voortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdend gemiddelde: door het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen, krijgen we een goed beeld van de trend van een aandeel. Om echt voordeel te behalen heeft een aandelenbelegger meestal een langere periode van koersstijging nodig. Des te groter is namelijk de kans dat er in de tussentijd een substantiële stijging van de koers tot stand komt, waardoor het rendement op de investering toeneemt. Hieronder is een chart van de AEX-index getoond, met daarin 1 voortschrijdend gemiddelde getekend.

AEX week WMA voortschrijdend gemiddelde

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://slim.beleggen.com/vip-lancering

Is de toepassing van de techniek winstgevend bij het beleggen in aandelen? Het antwoord op deze vraag luidt ‘ja’, op basis van een studie getiteld “Are moving average trading rules profitable? Evidence from the European stock markets”[1]

Deze studie behandelt de winstgevendheid van verschillende eenvoudige tactieken voor technische analyse op 16 Europese aandelenmarkten in de periode 1990-2006. De resultaten geven aan dat de regels voor het voortschrijdend gemiddelde inderdaad voorspellende kracht hebben om terugkerende prijspatronen voor winstgevende transacties te kunnen detecteren.

De auteurs pasten om de efficiëntie van het gebruik van voortschrijdend gemiddeldes te toetsen de Reality Check (RC)-test toe die in 2000 door White werd ontwikkeld.

De resultaten van de studie ondersteunen ook de hypothese dat gebruik van technische analyse betere resultaten oplevert dan de buy-and-hold-strategie, rekening houdend met de transactiekosten.

De resultaten van dit onderzoek werden bevestigd door soortgelijk onderzoek op andere beurzen, namelijk die van opkomende markten[2]. Deze studie bestudeert het gebruik van het voortschrijdend gemiddelde in 15 opkomende en 3 ontwikkelde markten in de periode 1989-2003.

De resultaten waren enigszins verrassend: ze gaven aan dat gebruikmaken van het voortschrijdend gemiddelde winstgevender was op de beurzen van de opkomende markten dan op de grotere beurzen. Transacties waarbij gebruik werd gemaakt van dat voortschrijdend gemiddelde waren ook op langere termijn winstgevender.

Ook in Zuid-Aziatische aandelenmarkten werd dit beeld over het gebruik van het voortschrijdend gemiddelde bevestigd als iets wat winstgevend kan zijn. Maar ze zijn niet gelijk aan die van naïeve buy en holding strategieën[3].

VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE: HET VOORDEEL VAN WEGGEFILTERDE SCHOMMELINGEN

Het voordeel van een wat langere periode is dat de tussentijdse schommelingen van de koersen worden weggefilterd. We zeggen ook wel de ‘ruis’ is er uit gehaald. Daardoor is direct duidelijk of de markt gedurende die periode trending was of trading. En of de koers ècht stijgt of daalt.

Het probleem bij een wat langere periode is echter dat dan niet altijd op tijd kan worden ingegrepen als er plotseling een koersverandering optreedt. Bovendien kunnen bij een analyse van de koersen over een langere periode gemakkelijk foute conclusie getrokken worden.

VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE LOOPT VERTRAAGD ACHTER DE KOERS AAN

Zo zou het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de slotkoers in een bepaalde periode hoger is dan in de periode daarvoor. Maar dat de koers intussen toch alweer aan het dalen is. Of omgekeerd. Zeker bij een wat langere periode is dit scenario heel goed voorstelbaar. Het voortschrijdende gemiddelde is als het ware een ‘lagging indicator”. Deze indicator loopt vertraagd achter de koers aan.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

FOUTE CONCLUSIES WILLEN WE VERMIJDEN

Dergelijke foute conclusies willen we natuurlijk het liefst vermijden. Dat doen we door het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen. Het is derhalve belangrijk om een voldoende lange periode te nemen voor een beter beeld.

Daarbij worden alle slotkoersen over die periode bij elkaar opgeteld. De uitkomst van deze optelsom wordt vervolgens gedeeld door het aantal koersen dat we bij elkaar opgeteld hebben. De fluctuaties in de slotkoers van dag tot dag vallen hierdoor tegen elkaar weg.

Om dit problem te voorkomen kun je gebruikmaken van 2 voortschrijdend gemiddelden. Namelijk een voortschrijdend gemiddelde met een langere en een met een kortere termijn voor de berekening van dit gemiddelde. Wanneer je dit gebruikt handelt het systeem wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde het lange voortschrijdende gemiddelde overschrijdt.

In Finland is onderzocht of deze DMAC-strategie (dual moving average crossover stragie) ook goed kan werken vergeleken met een portefeuille van aandelen die gekocht zijn op basis van fundamentele analyse. De resultaten wezen uit dat de relatieve prestaties in de loop van de tijd varieerden, terwijl eerdere studies aantoonden dat handelen op basis van het voortschrijdende gemiddelde betere prestaties opleverden.

De uitsplitsing van de prestaties over de volledige steekproefperiode in bull- en bear-periodes gaf duidelijk zien dat de outperformance van DMAC-strategieën ten opzichte van de gewone buy-and-hold strategie grotendeels te wijten was aan hun betere prestatie tijdens bearish periodes. Of met andere woorden: volgens deze studie is het handelen op basis van het voortschrijdende gemiddelde voordeliger in periodes van zwakkere beurzen[4].

Trendaanduiding

Als we dat iedere dag doen, krijgen we elke keer een ander getal. Achter elkaar gezet, vormen deze getallen een lijn, die het Voortschrijdend Gemiddelde (VG) wordt genoemd. Deze lijn geeft dus een afgevlakt beeld van het historische koersverloop. En kan daarom gezien worden als een trendlijn, die aangeeft of de koersontwikkeling over de betreffende periode stijgend, dalend of vlak is.

Profiteren van een stijging of daling

Waar het dus op neer komt is de vraag of de koers van een aandeel in een bepaalde periode overwegend naar boven of meer naar beneden aan het bewegen is. Achteraf is dat in de koersgrafiek natuurlijk heel eenvoudig en direct te zien. Maar dat is achteraf. En als belegger zouden we dat nu juist graag eerder weten. Zodat we er een positie op in kunnen nemen. Om zodoende mee te profiteren van een stijging. Of juist buiten schot te blijven bij een daling.

In het artikel ‘nut van langetermijnindicatoren’ behandelen we ook het voortschrijdend gemiddelde: https://beleggen.com/het-nut-van-langetermijnindicatoren/  

Pin deze handige infographic:

voortschrijdend gemiddelde

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Bronnen:

[1] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2010.543084

[2] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09603100701720302

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014100000170

[4] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2014.914145