Waarom beleggen op lange termijn?

Waarom beleggen op lange termijn?

Waarom beleggen op lange termijn (onze favoriete strategie)? Waarom beleggen op lange termijn? Warren Buffett geniet nu in de schaduw van de zon omdat hij lang geleden een boom heeft gepland

 

Inhoudsopgave

Een ‘bloedbad’ op de beurzen

Beleggen is er door de komst van de Coronacrisis niet makkelijker op geworden. Vooral tijdens de maand maart 2020 kregen de beurskoersen met forse tegenwind af te rekenen. Sommige analisten spraken zelfs van een ‘bloedbad’ op de beurzen.

Dit is onder andere te zien bij portefeuilles met daarin aandelen voor duurzame energie of Sustainable Development Goals. Door de Covid-19 pandemie en de wereldwijde economische recessie is de wereldwijde vraag naar energie gedaald en zijn de prijzen voor fossiele brandstoffen gedaald. Daarom verliezen projecten op het gebied van hernieuwbare energie hun concurrentievermogen, wat de selectie van de juiste aandelen uit deze sector bemoeilijkt.

Dit brengt het behalen van verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering in gevaar. Wat uiteraard niet zonder belang is voor beleggen in aandelen op langere termijn. Deze studie laat theoretisch zien dat de huidige allocatie van beleggers door SDG te beschouwen op basis van verschillende adviesbureaus, zal leiden tot verstoring van beleggingsportefeuilles in een langetermijnvisie. De gewenste portefeuilleverdeling kan worden bereikt door vervuiling en afval zoals CO2, NOx en kunststoffen wereldwijd te belasten met hetzelfde belastingtarief. Wereldwijde belasting op vervuiling zal leiden tot de gewenste portefeuilleallocatie van activa, wat beleggen in aandelen op lange termijn een stuk makkelijker zou maken(1).

Herstel verliep bijna even snel als de voorafgaande daling

Wie in paniek zijn aandelen verkocht toen de koersen onderuitgingen, zal daar ongetwijfeld achteraf snel spijt van hebben gekregen. Herstel liet namelijk niet lang op zich wachten. Dat herstel verliep bijna even snel als de voorafgaande daling.

Zullen de koersen vanaf de huidige niveaus blijven stijgen?

Het antwoord op die vraag moeten we u helaas schuldig blijven, we beschikken (helaas) niet over een glazen bol. Maar van één zaak zijn we zeker: op lange termijn loont beleggen in aandelen steeds. Hieronder zullen we aantonen waarom dit het geval is.

Die onvoorspelbaarheid zorgt er vaak ook voor dat mensen huiverig zijn om te gaan beleggen, maar bij onderzoek naar studenten blijkt dat een aantal factoren je kunnen helpen om er toch meer open voor te staan. De resultaten lieten ook zien dat financiële geletterdheid, de ethische houding ten opzichte van aandelenbeleggingen en de financiële risicohouding van een individu belangrijke implicaties hebben voor de bereidheid om in aandelen te beleggen (2, 3).

Daarom gaan we in dit artikel je financiële geletterdheid wat verbeteren.

Banken zijn op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten

De Coronacrisis heeft bij nogal wat beleggers flink wat paniek veroorzaakt, sommigen voelden zelfs de koude rillingen over de rug lopen. Dat blijkt uit de vlucht richting spaardeposito’s bij de banken. Veel geld staat momenteel geparkeerd op deposito’s in afwachting van… Ja, in afwachting van wat? Wie het weet mag het ons komen zeggen.

De returns op spaardeposito’s zijn momenteel te verwaarlozen

We weten in ieder geval dat spaargeld in de huidige omstandigheden niets meer opbrengt. Integendeel zelfs, de inflatie vreet traag maar zeker aan uw geld. Daarover dadelijk meer. Want er hangt nog een ander gevaar in de lucht, een gevaar dat door heel wat spaarders wordt onderschat. Wereldwijd hebben de centrale banken de rente naar nul laten zakken, wat betekent dat de returns op spaardeposito’s momenteel te verwaarlozen zijn.

Aan die rentespread valt geen droog brood meer te verdienen

Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor spaarders maar ook niet voor de banken, want die verdienden in het verleden hun geld grotendeels aan de rentespread. Zijnde het verschil tussen het percentage aan hetwelk ze geld uitlenen aan hun klanten en de rente die ze geven op spaardeposito’s. Maar aan die rentespread valt geen droog brood meer te verdienen en dus hebben de banken nieuwe bronnen van inkomsten gezocht en die hebben ze gevonden bij hun klanten.

Betalen om geld bij de bank te laten staan

In de toekomst zullen we ongetwijfeld moeten betalen om geld bij de bank te laten staan. Deze maatregel zal waarschijnlijk stapsgewijs ingevoerd worden. Eerst zullen de bedrijven rente moeten betalen op geld geparkeerd op deposito’s, daarna de grote klanten met bedragen boven 100.000 euro en vervolgens jan-en-alleman.

Spaardeposito’s vormen geen alternatief

Het aanhouden van spaargeld bij de bank zal dus bestraft worden. Eigenlijk is dat de omgekeerde wereld, maar het is nu eenmaal zo. Spaardeposito’s vormen dus geen alternatief meer voor wie wat geld achter de rug heeft. Wie rendement wil op zijn geld, zal dus moeten beleggen. Maar niet in eender wat.

Hoe zit het met obligaties?

Want wat geldt voor spaardeposito’s, geldt eigenlijk voor een belegging in obligaties. Op moment van schrijven bedroeg het rendement op de 10-jarige Duitse staatsobligaties 0,45% negatief. Inderdaad, u moet dus betalen om in deze obligatie te mogen beleggen.

Met obligaties valt dus ook niets meer te verdienen

Met obligaties valt dus ook niets meer te verdienen, tenzij u bereid ben om risico’s te nemen door te beleggen in junk bonds of hoogrenderende obligaties. Maar het rendement op deze obligaties krijgt u natuurlijk niet gratis, er staat wel iets tegenover.

Hoe hoger het rendement op een obligatie, hoe groter het risico

Hoe hoger het rendement op een obligatie, hoe groter het risico dat u loopt dat de emittent (diegene die de obligatie uitgeeft) op de vervaldag niet (meer) aan zijn verplichtingen kan voldoen. Of onderweg stopt met het uitbetalen van de coupons en dat is ook iets waar de belegger niet bepaald naar uitkijkt.

Specialisten zitten met de handen in het haar

In de huidige omstandigheden (lage rente of zelfs nulrente) zouden we een belegging in obligaties maar overlaten aan specialisten. Maar zelfs die zitten met de handen in het haar. Want verschillende emittenten konden in de afgelopen maanden niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Ongetwijfeld zullen nog andere bedrijven dit voorbeeld volgen.

Een grote streep door een belegging in obligaties

Obligatiebeleggers krijgen ongetwijfeld nog harde noten te kraken. Trek dus voorlopig maar een grote streep door een belegging in obligaties. Maar welke keuzemogelijkheden heeft de belegger dan nog? Beleggen op lange termijn lijkt de enige haalbare optie. Oordeelt u zelf.

Inflatie is een geduchte vijand van uw spaargeld

Hoorden we daar geen slimmerik zeggen dat geld bewaard onder de matras of in een kous misschien als een volwaardig alternatief geldt zolang vastrentende waarden niets meer opbrengen? Jammer maar helaas is ook dat niet de juiste oplossing.

Door dieven aangeslagen

Het geld onder de matras of in een kous dan door dieven aangeslagen worden, criminele dieven maar ook dieven die de wet achter zich hebben. Hierboven brachten we al even de inflatie ter sprake. Deze bedroeg in juni in de eurozone weliswaar maar 0,30%, maar niets garandeert dat de inflatie niet plots snel zal stijgen.

Inflatie is een geduchte vijand van uw spaargeld

Die inflatie heeft de vervelende neiging om aan uw spaargeld te knagen en dat op een zo stiekeme manier dat u het zelf zelfs niet in de gaten heeft. Soms doet ze dat aan een traag tempo (zoals nu het geval is), soms doet ze dat aan een relatief hoog tempo. Maar zelfs een lage inflatie is een geduchte vijand van uw spaargeld.

280 miljard euro in de vorm van cash of spaarrekeningen bij de banken

Dat blijkt uit een studie van de Belgische bank Puilaetco. Die stelde vast dat halverwege 2020 circa 280 miljard euro in de vorm van cash of spaarrekeningen bij de banken werd aangehouden door de Belgen. De opbrengst van die lieve centen? Nihil of toch zo goed als nihil. Wat uiteraard ook niet de bedoeling is, want iedereen ziet zijn geld graag renderen.

Help, ik verlies geld

Puilaetco berekende dat sinds 2010 het gemiddeld inflatiecijfer in België op jaarbasis ongeveer 1,60% bedroeg, terwijl de toonaangevende Euribor (de interbancaire rente in euro) 0,22% bedroeg. De inflatie lag dus beduidend hoger dan de Euribor-rente. Maar over een periode van 5 jaar ziet het plaatje er nog veel erger uit, want de afgelopen jaren waren jaren van negatieve rentevoeten.

Maar liefst 16% aan koopkracht verloren

Het verschil tussen de inflatie en de benchmark rente bedroeg zodoende 150 basispunten, waardoor de bezitter van cash of een spaarrekening over die periode van 5 jaar maar liefst 16% aan koopkracht verloor. U leest het goed: 16%! De cijfers voor Nederland zijn niet bekend, maar zullen ongetwijfeld niet veel afwijken van de Belgische.

U verliest dus geld door te sparen of cash aan te houden

De analisten van Puilaetco maakten ook dezelfde rekening voor de Verenigde Staten en kwamen tot een verlies aan koopkracht van 13%. Inderdaad, u verliest dus geld door te sparen of cash aan te houden. Er blijft dus uiteindelijk inderdaad maar één alternatief over en dat is beleggen op lange termijn.

TINA: er is geen alternatief voor de beurs

De conclusie is dan ook duidelijk: wie in de huidige omstandigheden rendement op zijn geld wil realiseren, moet zijn toevlucht tot de beurs nemen. Willen of niet. Maar aandelen zijn niet bij iedereen even populair. Veel mensen maken een grote bocht om de beurs heen, ze hebben in een recent of minder recent verleden een aantal minder goede (en dat is dan nog zwak uitgedrukt) beursperiodes meegemaakt.

Waarom beleggen op lange termijn?

In 20 jaar 3 periodes dat de beurskoersen zwaar onderuit gingen

We verwijzen voor de vuist weg naar het uiteenspatten van de internetzeepbel rond 2000, de grote financiële crisis van 2007-2008 en natuurlijk naar de recente Coronacrisis. Over een periode van 20 jaar waren er dus 3 periodes dat de beurskoersen zwaar onderuit gingen.

Waarom beleggen op lange termijn?

Maar wat stellen we vast? Zelfs na de recente forse maartcorrectie op de beurzen in 2020 heeft de Amerikaanse Nasdaq index inmiddels weer een nieuwe piek bereikt. De beurs laat zich met andere woorden niet zo maar aan banden leggen, dat blijkt telkens opnieuw. Wat ons tot de kern van de zaak brengt: de belegger MAG NIET wegblijven van de beurs, maar beleggen moet wel in een visie op lange termijn gebeuren.

Jeremy Siegel total return stock for the long run

Waarom beleggen op lange termijn? Een omgeving van negatieve rentevoeten

De belegger moet inderdaad verder leren kijken dan de eigen neus lang is, hij mag zich niet laten afschrikken door tussentijdse correcties. Belangrijk is dat hij (of zij) zich steeds voor ogen houdt dat we in een omgeving van negatieve rentevoeten leven en dus in een totaal nieuwe omgeving zijn aanbeland.

Geen alternatief voor aandelen

Een omgeving waar uiteraard heel andere spelregels gelden. En een omgeving waar simpelweg geen alternatief voor aandelen beschikbaar is. Maar ook een omgeving waarin de belegger wel de nodige discipline aan de dag moet leggen. En dat is niet altijd even makkelijk.

In paniek op het verkeerde moment verkopen

Volgens Fidelity Investments hebben heel wat beleggers al hun aandelen spontaan verkocht tijdens de maartcorrectie. Vooral mensen ouder dan 65 jaar lieten zich door de paniek verleiden om op het verkeerde moment te verkopen. Het bericht hierover veroorzaakte een hele polemiek op de website van The Wall Street Journal. Een meerderheid van de reacties sprak zich resoluut uit tegen paniekverkopen.

Gokkers dachten een alternatieve goktempel te hebben gevonden

Wie van aandelen is overgestapt naar cash, dreigt zijn geld door de inflatie deels in rook te zien opgaan. Maar tegenover de paniekverkopen, stond ook een golf van paniekaankopen in de periode vlak na de grote maartcorrectie. De casino’s waren in de Verenigde Staten gesloten, zodat een aantal gokkers dachten een alternatieve goktempel te hebben gevonden. Namelijk op de beurs. Ze kochten bewust aandelen die (zo goed als) waardeloos waren in de hoop snel wat tradingwinsten binnen te halen.

Hertz week

Hertz werd door de speculanten ‘ontdekt’

Het geval Hertz spreekt in dat verband boekdelen. Dit bedrijf raakte in nauwe schoentjes, waardoor de beurskoers kelderde. Geen man overboord, want Hertz werd door de speculanten ‘ontdekt’. Die joegen de koers van het aandeel zonder pardon door het dak. Van minder dan 1 dollar steeg de koers in een mum van tijd tot meer dan 5 dollar. Om vervolgens weer terug te vallen tot (moment van schrijven) ongeveer 1,50 dollar. We hoeven u waarschijnlijk niet uit te leggen dat deze aanpak ook niets maar dan ook niets met beleggen te maken heeft. Dit is puur gokken, niet meer of niet minder. Hoe moet het dan wel?

Warren Buffett en zijn schaduwrijke boom

Inderdaad, we stellen de vraag nogmaals. Hoe moet het dan wel? Om het antwoord op die vraag te horen, legden we ons oor te luisteren bij niemand minder dan Warren Buffett. Deze legendarische belegger heeft heel wat uitspraken gedaan die een diepe grond van waarheid bevatten, maar persoonlijk zijn we vooral onder de indruk van deze: ‘wie op zijn oude dag in de schaduw wil zitten, moet in zijn jeugd een boom planten’.

Buffett: beleggen op lange termijn?

Waar heeft Buffett het over? Heel eenvoudig (en dan geven we een vrije vertaling van zijn woorden): wie op zijn aandelenportefeuille rekent voor een comfortabele oude dag, moet vanaf zijn jonge jaren beginnen met het opbouwen van die portefeuille. Of met andere woorden: Buffett breekt hier een lans voor het beleggen op lange termijn.

Koop aandelen wanneer de kanonnen bulderen

De bekendste belegger ter wereld heeft verschillende aandelen in zijn portefeuille die daar al tientallen jaren in zitten. Speculeren en panikeren zijn aan hem niet besteed. We herinneren de lezer aan een andere uitspraak van Buffett: koop aandelen wanneer de kanonnen bulderen en verkoop wanneer op de beursvloer de champagnekurken knallen.

Een goede belegger in aandelen is dus een belegger die op lange termijn denkt

Aandelen moeten dus op het juiste tijdstip gekocht worden en eveneens op het juiste tijdstip weer verkocht. Tussen die twee tijdstippen kan zich een lange periode bevinden. Een goede belegger in aandelen is dus een belegger die op lange termijn denkt.

Het begrip volatiliteit

Wat zijn de belangrijkste voordelen van beleggen op lange termijn? In dat verband kunnen we niet om het begrip ‘volatiliteit’ heen. We hebben hierboven al aangehaald dat forse schommelingen in beurskoersen niet bepaald uitzonderlijk zijn.

Niet alleen (fors) stijgen, maar ook (fors) dalen

Beurskoersen hebben namelijk de eigenschap dat ze niet alleen (fors) kunnen stijgen, maar ook (fors) kunnen dalen. Na de grote crisis van 2007-2008, gekenmerkt door een grote volatiliteit in de koersen, bereikten de beurzen een bodem in maart 2009. Daarna volgde een eveneens volatiele stijgingsperiode, maar dus met een opwaartse focus.

Hoe groter de bewegingen in de beurskoersen, hoe hoger de volatiliteit

De beurzen vlogen door het dak tijdens een haussemarkt die iets meer dan 10 jaar duurde. Uiteindelijk kwam de Coronacrisis de pret drukken en doken de beurskoersen weer steil naar omlaag. Hoe groter de bewegingen in de beurskoersen, zowel naar omhoog als naar omlaag, hoe hoger de volatiliteit.

Volatiliteit zowel een vriend als een vijand van de belegger

Die volatiliteit kan zowel een vriend als een vijand van de belegger zijn. Die belegger zal zich in de handen wrijven wanneer aandelen in snel tempo in waarde stijgen en zich een hoedje schrikken wanneer de beurkoersen door de vloer zakken. Het is dus in ieder geval een factor waar rekening mee moet worden gehouden. Terdege rekening zelfs.

Over pieken gesproken; professionele en niet professionele beleggers letten vaak op het koersverloop van aandelen voordat ze aan aankoopbeslissing nemen. Ze kijken dus naar resultaten uit het verleden(4). Dit kan een goede strategie zijn, maar kijk ook altijd naar de verwachtingen en omstandigheden van bedrijven. Laat je niet alleen leiden door de grafiek.

De relatie tussen volatiliteit en de tijd

Het grote voordeel van beleggen op lange termijn is de relatie tussen volatiliteit en de tijd. Aandelen die gedurende een lange periode in portefeuille worden gehouden, gedragen zich per saldo minder volatiel dan aandelen die maar gedurende een korte periode aangehouden worden. Of met andere woorden: de volatiliteit wordt in de meeste gevallen grotendeels uitgevlakt wanneer aandelen gedurende lange tijd bijgehouden worden.

Waarom beleggen op lange termijn? Periodes van grote volatiliteit overbruggen

Veel aandelen kunnen op korte termijn sterk in koers schommelen, maar behouden over een langere periode hun koopkracht. Hoe langer een belegger kwalitatief sterke aandelen in portefeuille houdt, hoe sterker hij staat om periodes van grote volatiliteit te overbruggen. En dat kan op basis van de statistieken zwart op wit aangetoond worden.

Investment_Market_Timing

Laag te kopen en duur te verkopen

De praktijk leert dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om de markt te timen. De grondregel van beleggen in aandelen is om laag te kopen en duur te verkopen, maar dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Beter is dan om een basisportefeuille rond een aantal degelijke aandelen uit te bouwen en die in goede én slechte tijden aan te houden.

Download Nu ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

Gratis handleiding, hoe jij succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. https://www.10stappen.com

30 aandelen binnen 5 minuten boek cover

Media links laten liggen

Dat veronderstelt een zekere vorm van zelfbeheersing, want het is moeilijk om het hoofd koel te houden wanneer de media uitschreeuwen dat er paniek is op de financiële markten. Het kan in dat geval geen kwaad om die media even links te laten liggen, wetende dat slecht nieuws in de pers veel beter verkoopt dan goed nieuws. Struisvogelpolitiek heeft uiteraard ook geen zin, waar het vooral op aankomt is om u door de negatieve berichtgeving niet tot paniekreacties te laten verleiden.

Waarom beleggen op lange termijn? Vergeet het dividend niet

Tijd is de trouwe bondgenoot van een belegging op lange termijn, zo leert ons de ervaring. Wie op lange termijn belegt in aandelen van goede kwaliteit, zal elk jaar waarschijnlijk een aantrekkelijk dividend optrekken. Die dividenden kunnen herbelegd worden, want bijvoorbeeld een jaarlijks dividendrendement van 3% kan over een periode van enkele tientallen jaren de waarde van uw beleggingsportefeuille door het dak jagen.

Column Harm_Invloed_van_dividend

Waarom beleggen op lange termijn? De waarde van uw portefeuille verdubbelen

Concreet laat een dividendrendement van 3% toe over een periode van 33 jaar de waarde van uw portefeuille doen verdubbelen. Bovendien hoeft je geen belegger van het formaat van Warren Buffett te zijn om succesvol een aandelenportefeuille voor de lange termijn uit te bouwen.

Zelfs Buffett gaat met grote regelmaat de mist in.

Er noteren op de beurzen voldoende aandelen met een bewezen track record, waarvan met een vrij grote mate van zekerheid kan voorspeld worden dat ze nog jarenlang degelijke beleggingen zullen blijven. Af en toe kan misschien een foute beslissing genomen worden, want zelfs een Buffett gaat met grote regelmaat de mist in.

Buffett geen alpha in 20 jaar

Verliezen op luchtvaartaandelen

Denk maar aan de verliezen die hij deze lente heeft geleden op de luchtvaartaandelen. Vergissen is nu eenmaal menselijk. Maar in een breed gespreide portefeuille zal één ‘fout’ aandeel niet te veel schade kunnen aanrichten. Ze kan dus relatief goedgemaakt worden. Wie over een goed gespreide portefeuille beschikt, moet zijn slaap niet laten voor één gemaakte fout.

American Airlines

Waarom beleggen op lange termijn? Zeg dat Warren Buffett het heeft gezegd

Concreet wordt een portefeuille aandelen voor de lange termijn dus best geleidelijk aan opgebouwd. Zachtjesaan, dan breekt het lijntje niet. De beginnende belegger start met aandelen van topkwaliteit en gebruikt een bewezen strategie.

LIVE online training

Meld u aan voor de gratis online training. Succesvol beleggen….in nog geen 10 minuten per week. Klik hier www.beleggen.com/training

Maandelijks de portefeuille aanvullen

Een goede strategie kan bijvoorbeeld zijn om maandelijks (of desnoods jaarlijks) een bepaald bedrag beschikbaar te houden om de portefeuille aan te vullen. Door slechts af en toe wijzigingen in de portefeuille aan te brengen, zal de belegger bovendien zijn transactiekosten tot een minimum kunnen beperken. Wat ook mooi meegenomen is.

Waarom beleggen op lange termijn?

Om een lang verhaal kort te maken: beleggen op lange termijn is de beste manier om te beleggen. Zeg dat Warren Buffett het heeft gezegd en dat wij het volledig met hem eens zijn.

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

waarom beleggen op de lange termijn

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612320300854
  2. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEED.2021.114366
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016748700500084X
  4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15427579JPFM0403_2
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.