Investeren in windmolens in 2023

Investeren in windmolens

Investeren in windmolens is tegenwoordig heel goed mogelijk. Je hoeft geen expert te zijn op beleggingsgebied en je hoeft ook geen miljonair te zijn. Investeren in windenergie kan soms al vanaf 25 euro. Aangezien spaarrekeningen nu weinig rente opleveren, is het een idee om te investeren in windmolens, omdat het rendement vaak hoger is. Daarentegen zitten er ook nadelen aan het investeren in windenergie. In dit artikel komen alle ins en outs van investeren in windenergie voorbij.

Hoe werkt investeren in windenergie?

Als je wilt investeren in windmolens heb je verschillende mogelijkheden. Het is niet zo dat de ene optie beter of slechter is dan de andere. Iedere manier van investeren in windenergie heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Hieronder geven we de verschillende opties weer om te investeren in windmolens.

  1. Een stukje windmolen kopen
  2. Obligaties
  3. Beursgenoteerde aandelen
  4. Niet-beursgenoteerde aandelen
  5. Crowdfunding

1. Een stukje windmolen kopen

Als je kiest voor delen van een windmolen kopen, word je als het ware voor een deel eigenaar van een windmolen. De vergelijking met het kopen van aandelen is dan enigszins ook te maken. Je betaalt een bepaald bedrag voor een windmolendeel en daarnaast betaal je ook nog voor het onderhoud aan de windmolen.

De stroom die de molen opwekt, wordt ook aan jou geleverd. Hiervoor is een minimum afgesproken van bijvoorbeeld 500 kWh per jaar. Deze hoeveelheid wordt verminderd op je energierekening. Aangezien een windmolen ongeveer 12 tot 20 jaar meegaat, ben je die periode ook mede- eigenaar van de windmolen.

Als mede- eigenaar maak je gebruik van vaste stroomprijzen. Je hoeft dus geen rekening te houden met een stijging van stroomprijzen. Hier kun je dus ook weer winst uithalen.

2. Obligaties

Je kunt ook investeren in windenergie door obligaties te kopen. In principe leen je dan geld aan de beheerder van een windmolen(park). De eigenaar van de windmolens kan met dit geld investeringen doen en dus winst maken. Als belegger krijg je dan een bepaald rendement uitgekeerd.

Het rendement kan verschillen per aanbieder van de obligaties. Sommige beheerders geven je een vast rendement van bijvoorbeeld 2,5 procent. Er zijn ook eigenaren die het rendement af laten hangen van de wind.

Waait het hard krijg je een hoger rendement (bijvoorbeeld 3,5 procent). Waait het niet dan krijg je ook niets uitgekeerd. Het voordeel van een vast rendement is dat je altijd verzekerd bent van een bepaald rendement. Al zal dit niet al te hoog zijn, het is altijd nog meer dan het rendement van een spaarrekening.

De obligaties van de windmolens hebben een vaste looptijd en deze is altijd korter dan levensduur van de windturbines. Zo kom je dus niet in een situatie terecht dat de windmolen niet meer werkt, maar je wel rendement krijgt. Daarnaast deel je bij sommige beheerders mee in de opbrengst als de windmolens na verloop van tijd verkocht worden.

3. Beursgenoteerde aandelen

Het is ook mogelijk om te investeren in windenergie door aandelen te kopen van windmolenbedrijven die beursgenoteerd zijn. Voorbeelden van deze bedrijven zijn: Northland Power (Canada), Vestas (Denemarken), Goldwind (China) en Iberdrola (Spanje). Als je van dergelijke bedrijven aandelen koopt dan word je voor een deel eigenaar van het bedrijf (niet van de windmolens zelf, zoals bij winddelen).

De aandelen van deze bedrijven staan genoteerd aan een beurs en vertegenwoordigen een bepaalde waarde. De waarde wordt vooral bepaald door vraag en aanbod. Is er veel vraag naar de aandelen dan gaat de waarde hiervan omhoog. Worden er veel aandelen te koop aangeboden dan daalt de waarde.

Als het bedrijf goed presteert en winst maakt, kan het zijn dat je als belegger meedeelt in de winst. Deze winst wordt aan je uitgekeerd als dividend. Als de aandelen (veel) meer waard zijn dan het bedrag waar je ze voor gekocht hebt dan kun je ervoor kiezen om ze te verkopen. De winst hiervan is dan voor jou. Als de aandelen dalen in waarde kun je twee dingen doen: of je wacht dat ze weer gaan stijgen, of je verkoopt ze met verlies. Het is verstandig om een strategie te hanteren en niet op basis van je gevoel te gaan beleggen. Een bewezen strategie is bijvoorbeeld het gebruiken van de Trading Navigator.

4. Niet-beursgenoteerde aandelen

Er zijn ook windmolenbedrijven die niet naar de beurs gaan, maar waar je toch aandelen van kunt kopen. Dit zijn vaak kleinere bedrijven die uitsluitend investeren in windenergie. Bij de grotere beursgenoteerde ondernemingen zie je vaak dat ze ook in andere energiesectoren actief zijn en niet alle beleggers willen dit.

De prijs van dergelijke aandelen wordt bepaald door de eigenaar van het bedrijf zelf. Het is vaak niet mogelijk om deze aandelen door te verkopen (alleen onder bepaalde voorwaarden). De koers van deze aandelen schommelt minder dan bij aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. De kans op een grote klapper is dus niet groot, maar de kans op een groot verlies is ook kleiner. Als je voor deze manier van investeren in windenergie kiest, zal je het vooral moeten hebben van de uitkering van de winst (dividend).

Omdat deze bedrijven honderd procent investeren in windmolens, hebben de aandelen een vaste looptijd. Als de economische levensduur van de windmolens voorbij is, heb je immers niets meer aan de aandelen. Bij beursgenoteerde bedrijven heb je dit niet, omdat ze in meerdere sectoren actief zijn en voortdurend investeren in nieuwe projecten.

5. Crowdfunding

Een andere manier van investeren in windenergie is meedoen met crowdfundingplatforms. Dergelijke platforms investeren in windmolenparken die op zee worden aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn Northwind en Belwind die beide in de Noordzee gebouwd worden.

Bij crowdfunding ben je vrij om een bedrag in te leggen, maar er is wel een minimumbedrag aan verbonden. De relatief hoge investering heeft te maken met het feit dat het plaatsen van windmolens op zee duurder is dan plaatsen op het land.

Het is wel zo dat het op zee harder en vaker waait en de windmolens dus een hogere opbrengst hebben. Je kunt bij deze manier van investeren dan ook een relatief hoog rendement verwachten. Dit rendement kan wel zeven tot tien procent zijn. (Bronnen: oneworld.nl, meewind.nl).

Voordelen van investeren in windmolens

Er zitten veel voordelen aan het investeren in windenergie, anders zouden mensen hier namelijk niet aan beginnen. We zetten hieronder de belangrijkste voordelen van investeren in windmolens voor je op een rijtje.

  • Investeren in windmolens zorgt voor een relatief hoog rendement
  • Investeren in windmolens is milieuvriendelijk
  • Investeren in windmolens is voor een groot publiek toegankelijk

Investeren in windmolens zorgt voor een relatief hoog rendement

Ga je investeren in windenergie dan zijn er, zoals gezegd, verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden geven verschillende hoogtes van rendement, maar ze hebben met elkaar gemeen dat het rendement vrijwel altijd meer is dan de rente op een spaarrekening.

Daarnaast kun je natuurlijk ook voordeel halen uit de dividenduitkering en het verkopen van in waarde gestegen aandelen. Het is eveneens zo dat het rendement in bepaalde gevallen afhankelijk is van de hoeveelheid wind. Bij weinig wind heb je een lager rendement en bij veel wind een hoger rendement.

Investeren in windmolens is milieuvriendelijk

Windenergie is goed voor het milieu, want je hebt bijvoorbeeld geen CO2- uitstoot zoals bij kolencentrales. Investeren in windenergie is dus een maatschappelijk verantwoorde belegging. Daarbij word je als land met windenergie minder afhankelijk van landen die olie of gas leveren (zoals Saoedi-Arabië of Rusland).

Een bijkomend voordeel van investeren in windmolens is dat deze manier van energie opwekken efficiënter is dan andere vormen van milieuvriendelijke energie. Voor de productie van windmolens is namelijk relatief minder energie nodig dan de energie die wordt gebruikt bij biomassa en zonne-energie.

Investeren in windmolens is voor een groot publiek toegankelijk

Op zich hoef je geen duizenden euro’s spaargeld te hebben om te investeren in windenergie. Bij sommige aanbieders kun je al vanaf 25 euro deelnemen. Beleggen in windenergie is dus in principe voor iedereen toegankelijk.

Het is wel aan te raden om te gaan investeren in windmolens met geld dat je (een tijdje) kunt missen. Met geleend geld investeren is niet verstandig. Je loopt immers altijd een risico om het geld van je investering te verliezen en dit kan beter geld zijn dat je kunt missen.

Investeren in windmolens 2

Nadelen van investeren in windmolens

Er zitten ook nadelen aan het investeren in windenergie. Op zich valt het heel erg mee met deze nadelen, maar voor de volledigheid noemen we deze wel. We hebben immers beloofd om alle ins en outs te noemen.

  • Er zitten altijd risico’s aan beleggen
  • Windmolenparken zijn nog in ontwikkeling

Er zitten altijd risico’s aan beleggen

Als een bedrijf failliet gaat, zijn je aandelen in één klap niks meer waard en ben je al je geld kwijt. De kans dat dit zal gebeuren is gelukkig niet heel groot. Bij een spaarrekening loop je dit risico echter vrijwel niet, omdat de kans dat een bank failliet gaat kleiner is.

Daarnaast kunnen ook je aandelen minder waard worden en zit er op den duur niets anders op dan deze verkopen met verlies. Bij obligaties is het zo dat het voor kan komen dat de eigenaar niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. In beide gevallen is de kans gering dat het gebeurt, maar dat is nu eenmaal het risico dat je loopt als belegger.

Windmolenparken zijn nog in ontwikkeling

Veel windmolenparken zijn nog niet helemaal of helemaal niet gebouwd. Het kan gebeuren dat er geen vergunning wordt afgegeven of dat bewoners protesteren tegen de bouw van het windmolenpark. De kosten voor het bouwen vallen dan vaak hoger uit en dat heeft negatieve gevolgen voor het rendement.

Voor het bouwen en ontwikkelen van windmolens zijn ook grondstoffen nodig. Onderzoekers berekenden het verbruik van kostbare materialen in het windenergiesysteem in de EU. Het bleek dat zilver, magnesium, indium, goud en tantalium het meest werden gebruikt. In de conclusie van de studie werd gesteld dat de resultaten van het onderzoek moeten worden gekoppeld aan het toekomstige energie- en materialenbeleid en -beheer. Op die manier wordt het mogelijk voor de bedrijven actief in de sector om het verbruik van grondstoffen te verminderen, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Waardoor een snellere groei mogelijk wordt[2].

Een andere stof voor windmolens zijn koolstofvezels. De snelle ontwikkeling van de windenergiesector met een gestage toename van de grootte van de windturbines heeft geleid tot een toenemend gebruik van de koolstofvezels die in de wieken worden gebruikt. Deze trend zal zich naar verwachting voort zetten[3].

Is investeren in windmolens interessant voor jou?

Als je wilt gaan beleggen is het zeer interessant om je af te vragen of investeren in windenergie ook iets voor jou is. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor aandelen, obligaties of indexfondsen in andere sectoren, maar het is niet altijd even helder waarin je precies investeert. Bij investeren in windmolens is er geen twijfel mogelijk: je investeert in windenergie. Dit is een duurzame investering en bovendien investeer je in de toekomst.

De mogelijkheid om te investeren in windenergie door delen van een windmolen kopen kan ook zeer aantrekkelijk zijn. Je krijgt dan zelf stroom geleverd en dit scheelt in je energierekening. Zo ben je in ieder geval verzekerd van een bepaald rendement en dit is bij ‘gewone’ aandelen of obligaties niet het geval. Ook zijn de mensen die deelnemen aan een dergelijk project zelf klant van het energiebedrijf en daardoor ben je minder afhankelijk van externe financiering.

Aan de andere kant brengt het investeren in windmolens ook specifieke risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld dat een windmolenpark niet verder wordt gebouwd door protesten van omwonenden. Hier moet je natuurlijk wel rekening mee houden wanneer je wilt investeren in windmolens.

Al met al is het vooral een kwestie van goed onderzoek doen, voordat je begint met investeren in windenergie. Zoek vooraf goed uit welke vorm van beleggen je wilt. Vraag folders aan, bezoek websites en vraag beleggingsexperts in windenergie. Pas als je een gefundeerd onderzoek hebt gedaan kun je de keuze maken om te investeren in windmolens. Ook daarna blijft het een kwestie van bijhouden van de nieuwsberichten, zodat je weet wat er kan gebeuren met jouw investering.

Alternatieven voor investeren in windmolens

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je wel graag wilt investeren in windenergie, maar dat je de hiervoor genoemde mogelijkheden te risicovol vindt. In dat geval zou je ook kunnen overwegen om te investeren in bedrijven die windenergie mogelijk maken.

Denk hierbij aan bedrijven die bijvoorbeeld de techniek van windmolens leveren. Je kunt dan aandelen kopen van deze bedrijven en het risico kun je spreiden door aandelen van meerdere ondernemingen te nemen. Ook is het mogelijk om te investeren in beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in windenergie.

Een ander alternatief is investeren in windmolens middels een coöperatie. De leden van de coöperatie (dit zijn meestal particulieren) investeren gezamenlijk in windenergie (ze kopen bijvoorbeeld een of meerdere windmolens) en ze profiteren allemaal van de opbrengsten. De leden ontvangen afzonderlijk een bepaald rendement op hun inleg.

Vaak wonen de leden van een coöperatie in de buurt van het windproject, zodat de opbrengsten eveneens ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Als je hieraan mee wilt doen, is het verstandig om even te onderzoeken of bij jou in de buurt ook een dergelijke coöperatie zit.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in windenergie aandelen. Deze vindt u hier.

Bronnen:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800905000340

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261914011519

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344918303732

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.