Short gaan: wat is het, voor wie is het en mag het eigenlijk wel?

Short gaan is een manier van beleggen die tegenwoordig erg populair is. Bij deze beleggingsvorm probeer je te profiteren van dalende koersen. Je verkoopt effecten, die je zelf niet eens in je bezit hebt. Short gaan lijkt allemaal erg ingewikkeld en ondoorzichtig, maar in feite is het vrij simpel en ook voor de beginnende belegger heel goed uit te voeren. Is short gaan misschien ook iets voor jou? In dit artikel kom je daar achter.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Wat is short gaan?

Het klinkt natuurlijk een beetje vreemd: aandelen verkopen die je niet bezit. Toch is dit wel degelijk mogelijk. Je leent namelijk aandelen (bijvoorbeeld via een bank of een broker), want je hebt ze niet in je bezit. Als belegger speculeer je zo op een mogelijke koersdaling van een bepaald aandeel (voor het gemak gaan we hier even uit van aandelen, maar het kan ook om andere effecten gaan).

Je verwacht dat de koers gaat dalen

Short gaan begint met het verkopen van aandelen waarvan je verwacht dat de koers gaat dalen. Je leent deze aandelen van je broker of je bank en verkoopt ze direct. Vervolgens wacht je af wat de koers van het aandeel gaat doen. Op het moment dat deze gaat dalen, koop je de geleende aandelen terug voor de lagere prijs en geeft de aandelen weer terug.

De broker die de aandelen uitleent aan jou, leent deze zelf ook weer van beleggingsfondsen of van grotere institutionele beleggers die helemaal niet van plan zijn om ze te verkopen. Ze lenen de aandelen alleen maar even uit.

Short gaan in aandelen heeft ook een toegevoegde waarde voor beurskoersen. Wanneer het niet kan op een bepaalde beurs, wijken de shorters gewoon uit naar één van de grote internationale beurzen. In Zweden werd het bijvoorbeeld verboden. Alternatief was toen handelen in aandelenopties, meer bepaald in put-opties. De volatiliteit op de optiemarkt nam toe wanneer shorting aandelen niet mogelijk was. De oorzaak daarvan moet volgens de auteurs niet uitsluitend gezocht worden bij een verkeerde prijszetting van de aandelenkoersen(1).

Maar de effecten zijn niet altijd heel groot. In september 2008 verbood de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tijdelijk de meeste shortverkopen in bijna 1.000 financiële aandelen. Wat was het effect van deze ingreep? Dat effect bleek relatief beperkt te zijn, alleszins wat betreft de grotere aandelen. Hun koersen leken niet of nauwelijks te worden beïnvloed door het verbod. Dat lag anders in het geval van de kleinere aandelen, waar de handel wel tijdelijk werd verstoord door het verbod op short gaan(2).

Dus het verbod kan iets doen of niets doen, maar wat doet short gaan met de beurskoersen? In 2007 bleek dat de vraag naar short gaan een belangrijke voorspeller bleek van toekomstige aandelenrendementen. Een toename van de vraag lag doorgaans aan de basis van een negatief rendement van 2,98% de maand nadien. De bewegingen in de koers van het aandeel in kwestie waren sterker in een omgeving waarin minder informatie verkrijgbaar was. De conclusie luidde dan ook dat informatie over short gaan bijdraagt tot een betere informatieverstrekking op de beurzen(3).

Het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs is je winst als belegger. Daarbij is de broker of bank natuurlijk niet gek. Die gaat niet zomaar voor jou aandelen kopen en verkopen. Daar wil hij een kleine) vergoeding voor hebben.

Short gaan in Shell

Short gaan: een voorbeeld

We gaan het uitleggen via een praktijkvoorbeeld. Door de coronacrisis werken heel veel mensen thuis en zijn er minder auto’s op de weg. Er wordt dus minder getankt en dus ook minder benzine verkocht. Er kan daarom een koersdaling van het aandeel Shell plaatsvinden, zo heb je bedacht. Je besluit om short te gaan met aandelen van Shell.

Stel: een aandeel van Shell kost op het moment 30 euro per aandeel. Je leent nu van je bank of broker een aandeel van Shell en je verkoopt dit direct voor 30 euro. Inderdaad komt je voorspelling uit en zakt de koers van Shell naar 10 euro. Aangezien je het aandeel geleend hebt, moet je de aandelen natuurlijk ook weer teruggeven aan je bank of broker.

Dat doe je dus ook. Je koopt een aandeel Shell voor 10 euro en die geef je terug aan je broker. Het verschil van twintig euro is voor jou. Daarnaast wil de broker ook nog een bedrag voor het lenen van het aandeel, bijvoorbeeld 0,01 euro. Uiteindelijk is je winst dus twintig min 0,01 is 19,99 euro. Je handelt dus in aandelen zonder ze zelf in handen te hebben. Je leent ze alleen even om te profiteren van de verwachte koersdaling.

Wat is naakt short gaan?

Het is ook mogelijk om short te gaan zonder dat je de aandelen daadwerkelijk leent van de broker of de bank. Deze vorm van short gaan, noemen we naked short gaan of naakt short gaan. Het enige wat je doet, is speculeren op de koersdaling.

Er is dan vaak ook een (korte) looptijd aan deze manier van short gaan verbonden. Door deze korte looptijd word je als short seller dan ook weleens gedwongen om aandelen terug te kopen, terwijl de koersen nauwelijks of niet gedaald zijn of zelfs zijn gestegen. Dit brengt wel een risico met zich mee.

Veel mensen in de beleggingswereld zijn niet zo enthousiast over deze manier van short gaan. Het klinkt natuurlijk ook een beetje onwerkelijk dat je handelt in aandelen die je helemaal niet hebt geleend of hebt gezorgd dat je deze kan lenen. In veel landen is naakt short gaan dan ook niet toegestaan omdat dit kan resulteren in het niet kunnen leveren.

In 2016 is er een onderzoek uitgevoerd naar het rendement van short gaan. Hierin werd het rendement, de orderstroom en de marktomstandigheden in de minuten vóór, tijdens en na shortverkopen op NYSE en Nasdaq onderzocht. Analyse leverde twee verschillende soorten shorttransacties op: die welke liquiditeit verschaffen en die welke liquiditeit opslorpen.

De eersten treden op wanneer de spreads ongewoon breed zijn, de tweede wanneer de spreads klein zijn. Deze resultaten ondersteunen een concurrerend rationeel verwachtingsmodel waarbij zowel marketmakers als geïnformeerde handelaren short gaan, hetgeen aangeeft dat deze twee verschillende types van short selling een integraal onderdeel zijn van zowel prijsvorming als liquiditeitsverschaffing(4).

Short gaan: de voordelen

Het heeft veel voordelen om short te gaan. De belangrijkste noemen we hieronder.

Short gaan kan je in een dalende markt

Op zich is het wel bijzonder: speculeren op een dalende koers. In de meeste gevallen koop je aandelen, omdat je hoopt dat de koersen gaan stijgen. Dat is bij short gaan dus niet het geval. Daarom is deze manier van beleggen zeer aantrekkelijk in economisch mindere periodes of bij bedrijven waarvan je verwacht dat deze (verder) gaan dalen.

Koersen dalen snel

Met short gaan profiteer je van dalende koersen. Waar stijgende koersen in het algemeen erg langzaam bewegen, zie jij bij dalende koersen vaak het tegenovergestelde. Als een koers eenmaal daalt, gaat dat meestal relatief snel. Je kunt dus sneller een grotere winst behalen met short gaan.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Short gaan: de nadelen

Vanzelfsprekend heeft short gaan ook nadelen. Ook hier noemen we de belangrijkste.

Dividenden

Als je aandelen hebt en het bedrijf maakt winst dan keert het bedrijf dividend uit (een deel van de winst). Het kan gebeuren dat in de periode van short gaan de onderneming dividend uitkeert. In dat geval moet je het dividend terugbetalen.

Rente

Bij short gaan leen je de aandelen waarvan je verwacht dat de koers zal dalen. Voor dit lenen betaal je rente aan degene van wie je de aandelen leent. Deze rentepercentages verschillen per aanbieder. Het is verstandig om uit te zoeken of en bij welke broker je het beste kunt lenen.

Short squeeze

Als er veel belangstelling is voor bepaalde aandelen dan kan het gebeuren dat er een zogenaamde short squeeze ontstaat. Dat wil zeggen dat de aandelen ineens hard gaan stijgen om dat iedereen de aandelen koopt, onder andere om deze terug te kunnen leveren. In plaats van te dalen, gaan de koersen juist omhoog, en heel hard, omdat iedereen die short zat zijn verlies wil beperken en dat is nou net wat je niet wilt. Dit is een domino effect.

Verlies bij stijgende koersen

Bij short gaan probeer je te profiteren van dalende koersen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een koers juist niet daalt, maar stijgt. Dan heb je dus verlies in plaats van winst. Dit is het risico dat je neemt bij short gaan. Denk bijvoorbeeld aan een overnamebod door een bedrijf die vindt dat dit bedrijf te goedkoop is geworden. Een overnamebod wordt doorgaan gedaan met een premie van circa 30% op de huidige koers, dus dan stijgen de aandelen plotseling 30%. Jij moet dan de aandelen terugkopen met een 30% hogere prijs.

Aandelen worden niet uitgeleend

Het kan gebeuren dat aandelen door bepaalde beleggers niet meer uitgeleend worden. Op zo’n moment is short gaan vrijwel onmogelijk, vooral als het om grote partijen aandelen gaat. Gelukkig heb je als particuliere belegger hier in de praktijk weinig last van. Veel brokers bieden hun klanten ook niet de mogelijkheid om short te gaan.

Kritiek op short gaan

Op short gaan is in het verleden de nodige kritiek ontstaan. Als een bedrijf in moeilijkheden komt, is het aantrekkelijk voor short sellers, omdat de verwachting groot is dat de koers van dit bedrijf gaat dalen. Het bedrijf zelf is vaak niet zo blij met de short sellers, omdat dit de positie van het bedrijf nog meer kan laten dalen. Ze zien short gaan als het profiteren van het leed van anderen.

Je leent bij short gaan immers aandelen van het bedrijf, maar verkoopt ze direct. Per saldo schiet het bedrijf er dus niets mee op en kan zelfs verder in de problemen komen bijvoorbeeld wanneer ze nieuwe aandelen willen uitgeven. Daarom wijzen veel bedrijven naar short sellers als oorzaak van hun dalende koers. De oorzaak dat het bedrijf niet goed loopt, ligt echter vaak bij het bedrijf zelf.

Op het moment dat veel short sellers aandelen terugkopen, stijgen de koersen en de ‘gewone’ beleggers vinden dit aantrekkelijk en gaan zij die ook kopen. De short sellers kunnen dus een extra boost geven want dit zijn gegarandeerde kopers. Ze moeten vroeg of laat de stukken weer teruggeven. Je kan dus eigenlijk zeggen dat short sellers zorgen voor extra handel en dus liquiditeit wat in het voordeel is van alle beleggers.

Is short gaan toegestaan?

Het antwoord op deze vraag is: ja, dit is toegestaan, maar niet in alle gevallen en ook niet in alle landen. In economisch slechte tijden, zoals de kredietcrisis van 2008, wordt short gaan soms (tijdelijk) verboden door de toezichthouders. Immers de koersen dalen al behoorlijk door de slechte economie en volgens de toezichthouders wordt de markt alleen maar onrustiger als veel beleggers dan ook nog eens short gaan. In de praktijk zien we overigens dat dit soort maatregelen geen of zelfs een negatief effect hebben.

Beleidsmakers (politici) zijn vaak niet blij met short gaan, omdat ze het lastig vinden dat er geld verdiend wordt op de beurs, terwijl het slecht gaat met de economie van het land. Door short gaan zouden de koersen nog verder onderuitgaan en zouden bedrijven die op omvallen staan, het laatste duwtje richting afgrond krijgen. Toch is hier in de praktijk weinig bewijs voor te vinden (bron: www. veb.net)

Toch zie je vaak dat short gaan verboden wordt in economisch zwakkere tijden. De reden hiervoor is dat men ervanuit gaat dat, door het verbod op short gaan, de markt weer wat stabiliseert. Daarnaast is het ook aan regels gebonden in de Europese Unie.

Het kan ook gebeuren dat een toezichthouder short gaan verbiedt op bepaalde effecten (zoals in Duitsland). Ook zijn er landen waar het niet verboden is, maar je als short seller wel je positie kenbaar moet maken (dit gebeurt in Groot-Brittannië). Zo wordt het doorzichtiger voor de toezichthouders.

Wat zijn goede omstandigheden voor short gaan?

Er zijn verschillende momenten die heel geschikt zijn om short te gaan. Timing is namelijk essentieel. We noemen hieronder een aantal belangrijke momenten.

Short gaan tijdens een economische crisis

Een economische crisis is bij uitstek geschikt om short te gaan, omdat er dan heel veel koersen dalen. Het wordt helemaal aantrekkelijk als handelaren ook nog eens in paniek raken. Daarom zie je vaak dat tijdens een economische crisis short gaan verboden wordt. Voorbeelden van economische crises zijn bijvoorbeeld de kredietcrisis in 2008 en de huidige coronacrisis.

Short gaan tijdens slecht economisch nieuws

Het gebeurt regelmatig dat er slecht nieuws is over een bepaald bedrijf. Een voorbeeld hiervan is dat veel autobedrijven enige jaren geleden te maken kregen met het zogenaamde “emissieschandaal”. Hun auto’s bleken meer schadelijke stoffen uit te stoten dan tijdens de testen bleek.

Hierdoor daalden de koersen van deze bedrijven, omdat veel aandeelhouders weinig tot geen vertrouwen meer hadden in de financiële toekomst van deze bedrijven. Voor short sellers is dit een ideaal moment om short te gaan.

Short gaan tijdens slechte bedrijfsresultaten

Bedrijven maken regelmatig de resultaten bekend. Het kan best zijn dat op zo’n moment blijkt dat een onderneming veel slechtere resultaten laat zien dan verwacht. Voor short gaan is dit een goed moment, aangezien de koers van dat bedrijf waarschijnlijk zal dalen. Vaak zien we dat bedrijven die het slecht doen, het slecht blijven doen. Denk aan Fortis of SNS. Door het volgen van de trend, kan je proberen te profiteren van een verdere daling.

Short gaan op verschillende beurzen

Er zijn aandelen van bedrijven die op meerdere beurzen worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is het aandeel Unilever dat zowel op de Amsterdamse als de Engelse beurs staat genoteerd. Het komt soms voor dat hetzelfde aandeel op de ene beurs een fractie hoger genoteerd staat dan op de andere.

Hier kun je als short seller van profiteren door short te gaan op het hoogste genoteerde aandeel. Je koopt deze op de beurs die het hoogst genoteerd staat en verkoopt deze op de beurs waar het aandeel lager genoteerd staat. Voor deze manier moet je wel over hele snelle computers beschikken. Vaak is dit voor een particuliere belegger niet weggelegd.

De risico’s afdekken

Het afdekken van bepaalde risico’s heet in de beleggingswereld ook wel ‘hedgen’. Je kunt hedgen wel vergelijken met het afsluiten van een verzekering. Door het afsluiten van een verzekering verklein je risico’s, maar daar moet je wel voor betalen. Met hedgen werkt dit in principe net zo.

Als je veel in buitenlandse valuta’s handelt, kan je je bijvoorbeeld ‘verzekeren’ tegen een koersdaling. Je betaalt hier natuurlijk wel voor en dit gaat ten koste van je eventuele winst. Je dekt je dus in tegen risico’s, maar je beperkt ook je winst. Je kan ook de risico’s van je portefeuille afdekken door aandelen te kopen die in een stijgende trend zitten en short te gaan op aandelen die in een dalende trend zitten. Ook kan je short gaan in de index, zoals de AEX-index zodat je per saldo een neutrale positie hebt. Als je instaat bent om de sterkste aandelen te selecteren, dan profiteer je van deze stijgende aandelen en heb je met het short gaan op mindere sectorgenoten of de index je risico (deels) afgedekt.

Is short gaan iets voor mij?

Short gaan werkt toch iets anders dan het daadwerkelijk kopen van aandelen (ook wel ‘long gaan’ genoemd en is daardoor minder geschikt voor de beginnende belegger. Je loopt met short gaan toch meer risico dan met ‘gewoon’ aandelen kopen. Aandelen stijgende gemiddelde in twee derde van de tijd en in een derde van de tijd zitten ze in een dalende trend. Timing en het hebben van een bewezen succesvolle strategie, zoals de Trading Navigator is dan van groot belang.

Met de risico’s moet je als belegger wel om kunnen gaan. Daarnaast moet je wel de nodige kennis en ervaring hebben in de beleggingswereld. Daarom is het vooral geschikt voor de gevorderde belegger, die wil profiteren van de dalende koersen of risico’s wil afdekken.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze infographic als geheugensteuntje:

short gaan

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426607002397
  2. https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/26/6/1363/1595651
  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2007.01269.x
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X16300824
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.