vastgoedfonds

Wat is een vastgoedfonds?

Een vastgoedfonds, ook wel REIT (Real Estate Investment Trust) genoemd, is een beleggingsfonds dat de investeringen van meerdere beleggers bundelt om als één beursgenoteerde onderneming vastgoedactiva te kopen. Het biedt toegang tot vastgoedbeleggingen, waaronder commercieel, residentieel en industrieel vastgoed, waarvoor vaak grote hoeveelheden kapitaal nodig zijn om dit te kopen. Door hun middelen samen te voegen, kunnen beleggers hun individuele risico verminderen en toch het door hen gewenste niveau van vastgoedblootstelling bereiken.

Vastgoedfondsen worden professioneel beheerd met strategieën om potentiële vastgoedkansen te identificeren en het rendement op de investering voor alle bijdragende beleggers te maximaliseren. Toegang tot vastgoedbeleggingen via een vastgoedfonds kan een aanzienlijk rendement opleveren als het goed wordt beheerd.

Hoe kun je beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in vastgoedfondsen kan blootstelling aan vastgoedmarkten opleveren met het extra voordeel van professioneel beheer. Een vastgoedfonds kan een ideale instap vormen voor beleggingen in vastgoed zonder het risico dat gepaard gaat met beleggingen in afzonderlijke activa. Deze fondsen kunnen worden gekocht via elke grote makelaardij en bieden vaak toegang tot aanvullende middelen zoals actuele marktinformatie en deskundig advies over het maken van weloverwogen vastgoedbeleggingen.

Welke vergoedingen worden door een vastgoedfonds uitgekeerd?

Beleggers in vastgoedfondsen ontvangen gewoonlijk een vergoeding wanneer de activa van het fonds worden verkocht, waarbij de winst gewoonlijk eenmaal per jaar wordt uitbetaald. Afhankelijk van het vastgoedfonds kunnen beleggers ook een deel van de huurinkomsten van individuele eigendommen, rente van vastgoedbeleggingstrusts of dividenden van vastgoedondernemingen ontvangen. Naast winsten en vergoedingen kunnen vastgoedfondsen ook periodieke aanslagen omvatten die het aandeel van de beleggers in de kosten dekken die verband houden met de werking van het fonds zelf.

Vergoedingen die door beheerders van vastgoedfondsen in rekening worden gebracht, bestaan vaak uit een combinatie van beleggerskapitaal, beheer- en prestatievergoedingen. Beheersvergoedingen worden gewoonlijk in rekening gebracht tegen een jaarlijks tarief, dat kan variëren van 1% tot 3%, afhankelijk van de activa die in het vastgoedfonds worden aangehouden. Prestatievergoedingen kunnen gebaseerd zijn op een vooraf bepaalde benchmark of een hoogwatermark voor het totale rendement dat het vastgoedfonds over een bepaalde periode heeft behaald.

Welke soorten vastgoedfondsen zijn er?

Er zijn verschillende soorten vastgoedfondsen die beleggers kansen bieden in een breed scala van vastgoedactiva. Afhankelijk van de strategie streven vastgoedfondsen doorgaans één of meer strategieën na, zoals aankoop, ontwikkeling, renovatie en/of financiering van vastgoed. Ongeacht het type, biedt elk vastgoedfonds zijn eigen unieke voordelen die in overweging moeten worden genomen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Open-end vastgoedfonsen

Open-end vastgoedfondsen bieden toegang tot vastgoedactivaklassen en kunnen spreiden over meerdere activaklassen en geografische locaties.

Gesloten vastgoedfondsen

Gesloten vastgoedfondsen hebben een beperkte periode voor kapitaalinbreng en beleggen gewoonlijk in een specifieke sector of strategie.

Private vastgoedfondsen

Private vastgoedfondsen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor institutionele beleggers, vermogende particulieren en geaccrediteerde beleggers die aan bepaalde criteria voldoen. Private equity vastgoedfondsen investeren vaak kapitaal van vele externe beleggers namens een individu of een zakelijke belegger.

Voordelen van beleggen in vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoedfondsen biedt een unieke kans om te profiteren van vastgoed als activaklasse. Het stelt beleggers in staat blootstelling aan vastgoedbeleggingen te verkrijgen zonder dat zij individuele eigendommen hoeven te bezitten of die eigendommen hoeven te beheren. Vastgoedfondsen bieden beleggers ook toegang tot onroerend goed die anders misschien ontoegankelijk zijn vanwege geografische of financiële beperkingen.

Vastgoedfondsen zijn ook aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar portefeuille-diversificatie, aangezien vastgoed stabiele inkomsten en waardestijging op lange termijn kan bieden. Hierdoor worden beleggingsportefeuilles mogelijk beschermd tegen de meer volatiele bewegingen die in andere markten en activaklassen worden waargenomen.
Bovendien bieden vastgoedfondsen het potentieel van hogere rendementen, aangezien zij doorgaans veel vastgoedbeleggingen samenbrengen onder één beheerteam dat belast is met de dagelijkse activiteiten.

Uiteindelijk wordt beleggen in vastgoed vaak genoemd als een van de beste manieren om in de huidige economie rijkdom op te bouwen en te behouden, vanwege de liquiditeit, de eerlijke toegangsdrempels en het potentieel voor hogere rendementen. Beleggen in vastgoedfondsen kan worden gezien als een effectief instrument om een beleggings-portefeuille te diversifiëren en tegelijkertijd te profiteren van deze duidelijke voordelen die vastgoed te bieden heeft.

Nadelen van beleggen in vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoedfondsen kan een veilige en haalbare optie lijken om geld in vastgoed te steken, maar het kan ook nadelen hebben. Ten eerste brengen vastgoedfondsen hogere kosten met zich mee in vergelijking met andere soorten vastgoedinvesteringen. Ten tweede hebben beleggers in vastgoedfondsen niet altijd controle over de investeringen die met hun kapitaal worden gedaan. Zij zijn onderworpen aan beslissingen van het fonds die al dan niet de gewenste resultaten opleveren.

Ten derde vereisen vastgoedfondsen doorgaans grote minimuminvesteringen; dit kan onbetaalbaar zijn voor kleinere beleggers, vooral voor degenen die net beginnen met beleggen in vastgoed. Inzicht in de potentiële valkuilen van vastgoedfondsen moet een kritische factor zijn bij het overwegen van elke vorm van vastgoedinvestering.

meer weten over reit aandelen?

REIT’s zijn populair op Wall Street en kunnen interessant zijn vanwege de hoge dividend-rendementen. Lees onze handleiding over beleggen in REIT's voor meer informatie.