Beleggen in de top 30 REIT aandelen voor 2024

Beleggen in de top 30 REIT aandelen voor 2024

REIT’s – of Real Estate Investment Trusts – kunnen gemakkelijk toegang bieden tot investeringen in commercieel onroerend goed. Niet verwonderlijk dus dat ze vooral in de VS razend populair zijn, wat uiteraard ook te maken heeft met het grote aanbod aan beschikbare REIT’s.

Inhoudsopgave

REIT’s hebben een lange geschiedenis van betere prestaties dan directe vastgoedbeleggingen.

“Van 1977 tot 2010 hebben REIT’s bijvoorbeeld jaarlijks meer dan 12% geretourneerd. Dit is in vergelijking met het rendement van grofweg 10% van de S&P 500 en het rendement van 6% – 8% van particuliere vastgoedfondsen in dezelfde periode. En de afgelopen vijf jaar hebben REIT’s een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 9% behaald, terwijl het gemiddelde rendement op jaarbasis van directe vastgoedbeleggingen op of onder de 8% ligt.” zo meldde Forbes.

REIT’s zijn een handig middel voor gewone beleggers om te investeren in eigendommen die anders ontoegankelijk zouden zijn. En het is mogelijk om op elk moment de aandelen er van te kopen en te verkopen. Bovendien bieden de meeste REIT’s een aantrekkelijk dividendrendement, omdat ze vrijwel de gehele winst uitkeren in de vorm van dividend.

 

REIT’s hebben vaak langlopende huurovereenkomsten met huurders, wat kan helpen om huurinkomsten en betaalde dividenden relatief betrouwbaar te maken. Daarnaast kan door huurindexering of alleen opwaartse huurherziening een groeiend inkomen worden gerealiseerd.

 

Ze zijn echter ook gevoelig voor de ups en downs van de economische cyclus. Bepaalde segmenten van de vastgoedmarkt kunnen te maken krijgen met overcapaciteit, wat resulteert in dalende huurprijzen of leegstaande panden die de inkomsten van beleggers verminderen en de waarde doen afnemen.

 

Op korte termijn hebben REIT’s daarom de neiging om enigszins te correleren (op en neer gaan in prijs) met aandelen in relatie tot de economische cyclus. Ze worden ook beïnvloed door de obligatiemarkt. Toch hebben ze hun eigen dynamiek en kunnen ze  diversificatievoordelen bieden.

 

REIT’s bieden over het algemeen een goed rendement vergeleken met hoogwaardige obligaties (uit de categorie Investment Grade). Ze zijn vooral interessant voor inkomenszoekers, hoewel de combinatie van inkomsten en huurgroei aantrekkelijk kan zijn voor alle beleggers.

 

REIT’s betalen geen vennootschapsbelasting of vermogenswinstbelasting op hun vastgoedbeleggingen, maar moet in ruil daarvoor 90% van hun winst in de vorm van dividenden worden uitbetaald.

 

Waar u op moet letten bij het onderzoeken van REIT’s in 2024? Er zijn drie belangrijke kenmerken van een REIT: het aangeboden dividendinkomen (ook bekend als het rendement) de kapitaalwaarde van de portefeuille (ook bekend als de intrinsieke waarde) en het bedrag van de uitstaande schuld.

 

Rendement is een functie van de betaalde prijs voor aandelen en het niveau van het betaalde inkomen en wordt uitgedrukt als een percentage. Een REIT die bijvoorbeeld 10 eurocent aan inkomsten per aandeel per jaar levert en die op een koers van 2 euro noteert, heeft een rendement van 10/200 x 100 = 5%.

 

De opbrengsten zijn uiteraard variabel en niet gegarandeerd omdat ze worden berekend met behulp van deze twee bewegende delen, betaalde prijs en inkomen. Hoewel het verleidelijk lijkt, kan het zeer onverstandig zijn om alleen te beleggen in de REIT’s die de hoogste dividenden uitbetalen.

 

Een hoog rendement kan namelijk een teken zijn dat de REIT, of de sector waarin ze actief is, onder druk staat. Misschien is inkomensgroei onwaarschijnlijk of, erger nog, een daling van het huurrendement of hoge niveaus van dure schulden.

 

De intrinsieke waarde (NAV) is een maatstaf voor de waarde van de activa in eigendom. Als de eigendommen van de REIT, minus eventuele schulden, bijvoorbeeld 100 miljoen euro waard zijn en er 10 miljoen aandelen in omloop zijn, bedraagt de NAV per aandeel 10 euro.

 

De NAV kan dalen of stijgen volgens veranderende waarderingen op de vastgoedmarkt of kan mogelijk stijgen door succesvolle ontwikkelingsactiviteiten. Cruciaal is dat de aandelenkoers van een REIT kan worden verhandeld tegen een premie of een korting op de vermelde NAV. Dit kan variëren naargelang beleggers een optimistischer of pessimistischer beeld hebben van de vooruitzichten voor de onderliggende activa, het algemene economische klimaat of de kwaliteit en vaardigheden van de beheerders.

 

Over het algemeen bewegen REIT-aandelenkoersen in lijn met de NAV, maar het sentiment kan wisselen. Het kopen van een aandeel tegen een premie kan riskant zijn omdat positieve gevoelens kunnen afbrokkelen.

 

Omgekeerd biedt kopen met korting geen garantie op een stijging van de koers. Het sentiment kan om zeer goede redenen laag zijn. Er kan bijvoorbeeld worden verwacht dat de NAV daalt, of dat er onderliggende problemen zijn binnen de sector waarin de REIT actief is.

 

Schuld is een andere overweging voor beleggers. De schuld van een REIT of ‘gearing’ wordt gemeten aan de hand van de loan-to-value (LTV)-ratio, die leningen vergelijkt met NAV. Hoe hoger de ratio, hoe meer schulden, wat over het algemeen neerkomt op meer risico.

 

Het werkt op dezelfde manier als de LTV-berekening voor een hypotheek. Als de waarde van uw huis 400.000 euro en uw hypotheek 300.000 euro is, dan bedraagt de LTV 75%.

Het benutten van rendement via schulden is gunstig in een stijgende markt, maar het is geen eenrichtingsverkeer. Vastgoedprijzen dalen en stijgen tegen de achtergrond van brede economische trends en specifieke branchefactoren.

 

Naarmate de waarderingen veranderen en de schuld wordt vastgezet, kan een REIT met een hoog schuldniveau zijn LTV zien stijgen als zijn portefeuille waarde verliest en uiteindelijk zelfs in financiële problemen komen.

 

Verlies aan huurinkomsten kan ook moeilijker te dragen zijn als er aanzienlijke schulden zijn die moeten worden afbetaald. Als zodanig zouden REIT’s niet te veel gearing moeten hebben.

 

Hoe REIT’s te kiezen

Er zijn tientallen REIT’s genoteerd op de Europese beurzen (waar ze meestal vastgoedfondsen worden genoemd), aan de London Stock Exchange, maar vooral op de Amerikaanse beurzen. Vanwege het brede aanbod beperken we ons hier tot de VS.

 

De vastgoedfondsen zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Grote ‘generalistische’ REIT’s bieden toegang tot een breed scala aan vastgoedtypes, terwijl meer gespecialiseerde REIT’s zich richten op onroerend goed op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijnen.

 

Een diversiteit aan branchetypes en huurdersbestand helpt generalistische REIT’s te beschermen tegen een neergang in een bepaald gebied. Een grote, gediversifieerde portefeuille kan echter moeilijker te beheren zijn en vereist een breed scala aan vaardigheden.

 

Ondertussen zijn specialisten meer blootgesteld aan marktomstandigheden in een niche-industrie, wat meer risico kan inhouden voor de REIT in kwestie. Al kan het toepassen van specialistische expertise op een bepaald gebied met een doordachte strategie veel opleveren.

 

Beleggers zouden daarom moeten overwegen om een portefeuille van REIT’s op te bouwen in plaats van veel geld in één enkele REIT te stoppen. Diversificatie loont ook in dit geval. Dat is vooral het geval wanneer wordt gekozen voor sommige gespecialiseerde, esoterische opties. Zoals bij elke belegging in een enkel aandeel, is een langetermijnvisie essentieel en moeten beleggers ervoor zorgen dat ze een bewezen succesvolle strategie hebben om ze te selecteren.

 

De inflatie– en rentevooruitzichten zullen in de toekomst cruciaal blijven. Hogere obligatierendementen zouden kunnen wegen op de vastgoedwaarderingen, hoewel aantoonbare kortingen op de NAV enige buffer hiertegen bieden. Daarnaast zijn er gebieden op de vastgoedmarkt waar de vooruitzichten bijzonder moeilijk zijn, zoals winkels en kantoren.

 

Over het algemeen is het bezit van activa van goede kwaliteit meer dan ooit belangrijk. Bij een economische neergang, zelfs in het geval van een beperkte, zullen de beleggers waarschijnlijk de voorkeur geven aan geschikt, ‘eersteklas’ onroerend goed boven meer perifere of marginale activa die eerder zullen worstelen met de vraag of met slechte huurders.

 

Een ander probleem voor eigenaren van fysiek vastgoed is de regelgeving rondom klimaatverandering. Commercieel onroerend goed zal moeten voldoen aan energie-efficiëntienormen, wat een steeds grotere uitdaging zal zijn voor eigenaren van oudere eigendommen met een lage rating.

 

In sommige gevallen kunnen aanzienlijke investeringen nodig zijn om ze op peil te krijgen, en dit kan ten koste gaan van de winst. Ondertussen zullen eigendommen met sterke ESG-referenties waarschijnlijk de voorkeur gaan genieten van huurders.

 

Wat mogen we verwachten van de sector van de REIT’s in 2024?

Het voorspellen van specifieke gebeurtenissen of trends in de toekomst, zoals de verwachtingen voor de Real Estate Investment Trusts (REIT’s) sector in 2024, blijft onzeker vanwege de dynamiek van de markt, economische factoren en geopolitieke ontwikkelingen. Echter, op basis van huidige trends en economische vooruitzichten, kunnen enkele algemene verwachtingen voor de REIT’s sector in 2024 worden overwogen.

 

Als de economieën wereldwijd blijven herstellen van de impact van de COVID-19-maatregelen, zou de vastgoedmarkt positief kunnen reageren. Verbeterende economische omstandigheden kunnen de vraag naar vastgoed vergroten, wat gunstig kan zijn voor REIT’s.

 

Het rentebeleid van centrale banken, met name de Amerikaanse Federal Reserve, kan een aanzienlijke invloed hebben op REIT’s. Een verandering in het rentebeleid kan de financieringskosten beïnvloeden en de aantrekkelijkheid van REIT’s als inkomsten genererende beleggingen beïnvloeden. Een renteverlaging heeft een positief effect op de sector, een renteverhoging een negatief effect.

 

De prestaties van verschillende vastgoedsectoren binnen de REIT’s kunnen variëren. Sectorspecifieke factoren, zoals de vraag naar commercieel vastgoed, residentieel vastgoed, gezondheidszorgvastgoed of industrieel vastgoed, zullen waarschijnlijk de algehele prestaties van de REIT-sector beïnvloeden.

 

Technologische vooruitgang, zoals de groei van e-commerce en de verschuiving naar meer flexibel werken, kan de vraag naar bepaalde soorten vastgoed beïnvloeden. REIT’s die zich aanpassen aan deze veranderingen kunnen mogelijk beter presteren. Denk daarbij ook aan AI.

 

De focus op milieu, maatschappij en governance (ESG) wordt steeds belangrijker in de vastgoedsector. REIT’s die duurzaamheidsinitiatieven omarmen en rekening houden met ESG-factoren, kunnen aantrekkelijker worden voor beleggers.

 

Geopolitieke gebeurtenissen en internationale economische ontwikkelingen kunnen de wereldwijde financiële markten beïnvloeden, wat indirect de REIT’s sector kan beïnvloeden. De volgende REIT’s staan op onze radar:

1.   American Tower Corporation (NYSE: AMT)

American Tower Corporation is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in het beheer en de exploitatie van draadloze en communicatie-infrastructuur. Deze worden verhuurd aan draadloze communicatiebedrijven. Deze bedrijven gebruiken de infrastructuur voor het plaatsen van antennes en apparatuur om mobiele communicatiediensten te leveren.

 

Het bedrijf heeft een wereldwijde aanwezigheid met operaties in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, India, Brazilië, Mexico en diverse Europese landen. Deze internationale diversificatie draagt bij aan de veerkracht en groeimogelijkheden van het bedrijf.

 

American Tower beheert een diverse portefeuille van communicatie-infrastructuur, waaronder communicatietorens, daken, en andere faciliteiten. Het bedrijf bedient verschillende sectoren, waaronder mobiele telecommunicatie, breedband, radio- en televisie-uitzendingen.

 

Het bedrijf heeft een sterke groeistrategie gehanteerd, waarbij het voortdurend investeert in het uitbreiden van zijn infrastructuurportfolio, het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en het betreden van nieuwe markten om te profiteren van de groeiende vraag naar draadloze communicatie.

 

American Tower genereert passieve inkomsten uit langetermijnhuurovereenkomsten met draadloze serviceproviders. Deze stabiele inkomstenstroom maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een investering met inkomstendividenden.

 

Het bedrijf blijft profiteren van technologische vooruitgang, waaronder de uitrol van 5G-netwerken. De groeiende vraag naar connectiviteit en de toenemende gegevensconsumptie stimuleren de vraag naar de diensten van American Tower.

 

American Tower Corporation speelt een cruciale rol in de ondersteuning van draadloze communicatienetwerken over de hele wereld. Beleggers volgen de prestaties van het bedrijf vaak als een indicator van de bredere trends in de communicatie- en technologiesector.

 

2.   Prologis, Inc. (NYSE: PLD)

Prologis is een toonaangevende wereldwijde vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in logistiek en distributiecentra. Het bedrijf staat bekend als een van ’s werelds grootste vastgoedbedrijven, gespecialiseerd in industrieel vastgoed. Het bedrijf bezit, ontwikkelt en beheert logistieke faciliteiten, distributiecentra en magazijnen.

 

Prologis heeft een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid met activa in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Deze geografische diversificatie stelt het bedrijf in staat om te profiteren van internationale handelsstromen en wereldwijde logistieke trends.

 

De groei van e-commerce heeft de vraag naar logistieke ruimte vergroot en Prologis heeft geprofiteerd van deze trend. Het bedrijf werkt vaak samen met e-commercegiganten en andere logistieke bedrijven om hen state-of-the-art distributiefaciliteiten te bieden.

 

Prologis maakt gebruik van geavanceerde technologieën om de efficiëntie van zijn vastgoedactiviteiten te verbeteren. Dit omvat het gebruik van data-analyse en kunstmatige intelligentie om betere beslissingen te nemen met betrekking tot vastgoedbeheer en operaties.

 

Als beursgenoteerd bedrijf op de New York Stock Exchange (NYSE) wordt Prologis vaak beschouwd als een solide investering vanwege zijn stabiele inkomstenstroom, langetermijnhuurovereenkomsten en groeipotentieel in de logistieke sector.

 

Prologis speelt een sleutelrol in de ondersteuning van de wereldwijde toeleveringsketens en logistieke netwerken. Beleggers volgen de prestaties van Prologis vaak als een indicator voor de gezondheid van de logistieke en vastgoedmarkt.

 

3.   Simon Property Group, Inc. (NYSE: SPG)

Simon Property Group is een van de grootste vastgoedondernemingen ter wereld, gespecialiseerd in winkelcentra en retailvastgoed. Het bedrijf staat bekend als een marktleider in de vastgoedsector, vooral in de ontwikkeling en exploitatie van winkelcentra. Het bedrijf heeft een aanzienlijke invloed op de detailhandelsmarkt, met een uitgebreide portefeuille van winkelbestemmingen.

 

Het bedrijf bezit en beheert een diverse portefeuille van winkelcentra, premium outlets en andere retailvastgoedprojecten in de Verenigde Staten en wereldwijd. Simon Property Group heeft een sterke aanwezigheid in stedelijke gebieden en populaire toeristische bestemmingen.

 

Simon Property Group heeft zich aangepast aan de opkomst van e-commerce door samen te werken met online retailers en innovatieve technologieën te omarmen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld samengewerkt met e-commercegigant Amazon om afhaalpunten in sommige van zijn winkelcentra te creëren.

 

In reactie op veranderende consumentenvoorkeuren heeft Simon Property Group geïnvesteerd in vernieuwings- en herontwikkelingsinitiatieven om winkelcentra aantrekkelijker te maken. Dit omvat het toevoegen van nieuwe entertainmentopties, restaurants en ervaringsgerichte winkelmogelijkheden.

 

De prestaties van Simon Property Group worden vaak beschouwd als een barometer voor de gezondheid van de retail- en vastgoedindustrie. De aanpassingen aan de veranderende retailomgeving en de focus op diversificatie hebben het bedrijf geholpen relevant te blijven in een dynamische markt.

 

4.   Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX)

Equinix is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van datacenter- en interconnectiviteitsdiensten en speelt een cruciale rol in het faciliteren van digitale connectiviteit voor bedrijven wereldwijd.

 

Equinix staat bekend om zijn focus op interconnectiviteit. Het bedrijf exploiteert een wereldwijd netwerk van datacenters die fungeren als knooppunten voor het samenkomen van bedrijven, cloudproviders, netwerken en technologische ecosystemen. Dit bevordert directe, veilige en snelle connectiviteit.

 

Als een belangrijke speler in de digitale transformatie, faciliteert Equinix connectiviteit met toonaangevende cloudproviders zoals AWS, Microsoft Azure, Google Cloud en anderen. Dit stelt bedrijven in staat om naadloos toegang te krijgen tot cloudservices vanuit Equinix-datacenters.

 

De datacenters van Equinix dienen als hubs waar bedrijven kunnen profiteren van een breed ecosysteem van leveranciers, partners en klanten. Dit stimuleert samenwerking, innovatie en zakelijke groei.

 

Het bedrijf richt zich op zijn ‘Digital Edge’ strategie, gericht op het plaatsen van digitale infrastructuur dichter bij de gebruikers, wat resulteert in verminderde latency en verbeterde prestaties voor applicaties en diensten.

 

Equinix speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de wereldwijde digitale economie door het bieden van de benodigde infrastructuur voor connectiviteit en gegevensuitwisseling tussen bedrijven en technologische ecosystemen. Het bedrijf blijft een belangrijke speler in de snel evoluerende digitale wereld.

 

5.   Welltower Inc. (NYSE: WELL)

Welltower is een toonaangevend Amerikaans vastgoedbedrijf dat zich specialiseert in gezondheidszorgvastgoed. Dit omvat seniorenwoningen, post-acute zorg, langdurige zorgfaciliteiten en medische kantoren.

 

Een aanzienlijk deel van Welltower’s portefeuille bestaat uit seniorenwoningen, waaronder zelfstandige woonruimtes, ondersteunend wonen en geheugenzorgfaciliteiten. Het bedrijf speelt in op de groeiende vraag naar huisvesting en zorg voor ouderen.

 

Welltower streeft naar het aanbieden van een volledig zorgcontinuüm door het aanbieden van vastgoedoplossingen die geschikt zijn voor verschillende zorgbehoeften, van onafhankelijk wonen tot gespecialiseerde zorg.

 

Hoewel voornamelijk actief in de Verenigde Staten, heeft Welltower ook internationale belangen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in gezondheidszorgvastgoedprojecten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

 

De vergrijzing van de bevolking in veel ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten, heeft de vraag naar gezondheidszorgvastgoed doen toenemen. Welltower heeft geprofiteerd van deze demografische trends.

 

Welltower blijft een belangrijke speler in de evoluerende gezondheidszorgvastgoedmarkt, waarbij het inspeelt op de veranderende behoeften van een vergrijzende bevolking en de groeiende vraag naar hoogwaardige zorgfaciliteiten.

 

6.   AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)

AvalonBay Communities is een Amerikaans vastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van appartementencomplexen in de Verenigde Staten.

 

De focus ligt op de ontwikkeling en exploitatie van luxe appartementencomplexen, veelal gelegen in stedelijke en voorstedelijke gebieden. Het bedrijf heeft een diverse woningportefeuille en biedt verschillende typen woningen, waaronder appartementen met één, twee en meer slaapkamers.

 

Het bedrijf is actief in verschillende regio’s in de Verenigde Staten, waaronder de oostkust, de westkust en delen van het Middenwesten. Deze geografische diversificatie stelt AvalonBay in staat om te profiteren van regionale marktomstandigheden en groeimogelijkheden.

 

Het bedrijf legt de nadruk op het creëren van leefgemeenschappen met uitgebreide voorzieningen zoals fitnesscentra, zwembaden, gemeenschappelijke ruimtes en meer. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van AvalonBay-woningen voor huurders.

 

AvalonBay opereert in een competitieve vastgoedmarkt, waarin de vraag naar huurwoningen, rentetarieven en economische omstandigheden van invloed zijn op de prestaties. Marktontwikkelingen, zoals demografische trends en veranderende voorkeuren van huurders, hebben ook invloed op het bedrijf.

 

AvalonBay Communities speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse vastgoedmarkt door hoogwaardige huurwoningen aan te bieden en te reageren op de evoluerende behoeften van huurders.

 

7.   Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR)

Digital Realty Trust is een vooraanstaand Amerikaans vastgoedbedrijf dat zich specialiseert in datacenters en digitale infrastructuur. Het bedrijf biedt fysieke infrastructuur en diensten die essentieel zijn voor organisaties om IT-operaties te ondersteunen, waaronder cloudproviders, technologiebedrijven en ondernemingen.

 

Het bedrijf heeft een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid met datacenters in belangrijke zakelijke markten over de hele wereld, waaronder Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. Deze geografische diversificatie stelt Digital Realty Trust in staat om te profiteren van de groeiende vraag naar datacenterdiensten op internationaal niveau.

 

Digital Realty Trust speelt een cruciale rol in het ondersteunen van hybride cloudarchitecturen en het mogelijk maken van connectiviteit tussen verschillende IT-omgevingen. Het bedrijf biedt faciliteiten waar bedrijven hun IT-infrastructuur kunnen onderbrengen en verbinden met cloudproviders en andere dienstverleners.

 

Het bedrijf heeft een agressieve groeistrategie gevolgd, zowel organisch als door middel van overnames. Deze strategie stelt Digital Realty Trust in staat om zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en in te spelen op de groeiende vraag naar datacenterdiensten.

 

Digital Realty Trust speelt een cruciale rol in de digitale transformatie door betrouwbare en geavanceerde datacenterinfrastructuur te leveren. Het blijft een belangrijke speler in de snel evoluerende digitale economie.

 

8.   Realty Income Corporation (NYSE: O)

Realty Income Corporation, vaak aangeduid als “The Monthly Dividend Company,” is een vooraanstaande Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die bekend staat om zijn focus op stabiele, maandelijkse dividenden. Dit heeft het bedrijf de reputatie gegeven van een betrouwbare inkomstenaandelenkeuze, vooral voor beleggers op zoek naar regelmatige inkomsten.

 

Realty Income bezit een breed scala aan commercieel vastgoed, waaronder winkelcentra, supermarkten, drogisterijen en andere soorten retail- en bedrijfspanden. Deze diversificatie draagt bij aan de stabiliteit van het bedrijf.

 

Het bedrijf streeft naar het sluiten van lange termijn huurovereenkomsten met solide huurders. Veel van deze huurovereenkomsten bevatten bepalingen voor jaarlijkse huurverhogingen, wat bijdraagt aan de potentiële groei van inkomsten.

 

Realty Income hanteert een net lease-structuur, waarbij de huurders verantwoordelijk zijn voor operationele kosten zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen. Dit vermindert de operationele risico’s voor het bedrijf.

 

Het aandeel van Realty Income is populair bij beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen. Het wordt vaak beschouwd als een defensieve investering, vooral in tijden van economische onzekerheid.

 

Realty Income heeft een indrukwekkend trackrecord van het handhaven en verhogen van zijn dividend over een periode van enkele decennia. Dit heeft bijgedragen aan het aantrekken van langetermijnbeleggers.

 

Realty Income Corporation heeft zich gevestigd als een van de meest gerespecteerde vastgoedbeleggingsmaatschappijen vanwege zijn focus op consistente dividendbetalingen en de stabiliteit van zijn vastgoedportefeuille. Het blijft een aantrekkelijke keuze voor beleggers die waarde hechten aan regelmatige inkomsten.

 

9.   Ventas, Inc. (NYSE: VTR)

Ventas is een toonaangevende vastgoedonderneming die zich specialiseert in de gezondheidszorgsector. Het bedrijf concentreert zich op de acquisitie, ontwikkeling en exploitatie van vastgoed in de gezondheidszorgsector. Dit omvat seniorenwoningen, medische kantoren, ziekenhuizen en andere zorggerelateerde faciliteiten.

 

Het bedrijf bezit een diverse portefeuille van gezondheidszorgvastgoed over de hele Verenigde Staten en Canada. Deze portefeuille omvat verschillende soorten eigendommen, waaronder senior housing communities, life science-faciliteiten en ziekenhuizen.

 

Ventas heeft een aanzienlijke aanwezigheid in de sector van seniorenwoningen en exploiteert zowel onafhankelijke als ondersteunende woonfaciliteiten. Ventas richt zich op het bieden van hoogwaardige huisvesting en zorgdiensten voor ouderen.

 

Naast ouderenhuisvesting heeft Ventas geïnvesteerd in life science-faciliteiten die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling in de biowetenschappen, farmaceutica en aanverwante industrieën.

 

Ventas genereert stabiele inkomsten uit langetermijnhuurovereenkomsten met zorgexploitanten. Het bedrijf profiteert van de groeiende vraag naar gezondheidszorgdiensten, met name in verband met de vergrijzende bevolking.

 

10.                 Public Storage (NYSE: PSA)

Public Storage is een van de grootste zelfopslagbedrijven ter wereld, met activiteiten in de Verenigde Staten en internationaal, gespecialiseerd in het aanbieden van zelfopslagfaciliteiten aan particulieren en bedrijven. Deze faciliteiten variëren in grootte en zijn bedoeld voor het opslaan van persoonlijke bezittingen, bedrijfsinventaris en andere items.

 

Het bedrijf beheert een uitgebreid portfolio van vastgoedactiva, waaronder duizenden opslageenheden verspreid over de Verenigde Staten en internationale locaties. Het omvat verschillende soorten opslageenheden om te voldoen aan diverse behoeften.

 

Public Storage is een van de grootste spelers in de zelfopslagsector, met een uitgebreid netwerk van locaties. De schaal van het bedrijf stelt het in staat om kostenefficiëntie te behouden en klanten een breed scala aan opslagopties te bieden.

 

Het bedrijf richt zich op klantgerichtheid door het aanbieden van flexibele huurovereenkomsten, online reserveringen, en gemakkelijke toegang tot opslageenheden. Dit heeft bijgedragen aan een sterke klantenbinding.

 

Zelfopslag wordt vaak beschouwd als een veerkrachtige sector, omdat mensen en bedrijven in verschillende economische omstandigheden behoefte hebben aan extra opslagruimte. Dit heeft bijgedragen aan de stabiliteit van Public Storage als een vastgoedonderneming.

 

Public Storage blijft een belangrijke speler in de zelfopslagmarkt en profiteert van de groeiende vraag naar opslagfaciliteiten. Het bedrijf heeft een lange staat van dienst en blijft zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden om relevant te blijven in de opslagindustrie.

 

11.                 Boston Properties, Inc. (NYSE: BXP)

Boston Properties is een toonaangevend Amerikaans vastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van commercieel vastgoed, met een focus op kantoorruimten. Waaronder kantoorgebouwen, winkelcentra en industrieel vastgoed. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in belangrijke stedelijke markten in de Verenigde Staten.

 

Het bedrijf richt zich voornamelijk op de ontwikkeling en exploitatie van kantoorruimten. Deze ruimten bevinden zich vaak in zakelijke districten van grote steden en bieden moderne, hoogwaardige voorzieningen om aan de behoeften van zakelijke huurders te voldoen.

 

Boston Properties is actief in enkele van de meest prominente vastgoedmarkten in de Verenigde Staten, waaronder New York, Boston, San Francisco en Washington, D.C. Deze steden vertegenwoordigen strategische locaties voor zakelijk en commercieel vastgoed.

 

Boston Properties hanteert een groeistrategie gericht op het verwerven van strategisch gelegen vastgoed, het ontwikkelen van nieuwe projecten en het aangaan van langdurige huurovereenkomsten met gerenommeerde zakelijke huurders.

 

Net als veel vastgoedbedrijven wordt Boston Properties beïnvloed door marktomstandigheden, waaronder de vraag naar kantoorruimte, rentetarieven en economische trends.

 

12.                 Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI)

Crown Castle International Corp is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in het bezit, de exploitatie en ontwikkeling van communicatie-infrastructuur. Het bedrijf bezit en beheert een uitgebreid netwerk van communicatietorens, glasvezelkabels en andere infrastructuurfaciliteiten.

 

Een groot deel van Crown Castle’s activiteiten omvat het bezitten en exploiteren van communicatietorens. Deze torens worden verhuurd aan draadloze carriers en andere telecommunicatiebedrijven voor het plaatsen van antennes en apparatuur om draadloze diensten te leveren.

 

Naast communicatietorens heeft Crown Castle een aanzienlijke aanwezigheid in glasvezelnetwerken. Deze glasvezelinfrastructuur ondersteunt de groeiende vraag naar snelle en betrouwbare breedbandverbindingen.

 

Crown Castle speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de uitrol van 5G-netwerken. Het bedrijf positioneert zich als een belangrijke partner voor draadloze carriers bij het bieden van de nodige infrastructuur voor geavanceerde draadloze diensten.

 

Crown Castle streeft naar het sluiten van langetermijnhuurovereenkomsten met zijn huurders, wat bijdraagt aan de stabiliteit van zijn inkomsten. Deze huurovereenkomsten omvatten vaak bepalingen voor periodieke huurverhogingen.

 

13.                 HCP Inc. (NYSE: PEAK)

Healthcare Property Investors is een vastgoedonderneming die zich specialiseert in gezondheidszorgvastgoed en senior housing. HCP is gespecialiseerd in het bezitten, beheren en ontwikkelen van vastgoed voor de gezondheidszorgsector. Dit omvat medische kantoren, ziekenhuizen, levenswetenschappenfaciliteiten en seniorenhuisvesting.

 

Het bedrijf streeft naar diversificatie door te investeren in verschillende segmenten van de gezondheidszorgvastgoedmarkt. Dit kan onder andere zelfstandige woonzorgfaciliteiten, geassisteerde woonvoorzieningen en medische laboratoria omvatten.

 

Een aanzienlijk deel van HCP’s portefeuille is gericht op seniorenhuisvesting, waaronder zowel onafhankelijke leefgemeenschappen als faciliteiten voor geassisteerd wonen. Het bedrijf speelt in op de groeiende vergrijzing van de bevolking en de vraag naar hoogwaardige zorgvoorzieningen voor ouderen.

 

HCP maakt vaak gebruik van langlopende huurovereenkomsten met zijn huurders, waardoor het een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom genereert. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers op zoek naar vastgoed met langdurige huurverplichtingen.

 

Dit bedrijf speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de gezondheidszorginfrastructuur en de huisvesting van ouderen. Beleggers in vastgoed en de gezondheidszorgsector volgen vaak de prestaties van HCP als een indicator van de ontwikkelingen binnen deze marktsegmenten.

 

14.                 WP Carey Inc. (NYSE: WPC)

WP Carey is een wereldwijde vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in het beheer van vastgoedportefeuilles met een focus op langlopende huurovereenkomsten.

 

WP Carey heeft een netto-lease strategie aangenomen, wat betekent dat ze vastgoed bezitten waarbij de huurder verantwoordelijk is voor operationele kosten zoals onroerendgoedbelasting, verzekeringen en onderhoud. Dit type overeenkomst biedt stabiliteit aan WP Carey’s inkomsten.

 

WP Carey bezit en beheert een diverse portefeuille van commercieel vastgoed, waaronder industriële faciliteiten, kantoren, winkels en magazijnen. Hiermee diversifieert WP Carey zijn blootstelling over verschillende sectoren en locaties.

 

WP Carey heeft een wereldwijde aanwezigheid en is actief in Noord-Amerika, Europa en Azië. Deze internationale diversificatie stelt het bedrijf in staat om te profiteren van verschillende economische cycli en marktvoorwaarden.

 

Een kenmerk van WP Carey’s activiteiten is de focus op langlopende huurovereenkomsten, vaak met een triple-net structuur. Dit biedt stabiliteit en voorspelbaarheid in de inkomstenstroom, wat aantrekkelijk is voor beleggers.

 

WP Carey blijft een prominente speler in de vastgoedsector met een sterke nadruk op stabiele inkomstengeneratie en risicobeheersing. Beleggers waarderen vaak de voorspelbaarheid en consistentie van de inkomstenstroom die voortkomt uit het netto-lease model van het bedrijf.

 

15.                 Essex Property Trust, Inc. (NYSE: ESS)

Essex Property Trust is een vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, acquisitie en het beheer van residentieel vastgoed, met een focus op appartementencomplexen in de Verenigde Staten.

 

Essex bezit en beheert een uitgebreide portefeuille van residentieel vastgoed, voornamelijk bestaande uit appartementsgebouwen. Het bedrijf richt zich op verschillende markten in de Verenigde Staten, waaronder Californië, Washington, Oregon en het zuiden van de VS.

 

Essex Property Trust heeft strategisch vastgoed verworven in diverse regio’s om geografisch gediversifieerd te zijn. De nadruk op markten met sterke economische fundamenten draagt bij aan de stabiliteit van de portefeuille.

 

Essex streeft naar een klantgerichte benadering in de woningsector door te voorzien in de behoeften van huurders en hoogwaardige woonervaringen te bieden. Dit omvat moderne voorzieningen, duurzaamheidsinitiatieven en community-building.

 

Financiële Prestaties: Essex Property Trust heeft historisch gezien solide financiële resultaten behaald, met inkomsten die voortkomen uit huurinkomsten en waardevermeerdering van hun vastgoedportefeuille.

 

Als reactie op veranderende marktomstandigheden past Essex zich aan om concurrentieel te blijven en waarde voor aandeelhouders te genereren. Dit kan het betrekken van nieuwe markten, renovaties of nieuwe ontwikkelingen omvatten.

 

Essex Property Trust blijft een belangrijke speler in de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt. Het bedrijf wordt vaak beschouwd als een investeringsoptie voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan het dynamische en groeiende huurwoningsegment in de Verenigde Staten.

 

16.                 Extra Space Storage Inc. (NYSE: EXR)

Extra Space Storage is een vooraanstaand Amerikaans vastgoedbedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van self-storage faciliteiten. Deze faciliteiten bieden individuen en bedrijven de mogelijkheid om persoonlijke bezittingen, voorraden of archieven op te slaan op een veilige en toegankelijke locatie.

 

Het bedrijf beheert een uitgebreide portefeuille van self-storage faciliteiten verspreid over de Verenigde Staten. De faciliteiten zijn te vinden in stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden, waardoor Extra Space Storage een breed scala aan klanten bedient.

 

De vraag naar self-storage faciliteiten wordt beïnvloed door factoren zoals verhuizingen, renovaties, seizoensgebonden trends en bedrijfsopslagbehoeften.

 

Extra Space Storage speelt een cruciale rol in het voorzien in de groeiende behoefte aan opslagruimte in de Verenigde Staten. Het bedrijf blijft zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen om zijn positie in de self-storage sector te behouden en te versterken.

 

17.                 Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. is een toonaangevende vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, acquisitie en beheer van vastgoed voor de levenswetenschappen- en technologie-industrie. Waaronder biotechnologie, farmaceutica, medische technologie en gezondheidszorg. Het bedrijf ondersteunt organisaties die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling binnen deze sectoren.

 

Alexandria is bekend om zijn campus- en clusterontwikkelingen. Het creëert specifieke locaties waar bedrijven in de levenswetenschappen zich kunnen vestigen en profiteren van nabijheid tot andere bedrijven in dezelfde branche, wat synergieën en samenwerking bevordert.

 

Het bedrijf positioneert zich als een belangrijke speler in de ontwikkeling van innovatiehubs en technologieclusters. Deze hubs fungeren als ecosystemen waarin bedrijven, onderzoeksinstituten en investeerders samenwerken om innovatie en vooruitgang te stimuleren.

 

Het bedrijf heeft een geografisch diverse portefeuille en is actief in belangrijke markten in de Verenigde Staten, waaronder Boston, San Francisco, New York City en San Diego, waar veel van ’s werelds meest vooraanstaande levenswetenschappenbedrijven en onderzoeksinstituten gevestigd zijn.

 

Alexandria Real Estate Equities speelt een cruciale rol in het faciliteren van de groei en innovatie binnen de levenswetenschappen- en technologie-industrie. Het bedrijf blijft een belangrijke speler in de ontwikkeling van vastgoed dat is afgestemd op de specifieke behoeften van bedrijven in deze kennisintensieve sectoren.

 

18.                 Vornado Realty Trust (NYSE: VNO)

Vornado Realty Trust bezit en beheert een diverse portefeuille van vastgoedactiva, waaronder kantoren, winkels, winkelcentra en residentiële eigendommen. Deze diversificatie stelt het bedrijf in staat om te profiteren van verschillende economische cycli.

 

Vornado heeft een sterke focus op de vastgoedmarkt in New York City, met een nadruk op prestigieuze locaties zoals Manhattan. Vornado’s betrokkenheid bij enkele van de meest iconische eigendommen in de stad draagt bij aan zijn prominente positie.

 

Vornado is betrokken bij vastgoedontwikkelings- en herontwikkelingsprojecten. Dit omvat zowel nieuwe constructies als de renovatie van bestaande gebouwen, waarmee het bedrijf waarde toevoegt aan zijn vastgoedportefeuille.

 

Naast kantoren heeft Vornado een aanzienlijke aanwezigheid in de retailsector, met eigendommen zoals winkelcentra en winkelpanden. De focus op retailvastgoed omvat zowel hoogwaardige winkelruimte als winkels op toplocaties.

 

Vornado Realty Trust blijft een invloedrijke speler in de Amerikaanse vastgoedmarkt, vooral in New York City. De strategische focus op diverse vastgoedsegmenten en prestigieuze locaties draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor beleggers.

 

19.                 UDR, Inc. (NYSE: UDR)

UDR, Inc. is een vastgoedonderneming die zich specialiseert in de ontwikkeling, het bezit en het beheer van luxe appartementen, voornamelijk in stedelijke en hoogwaardige markten in de Verenigde Staten

 

UDR bezit en beheert een diverse portefeuille van luxe appartementen in verschillende steden en regio’s, waaronder New York, Washington D.C., San Francisco en Denver. Het bedrijf richt zich op het aanbieden van hoogwaardige woonervaringen.

 

UDR legt de nadruk op stedelijke markten en locaties met sterke economische fundamenten. Deze focus stelt het bedrijf in staat om te profiteren van de vraag naar luxe woningen in dynamische stedelijke omgevingen.

 

UDR streeft naar een klantgerichte benadering door moderne voorzieningen aan te bieden, zoals fitnesscentra, zwembaden en gemeenschappelijke ruimtes, en door technologie te integreren om het gemak voor huurders te vergroten.

 

UDR blijft innovatieve benaderingen implementeren in hun ontwikkelingen, inclusief slimme technologieën en moderne ontwerpen, om aan de verwachtingen van huurders te voldoen en concurrerend te blijven in de markt voor luxe appartementen.

 

UDR blijft een prominente speler in de Amerikaanse markt voor luxe appartementen, en het bedrijf blijft zich richten op het leveren van hoogwaardige woonoplossingen in aantrekkelijke stedelijke locaties.

 

20.                 SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG)

SL Green Realty Corp is een toonaangevend vastgoedbedrijf dat actief is op de commerciële vastgoedmarkt, met een focus op kantoorruimte in Manhattan, New York City. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Manhattan, een van ’s werelds meest gewilde vastgoedmarkten. Dit inclusief iconische gebouwen zoals One Vanderbilt, een wolkenkrabber met kantoorruimte nabij Grand Central Terminal.

 

SL Green bedient een breed scala aan zakelijke huurders, waaronder grote bedrijven en organisaties die kantoorruimte in Manhattan zoeken. De prestaties van SL Green worden beïnvloed door marktomstandigheden, waaronder de vraag naar kantoorruimte, economische trends en vastgoedontwikkelingen in Manhattan.

 

SL Green Realty blijft een prominente speler in de New Yorkse commerciële vastgoedmarkt en speelt een cruciale rol in het vormgeven van de skyline van Manhattan.

 

21.                 Kimco Realty Corporation (NYSE: KIM)

Kimco Realty Corporation is een toonaangevende Amerikaanse vastgoedonderneming die zich specialiseert in de ontwikkeling, acquisitie en beheer van winkelcentra en winkelcentra. Het bedrijf is betrokken bij de volledige levenscyclus van het vastgoed, inclusief ontwikkeling, huur, beheer en verkoop.

 

Kimco heeft een uitgebreide portefeuille van winkelvastgoed in zowel de Verenigde Staten als internationale markten. Het bedrijf opereert in verschillende staten en heeft ook activa in Canada, Mexico en andere landen.

 

Kimco Realty Corporation blijft een belangrijke speler in de commerciële vastgoedsector, waarbij het zich aanpast aan de evoluerende behoeften van retailers en consumenten. Het bedrijf is vaak een indicatie van de gezondheid van de detailhandelsmarkt en de bredere economie.

 

22.                 Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT)

Federal Realty Investment Trust is een toonaangevende Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die zich specialiseert in het bezit, de ontwikkeling en het beheer van winkelcentra en gemengde vastgoedontwikkelingen. Deze projecten omvatten vaak een combinatie van detailhandel, kantoren, woningen en recreatieve voorzieningen.

 

Het bedrijf is actief in strategische markten, waaronder de oostelijke Verenigde Staten, met een sterke aanwezigheid in stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dit stelt Federal Realty in staat om te profiteren van de dynamiek van dichtbevolkte gebieden.

 

Federal Realty streeft naar het aantrekken van hoogwaardige huurders, waaronder bekende nationale en lokale retailers. Dit draagt bij aan de stabiliteit van de inkomstenstroom.

 

Het bedrijf hanteert een langetermijnbenadering bij het ontwikkelen en beheren van zijn vastgoedportefeuille. Hierbij wordt rekening gehouden met trends in consumentengedrag en veranderende behoeften van de gemeenschappen waarin het actief is.

 

Federal Realty Investment Trust blijft een belangrijke speler in de winkelcentra- en gemengd gebruik-vastgoedmarkt, waarbij het zich aanpast aan veranderende consumententrends en een langetermijnvisie hanteert voor duurzame ontwikkelingen.

 

23.                 Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA)

Mid-America Apartment Communities, ook bekend als MAA, is een vastgoedonderneming in de Verenigde Staten die zich richt op de ontwikkeling, verwerving en het beheer van appartementencomplexen. De focus ligt op woningen van hoge kwaliteit, variërend van traditionele appartementen tot luxe en gemeubileerde eenheden.

 

Mid-America Apartment Communities heeft een strategie van regionale diversificatie aangenomen, waardoor het actief is in verschillende markten verspreid over het zuidoosten, zuidwesten, het middelwesten en delen van het westen van de Verenigde Staten.

 

Mid-America Apartment Communities speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse vastgoedmarkt, met een focus op kwalitatieve woningen en gemeenschapsgerichte benaderingen. Het bedrijf blijft profiteren van de vraag naar appartementen in verschillende regio’s.

 

24.                 Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI)

Sun Communities, Inc. is een vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in het bezit, de ontwikkeling en het beheer van gemeenschappen voor fabrikant-geproduceerde woningen, bekend als mobiele en modulaire woningen. Deze gemeenschappen bieden een scala aan voorzieningen en diensten, waaronder recreatieve faciliteiten, clubhuizen en sociale activiteiten.

 

Het bedrijf heeft een uitgebreide portefeuille van woninggemeenschappen verspreid over de Verenigde Staten, voornamelijk gelegen in zonovergoten staten zoals Florida, Californië en Arizona.

 

Sun Communities streeft naar diversificatie in hun gemeenschappen door een breed scala aan voorzieningen aan te bieden, zoals golfbanen, zwembaden, sportfaciliteiten en andere recreatieve mogelijkheden.

 

Sun Communities blijft groeien door middel van acquisities en ontwikkelingen om aan de vraag naar betaalbare huisvesting te voldoen.

 

25.                 Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH)

Invitation Homes Inc. is een vooraanstaand Amerikaans vastgoedbedrijf dat zich richt op het beheer en de exploitatie van eengezinswoningen voor huurders. Het bedrijf richt zich op het bieden van kwalitatieve huurwoningen aan individuen en gezinnen.

 

Invitation Homes heeft een landelijke aanwezigheid en is actief in diverse markten, waaronder stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden. Dit stelt Invitation Homes in staat om te voldoen aan de diverse woonbehoeften van huurders in verschillende regio’s.

 

Invitation Homes opereert in de dynamische huurmarkt, waarin factoren zoals economische omstandigheden, demografische trends en woningvraag van invloed zijn op de prestaties van het bedrijf.

 

Invitation Homes speelt een significante rol in de Amerikaanse huurwoningmarkt door kwalitatieve eengezinswoningen aan te bieden aan huurders in diverse regio’s. De prestaties van Invitation Homes worden nauwlettend gevolgd als een indicator van trends binnen de huurwoningmarkt en de bredere vastgoedsector.

 

26.                 Equity Residential (NYSE: EQR)

Equity Residential is een toonaangevende Amerikaanse vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, acquisitie en beheer van appartementsgebouwen, met een focus op residentieel vastgoed. Het bedrijf heeft een diverse woningportefeuille en biedt appartementen voor diverse huurdersbehoeften.

 

Equity Residential is nationaal actief en heeft eigendommen in grote steden en stedelijke centra over het hele land, waaronder New York, San Francisco, Chicago, Boston en Los Angeles. Het bedrijf profiteert van de vraag naar stedelijk wonen en hoogwaardige huurwoningen. Equity Residential volgt de trends in de vastgoedmarkt en past zijn strategieën aan om te voldoen aan de veranderende behoeften van huurders.

 

27.                 Camden Property Trust (NYSE: CPT)

Camden Property Trust is een toonaangevende Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die zich richt op het bezit, de ontwikkeling en het beheer van appartementsgemeenschappen. De portefeuille omvat een breed scala aan woningtypen, van luxeappartementen tot betaalbare woningen.

 

Het bedrijf heeft een nationale aanwezigheid in de Verenigde Staten, met activa in markten verspreid over het land. Camden richt zich vaak op dynamische stedelijke en voorstedelijke gebieden met sterke economische groei.

 

Camden Property Trust is een belangrijke speler in de residentiële vastgoedmarkt in de VS, met een focus op het bieden van kwalitatieve woonruimte en het voldoen aan de diverse behoeften van huurders in verschillende markten.

 

28.                 Realty Income, The Monthly Dividend Company (NYSE: O)

Realty Income, bekend als “The Monthly Dividend Company,” is een Real Estate Investment Trust (REIT) in de Verenigde Staten, gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen.

 

Realty Income staat bekend om zijn unieke benadering van maandelijkse dividenduitkeringen. Het bedrijf heeft een indrukwekkende geschiedenis van regelmatige, maandelijkse dividendbetalingen, wat het aantrekkelijk maakt voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten.

 

Het bedrijf bezit en beheert een diverse portefeuille van commercieel vastgoed, waaronder winkels, supermarkten en andere retail- en bedrijfsruimten. De portefeuille is verspreid over verschillende sectoren om risico’s te minimaliseren.

 

Realty Income’s focus op regelmatige dividenduitkeringen, langlopende huurovereenkomsten en diversificatie van de vastgoedportefeuille maken het tot een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten in de vorm van maandelijkse dividenden.

 

29.                 Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE: OHI)

Omega Healthcare Investors, Inc. is een vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die gespecialiseerd is in het bezit en de financiering van zorgvastgoed, met een focus op seniorenwoningen en gerelateerde faciliteiten. Zoals seniorenwoningen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en andere medische voorzieningen. Omega Healthcare Investors verhuurt deze panden aan zorgexploitanten.

 

De portefeuille van Omega Healthcare strekt zich uit over de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf maakt vaak gebruik van triple-net-leases, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor operationele kosten zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud. Dit biedt het bedrijf stabiliteit in inkomsten.

 

Omega Healthcare staat bekend om zijn consistent dividendbeleid. Als REIT is het verplicht om het grootste deel van zijn winst als dividend uit te keren aan aandeelhouders, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers op zoek naar inkomstengenererende beleggingen.

 

Omega Healthcare Investors blijft een belangrijke speler in de zorgvastgoedsector, met een focus op het bieden van investeringsmogelijkheden in de groeiende markt voor seniorenzorg en aanverwante diensten. Beleggers houden vaak rekening met de vergrijzingstrends en de vraag naar zorgvastgoed bij het overwegen van investeringen in Omega Healthcare.

 

30.                 EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP)

EastGroup Properties, Inc. is een vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, acquisitie en exploitatie van industrieel vastgoed in de Verenigde Staten. Hun portefeuille omvat distributiecentra, magazijnen, lichte productiefaciliteiten en andere industriële panden.

 

Het bedrijf heeft een strategische focus op zonovergoten staten, zoals Florida, Texas, Arizona en Californië. Deze locaties zijn aantrekkelijk vanwege hun economische groei, bevolkingsdichtheid en logistieke voordelen.

 

EastGroup bedient vaak kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan industriële ruimte. Het biedt flexibele oplossingen om aan de specifieke behoeften van huurders te voldoen.

 

EastGroup Properties blijft een belangrijke speler in de industriële vastgoedmarkt, met een strategische benadering gericht op groeimarkten en flexibele oplossingen voor huurders in het midden- en kleinbedrijf.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.