Wat zijn fondsen? Is het verstandig te beleggen in beleggingsfondsen?

Fondsen of beleggingsfondsen zijn de gewoonste zaak van de wereld geworden in de financiële wereld. De banken bieden een breed gamma van fondsen aan, de belegger hoeft maar de keuze te maken van het fonds dat het best bij zijn of haar behoeften past. Uiteraard mag je daarbij rekenen op hulp van je beleggingsadviseur bij de bank. Ervaren beleggers zullen dan weer liever zelf handelen. Laten wij eerst even kijken naar wat fondsen eigenlijk zijn.

De 10 gewoontes van succesvolle ondernemers

Hoe word ik een succesvol ondernemer? Het antwoord op deze vraag zal iedereen, ook niet-ondernemers, interesseren.  Een betere ondernemer word je immers door als mens beter te worden. Iedere ondernemer droomt ervan om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zoals vrijheid en geld. In dit rapport vindt u 10 gewoontes die succesvolle ondernemers gemeen hebben. Wil jij deze gratis handleiding? Bezoek dan onderstaande link: https://www.30aandelen.nl/gewoontes

Wat is een fonds of beleggingsfonds?

Een fonds kan op verschillende manieren omschreven worden, naargelang de invalshoek. Een fonds of beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers.[1] In het fonds stroomt het geld samen van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. Eigenlijk geldt hier als motto ‘samen sterk’. Door geld te bundelen is de slagkracht van het fonds vergroot, de mogelijkheden om te beleggen zijn een stuk groter geworden. Jij krijgt als belegger de kans om in een breder gespreide portefeuille te beleggen, wat een stuk extra zekerheid geeft.

De term fonds of beleggingsfonds wordt in het dagelijks verkeer algemeen gebruikt, waarbij meestal geen onderscheid gemaakt wordt tussen een beleggingsfonds en een beleggingsmaatschappij. De activiteiten van het fonds en maatschappij zijn in hoofdlijnen hetzelfde, maar een beleggingsfonds beschikt niet over rechtspersoonlijkheid en een beleggingsmaatschappij wel. Wat wel degelijk een onderscheid betekent.

Wat zijn de kenmerken van een fonds?

Hoe kan de werking van een fonds of beleggingsfonds kort omschreven worden? Wikipedia formuleert het op deze manier: beleggers brengen collectief geld of andere goederen in het fonds in en kopen daarmee indirect, maar wel gezamenlijk, aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen, enzovoort. Fondsen specialiseren zich in bepaalde sectoren, munten of regio’s en proberen op die manier aan winstmaximalisatie te doen. Het beleggingsfonds ontvangt inkomsten zoals dividend, rente en/of huur, en er zijn waardeschommelingen in de bezittingen van het fonds. Na aftrek van kosten worden de positieve en negatieve resultaten doorgegeven aan de aandeelhouders van het fonds in de vorm van koersschommelingen in het fonds en meestal ook in de vorm van dividend. Een groot aantal fondsen keert het dividend niet uit maar kapitaliseren het in het fonds. Wij spreken dan van kapitalisatiefondsen. Fondsen zijn ook sterk afhankelijk van de verschillende nationale wetten, de wetten over fondsen verschillen vaak van land tot land.

Een andere formulering van een fonds of beleggingsfonds

Ook BinckBank heeft een eigen formulering van een fonds. Een fonds is volgens de bank een beleggingsinstrument dat het geld van meerdere beleggers ruim gespreid belegt in één of meer beleggingscategorieën, wat het instapbedrag voor jouw als belegger draaglijk maakt. Zo kunnen fondsen bijvoorbeeld beleggen in specifieke sectoren, regio’s en thema’s zoals duurzaamheid en nieuwe technologieën. Een fondshuis beheert het fonds volgens een vooraf bepaalde en gekende strategie. U kan kiezen uit verschillende soorten fondsen die u worden voorgesteld aan de hand van een KIID (Key Investor Information Document, de essentiële beleggersinformatie die de belangrijkste kenmerken van het fonds verzamelt). Voor een belegger is het belangrijk om de juiste keuzes te maken.

Waarom beleggen in fondsen?

Er is een aantal factoren die het beleggen in fondsen interessant maken. Die factoren werden door BinckBank even op een rijtje gezet. Het is aan jouw als belegger om uit te maken of deze factoren je kunnen overtuigen om in een fonds te beleggen. Hieronder de factoren op een rijtje:

 • Beleg meteen in de meest kansrijke regio’s
 • Beleg in specifieke thema’s of stijlen
 • Beleg in minder toegankelijke financiële markten
 • Beleg in de sterkst groeiende sectoren
 • Krijg een brede spreiding van uw portefeuille

Of kort samengevat: met een fonds of een beleggingsfonds laat je het beheer over aan specialisten ter zake en kan je zo de juiste accenten aanbrengen in jouw beleggingsportefeuille.

Wanneer is beleggen in fondsen iets voor u?

De kracht van fondsen uitgelicht mag niet onderschat worden. Als je niet de ambitie hebt om zelf (dagelijks) jouw beleggingen te volgen, maar toch (mits een hoger risico) zelf accenten wil leggen qua regio’s, sectoren en thema’s, dan bieden fondsen een goede oplossing voor een belegger.

Maar wie zelf wil beleggen kan individuele financiële instrumenten kopen, maar ook beleggen in fondsen. Wanneer je een beleggingsfonds koopt, zal de fondsbeheerder instaan voor de opvolging van dit beleggingsvehikel. Hij bepaalt welke obligaties of aandelen opgenomen worden, doet de transacties enzovoort. De belegger hoeft met andere woorden niet wakker te liggen van deze praktische problemen.

Welke soorten fondsen zijn er?

Er zijn verschillende soorten fondsen waarin een belegger kan beleggen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je bepaalt hoeveel risico je wenst te nemen. Risico en rendement zijn twee onafscheidelijke begrippen op de financiële markten, beiden zijn niet los te denken van elkaar. Hoe hoger het verwachte rendement wanneer je belegt in fondsen, hoe meer risico je moet nemen. Wil je als belegger weinig risico nemen? Dan beleg je in fondsen die voornamelijk of uitsluitend uit obligaties bestaan.

Hoe hoger jouw risico-appetijt, hoe meer aandelen in het fonds opgenomen mogen worden. Zo kies je of je wil investeren in een obligatiefonds, een aandelenfonds of een gemend fonds (combinatie van aandelen en obligaties). Wat ook helpt, is volgens BinckBank kijken naar het SRRI-level van een fonds: dat cijfer geeft op een schaal van 1 tot 7 het risico van een beleggingsfonds aan. Op die manier is het risico dat je loopt mathematisch meetbaar. Let wel op: het betreft een indicatieve schaal, risico’s op de beurs zijn vaak moeilijk op voorhand in te schatten. Je kan ook zelf bepalen of je al dan niet dividenden wil ontvangen wanneer je in fondsen belegt. Een distributiefonds is een goede optie om dividenden te ontvangen. Kapitalisatiefondsen keren dan weer geen dividend uit. De dividenden worden automatisch voor de belegger herbelegd in het fonds zelf.

Wie wint de The Big Race?

GRATIS HANDLEIDING VAN DRS. HARM VAN WIJK

Big Pharma en de strijd tegen het coronavirus https://www.30aandelen.nl/big42183810

Wat zijn de voordelen van het beleggen in fondsen

Hét grote voordeel van een fonds voor jouw als belegger is dat jouw belegging wordt opgevolgd door een expert. Iemand met ervaring in zijn vak is dagdagelijks bezig met de opvolging van uw belegging. Zodat jezelf niet uit je zetel hoeft te komen om te sleutelen aan de samenstelling van je portefeuille. Daarnaast bevat een beleggingsfonds ook doorgaans meer dan 100 posities. Op die manier ben je in een klap veel beter gespreid dan wanneer je een individueel effect zou kopen. wanneer één van de onderliggende posities in jouw fonds minder presteert, heeft dat een veel kleinere impact op uw rendement dan wanneer één van jouw individuele aandelen of obligaties slecht presteert. Zo verlaag je jouw risico’s.

10 Gouden regels om succesvol te beleggen in fondsen

Je wil als belegger uiteraard de best presterende beleggingsfondsen in je portefeuille opnemen. Hier alvast 10 gouden regels opgesteld door BinckBank om je te helpen in deze zoektocht:

 1. Verlies nooit de risico’s uit het oog: de minst leuke les, maar wel een realistische. Ook met fondsbeleggen blijft de kans op eventueel verlies reëel. Of met andere woorden: winst is in deze materie zeker niet gegarandeerd.
 2. Bepaal jouw doelstellingen. Wat wil je bereiken met jouw beleggingen? Door realistische doelstellingen op te stellen weet je waaraan je je mag verwachten als belegger. Of met andere woorden: vermijd dromen van grote winsten.
 3. Ga de prestaties van het fonds na. Hoe goed wist het fonds in het verleden te presteren? Was het fonds in staat de brede markt te kloppen? Of met andere woorden: het kan geen kwaad om een stukje huiswerk te maken.
 4. Zorg voor voldoende geografische en sectorale spreiding. Of met andere woorden: zet jouw fondsbeheerder aan het werk, van deze regel hoef je zelf niet wakker te liggen.
 5. Behoud het overzicht. Je kan in duizenden verschillende fondsen beleggen. Laat je niet overdonderen door het aanbod en behoud het overzicht. Keep it simple. Of met andere woorden: laat je verleiden door verhaaltjes over gouden bergen die ‘ergens’ op de financiële markten te rapen liggen.
 6. Let op de kosten. Je fondsbeheerder rekent kosten aan en werkt soms met inducements (een soort commissie). Kies voor een fonds dat een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit biedt. Maar met andere woorden: koken kost geld, beheer van een fonds kost steeds geld.
 7. Bestudeer het profiel van de fondsmanager. Sommige fondsbeheerders presteren nu eenmaal beter dan anderen. Kies voor een fondsbeheerder die in het verleden al grote successen wist te boeken. Achterhaal ook de belangrijkste redenen van dit succes. Een goede kennis van de beleggingsfilosofie is zeker een must. Maar hou met andere woorden toch ook rekening met een belangrijke les: successen uit het verleden zeggen niets over de toekomst.
 8. Beleg in een indexfonds. Indexfondsen volgen de markt. Wanneer je hierin belegt, behaal je met andere woorden een marktconform rendement. De lage kosten van deze fondsen zijn zeer voordelig. Let hierbij wel op het verschil tussen beurs- en niet-beursgenoteerde fondsen. Of met andere woorden: het kostenplaatje is een factor waar ook altijd rekening mee moet worden gehouden.
 9. Spreid over verschillende fondsen. Stop al jouw eieren niet in dezelfde mand. Door te spreiden over verschillende fondsen verlaagt je jouw risico. Hou hier bijvoorbeeld rekening met fondsen die een verschillende filosofie volgen maar wel binnen jouw plan passen. Of met andere woorden: wees steeds een beetje kieskeurig.
 10. Speel in op trends. Met een sectorfonds, of een beleggingsfonds dat uitsluitend in een bepaalde regio belegt, kan je optimaal inspelen op de trends die zich volgens je op dat moment voordoen. Of met andere woorden: volg als belegger in een fonds de gang van zaken in de mate van het mogelijke toch op de voet.

Is een eigen fonds een haalbare kaart?

Net als zelf beleggen en laten beleggen is fondsbeleggen een alternatief om jouw geld te doen groeien. Zoek uit wat het beste bij je past, zo houdt je jouw beleggingen het langste vol. Tot dusver de adviezen van BinckBank. Maar sommige beleggers dromen van een eigen fonds. Is dat een realistische droom? In dat verband moeten we je enigszins ontgoochelen. Tussen wens en realiteit staan een aantal praktische bezwaren. Het is mogelijk, maar het ligt eigenlijk niet voor de hand.

Toestemming van de Autoriteit Financiële Markten is nodig om een fonds te beginnen

Om in Nederland een beleggingsfonds te beginnen, is toestemming nodig van de Autoriteit Financiële Markten. Deze houdt toezicht op zowel het fonds zelf als op de manager. De Nederlandsche Bank houdt in de huidige toezichtstructuur toezicht op de solvabiliteit van het fonds. Echter het is ook mogelijk zonder toezicht van de AFM een beleggingsfonds te beginnen mits de doelgroep ‘professionele’ beleggers zijn. De AFM identificeert een ‘professionele’ belegger als iemand die meer dan 100.000 euro (plus kosten) inlegt. Het is dus toch mogelijk om een eigen fonds te beginnen, maar echt aanraden doen we het niet. De praktische bezwaren (toelatingen enzovoort) zijn niet zo makkelijk te krijgen.

Veel hedgefondsen gaan buiten de AFM om. Het wil niet zeggen dat fondsen die onder toezicht staan automatisch beter zijn. De AFM controleert namelijk enkel op een aantal randvoorwaarden, niet op het beleggingsbeleid en of een fonds(manager) ook echt de belangen van de belegger nastreeft. Ook onze Belgische vrienden kunnen niet zo maar een fonds uit de grond stampen. In België staan beleggingsfondsen onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, die nauwlettend in de gaten houdt of er geen malafide figuren hun kans wagen op de markt voor fondsen.

Het verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen

Wat moet je verder nog weten over fondsen? Er zijn beleggingsfondsen die aan de beurs genoteerd zijn en fondsen zonder een notering. Dit heeft vooral invloed op de verhandelbaarheid. De beursgenoteerde fondsen kunnen bij alle commissionairs, banken en brokers gekocht worden. Niet-beursgenoteerde fondsen kunnen alleen bij het fonds zelf gekocht worden. Tenslotte vertellen we nog niets over open en gesloten fondsen.

Wat zijn open en wat zijn gesloten fondsen?

Er is een duidelijk verschil tussen open- en closed-end fondsen. Een closed-end fonds mag niet zomaar nieuwe aandelen uitgeven. Het winstrecht en dus de waarde per aandeel wordt er lager door en dat is meestal niet wenselijk. Er is, net als bij de handel in andere onderliggende waarden, een grote invloed op de prijsvorming van de vraag en aanbod op het moment dat de transactie plaatsgrijpt. Bij het geven van een order voor een closed-end fonds is het belangrijk om ook een limiet op te geven. Het opgeven van een limiet is overigens bij iedere effectenorder te overwegen.

Een open-end fonds mag wel nieuwe aandelen uitgeven en wel precies zoveel aan waarde als er nieuw geld in het fonds stroomt. Het fonds wordt daardoor steeds verhandeld om en nabij de intrinsieke waarde. Het gevolg is dan dat er geen invloed meer is op de prijsvorming van de vraag en aanbod op dat moment.

Hoge kosten van fondsen

Uit diverse onderzoeken blijkt overigens dat circa 96% van de fondsen de index niet kunnen verslaan vanwege de hoge kosten. Slimmer is het daarom om passief in ETF’s te beleggen die 1 op 1 de index volgen. ETF’s , ook wel trackers genoemd, zijn om deze reden de afgelopen jaren enorm populair geworden.

Beleggen in fondsen Robeco

Jack Bogle, Oprichter en CEO van The Vanguard Group, de Vanguard Group is overigens 1 van de grootste vermogensbeheerders ter wereld met een belegd vermogen van meer dan 4,9 biljoen dollar (biljoen dus 4900 miljard). Bogle becijferde dat de totale kosten van fondsen liggen tussen 3% en 3,5% per jaar:

Onkosten              1,5%

Transactiekosten 1%

Sales                        0,5%

Tel daarbij de doorgaans slechte timing van 2% en het resultaat is een underperformance van 5% per jaar. Door deze hoge kosten doet 96% van de fondsen het slechter dan index.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Harm van Wijk

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleggingsfonds

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.