beleggingsfonds

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat geld van meerdere beleggers bundelt en het geld verwerkt in een professioneel beheerde portefeuille. Deze portefeuille bestaat uit een verscheidenheid aan effecten, zoals aandelen, obligaties en geldinstrumenten. Door de middelen van vele beleggers in één fonds samen te brengen, stellen beleggingsfondsen individuele beleggers in staat deel te nemen aan beleggingen die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn. Op deze manier zorgen fondsen voor een grotere diversificatie over verschillende activaklassen en kunnen zij een goede basis vormen voor de portefeuille van een individu. Beleggingsfondsen worden professioneel beheerd, zodat beleggers zich geen zorgen hoeven te maken over het zelf beheren van hun beleggingen of het betalen van zware beheerskosten.

Hoe werken beleggingsfondsen?

Via beleggingen in beleggingsfondsen bundelen individuele investeerders hun geld met andere investeerders om een brede portefeuille van beleggingen aan te kopen. Wanneer beleggers aandelen van beleggingsfondsen kopen, worden zij mede-eigenaar van het beleggingsfonds en delen zij in de winsten of verliezen die door de beleggingen van het beleggingsfonds worden gegenereerd. Professionele beheerders houden toezicht op beleggingsfondsen, selecteren beleggingen, kopen en verkopen activa als zich kansen voordoen en passen portefeuilles aan op basis van veranderende marktomstandigheden.

Het rendement van beleggingsfondsen wordt bepaald door het rendement van de onderliggende beleggingen, minus eventuele beheersvergoedingen en andere kosten die voor het beheer van het beleggingsfonds in rekening worden gebracht. Al het geld dat wordt verdiend met beleggingsfondsen ,wordt vervolgens verdeeld onder de houders van aandelen van het beleggingsfonds op basis van het bedrag van hun oorspronkelijke belegging. Beleggers in het beleggingsfonds bezitten dus aandelen in verhouding met hun geïnvesteerde bedrag.

Welke soorten beleggingsfondsen zijn er?

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen, waaronder aandelenfondsen, obligatiefondsen, hybride fondsen of geldmarktfondsen. Aandelenfondsen beleggen in dividend uitkerende aandelen en volgen doorgaans een benchmarkaandelenindex. Obligatiefondsen houden schuldbewijzen aan die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden en bieden een hoger rendement dan geldmarktbeleggingsfondsen. Hybride fondsen combineren aandelen en obligaties om een evenwichtige portefeuille te creëren met een lager risiconiveau dan wanneer uitsluitend in één van beide soorten fondsen zou worden belegd. Verder bestaan geldmarktfondsen uit verschillende soorten kortetermijnbeleggingen, zoals depositos en andere soorten zeer liquide schuldinstrumenten.

Voordelen van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bieden beleggers verschillende potentiële voordelen, waaronder diversificatie, professioneel beheer, liquiditeit en kostenefficiëntie. Bij beleggen in beleggingsfondsen wordt het geld van een belegger samengevoegd met andere beleggers om een mix van aandelen en obligaties te kopen. Dit helpt ervoor te zorgen dat elke individuele investering niet te zwaar wordt gewogen in één bepaald aandeel of obligatie, waardoor het risico op verlies zou kunnen toenemen. Daarnast worden beleggingen in beleggingsfondsen beheerd door ervaren professionals die hun expertise gebruiken om beleggingsfondsen winstgevend te maken. Dit vereenvoudigt het proces voor veel individuen die willen beleggen maar nieuw zijn in het proces.

Bovendien bieden beleggingsfondsen een grotere liquiditeit dan andere beleggingen zoals onroerend goed, omdat aandelen van beleggingsfondsen kunnen worden gekocht of terugverkocht aan het fonds tegen de huidige intrinsieke waarde per aandeel. Ten slotte hebben onderlinge fondsen een kostenvoordeel ten opzichte van andere beleggingsproducten als gevolg van schaalvoordelen. Naarmate meer mensen in onderlinge fondsen beleggen, dalen de transactiekosten, wat betekent dat die besparingen kunnen worden doorgegeven aan de beleggers in de vorm van hogere rendementen.

Nadelen van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kennen echter ook bepaalde nadelen waarmee rekening moet worden gehouden. Om te beginnen brengen beleggingsfondsen vaak hoge kosten en provisies met zich mee, die op den duur aanzienlijk in de winst kunnen snijden. Daarnaast zijn beleggingsfondsen vaak vrij complex van aard. Voor mensen zonder eerdere beleggingservaring kunnen beleggingen in beleggingsfondsen moeilijker te begrijpen en te beheren zijn dan eenvoudiger alternatieven. Ook ontbreekt het beleggers in beleggingsfondsen vaak aan controle. De portefeuilles bestaan doorgaans uit meerdere beleggingen, waardoor het herbalanceren van beleggingen een grotere uitdaging kan zijn voor beleggers die de voorkeur geven aan een actieve benadering van beheer.

Bovendien zijn beleggingsfondsen onderhevig aan het liquiditeitsrisico van de markt, wat betekent dat wanneer de aandelenmarkt een daling vertoont, de houders van beleggingsfondsen mogelijk een verlies moeten nemen terwijl zij wachten tot de markten weer aantrekken. Ten slotte kunnen beleggingsfondsen grote investeringen vooraf vereisen om lid te worden en beperkingen opleggen aan de soorten activa en transacties die een belegger kan verrichten, wat verdere beperkingen oplevert voor de handelstechnieken. Wij raden u ten sterkste het gebruik van beleggingsfondsen af, vanwege de hoge kosten die het met zich meebrengt. 96% van de fondsen kan de index niet verslaan.

meer weten over vastgoedfondsen?

Vastgoedfondsen (REIT's) kunnen interessant zijn vanwege de hoge dividendrendementen.
Lees onze handleiding over beleggen in REIT aandelen voor meer informatie.