termijncontract

Wat is een termijncontract?

Een termijncontract, ook wel future genoemd, is een overeenkomst tussen twee partijen om in de toekomst een goed te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dit type contract biedt hedgers een belangrijk instrument om het risico te minimaliseren door de prijzen van grondstoffen, valuta’s en andere effecten veilig te stellen. Termijncontracten worden in veel sectoren gebruikt om verliezen als gevolg van prijsschommelingen te beperken, en bieden voorspelbaarheid en zekerheid over de termijnprijzen van diverse activa.

Aangezien termijncontracten gewoonlijk niet openbaar worden verhandeld, stellen zij partijen in staat anoniem te blijven tijdens de handel. Het is belangrijk te onthouden dat termijncontracten juridisch bindende overeenkomsten zijn, waardoor ze een unieke en krachtige strategie vormen voor het beheer van volatiliteit en de diversificatie van risicoblootstelling.

Hoe worden termijncontracten verhandeld?

Termijncontracten worden gewoonlijk verhandeld op future beurzen, waardoor twee partijen een bindende overeenkomst kunnen sluiten over de aankoop en levering van een financieel instrument of grondstof tegen een overeengekomen prijs op een toekomstige datum. Om dit te bereiken worden future makelaars gewoonlijk gebruikt om liquiditeit in de markten te verschaffen en transacties tussen kopers en verkopers te vergemakkelijken. De handel in termijncontracten kan een kostenefficiënte manier zijn om een beleggingsstrategie uit te voeren. Aangezien het handelaren in staat stelt hun middelen als hefboom te gebruiken, kunnen zij potentieel hogere rendementen genereren dan door alleen in contante markten te beleggen. Contractspecificaties zoals margestortingen zijn gestandaardiseerd voor de handel in termijncontracten, wat betekent dat handelaren erop kunnen vertrouwen dat het contract consistent is, ongeacht de tegenpartijen.

Welke soorten termijncontracten zijn er?

Er zijn drie belangrijke soorten termijncontracten, elk ontworpen om in verschillende financiële behoeften te voorzien:

  1. Valutatermijncontracten kunnen worden gebruikt wanneer een onderneming een valuta wil kopen of verkopen tegen een vandaag in het contract vastgelegde prijs, maar met levering op een latere datum.
  2. Rentetermijncontracten helpen partijen te beschermen tegen renteschommelingen gedurende een bepaalde periode door een overeengekomen tarief vast te leggen.
  3. Goederentermijncontracten worden vooral gebruikt voor de handel in grondstoffen of andere artikelen waarvan de prijs van dag tot dag varieert.

Voordelen van beleggen in termijncontracten

Beleggen in termijncontracten biedt de belegger een reeks voordelen. In de eerste plaats stellen termijncontracten beleggers in staat hun portefeuille te diversifiëren door toegang te bieden tot markten die anders moeilijk of tijdrovend toegankelijk zouden zijn. Op grondstoffen gebaseerde futures bieden beleggers bijvoorbeeld een blootstelling zonder dat zij activa zoals magazijnen en opslagfaciliteiten hoeven te beveiligen. Daarnaast zijn futures flexibele beleggingen zonder vaste vervaldata. Dat betekent dat wijzigingen in strategieën snel kunnen worden doorgevoerd, afhankelijk van de marktomstandigheden. Dit biedt een mate van flexibiliteit die niet beschikbaar is bij beleggingen in andere soorten activa, zoals bedrijfsobligaties of ETF‘s.

Ten slotte kunnen termijncontracten door de hefboomwerking meer winst opleveren dan andere beleggingen, waardoor beleggers in futures met beperkte kapitaalmiddelen meer vermogen kunnen genereren dan met traditionele buy-and-hold-strategieën. Al met al vormen termijncontracten een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid met veel potentiële voordelen.

Nadelen van beleggen in termijncontracten

Beleggen in termijncontracten kan echter ook een riskante onderneming zijn. Futures zijn bijvoorbeeld beleggingsproducten met een hoge hefboomwerking, wat betekent dat je snel grote winsten kunt boeken, maar net zo gemakkelijk grote verliezen kunt lijden. Daarnaast gaan termijncontracten gepaard met een hoge mate van volatiliteit, aangezien de prijsbewegingen in deze activaklasse doorgaans snel gaan en binnen zeer korte tijd tot dramatische verliezen kunnen leiden.

Bovendien kunnen futures extra kapitaal vereisen om ervoor te zorgen dat de margestortingen niet onder het vereiste minimum zakken, wat tot verdere financiële stress voor beleggers kan leiden. Ten slotte staan future handelaren ook bloot aan het tegenpartijrisico, indien de andere partij van hun contract in gebreke blijft of niet in staat is haar verplichtingen tijdig na te komen. Beleggen in termijncontracten mag daarom alleen gebeuren met een duidelijk inzicht in de bijbehorende risico’s.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.