Pay-out ratio

Pay-out ratio is een andere benaming voor dividend pay-out ratio. Dit is het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend.

Pay-out ratio

Pay-out ratio percentage winst uitgekeerd als dividend

Als een onderneming (per aandeel) een jaarlijkse winst genereert van € 10 en daarvan € 2 aan dividend uitkeert, dan bedraagt de pay-out ratio 2 gedeeld door 10, oftewel 20%.

Volwassen ondernemingen: hoge pay-out ratio

Volwassen ondernemingen die weinig groeimogelijkheden (meer) hebben, kennen doorgaans een hoge pay-out ratio. In plaats dat een (volwassen) onderneming ‘cash op cash’ opstapelt, kiest een dergelijke onderneming doorgaans voor een hoge dividenduitkering van de winst.

Snelgroeiende bedrijven: lage pay-out

Snelgroeiende ondernemingen daarentegen, hanteren doorgaans een lage pay-out ratio. Een jong, snelgroeiend bedrijf investeert zoveel mogelijk van de winst in toekomstige groei.

Hoge pay-out ratio

Een onderneming die een pay-out ratio hanteert, biedt beleggers een goed dividendrendement op hun investering. Daarnaast kan weliswaar ook nog koerswinst worden behaald, echter de kans op hoge groeipercentages is doorgaans klein.

Beleggers in snel groeiende jonge ondernemingen, moeten het daarentegen vaak stellen zonder een hoge pay-out ratio of niet zelden zelfs zonder een dividenduitkering. De winst moet dan voor beleggers uit koerswinst komen.

Betrouwbaarheid van het bedrijf

Bij een hoge pay out ratio ontstaat twijfel of het bedrijf in staat is om het dividend te kunnen blijven betalen op het huidige niveau. Er kan immers niet structureel meer dividend worden betaald, dan dat aan winst is gerealiseerd. Daarom is het goed om goed te kijken naar de verhouding tussen dividend en winst. Het verlagen van het dividend heeft doorgaans een forse verlaging van de koers tot gevolg. Vooral wanneer een bedrijf een goede reputatie heeft opgebouwd als betrouwbare dividend betaler.

Dividenden liegen niet

Een goede boekhouder kan nog wel de cijfers oppoetsen waardoor de winstcijfers beter uitkomen, maar dit kan met het dividend niet. Het uitgekeerde dividend verlaat het bedrijf. Vandaar ook de titel van het boek van Geraldine Weiss, dat dividenden niet liegen. Veel beleggers hechten daarom meer waarde aan het dividend dan aan de winst. Zeker bij bedrijven die al wat langer bestaan, speelt het dividend een grote rol.

Rendabel investeren of niet

Bij jongere bedrijven is het gebruikelijk dat een meen een groot deel van de winst investeert in de groei van het bedrijf. Hier zien we daarom vaak een lage pay out ratio. Men zeg daarom ook wel, dat het dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders aangeeft dat het bedrijf niet in staat is om het geld rendabel te investeren in de uitbreiding van het bedrijf. Andere beleggers zeggen juist dat het uitkeren van dividend aangeeft dat het bedrijf een sterke focus moet hebben op het genereren van kasstromen zodat er daadwerkelijk dividend kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning?  https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/