problemen worden.

meer weten over aandelen met hoge marges?

Bedrijven met een gezonde nettowinst zijn de moeite waard om in te beleggen. Lees
onze handleiding over aandelen met hoge marges voor meer informatie.