long-positie

Wat is een long positie?

Bij een long positie koopt een belegger een effect zoals aandelen, grondstoffen of valuta’s in de verwachting dat deze in de toekomst in waarde zullen stijgen. Dit type belegging vereist dat de belegger het effect gedurende een langere periode – vaak meerdere jaren – aanhoudt. Beleggers kunnen een long positie kopen om te profiteren van potentiële vermogenswinst en/of om zich in te dekken tegen marktvolatiliteit. Deze beleggingsstrategie is er dus op gericht te profiteren van de opwaartse beweging van de koersen.

Long posities bieden beleggers een hefboomwerking en kunnen, mits strategisch beheerd, leiden tot potentieel lucratieve beloningen. Om effectief een long positie in te nemen en deze op langere termijn te handhaven, moeten beleggers een goed begrip hebben van markttrends en -cycli. Daarnaast helpt actuele kennis van relevante voorschriften en wetten ook bij het beheren van risico’s met behoud van kapitaal.

Wat is het verschil tussen long gaan en short gaan?

Long gaan en short gaan zijn twee veelgebruikte termen op de aandelenmarkt. Ze verwijzen naar verschillende beleggingsstrategieën. Long gaan betekent gokken dat een effect in de toekomst in waarde zal stijgen. Short gaan daarentegen betekent wedden dat de waarde van een effect zal dalen.

Om short te gaan, lenen beleggers aandelen en verkopen deze tegen de huidige marktprijs. Ze hopen later hetzelfde effect tegen een lagere prijs terug te kopen. Zo profiteren ze van de prijsdaling van het actief. Long of short gaan hangt uiteindelijk af van de doelstellingen van de belegger. Daarnaast spelen risicotolerantie en visie op de toekomstige koers van aandelen of andere effecten een rol.

Voordelen van een long positie

Het aanhouden van een long positie heeft verschillende voordelen, met name voor beleggers die streven naar vermogensgroei in volatiele markten. Long posities geven beleggers de mogelijkheid om te profiteren van koersstijgingen en toegang tot dividenden indien van toepassing, waardoor meer mogelijkheden ontstaan om te profiteren van opwaartse bewegingen in aandelenprijzen. Door long gaan kunnen belegers tegelijkertijd het risico laag houden, omdat zij vooraf bepaalde take-profit en stop-loss orders kunnen instellen.

Bovendien worden lange posities als eenvoudiger te begrijpen beschouwd vanwege de eenvoudige opzet van “laag kopen en hoog verkopen”. Ten slotte worden beleggers in hun besluitvorming niet beperkt door maximale winst– of verliesparameters, aangezien een lange positie alleen onderhevig is aan opwaartse marktomstandigheden zonder voorspelbare maximumlimiet op de upside van een transactie. Daarom gebruiken veel handelaren long posities als een betrouwbare manier om hun beleggingsportefeuille te laten groeien.

Nadelen van een long positie

Het aanhouden van een long positie kan nadelen hebben, zoals grotere verliezen dan bij een short positie. Bij een long positie koopt een belegger tegen een hogere prijs en moet hij prijsschommelingen opvangen voordat hij winst kan boeken. Omdat er geen bovengrens is aan hoe hoog de koers van een aandeel kan gaan, stelt dit de belegger bloot aan onbeperkt risico.

Het kan duur zijn om de aandelen over een lange periode aan te houden, aangezien de kosten stijgen. De belegger heeft meer kapitaal nodig om ze te dekken als de prijzen dalen. Bovendien vergrendelt een long positie een belegger in een aandeel. Dit betekent dat als het aandeel daalt of zijwaarts gaat, de belegger zijn strategie niet kan aanpassen totdat de positie is gesloten. Beleggers moeten long posities zorgvuldig afwegen. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de risico’s ervan niet opwegen tegen mogelijke winsten.

Welke aandelen kun je gebruiken voor een long positie?

Bij een long positie is het belangrijk strategisch en doordacht te werk te gaan bij de selectie van aandelen. Beleggers moeten rekening houden met of het aandeel past bij de bestaande portefeuille of voldoet aan andere criteria. De beste aandelen voor een long positie zijn aandelen die mettertijd in waarde stijgen en voldoende rendement opleveren voor beleggers die de minimale risicodrempel overschrijden.

Bij het onderzoek naar mogelijke beleggingen houden beleggers rekening met factoren zoals prijsgedrag, sectorvooruitzichten, financiële ratio’s en rendementsniveaus. Voorbeelden van aandelen die vaak voor long posities worden gebruikt zijn blue-chipaandelen zoals IBM, Microsoft of Coca-Cola, vanwege hun stabiele aandelenkoersen. Technologieaandelen zoals Amazon of Tesla kunnen snel in waarde stijgen. Dividendaandelen zoals Johnson & Johnson of Apple bieden een gestage inkomstenstroom. Small-capaandelen zoals Clorox of BJ’s Wholesale Club doen het vaak beter dan grotere aandelen vanwege hun hogere risico en grotere potentiële opbrengsten.

Alle beleggers moeten de markt grondig onderzoeken voordat ze beslissen over een belegging en een portefeuille samenstellen die het beste past bij hun behoeften en doelstellingen.

meer weten over succesvolle strategieën?

Long gaan kan een nuttige strategie zijn om toe te passen. Lees ons e-book over
de 16 meest succesvolle strategieën ter wereld voor meer informatie.

Download gratis e-book