Aandelen die in 2020 een hoog dividend opleveren: kan het nog?

Hoog dividend aandelen hebben veel van hun glans verloren. Nu obligaties niets meer op leveren en soms zelfs een negatief rendement hebben, gaan beleggers op zoek naar alternatieven. Automatisch komen dan aandelen die een hoog dividend opleveren in beeld. Maar hoe zeker zijn we nog van dat ze hun dividenden in deze onzekere tijden zullen blijven uitkeren?

Groeit je vermogen niet hard genoeg?

Maak voortaan gestructureerd rendement met aandelen. Laat je vermogen consistent groeien. Eenvoudig toe te passen, snel resultaat. Laat vandaag nog je vermogen groeien, ga naar https://slim.beleggen.com/handleiding-geld-verdienen-met-aandelen

Aandelen die een hoog dividend opleveren: BP schrapt als volgende in de rij

We starten met het goede nieuws: BP keert nog steeds een dividend uit. Het minder goede nieuws is dat dit dividend gehalveerd werd[1]. Die beslissing kwam niet onverwacht, want het dividendrendement bedroeg bij deze oliemaatschappij nog steeds 11%. Dat rendement wordt nu dus gehalveerd.

BP is bovendien zeker niet de uitzondering die de regel bevestigt, steeds meer bedrijven verlagen hun dividend. Zijn er nog aandelen die een hoog dividend opleveren en die ‘veilig’ zijn? Het antwoord op die vraag luidt gelukkig ‘ja’. BP is daar ondanks de dividendverlaging nog steeds een goed voorbeeld van.

De speurtocht naar dergelijke aandelen is echter bezaaid met wolfijzers en schietgeweren. Want een bedrijf kan vandaag nog een aantrekkelijk dividend opleveren, maar morgen kan het management plots beslissen om dat dividend te verlagen. Daarom is het belangrijk om de huidige economische context te situeren, waarna we enkele experts aan het woord laten.

Onder hen niemand minder dan Warren Buffett, dé liefhebber bij uitstek van een aantrekkelijk dividend. Aandelen die een hoog dividend opleveren zitten bij hem hoog in het laatje. Maar zoals gezegd: eerst even kijken naar de economie.

Buffett geen alpha in 20 jaar Buffett-geen-alpha

De crisis veroorzaakt door het Coronavirus kan de grootste ooit worden

Dat het uitbreken van het Coronavirus aanleiding zal geven tot het uitbreken van een recessie op wereldschaal, staat als een paal boven water. De gevolgen van de pandemie vallen voorlopig met de beste wil van de wereld niet uit te sluiten. Economen moeten met de regelmaat van een klok hun economische vooruitzichten naar beneden aanpassen. Het einde van de tunnel is voorlopig bijlange na nog niet in zicht.

Harvard professor Carmen Reinhart, gespecialiseerd in de geschiedenis van financiële crisissen, heeft er geen vertrouwen in. Wat we nu meemaken, is volgens haar nooit eerder gebeurd. Het ergste is dat niemand kan voorspellen wanneer er beterschap in zicht is.

Reinhart, die samen met collega-professor Ken Rogoff het boek “This Time is Different” schreef, vreest dat het Coronavirus zal leiden tot een financiële economische crisis zonder weerga[2]. Wat niet zonder gevolgen zal blijven voor de bedrijfresultaten. Aandelen die een hoog dividend opleveren, kunnen zeldzaam worden.

De grootste crisis ooit: wat gebeurt er met aandelen die een hoog dividend opleveren?

De crisis veroorzaakt door het Coronavirus zelfs kan de grootste ooit worden, aldus Reinhart. Ze stelt vast dat de huidige situatie in de Verenigde Staten (en trouwens ook in andere delen van de wereld) verdacht veel begint te lijken op de Great Depression.

In ieder geval is de Amerikaanse economie eerst tot stilstand gekomen en vervolgens in een uiterst traag tempo weer aangetrokken. En dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de bedrijfswereld. Eén van die gevolgen kan zijn dat aandelen die een hoog dividend opleveren bepaald zeldzaam worden.

In de komende weken en maanden zullen berichten over faillissementen toenemen, waardoor de economie nog dieper in het dal wordt geduwd. Voorlopig lijken de maatregelen aangekondigd door de Amerikaanse regering weinig zoden aan de dijk hebben gezet. In de toekomst mogen nog meer ondersteunende maatregelen worden verwacht, maar de vraag is of die effect zullen hebben. Wereldwijd lijkt de crisis allesbehalve onder controle te zijn.

Aandelen die een hoog dividend opleveren zullen zeldzamer worden

DoubleLine Capital CEO Jeffrey Gundlach heeft zijn verwachtingen wat betreft de komst van een recessie in de Verenigde Staten aangepast[3]. Die kansen zijn inmiddels zo groot geworden dat een recessie met de beste wil van de wereld niet vermeden zal kunnen worden. De “Bond King”, zoals Gundlach wordt genoemd, stelt vast dat het reizen zo goed als stilgevallen is.

Bovendien sloten veel bedrijven de deuren, met verlies van inkomsten tot gevolg. Het betalen van een dividend is in het geval van veel bedrijven problematisch geworden, vanwege het verdampen van de winst. De belegger zal dus goed moeten zoeken om aandelen die een hoog dividend uitkeren te vinden.

Daar moeten ook nog eens de sluitingen van hotels, restaurants enzovoort bijgeteld worden. Zodoende is een groot deel van de economische activiteiten stopgezet en dat kan onmogelijk zonder gevolgen blijven. In ieder geval wordt het tweede kwartaal een periode met negatieve economische groei. Dat geldt overigens niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor de gehele wereld.

Wat met aandelen die een hoog dividend opleveren in 2021 en daarna?

Het is nog te vroeg om te voorspellen wat 2021 en de daaropvolgende jaren zullen brengen, maar de kans is groot dat de BBP-cijfers ook dan met rode inkt zullen worden geschreven. Ook over wat er daarna zal gebeuren, heerst de grootst mogelijke onzekerheid. Maar toch laat Gundlach enige ruimte voor optimisme.

De overheid heeft tot dusver krachtig ingegrepen en zal dat naar zijn mening blijven doen tot de situatie onder controle is. Ook de beurzen en obligatiemarkten zullen op een bepaald moment een bodem bereiken. Het is volgens deze obligatiekoning nog wat vroeg om al in die markt te stappen. Gundlach houdt echter het kruit droog in afwachting dat zich kansen aanbieden. Aandelen die een hoog dividend opleveren zal hij waarschijnlijk goed in de gaten houden. Want hier liggen nog steeds kansen weggelegd

Trump hoopt natuurlijk dat recessie van korte duur zal zijn

De economen winden er geen doekjes meer om: de Verenigde Staten stevenen als gevolg van het Coronavirus op een forse recessie af. Dat geldt uiteraard ook voor de rest van de wereld, maar in de VS zijn er in november presidentsverkiezingen. De economische situatie kan als puntje bij paaltje komt doorslaggevend zijn voor wie zich de volgende Amerikaanse president mag noemen.

Donald Trump wil uiteraard niets liever dan zichzelf opvolgen, maar gaan de Amerikanen nog het bolletje achter zijn naam kleuren wanneer de economie zich in een recessie bevindt of die pas achter de rug heeft. Zeer tegen zijn zin heeft Trump al moeten toegeven dat er misschien een recessie op komst is[4].

Met een recessie wordt gedoeld op 2 kwartalen of meer op rij waarin de economie krimpt. Voor beleggers op zoek naar aandelen die een hoog rendement opleveren, zou dat slecht nieuws zijn.

Aandelen die een hoog dividend uitkeren, hopen dat het een korte pijn wordt

Een recessie gaat gepaard met meer ontslagen, dalende inkomens, lagere consumentenbestedingen en minder productie van goederen en diensten. Uiteindelijk zal die recessie uitgeroepen worden door het National Bureau of Economic Research, de overheidsinstelling die daarmee is belast. De vorige recessie vond plaats naar aanleiding van de crisis van 2007-2008. Toen daalde het BBP in het eerste kwartaal van 2008 fors.

De recessie sleepte vervolgens tot in het laatste kwartaal van dat jaar waarin een krimp met 8,40% werd opgetekend. Pas halverwege 2009 begon de economie weer op te krabbelen. Trump, die eerst een snel herstel beschreef, gaat nu uit van een zwakke economie tot juli of augustus. Maar misschien is dat een scenario dat te optimistisch is. Beleggers in aandelen die een hoog dividend opleveren, duimen nu voor zo’n scenario.

Even slikken voor beleggers in aandelen die een hoog dividend opleveren

De wereldwijde verspreiding van het Coronavirus leidde in de maand maart 2021 tot een bloedbad op de financiële markten. De koersen van de junk bonds daalden fors, waardoor de rendementen op deze risicovolle obligaties de lucht inschoten. De hardste klappen waren echter voor de aandelenbeurzen, waar de koersen over een breed front door de vloer zakten.

Daarbij werd een verwijtende vinger uitgestoken naar de handel via algoritmen, die de omvang van de koerscorrectie uitvergroot zou hebben. Het is bijlange na nog niet duidelijk welke de gevolgen van het Coronavirus op langere termijn zullen zijn en dus tasten de analisten van de grote beurshuizen ook in het duister over de toekomstige evolutie van de beurskoersen. Volgens een onderzoek uitgevoerd door Reuters zal alles afhangen van de mate waarin de wereldeconomie door het Coronavirus uit haar lood geslagen zal worden.

Trump blijft er in geloven

De meeste analisten blijven geloven in hogere beurskoersen, maar houden vanzelfsprekend een slag om de arm indien het Coronavirus ook op economisch vlak tot een bloedbad zouden leiden.

Michael Every, head of financial markets research for Asia-Pacific bij Rabobank, blijft zoals de meeste van zijn collega’s voorzichtig. Hij wijst erop dat bewegingen in de beurskoersen meer nog dan vroeger als een economische barometer worden beschouwd. Aandelen die een hoog dividend opleveren blijken daarop een uitzondering te vormen, want zij gedragen zich doorgaans minder volatiel dan andere aandelen.

Daarmee verwijst hij naar de uitspraken gedaan door de Amerikaanse president Donald Trump over de link tussen de beurskoersen en de economie. Trump is van mening dat de beurskoersen een belangrijke stimulans van de economie blijven. Volgens Every moet aan een forse correctie tegen die achtergrond een groter dan normaal belang gehecht worden.

Een zwak sentiment op de beursvloer zou dus kunnen leiden tot een verdere economische verzwakking. Maar Trump blijft geloven in hogere beurskoersen, want die heeft hij nodig om ook de volgende vier jaar president te mogen blijven[5].

De invloed van het voortdurend bijdrukken van geld heeft natuurlijk ook een invloed op vlucht van beleggers uit cash naar aandelen en dan bij voorkeur naar aandelen die een hoog dividend opleveren…want hoe meer geld, hoe minder schaars, hoe minder het waard is…Een verzevenvoudiging van de hoeveelheid geld in een paar jaar?

balans_fed

David Tepper is toch wat voorzichtiger geworden, ook voor aandelen die een hoog dividend opleveren

Hoewel Wall Street vanaf de maart-bodem al een fors herstel heeft neergezet, ligt er nog veel geld langs de zijlijn op een bestemming te wachten. Het lijstje met fondsbeheerders dat staat te trappelen om in aandelen te beleggen, wordt steeds langer.

Het uitgangspunt is daarbij steeds hetzelfde: de koersen zijn zo fors afgewaardeerd dat het haast niet anders kan of er vallen opnieuw koopjes te doen. De meeste fondsbeheerders geven toe dat er weliswaar nog steeds baissepotentieel aanwezig is. Met daarbij de opmerking dat het toch onmogelijk is om altijd op de laagste koersen in te stappen.

David Tepper, oprichter van Appaloosa Management, stelde in een interview dat de koersen van sommige aandelen zo sterk waren gedaald (en nog altijd erg laag staan) dat er zich hoe dan ook koopkansen voordeden en nog altijd voordoen. Hij heeft van zwakke dagen dan ook gebruikgemaakt om een door hem samengestelde selectie van aandelen te kopen.

Koersverzwakking bij die aandelen zou tot nieuwe koopkansen leiden, aldus de fondsbeheerder. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar aandelen die een hoog dividend opleveren.

David Tepper kon tot voor kort niet wachten om aandelen te kopen. Hij baseerde zich daarvoor op zijn ervaring uit het verleden, want ook tijdens de grote financiële crisis van 2008 slaagde hij erin om vrijwel op de bodem koopjes te doen.

Elke crisis is uiteraard anders, maar toch ziet hij ook in deze crisis nog koopkansen weggelegd, zeker voor aandelen die een hoog dividend opleveren. De Amerikaanse overheid heeft immers alles op alles gezet om de economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Maar recent is deze Tepper toch een stukje voorzichtiger geworden. De waarderingen op de beurs van Wall Street zijn fors opgelopen. Even afwachten alvorens in te stappen, kan dus geen kwaad[6].

Jim Cramer koopt aandelen van bedrijven waar zonder we niet kunnen leven

Ook de bekende Amerikaanse brulboei Jim Cramer, bekend om zijn ludieke media-optredens kijkt nog steeds naar aandelen die een hoog rendement uitkeren. Het eerste kwartaal van 2020 zal de geschiedenis ingaan als de periode waarin het Coronavirus een bloedbad op de wereldbeurzen veroorzaakte.

De rook die om de Coronacrisis hangt, is bijlange na nog niet opgetrokken. Maar de beurskoersen hebben een correctie van dergelijke omvang achter de rug dat zich nog altijd opnieuw kansen voordien. Veel aandelen hebben zich namelijk nog niet hersteld van de klappen opgetekend in maart 2020 Het komt er echter op aan om de juiste keuzes te maken. Aandelen die een hoog dividend uitkeren staan bovenaan zijn verlanglijstje.

Gratis video training?

Kijk op www.tradingnavigator.nl voor mijn gratis video training over beleggen.

Beursgoeroe Jim Cramer koopt bij voorkeur aandelen van bedrijven waar zonder we niet kunnen leven. Het betreft zogenaamde recessiebestendige aandelen die ook in moeilijke economische periodes kunnen blijven werken en geld blijven verdienen. Veel bedrijven zijn als gevolg van de crisis in problemen raakt en hun resultaten kunnen daar nog lang onder blijven lijden. Sommige van die bedrijven zullen de Coronacrisis niet overleven, hun aandelen moeten uiteraard als de pest gemeden worden. Maar ook in een recessie zijn er aandelen van bedrijven die koopwaardig zijn.

Het verschil tussen winnaars en verliezers zal in een periode van negatieve economische groei hemelsbreed worden. Daarom geeft Cramer in de huidige omstandigheden de voorkeur aan individuele aandelen boven index- of beleggingsfondsen[7].

Hij kiest met andere woorden voor aandelen die in de rekken in de supermarkten aangetroffen worden, voor namen die iedereen kent. Daarbij is het opvallend dat aandelen uit de sector consumer staples op moeilijke beursdagen beter standhielden. Cramer vermeldt concreet namen als Conagra Brands, JM Smucker Co en Clorox.

Deze aandelen genieten dus duidelijk de voorkeur boven (dure) beleggingsfondsen of trackers. Met uitzondering van laatstgenoemd aandeel (dividendrendement van iets minder dan 2%) keren deze bedrijven een aantrekkelijk dividend uit. Aandelen die een hoog dividend opleveren zijn en blijven gezocht. 

Warren Buffett  zoekt ook naar aandelen die een hoog dividend opleveren

In moeilijke tijden kijken de beleggers massaal naar de beursgoeroes, want van hen wordt verwacht dat zij op basis van hun grote ervaring zinnig advies kunnen geven over wat er op de financiële markten gebeurt. De Coronapaniek op de wereldbeurzen heeft zelfs de meest koelbloedige beleggers tenminste even uit het lood geslagen. Ze zijn dus koortsachtig op zoek naar goede raad.

En voor goede raad kunnen ze altijd terecht bij de bekendste belegger in de wereld. Warren Buffett, want we hebben het natuurlijk over deze man, panikeert niet over het Coronavirus. Het orakel van Omaha (de bijnaam van Warren Buffett) is van mening dat de uitbraak van dit virus niets verandert aan de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie op de lange termijn. En dus houdt Buffett het hoofd koel[8].

Buffett bekijkt de gang van zaken over een lange periode. Zelfs op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008 adviseerde hij de beleggers om zich niet te veel aan te trekken van het nieuws gebracht door de media. Over het Coronavirus zelf kan Buffett als niet-wetenschapper weinig zinnigs zeggen, maar hij herinnert eraan dat beleggers aandelen van bedrijven kopen voor de lange termijn.

Zijn uitgangspunt is dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie als gevolg van het Coronavirus voor de komende 10 of 20 jaar niet zijn gewijzigd. Hij heeft al 20 jaar aandelen American Express in portefeuille en aandelen Coca-Cola zelfs al meer dan 40 jaar. Het gaat er volgens Buffett niet om het kopen op het juiste moment, maar wel om de waarde van het aandeel van een bepaald bedrijf.

In die filosofie kunnen aandelen op eender welk moment gekocht worden. Laat ons even kijken naar een sector met enkele kanshebbers. Het betreft een sector met aandelen die een hoog dividend opleveren, maar die minder voor de hand ligt.

De industriële metalen

Verschillende factoren laten vermoeden dat de sector van de basismetalen weer opnieuw tot leven is komen. Deze sector kreeg het hard te verduren tijdens de Coronacrisis, maar mag rekenen op de steun van China. Op de eerste plaats zal de Chinese regering onder geen enkel beding toelaten dat de economische groei in de komende maanden zwak blijft. Er mogen dus nieuwe stimulerende maatregelen verwacht worden die de groei van het BBP weer naar een hoger niveau kunnen tillen. Waardoor de vraag naar koper en andere non ferro’s opnieuw zal toenemen.

Larry McDonald, auteur van het Bear Traps Report, is van mening dat de People’s Bank of China nogmaals met een groot stimuleringsprogramma zal uitpakken. Daarmee zal de Chinese centrale bank proberen om de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus te compenseren. De Chinezen houden niet van half werk en dus zullen de maatregelen voldoende zijn om hun doel te bereiken.

hoog dividend Rio Tinto Koers

Larry McDonald verwijst in dat verband naar 2009 en 2016, toen de Chinese overheid zich eveneens gedwongen zag om in te grijpen. De toen getroffen maatregelen waren krachtig genoeg om de economie weer op het juiste spoor te krijgen. Als gevolg van de ingreep stegen de koersen van de aandelen uit de sector van de basismetalen fors. Gemiddeld was er sprake van koersstijgingen met 50 tot 60%.

Maar niet alleen China in actie zal komen, ook de Verenigde Staten zullen in actie komen wanneer dit noodzakelijk zou zijn, tenminste wanneer de politici stoppen met ruzie te maken. De Amerikaanse centrale bank heeft haar basisrente al meteen verlaagd na de uitbraak van het Coronavirus en zal indien nodig verder ingrijpen. Bruce Bittles, chief investment strategist bij Baird, is van mening dat de gevolgen van het Coronavirus ernstig genoeg zullen zijn om de Amerikaanse overheid tot verder ingrijpen te dwingen.

Ook in 2020 is herstel bij de industriële metalen niet uitgebleven, maar de rendementen van 3 tot 4% zijn zeer zeker nog de moeite waard. Voorbeelden van aandelen die een hoog rendement opleveren in deze sector zijn onder andere Freeport-McMoran, Southern Copper Corporation en vooral Rio Tinto. In het laatste geval bedraagt het dividendrendement zelfs meer dan 6%.

hoog dividend Rio Tinto Dividend Yield

LIVE online training

Meld u aan voor de gratis online training. Succesvol beleggen….in nog geen 10 minuten per week. Klik hier www.beleggen.com/training

Harm van Wijk

[1] https://www.nsenergybusiness.com/news/company-news/bp-dividend-2020-net-zero

[2] https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-crisis-has-no-economic-precedent-by-carmen-reinhart-2020-03?barrier=accesspaylog

[3] https://www.thinkadvisor.com/2020/03/17/gundlach-sees-90-chance-of-recession-this-year/

[4] https://thehill.com/opinion/finance/509302-donald-trumps-double-dip-recession

[5] https://www.forbes.com/sites/johntobey/2020/07/17/stock-market-rises-as-trumps-prospects-fall/#58b003cf1e5d

[6] https://www.cnbc.com/2020/05/13/david-tepper-says-this-is-the-second-most-overvalued-stock-market-hes-ever-seen-behind-only-99.html

[7] https://www.cnbc.com/2020/06/11/jim-cramer-on-stock-market-drop-theres-been-a-happiness-trade-out-of-sync-with-everything.html

[8] https://www.marketwatch.com/story/warren-buffett-may-have-found-a-stock-he-likes-his-own-2020-07-17

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.