Groeiaandelen

Wat zijn groeiaandelen?

Groeiaandelen zijn aandelen met een hoger groeipotentieel dan andere aandelen. Deze aandelen zijn de tegenhangers van de gestaag groeiende waarde-aandelen. Ze zijn meestal te vinden in bedrijven die een snelle groei hebben doorgemaakt, vaak door snel groeiende inkomsten, winst en/of marktaandeel. Beleggers die deze aandelen bezitten kunnen hun rendement in de loop der tijd sneller zien stijgen dan dat van andere aandeelhouders. Voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement op hun portefeuille, kunnen groeiaandelen een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid bieden; deze beleggers moeten echter ook waakzaam blijven bij het volgen van hun beleggingen voor onverwachte veranderingen in de koers of de winstvooruitzichten van het bedrijf.

Kenmerken van groeiaandelen

Groeiaandelen kunnen herkend worden aan een aantal kenmerken. Zo hebben deze aandelen gewoonlijk een hogere koers-winstverhouding (P/E) dan waarde-aandelen. Dit betekent dat groeiaandelen duurder zijn dan hun verwachte groei.

Verder kunnen deze aandelen een lager dividendrendement hebben dan waarde-aandelen. Dit komt omdat groeibedrijven het grootste deel van hun winst weer in hun bedrijf investeren in plaats van dividend uit te keren.

Als laatste hebben groeiaandelen de neiging om volatieler te zijn dan waarde-aandelen. Dit betekent dat er op korte termijn meer winst of verlies mogelijk is, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Voordelen van beleggen in groeiaandelen

Beleggen in groeiaandelen kent een aantal voordelen. Allereerst kunnen deze aandelen hogere rendementen bieden dan andere aandelen. Bovendien hebben deze aandelen meestal hogere koers-winstverhoudingen, wat betekent dat beleggers meer betalen voor groei dan voor waarde. Dit biedt groeibeleggers de mogelijkheid om een hoger rendement te behalen dan degenen die alleen in waarde-aandelen beleggen.

Verder bieden groeiaandelen een kans op groeipotentieel op lange termijn naarmate het bedrijf uitbreidt en zijn bedrijfsmodel groeit. Bedrijven met een gezond groeiplan kunnen in de loop der tijd vaak een toenemende winstgroei laten zien en bieden stabiliteit voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijnbeleggingen.

Als laatste kan beleggen in groeiaandelen de portefeuille van een belegger helpen diversifiëren door blootstelling aan verschillende risicoprofielen en industrieën. Door zijn bezit te diversifiëren kan een belegger zijn of haar totale risico verminderen en toch profiteren van groeikansen in verschillende sectoren.

Nadelen van beleggen in groeiaandelen

Beleggen in groeiaandelen kent ook nadelen. Allereerst hebben groeiaandelen de neiging om volatieler te zijn dan andere aandelen, wat betekent dat in korte tijd grote winsten of verliezen kunnen optreden. Beleggen in groeiaandelen kan daarom meer onderzoek en toezicht vergen van de belegger. De belegger moet waakzaam blijven voor veranderingen in de koers van het bedrijf of de winstverwachtingen die zijn belegging negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Omdat groeiaandelen vaak hoger geprijsd zijn dan hun verwachte groei, kunnen ze overgewaardeerd zijn en een verhoogd risico op verlies inhouden. Ook leveren groeiaandelen doorgaans geen dividendinkomsten op voor de aandeelhouders, omdat de meeste winsten opnieuw in het bedrijf worden geïnvesteerd.

Voorbeelden van groeiaandelen

Een voorbeeld van een groeiaandeel is Amazon. Het bedrijf heeft een snelle groei doorgemaakt door in te spelen op de groei van e-commerce en digitale producten. In 2020 rapporteerde Amazon een omzetgroei van 38% op jaarbasis, met een groei van het netto inkomen van bijna 54%.

Een ander groeiaandeel is Apple Inc., dat de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt in zijn iPhone en computerproduct lijnen. In 2020 rapporteerde Apple een omzetgroei van 11% op jaarbasis, met een indrukwekkende groei van het netto-inkomen van 24%.

Netflix is een ander bekend groeiaandeel. De streaminggigant heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt nu meer consumenten ervoor kiezen om films en tv-shows te streamen in plaats van bioscopen te bezoeken of fysieke kopieën van films en tv-shows te kopen. In 2020 rapporteerde Netflix een omzetgroei van 24% jaar-op-jaar, met een groei van het netto-inkomen met een indrukwekkende 36%.

meer weten over winstgevende aandelen?

Een betrouwbare portefeuille hebben is essentieel bij beleggen. Lees onze handleiding over het selecteren van 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten voor meer informatie.