Waarde-aandelen

Wat zijn waarde-aandelen?

Waarde-aandelen verwijzen naar aandelen van een bedrijf waarvan wordt aangenomen dat de prijs lager is dan de waarde van zijn fundamenten, zoals activa of winst. Waardebeleggen is gebaseerd op het geloof dat bepaalde aandelen mogelijk niet hun werkelijke waarde en potentiële winst op korte termijn weerspiegelen en door de markt ondergewaardeerd zouden kunnen worden. Omdat waardebeleggers geloven dat ze ondergewaardeerde aandelen kunnen kopen, zoeken waardebeleggers vaak naar bedrijven met sterke balansen, en/of activa met veel cash, gekoppeld aan lage koers-winstverhoudingen. Waarde-aandelen hebben de neiging om langzamer maar gestaag te groeien in de loop der tijd, vergeleken met hun meer volatiele tegenhangers: groeiaandelen.

Kenmerken van waarde-aandelen

Waarde-aandelen kunnen herkent worden aan een aantal kenmerken. Het zijn vaak aandelen van succesvolle bedrijven die een gelijkmatige groei hebben en een langzame winststijging hebben. Deze bedrijven bestaan vaak al jaren en hebben een goede reputatie opgebouwd.

Verder betalen veel waarde-aandelen regelmatig dividend. Dit kan dus een aantrekkelijke keuze zijn voor waardebeleggers die op zoek zijn naar een consistent rendement op lange termijn. Bovendien moeten bedrijven die dividend uitkeren voldoende winst maken om dit te kunnen blijven uitkeren.

De koers-winstverhouding (P/E) is vaak lager bij waarde-aandelen dan bij groeiaandelen. De koers-winstverhouding is de huidige aandelenkoers in verhouding tot de winst per aandeel. Dit is nuttig om aandelen onderling te kunnen vergelijken. Een lagere P/E-ratio suggereert dat het aandeel mogelijk te laag geprijsd is en ruimte zou kunnen hebben om te stijgen.

Het laatste kenmerk is de lage koers-boekwaarde (P/BV). Dit is een maatstaf die de waarde van de activa van een bedrijf vergelijkt met zijn marktwaarde. Hij kan worden gebruikt om de waarde van de aandelen van een bedrijf te vergelijken met zijn boekwaarde. Dat is de waarde waartegen de activa op de balans van het bedrijf staan.

Voordelen van beleggen in waarde-aandelen

Beleggen in waarde-aandelen kent een aantal voordelen. Zo zijn waarde-aandelen bijvoorbeeld minder volatiel dan groeiaandelen. Ze kunnen een betrouwbaarder en consistenter rendement opleveren in de loop der tijd. Dit maakt waardebeleggen een aantrekkelijke optie voor wie op zoek is naar langetermijnbeleggingen.

Een ander voordeel is dat waarde-aandelen beleggers vaak een hoger dividendrendement bieden dan andere aandelen, wat betekent dat waardebeleggers kunnen profiteren van regelmatige inkomstenuitkeringen. Zoals gezegd moeten bedrijven voldoende winst maken om dividenden te kunnen blijven uitkeren – dit kan waardebeleggers een extra beveiligingslaag bieden, omdat het suggereert dat het goed gaat met het onderliggende bedrijf.

Een derde voordeel is dat waarde-aandelen doorgaans lage koers-winstverhoudingen hebben, wat betekent dat ze laag geprijsd zijn en ruimte kunnen hebben om in waarde te groeien. Waardebeleggers kunnen waarde-aandelen ook aantrekkelijk vinden omdat deze bedrijven meestal sterke balansen hebben, wat een extra laag van zekerheid biedt in vergelijking met bedrijven met een onzekere financiële gezondheid.

Nadelen van beleggen in waarde-aandelen

Beleggen in waarde-aandelen kent ook nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat deze aandelen meestal meer illiquide zijn dan andere aandelen. Hierdoor is het moeilijk om snel waarde-aandelen te kopen en te verkopen.

Verder vereist waardebeleggen vaak een inzet op lange termijn, omdat waarde-aandelen doorgaans een langzame maar gestage groei in de tijd bieden. Dit betekent dat beleggers enkele jaren moeten wachten voordat ze het volledige potentieel van hun beleggingen kunnen realiseren.

Voorbeelden van waarde-aandelen

Een voorbeeld van een bedrijf dat waarde-aandelen bezit is bijvoorbeeld Shell. Dit bedrijf is een van ’s werelds grootste olie- en gasbedrijven en is opgericht in 1907. Zijn waarde komt voort uit de sterke balans en gestage dividenduitkeringen. De koers-winstverhouding van Shell is momenteel 8,7, wat suggereert dat het waardebeleggers op termijn een aantrekkelijk groeipotentieel kan bieden.

Unilever, ook een waarde-aandeel, bestaat sinds 1929 en levert producten variërend van levensmiddelen tot huishoudelijke artikelen. Net als Shell betaalt Unilever regelmatig dividenden, wat waardebeleggers naast vermogensgroei op termijn ook inkomen kan opleveren. Het bedrijf heeft momenteel een koers-winstverhouding van 15,6, wat suggereert dat het op dit moment ondergewaardeerd kan zijn en in de loop van de tijd mogelijk in waarde kan stijgen.

Heineken tenslotte is een waarde-aandeel dat al sinds 1864 wordt verhandeld. Het bedrijf produceert bier en andere dranken, maar ook aanverwante producten zoals merchandise en glaswerk. Heineken betaalt regelmatig dividend aan aandeelhouders en heeft momenteel een koers-winstverhouding van 19,2, wat suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is en waardebeleggers op de lange termijn potentiële stijgingen zou kunnen bieden.

meer weten over winstgevende aandelen?

Een betrouwbare portefeuille hebben is essentieel bij beleggen. Lees onze handleiding over het selecteren van 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten voor meer informatie.