voortschrijdend gemiddeldeVoortschrijdend gemiddelde

Voortschrijdend gemiddelde: door het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen, krijgen we een goed beeld van de trend van een aandeel. Om echt voordeel te behalen heeft een aandelenbelegger meestal een langere periode van koersstijging nodig. Des te groter is namelijk de kans dat er in de tussentijd een substantiële stijging van de koers tot stand komt, waardoor het rendement op de investering toeneemt. Hiernaast is een chart van de AEX-index getoond, met daarin 1 voortschrijdend gemiddelde getekend.

Voortschrijdend gemiddelde: het voordeel van weggefilterde schommelingen

Het voordeel van een wat langere periode is dat de tussentijdse schommelingen van de koersen worden weggefilterd. We zeggen ook wel de ‘ruis’ is er uit gehaald. Daardoor is direct duidelijk of de markt gedurende die periode trending was of trading. En of de koers ècht stijgt of daalt.

Het probleem bij een wat langere periode is echter dat dan niet altijd op tijd kan worden ingegrepen als er plotseling een koersverandering optreedt. Bovendien kunnen bij een analyse van de koersen over een langere periode gemakkelijk foute conclusie getrokken worden.

Voortschrijdend gemiddelde loopt vertraagd achter de koers aan

Zo zou het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de slotkoers in een bepaalde periode hoger is dan in de periode daarvoor. Maar dat de koers intussen toch alweer aan het dalen is. Of omgekeerd. Zeker bij een wat langere periode is dit scenario heel goed voorstelbaar. Het voortschrijdende gemiddelde is als het ware een ‘lagging indicator”. Deze indicator loopt vertraagd achter de koers aan.

Foute conclusies willen we vermijden

Dergelijke foute conclusies willen we natuurlijk het liefst vermijden. Dat doen we door het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen. Het is derhalve belangrijk om een voldoende lange periode te nemen voor een beter beeld.

Daarbij worden alle slotkoersen over die periode bij elkaar opgeteld. De uitkomst van deze optelsom wordt vervolgens gedeeld door het aantal koersen dat we bij elkaar opgeteld hebben. De fluctuaties in de slotkoers van dag tot dag vallen hierdoor tegen elkaar weg.

Trendaanduiding

Als we dat iedere dag doen, krijgen we elke keer een ander getal. Achter elkaar gezet, vormen deze getallen een lijn, die het Voortschrijdend Gemiddelde (VG) wordt genoemd. Deze lijn geeft dus een afgevlakt beeld van het historische koersverloop. En kan daarom gezien worden als een trendlijn, die aangeeft of de koersontwikkeling over de betreffende periode stijgend, dalend of vlak is.

Profiteren van een stijging of daling

Waar het dus op neer komt is de vraag of de koers van een aandeel in een bepaalde periode overwegend naar boven of meer naar beneden aan het bewegen is. Achteraf is dat in de koersgrafiek natuurlijk heel eenvoudig en direct te zien. Maar dat is achteraf. En als belegger zouden we dat nu juist graag eerder weten. Zodat we er een positie op in kunnen nemen. Om zodoende mee te profiteren van een stijging. Of juist buiten schot te blijven bij een daling.

In het artikel ‘nut van langetermijnindicatoren’ behandelen we ook het voortschrijdend gemiddelde: https://beleggen.com/het-nut-van-langetermijnindicatoren/