De Top 17 waterstof aandelen voor 2023

waterstof

Waterstofaandelen staan in de schijnwerpers als gevolg van het wereldwijde streven naar duurzaamheid. Auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen zouden in de toekomst op waterstof kunnen rijden. Waterstof zou zelfs een oplossing kunnen zijn voor het verwarmen van gebouwen. Maar is waterstof ook interessant voor u als investeerder en hoe investeert u in 2023 in deze zich snel ontwikkelende technologie?

 

Waterstof is een molecuul dat een combinatie is van twee waterstofatomen, H2. Het wordt al lang gebruikt voor een verscheidenheid aan industriële processen, zoals de productie van kunstmest of de productie van halfgeleiders.

 

Productie van waterstof

Waterstof komt in de natuur bijna niet voor op aarde, het moet geproduceerd worden. Een veel voorkomende productiemethode is het verhitten van koolwaterstoffen met olie of gas. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig en komt koolmonoxide en een kleine hoeveelheid kooldioxide vrij. Dit is geen duurzaam productieproces, daarom wordt deze waterstof ook wel grijze waterstof genoemd.

 

Blauwe en groene waterstof

 

Een andere productiemethode is gebaseerd op elektrolyse. Met behulp van elektriciteit worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof. De elektriciteit die hiervoor nodig is, kan op verschillende manieren worden opgewekt.

 

Er kan gebruik worden gemaakt van stroom van een gascentrale of kolencentrale. De waterstof die zo ontstaat staat ook bekend als grijze waterstof. Als de CO2 die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt afgevangen, spreekt men van blauwe waterstof. Natuurlijk kan de elektriciteit ook uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne- of windenergie. De waterstof die dan ontstaat heet groene waterstof.

 

Rijden op waterstof

 

Met een brandstofcel kunnen waterstof en zuurstof worden gecombineerd, waardoor elektriciteit wordt opgewekt met als enig restproduct water. Deze kracht kan worden gebruikt om een ​​voertuig, zoals een auto of een vrachtwagen, aan te drijven.

 

Ten opzichte van een elektrische auto met accu heeft een waterstofauto meerdere voordelen. Een waterstofauto kan verder rijden met een volle tank dan een elektrische auto met een volle lading. Verder duurt het tanken van waterstof ongeveer even lang als het tanken van een benzine- of dieseltank. Het opladen van de accu van een elektrische auto duurt veel langer.

 

De keerzijde is dat er nog nauwelijks tankinfrastructuur voor waterstofauto’s is. Dit in tegenstelling tot de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s die nu in hoog tempo wordt gebouwd in bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten.

 

Waterstofauto is al heel lang een grote belofte

 

De waterstofauto is al lang een grote belofte. Zo sprak de voormalige Amerikaanse president George W. Bush al in 2003 de ambitie uit dat de eerste auto van een toen pasgeboren baby een waterstofauto zou moeten kunnen zijn. Dat is geen werkelijkheid geworden, maar door de grote belangstelling voor duurzaamheid en het belang dat overheden eraan hechten, staat waterstof al een paar jaar weer volop in de schijnwerpers.

 

Naast auto’s zouden veel andere voertuigen kunnen overstappen op waterstof. Een voorbeeld is verzending. Ook rijden er al vrachtwagens op waterstof. Buiten de transportsector zijn er andere duurzame toepassingen voor waterstof. In industrieën die hoge temperaturen vereisen, kan groene waterstof een manier zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook huishoudens die nu hun woning met gas verwarmen, kunnen overstappen op waterstof.

 

Investeren in waterstofaandelen

Het potentieel van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen lijkt groot. Hierdoor kan het interessant zijn om hierin te investeren, hoewel de geleverde prestaties tot dusver eerder wisselvallig zijn. Er zijn verschillende manieren om te investeren in waterstofaandelen. Dit kan door aandelen van individuele bedrijven te kopen. Hieronder vindt u een lijstje met de belangrijkste spelers uit de sector.

 

1.   Air Products (APD)

Air Products is een van de wereldleiders in de levering van industriële gassen. Het is ook een wereldleider op het gebied van technologie en apparatuur voor de verwerking van vloeibaar aardgas (LNG), evenals een van ’s werelds grootste leveranciers van waterstof en een leider op het gebied van infrastructuur voor waterstof als brandstof. Het bedrijf heeft meer dan 100 waterstoffabrieken met een capaciteit om 7 miljoen kilogram brandstof per dag te produceren.

 

Air Products streeft ernaar een marktleider te zijn in het leveren van oplossingen voor de energie- en milieu-uitdagingen van de wereld door middel van vergassing, koolstofafvang en schone waterstof. Het heeft verschillende grote waterstofprojecten lopen die het de komende jaren verwacht af te ronden.

 

De joint venture voor koolstofvrije waterstof ter waarde van $ 7 miljard in Saoedi-Arabië is de grootste. Het project zou hernieuwbare energie gebruiken om 650 ton per dag te produceren wanneer het in 2025 is voltooid. Dit project en enkele andere projecten in ontwikkeling positioneren Air Products om een toonaangevend wereldwijd waterstofenergiebedrijf te blijven.

Air Products en Chemicals zal naar verwachting in de komende jaren te kunnen profiteren van zijn investeringen in hoogrenderende industriële gasprojecten en productiviteitsmaatregelen. Hogere volumes en prijsstelling zullen waarschijnlijk ook de resultaten ondersteunen ondanks tegenvallende valutakoersen.

 

Het bedrijf profiteert van investeringen in projecten met een hoog rendement, nieuwe zakelijke deals, overnames en productiviteitsinitiatieven. Het blijft zich inzetten voor zijn vergassingsstrategie en heeft verschillende nieuwe groeiprojecten in de pijplijn. Deze projecten zullen naar verwachting bijdragen aan de winst en de cash flow.

 

APD rekent vooral op de voordelen van de voltooiing van de tweede fase van het Jazan-project in Saoedi-Arabië. Het bedrijf heeft een totale beschikbare capaciteit om (in de periode 2018-2027) $ 31,8 miljard aan investeringen met een hoog rendement te doen die gericht zijn op het creëren van aanzienlijke aandeelhouderswaarde.

 

Air Products stimuleert ook de productiviteit om de kostenstructuur te verbeteren. De voordelen van aanvullende productiviteits- en kostenverbeteringsprogramma’s zullen de marges waarschijnlijk ondersteunen. Het bedrijf zal naar verwachting ook profiteren van hogere prijzen en volumes.

 

Air Products zei bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal dat het voor het volledige boekjaar 2023 een aangepaste winst per aandeel (EPS) verwacht van $ 11,40- $ 11,50, wat duidt op een groei van 11-12% ten opzichte van de aangepaste winst per aandeel van het voorgaande jaar.

 

Voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2023 verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel in een range van $ 3,04- $ 3,14, wat een stijging van 7-10% suggereert ten opzichte van het vierde kwartaal van het boekjaar 2022 gecorrigeerde winst per aandeel.

 

Air Products blijft zich ook inzetten voor het maximaliseren van het rendement voor aandeelhouders door gebruik te maken van een sterke balans en kasstromen. APD verhoogde eerder dit jaar zijn kwartaaldividend met 8% tot $ 1,75 per aandeel van $ 1,62 per aandeel. Dit was het 41e jaar op rij dat het dividend werd verhoogd. Het bedrijf verwacht in 2023 meer dan $ 1,5 miljard aan dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

 

De resultaten zijn blootgesteld aan tegenwind door ongunstige wisselkoersen. Air Products zag in het laatst gerapporteerde kwartaal vooral valuta tegenwind in de regio Asia Pacific als gevolg van de verzwakking van de Aziatische valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor de omzet en EBITDA van de Aziatische dochter in het kwartaal met 5% daalden.

 

De vertraging in China en Europa kan ook gevolgen hebben voor de activiteiten van het bedrijf in deze regio’s. De afkoelende Chinese economie kan anderzijds gevolgen hebben voor de volumes in het segment Industriële gassen – Azië. Het gebrek aan groei van de industriële productie in Europa is een andere zorg die op de koers kan wegen.

 

2.   Plug Power (PLUG)

Dit bedrijf maakt electrolyzers en waterstofbrandstofcellen en profiteert zodoende van de groeiende vraag naar voertuigen op waterstof als alternatief voor elektrische voertuigen op lithium. Nu de vraag naar elektrische voertuigen toeneemt, wordt verwacht dat lithium de komende jaren schaars zal worden, wat betekent dat de combinatie van hogere prijzen en schaarste vervoer op waterstof aantrekkelijker kunnen maken.

 

Plug Power is een pionier in de waterstof brandstofcelindustrie. Het creëerde de eerste commercieel levensvatbare markt voor waterstof-brandstofceltechnologie. Het heeft een toonaangevende 60.000 brandstofcelsystemen ingezet voor de e-mobiliteitsmarkt (met behulp van elektrische aandrijflijntechnologieën om voertuigen en wagenparken aan te drijven). Het bedrijf is tevens een van ’s werelds grootste kopers van waterstof en exploiteert een toonaangevend waterstoftanknetwerk in Noord-Amerika met meer dan 180 tankstations.

 

Plug Power bouwt aan een end-to-end groen waterstofnetwerk om de brandstof te produceren, op te slaan en te leveren in Noord-Amerika en Europa. Het verwacht tegen 2030 2.000 ton groene waterstof per dag te produceren. De strategie van het bedrijf om ’s werelds eerste groene waterstofecosysteem te bouwen, positioneert Plug Power als een potentiële leider in deze markt met een enorm groeipotentieel.

 

Plug Power maakte op 9 augustus 2023 de resultaten van het tweede kwartaal bekend. Het bedrijf behaalde tijdens het kwartaal een recordomzet van $ 260 miljoen, een stijging van 72% op jaarbasis. De vraag naar zijn brandstofcelsystemen en -apparatuur blijft sterk en Plug Power heeft in de loop van het kwartaal ook verschillende waterstoflocaties geïnstalleerd. Het bedrijf verwacht ook dat de omzet in 2023 met 70% tot 100% zal groeien. Het probleem is echter de winst, want die laat nog op zich wachten.

 

De stijgende verkopen lijken namelijk niet door te vloeien naar de resultaten gezien de hoge kosten waar het bedrijf mee wordt geconfronteerd. In feite zijn de verliezen van Plug Power het afgelopen kwartaal zelfs aanzienlijk groter geworden, met een brutomarge van -30%. Het bedrijf gebruikte ook veel meer cash, zodat de cash burn een zwak punt blijft.

 

Helaas speelt ditzelfde verhaal zich nu al verschillende kwartalen – zelfs jaren – af. De beleggers zijn daarom enigszins teleurgesteld. Een aantal analisten verlaagden hun koersdoelen voor het Plug Power aandeel nadat het bedrijf opnieuw teleurstelde met de cijfers. Het bedrijf wordt wel eens verweten veel te beloven en weinig te leveren aan projecttiming en margeverbeteringen”.

 

Het management verwacht opnieuw dat de marges aanzienlijk zullen verbeteren in de tweede helft van 2023, aangezien het begint intern groene waterstof te produceren om de aankoopkosten voor brandstof te verlagen. Plug Power verwacht zodoende in het vierde kwartaal een positieve brutomarge te realiseren. Als het lukt, kan dit een belangrijk keerpunt betekenen voor het bedrijf en zijn beurskoers.

 

Plug Power blijft hoe dan ook een toonaangevende leverancier van waterstof-brandstofceloplossingen voor mobiliteitstoepassingen, zoals vorkheftrucks, vrachtwagens en bussen. Waterstof-brandstofcellen zijn bedoeld om conventionele batterijen te vervangen in apparatuur en voertuigen die worden aangedreven door elektriciteit. De mobiliteitstoepassingen van de waterstofbrandstofcellen van Plug Power bedienen voornamelijk de toeleveringsketen en de logistieke sector.

 

Eind 2022 had Plug meer dan 60.000 brandstofcelsystemen voor vorkheftrucks in gebruik genomen en 180 tankstations in exploitatie. Plug Power biedt ook kant-en-klare oplossingen voor het genereren, opslaan en doseren van waterstof. Deze omvatten de verkoop van protonenuitwisselingsmembraan (“PEM”) elektrolysers en vloeibare waterstoftankers. Dit maakt het ons inziens een van de meest interessante waterstofaandelen.

 

De ontwikkelaar van waterstof-brandstofcellen is strategische partnerschappen aangegaan met grote spelers in de mobiliteits- en logistieke sector, zoals Amazon (NASDAQ:AMZN), Walmart (NYSE:WMT), Renault (OTCPK:RNLSY) en Airbus (OTCPK:EADSY); en deze partnerschappen kunnen helpen om Plug Power naar recordniveaus qua omzetgroei te stuwen.

 

Plug Power rapporteerde een omzet van $ 701 miljoen voor het fiscale jaar 2022 (eindigend op 31 december), een stijging van 40% op jaarbasis. Plug Power verwacht echter tegen het einde van 2023 een omzet van $ 1,4 miljard te bereiken, wat impliceert dat de groei van dit jaar spectaculair zou moeten zijn.

 

3.   Bloom Energy Corp. (BE)

Bloom Energy maakt energieopwekkingssystemen met brandstofcellen die kunnen werken op waterstof, biogas en aardgas en kunnen worden gebruikt voor nutsbedrijven en voor de transportsector.

 

Bloom Energy maakt ook electrolyzers die elektriciteit gebruiken om water te scheiden in waterstof en zuurstof. Deze technologie kan extra warmte uit zware industrieën, zoals de staal- en cementproductie, winnen en deze gebruiken om waterstof te produceren met minder elektriciteit.

 

De missie van Bloom Energy is dus om schone, betrouwbare en betaalbare energie te maken. Het bedrijf heeft de Bloom Energy Server ontwikkeld, een platform voor het opwekken van elektrische energie. Het creëerde ook de Bloom Electrolyzer, met dezelfde vaste-oxidetechnologie als de Bloom Energy Server. Dit product kan schone waterstof 15% tot 45% efficiënter produceren dan andere bedrijven op de markt.

 

Specialisten geloven dat de Bloom Electrolyzer een grote stap voorwaarts is voor de waterstofmarkt. Het hoopt dat de technologie zware industrieën zoals de staal-, chemie-, cement- en glasproductie in staat zal stellen koolstofarm te worden.

 

Bloom Energy kan zijn Bloom Electrolyzer koppelen aan zonne- en windenergie om groene waterstof op te wekken, op te slaan en uiteindelijk weer om te zetten in elektriciteit voor toekomstig gebruik.

 

Bloom Energy Corporation ontwerpt, produceert, verkoopt en installeert  brandstofcelsystemen met vaste oxiden voor on-site stroomopwekking en dat zowel in de Verenigde Staten als internationaal. Met een verlies van $ 301 miljoen in het laatste boekjaar is de meest urgente zorg voor beleggers de weg naar winstgevendheid, een bedje waarin heel wat waterstofbedrijven ziek zijn. De vraag blijft wanneer Bloom Energy break-even zal kunnen draaien?

 

De analisten verwachten dat Bloom Energy tot en met 2024 verlieslatend zal zijn, voordat het in 2025 een positieve winst van US $ 117 miljoen zal genereren. Er wordt dus voorspeld dat het bedrijf over ongeveer 2 jaar break-even zal draaien.

 

Hoe snel moet het bedrijf elk jaar groeien om in 2025 het break-evenpunt te bereiken? De analisten verwachten dat het bedrijf gemiddeld met 75% op jaarbasis zal moeten groeien, wat ons nogal optimistisch in de oren klinkt. Als het bedrijf langzamer groeit, wordt het op een later tijdstip dan verwacht winstgevend.

 

Enigszins zorgwekkend is de verhouding tussen schuld en eigen vermogen van meer dan 2. Doorgaans mag de schuld niet meer bedragen dan 40% van het eigen vermogen, wat in dit geval door het bedrijf fors wordt overschreden. Een hoger schuldniveau vereist een strikter kapitaalbeheer, wat het risico voor beleggen in de verlieslatende onderneming vergroot. Bloom Energy kan dus met de beste wil van de wereld geen veilige belegging worden genoemd.

 

4.   Linde (LIN)

Linde heeft verschillende technologieën ontwikkeld om waterstof efficiënt te comprimeren en veilig bij te tanken. Het biedt ook technologieën om de koolstofemissies van waterstof te verlagen door koolstofafvang en -opslag.

 

In 2023 stemde het bedrijf ermee in om 1,8 miljard dollar te investeren in de levering van schone energie aan een grootschalige fabriek voor blauwe ammoniak in Texas. Linde is van plan de infrastructuur voor de opvang van koolstof te bouwen die nodig is om meer dan 1,7 miljoen ton kooldioxide per jaar vast te leggen, waarmee de uitstoot van de aan de fabriek geleverde waterstof wordt gecompenseerd. Het tekende een deal met oliegigant ExxonMobil (XOM) om de afgevangen kooldioxide te transporteren en permanent op te slaan. Het bedrijf verwacht dat het project in 2025 van start gaat.

 

Waterstofenergie kan een belangrijke rol spelen in de energiebehoefte van de wereld. De Russische invasie van Oekraïne begin 2022 heeft ertoe bijgedragen dat de grondstoffenprijzen over de hele linie zijn gestegen en heeft veel EU-lidstaten ertoe aangezet hun afhankelijkheid van aardgas en ruwe olie uit Rusland te heroverwegen. Hierbij kan een belangrijke rol zijn weggelegd voor een bedrijf als Linde.

 

Helaas heeft de hernieuwde vraag naar schonere energie de investeringen in waterstofenergie onvoldoende nieuw leven ingeblazen in vergelijking met zonne- of windenergie. Veel hiervan heeft te maken met de hoge kostprijs.

 

“Grijze waterstof”, die voornamelijk wordt gewonnen uit aardgas en steenkool, vertegenwoordigt 98% van alle waterstof, terwijl “groene waterstof” (er is ook nog de mengvorm “blauwe waterstof”) aanzienlijk duurder blijft.

 

De Inflation Reduction Act die in 2022 door de Biden-regering is aangenomen, die tal van fiscale stimulansen en subsidies voor schone energieprojecten biedt, zorgt er echter voor dat investeerders waterstof nog eens in detail bekijken.

 

Aandelenbeleggers die willen profiteren van de potentiële voordelen van waterstofenergie, kunnen misschien beter niet alleen investeren in pure waterstofbedrijven, maar ook in meer gevestigde energiebedrijven met voldoende cashflow en infrastructuur om waterstofenergie te genereren. Linde is zo’n bedrijf.

 

Als leider op het gebied van industriële gassen en chemicaliën is Linde sterk betrokken geraakt bij verschillende aspecten van de waardeketen van waterstof, van productie tot distributie tot toepassingen voor eindgebruik. Waterstofatomen zijn in grote hoeveelheden nodig in de chemische industrie voor de schone productie van ammoniak, kunststoffen, synthetische vliegtuigbrandstof en metalen. Momenteel zijn de meeste waterstofatomen voor chemicaliën afgeleid van gassen zoals methaan.

 

Begin dit jaar kondigde het managementteam van Linde aan dat het bedrijf de komende jaren tussen de 7 en 9 miljard dollar zal investeren in projecten voor schone energie. Als onderdeel van dit enorme pakket aan kapitaalinvesteringen, zei Linde ook dat het 11 van de 13 bestaande activa zou verschuiven naar schone waterstof.

 

Tot nu toe exploiteert Linde wereldwijd 80 waterstoffabrieken en heeft het bijna 200 waterstoftankstations geïnstalleerd. De industriële gasgigant rapporteerde een aangepaste EBITDA van $ 10,8 miljard voor 2022, een stijging ten opzichte van $ 10,1 miljard in 2021. De aangepaste winst per aandeel van Linde steeg met 12% op jaarbasis tot $ 8,23 in 2022. Linde blijft een aandeel dat we blijven opvolgen.

 

5.   Fortescue Metals Group Ltd. (FSUGY)

Dit Australische bedrijf is in de eerste plaats een producent van ijzererts. Het uit de grond halen van deze grondstof en het verschepen er van naar markten over de hele wereld is een koolstofintensief proces. Dus Fortescue is misschien niet het eerste bedrijf waar een belegger aan denkt die in hernieuwbare energie wil investeren, maar het transformeert zichzelf wel in een bedrijf dat genoeg groene waterstof en andere hulpbronnen zal produceren om zijn activiteiten tegen 2030 koolstofarm te maken.

 

De transitie zal Fortescue ook in staat stellen om te beginnen met de verkoop van groene waterstof, een andere bron van inkomsten die als buffer zou kunnen dienen tegen de volatiele ijzerertsprijzen.

 

Tegen het einde van het decennium zou koolstofarme waterstof ongeveer 25% van de totale waterstofproductie kunnen uitmaken, een aanzienlijke stijging ten opzichte van een aandeel van minder dan 1% in de afgelopen jaren.”, zo stelt Madeline Ruid, analist bij Global X.

 

De veranderingen zullen het bedrijf miljarden dollars kosten, maar op de lange termijn kunnen ze het uiteindelijk geld helpen besparen op brandstof. Bovendien wordt zo het onderscheid gemaakt met de mijnbouwconcurrenten naar ESG-beleggers toe. Wat een voordeel kan opleveren.  En als het bedrijf ooit besluit om zijn groene waterstofbedrijf, Fortescue Future Industries, af te splitsen, kan dat ook ten goede komen aan de aandeelhouders.

 

Deze Australische mijnbouwer breidt zijn productieactiviteiten voor batterijen en elektrische aandrijflijnen in het VK uit met een nieuwe fabriek in Oxfordshire. De fabriek in Banbury zal in 2024 worden geopend en zal naast Fortescue’s andere faciliteiten in Oxfordshire werken, waaronder de Kidlington-fabriek die later dit jaar zal worden geopend, aldus FFI in een persbericht.

 

De nieuwe fabriek zal zich voornamelijk richten op de productie van zware industrie, elektrische en emissievrije aandrijflijnsystemen en zal geautomatiseerde assemblage voor batterijmodules en -pakketten bieden. Het bedrijf richt zich op de bouw van het eerste prototype in de tweede helft van 2023 en de eerste module voor mijntransportwagens moet in dezelfde tijd worden voltooid.

 

“Deze nieuwe state-of-the-art site zal de toeleveringsketen van elektrische voertuigen in het VK versterken en meer dan 120 hoogopgeleide banen creëren, wat onze economie helpt groeien”, aldus de Britse Business and Trade Secretary Kemi Badenoch.

 

6.   Fusion Fuel Green PLC (HTOO)

Fusion Fuel is een opkomende leider in de groene waterstofsector die zich inzet voor het versnellen van de energietransitie door de ontwikkeling van baanbrekende, schone waterstofoplossingen.

 

Fusion Fuel’s gepatenteerde geminiaturiseerde Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolyser, en de “bouwsteenbenadering” van groene waterstofproductie ontsluiten ongekende modulariteit en flexibiliteit bij het ontwerp en de implementatie van kostenconcurrerende, gedecentraliseerde groene waterstofoplossingen.

 

De bedrijfsonderdelen omvatten de verkoop van de elektrolyzer technologie aan klanten die geïnteresseerd zijn in het bouwen van hun eigen groene waterstofproductie, de ontwikkeling van kant-en-klare waterstoffabrieken die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Fusion Fuel, en de verkoop van groene waterstof als grondstof aan eindgebruikers via lange termijn inkoopovereenkomsten voor waterstof.

 

Europa probeert zich te bevrijden van Russische energie en is van plan om groene waterstof onderdeel te maken van die oplossing. Met projecten in Spanje, Portugal en Marokko is Fusion Fuel Green bijzonder goed gepositioneerd voor de toekomstige toenemende vraag.

 

Het bedrijf verkoopt zijn elektrolyzer technologie op zonne-energie aan klanten die hun eigen groene waterstof willen produceren. Het ontwikkelt ook zijn eigen groene waterstoffabrieken en verkoopt de brandstof via langlopende afnameovereenkomsten.

 

Fusion Fuel heeft medio 2023 aangekondigd dat het drie projecten heeft ingediend voor het H2 Pioneers II-programma, de tweede financieringsfase voor innovatieve groene waterstofprojecten in het kader van het Spaanse plan voor herstel, transformatie en veerkracht (PERTE).

 

H2 Pioneers II heeft € 150 miljoen toegewezen gekregen ter ondersteuning van de uitvoering van innovatieve projecten die de productie en het lokale verbruik van hernieuwbare waterstof combineren, met name voor moeilijk te verminderen sectoren zoals de industrie en zware mobiliteit. Fusion Fuel had eerder in 2023 € 3,3 miljoen aan subsidie ontvangen in de inaugurele H2 Pioneers-financieringsoproep.

 

De drie projecten, die een cumulatieve elektrolysecapaciteit hebben van ongeveer 13 MW, zouden worden aangedreven door de geavanceerde HC-Series NC-technologie van Fusion Fuel, de modulaire gecentraliseerde PEM-elektrolyseur van het bedrijf. Fusion Fuel heeft afname- en stroomafnameovereenkomsten gesloten voor alle drie de projecten, die in totaal meer dan 1.500 ton groene waterstof per jaar zouden produceren. Het bedrijf heeft voor de drie projecten € 24,7 miljoen aan subsidies aangevraagd.

 

In een reactie op de overeenkomst verklaarde Javier Esteban, CEO van Fusion Fuel Spain: “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat deze drie baanbrekende projecten zijn ingediend bij de PERTE-financieringsoproep in Spanje, initiatieven die onze niet-aflatende toewijding aan de energietransitie weerspiegelen. Met de steun van onze partners en onze superieure groene waterstoftechnologie kunnen we deze ambitieuze ideeën omzetten in transformatieve projecten, die de weg vrijmaken voor zinvolle vooruitgang in Spanje en daarbuiten.”

 

Frederico Chaves, CEO van Fusion Fuel, voegde hieraan toe: “Deze projectinzendingen zijn een voortzetting van een commerciële strategie die we sinds onze oprichting zeer succesvol hebben toegepast, een strategie die ertoe heeft geleid dat Fusion Fuel meer dan € 60 miljoen aan subsidies heeft binnengehaald voor onze eigen groene waterstof. projecten.

 

Nadat we voor deze kansen zowel waterstofafname- als stroomafnameovereenkomsten hebben gesloten, en met het potentieel voor aanzienlijke subsidies via PERTE, zijn we ervan overtuigd dat deze projecten zeer verkoopbare ontwikkelingsactiva zullen blijken te zijn die ons zullen helpen onze omzetdoelstellingen voor 2024 te behalen en als belangrijke bewijspunten voor de toepasbaarheid van onze HEVO-Chain-technologie voor industriële decarbonisatie.”

 

7.   Ballard Power Systems (BLDP)

Ballard Power Systems is een Canadees bedrijf dat brandstofcellen met protonenuitwisselingsmembraan produceert. De focus van het bedrijf ligt op het leveren van brandstofcelenergie voor een duurzame planeet, waarmee voor het bedrijf een belangrijke rol is weggelegd in de energietransitie. De emissievrije PEM-brandstofcellen maken de elektrificatie van mobiliteit mogelijk, inclusief bussen, treinen, commerciële vrachtwagens en zelfs zeeschepen.

 

In de toelichting op de halfjaarcijfers 2023 had de CEO van het bedrijf, Randy MacEwen, het volgende tegen de aandeelhouders te zeggen: “We blijven wereldwijd beleidsmomentum zien ter ondersteuning van onze visie om de uitstoot van onze planeet te verminderen. Wij geloven dat ons productaanbod een betekenisvolle impact zal hebben op de energietransitie door onze klanten emissievrije oplossingen te bieden. Deze visie staat voorop bij onze voortdurende innovatie en investering in ons bedrijf en ons productaanbod.”

 

Randy MacEwen  ging vervolgens dieper in op de resultaten: “We boeken belangrijke vooruitgang met betrekking tot onze strategische prioriteiten, zoals gecommuniceerd op onze Capital Markets Day in 2023. Tijdens het tweede kwartaal hebben we ons orderboek uitgebreid, geïnvesteerd in brandstofcelproducten van de volgende generatie en zijn we doorgegaan met het stimuleren van onze programma’s voor het verlagen van productkosten.

 

We blijven een groeiende belangstelling van klanten zien in al onze verticale marktsegmenten, wat wordt weerspiegeld in $ 25,1 miljoen aan nieuwe bestellingen in het tweede kwartaal en een groeiende verkooppijplijn. Belangrijk is dat onze Power Products-achterstand nu met meer dan 140% is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. We zijn vooral enthousiast over de groeiende betrokkenheid van klanten op de Amerikaanse en Europese markten.”

 

Als gevolg van het steeds constructiever wordende landschap van het waterstofbeleid en de toegenomen marktactiviteit in de VS en de EU, en gezien de aanhoudende onzekerheden in het waterstof- en brandstofcelbeleid en de marktvertragingen in China, versnellen we ons werk aan ons ‘local for local’ wereldwijde productieplan en gerelateerde plannen voor toekomstige kapitaaltoewijzing. In het bijzonder zijn we ons eerder aangekondigde MEA-lokalisatieplan in China opnieuw aan het evalueren in afwachting van de voltooiing van een vergelijkende analyse van opties voor uitbreiding van de productiecapaciteit en mogelijke prioritering van de volgorde in de VS en/of EU-markten. Dit werk begin 2024″, legt dhr. MacEwen uit.

 

“We blijven onze richtlijnen voor het hele jaar volgen voor bedrijfs- en kapitaaluitgaven. Onze investeringen geven prioriteit aan technologie- en productontwikkelingsprogramma’s, initiatieven voor het verlagen van productkosten, het winnen van klantplatforms, klantervaring en geavanceerde productie”, voegde MacEwen nog toe.

 

“We verwachten een drukke tweede helft van 2023, met opeenvolgende kwartaalomzetgroei in vergelijking met eerste halfkwartalen, samen met aanhoudende vooruitgang in ons orderboek om de omzetgroei in 2024 te ondersteunen”, concludeerde MacEwen.

 

De totale omzet van het bedrijf bedroeg $ 15,3 miljoen in het kwartaal, een daling van 27% op jaarbasis. De brutomarge was (21)% in het kwartaal, een daling van 10 punten, veroorzaakt door een combinatie van een groter gewicht van energieproducten in de omzetmix, prijsstrategie, toegenomen investeringen in productiecapaciteit, stijgingen in aanbod en arbeidskosten, en voorraadaanpassingen.

 

De totale bedrijfskosten en de contante bedrijfskosten bedroegen respectievelijk $ 37,5 miljoen en $ 32,9 miljoen, een daling van respectievelijk 3% en een stijging van 3% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Stijgingen werden voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor onderzoek, technologie en productontwikkelingsactiviteiten, en Algemene en administratieve uitgaven.

 

De aangepaste EBITDA bedroeg ($ 35,9) miljoen, vergeleken met ($ 35,0) miljoen in het tweede kwartaal van 2022, voornamelijk als gevolg van de daling van de brutomarge en de stijging van de operationele contante kosten.

 

Ballard ontving ongeveer $ 25,1 miljoen aan nieuwe bestellingen in Q2 en leverde bestellingen ter waarde van $ 15,3 miljoen, resulterend in een Order Backlog van ongeveer $ 147,5 miljoen aan het einde van Q2. De groei van de orderachterstand werd voornamelijk aangedreven door toegenomen bestellingen uit Noord-Amerika in de bus-, spoor- en opkomende markten.

 

De backlog van klanten in Europa en Noord-Amerika vertegenwoordigt nu bijna 80% van de totale backlog. Bovendien is de achterstand van Power Products in het tweede kwartaal verder toegenomen en nu meer dan 140% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

 

8.   FuelCell Energy Inc. (FCEL)

FuelCell Energy Inc is een energiebedrijf gespecialiseerd in brandstofcellen. Kort samen gevat: het bedrijf ontwerpt, produceert, verkoopt, installeert, exploiteert en onderhoudt brandstofcelproducten, die op efficiënte wijze chemische energie in brandstoffen omzet in elektriciteit door middel van een reeks chemische reacties.

 

Industriële aandelen zijn de afgelopen maanden over het algemeen in koers gestegen, maar hetzelfde kan niet gezegd worden over FuelCell. Dit aandeel heeft in 2023 ronduit zwak gepresteerd op de beurs.

 

Alsof dat nog niet erg genoeg is, wijzen verslechterende fundamentals op nog lagere prijzen voor FCEL-aandelen. Er zijn weinig aanwijzingen dat FuelCell op het punt staat ingrijpende problemen zoals de toenemende verliezen binnenkort aan te pakken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van verwaterende financiering door het bedrijf om de activiteiten te ondersteunen.

 

FuelCell wil, na de 30-voudige toename van het aantal uitstaande FCEL-aandelen in de afgelopen vier jaar, het aantal geautoriseerde aandelen nogmaals verdubbelen, wat duidt op nog meer verwatering van de aandeelhouders in het verschiet. Rekening houdend met al deze minpunten, is het duidelijk waarom FCEL niet bepaald populair is bij de beleggers.

 

Het bedrijf is van plan op 10 oktober 2023 een speciale vergadering van haar aandeelhouders te houden om in te stemmen over een voorstel tot wijziging van de oprichtingsakte van de vennootschap om het aantal toegestane gewone aandelen van de Vennootschap te verhogen van 500.000.000 aandelen naar 1.000.000.000 aandelen.

 

FuelCell Energy is hoe dan ook een wereldleider op het gebied van duurzame schone energietechnologieën die enkele van ’s werelds meest kritieke uitdagingen op het gebied van toegang tot energie, beveiliging, veiligheid en milieubeheer aanpakken.

 

Als toonaangevende wereldwijde fabrikant van gepatenteerde brandstofceltechnologieplatforms is FuelCell Energy uniek gepositioneerd om klanten over de hele wereld te voorzien van duurzame producten en oplossingen voor industriële en commerciële bedrijven, nutsbedrijven, overheden en gemeenten.

 

FuelCell Energy heeft dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de herintrede op de Koreaanse markt door relaties aan te gaan met huishoudelijke elektriciteitsbedrijven voor schone energie die FuelCell Energy-stroomplatforms hebben geïnstalleerd.

 

FuelCell Energy heeft op 27 juli 2023 een lange termijn serviceovereenkomst (LTSA) getekend met Noeul Green Energy en heeft ook een memorandum van overeenstemming (MOU) met Gyeonggi Green Energy gesloten, beide gericht op de voortzetting van stabiele brandstofcelactiviteiten en het bevorderen van milieuvriendelijke energieopwekking in Korea.

 

Noeul Green Energy en Gyeonggi Green Energy zullen genieten van dezelfde superieure service die FuelCell Energy de Korean Southern Power Company heeft geleverd sinds de installatie van een 20-megawatt (MW) FuelCell Energy-stroomplatform in 2018.

 

FuelCell Energy President en Chief Executive Officer Jason Few zei: “Door middel van deze LTSA en MOU zijn we verheugd om onze relaties met toonaangevende opwekkingsbedrijven in het grootstedelijk gebied van Seoul verder op te bouwen en hun toezeggingen voor de levering van schone energie in Korea te ondersteunen.”

 

Hij voegde er nog aan toe: “In de toekomst zullen Noeul Green Energy en Gyeonggi Green Energy de beste klantenservice krijgen en profiteren van de technologische vooruitgang die is geïntegreerd in onze volgende generatie stapelmodules.

 

We zullen doorgaan met het verbeteren van onze technologie, het verbeteren van de levensduur van de stapel, zoals we hebben aangetoond sinds onze eerste commerciële productlancering in 2003, en het verbeteren van de systeemefficiëntie, wat bijdraagt aan duurzame en efficiënte energieproductie.”

 

De LTSA met Noeul Green Energy markeert een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen de twee bedrijven, gericht op het waarborgen van een ononderbroken werking van brandstofcellen in de energiecentrales, een vermindering van de uitstoot en een verbeterde dienstverlening.

 

De site bevat acht SureSource 3000 carbonaat-brandstofcelplatforms, die werken met een vermogen van 20 MW, genoeg om ongeveer 43.000 huishoudens van stroom te voorzien en 82 miljard kcal schone warmte per jaar te produceren, waarmee ongeveer 6.500 huishoudens van energie worden voorzien.

 

Door middel van deze LTSA zullen de vervanging van de 16 modules en de werking van de energiecentrale gedurende de komende 14 jaar worden gecontroleerd door FuelCell Energy. Het brandstofcellenpark Noeul Green, dat jaarlijks ongeveer 150 miljoen kWh aan milieuvriendelijke elektriciteit kan produceren, is sinds december 2016 in gebruik.

 

9.   AFC Energy (AFC)

AFC Energy is één van die bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van waterstofbrandstof. Hoewel waterstofbrandstof veel potentiële voordelen heeft, blijft het een relatief nieuwe technologie. Als gevolg hiervan worden waterstofaandelen vaak beschouwd als investeringen met een hoog risico/hoge opbrengst.

 

Waterstofaandelen zijn doorgaans volatieler dan de aandelenmarkt in het algemeen en kunnen gevoelig zijn voor veranderingen in overheidsbeleid en -regelgeving. En dat geldt dus ook voor dit aandeel. Om deze redenen zijn waterstofaandelen niet geschikt voor alle beleggers. Voor beleggers met een hoge risicotolerantie kunnen waterstofaandelen echter wel interessant zijn.

 

AFC rapporteerde over de eerste helft van 2023 een netto verlies van £ 6,25 miljoen, of 20% minder dan in 1H 2022. Het verlies per aandeel was £ 0,008 tegenover een verlies per aandeel £ 0,011 verlies in 1H 2022. Vooruitkijkend wordt verwacht dat de omzet gemiddeld met 64% per jaar zal groeien gedurende de komende 3 jaar, vergeleken met een groeiprognose van 20% voor de elektrische industrie in het Verenigd Koninkrijk.

 

10.                 Nikola (NKLA)

Hoewel Nikola geplaagd werd door een schandaal rond de oprichter, is het een van de bekendere bedrijven die vrachtwagens op waterstof ontwikkelen. In september 2021 ging het bedrijf een strategisch partnerschap aan met Bosch – een positief teken, aangezien de relatie tussen de twee voorheen gespannen was, aangezien de autoleverancier een jaar eerder zijn aandelen in Nikola afbouwde.

 

Door de overeengekomen samenwerking zal Nikola brandstofcel-voedingsmodules bouwen op basis van technologie onder licentie van Bosch, die naar verwachting eind 2023 op de markt zal worden gebracht. Nikola is van plan zijn fabriek in Arizona uit te breiden om de productiecapaciteit te verbeteren, terwijl het ook investeringen zal doen ter ondersteuning van brandstofcellen en voertuigen.

 

11.                 Powerhouse Energy Group (PHE)

Hoewel het een nog niet algemeen proces is, wint het recyclen van afvalproducten tot groene energie aan populariteit. Powerhouse Energy Group heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld die plastic, banden en andere afvalstromen die bestemd zijn voor stortplaatsen, kan omzetten in op waterstof gebaseerde synthetische gassen.

 

In augustus 2021 kondigde het bedrijf aan dat het een overeenkomst had getekend met Hydrogen Utopia voor het gebruik van zijn technologie in Polen, Griekenland en Hongarije. Powerhouse Energy Group heeft ook een overeenkomst met Peel NRE om de komende jaren 11 afval-naar-waterstoffabrieken in het VK op te zetten, met de optie van exclusieve rechten voor in totaal 70 faciliteiten.

 

Chief operating officer Paul Emmitt kondigde in augustus 2023 een belangrijke update aan in zijn aanvraag bij de Europese autoriteiten voor het verlenen van patenten voor onderdelen van het afval-naar-energieproces van het bedrijf.

 

Emmitt benadrukte het feit dat Powerhouse Energy van plan is te profiteren van het nieuwe octrooisysteem waarmee het de dekking van het octrooi met één enkele aanvraag kan uitbreiden naar heel Europa, Groot-Brittannië en Ierland.

 

Daarnaast heeft het bedrijf twee andere patenten gelanceerd in afwachting van feedback van het Europees Octrooibureau. Emmett spreekt zijn vertrouwen uit in de goedkeuring van het ene patent op korte termijn, terwijl hij verwacht dat de goedkeuring voor het andere langer zal duren.

 

De patenten draaien om hun innovatieve proces om afval om te zetten in energie met behulp van roterende camera’s en stoominjectie. Powerhouse Energy streeft ernaar haar positie in de markt te vestigen door internationale patenten te verkrijgen in de VS, Canada, Japan, Indonesië, Australië en Zuid-Korea.

 

12.                 Hyzon Motors (HZN)

Waterstof is een energiebron die bij verbranding geen broeikasgassen uitstoot. Het enige afvalproduct is waterdamp, waardoor het een schonere energiebron is dan fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool.

 

Het nadeel van waterstof als brandstofbron is dat het zelden wordt aangetroffen in een gemakkelijk winbare vorm zoals aardgas. En hoewel waterstof uit verschillende bronnen kan worden geproduceerd, stoten de meeste methoden broeikasgassen uit. Bovendien is het nog niet gemaakt op de schaal die nodig is om economisch concurrerend te zijn met fossiele brandstoffen.

 

Dat kan de komende jaren echter veranderen. Verschillende bedrijven werken er hard aan om de enorme belofte van deze potentieel emissievrije brandstof waar te maken. Eén van die bedrijven is dus Hyzon Motors, vooral bekend van zijn vrachtwagens op waterstof.

 

Dat Hyzon Motors Inc. is dus een ontwikkelaar van waterstof-brandstofceltechnologie en wereldwijde leverancier van emissievrije elektrische voertuigen met brandstofcellen voor zwaar gebruik (“FCEV’s). Kijken we even naar wat het bedrijf kwam vertellen bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal van 2023.

 

“Hyzon heeft in het tweede kwartaal aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel in de vooruitgang van onze 200 kW brandstofceltechnologie als in de commercialisering van onze heavy-duty brandstofcel elektrische vrachtwagenplatforms”, aldus Parker Meeks, Hyzon Chief Executive Officer.

 

We hebben hard gewerkt aan het stroomlijnen van ons voertuigaanbod, onze activiteiten in de verschillende geografische gebieden waar we actief zijn en we zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt in onze productiefaciliteit voor brandstofcelsystemen in de VS. Vooruitkijkend naar de rest van het jaar, zijn we verheugd over de voortdurende vooruitgang van onze commerciële pijplijn op onze gerichte FCEV-platforms, met commerciële implementaties in de richting van ons doel van 10-20 voertuigen dit jaar. We geloven dat onze intense focus en gedisciplineerde uitvoering van onze operationele mijlpalen, evenals aanzienlijke verbeteringen om ons bedrijf te stroomlijnen, Hyzon hebben gepositioneerd goed in de versnellende waterstofindustrie.”

 

Tegen het einde van het tweede kwartaal had Hyzon in 2023 zeven voertuigen onder commerciële overeenkomsten ingezet bij klanten; na het einde van het kwartaal werden nog drie extra voertuigen ingezet. Van die voertuigen werden er drie ingezet bij klanten in Europa, terwijl zeven touringcars werden ingezet bij een klant in Australië.

 

Met in totaal tien voertuigen die tot nu toe zijn ingezet, voldeed Hyzon aan de onderkant van de eerder aangekondigde richtlijn voor 2023 van 10-20 voertuigen die onder commerciële overeenkomsten zullen worden ingezet. Hyzon heeft tot nu toe ook $ 2,9 miljoen aan contante ontvangsten verzameld voor die voertuigen.

 

Begin augustus 2023 voltooide het bedrijf zijn eerste Amerikaanse 110kW-vrachtwagen. Met dit voertuig, gebouwd in samenwerking met Fontaine Modification, de externe assemblagepartner van het bedrijf, gaat het Amerikaanse 110kW-programma van Hyzon van prototype naar productie. Door het 110kW-voertuig op de markt te brengen, bouwt Hyzon ervaring op door middel van productrealisatie en klantbetrokkenheid ter ondersteuning van de toekomstige inzet van 200kW FCEV’s.

 

Het Noord-Amerikaanse testprogramma van het bedrijf bleef zich uitbreiden, met 15 voltooide tests sinds maart 2022, waarvan zeven in 2023. Het bedrijf heeft meer dan 40.000 mijl afgelegd op zijn conventionele vrachtwagenplatform in klanttesten en baantesten, waarbij het ervaring heeft opgedaan met en lessen van operaties in de echte wereld voor toekomstige FCEV-implementaties.

 

In juni 2023 tekende Hyzon zijn eerste commerciële overeenkomst in de VS met PFG voor vijf FCEV’s in een proeffase, met een potentieel voor in totaal 50 FCEV’s. De eerste vijf FCEV’s zullen worden uitgerust met Hyzon Class 8 110kW-brandstofcelsystemen, en nog eens 15 FCEV’s zullen worden uitgerust met Hyzon’s single-stack 200kW-brandstofcelsysteem van de volgende generatie, afhankelijk van een succesvolle proef met 200kW-voertuigen. Na deze voertuigen zijn PFG en Hyzon ook overeengekomen om samen te werken aan een wederzijds aanvaardbare optie voor 30 extra FCEV’s. Het bedrijf is dus in volle ontwikkeling.

 

13.                 McPhy Energy (MCPHY)

Wat maakt waterstofvoorraden aantrekkelijk? Waterstof wordt beschouwd als een cruciaal element om landen te helpen de uitstoot van energieverbruik te verminderen en tegen 2050 netto nul te bereiken. Het is een goedkoper en groener alternatief voor aardgas.

 

In het VK heeft de regering zich ertoe verbonden om tussen nu en 2030 tot £ 4 miljard te investeren in waterstof, inclusief productiefaciliteiten. Het doel is om genoeg waterstof te produceren om fossiele brandstof voor verwarming en koken in ongeveer 3 miljoen huizen te vervangen. De regering hoopt dat waterstof tegen 2050 tussen de 25% en 30% van de huizen in het VK van energie zal voorzien. In dat scenario is een belangrijke rol weggelegd voor McPhy Energy.

 

In de VS bevat de infrastructuurrekening van president Joe Biden 8 miljard dollar voor het afvangen, transporteren en opslaan van schone waterstof. Ook daar heeft de waterstofsector dus de wind in de zeilen.

 

Er zijn verschillende bedrijven, groot en klein, die werken aan waterstoftechnologieën, van waterstofbrandstofcellen en auto’s die erop rijden tot bedrijven die waterstof produceren. De aantrekkingskracht van handelen in en beleggen in deze aandelen ligt in hun groeipotentieel op de lange termijn.

 

Als waterstof aan populariteit wint als alternatieve brandstofbron, kunnen deze aandelen een vergelijkbaar potentieel hebben als olie- en gasmaatschappijen die vele decennia geleden in de kinderschoenen stonden.

 

McPhy Energy, gespecialiseerd in apparatuur voor de productie en distributie van koolstofarme waterstof (elektrolyzers en tankstations), maakt in de zomer zijn geconsolideerde resultaten voor de eerste helft van het fiscale jaar 2023 bekend, afgesloten op 30 juni.

 

Jean-Baptiste Lucas, CEO van McPhy,had volgende commentaar op de cijfers: “Tijdens dit eerste semester van 2023 heeft McPhy verschillende mijlpalen bereikt op weg om een belangrijke speler te worden in het waterstofecosysteem in Europa en daarbuiten.

 

We tekenden onze eerste belangrijke contracten in de industriële sector, de grootste markt voor koolstofarme waterstof. Onze industriële schaalvergroting is versneld met de automatisering van de stapelassemblagelijn in onze fabriek in San Miniato en de start van de bouw van onze Gigafactory in Belfort.

 

We zijn ook begonnen met onze internationale ontwikkeling via een veelbelovend partnerschap met de Indiase groep Larsen & Toubro (L&T) en hebben ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen gestructureerd. In de komende maanden zullen we deze acties voortzetten terwijl we onze commerciële penetratie vergroten en onze uitvoeringsmogelijkheden versterken.

 

De koolstofarme waterstofmarkt boekt geleidelijk vooruitgang en moet sneller groeien om de doelstellingen van grote publieke en private spelers te halen. McPhy maakt gebruik van alle beschikbare middelen om het meeste uit deze geweldige kans te halen”.

 

De omzet in het eerste halfjaar van 2023 bedroeg in totaal € 7,0 miljoen, binnen de verwachte bandbreedte van € 6 tot 8 miljoen die in april werd aangekondigd. Dat is een groei van 35% in vergelijking met de gepubliceerde gegevens voor de eerste helft van 2022 en het omzetcijfer was stabiel in vergelijking met de herwerkte cijfers voor 2022 voor de overname van twee oudere generatie stations.

 

Hoewel op zich solide, werden de prestaties van de Groep niettemin beïnvloed door het uitstel van het CEOG-contract, een van de grootste projecten waarin McPhy een belanghebbende is. Tijdens het semester profiteerde de Groep echter van de bijdrage van contracten waarvan de uitvoering nu is begonnen, zoals VEO-ArcelorMittal en HYPE.

 

14.                 Nel ASA (OTCMKTS: NLLSF)

Nel Hydrogen Electrolyser AS, een dochteronderneming van Nel ASA (OSE:NEL), heeft een contract getekend voor 40 MW aan alkalische elektrolyserapparatuur voor ongeveer € 11 miljoen met Bondalti voor de eerste fase van het H2 Enable-project in Estarreja, Portugal.

 

“We blijven een goed momentum ervaren voor onze elektrolysers en we zijn blij om samen te werken met een kwaliteitsbedrijf als Bondalti, een opwindende klant die zich inzet voor decarbonisatie”, zegt Nel’s CEO Håkon Volldal in reactie op het afsluiten van het contract.

 

Bondalti is het grootste bedrijf in de Portugese chemische industrie. De elektrolyserfabriek, die begin 2026 met de productie moet beginnen, zal groene waterstof in het aardgasnet injecteren, langeafstandstransport leveren en voorzien in Bondalti’s eigen waterstofvraag voor chemische processen.

 

De strategische doelstellingen van de klant omvatten een significante integratie van groene waterstof in zijn waardeketen, met als doel de huidige activiteiten koolstofarm te maken en tegelijkertijd bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen die op Europees niveau zijn vastgesteld, met name die van het “Fit for 55 ” initiatief voor de chemische sector.

 

“Onze inzet voor decarbonisatie is niet nieuw, we integreren al 40% hernieuwbare energie in onze activiteiten, en deze waarde zal 100% zijn tegen 2030. Het H2 Enable-project is een andere belangrijke mijlpaal voor de vermindering van de koolstofvoetafdruk in de Estarreja Chemical Complex, maar ook een belangrijke bijdrage aan het koolstofvrij maken van andere moeilijk te bestrijden sectoren”, zegt Bondalti’s COO, André de Albuquerque.

 

Nel ASA (Nel), rapporteerde recordomzet van 475 miljoen NOK in het tweede kwartaal van 2023, een stijging van 159% ten opzichte van 183 miljoen NOK in hetzelfde kwartaal van 2022. De inkomende bestellingen bedroegen 428 miljoen NOK, een stijging 81% jaar-op-jaar, positief beïnvloed door het grote tankcontract voor 16 tankstations die in de VS zullen worden ingezet.

 

Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg de orderportefeuille 2 964 miljoen NOK, een stijging van 106% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Het kassaldo bedroeg aan het einde van het kwartaal 4 122 miljoen NOK.

 

15.                 Powercall Sweden AB (OTCMKTS: PCELF)

PowerCell Sweden AB houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van brandstofcelstapels en brandstofcelsystemen voor de auto-, scheepvaart-, stationaire en toepassingen in Zweden en internationaal. PowerCell Sweden is actief in de segmenten Luchtvaart, Maritiem, Offroad, Onroad en Energieopwekking.

 

Het aanbod omvat Power Generation 5, een brandstofcelsysteem dat wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking, evenals een hulpstroomgenerator voor telecom-, verkeers-, bouw- en huishoudelijke toepassingen; Power Generation System 200, een compact brandstofcelsysteem met een netto vermogen van 200 kW, speciaal ontworpen voor stationaire toepassingen; en Power Generation System 100, een brandstofcelsysteem dat duurzaam en flexibel gebruik mogelijk maakt, met een elektrisch vermogen tot 100 kW, speciaal ontworpen om compacte integratie samen met een hoog vermogen tot stand te brengen.

 

PowerCell Sweden levert ook het Marine System 200, een compact brandstofcelsysteem met een netto vermogen van 200 kW, speciaal ontworpen voor maritieme toepassingen; en het Heavy Duty System 100, een brandstofcelsysteem dat duurzaam en flexibel gebruik mogelijk maakt, met een elektrisch vermogen tot 100 kW, speciaal ontworpen om compacte integratie samen met een hoog vermogen tot stand te brengen. Daarnaast biedt het engineering- en laboratoriumtestdiensten. PowerCell Sweden is opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Göteborg, Zweden.

 

In heel Europa en over de hele wereld wint waterstof aan populariteit als een koolstofarme oplossing voor de energie- en transportbehoeften. Waterstof is in opkomst als een koolstofarme hulpbron in Europa en wereldwijd, met name voor de transport- en verwarmingssector.

 

Op EU-niveau heeft de Europese Commissie in juli 2020 haar EU-waterstofstrategie en EU-strategie voor energiesysteemintegratie gepubliceerd, die een richting aangeven voor het beleid en de regelgevende ondersteuning van waterstof. Kort daarna, in augustus 2021, publiceerde de regering een alomvattende Britse waterstofstrategie, waarin ze de belangrijkste doelstellingen en financiële toezeggingen uiteenzette voor de ontwikkeling van hernieuwbare en koolstofarme waterstof in het VK.

 

16.                 Ceres Power Holdings (LON: CWR)

Het is inmiddels al decennia geleden dat waterstof voor het eerst werd voorgesteld als primaire bron van schone energie. Dankzij de vooruitgang in een verscheidenheid aan sleuteltechnologieën is het moment waarop dit overvloedig beschikbare gas kan gaan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering eindelijk aangebroken.

 

Maar het hype-niveau is hoog en er zijn nog veel technologische, economische en beleidsuitdagingen voordat waterstof een echt kosteneffectieve manier kan bieden om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verlagen. Als waterstof zijn volledige potentieel wil bereiken, moet het goedkoper en efficiënter worden geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt. Om daar te komen, moeten twee trends samenkomen.

 

Ten eerste moeten beleidsmakers en regelgevers van de overheid door middel van directe subsidies en beleidswijzigingen de productie en het gebruik van koolstofarme waterstof blijven ondersteunen voor toepassingen waar waterstof het grootste potentieel biedt voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Overheden in verschillende rechtsgebieden integreren nu al waterstof in hun inspanningen om de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te halen. Zo heeft de EU van waterstof een sleutelelement gemaakt in haar strategie om tegen 2050 emissievrij te zijn.

 

Ten tweede moet de waterstofeconomie werkelijkheid worden en moeten belanghebbenden in het hele ecosysteem bijdragen. Met name machinefabrikanten (de bedrijven die de benodigde machines, apparatuur en componenten ontwikkelen en produceren) en hun investeerders moeten hun steentje bijdragen.

 

Met de juiste ondersteuning in de hele waterstofwaardeketen – en ervan uitgaande dat de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen toenemen in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs – zou de markt voor waterstof gerelateerde machines, apparatuur en componenten kunnen stijgen tot een jaarlijkse $ 200 miljard of meer tegen 2050.

 

Op dit moment is de ontluikende markt voor koolstofarme waterstof zowel zeer complex als zeer gefragmenteerd, maar ze is zonder meer veelbelovend. Geld van overheden en particuliere investeerders begint de sector binnen te stromen, en grote bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups betreden het veld.

 

Toch blijven de onzekerheden – over de markt, de juiste bedrijfsmodellen, de beste technologieën en voortdurende overheidssteun – groot. Navigeren in de markt vergt veel expertise en een consistente, weloverwogen strategie. Want het kan nog lang duren alvorens de waterstofbedrijven fundamenteel winstgevend zijn. En dat geldt ook voor dit bedrijf.

 

De vraag voor aandeelhouders van Ceres Power Holdings is of ze zich zorgen moeten maken over de cashburn, zeg maar het verbranden van geld. Heeft Ceres Power Holdings voldoende geld om operationeel te blijven?, zo kan de vraag kort worden gesteld.

 

De cash runway van een bedrijf is de hoeveelheid tijd die het zou kosten om zijn kasreserves te verbranden tegen het huidige cash burn-percentage. Per 31 december 2022 had Ceres Power Holdings contanten voor een bedrag £ 182 miljoen en geen schulden. Kijkend naar het afgelopen jaar, verbrandde het bedrijf £ 70 miljoen.

 

Dat betekent dat het een cash runway had van ongeveer 2,6 jaar vanaf december 2022. Belangrijk is dat analisten denken dat Ceres Power Holdings binnen 5 jaar een cashflow break-even zal bereiken. In wezen betekent dit dat het bedrijf ofwel zijn cashburn zal verminderen, ofwel meer contanten nodig zal hebben.

 

Ceres Power Holdings heeft met name de cash burn het afgelopen jaar met 116% hard en snel opgevoerd, wat betekent dat er zwaar in het bedrijf is geïnvesteerd. Alsof dat nog niet erg genoeg is, daalden ook de bedrijfsopbrengsten met 28%, wat ons voorzichtig maakt. Als we deze twee factoren samen beschouwen, worden we toch wel enigszins nerveus over de richting die het bedrijf lijkt op te gaan.

 

Aangezien Ceres Power Holdings een marktkapitalisatie (op het moment van schrijven) heeft van £ 593 miljoen, komt de cash burn van £ 70 miljoen van Ceres Power Holdings overeen met ongeveer 12% van zijn marktwaarde. Als gevolg hiervan zouden we durven aannemen dat het bedrijf zonder veel moeite meer geld zou kunnen ophalen voor groei, zij het ten koste van enige verwatering. Maar we hoeven u ongetwijfeld niet te vertellen dat het tricky business blijft.

 

17.                 ITM Power Plc (LON: ITM)

De wereldwijde waterstofmarkt ondergaat aanzienlijke veranderingen, aangezien groene koolstof wordt geïntroduceerd in een markt die lange tijd werd gedomineerd door koolstofrijke waterstof voor industriële toepassingen. Voorspellingen voor de groei van groene waterstof zijn astronomisch.

 

Die snelle groei zal naar verwachting plaatsvinden als klanten en aandeelhouders bedrijven onder druk zetten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, schone lucht zones in steden worden geïntroduceerd en bedrijven die grote hoeveelheden koolstofrijke waterstof overstappen om meer milieuvriendelijkere bronnen van waterstof.

 

Er zijn twee bronnen van waterstof in de waterstofwaardeketen: koolstofrijke of koolstofarme waterstof. Momenteel is ~99,9% van alle jaarlijks geproduceerde waterstof koolstofrijke waterstof voor de industriële sector. Het is een gevestigde markt, in totaal ~77 miljoen ton per jaar, waarbij deze waterstof voornamelijk wordt gebruikt voor de raffinage- en ammoniakindustrie.

 

Op middellange termijn ontwikkelt zich een nieuwe markt voor groene waterstof voor transport en op lange termijn zijn er mogelijk andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een waterstofgasnet.

 

Maar in afwachting blijft het moeilijk voor de bedrijven in de sector. De Britse fabrikant van waterstofapparatuur ITM Power zei dat het “tastbare vooruitgang” boekte bij de turn around, aangezien het in 2022-2023 een jaaromzet boekte die de verwachtingen overtrof na een reeks winstwaarschuwingen in de 12 maanden voordien.

 

De in Sheffield gevestigde fabrikant van elektrolysers die groene waterstof produceerden, die centraal staan in de wereldwijde ambities om de CO2-uitstoot te verminderen, genereerde in het jaar tot eind april 2023 een omzet van £ 5,2 miljoen.

 

De update komt te midden van een drastische herziening bij het ITG om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en kosten te besparen, nadat de start-up drie winstwaarschuwingen had afgegeven over een periode van acht maanden. Wat de beleggers uiteraard aardig heeft doen opschrikken.

 

ITM boekte een daling van de jaaromzet met 7 procent en een meer dan verdubbeling van de verliezen vóór belastingen tot £ 101,2 miljoen, nadat het investeerders eerder dit jaar had gewaarschuwd om grotere verliezen te verwachten als gevolg van vertragingen bij leveringen van contracten en van voorraadafschrijvingen.

 

De start-up, opgericht in 2001, is een van de grootste beloftes in Groot-Brittannië voor de energieën van de toekomst. Het heeft echter moeite gehad om de overgang te maken van technologieontwikkelaar naar een volwassen fabrikant.

 

Chief executive Dennis Schulz zei dat het bemoedigend was om de hoeveelheid vooruitgang te zien die het bedrijf had geboekt sinds de lancering van zijn turn around plan eerder dit jaar, eraan toevoegend dat het op weg was om een zeer efficiënt en betrouwbaar volumeproductiebedrijf te worden.

 

Schulz nam in december de functie van CEO over van Graham Cooley, waarmee hij zijn vorige functie in de technische afdeling van Linde, de grootste aandeelhouder van het ITG, achter zich liet. Hij beloofde het vertrouwen van investeerders en klanten terug te winnen, onder meer door het productassortiment van het bedrijf in te krimpen en het personeelsbestand met een kwart te verminderen.

 

Schulz zei dat het bedrijf naar verwachting een omzet van £ 10 miljoen – £ 18 miljoen zal realiseren in het boekjaar 2024, met een aangepast verlies (winst vóór afschrijving en amortisatie van rentebelasting) van £ 45 miljoen tot £ 55 miljoen.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.