Beleggen in de top 30 olie dienstverlening aandelen voor 2024

olie dienstverlening

Olie dienstverlening aandelen profiteren volop van de prijsstijgingen van olie. De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie heeft de wind daardoor opnieuw in de zeilen. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de olieprijzen verder opgedreven.

 

En omdat de Amerikaanse oliemaatschappijen zich terugtrekken uit Rusland, zullen de uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten naar verwachting toenemen naarmate de bedrijven hun booractiviteiten elders verplaatsen op zoek naar olie. Daardoor is de sector van de toeleveranciers aan de oliesector volop in de belangstelling komen te staan.

Inhoudsopgave

olie dienstverlening in 2024

Een bundeling van factoren, geleid door de Russische invasie van Oekraïne, heeft het olieaanbod beperkt en de vraag opgedreven. Er kan meer mis gaan, door een “angstpremie” toe te voegen aan de prijzen bovenop de stijging, die wordt veroorzaakt door de marktdynamiek.

 

Het zal niet eeuwig duren, maar voorlopig zijn er geen tekenen dat nieuw aanbod, verminderde vraag of een uitbraak van stabiliteit verlichting zullen brengen. Het ziet er dus naar uit dat de olieprijzen nog geruime tijd hoog kunnen blijven.

 

Voor kopers van fossiele brandstoffen gaan er vier dingen tegelijk mis. Ten eerste zijn er sancties tegen Rusland, de op twee na grootste olieproducent ter wereld. Tot dusver hebben sancties de Russische olieverkopen enigszins verminderd, maar Europa voert geleidelijk een embargo in, met plannen om de Russische olie-aankopen tegen het einde van het jaar met 90% te verminderen.

 

Rusland zal waarschijnlijk die olie elders kunnen verkopen, maar de export zal kunnen afnemen, waardoor het wereldaanbod afneemt en de prijzen stijgen. Aangezien de olieprijzen op een wereldmarkt worden vastgesteld, kan geen enkel land zichzelf isoleren van het effect dat een dalend aanbod of een stijgende vraag op de prijzen heeft.

 

China lijkt even uit de extreme COVID-lockdowns te komen, die de economische activiteit, inclusief het energieverbruik, hebben gedrukt. Naarmate de Chinese economie weer aantrekt, zal het energieverbruik stijgen, wat opwaartse druk op de prijzen zet. Er was enige hoop dat een nieuwe deal met Iran over zijn kernwapenprogramma zou leiden tot het einde van de Amerikaanse sancties en meer Iraanse olie op de wereldmarkt.

 

Maar Iran lijkt de onderhandelingen eindeloos te rekken, waardoor een deal onwaarschijnlijk is. Ten slotte hebben president Biden en andere leiders al grote hoeveelheden olie uit de nationale reserves vrijgemaakt, waardoor er weinig ruimte is voor een verder vrijmaken van nog meer voorraden.

 

Raoul LeBlanc, vice-president van de energiepraktijk bij S&P Global, noemt deze vier factoren een “nachtmerriescenario” dat de olieprijzen nog verder zou kunnen opdrijven. “De huidige prijzen weerspiegelen het risico dat er nog van alles kan mislopen”, zegt LeBlanc. “Hogere olieprijzen zijn echter positief voor de toeleveranciers aan de oliesector.

 

Volgens Richard Spears, Vice-President van consultants Spears & Associates, zou de stijging van de olieprijs de wereldwijde uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten in 2022 met 30% moeten verhogen ten opzichte van vorig jaar tot $ 260 miljard. Amerikaanse olieveldbedrijven zouden zich naar verwachting terugtrekken uit Rusland en hun verloren inkomsten vervangen door nieuwe olie- en gasboringen elders.

 

De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie (OFSE) levert uitrusting en diensten aan olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P) over de hele wereld. Waar olie- en gasreserves zijn, vindt u meestal boor-, voltooiings- en verschillende andere olievelddiensten die verband houden met het winnen van die olie en gas.

 

E&P (Exploration and Production) en OFSE (OilField Services and Equipment) hebben de afgelopen jaren een hobbelige rit doorstaan. Hoewel grondstofprijzen de belangrijkste variabele zijn die de winstgevendheid van E&P-bedrijven en hun uitgaven aan OFSE beïnvloedt, is er een aantal andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een OFSE-bedrijf.

 

De publicatie van Business Valuation Resources (BVR) heeft onlangs een speciaal rapport gepubliceerd dat zich niet alleen richt op de OFSE-industrie, maar ook op olie, gas en alternatieve energie over de hele linie.

 

In dit speciale rapport, What’s it worth: Valuing oil, gas and alternative energy assets, heeft Steve Sprenger van RSM een hoofdstuk geschreven over de OFSE-industrie. Dit hoofdstuk identificeert verschillende belangrijke waardedrijvers voor de OFSE-industrie bij het overwegen van waardering. Waarover praten we eigenlijk?

 

Ruwe olie is de basis voor veel van de vormen van brandstof die mensen dagelijks gebruiken. Van voertuigen tot huishoudelijke verwarmingstoestellen tot elektrische centrales, u vindt overal olie. Om deze waardevolle grondstof te krijgen, moeten bekwame professionals in olievelden werken om olie te winnen van ondergrondse locaties.

 

Ze gebruiken grote apparaten om dit op grote schaal te doen. Hieronder beantwoorden we de vraag: “Wat is olieveldapparatuur?” door belangrijke voorbeelden ervan te bespreken en hun doeleinden uit te leggen.

 

Je kunt boorplatforms beschouwen als het hart van het oliewerk. Boorplatforms worden gebruikt om in de ondergrond van de aarde te graven om koolwaterstoffen te winnen, voornamelijk ruwe olie en aardgas.

 

Rigs bestaan uit een set apparatuur die een verscheidenheid aan diensten kan uitvoeren, waaronder het nemen van monsters van ondergrondse minerale afzettingen, het testen van de fysieke eigenschappen van gesteente, grond en grondwater maar ook tunnelen en tenslotte boren en het bovenhalen van de ondergrondse olievoorraden.

 

Boorinstallaties voor olievelden zijn gemaakt van primaire olieveldapparatuur zoals een hijssysteem, een boortoren of trekwerk en een aandrijfgroep. Oilfield Equipment omvat ook een circulatiesysteem van pompen, een Top Drive, retourleidingen, putten en een boorkolom.

 

Bovendien omvat Oilfield Equipment de componenten van de putcontrole. Oliebronnen worden geboord met gespecialiseerde apparatuur. Als de methode conventioneel is, wordt de put geboord in een rechte verticale lijn tot aan de aardolie.

 

De energietransitie en de oliemarkt

De olie- en gasindustrie wordt inderdaad geconfronteerd met toenemende eisen om de implicaties van energietransities voor hun activiteiten en bedrijfsmodellen te verduidelijken en om uit te leggen welke bijdragen zij kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

 

De toenemende sociale en ecologische druk op veel olie- en gasbedrijven roept complexe vragen op over de rol van deze brandstoffen in een veranderende energie-economie en de positie van deze bedrijven in de samenlevingen waarin ze actief zijn.

 

Maar de kernvraag, tegen een achtergrond van stijgende emissies, is relatief eenvoudig: moeten de olie- en gasmaatschappijen van vandaag alleen worden gezien als onderdeel van het probleem, of kunnen ze ook cruciaal zijn bij het oplossen ervan?

 

Dit is het onderwerp van het rapport dat het Internationaal Energieagentschap (IEA) in 2023 publiceerde en dat voortbouwt op een meerjarig analyseprogramma over de toekomst van olie en gas in de IEA World Energy Outlook (WEO)-serie.

 

Dit rapport is niet bedoeld om definitieve antwoorden op de gestelde vragen te geven, niet in de laatste plaats vanwege de grote diversiteit aan olie- en gasmaatschappijen en bedrijfsstrategieën over de hele wereld. Het is wel bedoeld om de risico’s waarmee verschillende delen van de industrie worden geconfronteerd in kaart te brengen, evenals het scala aan opties en reacties. Drie overwegingen bakenen de grenzen van deze analyse af.

 

Ten eerste het vooruitzicht van een stijgende vraag naar energie levert als gevolg van een groeiende wereldbevolking – van wie sommigen nog steeds geen toegang hebben tot moderne energie – en een groeiende wereldeconomie.

 

Ten tweede, de erkenning dat olie en aardgas een cruciale rol spelen in de huidige energie- en economische systemen, en dat betaalbare, betrouwbare leveringen van vloeistoffen en gassen (van verschillende soorten) noodzakelijke onderdelen zijn van een toekomstvisie.

 

En last but not least, de noodzaak om energie gerelateerde emissies te verminderen in overeenstemming met internationale klimaatdoelstellingen.

 

Deze elementen lijken misschien tegenstrijdig, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Het WEO Sustainable Development Scenario (SDS) stippelt een pad uit dat volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs.

 

Het voldoet bovendien aan de doelstellingen tot universele toegang tot energie en schonere lucht. Het veiligheidsinformatieblad en de reeks technologieën die nodig zijn om dit te bereiken, vormen een maatstaf voor de discussie in dit rapport.

 

Het andere scenario waarnaar in de analyse wordt verwezen, is het Stated Policies Scenario (STEPS), dat een indicatie geeft van waar de huidige beleidsambities en -plannen de energiesector naartoe zouden leiden. Deze resultaten blijven ver achter bij de wereldwijde gedeelde duurzaamheidsdoelen. Er valt dus nog heel wat werk te doen.

 

De olie- en gasindustrie staat voor de strategische uitdaging om korte termijn rendementen in evenwicht te brengen met haar lange termijn licenties om te opereren. Samenlevingen eisen tegelijkertijd energiediensten en vermindering van emissies.

 

Olie- en gasbedrijven zijn uiteraard bedreven in het leveren van de brandstoffen die de basis vormen van het huidige energiesysteem; dat hebben ze in het verleden voldoende bewezen. De vraag waar ze nu voor staan is of ze ook kunnen helpen bij het leveren van klimaatoplossingen. Dat is de uitdaging waar zowel de oliebedrijven zelf als de toeleveranciers aan de sector mee worden geconfronteerd.

 

Geen enkel olie- en gasbedrijf zal onaangetast blijven door de transitie naar schone energie, dus elk deel van de industrie moet nadenken over hoe te reageren. Het industrielandschap is divers en er is niet één enkele strategische reactie die voor iedereen zinvol is.

 

De aandacht gaat vaak uit naar de Majors, zeven grote geïntegreerde olie- en gasmaatschappijen die een buitensporige invloed hebben op de praktijken en richting van de industrie. Maar de industrie is veel groter: de Majors zijn goed voor 12% van de olie- en gasreserves, 15% van de productie en 10% van de geschatte emissies van industriële activiteiten.

 

Nationale oliemaatschappijen (NOC’s) – volledig of grotendeels in handen van nationale regeringen – zijn goed voor meer dan de helft van de wereldwijde productie en een nog groter deel van de reserves. Er zijn enkele goed presterende NOC’s, maar veel zijn slecht gepositioneerd om zich aan te passen aan veranderingen in de wereldwijde energiedynamiek. Uiteindelijk zullen ook de toeleveranciers zich aan de nieuwe situatie moeten aanpassen.

 

Tot nu toe bedroegen de investeringen door olie- en gasmaatschappijen buiten hun kernactiviteiten minder dan 1% van het totaal aan kapitaaluitgaven. Op dit moment zijn er weinig tekenen van een grote verandering in de investeringsuitgaven van bedrijven. Voor bedrijven die hun energieactiviteiten willen diversifiëren, vereist herschikking van kapitaal in bedrijven met een lage CO2-uitstoot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de nieuwe energiemarkten en nieuwe capaciteiten binnen de bedrijven.

 

Zoals de zaken er nu voorstaan, geven toonaangevende individuele bedrijven gemiddeld ongeveer 5% uit aan projecten buiten de kernolie- en gasvoorziening, met de grootste uitgaven aan zon-PV en wind.

 

Sommige olie- en gasmaatschappijen hebben zich ook op nieuwe gebieden begeven door bestaande niet-kernactiviteiten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteitsdistributie, het opladen van elektrische voertuigen en batterijen, terwijl ze de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten hebben opgevoerd.

 

Er zou een veel grotere verandering in de totale kapitaalallocatie nodig zijn om de energietransitie te versnellen. En daar ligt dus ook een belangrijke rol weggelegd voor de toeleveranciers aan de oliesector. De dienstverlenende bedrijven zullen een eigen inbreng moeten leveren en dat zal ongetwijfeld geld kosten. Wat op de winsten van onderstaande bedrijven kan wegen. Maar  hoe zit de markt voor dienstverlenende bedrijven in elkaar?

Dienstverlening aan de oliesector is nog steeds een groeimarkt

 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne verstoorde de kansen op wereldwijd economisch herstel van de COVID-19-maatregelen, althans op korte termijn.

 

De oorlog tussen deze twee landen heeft geleid tot economische sancties tegen meerdere landen, een stijging van de grondstofprijzen en verstoringen van de toeleveringsketen, waardoor inflatie voor goederen en diensten is ontstaan en veel markten over de hele wereld zijn getroffen. De markt voor olievelddiensten zal naar verwachting groeien tot 241,41 miljard dollar in 2027 bij een CAGR van 5,9%.

 

De markt voor olievelddiensten omvat inkomsten die worden verdiend door entiteiten door het verlenen van diensten zoals boor- en formatie-evaluatie, putconstructie en voltooiingsdiensten. De marktwaarde omvat de waarde van gerelateerde goederen die door de dienstverlener zijn verkocht of zijn opgenomen in het dienstenaanbod.

 

Alleen goederen en diensten die tussen entiteiten worden verhandeld of aan eindgebruikers worden verkocht, zijn inbegrepen.

 

Olievelddiensten of diensten voor toelevering aan de oliesector verwijzen naar de diensten die onshore en offshore olie- en gaswinning en productieprocessen ondersteunen. Deze diensten worden gebruikt voor het bouwen, voltooien en produceren van olie- en gasbronnen en worden ook gebruikt voor het bouwen, voltooien en produceren van olie- en gasbronnen.

 

De oliemarkt in 2024

 

In 2024 heeft de oliemarkt verschillende evoluties doorgemaakt die de sector hebben gevormd en beïnvloed. Enerzijds zijn er factoren zoals geopolitieke spanningen, technologische vooruitgang en veranderingen in energiebeleid, en anderzijds zijn er verschuivingen in de vraagpatronen en de opkomst van duurzame energiebronnen die de dynamiek van de oliemarkt hebben veranderd.

 

Een belangrijke factor die de oliemarkt in 2024 beïnvloedt, is de geopolitieke situatie. Conflicten en spanningen in olieproducerende regio’s zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen de olietoevoer verstoren en de prijzen beïnvloeden. Daarnaast spelen geopolitieke spanningen tussen grote olieproducenten zoals de Verenigde Staten, Rusland, China en Saoedi-Arabië een rol bij het bepalen van de strategieën en beleidsmaatregelen van deze landen met betrekking tot olieproductie en export.

 

Technologische vooruitgang heeft ook een grote impact op de oliemarkt. Innovaties in de oliewinningstechnologieën, zoals fracking en horizontaal boren, hebben de productie van schalieolie in landen zoals de Verenigde Staten aanzienlijk verhoogd. Dit heeft geleid tot een grotere concurrentie op de wereldwijde oliemarkt en heeft invloed gehad op de prijzen en de marktdynamiek.

 

Daarnaast heeft het groeiende belang van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en elektrische voertuigen de vraag naar olie beïnvloed. Landen en bedrijven over de hele wereld investeren steeds meer in hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de vraag naar olie en heeft de traditionele oliemarkt uitgedaagd.

 

Op het gebied van energiebeleid hebben veel landen maatregelen genomen om de overgang naar schone energie te versnellen. Dit omvat initiatieven zoals het verminderen van subsidies voor fossiele brandstoffen, het invoeren van belastingen op koolstofuitstoot en het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Deze beleidsmaatregelen hebben invloed op de vraag naar olie en de investeringsbeslissingen van oliemaatschappijen.

 

In termen van marktvooruitzichten kan de oliemarkt in 2024 volatiel blijven als gevolg van verschillende factoren, waaronder geopolitieke spanningen, technologische ontwikkelingen en verschuivingen in de vraagpatronen. De prijzen van ruwe olie zullen naar verwachting worden beïnvloed door factoren zoals het aanbod van olie uit olieproducerende landen, de economische groei en de vraag naar olieproducten zoals benzine en diesel.

 

Kortom, de oliemarkt in 2024 zal worden gekenmerkt door een complexe mix van geopolitieke, technologische en beleidsfactoren die van invloed zijn op de vraag naar en het aanbod van olie, evenals op de prijzen en de marktdynamiek. Investeringsbeslissingen en strategieën van oliemaatschappijen zullen zich blijven aanpassen aan deze veranderende omstandigheden terwijl de wereldwijde energietransitie zich voortzet.

 

De sector dienstverlening aan de oliesector in 2024

In 2024 staat de dienstverleningssector in de oliesector voor verschillende uitdagingen en kansen. Enerzijds wordt de sector geconfronteerd met de voortdurende transitie naar duurzame energiebronnen, waardoor de vraag naar traditionele olie- en gasdiensten mogelijk afneemt. Anderzijds biedt de groeiende vraag naar energie in opkomende markten en de voortdurende exploratie en ontwikkeling van olievelden nieuwe mogelijkheden voor dienstverleners.

 

Een belangrijke trend in 2024 is de verschuiving naar groenere energiebronnen, zoals wind-, zonne- en waterstofenergie, waardoor de vraag naar traditionele olie- en gasdiensten kan afnemen. Hierdoor worden dienstverleners gedwongen om hun aanbod aan te passen en te diversifiëren naar hernieuwbare energieprojecten om relevant te blijven in de snel veranderende energiemarkt.

 

Tegelijkertijd blijft de olie- en gasindustrie wereldwijd een belangrijke rol spelen in de energievoorziening, vooral in opkomende economieën waar de vraag naar energie blijft groeien. Dit biedt kansen voor dienstverleners die gespecialiseerd zijn in exploratie, productie, transport en raffinage van olie en gas.

 

Een andere belangrijke factor in 2024 is de technologische vooruitgang binnen de sector, met name op het gebied van digitalisering, automatisering en data-analyse. Dienstverleners die kunnen profiteren van deze technologische ontwikkelingen zullen een concurrentievoordeel hebben en efficiënter kunnen opereren in een steeds complexere en veeleisende markt.

 

Daarnaast blijft de geopolitieke situatie invloed uitoefenen op de oliesector, met potentiële verstoringen in de productie en levering van olie en gas als gevolg van conflicten of politieke spanningen in belangrijke productieregio’s.

 

Al met al zullen dienstverleners in de oliesector in 2024 geconfronteerd worden met een uitdagende en dynamische omgeving, waarin ze zich moeten aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen en geopolitieke risico’s om succesvol te blijven opereren. Dit vereist flexibiliteit, innovatie en een goed begrip van de behoeften en trends in de industrie.

 

1.  Halliburton Company (NYSE: HAL)

Halliburton Company is een Amerikaanse multinational en de op één na grootste olieservicemaatschappij ter wereld, verantwoordelijk voor de meeste grootschalige fracking-operaties wereldwijd. Met ongeveer 55.000 werknemers verspreid over meer dan 70 landen, heeft het bedrijf een omvangrijk netwerk van dochterondernemingen, filialen, merken en divisies. Hoewel Halliburton is opgericht in de Verenigde Staten, heeft het bedrijf dubbele hoofdkantoren in Houston en Dubai.

De belangrijkste bedrijfssegment van Halliburton is de Energy Services Group (ESG). KBR, een voormalige dochteronderneming van Halliburton, is een belangrijk bouwbedrijf dat zich bezighoudt met de constructie van raffinaderijen, olievelden, pijpleidingen en chemische fabrieken. Op 5 april 2007 kondigde Halliburton aan dat het de divisie had verkocht en de zakelijke relatie met KBR had verbroken.

  2. Schlumberger Limited (NYSE: SLB)

Schlumberger Limited, ook bekend als SLB, is een Amerikaans bedrijf dat actief is in de olieveldservicesector. Opgericht door de beroemde Schlumberger-broers, Conrad en Marcel, is het nu het grootste offshore boorbedrijf ter wereld en de grootste aannemer voor offshore boren wat betreft omzet. Het bedrijf is geïncorporeerd in Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen, en verhandelt op de New York Stock Exchange, Euronext Paris, de London Stock Exchange en SIX Swiss Exchange. De voornaamste uitvoerende kantoren bevinden zich in Houston, Texas. In het Forbes Global 2000-ranglijst van 2022 stond Schlumberger op de 349e plaats als het grootste bedrijf ter wereld.

Met een rijke geschiedenis en een wereldwijde aanwezigheid blijft Schlumberger Limited een prominente speler in de industrie, voortbouwend op de erfenis van innovatie en excellentie die door de jaren heen is opgebouwd.

 

2.   Baker Hughes Company (NYSE: BKR)

Baker Hughes Company is een Amerikaans energiebedrijf gevestigd in Houston, Texas. Als een van ’s werelds grootste olie dienstverlening aandelen, levert het producten en diensten voor olieputboring, formatie-evaluatie, voltooiing, productie en reservoiradvies.

 

Baker Hughes opereert in meer dan 120 landen, met onderzoeks- en productiefaciliteiten in onder andere Australië, Singapore, Maleisië, India, Dubai, Saudi-Arabië, Italië, Duitsland, Noorwegen, Oklahoma, Louisiana en Missouri. Van 2017 tot 2020 was het bedrijf grotendeels eigendom van General Electric (GE), echter heeft GE nu geen economisch belang meer in het bedrijf. Baker Hughes Company is opgericht in Delaware.

Baker Hughes heeft zich gepositioneerd als een energietechnologiebedrijf en heeft een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 120 landen. Het bedrijf heeft een diverse portfolio van producten en diensten die essentieel zijn voor de olie- en gasindustrie. Met een focus op innovatie en technologische vooruitgang, blijft Baker Hughes een belangrijke speler in de energiesector.

Baker Hughes Company blijft zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden en streeft ernaar om een leider te zijn in de energietechnologiesector. Met een sterke focus op duurzaamheid en innovatie, is het bedrijf goed gepositioneerd om te blijven groeien en succesvol te zijn in de snel evoluerende energiesector.

 

3.   National Oilwell Varco, Inc (NYSE: NOV)

National Oilwell Varco, Inc is een Amerikaanse multinationale onderneming gevestigd in Houston, Texas. Voorheen bekend als National Oilwell Varco, is het bedrijf wereldwijd actief als leverancier van apparatuur en componenten die worden gebruikt in olie- en gasboringen en productieactiviteiten, evenals in de olieveldservices en supply chain-integratiediensten voor de upstream olie- en gasindustrie. NOV heeft activiteiten op meer dan 500 locaties over zes continenten en opereert via drie rapporterende segmenten: Rig Technologies, Wellbore Technologies en Completion & Production Solutions.

Met een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid en een focus op innovatie en technologische vooruitgang in de olie- en gasindustrie, blijft National Oilwell Varco, Inc. een belangrijke speler in de sector. De leidinggevenden van het bedrijf, waaronder Clay C. Williams en Merrill A. Miller Jr., dragen bij aan de voortdurende groei en succes van NOV op internationale schaal.

 

4.   TechnipFMC plc (NYSE: FTI)

TechnipFMC plc, een Frans-Amerikaans, in het Verenigd Koninkrijk gevestigd wereldwijd olie- en gasbedrijf, is ontstaan uit de fusie van FMC Technologies uit de Verenigde Staten en Technip uit Frankrijk, die in 2016 werd aangekondigd en in 2017 werd voltooid.

 

TechnipFMC opereert in drie verschillende segmenten: subsea, offshore en oppervlakteprojecten, met projecten zoals offshore olie- en gasexploratie en extractieplatforms/-rigs. TechnipFMC is juridisch gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en heeft belangrijke activiteiten in Houston en Parijs, waar de voorgangers van het bedrijf waren gevestigd. Met ongeveer 23.000 werknemers van 126 nationaliteiten en activiteiten in 48 landen, is TechnipFMC genoteerd aan de NYSE en is het een onderdeel van de Russell 1000 Index en de Dow Jones Sustainability Index.

Technip S.A., een bedrijf dat projectmanagement, engineering en bouw uitvoerde voor de energie-industrie, voltooide in 2017 een fusie met FMC Technologies om TechnipFMC. Het hoofdkantoor was gevestigd in het 16e arrondissement van Parijs, met ongeveer 38.000 werknemers en activiteiten in 48 landen.
.

5.   Petrofac Limited (LSE: PFC)

Petrofac Limited is een internationaal energiedienstenbedrijf dat actief is in het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van olie-, gas-, raffinage-, petrochemische en hernieuwbare energie-infrastructuur en het opleiden van mensen die hen ondersteunen.

 

Met een aanwezigheid in verschillende markten, van ontwerp tot ontmanteling, is Petrofac geregistreerd in Jersey en heeft het zijn hoofdkantoor op Jermyn Street in Londen. Het bedrijf telt 7.950 werknemers verspreid over meer dan 30 kantoren wereldwijd en is genoteerd aan de London Stock Exchange.

Petrofac’s activiteiten zijn een weerspiegeling van zijn veelzijdigheid en expertise in de energie-industrie. Het bedrijf speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen en onderhouden van infrastructuur die essentieel is voor de energievoorziening wereldwijd. Met een focus op kwaliteit en innovatie, streeft Petrofac ernaar om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen door middel van geavanceerde technologische oplossingen en hoogwaardige dienstverlening.

De wereldwijde aanwezigheid van Petrofac, met kantoren in verschillende landen, onderstreept de internationale reputatie en capaciteit om complexe projecten succesvol af te ronden. Door samen te werken met lokale belanghebbenden en internationale partners, heeft Petrofac een solide netwerk opgebouwd dat het in staat stelt om effectief te opereren in diverse markten en omgevingen.

6.   Core Laboratories N.V. (NYSE: CLB)

Core Laboratories N.V. is een Amerikaanse dienstverlener van kern- en vloeistofanalyse in de aardolie-industrie. Het bedrijf heeft een prominente positie verworven binnen de sector van petroleumanalyses en speelt een cruciale rol bij het leveren van essentiële diensten aan de industrie.

 

De activiteiten van Core Laboratories N.V. zijn gericht op het analyseren van kernen en vloeistoffen om waardevolle gegevens te verkrijgen die helpen bij het optimaliseren van de productieprocessen en het verbeteren van de operationele efficiëntie in de olie- en gasindustrie.

De toekomstperspectieven van Core Laboratories N.V. blijven veelbelovend en het bedrijf wordt gezien als een betrouwbare partner voor de olie- en gassector.

 

7.  Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII)

Oceaneering International, Inc. is een bedrijf voor subsea engineering en toegepaste technologie gevestigd in Houston, Texas, Verenigde Staten. Het bedrijf biedt ingenieursdiensten en hardware aan klanten die actief zijn in mariene, ruimte- en andere omgevingen.

 

Oceaneering’s zakelijke aanbod omvat diensten met op afstand bediende voertuigen (ROV), gespecialiseerde olieveldsubsea-hardware, interventie en bemande duikdiensten in diep water, niet-destructief testen en inspecties, engineering en projectmanagement, en landmeet- en cartografiediensten. Haar diensten en producten worden wereldwijd vermarkt aan olie- en gasbedrijven, overheidsinstanties en bedrijven in de ruimtevaart, maritieme techniek en mobiele robotica- en bouwsector.

De recente overname van de RV Petrel door de United States Navy, voor exploitatie onder het beheer van Oceaneering International, markeert een interessante ontwikkeling voor het bedrijf. Deze acquisitie kan nieuwe mogelijkheden bieden voor uitbreiding en groei in de maritieme en onderzoeksdomeinen en kan de positie van Oceaneering International als een toonaangevende speler in de sector versterken. Het is belangrijk om de verdere ontwikkelingen en impact van deze overname nauwlettend te volgen in de komende periode.

8.   Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX)

Helix Energy Solutions Group, Inc., voorheen bekend als Cal Dive International, is een Amerikaans olie- en gasbedrijf gevestigd in Houston, Texas. Het bedrijf is wereldwijd actief als aanbieder van offshore diensten in de interventie van putten en ROV-operaties in zowel nieuwe als bestaande olie- en gasvelden. De onderneming speelt een essentiële rol in de sector door haar expertise en diensten op het gebied van offshore operaties.

Een opvallend project van Helix Energy Solutions Group, Inc. is de Q4000, een multifunctioneel schip voor olieveldconstructie en interventie. Dit schip werd besteld in 1999 door Cal Dive International en gebouwd in de Keppel AmFELS-scheepswerf in Brownsville, Texas voor een bedrag van $180 miljoen.

 

De Q4000, die in 2002 werd geleverd, opereert onder de vlag van de Verenigde Staten en wordt geëxploiteerd door Helix Energy Solutions Group. De Q4000 biedt een stabiel platform voor diverse taken, waaronder onderzeese voltooiing, ontmanteling en inzet van coiled tubing. Het schip is specifiek ontworpen voor olieputinterventie en constructie op dieptes tot 3000 meter waterdiepte.

Helix Energy Solutions Group, Inc. heeft haar stempel gedrukt op de sector met innovatieve projecten en een toewijding aan kwaliteit en efficiëntie. De voortdurende betrokkenheid van het bedrijf bij offshore operaties en haar wereldwijde bereik maken het een belangrijke speler in de olie- en gasindustrie. Met een focus op technologische vooruitgang en duurzame praktijken blijft Helix Energy Solutions Group, Inc. een bron van inspiratie en vooruitgang binnen de sector.

 

9.   Tidewater Inc. (NYSE: TDW)

Tidewater Inc. (NYSE: TDW) is een internationaal beursgenoteerd petroleum servicebedrijf gevestigd in Houston, Texas, Verenigde Staten. Het bedrijf exploiteert een vloot van schepen die voornamelijk diensten en vaartuigen levert aan de offshore petroleum- en offshore windindustrieën.

 

Met de lancering van de Ebb Tide in 1956 creëerde Tidewater de “werkboot” industrie, ’s werelds eerste vaartuig dat op maat gemaakt was om de offshore olie- en gasindustrie te ondersteunen. Tegenwoordig is Tidewater de toonaangevende en meest ervaren aanbieder van OSV’s in de wereldwijde energiesector.

Met een wereldwijde aanwezigheid werkt meer dan 90% van de vloot van Tidewater internationaal in meer dan 60 landen. Over de hele wereld transporteert Tidewater bemanningen en benodigdheden, sleept en ankert mobiele boorplatforms, helpt bij offshore constructieprojecten en voert verschillende gespecialiseerde maritieme ondersteunende diensten uit.

10.                 ProPetro Holding Corp. (NYSE: PUMP)

ProPetro Holding Corp. is een Amerikaans bedrijf dat actief is in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf is genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool PUMP. ProPetro Holding Corp. is gespecialiseerd in het leveren van diensten aan olie- en gasproducenten, variërend van hydraulisch breken tot cementeren en coiled tubing.

Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten en heeft een reputatie opgebouwd als een betrouwbare en efficiënte dienstverlener in de sector. Met een focus op technologische innovatie en operationele excellentie, heeft ProPetro Holding Corp. zich gepositioneerd als een leider in de industrie.

Met een focus op kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid, blijft ProPetro Holding Corp. een belangrijke speler in de olie- en gasindustrie en is het goed gepositioneerd voor toekomstige groei en succes op de lange termijn.

 

11.                 NCS Multistage Holdings, Inc. (NASDAQ: NCSM)

NCS Multistage Holdings, Inc. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van producten en diensten voor het stimuleren van olie- en gasbronnen, met name in de Noord-Amerikaanse energiemarkt.

 

Het bedrijf biedt een breed scala aan technologieën en oplossingen voor hydraulische fracturering en putvoltooiing, waaronder geavanceerde apparatuur en diensten voor multi-stage fracturering, zowel voor conventionele als onconventionele bronnen.

 

NCS Multistage Holdings staat bekend om zijn focus op technologische innovatie in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf ontwikkelt voortdurend nieuwe methoden en producten om de efficiëntie en effectiviteit van het stimuleren van olie- en gasbronnen te verbeteren.

 

Hoewel het bedrijf wereldwijd actief is, ligt de nadruk voornamelijk op de Noord-Amerikaanse energiemarkt, met name op schalie-olie- en gasformaties zoals de Permian Basin, de Bakken-formatie en de Eagle Ford-formatie.

 

Het bedrijf bedient een breed scala aan klanten, waaronder grote internationale olie- en gasbedrijven, nationale oliemaatschappijen, onafhankelijke exploitanten en boorbedrijven.

 

12.                 Energy Services of America, Inc. (NYSE: ESOA)

Energy Services of America Corporation is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van diensten en producten aan de energiesector, met name in de bouw, onderhoud en reparatie van infrastructuur voor de winning en distributie van olie, aardgas en water.

 

Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder de bouw van olie- en gasputten, de aanleg van pijpleidingen, horizontaal boren, installatie van compressorstations, tankstations en waterbehandelingsfaciliteiten. Het bedrijf biedt ook onderhouds- en reparatiediensten voor bestaande infrastructuur.

 

Energy Services of America richt zich met name op de bouw en het onderhoud van energie-infrastructuur, waaronder pijpleidingen, compressorstations en andere installaties die nodig zijn voor de exploitatie en distributie van olie, aardgas en water.

 

Het bedrijf bedient een breed scala aan klanten in de energiesector, waaronder grote olie- en gasproducenten, nutsbedrijven, pijpleidingexploitanten en overheden.

 

Energy Services of America is voornamelijk actief in de Verenigde Staten, met projecten die zich uitstrekken over verschillende regio’s, waaronder de Appalachen, de Rocky Mountains en de Gulf Coast.

 

13.                Archrock, Inc. (NYSE: AROC)

Archrock, Inc. is een bedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool AROC. Het bedrijf maakt deel uit van de S&P SmallCap 600 index, een index van small-cap aandelen gemaakt door Standard & Poor’s.

 

Archrock is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van aardgascompressiediensten en -apparatuur aan de olie- en gasindustrie. Het bedrijf biedt op maat gemaakte oplossingen voor het verzamelen, verwerken, transporteren en opslaan van aardgas, waardoor klanten kunnen voldoen aan hun operationele behoeften en regelgevende vereisten.

 

Met een sterke focus op innovatie en technologische vooruitgang, heeft Archrock een reputatie opgebouwd voor het leveren van hoogwaardige, betrouwbare en efficiënte compressieapparatuur en -diensten aan klanten in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk van faciliteiten en operationele locaties verspreid over belangrijke olie- en gasproducerende regio’s.

 

14.                Expro Group Holdings N.V. (NYSE: XPRO)

Expro Group Holdings is een wereldwijde leverancier van olie- en gasdiensten, met een focus op het aanbieden van geïntegreerde oplossingen voor de exploratie, productie en verwerking van energiebronnen. Expro levert een breed scala aan diensten, waaronder puttesten, productiediensten, interventie- en inspectiediensten, data- en analyseservices, en welboring- en werkoverservicing.

 

Met meer dan 45 jaar ervaring in de sector heeft Expro een reputatie opgebouwd als een betrouwbare partner voor olie- en gasmaatschappijen over de hele wereld. Expro richt zich op het leveren van hoogwaardige, veilige en kosteneffectieve oplossingen die voldoen aan de behoeften van zijn klanten, terwijl het zich tegelijkertijd inzet voor duurzaamheid en milieubescherming.

 

Expro heeft een wereldwijd bereik, met activiteiten in meer dan 50 landen en een uitgebreid netwerk van operationele locaties en faciliteiten.

 

15.                 Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR)

Nabors Industries Ltd., een Amerikaanse wereldwijde aannemer voor olie- en gasboringen, opgericht in 1972, heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas. Met ongeveer 400 boorinstallaties in meer dan 20 landen bezit Nabors de grootste landborende vloot ter wereld.

 

Het bedrijf bestaat uit verschillende bedrijfssegmenten, waaronder Amerikaanse boringen, Canadese boringen, internationale boringen, booroplossingen en boortechnologieën. Nabors staat bekend om zijn historische band met de Guggenheim-familie.

16.                 Precision Drilling Corporation (NYSE: PDS)

Precision Drilling Corporation, gevestigd in Canada, is de grootste aannemer van boorinstallaties in het land. Het bedrijf biedt ook verhuur van olievelden en benodigdheden. De onderneming heeft een prominente positie in de sector en speelt een essentiële rol in de Canadese energie-industrie.

 

Precision Drilling biedt een breed scala aan diensten aan de olie- en gasindustrie, waaronder booractiviteiten, directionele boren, onderhoud van boorputten, putvoltooiing, productieoptimalisatie en andere gerelateerde diensten.

 

Het bedrijf is actief in verschillende regio’s over de hele wereld, met een sterke focus op Noord-Amerika, met name in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf heeft echter ook activiteiten in andere regio’s, zoals Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

 

Precision Drilling staat bekend om zijn voortdurende investeringen in technologische innovatie. Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde boortechnologieën en apparatuur om efficiëntie te verbeteren, de veiligheid te verhogen en milieuvriendelijke praktijken te bevorderen.

17.                 STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

STEP Energy Services Ltd., genoteerd aan de Toronto Stock Exchange onder het ticker symbool TSE: STEP, is een Canadees energiedienstenbedrijf dat actief is in de sector van de olie- en gasindustrie. Het bedrijf heeft een focus op het leveren van gespecialiseerde diensten en technologieën voor de winning van energiebronnen, met name in de West-Canadese sedimentaire bekken.

De recente ontwikkelingen in de energiemarkt hebben invloed gehad op STEP Energy Services Ltd. als speler in de sector. Met de verschuiving naar duurzamere energiebronnen en de toenemende focus op milieuvriendelijke praktijken, staat het bedrijf voor de uitdaging om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en tegelijkertijd zijn concurrentiepositie te behouden.

 

18.                 Secure Energy Services Inc. (TSE: SES) of SECYF

Secure Energy Services Inc., een Canadees openbaar energiedienstenbedrijf gevestigd in Calgary, Alberta, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling en verwijdering van olieveldafval.

 

Het bedrijf staat genoteerd aan de Toronto Stock Exchange en speelt een essentiële rol in de sector van energiediensten in Canada. Secure Energy Services Inc. onderscheidt zich door zijn focus op duurzaamheid en milieuvriendelijke oplossingen voor de olie-industrie.

Met de voortdurende verschuiving naar duurzame praktijken en milieuvriendelijke oplossingen in de energiesector, bevindt Secure Energy Services Inc. zich in een gunstige positie om te profiteren van de groeiende vraag naar milieudiensten in de olie-industrie. Door zijn expertise en toewijding aan duurzaamheid kan het bedrijf een belangrijke speler worden in de transitie naar een groenere energie-economie.

19.                 Liberty Oilfield Services Inc. (NYSE: LBRT)

Liberty Oilfield Services Inc. is een Amerikaans bedrijf dat opereert in de sector van olieveldservices. Het bedrijf is opgericht in Denver, Colorado. Liberty Oilfield Services Inc. is een prominente speler in de olie dienstverlening en biedt een breed scala aan diensten, waaronder hydraulisch breken, stimulatie, en productie-optimalisatie. In de huidige marktomgeving, gekenmerkt door volatiliteit en veranderende regelgeving, blijft Liberty Oilfield Services Inc. veerkrachtig en adaptief.

20.                 Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ: TUSK)

Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ: TUSK, weerspiegelt dynamiek en activiteit in de moderne zakenwereld. De naam “Mammoth” roept beelden op van kracht en omvang, en het bedrijf streeft ernaar om deze kenmerken te belichamen in zijn activiteiten en prestaties op de markt.

Het bedrijf heeft een indrukwekkend traject van groei en ontwikkeling doorgemaakt, wat getuigt van zijn veerkracht en aanpassingsvermogen in een voortdurend veranderende zakelijke omgeving. Mammoth Energy Services heeft zich gepositioneerd als een toonaangevende speler in de sector, met een focus op het leveren van hoogwaardige diensten en oplossingen aan zijn klanten.

21.                 Nine Energy Service, Inc. (NYSE: NINE)

Nine Energy Services is een wereldwijde leverancier van geavanceerde olieveldtechnologieën en -diensten die zich richt op het optimaliseren van de productie en het verbeteren van de efficiëntie van olie- en gasputten.

 

Nine Energy Services biedt een breed scala aan diensten, waaronder cementeren, fraccen, stimulatie, coiled tubing en draadlijnactiviteiten, evenals technologieoplossingen voor putisolatie en -integriteit. Ze bedienen klanten in de Verenigde Staten en internationaal, met een sterke focus op innovatie en klantgerichtheid.

 

22.                Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (NYSE: SOI)

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (NYSE: SOI) is een bedrijf dat actief is in de olieveldindustrie en gespecialiseerd is in het leveren van innovatieve oplossingen en diensten voor olie- en gasproducenten. Het bedrijf heeft zijn aanwezigheid gevestigd op de New York Stock Exchange onder het ticker-symbool SOI.

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. onderscheidt zich door zijn focus op innovatie en technologische vooruitgang in de olieveldindustrie. Door voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft het bedrijf cutting-edge infrastructuuroplossingen ontwikkeld die voldoen aan de evoluerende behoeften van de sector. Deze toewijding aan innovatie heeft Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. in staat gesteld om een leidende rol te spelen in het transformeren van de manier waarop olie- en gasactiviteiten worden uitgevoerd.

23.                Weatherford International plc (WFRD)

Weatherford International is een internationaal olie- en gasdienstverleningsbedrijf dat een breed scala aan producten en diensten aanbiedt voor de exploratie, productie en verwerking van olie- en gasbronnen. Weatherford International, opgericht in 1941 en gevestigd in Houston, Texas, Verenigde Staten, staat bekend om zijn expertise in boor- en productietechnologieën, evenals zijn wereldwijde aanwezigheid in de sector.

 

Weatherford levert diensten zoals boorapparatuur, kunstmatige liftsystemen, goedbeheeroplossingen, geavanceerde boortechnologieën, en reservoirbeheerdiensten. Het bedrijf richt zich op het bieden van innovatieve oplossingen om de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van olie- en gasactiviteiten te verbeteren.

 

Met een sterke focus op technologische innovatie en engineering levert Weatherford op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de specifieke behoeften van klanten en uitdagingen in de sector aanpakken. Het bedrijf heeft wereldwijd een sterke aanwezigheid en werkt nauw samen met klanten in verschillende regio’s om oplossingen te bieden die zijn afgestemd op lokale omstandigheden en vereisten.

 

24.                Transocean Ltd (NYSE: RIG)

Transocean is een toonaangevend offshore boorbedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van boordiensten voor de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vernier, Zwitserland, met operationele en regionale kantoren over de hele wereld.

 

Het bedrijf exploiteert een van de grootste vloten van offshore boorinstallaties ter wereld, inclusief booreilanden, half-afzinkbare boorplatforms en boorschepen, die een breed scala aan diepwater- en ondiepwateromgevingen bedienen. Transocean biedt zijn diensten aan aan oliemaatschappijen en exploratiebedrijven en staat bekend om zijn expertise in technisch uitdagende en diepwaterboringen.

 

Transocean heeft een rijke geschiedenis en ervaring in de sector en heeft een sterke staat van dienst opgebouwd bij het leveren van veilige, efficiënte en kosteneffectieve booroplossingen voor zijn klanten. Het bedrijf streeft ernaar om hoogwaardige boordiensten te bieden, ondersteund door geavanceerde technologie, rigoureuze veiligheidsnormen en een focus op milieubewustzijn.

 

Naast zijn kernactiviteiten in de offshore-boorindustrie, is Transocean ook betrokken bij technische diensten, inclusief boor- en puttechnologieën, en biedt het bedrijf oplossingen voor putbeheer en -onderhoud.

 

25.                Helmerich & Payne, Inc. (NYSE: HP)

Helmerich & Payne, opgericht in 1920, is een toonaangevend Amerikaans bedrijf in de olie- en gasindustrie dat gespecialiseerd is in het boren van olie- en gasputten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Tulsa, Oklahoma, en heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid bij de exploratie en productie van olie en gas.

 

Het kernproduct van Helmerich & Payne is zijn vloot van boorinstallaties, waaronder een breed scala aan boortorens en apparatuur die wordt gebruikt voor het boren van verticale en horizontale putten. Het bedrijf staat bekend om zijn technologisch geavanceerde booroplossingen en heeft een sterke reputatie opgebouwd voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.

 

Helmerich & Payne bedient klanten over de hele wereld, variërend van grote internationale oliebedrijven tot kleine onafhankelijke exploitanten. Het bedrijf biedt op maat gemaakte boordiensten en -oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van zijn klanten, met een sterke focus op het maximaliseren van de productiviteit en het minimaliseren van de operationele kosten.

 

Naast zijn booractiviteiten is Helmerich & Payne ook actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovaties in de sector, zoals geautomatiseerde boorsystemen en geavanceerde data-analyse.

 

26.                Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ: PTEN)

Patterson-UTI Energy, opgericht in 1978 en gevestigd in Houston, Texas, Verenigde Staten, is een toonaangevende leverancier van energiediensten voor de olie- en gasindustrie. Patterson-UTI Energy biedt een breed scala aan diensten, waaronder boor-, hydraulische fractuur-, drukbesturings-, goedonderhouds- en productiediensten, gericht op het helpen van klanten bij het efficiënt exploiteren van olie- en gasbronnen.

 

Als een van de grootste operators van boor- en hydraulische fractuurdiensten in de Verenigde Staten, heeft Patterson-UTI een sterke reputatie opgebouwd voor kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid in de sector. Patterson-UTI Energy beschikt over een uitgebreide vloot van boorapparatuur en hydraulische fractuurapparatuur en heeft ervaren personeel dat expertise biedt in alle aspecten van olie- en gasoperaties.

 

Patterson-UTI richt zich op het leveren van technologisch geavanceerde oplossingen om de productiviteit en efficiëntie van olie- en gasactiviteiten te verbeteren. Het bedrijf investeert voortdurend in nieuwe technologieën en innovaties om aan de evoluerende behoeften van de industrie te voldoen en tegelijkertijd te voldoen aan de hoogste normen voor veiligheid en milieubescherming.

 

Met een sterke aanwezigheid in belangrijke olie- en gasgebieden in de Verenigde Staten, waaronder de Permian Basin, Bakken-formatie en Marcellus-formatie, is Patterson-UTI goed gepositioneerd om te profiteren van groeimogelijkheden in de sector. Het bedrijf werkt nauw samen met klanten om maatwerkoplossingen te bieden die voldoen aan hun specifieke behoeften en uitdagingen.

 

27.                Tenaris S.A. (NYSE: TS)

Tenaris is een wereldwijde leverancier van stalen buizen en aanverwante diensten voor de energiesector, met een sterke aanwezigheid in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf werd opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg. Tenaris heeft zich gepositioneerd als een van ’s werelds toonaangevende producenten van naadloze en gelaste stalen buizen voor verschillende toepassingen, waaronder exploratie, productie, transport en verwerking van olie en gas.

 

Tenaris bedient klanten over de hele wereld, variërend van grote multinationale energiebedrijven tot regionale exploitanten en aannemers. Het bedrijf levert een breed scala aan producten, waaronder buizen voor boorputten, leidingen, bekleding en transportleidingen, evenals bijbehorende accessoires en services zoals inspectie, threading en coating.

 

Een van de belangrijkste kenmerken van Tenaris is de focus op innovatie en technologische vooruitgang. Het bedrijf investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling om geavanceerde producten en oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de steeds evoluerende eisen van de industrie. Dit omvat de ontwikkeling van nieuwe materialen, productieprocessen en technologieën voor het verbeteren van de prestaties en duurzaamheid van stalen buizen in veeleisende omgevingen.

 

28.                Diamond Offshore Drilling, Inc. (NYSE: DO)

Diamond Offshore Drilling, Inc., voorheen genoteerd onder het symbool DOFSQ, is een offshore boorcontractant die diensten levert aan de olie- en gasindustrie wereldwijd. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van contractboordiensten met zijn vloot van zowel halfafzinkbare platforms als boorschepen. Diamond Offshore heeft een geschiedenis van opereren in uitdagende en technologisch veeleisende velden, waaronder diepwater- en ultradiepwateromgevingen.

 

Diamond Offshore is een van de leiders in de offshore boorindustrie en heeft operaties uitgevoerd in grote olie- en gasproducerende regio’s zoals de Golf van Mexico, Brazilië, Australië, West-Afrika en de Noordzee. Hun vloot bestaat uit verschillende soorten boorunits die zijn ontworpen om een breed scala aan waterdiepten en geologische omstandigheden aan te kunnen.

 

Diamond Offshore heeft financiële moeilijkheden ondervonden, verergerd door de cyclische aard van de olie-industrie en dalende olieprijzen. Deze uitdagingen leidden ertoe dat het bedrijf faillissementsbescherming aanvroeg onder Hoofdstuk 11 van de Amerikaanse faillissementswet in 2020. Het doel van deze herstructurering was om de schuldpositie van het bedrijf te verminderen en de financiële gezondheid te herstellen om concurrerend te blijven in de industrie.

 

Als onderdeel van de herstructureringsinspanningen heeft Diamond Offshore strategieën geïmplementeerd om zijn operationele efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en zijn dienstenaanbod te optimaliseren. Het bedrijf blijft zich richten op veiligheid en milieubehoud, terwijl het streeft naar technologische innovatie om de operationele capaciteiten te verbeteren.

 

Diamond Offshore blijft een belangrijke speler in de offshore boorsector, met de potentie om te profiteren van een eventueel herstel in de olie- en gasmarkten. Hun vermogen om efficiënt en veilig te opereren in uitdagende offshore omgevingen zal cruciaal zijn voor hun toekomstige succes en groei in de post-faillissement periode.

 

29.                Aker Solutions ASA (AKSO)

 

Aker Solutions ASA, genoteerd op de Oslo Stock Exchange onder het symbool AKSO, is een vooraanstaand bedrijf dat een breed scala aan engineering-, ontwerp-, en constructiediensten levert aan de wereldwijde olie- en gasindustrie. Het bedrijf is gevestigd in Noorwegen en staat bekend om zijn expertise in het leveren van technologie en diensten die nodig zijn voor het ontwikkelen van olie- en gasvelden, van initieel ontwerp tot eindconstructie en onderhoud.

 

Aker Solutions is betrokken bij verschillende segmenten van de energie-industrie, waaronder offshore olie- en gasproductie, raffinage, en chemische verwerking. Het bedrijf biedt oplossingen voor subsea productie en verwerking, waardoor het een belangrijke speler is in de ontwikkeling van diepzee-technologieën. Het biedt een reeks diensten aan, waaronder front-end engineering design (FEED), projectmanagement, en constructiediensten, evenals onderhoud en modificaties van faciliteiten.

 

Aker Solutions zet sterk in op duurzaamheid en de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën. Het bedrijf werkt aan innovatieve oplossingen die de milieu-impact van olie- en gasproductie kunnen verminderen, zoals technologieën voor carbon capture, utilization, and storage (CCUS), en waterbehandelingssystemen. Bovendien speelt het bedrijf een actieve rol in de transitie naar hernieuwbare energiebronnen, door zijn expertise in offshore technologieën toe te passen op de ontwikkeling van windenergieprojecten.

 

Als een gevestigde leverancier met een sterke positie in de Noordzee en brede internationale activiteiten, is Aker Solutions goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende vraag naar geavanceerde oplossingen in zowel traditionele als hernieuwbare energiemarkten. Het bedrijf streeft ernaar zijn marktpositie verder uit te breiden door strategische partnerschappen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die inspelen op de behoeften van een veranderende energiemarkt.

 

Door zijn focus op technologische innovatie en duurzaamheid is Aker Solutions ASA niet alleen een belangrijke speler in de olie- en gasindustrie maar ook een potentieel belangrijke deelnemer in de energietransitie naar een duurzamere toekomst.

 

30.                Valaris (NYSE: VAL)

Valaris plc is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van boorcontracten voor de offshore olie- en gasindustrie. Het bedrijf is actief in alle belangrijke olie- en gasproducerende regio’s wereldwijd, inclusief de Golf van Mexico, de Noordzee, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.

 

Valaris exploiteert een uitgebreide vloot van hoogwaardige boorinstallaties, waaronder boorschepen, halfafzinkbare boorplatforms en jack-up boorplatforms, die klanten een breed scala aan boordiensten bieden, variërend van exploratie- en ontwikkelingsboringen tot productie- en interventiewerkzaamheden.

 

Met een focus op innovatie en technologische vooruitgang blijft Valaris investeren in de modernisering en upgrading van zijn boorvloot om te voldoen aan de evoluerende behoeften van de industrie en de toenemende complexiteit van offshore booractiviteiten.

 

Naast zijn kernactiviteiten in de offshore boorsector, is Valaris ook betrokken bij aanverwante diensten zoals boorputbeheer, technische ondersteuning en opleidingen voor personeel. Het bedrijf streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor zijn klanten en een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereldwijde energievoorziening.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om het kaf van het koren te scheiden. Een voorbeeld hiervan is de Trading Navigator Methode, die gebruikmaakt van het momentum effect. Dit effect is wetenschappelijk aangetoond als een manier om de markt te verslaan.

Voor meer informatie, bezoek:
https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

https://beleggen.com/training

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.