Venster op de VS vanuit Aziatisch perspectief

Hoewel de wereldeconomische focus nog steeds op de VS gericht is, is het niemand ontgaan hoe snel de ontwikkelingen zich met name in Azië aan het voltrekken zijn. Met groeicijfers van meer dan 11% in China en ruim 8% in India, afgezet tegen de ‘schamele’ groeicijfers van minder dan 2% in de VS en nog geen 3% in Europa, zullen we er aan moeten wennen dat beleggers gehouden zijn om zich hoe langer hoe meer op de groei in Azië in te stellen. Het ziet er niet naar uit dat we vanuit de verzadigingseconomie in de westerse wereld deze groeicijfers zullen kunnen benaderen, net zomin het er naar uitziet dat de groeicijfers daar vooralsnog zullen terugvallen naar ons niveau. Lees meer

Gaat olie naar $ 100?

De olieprijs loopt stevig op en passeert het door mij afgegeven koersdoel van $ 72. Tot waar zal de olie doorstoten? We horen van velen weer een koersdoel van $ 100. Ik denk dat het nog niet zover is. Waarschijnlijk zal de olieprijs eerst terugvallen tot $ 67, om vervolgens weer $12 tot $ 15 te stijgen waarbij er mogelijk een nieuwe top rond $ 80 zal worden gevormd. Lees meer

Beter uit met butterflies van Co

In mijn vorige bijdrage werd ingegaan op de totstandkoming van de uitgiftekoers van CoOptions, waarbij bovendien kort werd stilgestaan bij de kostenstructuur van CoOptions. Lees meer

Circa 10% premievoordeel met CoOptions

In mijn vorige bijdrage heb ik een tweetal aspecten van de winstuitkering van CoOptions toegelicht. Hierbij kwam –onder meer- de uitgiftekoers van een CoOption-contract aan de orde, waarbij met een rekenvoorbeeld werd aangetoond dat de hoogte van de definitieve uitgiftekoers directe gevolgen heeft voor het rendement van de belegging. Omwille van de overzichtelijkheid is toen niet al te diep ingegaan op de totstandkoming van de uitgiftekoers zelf, daarom vanaf deze plaats enkele aanvullende opmerkingen hierover. Lees meer

Energie in de 21ste eeuw

In Robert Broncel’s column van 3 juni 2004 met als titel ‘Global Warming of Global Warning’ werd een Amerikaanse belegger geciteerd met de uitspraak: ‘My stocks are greenhouse guesses or gasses’. Op dat moment was het nog vrij onduidelijk in welke mate bedrijven betrokken waren bij de verbetering van ons milieu. Lees meer

De 10 gouden beleggingsregels

We krijgen regelmatig vragen over het systeem dat ten grondslag ligt aan onze bovengemiddelde rendementen. Laat ik beginnen te zeggen dat alles wat we doen volledig transparant is. Iedere transactie die we hebben gedaan sinds de start is terug te vinden op de site en wordt toegelicht in het weekblad. Omdat we u natuurlijk niet tot op detailniveau kunnen vertellen wat onze werkwijze is, kunnen we u wel de grote lijnen aangeven. Ons systeem werkt volgens onderstaande tien gouden regels: Lees meer

China: De top werd niet doorbroken

De top werd opnieuw bereikt, maar er werd geen hogere top gemaakt. Dat lijkt me geen al te beste ontwikkeling, omdat de kans nu veel groter wordt dat de index verder zal wegzakken. We letten nu vooral op de oplopende steunlijn rond 3.700 punten. We beschouwen wat China te wachten staat. Lees meer

Winstnemen op USG??

In mijn column van twee maanden geleden schreef ik over het aandeel USG. Deze uitzender is onder andere bekend van Unique en Start. Omdat ik positief was (lees: nog steeds ben), stelde ik een redelijk agressieve optiecombinatie voor. Omdat veel columnisten wel aanbevelingen doen, maar haast nooit ergens op terugkomen, leek het mij wel een aardig moment om de tussenstand op te nemen. Lees meer