Beleggen in de top 30 windenergie aandelen voor 2024

Beleggen in de top 30 windenergie aandelen voor 2024

Windenergie lijkt in de toekomst alleen maar belangrijker te kunnen worden. De oorlog in Oekraïne heeft één ding duidelijk gemaakt. Europa moet zo snel mogelijk minder afhankelijk worden. Dat kan onder andere door meer te focussen op duurzame energie. Windenergie is één zo’n vorm van duurzame energie.

 

Maar ook voor de oorlog in Oekraïne was de energietransitie al een ‘hot item’ in Europa. Ons continent stapt steeds meer over op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Dit in een poging om de klimaatdoelstellingen te halen en de afhankelijkheid van Russische olie en gas te verminderen.

 

De afhankelijkheid van olie en aardgas laten zien hoe cruciaal deze fossiele brandstoffen zijn. Een diversificatie van de energievoorziening is noodzakelijk voor het bereiken van energiezekerheid. In de VS nam de regering-Biden naast economische sancties ook energiesancties tegen Rusland. Maar dat is in Europa een buitengewoon moeilijke beslissing. Gezien de stijgende energieprijzen.

 

Dat er iets moet gebeuren, staat als een paal boven water. Er worden al grote inspanningen gedaan. Maar inderdaad, het kan nog beter. Bovendien dringt de tijd volgens de politici. Ze spreken al over global boiling…global warming jaagt mensen te weinig angst aan. Het zal dus allemaal nog sneller moeten gaan volgens politici. Dit gezien de geopolitieke situatie.

 

Inhoudsopgave

Verschuiving naar hernieuwbare energie

Steve Cicala van het (Amerikaans) National Bureau of Economic Research steekt het niet onder stoelen of banken. De Europese Unie zou met de hoogst mogelijke snelheid moeten bewegen om van het Russische gas af te komen.

 

Tegen 2030 wil de Europese Unie de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen. Wat betreft hernieuwbare bronnen die worden gebruikt voor energieopwekking, is er een voorstel om de huidige doelstelling van ten minste 32% in 2030 te verhogen tot ten minste 40%.

 

De vraag naar zonnepanelen en thuisbatterijen stijgt enorm, wat aangeeft dat investeerders openstaan voor een duik in de sector van hernieuwbare energie. Aangezien het een van de veiligste opties voor Europa blijft om af te stappen van de afhankelijkheid van Russische olie en gas. En dan komen buiten water, ook zon en wind in beeld.

 

Uitdagingen van windenergie

Windenergie biedt veel voordelen, wat verklaart waarom het een van de snelst groeiende energiebronnen ter wereld is. Research is momenteel gericht op het aanpakken van de uitdagingen voor een groter gebruik van windenergie. Waarom is wind interessant?

 

Windenergie is kostenbesparend. Windenergie op landbasis is een van de laagst geprijsde energiebronnen die momenteel beschikbaar zijn. De kostprijs is 1 à 2 cent per kilowattuur na aftrek van de productiebelasting. Omdat de elektriciteit van windparken voor een lange periode (bijvoorbeeld 20+ jaar) tegen een vaste prijs wordt verkocht en de brandstof (wind) gratis is, vermindert windenergie de prijsonzekerheid die brandstofkosten toevoegen aan traditionele energiebronnen.

 

Windenergie zorgt bovendien voor banen. De Amerikaanse windsector heeft meer dan 100.000 werknemers in dienst. De vraag naar windturbinetechnici groeit met een razendsnel tempo. Volgens het Wind Vision Report heeft wind het potentieel om tegen 2050 meer dan 600.000 banen in productie, installatie, onderhoud en ondersteunende diensten te bieden. Ook in Europa groeit de vraag naar gespecialiseerde medewerkers razendsnel.

 

Wat leert ons een rapport uit de Verenigde Staten? Wind maakt de groei van de Amerikaanse industrie en het Amerikaanse concurrentievermogen mogelijk. Nieuwe windprojecten zijn goed voor jaarlijkse investeringen van meer dan $ 10 miljard in de Amerikaanse economie. De Verenigde Staten hebben enorme binnenlandse hulpbronnen en hoogopgeleide arbeidskrachten. De VS kunnen wereldwijd concurreren in de economie van schone energie.

 

Windenergie is een schone bron. Windenergie vervuilt de lucht niet zoals elektriciteitscentrales, die afhankelijk zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardgas, die fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitstoten. Wat gezondheidsproblemen en economische schade veroorzaakt. Windturbines produceren geen atmosferische emissies die zure regen, smog of broeikasgassen veroorzaken.

 

Er zijn nog meer pluspunten. Wind is een binnenlandse energiebron. De windvoorraad van het land is overvloedig en onuitputtelijk. In de afgelopen 10 jaar is de Amerikaanse windenergiecapaciteit met 15% per jaar gegroeid en wind is nu de grootste bron van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. Europese cijfers hierover zijn niet beschikbaar.

 

Windenergie is duurzaam. Wind is eigenlijk een vorm van zonne-energie. Wind worden veroorzaakt door de opwarming van de atmosfeer door de zon, de rotatie van de aarde en onregelmatigheden aan het aardoppervlak. Zolang de zon schijnt en de wind waait, kan de geproduceerde energie worden gebruikt om stroom over het net te sturen.

 

Windturbines kunnen worden gebouwd bij bijvoorbeeld bestaande boerderijen. Dit komt de economie in landelijke gebieden, waar de meeste van de beste windlocaties te vinden zijn, ten goede. Boeren en veeboeren kunnen het land blijven bewerken omdat de windturbines slechts een fractie van het land gebruiken. Eigenaars van windenergiecentrales betalen huur aan de boer voor het gebruik van het land, waardoor landeigenaren extra inkomsten krijgen. Maar laten we ook even naar de keerzijde van de medaille kijken.

 

Windenergie moet nog steeds op kostenbasis concurreren met conventionele opwekkingsbronnen. Hoewel de kosten van windenergie de afgelopen decennia dramatisch zijn gedaald, moeten windprojecten economisch kunnen concurreren met de goedkoopste elektriciteitsbronnen. Op sommige locaties is er misschien niet genoeg wind om kostenconcurrerend te zijn.

 

Goede windlocaties op het land bevinden zich vaak op afgelegen locaties, ver van steden waar de elektriciteit nodig is. Er moeten transmissielijnen worden aangelegd om de elektriciteit van het windpark naar de stad te brengen. Het bouwen van meer transmissielijnen zou de kosten van uitbreiding van windenergie aanzienlijk kunnen verlagen.

 

De ontwikkeling van windenergie is misschien niet het meest winstgevende gebruik van het land. Grond die geschikt is voor de installatie van windturbines moet concurreren met alternatieve toepassingen voor de grond, die wellicht hoger gewaardeerd worden dan elektriciteitsopwekking.

 

Turbines kunnen geluidsoverlast en esthetische vervuiling veroorzaken. Hoewel windenergiecentrales relatief weinig impact lijken te hebben op het milieu in vergelijking met conventionele energiecentrales, bestaat er bezorgdheid over het geluid van de turbinebladen en de visuele effecten op het landschap.

 

Windmolens kunnen de lokale fauna beïnvloeden. Vogels zijn gedood door in draaiende turbinebladen te vliegen. Veel problemen zijn opgelost of verminderd door technologische ontwikkeling of door windinstallaties op de juiste manier te plaatsen.

 

Vleermuizen zijn ook al gedood door turbinebladen. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en verbetering van oplossingen om de impact van windturbines op deze soorten te verminderen. Zoals alle energiebronnen kunnen windprojecten de habitat waarop ze zijn gebouwd veranderen, wat de geschiktheid van die habitat voor bepaalde soorten kan veranderen.

 

Voor- en nadelen van windenergie

Laten we de zaken nog even op een rijtje zetten. Windenergie verwijst naar elke vorm van mechanische energie die wordt gegenereerd door wind of een andere natuurlijk voorkomende luchtstroom.

 

Aan de positieve kant is wind een schone, hernieuwbare energiebron en een van de meest kosteneffectieve bronnen voor elektriciteit. Aan de andere kant kunnen windturbines luidruchtig en esthetisch onaantrekkelijk zijn. En windenergie kan soms een negatieve invloed hebben op de fysieke omgeving om ons heen. Net als bij zonne-energie, is windenergie ook intermitterend. Wat betekent dat turbines afhankelijk zijn van het weer en daarom niet in staat zijn om 24/7 elektriciteit op te wekken.

 

Windenergie is schoon en hernieuwbaar

In tegenstelling tot kolen, aardgas of olie, leidt het opwekken van elektriciteit uit wind niet tot uitstoot van broeikasgassen. Hoewel er enkele milieuoverwegingen zijn die gepaard gaan met het bouwen van grote windparken, hoeven windturbines, eenmaal operationeel, zelf geen fossiele brandstoffen te verbranden om te werken.

 

Bovendien is windenergie volledig hernieuwbaar en zal deze vorm van energie nooit opraken. In tegenstelling tot traditionele fossiele brandstoffen die zeer langzaam worden aangevuld, komt wind van nature voor in onze atmosfeer. We hoeven ons in de toekomst geen zorgen te maken over leveringsproblemen.

 

Windenergie heeft lage bedrijfskosten

Wat de initiële kosten betreft, kunnen windparken of individuele turbines duur zijn om te installeren. Eenmaal operationeel zijn de bedrijfskosten echter relatief laag. Hun brandstof (wind) is gratis en de turbines hebben tijdens hun levensduur niet al te veel onderhoud nodig.

 

Windenergie is ruimtebesparend

Gecumuleerd kunnen windparken veel landruimte in beslag nemen. De eigenlijke turbines en apparatuur verbruiken echter niet veel onroerend goed. Dit betekent dat grond voor windturbines vaak ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, zoals landbouw.

 

Windenergie is intermitterend

De effectiviteit van een windturbine bij het opwekken van elektriciteit is afhankelijk van het weer. Daarom kan het moeilijk zijn om precies te voorspellen hoeveel elektriciteit een windturbine in de loop van de tijd zal genereren. Als de windsnelheden op een bepaalde dag te laag zijn, zal de rotor van de turbine niet draaien.

 

Dit betekent dat windenergie niet altijd beschikbaar is voor verzending in tijden van piekvraag naar elektriciteit. Om uitsluitend windenergie te gebruiken, moeten windturbines worden gekoppeld aan een soort van energieopslagtechnologie.

 

Windenergie veroorzaakt geluidsoverlast en visuele vervuiling

Een van de grootste nadelen van windenergie is de geluidsoverlast en de visuele vervuiling. Windturbines kunnen lawaaierig zijn als ze in bedrijf zijn. Dit als gevolg van zowel de mechanische werking als de windwerveling die ontstaat wanneer de wieken draaien. Omdat windturbines hoog genoeg moeten worden gebouwd om een goede hoeveelheid wind op te vangen, kunnen de turbines bovendien vaak schilderachtige landschappen, zoals bergketens, meren, oceanen, rivieren enzovoort, bederven.

 

Windenergie moet verplaatst worden

Windenergie vereist transmissie. In veel gevallen kunnen turbines en opwekkingslocaties vrij ver van de bevolkingscentra liggen waar elektriciteit nodig is. Daarom zijn transmissielijnen een extra stuk infrastructuur dat moet worden gebouwd om deze vorm van energieopwekking te laten slagen succesvol.

 

Conclusie

Windenergie is een hernieuwbare, schone energiebron die geen koolstof uitstoot. En kan dus een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Waardoor de aandelen van de bedrijven actief in de windsector interessant kunnen zijn voor beleggers. Er is een ruim aanbod van deze aandelen voorhanden. Tijd dus dat we deze sector eens van dichtbij bekijken.

 

Waarom investeren in windenergie?

Volgens het IEA moet tot 70% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking in 2050 komen van wind- en zonne-energie om CO2-neutraal te worden. Wind levert al 7% van de elektriciteit in de wereld. Dat marktaandeel zou volgens IHS Markit tegen 2030 moeten verdubbelen.

 

Naarmate windturbines groter en efficiënter worden, dalen de kosten. En stijgt de capaciteit van de installaties. De kosten voor wind op land zijn het afgelopen decennium met meer dan 45% gedaald. Wind op zee is echter nog veel goedkoper.

 

De belangrijkste problemen van windenergie – seizoensinvloeden en weer – blijven een uitdaging. De energiecrisis in Europa wordt soms toegeschreven aan de wind die niet zo hard waait als gebruikelijk in het VK. Maar de weersproblemen kunnen worden opgelost als groene waterstof, gebruikt voor energieopslag, goedkoper wordt.

 

Ook beleidsinitiatieven zijn gunstig. Hoewel wind op land nog steeds domineert, is de regering Biden in de VS voorstander van de ontwikkeling van wind op zee. Wat tot dusver werd gehinderd door de moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen.

 

Wat gebeurde er met de windenergieaandelen in de afgelopen jaren?

Ondanks deze positieve trends kenden windenergie aandelen in 2023 geen goed jaar. De First Trust Global Wind Energy ETF (FAN), de belangrijkste ETF voor windenergie daalde op jaarbasis. Ook de jaren voordien presteerde de sector niet zo denderend. Daar zijn diverse redenen voor.

 

Ten eerste kregen de aandelen in kwestie klappen vanwege kosteninflatie, problemen met de toeleveringsketen en Covid-gerelateerde beperkingen. Wat sommige ontwikkelingsprojecten vertraagde. Fabrikanten van windturbines hebben metalen zoals staal, aluminium en koper nodig, die in prijs zijn gestegen.

 

Ten tweede zijn de transportkosten gestegen als gevolg van hogere olieprijzen en knelpunten. Bovendien zijn windturbines groter en duurder geworden en moeilijker te verplaatsen.

 

Bijkomende staatssteun is dus noodzakelijk. Maar als deze uitdagingen kunnen worden overwonnen, zijn de lange termijn vooruitzichten voor windenergie goed.

Er zijn twee hoofdtypen windenergie aandelen: fabrikanten van turbines (en turbinecomponenten) en exploitanten van windparken. Denk aan bedrijven als Vestas en Siemens Gamesa turbines, die wind omzetten in elektriciteit.

 

General Electric maakt ook windturbines, maar het conglomeraat is te gediversifieerd om een pure windinvestering te zijn. Aan de andere kant kopen bedrijven als Orsted en NextEra turbines van fabrikanten en runnen ze windparken, die elektriciteit produceren die ze kunnen verkopen.

 

Windenergie – een belangrijke groeikatalysator

Van de alternatieve energiebronnen, blijft op de eerste plaats windenergie merkbare vooruitgang boeken in de ganse wereld, maar vooral in de Verenigde Staten. Volgens het laatste rapport over de energievooruitzichten van EIA zal de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen naar verwachting stijgen van 24% van de totale opwekking in 2023 tot 26% in 2024.

 

Deze winst zal deels worden veroorzaakt door de ongeveer 13 GW aan windenergie capaciteit die in de loop van 2024 online zal komen. Dit weerspiegelt het snelle groeipatroon dat wordt vastgesteld in de windenergie-industrie. Een toenemende investeringsstroom over de hele wereld ligt aan de basis van de groei in de windindustrie.

 

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) kondigde aan dat het een financieringsmogelijkheid ter waarde van $ 30 miljoen biedt om de kosteneffectieve binnenlandse productie van materialen, waaronder lichtgewicht composieten, te bevorderen, waardoor windturbines efficiënter stroom kunnen produceren. Dit weerspiegelt momenteel een solide kans voor de Amerikaanse windmarkt, die op zijn beurt de algehele expansie van de alternatieve energie-industrie zou moeten stimuleren.

 

Windenergie zal blijven groeien, met verhoogde opslagmogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld voor on- en offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten verbeteren.

 

Een van de belangrijkste verschuivingen in de mix van elektriciteitsopwekking in de VS in de afgelopen jaren is de snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, met name zonne- en windenergie. De Amerikaanse elektriciteitssector exploiteerde eind 2022 ongeveer 74 gigawatt (GW) aan fotovoltaïsche zonne-energie, wat ongeveer drie keer de capaciteit is aan het einde van 2017. De productie van windenergie in de VS is sinds 2017 met meer dan 60% gegroeid tot ongeveer 143 GW capaciteit.

 

De wereldwijde marktomvang voor windenergie werd geschat op 99,28 miljard dollar in 2021 en zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,5% tot 2030. De groeiende behoefte om conventionele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare bronnen zal de komende jaren de markt voor windenergie blijven stimuleren.

Opwekking van zonne- en windenergie, energiebronnen die twee decennia geleden als (te) duur werden beschouwd, wordt nu als kostenconcurrerender beschouwd dan een nieuw gebouwde kolen- of gascentrale. Bovendien wordt het de komende jaren naar verwachting kostenefficiënter om nieuwe wind- en zonne-energie te bouwen dan om bestaande kolen- of gascentrales te laten draaien.

 

Windenergie in Europa: vooruitzichten voor 2023-2027

Europa installeerde 19 GW (16 GW in de EU-27) aan nieuwe windcapaciteit in 2022. Dit is aanzienlijk minder dan wat de EU zou moeten bouwen om op schema te liggen om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen. 87% van de nieuwe windinstallaties in Europa was wind op land. Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk bouwden de meeste wind op land. Europa heeft nu 255 GW aan windvermogen.

 

We verwachten dat Europa in de periode 2023-2027 circa 129 GW aan nieuwe windparken zal installeren en de EU-27 daarvan 98 GW. Driekwart van de nieuwe capaciteitsuitbreidingen in de periode 2023-2027 zal onshore zijn. We verwachten dat de EU in de periode 2023-2027 gemiddeld 20 GW aan nieuwe windparken per jaar zal bouwen. De EU zou gemiddeld meer dan 30 GW nieuwe wind per jaar moeten bouwen om haar doelstellingen voor 2030 te halen.

 

Bijna de helft van de offshore installaties bevond zich in het VK en Frankrijk installeerde zijn eerste grote offshore windpark. Verwacht wordt dat Europa in de periode 2023-2027 circa 129 GW aan nieuwe windparken zal installeren en de EU-27 daarvan 98 GW voor haar rekening zal nemen.

 

Driekwart van de nieuwe capaciteitsuitbreidingen in de periode 2023-2027 zal onshore zijn. De verwachting is dat de EU in de periode 2023-2027 gemiddeld 20 GW aan nieuwe windparken per jaar zal bouwen. De EU zou gemiddeld meer dan 30 GW nieuwe wind per jaar moeten bouwen om haar doelstellingen voor 2030 te halen.

 

De belangrijkste bedrijven uit de sector

De bedrijven actief in de sector leggen sterk de nadruk op onderzoek en ontwikkeling (R&D) om geavanceerde producten te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen.

 

Windinvesteringen daalden het afgelopen jaar met 35%, omdat nieuwe windprojecten met tegenwind af te rekenen kregen vanwege de hogere kosten. Die werden volgens de respondenten van een Deloitte -enquête geïdentificeerd als de belangrijkste beperkingen op hernieuwbare energiebronnen. Een toename van lokale en nationale beperkingen en betwistingen van hernieuwbare projecten in het afgelopen jaar had ook meer invloed op wind dan op andere bronnen.

 

Offshore wind wordt geconfronteerd met hoge kapitaalvereisten, lange projectontwikkeling en vergrendelde stroomverkoopcontracten. De ontwikkelaars moeten nu projecten uitvoeren die zijn ondertekend tijdens een periode van lage inflatie, worden nu geconfronteerd met hogere financieringskosten in de vorm van prijsstijgingen met 40% voor apparatuur en bouwkosten in het afgelopen jaar. Daardoor is de helft van de offshore windpijplijn in gevaar gebracht. Maatregelen om vergunningen te versnellen en de financiering te vergemakkelijk zijn nodig om projecten in de pijplijn in 2024 door te duwen.

 

In 2024 zal het tij naar verwachting beginnen te keren, gezien de steeds dringendere noodzaak om de energietransitie tot een goed einde te brengen. Dat betekent dat voor de bedrijven actief in de sector betere tijden voor de boeg lijken te zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste aandelen actief in de sector windenergie.

 

1.   Vestas Wind Systems A/S (OTC: VWDRY)

Het in Denemarken gevestigde Vestas is een van ’s werelds grootste producenten van windturbines. Het bedrijf profiteert van een grote toename van de vraag naar turbines. Vestas hoopt in 2024 te profiteren van het verlichten van de inflatoire druk en voelt zich ook beter in zijn vel dankzij beter presterende toeleveringsketens.

 

Vestas merkte op dat de resultaten nog steeds aanzienlijk negatief worden beïnvloed door de hoge inflatie. Naarmate de kostendruk op middellange en langere termijn afneemt, zouden de financiële resultaten van het bedrijf zinvol moeten verbeteren.

 

Soms kan overheidsactie een bedrijf weer naar het voorplan brengen. Vestas Wind Systems past in die categorie. Hoewel het in feite nog steeds een speculatief aandeel zonder winst is, hoopt Vesta Wind Systems te profiteren van het doel van de Biden -administratie om 30 gigawatt windenergie van grote boerderijen voor de Amerikaanse kust te hebben.

 

Dit kan al dan niet een onmiddellijk effect hebben op Vestas Wind Systems, maar het markeert de eerste grote stap die de VS zet om meer windenergie te genereren, waar het een achterblijver is in vergelijking met landen in Europa en Azië.

 

Toch zou, als een van ’s werelds grootste fabrikanten van windturbines, in Denemarken gebaseerde Vestas moeten profiteren als de wereldwijde vraag naar windenergie toeneemt. Maar het aandeel is niet bepaald een aandeel voor de goede huisvader, met koersdalingen van 35% in 2021, 5% in 2022 en nog eens 25% in 2023.

 

Hoewel de inkomsten groeien, worden de verliezen nog steeds groter. In het meest recente rapport – het tweede voor het boekjaar 2023-2024 – liet het bedrijf een kwartaalverlies van 115 miljoen euro optekenen. Voor speculanten die geloven in de toekomst van windenergie – en die de risicotolerantie hebben om verliezen te nemen – kan Vestas Wind Systems een interessante speler zijn.

 

2.   Orsted (OTCMKTS: DNNGY)

Het betreft hier opnieuw een Deens bedrijf dat windenergieprojecten bezit en exploiteert. Ondanks het feit dat de hoge inflatie veel bedrijven in de wind-energie-sector negatief heeft beïnvloed, is Orsted, dat als bedrijf gespecialiseerd is in offshore windenergiesystemen, erin geslaagd om over de meest recente kwartalen resultaten te rapporteren die in veel opzichten indrukwekkend waren. Orsted is overigens ook aanwezig in de sector zonne-energie.

 

Het bedrijf voert expansie in Azië, met een groot 920-megawatt-project in Taiwan. Orsted is ook een voorloper in de opkomende Amerikaanse offshore windenergiesector, waarbij het een bod op een 884-megawatt project deed in Rhode Island. In de snelgroeiende Amerikaanse onshore windsector stemde Orsted ermee in om 150 megawatt te leveren aan Google in het kader van een 268-megawatt-project dat het bedrijf ontwikkelt.

 

Orsted verwacht in 2024 een EBITDA van 20 miljard tot 30 miljard kroon te genereren en het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van enorme, geplande uitbreidingen van Europese en Amerikaanse offshore windenergie in de komende jaren.

 

3.   China Longyuan Power Group Corporation Limited (OTCMKTS: CLPXY)

Vanwege de alsmaar toenemende klimaatproblemen, heeft de wereld dringend behoefte aan het zo snel mogelijk afbouwen van de uitstoot van koolstof. Dit heeft geresulteerd in een significante verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, die steeds crucialer worden bij het bestrijden van koolstofemissies. Hernieuwbare energie biedt een duurzamer alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen.

 

De wereld ziet al een significante toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind, geothermische, hydro en biomassa. Naarmate de samenleving blijft veranderen, komt alternatief energieverbruik steeds op de voorgrond, waarbij veel energiebedrijven hun focus al verschuiven naar hernieuwbare energie in plaats van olie, kolen en aardgas. In die transitie speelt ook dit bedrijf een belangrijke rol en dan op de eerste plaats op de eigen Chinese thuismarkt.

 

China Longyuan Power Group Corporation Limited genereert en verkoopt windenergie in de Volksrepubliek China en internationaal, maar is met elektriciteit uit steenkool ook actief in klassieke brandstoffen. Het bedrijf is dan ook actief via twee segmenten: windenergie en kolenkracht.

 

China Longyuan Power Group ontwerpt, ontwikkelt, construeert en beheert dus zowel wind- als kolencentrales. Het exploiteert ook andere stroomprojecten, zoals fotovoltaïsche, getijden, biomassa en geothermische. Bovendien is het bedrijf betrokken bij de steenkool handel.

 

Verder produceert en verkoopt China Longyuan Power Group stroomuitrusting; Biedt advies-, onderhouds- en trainingsdiensten aan wind en andere hernieuwbare energieopwekkingsfabrieken; en genereert elektrische stroom voor externe elektriciteitsnetbedrijven.

 

China Longyuan Power Group werd opgericht in 1993 en heeft zijn hoofdkantoor in Beijing, de Volksrepubliek China. Voor de volledigheid: China Longyuan Power Group Corporation Limited is een dochteronderneming van China Energy Investment Corporation Limited.

 

4.   Siemens Energy (ENR.DE)

De aandelen van Siemens Energy maakten op 26 oktober 2023 een duikvlucht, nadat deze reus actief in energie-technologie zei dat het met de Duitse regering en de banken onderhandeld over garanties om lange termijn projecten te steunen. Waarbij het bedrijf toegaf in de problemen te zetten.

 

Het aandeel daalde die dag met maar liefst 39% in Frankfurt en bereikte de laagste niveaus sinds het in 2020 werd afgesplitst als een zelfstandig bedrijf. Aandelen van de voormalige eigenaar Siemens, die een grote aandeelhouder blijft, daalden bijna 5%. Beide aandelen zijn opgenomen in de Duitse DAX –index.

 

Siemens Energy zei ook dat het verwacht dat zijn afdeling windenergie, Siemens Gamesa, gedurende het volgende fiscale jaar lagere inkomsten en hogere verliezen zal registreren dan de marktverwachtingen op dat moment.

 

Siemens Energy bestudeert de structuur van de windturbine activiteiten die met zware tegenwind worden geconfronteerd en neemt maatregelen om de balans van de groep te versterken.

 

“In een jaar vol met uitdagingen werd de uitstekende prestaties en het succes van 70% van de bedrijven van Siemens Energy geneutraliseerd door moeilijkheden in de windbranche,” zei het in München gevestigde bedrijf. “Om de turnaround te helpen bereiken en Siemens Gamesa terug tot winstgevendheid te brengen, worden de activiteiten van Siemens Gamesa momenteel geëvalueerd.”

 

Siemens Energy zei dat het een plan heeft gedefinieerd om de probleemafdeling windenergie richting breakeven te sturen met als focus het boekjaar 2026 om daarna terug te keren naar de winstgevendheid. Tevens werden objectieven voor de dochters van de groep opgelegd.

 

“Met een duidelijk gedefinieerd actieplan gebaseerd op het vereenvoudigen van de productportfolio, het optimaliseren van onze klimaatvoetafdruk en het versterken van processen en controle, moeten we in staat zijn om de problemen in de windbranche op te lossen,” zei het Duitse bedrijf op de Capital Markets Day.

De Duitse regering heeft besloten om Siemens Energy een garantie van 7,5 miljard-euro ($ 8,02 miljard) te verlenen als onderdeel van maatregelen ter waarde van in totaal EUR15 miljard om de balans van het bedrijf te versterken en haar lange termijn projecten te beveiligen.

 

“In de afgelopen weken heeft de federale overheid intensief contact gehad met Siemens Energy, met Siemens zelf en met de particuliere banken,” zei de Duitse regering dinsdag. “De voorwaarde van de federale overheid was dat alle belanghebbenden op de juiste manier deelnemen aan het beveiligen van het bedrijf.”

 

5.   TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC)

TPI Composites, Inc. is een wereldwijd actief bedrijf gefocust op innovatieve en duurzame oplossingen om de wereld te decarboniseren en te elektrificeren. TPI levert hoogwaardige, kosteneffectieve samengestelde oplossingen door langdurige relaties met toonaangevende OEM’s op de wind- en transportmarkten.

 

TPI heeft zijn hoofdkantoor in Scottsdale, Arizona en exploiteert fabrieken in de VS, Mexico, Türkiye en India. Het bedrijf beschikt daarnaast over technische ontwikkelingscentra in Denemarken en Duitsland en Global Service Training Centers in de VS en Spanje.

 

Het bedrijf kondigde in december 2023 aan dat het zijn leveringsovereenkomsten heeft uitgebreid met het Turkse Nordex. Volgens de voorwaarden van de aangepaste overeenkomst zal TPI twee lijnen aan de productiecapaciteit toevoegen Bovendien is de looptijd van de overeenkomsten tot 2026 tot drie jaar verlengd.

 

“We zijn verheugd om deze uitbreiding van onze relatie met Nordex in Türkiye aan te kondigen tegen de achtergrond van onze sterke samenwerking in de afgelopen tien jaar en het leveren van kosteneffectieve oplossingen om te voorzien van TPI. TPI heeft sinds 2013 windbladen voor Nordex in Türkiye geproduceerd.

 

Op basis van de huidige marktkapitalisatie is TPIC een micro-cap. Omdat het echter cruciale producten levert aan opkomende industrieën zoals infrastructuur voor hernieuwbare energie, zou TPI meer te bieden kunnen hebben dan veel andere speculatieve aandelen.

 

6.   Nordex (Nordex.SE)

De windenergie -uitbreiding van Duitsland wordt geconfronteerd met een onverwachte handicap: bouwers hebben vergunningen nodig om de zware turbines over de wegen van het land te vervoeren, en ze wachten maanden om ze te krijgen.

 

Met een achterstand van meer dan 15.000 aanvragen voor goedkeuringen, zeggen bedrijven dat hun projecten zwaar worden vertraagd, met de onvermijdelijke kosten van langdurige magazijnopslag voor stalen torensegmenten, generatoren en messen. Die kosten kunnen oplopen tot in de miljoenen.

 

“Ervan uitgaande dat er niets verandert, zou dit de sector tegen het einde van het jaar 115 miljoen euro extra kunnen kosten,” vertelde Felix Rehwald, een woordvoerder van windturbinefabrikant Enercon, aan Reuters.

 

Transportvergunningen zijn nodig om zware ladingen over bruggen en snelwegen te transporteren. Soms moeten structuren en verkeersborden worden gedemonteerd en zijn politie -escorts nodig voor sommige ladingen, terwijl andere transporten alleen ’s nachts kunnen worden verzonden. “Het is momenteel een van de meest dringende uitdagingen voor ons en onze concurrenten,” voegde Rehwald toe.

 

Vertragingen bij het beveiligen van vergunningen kostten het bedrijf duizenden euro per dag, zei Rehwald. Duitsland wil tegen 2030 circa 80% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen verkrijgen, waarvan 115 gigawatt afkomstig moeten zijn van onshore wind, maar een gebrek aan transport maakt dat doel moeilijk te behalen.

 

Nordex, een wereldwijde leider in de productie van windturbine, vertelde Reuters dat de parkeerplaatsen voor zijn vrachtwagens te schaars zijn en dat de kosten van vergunningen tot wel tienvoudig zijn gestegen, met een woordvoerder die spreekt over massale vertragingen en aanzienlijke kosten.

 

De kosten van aanvragen zijn in 2023 gestegen tot meer dan 1.000 euro per vergunning in 2021 vanaf 100 euro, zei Nordex. “Ik kan geen transportvergunning aanvragen en morgen zeggen: ‘Ik zal een groene vrachtwagen besturen in plaats van de rode’, omdat een nieuwe vergunning nodig is,” Kai Westphal, een regionaal transporthoofd bij windturbinemaker Vestas, vertelde Reuters. Dit is ook één van de problemen waar Nordex mee wordt geconfronteerd. De overheid staat verdere groei dus in de weg.

 

7.   Nextera Energy (NYSE: NEE)

2023 was een uitdagend jaar voor de energiesector. Lagere olie- en gasprijzen, samen met hogere rentetarieven, wogen op de sector. Energieaandelen in de S&P 500 Index verloren ongeveer 4% ten opzichte van het jaar 2022, vergeleken met een winst van 24% voor de bredere marktindex.

 

Die uitverkoop heeft er toe bijgedragen dat veel energieaandelen eruit zien als relatief aantrekkelijke koopkandidaten. Nextera Energy  is misschien zo’n aandeel.

 

Hogere rentetarieven wogen vorig jaar ook op de resultaten van Nextera Energy. Het aandeel in 2023 zakte 27% in koers, voornamelijk als gevolg van het vertragen van de groei bij dochter Nextera Energy Partners.

Nextera Energy zelf ziet de groei echter niet vertragen. Het bevestigde zijn financiële verwachtingen tot 2026 en focust zich op een winstgroei aan de bovenkant van de opgegeven range van 6% tot 8%. Het verwacht ook zijn dividend te verhogen met ongeveer 10% per jaar.

 

Het derde kwartaal van 2023 was het beste van het bedrijf ooit voor het vastleggen van nieuwe projecten voor hernieuwbare en energieopslag. Het voegde meer dan 3,2 gigawatt (GWS) toe aan zijn capaciteit in de periode, die nu in totaal 21 GW’s bedraagt.

 

Nextera heeft alleszins voldoende capaciteit om te blijven groeien tot na 2026. Het bedrijf schat dat de VS tegen 2050 $ 4 biljoen moet investeren om de economie volledig te decarboniseren door 26 keer de capaciteit van hernieuwbare energie aan het einde van 2022 uit te bouwen. Dit enorm groeipotentieel moet Nextera Energy vleugels kunnen geven.

 

8.   Enel (OTCMK: ENLAY)

Deze grote energiegroep is vanzelfsprekend ook in windenergie actief. In de portefeuille is er heel wat beweging. Enel heeft begin 2024 de verkoop van een hernieuwbare activaportefeuille in de Verenigde Staten aan Ormat Technologies afgerond voor $ 271 miljoen.

 

De deal, vorig jaar aangekondigd, maakt deel uit van de inspanningen van de groep om zijn schuld te verkleinen en zijn aanwezigheid in het buitenland te stroomlijnen.

 

Volgens de overeenkomst staat Enel zijn gehele geothermische portefeuille in de Verenigde Staten af, samen met een aantal kleine zonnepanelen, voor een totale capaciteit van 150 megawatt (MW).

 

De verkoop zal naar verwachting een positief effect hebben ter waarde van ongeveer 250 miljoen euro ($ 274 miljoen) op de geconsolideerde netto schuld van Enel, maar een negatief effect, met ongeveer 30 miljoen euro op het gerapporteerde netto -inkomen van de groep, zei de groep in een verklaring.

 

De transactie zal geen invloed hebben op de gewone economische resultaten van het hulpprogramma, voegde het eraan toe. De hernieuwbare geconsolideerde capaciteit van Enel na de deal bedraagt ongeveer 9,7 gigawatt (GW) in Noord -Amerika.

 

CEO Flavio Cattaneo presenteerde de bijgewerkte strategie voor de groep en zei in november dat Enel het plan zou droppen om een uitgebreid netwerk van laadpunten voor elektrische auto’s te ontwikkelen, terwijl het bedrijf zou doorgaan met het idee om een zonnepaneelfabriek in de Verenigde Staten samen te bouwen met een Amerikaanse partner.

 

Destijds zei Cattaneo dat de groep de mogelijkheid evalueerde van een partnerschap waarmee de potentiële nieuwe zonnepaneelfabriek zou kunnen profiteren van de ondersteuning van de Biden Administration for Energy Transition Ventures.

Onder zijn vorige CEO had Enel gezegd dat het een zonnecel en paneelfabriek in Oklahoma in de buurt van Tulsa zou opzetten om jaarlijks 3 gigawatt zonneproducten te produceren, met de eerste panelen die tegen het einde van 2024 van de lijn rollen.

 

9.   Iberdrola (IBE.MC)

Ook de Spaanse energiereus Iberdrola focust zich meer en meer op hernieuwbare energie. Gezien de omvang van de groep valt het niet te verwonderen dat er voortdurend beweging is bij dit bedrijf. Maar transacties zijn niet altijd even succesvol.

 

De Amerikaanse dochter van Iberdrola SA Avangrid heeft in januari 2024 een overeenkomst ter waarde van $ 4,3 miljard afgeblazen om een nutsbedrijf in het zuidoosten van het land te kopen, dit na drie jaar juridische en regelgevende ruzie over de deal.

 

De transactie, aangekondigd in 2020 om PNM Resources Inc., in New Mexico te kopen, gaat niet door omdat alle definitieve goedkeuringen voor de regelgeving niet vóór 31 december werden ontvangen. Er was namelijk nog steeds geen duidelijke timing wanneer die goedkeuring zou kunnen komen.

 

De ineenstorting van de deal brengt een grote deuk in de ambities van Iberdrola om zijn activiteiten in de VS uit te breiden. Toch heeft het management van het Spaanse bedrijf herhaaldelijk al gezegd dat het open zou staan voor het zoeken naar andere opties als het PNM niet kon overnemen.

 

In december 2021 blokkeerden toezichthouders in New Mexico de stap van Avangrid om PNM te kopen, en zeiden dat het niet in het belang was van de consumenten in de staat. Uitbreiding naar New Mexico zou Avangrid de kans hebben geboden om zijn klantenbestand aan warmere staten te diversifiëren, waardoor de blootstelling aan hoge winterpieke eisen en pijpleidingbeperkingen wordt verkleind.

 

10.                 Northland Power Inc. (OTCMKTS:NPIFF)

Northland Power is een wereldwijde stroomproducent die zich toelegt op het helpen van de overgang van schone energie door elektriciteit te produceren uit schone hernieuwbare bronnen. Northland, opgericht in 1987, heeft een lang track record in het ontwikkelen, bouwen en bedienen van schone en groene power infrastructuuractiva en is een wereldleider in offshore wind. Bovendien bezit en beheert Northland een gediversifieerde generatiemix, inclusief hernieuwbare energiebronnen, efficiënte aardgasenergie.

 

Northland heeft het hoofdkantoor in Toronto, Canada, met wereldwijde kantoren in acht landen en heeft een economisch belang in ongeveer 3,4 GW (netto 2,9 GW) bedrijfscapaciteit. Het bedrijf heeft ook een belangrijke inventaris van projecten in de bouw en in verschillende stadia van ontwikkeling die ongeveer 15 GW aan potentiële capaciteit omvatten.

11.                 Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP)

De matte prestaties van de aandelen in de sector hernieuwbare energie in 2023 zullen ongetwijfeld vragen oproepen. Brookfield Renewable keert echter een aantrekkelijk dividend uit, wat een grote troef betekent. Wat nog belangrijker is: de groeivooruitzichten van het bedrijf zijn uitstekend.

 

Brookfield Renewable verwacht op de lange termijn een gemiddelde jaarlijkse totaal rendement tussen 12% en 15% te leveren. Als de beurskoers deze prestatie volgt, kunt u uw geld om de vijf of zes jaar verdubbelen.

 

De vraag naar hernieuwbare energie zal het komende decennium vrijwel zeker toenemen. Brookfield Renewable probeert aan die vraag te voldoen. De ontwikkelingspijplijncapaciteit van 143,4 Gigawatt is meer dan 4,5 keer de huidige capaciteit van 31,5 gigawatt.

 

12.                 Boralex (OTCMKTS:BRLXF)

Dit bedrijf biedt al meer dan 30 jaar betaalbare hernieuwbare energie die toegankelijk is voor iedereen. Als leider in de Canadese markt en de grootste onafhankelijke producent van de onshore windenergie van Frankrijk, heeft het bedrijf ook voet aan de grond in de Verenigde Staten. Tevens met ontwikkelingsprojecten in het Verenigd Koninkrijk.

 

In de afgelopen vijf jaar is de geïnstalleerde capaciteit meer dan verdubbeld tot meer dan 3 GW. Het bedrijf ontwikkelde een portfolio van meer dan 6 GW aan wind, zonne -projecten en opslagprojecten. Door winstgevende en duurzame groei neemt Boralex actief deel aan de strijd tegen het ‘koken’ van de aarde. De aandelen van Boralex worden ook verhandeld op de Toronto Stock Exchange onder het ticker -symbool BLX.

 

13.                 EDP – Energias de Portugal (OTCMKTS:EDPFY)

Het Portugese energiebedrijf EDP bereidt substantiële investeringen in Brazilië voor, zo vertelde de CEO vorig jaar aan Reuters. Waaronder een mogelijke groene waterstoffabriek die naar Duitsland zou kunnen exporteren.

 

Brazilië is misschien de sleutel tot de EDP’s Energy Transition Strategy, zei CEO Miguel Stilwell, en een nieuwe fabriek in de Zuid -Amerikaanse natie zou zijn Green Energy -export naar Europa kunnen stimuleren.

 

Medio 2023 besteedde EDP 4,4 miljard Reais ($ 917 miljoen) om een extra 32% van zijn Braziliaanse eenheid EDP Energias te verwerven. Dit als onderdeel van een strategie om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

 

14.                 Neoen (EPA: NEOEN)

Neoen S.A., is actief in de ontwikkeling en exploitatie van energiecentrales voor hernieuwbare energie. Het bedrijf is gefocust op zonne-energie, windenergie en alles wat daarmee samenhangt. Dit via de divisies Solar Power, Wind Power, Storage, Farm-Down, Development en Investments and Eliminations

 

Het bedrijf is operationeel in Argentinië, Australië, Canada, Ecuador, de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Jamaica, Mexico, Mozambique, Portugal, El Salvador, Zweden en Zambia. Neoen S.A. werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Neoen S.A. is een dochteronderneming van Impala SAS.

 

15.                 Innergex Renewable Energy (TSE: INE)

Al meer dan 30 jaar werkt Innergex aan een wereld waar overvloedige hernieuwbare energie beschikbaar is en uiteindelijk gedeelde welvaart creëert. Het bedrijf werd in 2023 erkend door één van de beste bedrijven in Canada op dat vlak door Corporate Knights.

 

Als een onafhankelijke productie van hernieuwbare stroom die hydro -elektrische faciliteiten, windparken, zonneboerderijen en energieopslagfaciliteiten ontwikkelt, bezit en exploiteert, is Innergex ervan overtuigd dat het genereren van stroom uit hernieuwbare bronnen de weg zal wijzen naar een betere wereld.

 

Innergex is momenteel actief in Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en Chili en beheert een grote portefeuille van hoogwaardige activa die momenteel bestaan uit belangen in 86 operationele faciliteiten met een geaggregeerd netto geïnstalleerde capaciteit van 3.579 MW (bruto 4.226 MW) en een energieopslagcapaciteit van 409 MWh, inclusief 40 hydro -elektrische faciliteiten, 35 windfaciliteiten, 9 zonnefaciliteiten en 2 opslagfaciliteiten voor batterijenergie.

 

16.                 Ameresco (NYSE:AMRC)

Ameresco, een toonaangevende Cleatech Integrator die gespecialiseerd is in energie -efficiëntie en hernieuwbare energie, kondigde op 20 december 2023 aan dat het de Company of the Year Award voor 1.000 en meer werknemers) Gold Award heeft gewonnen op de 2023 Best in Biz Awards.

 

De beste in Biz Awards is een onafhankelijk awards -programma dat spraakmakende prestaties van managers, werknemers, teams, bedrijfsprestaties, producten en diensten bekroont. Winnaars worden bepaald door onafhankelijke beoordelingspanelen uit publicaties, waaronder de New York Times en de Wall Street Journal.

 

Ameresco heeft de Gold Award van het jaar gewonnen voor de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf in de afgelopen twee jaar. Alleen al gedurende 2022 leverden de activa van de hernieuwbare energie en klantprojecten van Ameresco een CO2 -offset op basis van ongeveer 14,7 miljoen ton CO2.

 

17.                 Transalta Corporation (NYSE:TAC)

Transalta Corporation is een nutsbedrijf met bijna tweeduizend megawatt aan wind- en zonne -energie -generatiecapaciteit verspreid over de VS en Canada.

 

Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen van de Toronto Stock Exchange om tot 14.000.000 van zijn gewone aandelen te kopen tijdens de periode van 12 maanden die op 31 mei 2023 begon en eindigt op 30 mei 2024.

 

18.                 Jinkosolar Holdings (NYSE:JKS)

Jinkosolar Holding Co., Ltd., een van de grootste en meest innovatieve fabrikanten van zonnemodule ter wereld, heeft in januari aangekondigd dat in januari 2025 de licentierechten heeft verleend voor bepaalde N-Type TopCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) -relateerde patenten aan één van de top tien van zonne -modulebedrijven ter wereld.

 

De naam werd genoemd, maar de transactie houdt een aantrekkelijke licentievergoeding in. Met deze overeenkomst zette het moederbedrijf weer een belangrijk stap voorwaarts.

 

19.                 General Electric (NYSE:GE)

Dit conglomeraat is uiteraard een belangrijke speler in de sector van hernieuwbare energie. De GE -unit van General Electric Company, GE Vernova (gecombineerde activiteiten van GE Digital, Renewable Energy en GE Power), heeft in december 2023 een raamwerkovereenkomst met Forestalia geïnkt voor de installatie van onshore windturbines op verschillende aankomende projectsites in Spanje.

 

Volgens de deal levert GE ongeveer 693 megawatt (MW) windturbines in 16 verschillende projectlocaties in de regio Aragon in het land. Het bedrijf zal in zes fasen in totaal 110 eenheden van 158 windturbines in de regio Zaragoza installeren. In de eerste fase, die al aan de gang is, zullen 33 eenheden van windturbines worden gebouwd op vijf windparken.

 

Van de 110 GE -turbines hebben 33 turbines een naafhoogte van 101 meter en de rest heeft een naafhoogte van 120,9 meter. De levering van de turbine -eenheden wordt tegen 2024 einde voltooid.

 

20.                 Xcel Energy (NASDAQ:XEL)

De utiliteitsindustrie zal op zijn kop worden gezet door de wereldwijde verschuiving naar hernieuwbare energie. Sinds het ontdekken van de wonderen van interne verbranding, genereert de mensheid overvloedige hoeveelheden kracht van fossiele brandstoffen.

 

Die brandstoffen voeden onze industrieën, huizen, scholen en andere moderne infrastructuur zonder welk modern leven onmogelijk zou zijn. Tegelijkertijd heeft de buitensporige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen de omgeving beïnvloed en de inzet verhoogd voor een verschuiving naar een toekomst die wordt aangedreven door hernieuwbare energie. En dan komen bedrijven als dit in beeld.

 

Xcel Energy Inc. is een gediversifieerd Amerikaans nutsbedrijf dat elektriciteit genereert door conventionele en hernieuwbare energiebronnen.

 

21.                 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC (NASDAQ:AY)

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC is een toonaangevend bedrijf voor hernieuwbare energieverbruik in het Verenigd Koninkrijk. Het biedt hernieuwbare energie evenals aardgas ook buiten de eigen thuismarkt aan.

 

Dat gebeurt meer bepaald in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Peru, Chili, Colombia, Uruguay, Spanje, Italië, Algerije en Zuid Afrika. Op 4 mei 2023 kondigden Atlantica Sustainable Infrastructure PLC en Akuo de bouw van negen fotovoltaïsche fabrieken in Chili aan.

 

Deze 9 fabrieken hebben gezamenlijk een totale capaciteit van 80 MW. Samen kunnen ze elektriciteit bieden om 60.000 huizen van stroom te voorzien en een CO2 -uitstoot van meer dan 60.000 ton te voorkomen.

 

22.                 ABB LTD (NYSE: ABB)

ABB LTD is een bedrijf dat vooral is gespecialiseerd in elektrische componenten en apparatuur gevestigd in Zürich, Zwitserland. Het bedrijf produceert en verkoopt elektrificatie, automatisering, robotica en bewegingsproducten in de sectoren nutsbedrijven, industrie en transport en infrastructuur.

 

De elektrificatie- en automatiseringsproducten en -diensten van het bedrijf helpen zijn klanten naar een duurzamere toekomst. ABB Ltd biedt innovatieve digitaal verbonden en ingeschakelde industriële apparatuur en -systemen, die de manier kunnen veranderen waarop veel industrieën de komende jaren werken.

 

Voor ABB LTD is dus een belangrijke rol weggelegd in het streven naar meer duurzaamheid, ook in het stimuleren van windenergie.

 

23.                 Algonquin (NYSE:AQN)

Dit Canadese nutsbedrijf gefocust op hernieuwbare energie beschikt op de eerste plaats over activa in Noord -Amerika. In de eerste plaats investeert het bedrijf in hydro -elektrische, wind- en zonne -energiefaciliteiten. De nutsbedrijven kunnen in 2024 op de beurs de grote winnaars worden.

 

Hun kapitaalintensieve aard creëert een hoge toetredingsdrempel, waardoor de concurrentie in het veld wordt beperkt. Koppel dit aan met een strenge regelgevingsomgeving, en je hebt een sector waar gevestigde spelers een aanzienlijk voordeel hebben. Kortom, ongeacht de economische wind, bieden deze nutsbedrijven in het nieuwe jaar goede winstkansen op de beurs.

 

24.                 Greencoat UK Wind PLC (LON:UKW)

Greencoat UK Wind PLC nam in 2023 een belang van 49,9% in Kype Muir Extension Wind. Daarmee werd de capaciteit van Greencoat tot meer dan twee gigawatt opgestuwd. De voorzichtige strategie van Greencoat brengt mee dat het bedrijf grote risico’s uit de markt gaat.

 

Ondanks mogelijkheden voor uitbreiding beperken de huidige marktomstandigheden hun vermogen om nieuwe activa te verwerven, zo stelt het management. Greencoat UK Wind PLC heeft daarom prioriteit gegeven aan de creatie van aandeelhouderswaarde door terugkoop van eigen aandelen en door dividendstijgingen. In 2023 werd het dividend verhoogd tot 10 pence.

 

25.                 RWE (ETR:RWE)

Deze belangrijke speler in de energiesector is ook nadrukkelijk aanwezig op de markt voor windenergie. Een belangrijk windparkproject van Norfolk dat in de zomer werd geschrapt over stijgende kosten, werd toen nieuw leven ingeblazen na een overname van de Duitse RWE.

 

Het Zweedse nutsbedrijf Vattenfall besteedde meer dan tien jaar toestemming om het Norfolk Boreas windpark te bouwen, 40 mijl voor de oostkust van het VK. Maar in juli stopte het de onderhandelingen nadat het management zich realiseerde dat de prijs die het was overeengekomen met de Britse regering voor de elektriciteit die het zou genereren veel te laag was.

 

Vattenfall kondigde aan dat het het project had verkocht aan RWE tegen de kostenprijs van £ 963 miljoen – samen met de rechten op twee andere projecten, Norfolk Vanguard East en Norfolk Vanguard West.

 

26.                 E.ON (ETR:EOAN)

Het in Essen gevestigd E.on SE is een energiebedrijf dat actief is in Duitsland, het VK, Zweden, Nederland en op andere internationale markten. Het bedrijf is actief via twee divisies: Energy Networks en Customer Solutions.

 

Het segment Energy Networks heeft stroom- en gasdistributienetwerken in portefeuille en biedt gerelateerde services aan. Het segment Customer Solutions levert stroom, gas en warmte aan residentiële, commerciële en industriële klanten. E.on SE biedt ook producten en diensten aan voor energie -efficiëntie. Het aanbod van E.ON omvat ook softwareoplossingen voor gasroosters, berekeningen van gaskwaliteit, meting en gasbezit. Dit bedrijf is ’s werelds grootste energieleververlener waar beleggers in kunnen investeren.

 

27.                 Acciona (BME:ANA)

Acciona, S.A. houdt zich bezig met de energie, infrastructuur en andere bedrijven in Spanje en internationaal. Het bedrijf ontwikkelt, construeert, werkt en onderhoudt wind-, zonne -fotovoltaïsche, zonne -thermische, hydro- en biomassa -planten.

 

Het Spaanse engineeringbedrijf Acciona en de Nordex van Duitsland kondigden in 2023 een samenwerking om groene waterstofprojecten te ontwikkelen binnen de komende 10 jaar in de Verenigde Staten, Latijns -Amerika en Afrika. Deze samenwerking zou uiteraard ook uitgebreid kunnen worden naar windenergie.

 

28.                 Avangrid (NYSE:AGR)

Avangrid, Inc. is een toonaangevend bedrijf voor duurzame energie. Het maakt onderdeel uit van de Iberdrola Group, maar is zelf ook beursgenoteerd. In 2023 kondigde het management aan dat samen met Kopenhagen Infrastructure Partners (CIP), een wereldwijde leider in Greenfield Renewable Energy Investments, voor het eerst elektriciteit werd geleverd aan het netwerk van New England.

 

Als onderdeel van het eerste inbedrijfstellingsproces, leverde het bedrijf op dinsdag 2 januari 2024, ongeveer vijf megawatt stroom. Het project zal naar verwachting begin 2024 vijf turbines te hebben die op volle capaciteit werken.

 

29.                 EDP Renowables (ELI:EDPR)

 

EDP Renewables (Euronext: EDPR) is een wereldleider in de ontwikkeling van hernieuwbare energie met een aanwezigheid in 28 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific.

 

Met het hoofdkantoor in Madrid en plaatselijke regionale kantoren in Houston, São Paulo en Singapore, heeft EDPR een ontwikkelingsportfolio van activa op het hoogste niveau met toonaangevende bedrijfscapaciteit in hernieuwbare energiek.

 

30.                 Scatec Solar ASA (OSL:SSO) (SCATC)

Scatec is een toonaangevende leverancier van hernieuwbare energie, die de toegang tot betrouwbare en betaalbare opkomende markten voor schone energie versnelt. Als een speler op lange termijn ontwikkelt, bouwt en exploiteert het bedrijf hernieuwbare energiecentrales, met 4,3 GW in werking of in aanbouw op vier continenten. Scatec heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen en staat genoteerd op de Oslo Stock Exchange onder het ticker -symbool ‘SCATC’.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.