Rabo certificaten: een alternatief om te beleggen in aandelen

Rabo certificaten zijn populair bij Nederlandse beleggers. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de opschorting van de uitkering van contante vergoedingen op vraag van de Nederlandsche Bank, de Nederlandse centrale bank. Zijn beleggers beter of slechter af dan bijvoorbeeld bij een belegging in aandelen ABN Amro of ING? Laten we eerste even kijken naar wat Rabobank zelf zegt over dit beleggingsproduct.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.tienstappen.nl/7geheimen/?utm_source=organic&utm_medium=website

Beleggen in Rabo Certificaten is investeren in een bank

Beleggen in Rabo certificaten is beleggen in certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten).[1] Deze Rabobank Certificaten zijn verhandelbaar via Euronext Amsterdam. Met de certificaten investeer je in Rabobank en dat is een coöperatieve bank met leden in plaats van aandeelhouders. De certificaten vormen maw een alternatief voor bvb de aandelen ABN Amro waarmee de belegger in deze concurrerende bank belegt.

ABN amro week

Een achtergesteld beleggingsproduct

Beleggen in Rabo certificaten is beleggen in is een achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers. Dat klinkt niet bepaald veelbelovend, maar het zal duidelijk zijn dat een instelling als Rabobank niet zo maar overkop gaat. Er zal heel wat moeten gebeuren alvorens ze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Rabo certificaten

Risico’s bij beleggen in Rabo certificaten

Er zijn verschillende risico’s waarmee iedereen die wil beleggen in Rabo certificaten rekening dient te houden. Wij denken daarbij onder andere aan:

 • het risico van koersfluctuaties
 • het risico van moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico)
 • het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald
 • het risico op verlies van inleg
 • het risico van een belegging zonder einddatum

Is er bijkomende informatie noodzakelijk om te beleggen in Rabo certificaten?

Wat moet een belegger nog meer weten over beleggen in Rabo certificaten? Belangrijk om te weten is dat het hier niet om PRIIP’s gaat. Rabobank heeft de toepasselijkheid van de EU-Verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) op Rabobank Certificaten beoordeeld en geconcludeerd dat Rabobank Certificaten niet als een PRIIP zijn aan te merken. Als gevolg hiervan is geen essentieel informatiedocument nodig om Rabobank Certificaten te adviseren of verkopen aan EEA retail beleggers.

Prospectus uit 2017 kan geraadpleegd worden voor wie wil beleggen in Rabo certificaten

Beleggen in Rabo certificaten vereist wel een beetje inspanning, tenminste voor wie goed geïnformeerd wilt zijn. Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s en voorwaarden verwijzen wij je naar het meest recente prospectus uit 2017. Kijk voor actuele informatie waaronder informatie over de Rabobank en het geldende participatiereglement onder de tab ‘Voorwaarden en statuten’ op de website van het bedrijf.[2] Het kan nooit kwaad om de gang van zaken op de voet te blijven volgen.

Voorwaarden en statuten bij beleggen in deze certificaten

Algemeen geldt dat wie gaat beleggen, er verstandig aan doet om zich vooraf goed te informeren. Zo kom je niet voor verrassingen te staan, ook niet bij het beleggen in Rabo certificaten. De voorwaarden die aan Rabobank certificaten verbonden zijn, blijken uit de meest actuele versie van de statuten van Rabobank, uit het participatiereglement en uit de administratievoorwaarden. Het prospectus geeft de informatie die nodig was om de Rabobank Certificaten te noteren aan de beurs, waaronder een beschrijving van de risico’s.

GRATIS HANDLEIDING VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Hoe gaat beleggen in Rabo certificaten concreet in zijn werkt?

Wie wil beleggen in Rabo certificaten kan op de volgende manieren orders doorgeven voor koop of verkoop van deze certificaten:  Via Rabo Internetbankieren of de Rabo Bankieren App. Via het Service Centrum Beleggen: 030-2313131 (lokaal tarief)

Hierbij geldt een vaste opslag van € 10 per order. Via je eigen Rabobank gedurende openingstijden.

Voor een transactie via een adviseur geldt een vaste opslag van € 25 per order. De beurskoers van de certificaten kan door verschil in vraag en aanbod hoger of lager uitvallen dan de nominale waarde van € 25.

Maar eerst een aantal vragen beantwoorden

Beleggen in Rabo certificaten is op zich simpel, maar een woordje uitleg is hier toch op zijn plaats. Handel je voor de eerste keer in Rabobank certificaten, dan stellen adviseurs je een aantal vragen om te bepalen of je voldoende kennis en ervaring hebt met dit product, en of je tot de doelgroep van dit product behoort.

Rabo certificaten worden ‘clean’ verhandeld

Euronext kan besluiten tot verschillende vormen van verhandelen. De Rabo certificaten worden door Euronext ‘clean’ verhandeld. Dit betekent dat een opgelopen vergoeding afzonderlijk op het moment van aan- en verkoop bij de aan- of verkoopprijs tussen de koper en verkoper verrekend zal worden. Onafhankelijk van de wijze van verhandeling blijft de beoogde vergoeding per kwartaal uit het huidige vergoedingenbeleid een indicatie. Rabobank heeft de volledige bevoegdheid om te besluiten een hogere, lagere of geen enkele vergoeding uit te keren. Beleggen in Rabo certificaten is dus afhankelijk van het beleid van de bank.

Hoe zit het met de kosten?

Bij aan- en verkoop van Rabobank certificaten betaal je transactiekosten. Informatie over tarieven vind je bij je eigen bank of broker.

Een deel van het eigen vermogen van de bank

Rabobank certificaten zijn certificaten van participaties die door de Rabobank worden uitgegeven, zoals we hierboven al schreven. De participaties tellen mee als eigen vermogen van de Rabobank. Dit betekent dat, als de Rabobank failliet zou gaan, de Rabobank certificaathouders pas (een deel van) hun inleg terugkrijgen als alle schuldeisers zijn afgelost en er dan nog geld over is. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een lagere liquiditeit en/of meer volatiele koersvorming voor de Rabobank certificaten. Wie wil beleggen in de certificaten, moet hier in ieder geval rekening mee houden.

Inleg kan (deels) verloren gaan

Vanuit de Europese richtlijn ‘herstel en afwikkeling van banken’ (‘BRRD’) kunnen Rabobank certificaathouders ook (een deel van) hun inleg verliezen wanneer Rabobank door de toezichthouder wordt betiteld als ‘niet langer levensvatbaar’ of ‘waarschijnlijk niet langer levensvatbaar’. Daarmee hebben certificaathouders in die situaties kans om ook al in een eerder stadium dan faillissement de inleg op hun Rabobank certificaten of een gedeelte daarvan te verliezen. Dit wordt ook wel aangeduid als het bail-in risico. Beleggen in Rabo certificaten wil zeggen dat altijd met deze mogelijkheid rekening wordt gehouden. Het betreft een worst case scenario, maar ook die moeten vermeld worden.

Beleggen in Rabo certificaten: geen einddatum

Hoe zit het met de looptijd van deze certificaten. Rabobank certificaten hebben geen einddatum. Dat betekent dat deze nooit worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt je 25 euro per Rabobank certificaat, op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is. Maar ook dit geldt voor een worst case scenario, beleggen in Rabo certificaten geldt algemeen als een veilige belegging. Maar 2020 geldt als een uitzonderlijk jaar en dat heeft ook gevolgen voor de certificaten van deze Nederlandse bank.

Geen contante vergoedingen op Rabobank certificaten in 2020

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor wie heeft belegd in Rabo certificaten. Op 13 augustus 2020 heeft Rabobank het besluit bekend gemaakt om gedurende 2020 geen contante vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten. Rabobank volgt hiermee de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB). Door dit besluit is er gedurende deze periode geen uitkering van contante vergoedingen op de Rabobank Certificaten. Dat is uiteraard een strop voor de bezitters van deze certificaten.

Is de uitkering over 2020 definitief verloren?

Het is echter te vroeg om al een spons te vegen over 2020. Wie heeft belegd in Rabo certificaten, mag ongetwijfeld rekenen op de goodwill van de bank. Zodra het mogelijk, is zal de uitkering worden hervat. Het is nu wachten tot de bank daaromtrent met een mededeling komt.

Hoe ziet het vergoedingsbeleid er uit?

Het actuele beoogde vergoedingsbeleid van Rabobank conform het Participatiereglement ten aanzien van de door haar uitgegeven Participaties (en via Stichting AK ten aanzien van de Rabobank Certificaten) is als volgt.

Rabobank verwacht op een participatie (en via Stichting AK op een Rabobank certificaat) op iedere vergoedingsbetaaldag over de op die dag eindigende betaalperiode een vergoeding te betalen die het hoogste is van:

 1. 0,40625 euro of indien dit hoger is
 2. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Rabobank zal dit driemaands rekenkundig gemiddelde op dagelijkse grondslag bepalen en wekelijks publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De bepaling zal geschieden op basis van de informatie beschikbaar gesteld op de website van De Nederlandsche Bank N.V. of, als daar geen relevante informatie beschikbaar is, op basis van informatie uit een andere door Rabobank aangewezen bron. Als voor de bepaling gebruik wordt gemaakt van een vervangende referentielening, zal Rabobank dat publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com.

Beleggen in Rabo certificaten: hoe wordt de vergoeding vastgesteld?

Voor de beoogde vergoeding op de Rabo certificaten, zie het document Handels- en koersinformatie van Rabobank Certificaten op de website. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

De “Berekeningsperiode” elke periode die loopt van aanvang 26 maart tot en met 25 juni, aanvang 26 juni tot en met 25 september, aanvang 26 september tot en met 25 december en aanvang 26 december tot en met 25 maart in ieder jaar. Deze data zijn dus belangrijk voor wie belegt in Rabo certificaten.

De “Betaalperiode” indien een vergoeding wordt betaald op de Rabo certificaten is dit elke periode die loopt van aanvang 30 december tot en met 29 maart, aanvang 30 maart tot en met 29 juni, aanvang 30 juni tot en met 29 september, en aanvang 30 september tot en met 29 december in ieder jaar.

De “Referentielening” is een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar bedraagt of, als een dergelijke lening ontbreekt, een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9 en 11 jaar bedraagt. Beleggers in Rabo certificaten moeten daar rekening mee houden.

De “Vervangende Referentielening” is een lening of zijn leningen die naar het oordeel van de raad van bestuur van Rabobank wat betreft rendement, aard, resterende looptijd en kredietwaardigheid van de debiteur(en) onder die lening(en) zoveel mogelijk aansluit(en) bij een Nederlandse staatslening met een resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar. Beleggers in Rabo certificaten moeten daar rekening mee houden.

Rabobank is niet gebonden aan uitkering

Om de puntjes op de i te zetten: wat het vergoedingenbeleid voor de Rabo certificaten betreft. Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele vergoeding op de participaties te betalen. Het al dan niet betalen van vergoedingen op de participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Beleggen in Rabo certificaten: beleggers hoeven zich geen zorgen te maken

Nogmaals: ook bovenstaande klinkt ingewikkelder dan het is. In normale omstandigheden zal Rabo de vergoeding op de certificaten gewoon uitbetalen, 2020 was op dat vlak in ieder geval een uitzondering. Tenslotte nog een waarschuwing voor wie wil beleggen in Rabo certificaten. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, zo sluit Rabo af.

Conclusie

De ontgoocheling was groot toen Rabo de opschorting van de uitkering aankondigde, maar nood breekt wet. De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet, ook die van de Rabo certificaten. Bezitters van de certificaten kunnen alleen maar hopen dat de tandem Nederlandsche Bank en Europese Centrale Bank snel weer het licht op groen zet voor het hervatten van de uitkering.

ING week

Beleggers in Rabo certificaten lijken minder verlies te hebben geleden wanneer we dit vergelijken met de aandeelhouders van bijvoorbeeld ABN Amro of ING Bank. Ook zij ontvingen natuurlijk geen vergoeding meer zodat de bank ook hier de buffers kan versterken.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Harm van Wijk

[1] https://www.rabobank.nl/particulieren/beleggen/rabo-zelf-beleggen/rabobank-certificaten/

[2] https://www.rabobank.com/nl/investors/funding/certificates/index.html#

1 antwoord
 1. MARC COTTENIER
  MARC COTTENIER zegt:

  Rabobank schuilt zich achter het advies van Europa om dit jaar geen dividenden uit te betalen.
  Het gaat hier evenwel niet om dividenden, maar op een rente op een achtergestelde lening.
  Dat Rabobank haar ” schulden” niet betaalt, is een grote ontgoocheling en had ik nooit voor mogelijk gehouden.
  Ik hoop dat ze zich vlug herpakken en dat lijkt ook zo te zijn, want ze gaan dit jaar toch nog een vergoeding uitbetalen en morgen vrijdag 04/12 maakt de bank bekend hoeveel die zal bedragen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.