Beleggen in de top 32 koper aandelen voor 2024

Beleggen in de top 32 koper aandelen voor 2024

Ook de kopersector ontsnapte niet aan de gevolgen van de maatregelen tijdens de Covid-19 plandemie. Talloze mijnbouwbedrijven over de hele wereld werden gedwongen de productie stil te leggen, waardoor de bevoorrading werd afgesloten. De vraag naar metalen zoals koper zakte in, waardoor de prijzen daalden.

 

Maar de economische opleving blies de mijnindustrie nieuw leven in. In combinatie met nieuwe trends op het gebied van groene technologie zorgde dit voor een stijging van de koperprijzen.

 

Ondanks de heropening van mijnbouwactiviteiten, bleven de problemen met de bevoorrading echter bestaan. Het was niet zo dat de aarde bijna leeg was, wat het rode metaal betreft. Integendeel zelfs. De mijnwerkers hadden alle moeite van de wereld om genoeg te produceren.

 

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de koperprijzen nieuwe records gaan vestigen.

Stroomtekorten in China, de op twee na grootste koperproducent ter wereld, hebben het vertrouwen in de kopermarkt aangetast.

 

Beleggers dachten dat de stroomuitval in China zou leiden tot een verminderde vraag naar koper voor industrieel gebruik. China’s inspanningen om milieuvriendelijker te zijn door de steenkoolproductie te verminderen, hebben veel van zijn fabrieken in een moeilijke positie gebracht. Hoge energieprijzen betekenen hogere productiekosten, wat alle betrokkenen pijn doet, van investeerder tot mijnwerker.

 

Inhoudsopgave

Koper is essentieel voor de groene revolutie

Koper is absoluut onmisbaar in alles wat met moderne elektrische systemen te maken heeft. Het heeft een superieure geleidbaarheid, wat cruciaal is bij het verzamelen, opslaan en distribueren van energie. Het is zeer kneedbaar, wat betekent dat het kan worden gebogen, gedraaid en in talloze vormen kan worden gevormd.

 

En het is eindeloos recyclebaar, zonder iets van zijn mogelijkheden te verliezen. Met andere woorden, het is essentieel voor de groene technologieën die de wereld van fossiele brandstoffen zullen bevrijden. Dus als de wereld snel elektriseert in de zoektocht naar duurzaamheid en te voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat koper een interessante investering is.

 

Bijvoorbeeld:

 

  • Elektrische auto’s hebben ongeveer vier keer meer koper nodig dan benzine-aangedreven voertuigen.
  • In duurzame energiesystemen zit ongeveer 5 ton koper per Megawatt.
  • Offshore windturbines hebben ongeveer 28.000 kg koper nodig.
  • Hernieuwbare energiesystemen hebben tot 12 keer meer koper nodig dan traditionele energiesystemen.
  • En de lijst kan nog verder worden verlengd.

 

Waarom is koper een interessante investering?

Door de geschiedenis heen hebben we vertrouwd op koper als betaalmiddel en als toepassing in de bouw en in veel andere sectoren. De veelzijdigheid en geleidende eigenschappen van het rode metaal hebben het tot op de dag van vandaag relevant gehouden. Hieronder vindt u enkele redenen waarom u in koper zou kunnen investeren.

 

De Groene Revolutie

Vrijwel elk stuk elektronische apparatuur dat we tegenwoordig gebruiken, is afhankelijk van koper. Van het apparaat waarop u dit leest tot de auto waarmee u naar uw werk rijdt.

 

De wereldwijde druk om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt groter. Beleggers moeten daarom enkele feiten over kopergebruik in groene technologie in overweging nemen. Het is duidelijk dat er geen groene revolutie zal zijn zonder koper.

 

Een afdekking tegen inflatie

Als u aan een hedge (afdekking) voor inflatie denkt, denkt u misschien aan goud. Goud is een must voor beleggers die zich zorgen maken over economische omstandigheden. Maar koper is vaak een meer toegankelijke manier om je in te dekken tegen inflatie. Natuurlijk is de kopermarkt vol volatiliteit. Beleggers moeten vertrouwd zijn met de risico’s voordat ze in koper beleggen.

 

Diversificatie

Als u uw beleggingsportefeuille probeert uit te bouwen, overweeg dan om ook koperaandelen toe te voegen. Het is een goede manier om uw andere beleggingen af te dekken. En het is vaak een kosteneffectieve manier om uw portefeuille te diversifiëren. Positief is dat de prognoses voor de koperprijs er sterk uitzien. U hoeft alleen maar de juiste aandelen te kiezen. En daar helpen we u mee.

 

Hoe te investeren in koper?

Klaar om te beginnen met investeren in het rode metaal? Er zijn tal van manieren om te beleggen in koper. Hieronder vindt u enkele opties om in koper te beleggen.

 

Aandelen van mijnbouwbedrijven actief in de sector

Meestal zoeken mijnbouwbedrijven naar één mineraal of metaal, maar ontginnen vaak ook andere, die zich ook met een bepaald metaal vormen. Zo worden koper en goud vaak samen gedolven. Het is belangrijk op te merken dat koperaandelen niet direct gekoppeld zijn aan koperprijzen. Andere factoren spelen ook een rol, zoals bijvoorbeeld het algemeen beurssentiment.

Koper ETF’s

Een andere mogelijkheid zijn exchange-traded funds of ETF’s die in koper beleggen. ETF’s kunnen op dezelfde manier worden verhandeld als aandelen. Maar in plaats van een enkel bedrijf te volgen, kunnen ETF’s een sector, grondstof of een ander activum volgen.

 

Investeren in koper ETF’s zou betekenen dat uw ETF de prijs van koper rechtstreeks zou volgen. Dergelijke trackers zijn meestal Amerikaanse trackers en niet toegankelijk voor Europese beleggers.

 

Futures op koper

Een koper futures contract is een overeenkomst om uw koper op een bepaald tijdstip in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen. Koperfutures worden op grote schaal verhandeld op de London Metal Exchange (LME). Er is ook veel koperfutures-activiteit op de COMEX en Multi-Commodity Exchange in India. Maar voor de meeste particuliere beleggers zijn deze futures eigenlijk te speculatief.

 

Koper: de grondstof van de toekomst

De toekomst van koper ziet er goed uit. De koperprijs ondergaat enige volatiliteit op de korte termijn, maar dat zou beleggers er niet van moeten weerhouden om in deze grondstof te beleggen, aangezien de vooruitzichten op lange termijn goed blijven. Het metaal gaat een grote rol spelen in de verduurzaming. Daar is iedereen het wel over eens.

 

Vooral de lange termijn vooruitzichten voor koper zien er goed uit, maar enige volatiliteit is dit industrieel metaal niet vreemd. Koper heeft zowel voor- als tegenstanders en dat zorgt soms voor vreemde bewegingen in de koperprijs.

 

De prijzen voor industriële metalen zoals koper blijven onder druk staan vanwege talloze economische factoren. Met de vrees voor een recessie waarschijnlijk als meest belangrijkste. Bijgevolg lijkt koper als korte termijn investering misschien niet het meest aantrekkelijke activum.

 

Dit kan in de komende jaren echter veranderen. Wereldleiders voeren hun toezeggingen op om tegen de halve eeuw een economie met een netto nul uitstoot te bereiken.

 

Naast enkele andere wereldwijde trends, zou dit ertoe moeten bijdragen dat de vraag naar koper tegen 2035 zal verdubbelen, wat overeenkomt met 50 miljoen ton die de wereld jaarlijks nodig zal hebben om te investeren in elektrische voertuigen (EV’s) en duurzame energieproductie. 50 miljoen ton koper is een enorme hoeveelheid.

 

Koper kan een hoofdrol spelen in wat velen in de beleggingswereld de ‘groene revolutie’ noemen. Koper – soms ook wel het “metaal van elektrificatie”  genoemd- is essentieel voor alle energie transitieplannen.

 

Voor diepere elektrificatie zijn draden nodig, en draden zijn voornamelijk gemaakt van koper. Technologieën die cruciaal zijn voor de energietransitie, zoals elektrische voertuigen (EV’s), laadinfrastructuur, fotovoltaïsche zonne-energie (PV), wind en batterijen, vereisen allemaal veel meer koper dan hun conventionele fossiele tegenhangers.

 

De potentiële kloof tussen vraag en aanbod zal zeer groot zijn naarmate de transitie vordert. Kopertekorten worden verwacht vanaf 2025 en zullen aanhouden gedurende het grootste deel van het volgende decennium.

 

Vervanging en recycling zullen niet voldoende zijn om te voldoen aan de eisen van elektrische auto’s, energie-infrastructuur en hernieuwbare opwekking. Het doel van Net Zero Emissions tegen 2050 zal buiten bereik blijven, tenzij er tijdig een grootschalig nieuw aanbod van koper online komt.

 

Schaarste aan koper kan ook de internationale veiligheid in gevaar brengen. De verwachte jaarlijkse tekorten zullen de toeleveringsketens ongekend zwaar belasten. De uitdagingen die dit met zich meebrengt – die doen denken aan de strijd om olie in de 20e eeuw – kunnen worden geaccentueerd door een nog grotere geografische concentratie van de kopermijnen en de downstream industrie om de grondstof in producten te verwerken. Dat is dus de situatie op lange termijn. Maar op korte termijn kan de koperprijs wel degelijk onder druk komen te staan.

 

Druk op korte termijn op koperprijzen

Koper heeft de reputatie een thermometer te zijn voor de wereldwijde economische activiteit, liefkozend ook wel Docter Copper genoemd. Het uitdagende economische klimaat waarin de ‘koning van de groene metalen’ (groen voor het milieu, koper zelf heeft een eerder roodachtige kleur) zich bevindt, speelt een belangrijke rol in de huidige druk op de prijzen.

 

De inflatie, die zich nu zowel in de VS als in Europa ver boven het gewenste niveau van 2% bevindt, weegt op de koopkracht van de consumenten, waardoor de vraag afneemt. En dus ook de vraag naar koper kleiner wordt.

 

Tegelijkertijd, terwijl centrale banken proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rentetarieven te verhogen, hebben de hogere kosten van lenen, de wereldwijde economische activiteit in grotere mate vertraagd. Veel economieën dreigen in de komende maanden in een recessie terecht te komen.

 

Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse dollar sterk, waardoor koper – als een in dollar genoteerd metaal – duurder wordt voor wie buiten de dollarzone woont. Dit heeft op zijn beurt een nadelig effect op het beleggerssentiment, wat dan weer een negatief domino-effect heeft op de koersevolutie bij de koperaandelen.

 

Tot slot is het belangrijk op te merken dat ondanks de dalende vraag de productie van koper is gestegen – in 2023 zou de productie met 26 miljoen ton zijn toegenomen. Naarmate het aanbod toeneemt en de vraag daalt, kan er in de loop van 2023 een overschot zijn geweest, wat de prijs van koper verder zal beperken. Maar nogmaals, dat overschot zal op lange termijn overgaan in een tekort. Wat de koperprijs een forse duw in de rug moet kunnen geven.

 

Vooruitkijken naar de toekomst van koper

Als we voorbij de huidige recessie kijken, zijn er enkele macro-economische trends die koper op de lange termijn positief kunnen beïnvloeden. Deze trends zouden inderdaad een aanmoediging moeten zijn voor beleggers in koperaandelen.

 

Ondanks de beperkingen op de vraag naar koper die de dreigende recessie zal veroorzaken, zou het wereldwijde herstel na het einde van die recessie in de toekomst een positief effect moeten hebben op de vraag naar koper. Wanneer de economieën weer groeien, zal de economische activiteit dat ook doen. Op hun beurt krijgen grondstoffen – zoals koper – de neiging om een boost te krijgen als bedrijven en fabrikanten in nieuwe projecten investeren en zo de vraag naar grondstoffen vergroten.

 

Als cruciaal element in de productie van elektrische auto’s en schone energiesystemen, suggereren experts dat de wereld de komende twee decennia meer koper zal moeten gebruiken dan in het verleden het geval was. Tenminste wanneer de wereld de overgang naar netto nul tot een succesvolle onderneming wil doen uitgroeien. Wat die wereld dus inderdaad wil.

 

Een en ander hoeft geen verbazing te wekken: EV’s hebben tweeënhalf keer meer koper nodig dan benzine- of dieselauto’s, terwijl de productie van hernieuwbare energie vijf keer meer koper nodig heeft dan energie die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Met dit in gedachten moet de koperprijs de komende decennia worden ondersteund.

 

Dat gezegd zijnde, zal de wereldwijde overgang naar netto nul uitstoot van de beleggers vereisen dat ze hun focus verleggen naar duurzamere praktijken. Lees: beleggen in aandelen die betrokken zijn in de energietransitie. En dat houdt ook investeren in koperaandelen in.

 

Natuurlijk zijn de wereldwijde inspanningen om de economie koolstofarm te maken het afgelopen decennium aanzienlijk versneld, wat veel beleggers heeft aangemoedigd om hun strategie opnieuw te beoordelen.

 

Als zodanig zien we nu een grotere concentratie van investeringen in de productie, opslag en transmissie van hernieuwbare energie. Wat ondanks het soms onzekere economische klimaat de koperprijs zal ondersteunen. Voor velen is beleggen in de grondstof een goedkope manier om zichzelf bloot te stellen aan de verschuiving naar netto nul.

 

Concluderend, het is duidelijk dat koperprijs anno 2024 nog wordt afgeremd door de verslechterde economische vooruitzichten. Als we echter voorbij de huidige recessie kijken, zijn de vooruitzichten voor koper eigenlijk best veelbelovend.

 

De vraag naar koper zal naar verwachting sterk stijgen naarmate de wereld op weg is naar energie neutrale productie en de investeringswereld investeerders en bedrijven dwingt tot duurzamere praktijken en producten. Als gevolg hiervan zou de grondstof op de lange termijn een zeer aantrekkelijk investeringsperspectief moeten zijn.

 

Er is op lange termijn niet genoeg koper in de wereld – en dat tekort kan aanzwellen

Een kopertekort zal de wereldmarkten in de loop van de komende jaren overspoelen, aangewakkerd door de steeds moeilijker wordende Zuid-Amerikaanse toeleveringsstromen (Peru) en een hogere vraag. Een kopersqueeze zou een indicator kunnen zijn dat de wereldwijde inflatoire druk zal aanhouden.

 

Er is een ‘sterk argument’ dat de koperprijzen sterk zullen blijven en hogere niveaus kunnen gaan verkennen, denkt adviesbureau WATCH NOW. En dat adviesbureau staat niet alleen in die mening. “We voorspellen nu al grote kopertekorten tot 2030”, zegt Wood Mackenzie’s Vice President of Metals and Mining, Robin Griffin.

 

Griffin schrijft het grotendeels toe aan de aanhoudende onrust in Peru, maar ook aan de hogere vraag naar koper in het kader van de energietransitie. Maar dit jaar staat vooral dat Peru centraal op de kopermarkt.

 

“Elke keer dat er politieke onrust is, heeft dat een hele reeks neveneffecten. En een voor de hand liggend gevolg is dat mijnsites  worden gesloten”, voegde hij eraan toe. Peru wordt opgeschrikt door protesten sinds voormalig president Pedro Castillo in december 2022 werd afgezet. Het Zuid-Amerikaanse land is goed voor 10% van de wereldwijde kopervoorraad.

 

“Over het algemeen denken we dat Chili tussen 2023 en 2025 waarschijnlijk minder koper zal produceren”, schreef Goldman Sachs in een rapport gedateerd 16 januari 2023.  “Het is niet ongewoon om verstoringen te zien en ik denk niet dat we er noodzakelijkerwijs meer dan normaal zien”, zegt Timna Tanners, algemeen directeur bij Wolfe Research, die voorspelt dat er een toename van de productie vanuit verschillende nieuwe mijnen zou moeten zijn geweest. Vraag is echter of die extra productie voldoende zal zijn. We zien drie mogelijkheden om het aanbod te vergroten:

 

  1. Nieuwe mijnen of grote uitbreiding van bestaande mijnen.

 

  1. Hogere capaciteitsbenutting – dat wil zeggen, toenemende output als percentage van de totale capaciteit van een mijn.

 

  1. De “bovengrondse mijn”- recycling – dat is het extraheren van koper uit afgedankte batterijen, oude bedrading en andere apparatuur kan ook sterk toenemen.

Theoretisch zou aan de toekomstige vraag kunnen worden voldaan door drie “eerstelijns” mijnen te openen, die elk 300.000 ton koper per jaar produceren gedurende de komende 29 jaar. Dat zou een monumentale en belastende operatie zijn, historisch zonder enig precedent zijn en meer dan $ 500 miljard kosten in dollars aan investeringen.

 

Omgaan met koperverbruik

De heropening van China en de groei in de autosector en de energietransitie hebben de vraag naar het rode metaal aangewakkerd, waardoor de vraag naar koper maar blijft toenemen.

 

“De heropening van China heeft een grote impact op de koperprijs, aangezien dit de vooruitzichten voor de vraag verbetert en de koperprijzen nog verder zal opdrijven als gevolg van het leveringstekort en dit tegen de achtergrond van de overgang naar schone energie die uiteindelijk ook de mijnbouw moeilijker maakt vanwege de hogere milieu-eisen, “zei Tina Teng, marktanalist bij CMC Markets.

 

Het terugdraaien van het strikte nul-Covid-beleid in Peking zal naar verwachting het economisch herstel van het land versnellen, evenals de opgekropte Chinese vraag naar koper. De grondstoffenprijzen zijn sterk gestegen sinds december 2022, toen China plannen aankondigde om een hele reeks Covid-maatregelen eindelijk op te heffen.

 

“De tijd van overaanbod is weldra voorbij. Het tekort aan koper op de markt kan tussen 2024 en 2025 steeds groter worden”, voegde Teng eraan toe, hij voorspelt dat tegen die tijd de koperprijzen zouden kunnen verdubbelen.

 

Niet iedereen is echter even enthousiast over het China-verhaal. Timna Tanners van Wolfe Research zei dat ze geen enorme stijging van de consumptie van koper verwacht nu China weer wat tot leven komt. De Chinese economie heeft begin 2024 nog steeds last van de maatregelen.

 

Ze voegde er echter aan toe dat het bredere elektrificatiefenomeen waarschijnlijk een grotere fundamentele drijfveer zal blijken te zijn voor de vraag naar koper dan het China-verhaal.

 

“Je kunt elektrische voertuigen niet zien vertrekken voordat je de oplaadinfrastructuur hebt, en de elektrificatie die daarvoor nodig is, vereist eigenlijk veel meer koper. Het verhaal van China is daartegenover slechts klein bier.” Koper speelt een grote rol in aan elektriciteit gerelateerde technologieën en bij uitbreiding van de energietransitie.

 

Trends bij koperaandelen

De prijs van koper wordt daarnaast grotendeels beïnvloed door de gezondheid van de wereldeconomie. Dit komt door de wijdverbreide toepassingen van koper in alle sectoren van de economie, zoals vermeld, en ook in de bouw, fabrieksapparatuur en elektronica.

 

Het basismetaal wordt gezien als een betrouwbare voorlopende indicator. Een stijgende marktprijs duidt op een sterke economische gezondheid, terwijl een daling het tegenovergestelde suggereert.

 

Nadat de koperprijs in maart 2022, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen en kopertekorten ontstonden, boven $ 10.000 per ton was gestegen, gingen de koperprijs in de tweede helft van het jaar, toen de angst voor een wereldwijde recessie de kop opstak, in de tegenovergestelde richting. Om vervolgens in het eerste kwart van 2023 te stabiliseren. In afwachting van een nieuwe stijgingsfase.

 

Risico’s van beleggen in koperaandelen

Enkele risicofactoren waarmee u rekening moet houden wanneer u overweegt in koperaandelen te beleggen, zijn de algemene neiging van grondstoffenprijzen om veel volatieler te zijn dan traditionele aandelenprijzen en de milieurisico’s van koperwinning.

 

Een groeiende aandacht voor duurzaamheid kan kopermijnbedrijven ertoe dwingen duurdere methoden te gebruiken om het metaal te winnen en zou kunnen bijdragen aan het wereldwijde aanbodtekort. In 2020 bijvoorbeeld kreeg de Anglo-Australische kopermijnbouwer Rio Tinto Plc (RIO) een klap uitgedeeld van de kant van de investeerders vanwege een falen op het gebied van milieu, sociale zaken en corporate governance (ESG).

 

Beleggen in koperaandelen in 2024

In 2024 wordt de kopermarkt beïnvloed door diverse factoren. De vraag naar koper blijft hoog, gedreven door de groeiende elektrificatie, hernieuwbare energieprojecten en de opkomst van elektrische voertuigen.

 

Tegelijkertijd worden mijnbouwbedrijven geconfronteerd met uitdagingen zoals mijnsluitingen, geopolitieke spanningen en milieukwesties. De markt kan volatiel zijn door aanbodtekorten en wereldwijde economische ontwikkelingen. Investeerders zullen alert moeten zijn op deze dynamiek, waarbij duurzaamheid en technologische innovaties de toon zetten in de koperindustrie. Dit zijn de belangrijkste koperaandelen in 2024:

 

1.   Antofagasta (ANTO.L)

Antofagasta, een toonaangevend mijnbouwbedrijf gevestigd in Chili, biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de wereldwijde vraag naar koper en andere metalen. Antofagasta heeft diverse mijnbouwactiviteiten, met koper als belangrijkste product. Gezien de groeiende vraag naar koper in sectoren als elektrische voertuigen en hernieuwbare energie, kan Antofagasta profiteren van gunstige marktomstandigheden.

 

2.   Freeport-McMoRan (FCX)

Freeport-McMoRan is een bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen zoals koper, goud, kobalt, olie, gas en andere mineralen exploiteert. Als toonaangevende koperproducent heeft Freeport-McMoRan de afgelopen jaren de beleggers meegenomen op een turbulente rit. Voordelen van Beleggen in Freeport-McMoRan:

 

Diversificatie: Freeport-McMoRan is actief in diverse grondstoffen, waaronder koper.

 

Wereldwijd Bereik: Met mijnbouwactiviteiten over de hele wereld profiteert het bedrijf van mondiale grondstoffentrends en marktvraag.

 

3.   Teck Resources (TECK)

Teck Resources Limited (NYSE: TECK), gevestigd in Vancouver, Canada, is een gediversifieerd grondstoffenbedrijf dat zich toelegt op mijnbouw en de ontwikkeling van grondstoffen, met dochters die zich richten op de staalproductie van steenkool, zink en energie. En niet te vergeten: koper.

 

De belangrijkste producten van Teck Resources zijn onder meer steenkool voor de staalproductie; koperconcentraten en geraffineerde koperkathodes; geraffineerd zink en zinkconcentraten; energieproducten, zoals bitumen; en loodconcentraten. Het produceert ook molybdeen, goud, zilver, germanium, indium, kwik en cadmium, evenals chemicaliën, industriële producten en kunstmest. Het bedrijf heeft ook belangen in oliezandprojecten.

 

Teck Resources biedt beleggers zowel mogelijkheden als uitdagingen. Met een focus op metalen zoals koper, zink en steenkool, profiteert Teck van de groeiende vraag naar grondstoffen in sectoren zoals hernieuwbare energie en infrastructuur.

 

Teck Resources heeft strategisch geïnvesteerd in diverse activa en heeft zich gepositioneerd als een belangrijke speler in de mijnbouwsector.

 

4.   Southern Copper (SCCO)

Southern Copper exploiteert kopermijnen en metallurgische faciliteiten in Mexico en Peru, evenals exploratieprojecten in Argentinië, Chili en Ecuador. Het bedrijf heeft de grootste koperreserves in de sector en exploiteert activa van wereldklasse in landen met een hoge investeringsgraad, zoals Mexico en Peru. De constante focus op het verhogen van de productie tegen lage kosten is lovenswaardig.

 

Southern Copper Corporation kan een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid zijn voor investeerders die op zoek zijn naar blootstelling aan de metaalmarkt. Hier zijn enkele overwegingen voor beleggers die de mogelijkheid van beleggen in Southern Copper onderzoeken:

 

Southern Copper, als een belangrijke speler in de koperindustrie, profiteert van de groeiende vraag naar koper. Het kapitaalinvesteringsprogramma van het bedrijf voor dit decennium bedraagt meer dan $ 15 miljard en omvat investeringen in de projecten Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar en El Arco in Mexico en in de projecten Tia Maria, Los Chancas en Michiquillay in Peru.

 

Het bedrijf hoopt te kunnen profiteren van zijn inspanningen om te groeien in Peru, aangezien dat land momenteel de op een na grootste producent van koper ter wereld is en 13% van de koperreserves ter wereld in handen heeft. Bij Southern hoopt men dan ook dat de problemen in Peru snel achter de rug zullen zijn.

 

5.   Rio Tinto (RIO)

Rio Tinto een van de grootste namen in de metaal- en mijnbouwsector. Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd door een gestage uitbreiding van zijn activiteiten en het toevoegen van waarde voor zijn aandeelhouders.

 

Misschien wel het meest aantrekkelijke element van het bedrijf is de brede voetafdruk. Rio Tinto zit met andere woorden niet voor één gat gevangen en is van veel markten thuis. Met een focus op koper, lithium en andere krachtige basismetalen, blijven de vooruitzichten voor de komende jaren overwegend positief.

 

Zo wordt het waarschijnlijk de komende 15 jaar de grootste leverancier van lithium in Europa. Maar koper blijft hoe dan ook belangrijk voor Rio Tinto.

 

Rio Tinto, als toonaangevende wereldwijde mijnbouwgigant, biedt beleggers aantrekkelijke kansen. Het bedrijf is actief in diverse grondstoffen, waaronder ijzererts, aluminium en koper, waardoor het een gediversifieerde investeringsmogelijkheid is. De prijs van ijzererts, een belangrijk product voor Rio Tinto, wordt beïnvloed door wereldwijde economische trends en industriële activiteit.

 

6.     Glencore (GLNCY)

Glencore is actief in sectoren zoals mijnbouw, verwerking en marketing van metalen, mineralen, energie en landbouwproducten.

 

Een cruciaal aspect voor beleggers is de blootstelling aan de volatiliteit van grondstoffenprijzen. Glencore’s winstgevendheid is nauw verbonden met schommelingen in de prijzen van metalen zoals koper, kobalt en zink.

 

Glencore zou ook kunnen profiteren van de Amerikaanse wetgeving die nieuwe uitgaven richt op technologie die bedoeld is om de koolstofemissies te verminderen en tevens van een plan van de Europese Unie om een groener beleid te bevorderen.

 

7.   First Quantum Minerals (FM.TO)

First Quantum Minerals heeft de wind in de zeilen. De focus op operationele verbeteringen heeft geresulteerd in een sterk gestegen productie in de Cobre Panama en Sentinel mijnen in het laatste kwartaal van 2022. First Quantum Minerals heeft onlangs een langetermijncontract voor hernieuwbare energie getekend voor het CP100 Expansion-project in Cobre Panama, waardoor de totale energiemix in de mijn eind 2023 zal verschuiven naar ongeveer 20% hernieuwbaar.

 

Door in aandelen van First Quantum Minerals te investeren, krijgen beleggers directe blootstelling aan de kopermarkt. Het bedrijf heeft diverse mijnbouwactiviteiten en projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Dit biedt potentieel voor groei en diversificatie binnen de grondstoffensector.

 

First Quantum Minerals heeft mijnbouwactiviteiten in verschillende landen, waaronder Zambia, Finland, Australië en Panama. Deze geografische diversificatie kan helpen bij het verminderen van risico’s die verband houden met politieke, economische of operationele omstandigheden in een specifieke regio.

 

8.   Boliden (BOL.ST)

Boliden AB is een Zweeds mijnbouw- en metaalraffinagebedrijf dat wereldwijd actief is in mijnbouw, concentratie, smelten en metaalraffinage, voornamelijk gericht op zink, koper, lood, nikkel, goud en zilver. Het bedrijf heeft mijnbouwactiviteiten in Zweden, Finland, Ierland en Bulgarije.

 

Boliden produceert een breed scala aan metalen, waaronder zink, koper, lood, nikkel, goud en zilver. De roots zijn Scandinavisch, de markt echter wereldwijd. De kerncompetentie ligt op het gebied van exploratie, mijnbouw, smelten en metaalrecycling. Boliden heeft ongeveer 6.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer SEK 85 miljard. Het aandeel is genoteerd in het Large Cap-segment op NASDAQ OMX Stockholm.

 

9.   Zijin Mining Group Company Limited

Zijin Mining is een mijnbouwbedrijf gevestigd op het vasteland van China, met de grootste bewezen reserves aan koper en goud van het land. Zijin Mining kocht in 2022 een belang van 95% in de Rosebel Gold Mines-eenheid in het noordoosten van Suriname van IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG). De deal werd begin 2023 afgerond voor $ 401 miljoen.

 

Zijin Mining is actief in de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van diverse metalen, waaronder koper, goud, zink, lood en andere edele metalen. Het bedrijf heeft wereldwijd mijnbouwactiviteiten, waaronder in China, Australië, Congo en andere landen.

 

Zijin Mining heeft verschillende grote mijnbouwprojecten, waaronder de Zijinshan goud-kopermijn in China en de Norton goudmijn in Australië. Het bedrijf breidt voortdurend zijn activiteiten uit door middel van exploratie en overnames. Zijin Mining behoort tot de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld en concurreert wereldwijd met andere grote spelers in de sector.

 

10.                 Copper Mountain Mining Corporation (CMMC.TO)

Copper Mountain Mining Corporation is een mijnbouwbedrijf gevestigd in Canada, gespecialiseerd in de exploratie en exploitatie van kopermijnen. Het bedrijf opereert voornamelijk de Copper Mountain-mijn in British Columbia. Met een sterke focus op duurzaamheid en technologische innovatie, streeft Copper Mountain Mining naar een efficiënte en verantwoorde mijnbouwpraktijk.

 

Het paradepaardje van Copper Mountain is de Copper Mountain Mine, die voor 75% eigendom is, in het zuiden van British Columbia nabij de stad Princeton. De Copper Mountain Mine produceert momenteel gemiddeld ongeveer 100 miljoen pond koperequivalent per jaar. Copper Mountain wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange onder het symbool “CMMC” en de Australian Stock Exchange onder het symbool “C6C.

 

11.                 Ero Copper (NYSE: ERO)

Ero Copper is een snelgroeiende, zuivere koperproducent met hoge marges, met vestigingen in Brazilië en met het hoofdkantoor in Vancouver, B.C. Het belangrijkste actief van het bedrijf is een belang van 99,6% in het Braziliaanse kopermijnbedrijf Mineração Caraíba S.A., dat voor 100% eigenaar is van de Caraíba Operations van het bedrijf (voorheen bekend als het MCSA Mining Complex). De aandelen van het bedrijf worden openbaar verhandeld op de Toronto Stock Exchange en de New York Stock Exchange onder het symbool “ERO”.

 

Het bedrijf staat bekend om zijn duurzaamheidsinspanningen en inzet voor milieubewuste mijnbouwpraktijken. Ero Copper beheert de MCSA mijncomplexen, waaronder de Vermelhos-mijn, en heeft een sterke aanwezigheid in de Caraïben.

 

Als gevolg van de strategisch goed geplande mijnbouwactiviteiten heeft Ero Copper consistent sterke financiële resultaten laten zien, waardoor het aantrekkelijk is voor investeerders in de metaalsector.

 

12.                 Capstone Copper Corp. (CS:TO)

Capstone Copper Corp. is een op Amerika gericht kopermijnbedrijf met hoofdkantoor in Vancouver, Canada. Het bezit en exploiteert de kopermijn Pinto Valley in Arizona, VS, de koper-zilvermijn Cozamin in Zacatecas, Mexico, de koper-zilvermijn Mantos Blancos in de regio Antofagasta, Chili en bezit tenslotte 70% van de kopermijn van Mantoverde goudmijn, gelegen in de regio Atacama, Chili.

 

Capstone Mining Corp. is in feite een mijnbouwbedrijf dat zich toelegt op het exploreren, ontwikkelen en exploiteren van kopermijnen, met andere metalen als nevenproducten. Het bedrijf richt zich op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de mijnbouwsector.

 

Capstone’s belangrijkste activa omvatten de Pinto Valley-mijn in de Verenigde Staten, de Cozamin-mijn in Mexico en de Santo Domingo-ontwikkeling in Chili. Het bedrijf heeft een bewezen staat van dienst in het leveren van aanzienlijke hoeveelheden koper en andere metalen aan de wereldmarkt.

 

13.                 Solaris Resources (SLS:TO)

Solaris Resources Inc. is een mijnbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de exploratie en ontwikkeling van edelmetaal- en koperprojecten. Het bedrijf heeft diverse activa, maar het meest opvallende is het Warintza-project in Ecuador, dat aanzienlijke koper- en goudvoorraden herbergt.

 

Met een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Solaris Resources naar het leveren van waarde aan alle belanghebbenden. Het bedrijf wordt geprezen om zijn technische expertise, exploratiesuccessen en solide operationele strategie.

 

Solaris is uiteindelijk een multi-asset exploratiebedrijf, dat een portefeuille van koper- en goudactiva in Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelt, met als primaire focus een grootschalige hulpbron van wereldklasse met uitbreidings- en ontdekkingspotentieel bij het Warintza-project in Ecuador. Solaris beschikt over aanzienlijke hefboomwerking om de inkomsten uit de koperwinning te verhogen via zijn belang van 60% in het La Verde joint venture-project met een dochteronderneming van Teck Resources in Mexico.

 

14.                 Vale (VALE)

Vale S.A. is een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven en een belangrijke speler in de mondiale ijzerertsindustrie. Het bedrijf, gevestigd in Brazilië, is actief in de exploratie, productie en marketing van verschillende grondstoffen, waaronder ijzererts, nikkel, koper en steenkool.

 

Als belegging bieden aandelen Vale blootstelling aan de groeiende vraag naar ijzererts, met name vanuit opkomende markten zoals China, die een sleutelrol spelen in de vraag naar staal. Vale heeft aanzienlijke mijnbouwactiva en een gediversifieerde portefeuille, waardoor het veerkrachtig is tegen schommelingen in grondstofprijzen.

 

Belangrijke aandachtspunten voor beleggers zijn de ontwikkelingen in de mondiale mijnbouwsector, marktvraag naar ijzererts en de operationele efficiëntie van Vale. Het bedrijf heeft zich ook gecommitteerd aan duurzaamheidspraktijken en milieuverantwoordelijkheid, wat voor sommige beleggers van belang kan zijn.

 

15.                 Anglo American PLC (AAL.L)

Aandelen van Anglo American kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers vanwege het wereldwijde mijnbouwportfolio van het bedrijf en zijn betrokkenheid bij diverse grondstoffen, waaronder diamanten, platina, koper, ijzererts en steenkool. Als een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven heeft Anglo American een gevarieerde activaportefeuille en profiteert het van de wereldwijde vraag naar basisgrondstoffen, met name vanuit opkomende economieën.

 

Belangrijke overwegingen voor beleggers zijn onder meer de trends in grondstofprijzen, de operationele efficiëntie van het bedrijf en de mondiale economische omstandigheden. De mijnbouwsector is vaak onderhevig aan marktschommelingen en geopolitieke invloeden, dus het is belangrijk voor beleggers om de risico’s en kansen zorgvuldig te overwegen.

 

16.                 Kaz Minerals (KAZ)

Kaz Minerals is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie, winning en verwerking van koper en andere metalen. Het bedrijf opereert voornamelijk in Kazachstan, waar het enkele van ’s werelds grootste koperreserves beheert.

 

Kaz Minerals heeft een sterke positie in de wereldwijde mijnbouwsector en heeft zich gericht op het uitbreiden van zijn productiecapaciteit en het verlagen van de kosten. Het bedrijf staat genoteerd aan de London Stock Exchange en de Kazakhstan Stock Exchange. Potentiële investeerders moeten rekening houden met marktomstandigheden en de specifieke risico’s van de mijnbouwindustrie bij het overwegen van beleggingen in Kaz Minerals.

 

17.                 MMG LIMITED (1208.HK)

MMG Limited is een internationaal mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie, ontwikkeling en productie van verschillende metalen, waaronder koper, zink, lood, goud en zilver. Het bedrijf heeft mijnbouwactiviteiten in Australië, Afrika en Zuidoost-Azië.

 

 

18.                 Hudbay Minerals (HBM.TO)

Hudbay Minerals is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie, ontwikkeling en productie van metalen zoals koper, goud en zink. Het is belangrijk om de activiteiten van het bedrijf en de markten waarin het actief is te begrijpen.

 

19.                 Ivanhoe Mines LTD. (IVN.TO)

Ivanhoe Mines is een mijnbouwbedrijf dat actief is in de exploratie en ontwikkeling van minerale hulpbronnen. Ivanhoe Mines, opgericht door de bekende ondernemer Robert Friedland, richt zich op de ontdekking en ontwikkeling van hoogwaardige minerale deposito’s, voornamelijk in Afrika. Het bedrijf heeft projecten die zich toeleggen op koper, zink, nikkel, platina en andere metalen.

 

Een van de opvallende projecten van Ivanhoe Mines is het Kamoa-Kakula-koperproject in de Democratische Republiek Congo (DRC). Dit project wordt beschouwd als een van ’s werelds grootste, hoogwaardige, onontwikkelde koperhulpbronnen.

 

 

20.                 Lundin Mining Corporation (LUN.TO)

Lundin Mining Corporation is een Canadees mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie, ontwikkeling, en productie van metalen zoals koper, zink, nikkel, en lood. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen bij het beoordelen van de aandelen van Lundin Mining Corporation:

 

Lundin Mining is actief in mijnbouwactiviteiten over de hele wereld, met operationele mijnen in onder andere Zweden, Portugal, Chili en de Verenigde Staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in basismetalen zoals koper en zink.

 

21.                 Sandfire Resources (SFR:AX)

Sandfire Resources is een Australisch mijnbouwbedrijf dat actief is in de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van minerale hulpbronnen, met een focus op koper en goud.

Sandfire Resources is gespecialiseerd in de exploratie en winning van koper en goud.

 

 

22.                 Turquoise Hill Resources (TRQ.TO)

Turquoise Hill Resources is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie en ontwikkeling van minerale afzettingen, met een specifieke focus op koper en goud. Het belangrijkste bezit van Turquoise Hill is het aandeel in de Oyu Tolgoi-mijn, gelegen in Mongolië. Oyu Tolgoi is een van de grootste bekende koper-goudvoorraden ter wereld. De mijnbouwactiviteiten worden uitgevoerd door Oyu Tolgoi LLC, waarin Turquoise Hill Resources een aanzienlijk belang heeft.

 

Turquoise Hill Resources is grotendeels in handen van Rio Tinto, een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven. Rio Tinto heeft een belangrijk aandeel in de financiering en ontwikkeling van de Oyu Tolgoi-mijn.

 

De Oyu Tolgoi-mijn heeft aanzienlijke uitbreidingsplannen, maar deze zijn niet zonder uitdagingen. Technische en financiële vraagstukken hebben de voortgang van het uitbreidingsproject beïnvloed, wat gevolgen kan hebben voor de toekomstige groei van Turquoise Hill.

 

23.                 Central Asia Metals PLC (CAML.L)

Central Asia Metals PLC (CAML) is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van metalen middelen, met een focus op koper. Het bedrijf exploiteert mijnbouwprojecten in Centraal-Azië.

 

 

24.                 Atalaya Mining PLC (ATYM.L)

Atalaya Mining PLC is een Brits mijnbouwbedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, met een bijzondere focus op de mijnbouw van koper.

 

Atalaya Mining is voornamelijk actief in Spanje, waar het de mythische mijn van Riotinto exploiteert, een historische mijn die teruggaat tot de oudheid. De mijnbouwactiviteiten van het bedrijf omvatten de ontginning en verwerking van kopererts. Atalaya Mining richt zich op de productie van koperconcentraten als het belangrijkste eindproduct.

 

25.                 Amerigo Resources LTD (ARG.TO)

Amerigo Resources Ltd. is een mijnbouwbedrijf dat zich voornamelijk richt op de winning van koper. Amerigo Resources is gespecialiseerd in het winnen van koper uit afvalmateriaal dat wordt gegenereerd door de mijnbouwactiviteiten van de wereldwijde mijnreus Codelco. Het bedrijf heeft een belangrijke operationele focus op het optimaliseren van de waarde van dit afvalmateriaal.

 

Het belangrijkste project van Amerigo Resources is het Minaproject, gelegen in de buurt van Rancagua, Chili. Dit project maakt gebruik van een technologie genaamd “hydrometallurgische verwerking” om koper uit mijnafval te extraheren en te produceren.

 

De hydrometallurgische verwerkingstechniek die door Amerigo wordt gebruikt, omvat het oplossen van kopermineralen in zwavelzuur. Deze methode maakt het mogelijk om koper te herstellen uit materialen die anders als afval zouden worden beschouwd, waardoor het economisch rendabel wordt.

 

Amerigo Resources streeft naar duurzaamheid in zijn mijnbouwactiviteiten en benadrukt hergebruik en recycling van materialen. Het bedrijf tracht op verantwoorde wijze om te gaan met de milieueffecten van mijnbouwactiviteiten.

 

Amerigo werkt nauw samen met Codelco, een van ’s werelds grootste koperproducenten. Het heeft een langetermijnovereenkomst met Codelco voor de verwerking van mijnafval en de productie van koper.

 

26.                 Nevada Copper Corp. (NCU.TO)

Nevada Copper Corp. is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie en ontwikkeling van koperprojecten, met name de Pumpkin Hollow Mine in Nevada, Verenigde Staten.

 

27.                 Excelsior Mining Corp. (MIN.TO)

Excelsior Mining Corp. is een Canadees mijnbouwbedrijf dat zich toelegt op koperexploratie en -ontwikkeling. Het vlaggenschipproject van het bedrijf is Gunnison Copper in Arizona, Verenigde Staten. Excelsior maakt gebruik van de in-situ koperoxide-ontginningsmethode met behulp van de zogenaamde “Gunnison Project’s Johnson Camp” -technologie.

 

Deze methode minimaliseert milieueffecten en verlaagt de operationele kosten. Het bedrijf streeft naar een duurzame benadering van mijnbouw met aandacht voor milieuvriendelijkheid en gemeenschapsbetrokkenheid.

 

28.                 Copper Fox Metals Inc. (CUU.V)

Copper Fox Metals Inc. is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de exploratie en ontwikkeling van kopervoorraden.

 

29.                 Copperbank Resources Corporation (CBK.CN)

Copperbank Resources Corporation, een Canadees exploratiebedrijf genoteerd onder CBK.CN, richt zich op het ontwikkelen van kopermijnprojecten. Hun belangrijkste projecten zijn het Contact Copper Project in Nevada en het Pyramid Project in Alaska. Beide projecten bevinden zich in regio’s die bekend staan om hun stabiliteit en mijnvriendelijkheid. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn inzet voor milieuvriendelijke mijnbouwpraktijken.

30.                 China Copper Co Ltd (603618.SS)

China Copper Corporation Limited is een mijnbouwbedrijf dat zich toelegt op de exploratie, ontwikkeling en exploitatie van koperafzettingen. Het bedrijf is gevestigd in Hongkong en houdt zich bezig met diverse mijnbouwprojecten, waaronder de Winning Project in de provincie Xinjiang, China.

 

China Copper streeft naar duurzaamheid en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met een focus op het leveren van hoogwaardige kopervoorraden aan de markt. Het bedrijf volgt strikte milieunormen en sociale verantwoordelijkheidspraktijken om een positieve impact op de gemeenschappen waarin het opereert te waarborgen.

 

31.                 Cordoba Minerals (CDB.V)

Cordoba Minerals is een junior mijnbouwbedrijf dat zich toelegt op de exploratie en ontwikkeling van koper- en goudprojecten. Het belangrijkste project van het bedrijf is San Matias, gelegen in Colombia. San Matias herbergt het Alacran-koper-gouddepot en het Montiel East-koper-zilver-gouddepot.

 

Cordoba Minerals streeft naar het identificeren en ontwikkelen van waardevolle minerale hulpbronnen met een focus op duurzame en verantwoorde mijnbouwpraktijken. Het bedrijf is actief betrokken bij de gemeenschappen waarin het opereert en hecht waarde aan sociale verantwoordelijkheid en milieuoverwegingen.

 

32.                 Red Metal Limited (RDM.AX)

Red Metal Limited is een Australisch exploratiebedrijf dat zich richt op de ontdekking en ontwikkeling van koper- en goudprojecten. Met activa in de regio van de McArthur-bekken in Noord-Australië concentreert het bedrijf zich op het verkennen van potentieel rijke mineralisatiegebieden.

 

Red Metal heeft een sterke focus op duurzaamheid en naleving van milieunormen in zijn mijnbouwactiviteiten. Het bedrijf streeft naar waardecreatie voor aandeelhouders door het identificeren en ontwikkelen van economisch levensvatbare mijnen, ondersteund door grondige exploratie-inspanningen en een toewijding aan verantwoordelijke mijnbouwpraktijken.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.