Dow Jones Industrial Average: wat is het en wat heb je er aan?

Dow Jones Industrial Average jaar

De Dow Jones Industrial Average, of kortweg de Dow Jones ken je ongetwijfeld wanneer je de Amerikaanse beurzen volgt. Deze aandelenindex is nog altijd de meest gebruikte om de koersevolutie op de beurs van Wall Street te weerspiegelen. De Dow Jones bestaat uit 30 aandelen, maar de samenstelling van de index heeft in de loop van de jaren grote veranderingen ondergaan.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden:https://www.10stappen.com

Zo is er een onderzoek uitgevoerd naar de volatiliteit van de DJIA in de periode 1928 tot en met 2013. De grote schommelingen in de volatiliteit hielden verband met financiële crashes, oorlogen en monetair beleid. Er werden periodes van hoge volatiliteit vastgesteld, met name in de periodes 1929–1934, 1937–1938 en 2007–2011. Het onderzoek gebeurde via een nieuwe semi-parametrische test op basis van voorwaardelijke scedasticiteitsmodellen. Scedasticiteit of homogeniteit van variantie is een begrip uit de statistiek. Men zegt dat een rij stochastische variabelen scedastisch is als alle dezelfde eindige variantie hebben. Ook een rij metingen afkomstig van een scedastische rij stochastische variabelen wordt homoscedastisch genoemd(1).

Uiteraard is ook de invloed van de introductie van futures en futures opties op de Dow Jones Industrial Average onderzocht. De studie toetste de overtuiging dat de introductie van futures en futures-opties op de DJIA de volatiliteit zou kunnen verhogen in de 30 aandelen die de index omvat. De resultaten van het onderzoek suggereerden dat de introductie van indexfutures en futures-opties op de DJIA geen structurele veranderingen heeft veroorzaakt in de volatiliteit van de aandelen die deel uitmaken van de Dow Jones. Bij het onderzoek werd gebruikgemaakt van het Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) -model(2).

De concurrenten van de Dow Jones Industrial Average

De Dow Jones Industrial Average is niet de enige Amerikaanse beursindex. Twee andere bekende indices zijn de S&P 500 en de Nasdaq. De eerste onderscheidt zich omdat het een veel bredere index is, terwijl de Nasdaq zich in belangrijke mate (maar niet uitsluitend) focust op technologieaandelen. Algemeen wordt echter nog steeds aanvaard dat de Dow Jones Industrial Average een belangrijke graadmeter is van de koersevolutie op de Amerikaanse beurzen.

Er is een verschil in de dynamiek en timing van deze beursindexen. Dit is in 2010 onderzocht. Doel van deze studie was een analyse van de dynamische eigenschappen van financiële gegevensreeksen van wereldwijde beursindexen. De onderzoekers analyseerden de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite indices op basis van een dagelijkse tijdshorizon. De gebruikte methoden en algoritmen vormden de inspiratie voor de zeer productieve methodes die werden gebruikt bij de analyse van economische gegevens. Deze methodes werden vervolgens ook voor andere beursindices toegepast. Voor de gevorderden onder ons: bekijk de grafieken en andere uitkomsten in de link van het onderzoek(3).

Timing speelt ook een belangrijke rol in het aankopen van aandelen. Er zijn meerdere manieren waarop een aandeel geïndexeerd kan worden. De timing van de fundamentele indexering is onderzocht over een periode van 50 jaar en hierbij kwam men tot de conclusie dat er alleszins beperkte aanwijzingen voor markttiming konden gevonden worden.

Fundamentele indexering weegt aandelen op basis van de economische omvang van een bedrijf, niet op basis van de aandelenkoers of marktkapitalisatie. Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat bij traditionele op basis marktkapitalisatie gewogen indexen, op basis van deze theorie beleggen in te dure aandelen worden voorkomen. Anderzijds werd geen bewijs gevonden van algemene positieve abnormale prestaties. Markttiming op basis van fundamentele indexatie lijkt dus niet mogelijk(4).

De Dow Jones Industrial Average is de oudste Amerikaanse aandelenindex

Een belangrijke troef die de Dow Jones kan uitspelen, is zijn ouderdom. De Dow Jones Industrial Average is namelijk de oudste aandelenindex van de Verenigde Staten.[1] Deze index is gecreëerd door de redacteuren van de Wall Street Journal en de oprichter van Dow Jones & Company, Charles Dow. De index staat ook bekend als de Dow Jones, de Dow 30 of simpelweg de Dow. De afkorting DJIA wordt daarnaast regelmatig gebruikt. Veel Amerikanen, maar ook Europeanen kijken voor het slapen gaan nog even naar de slotstand van de Dow Jones Industrial Average.

Geschiedenis van de Dow Jones Industrial Average

De roots van de index gaan terug tot de 19de eeuw. In 1896, op 26 mei meer bepaald, werd de Dow Jones Industrial Average voor het eerst gepubliceerd. De stand van de index was toen 40,94. Dit was een rechtstreeks gemiddelde van de koersen van twaalf aandelen. Met het vertrek van General Electric uit de index per medio 2018 zijn alle 12 ondernemingen overgenomen, failliet gegaan of in de vergetelheid geraakt. Geen enkele van de oorspronkelijke deelnemers is dus nog opgenomen in de index. De tijden veranderen en hetzelfde geldt voor de samenstelling van beursindices. Het kan echter geen kwaad om nog eens terug te blikken welke de pioniers waren die deel uitmaakten van de eerste lichting van de Dow Jones Industrial Average.

Dit waren de eerste twaalf ondernemingen in de Dow Jones Industrial Average

American Cotton Oil Company, een voorloper van Bestfoods dat inmiddels onderdeel is van Unilever

American Sugar Company, tegenwoordig deel uitmakend van Amstar Holdings

American Tobacco Company, opgesplitst in 1911 en tegenwoordig deel van British American Tobacco

Chicago Gas Company, door Peoples Gas Light & Coke Co. in 1897 overgenomen en nu deel uitmakend van Peoples Energy Corporation

Distilling & Cattle Feeding Company, tegenwoordig onderdeel van Millennium Chemicals

General Electric, tot en met 25 juni 2018 onderdeel van de Dow

Laclede Gas Light Company, bestaat al lang niet meer onder die naam en sinds april 2016 Spire Inc

National Lead Company, vanaf 1971 NL Industries

North American Company, opgesplitst in 1950

Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, overgenomen door U.S. Steel in 1907

U.S. Leather Company, activiteiten gestaakt in 1952

United States Rubber Company, veranderde de naam in Uniroyal in 1967 en vervolgens overgenomen door de Franse bandengroep Michelin in 1990.

De Dow Jones Industrial Average is een prijs gewogen index

Volgens welke methode wordt de Dow Jones Industrial Average samengesteld? In tegenstelling tot de meeste andere indices is de Dow een prijs gewogen index. Dat betekent dat aandelen met een hoge absolute beurskoers een grote stempel drukken op de beweging. Dit is een omstreden manier van samenstelling omdat aandelen met een lagere beurskoers, maar met een hogere beurswaarde wegens meer uitstaande aandelen procentueel soms meer bewegen maar dit niet uitgedrukt zien in de index. Bewegingen van IBM en 3M hebben meer invloed op de stand van de Dow dan de veel grotere bedrijven ExxonMobil en Microsoft. Daarnaast is het aantal van 30 aandelen in de index aan de lage kant om aan te geven hoe de stand van de Amerikaanse beurs is.

Ongelijke openingsuren voor de aandelen uit de Dow Jones Industrial Average

Er zijn nog wel meer punten die opgemerkt kunnen worden in verband met de Dow Jones Industrial Average . Eén van die andere punten van kritiek is dat niet 30 aandelen in de Dow gelijk bij opening van de beurs open gaan. De aandelen die open zijn worden meegerekend in de stand van de Dow op de nieuwe beursdag, terwijl de aandelen die nog niet meegenomen zijn in de openingsbeweging worden op de slotkoers van de dag ervoor meegerekend. Het gevolg is dat men vrijwel altijd ziet dat de Dow min of meer onveranderd opent.

Voorkeur van de S&P 500 index boven de Dow Jones Industrial Average?

De op marktkapitalisatie gebaseerde brede S&P 500 index geniet dan ook de voorkeur onder de analisten om de stand van zaken op de Amerikaanse- beurs weer te geven. In de praktijk gebruikt volgens Wikipedia niemand de Dow Jones-index als benchmark of om in te handelen. Iedereen praat er over maar niemand gebruikt de index, is een veelgehoorde uitspraak op Wall Street.

De berekening van de Dow Jones volgens de nieuwste methoden

Maar ook in de beurswereld staat de wereld niet stil. Tegenwoordige worden nieuwe methoden ingezet om nauwkeurige voorspellingen te doen over de koers van de Dow Jones Industrial Average. Beursanalisten maken nu gebruik van sociale media als Twitter gebruik en uit onderzoek blijkt dat de sentimenten die uit tweets gehaald kunnen worden een voorspellende waarde hebben. Maar hoe dan ook, de meeste beleggers houden de stand van de Dow nog altijd goed in de gaten, hoewel deze index ten opzichte van vroeger in belang heeft ingeboet.

Wie bepaalt de samenstelling van de Dow Jones Industrial Average?

Het Index Comittee van S&P Dow Jones Indices bepaalt de samenstelling van de index. Enig criterium hierbij is dat de index een zo representatief mogelijke afspiegeling moet zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven. Daarvoor selecteren de commissieleden 30 beursgenoteerde ondernemingen. Een logische vraag is of zo’n aanpassing in de samenstelling van de Dow Jones Industrial Average vaak gebeurt. Dat blijkt in de praktijk nog wel mee te vallen.

Samenstelling Dow Jones is slechts 55x gewijzigd in de loop van zijn geschiedenis

Het zou overdreven zijn om te stellen dat de index om de haverklap van samenstelling verandert. Sinds 1896 is de samenstelling van de Dow Jones Industrial Average slechts 55x gewijzigd, wat in de loop van meer dan een eeuw niet bepaald veel mag genoemd worden. De belangrijkste reden voor wijzigingen waren in het verleden een bedrijfsovername of afsplitsing van activiteiten. Af en toe werden toch grote wijzigingen doorgevoerd. In 1991 werden de bedrijven Chevron, Goodyear Tire and Rubber Company, Sears Roebuck en Union Carbide verwijderd uit de index. Hun vervangers waren Intel, Microsoft, Home Depot en SBC Communications.

Van de Nasdaq naar de Dow Jones Industrial Average

Ook technologie kreeg een plaats in de Dow-index, waar in het verleden vaak industriële bedrijven de voorkeur kregen. Microsoft en Intel waren de eerste aandelen van de Nasdaq die opgenomen werden in de Dow Jones. Op 8 juni 2009 werden zowel Citigroup als General Motors vervangen door respectievelijk Cisco Systems en Travellers. Kortom, de index is toch regelmatig in beweging en dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst zo blijven. De evoluties binnen de index worden in ieder geval van nabij gevolgd, zoals Apple bewijst.

Dow Jones krijgt een face-lift als aanpassing aan de moderne tijden

Begin september 2020 werd het aandeel Apple Inc. gesplitst, vier nieuwe aandelen voor één oud aandeel. Hiermee daalde het gewicht van de technologiesector in de index. Om dit te corrigeren en de index beter aan te laten sluiten op de Amerikaanse economie werd de samenstelling van de index relatief fors aangepast. De opvallendste wijziging was het vertrek van ExxonMobil, de oliemaatschappij was sinds 1928 onderdeel van de index. Deze oude getrouwe werd dus bedankt voor bewezen diensten binnen de Dow Jones Industrial Average.

De aanbieder van cloudsoftware Salesforce.com kwam hiervoor in de plaats deel uit maken van de Dow Jones Industrial Average. Verder werd Pfizer vervangen door Amgen, een groot biotechnologiebedrijf ontstaan in 1980 dat een indrukwekkend groeiparcours heeft neer gezet. Tot slot maakte wapenfabrikant Raytheon plaats voor het conglomeraat Honeywell International. In 1925 maakte Honeywell, toen als thermostaatfabrikant, al deel uit van de index.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Dit is de huidige samenstelling van de Dow

De volgende 30 bedrijven maken vanaf september 2020 deel uit van de Dow Jones Index en dat tot nader bepaalde datum. Tussen haakjes het ticker symbool, het symbool waaronder ze op de beurs worden verhandeld:

3M Co. (NYSE: MMM)

American Express Co. (NYSE: AXP)

Amgen (NASDAQ: AMGN)

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Boeing Co. (NYSE: BA)

Caterpillar (NYSE: CAT)

Chevron (NYSE: CVX)

Cisco Systems (NYSE: CSCO)

Coca-Cola Co. (NYSE: KO)

Dow Chemical (NYSE: DOW)

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS)

Home Depot Inc. (NYSE: HD)

Honeywell International (NYSE: HON)

Intel Corp. (NASDAQ: INTC)

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM)

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

JPMorgan Chase (NYSE: JPM)

McDonald’s Corp. (NYSE: MCD)

Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK)

Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT)

Nike Inc. (NYSE: NKE

Procter & Gamble Co. (NYSE: PG)

Salesforce.com (NYSE: CRM)

The Travelers Companies, Inc. (NYSE: TRV)

UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)

Visa Inc. (NYSE: V)

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA)

Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT)

Walt Disney Co. (NYSE: DIS)

De Dow Jones Industrial Average is nu ook een technologie-index geworden

Wat zijn de belangrijkste sectoren binnen de Dow Jones Industrial Average. Per ultimo augustus 2020 was de technologiesector het grootst en had een aandeel van 25% in de index. Op de tweede plaats stond de gezondheidszorg met bijna 19% gevolgd door industriële ondernemingen met een gewicht van 15%. Technologie en farma zullen in de toekomst ongetwijfeld nog aan belang winnen binnen de index, terwijl het gewicht van de industrials kan afnemen. Bijvoorbeeld ten voordele van de dienstensector.

De Dow Jones geeft een beeld van de economische situatie in de US of America

In tegenstelling tot de Amsterdamse AEX is de Dow Jones dus een ongewogen index. Elk bedrijf opgenomen in de index is even belangrijk en telt even zwaar mee voor de stand van de beurs. De Dow Jones geeft een beeld van de economische situatie van Amerika en soms ook van de wereld. Grote wereldgebeurtenissen weerspiegelen zich in schommelingen in de index. Na de aanslagen op de WTC-torens van 2001 zakte de Dow Jones in elkaar.

De Dow als afspiegeling van de economie?

Hoewel de Dow Jones meebeweegt met of zelfs vooruitloopt op de economie, vormt deze index volgens Binck niet de beste afspiegeling van de Amerikaanse economie. Deze economie is zo groot dat de 30 bedrijven opgenomen in deze index nauwelijks representatief zijn voor de staat van de gehele economie. Je kunt hiervoor beter kijken naar de S&P500: de index met de 500 grootste bedrijven in Amerika. Er zijn bovendien op Wall Street heel wat andere indices beschikbaar. Zo biedt de Russell 2000 index een goed beeld van de gang van zaken bij de (2000) kleinere bedrijven.

Beleggen in de Dow Jones Industrial Average

Het is mogelijk om te beleggen in individuele aandelen van de bedrijven opgenomen in de Dow Jones, of in trackers (ETF’s) van de Dow Jones. Als je aandelen koopt van een bedrijf dat in de Dow Jones Index zit, word je als het ware mede eigenaar van het bedrijf en krijg je inspraak op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zoals gezegd kan je ook beleggen in ETF’s (trackers) op de Dow Jones. ETF’s volgen de gehele index en dus geen individuele bedrijven. Afhankelijk van de prestaties van de Dow Jones leveren ETF’s een bepaald rendement op. Het gemiddelde rendement van de dow jones industrial average was sinds de start in 1896 circa een kleine 10% per jaar inclusief dividend. Aanmerkelijk meer dus dan goud, een spaarrekening of vastgoed.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

Dow Jones Industrial average

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426614001058
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fut.1702
  3. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00574015/document
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1042443115000219

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.