Beleggen in de top 14 Energieopslag aandelen voor 2024

Beleggen in de top 14 Energieopslag aandelen voor 2024

De energiecrisis heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe afhankelijk onze wereld is gevonden van betaalbare energie. We bevinden ons volop in een transitiefase van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen.

 

Een belangrijke factor is in dat proces weggelegd voor energieopslag. Het wordt namelijk steeds belangrijker om energie, die op een bepaald moment is opgewekt, op een ander moment te gebruiken.

 

Bedrijven gefocust op energieopslag kunnen een grote toekomst tegemoet zien, wat de aandelen van die bedrijven een sterke impuls kan geven. Hieronder lichten we toe wat energieopslag precies inhoudt en hoe de belegger kan profiteren van het toenemend belang van deze sector.

 

Energieopslag wordt steeds belangrijker

De investeringen in energieopslag evolueren uiteraard mee met de evolutie van het elektriciteitsnetwerk, wat moet resulteren in voordelen op lange termijn voor zowel de betrokken bedrijven als de consumenten.

 

Belangrijk is daarbij de factor ‘betrouwbaarheid’. Energieopslag is een cruciaal knooppunt voor het hele elektriciteitsnetwerk en vergroot de bruikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen van wind, zon en waterkracht, maar ook van nucleaire en fossiele brandstoffen.

 

Waar het op aan komt, is om beschikbare energie op te slaan op een moment dat die overvloedig beschikbaar is, met de uiteindelijke bedoeling om die op een later tijdstip dat minder energie beschikbaar is te gebruiken.

 

Energieopslag kan consumenten geld helpen besparen, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de energieproducenten verbeteren, de verschillende opwekkingsbronnen integreren in één groot geheel en de impact op het milieu helpen verminderen.

 

Energieopslag is eigenlijk de spil van het energienet

Uiteindelijk zijn alle betrokken partijen winnaar bij een optimale opslag van de beschikbare elektriciteit. Energieopslag kan zowel operationele kosten besparen bij het voeden van het net als geld besparen voor elektriciteitsverbruikers die de infrastructuur voor energieopslag installeren in hun huizen en bedrijven.

 

Energieopslag kan tevens de kosten voor frequentieregeling en draaiende reservediensten verlagen en de kosten voor de consument compenseren door goedkope energie op te slaan om die later te gebruiken, tijdens piekperiodes wanneer hogere elektriciteitstarieven gelden. Door energieopslag te gebruiken tijdens korte stroomonderbrekingen, kunnen bedrijven kostbare onderbrekingen voorkomen en hun normale activiteiten voortzetten. Bewoners kunnen zichzelf de kosten van verloren voedsel en medicijnen besparen en niet te vergeten natuurlijk het ongemak van het ontbreken van elektriciteit.

 

Energieopslag kan namelijk zorgen voor back-upstroom tijdens storingen. Hetzelfde concept dat van toepassing is op back-upstroom voor een afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld een rookmelder die wordt aangesloten op een huis maar ook een back-upbatterij heeft) kan worden opgeschaald naar een heel gebouw of zelfs het gehele netwerk.

 

Meer flexibiliteit en een efficiënte levering in het elektriciteitsnet

Energieopslag kan de wispelturigheid verbonden aan de levering van variabele of intermitterende bronnen, zoals wind en zon, gladstrijken door overtollige energie op te slaan wanneer de wind waait en de zon schijnt en deze te leveren wanneer het tegenovergestelde gebeurt.

 

Maar opslag kan ook de efficiënte levering van elektriciteit ondersteunen. Wanneer de vraag snel verandert en flexibiliteit vereist is, kan energieopslag naar behoefte elektriciteit injecteren of extraheren om precies aan de vraag te voldoen – waar en wanneer dat nodig is.

 

Door meer flexibiliteit in het net te introduceren, kan energieopslag helpen om meer zonne-, wind- en gedistribueerde energiebronnen te integreren. Het kan ook de efficiëntie van het net verbeteren – de capaciteitsfactor van bestaande bronnen verhogen – en de noodzaak compenseren voor het bouwen van nieuwe piekenergiecentrales die vervuiling uitstoten.

 

Pumped Storage Hydropower (PSH)

Energieopslag is een snel opkomende sector met tal van toepassingen. Gepompte hydro is momenteel de meest gebruikte oplossing. Pumped Storage Hydropower (PSH) is een vorm van hydro-elektrische energieopslag. Het is een configuratie van twee waterreservoirs op verschillende hoogten die stroom kunnen opwekken als water van de ene naar de andere stroomt en door een turbine gaat.

 

Het systeem heeft ook stroom nodig omdat het water wordt teruggepompt in het bovenste reservoir (opladen). PSH werkt op dezelfde manier als een gigantische batterij, omdat het stroom kan opslaan en vervolgens kan vrijgeven wanneer dat nodig is.

 

Het betreft geen echt nieuwe technologie, want ze dateert eigenlijk al uit de 19de eeuw. De eerste bekende use-cases van PSH werden gevonden in Italië en Zwitserland in de jaren 1890 en PSH werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten in 1930. Nu zijn PSH-faciliteiten over de hele wereld te vinden!

 

Volgens de 2021 editie van het Hydropower Market Report is PSH momenteel verantwoordelijk voor 95% van alle energieopslag op utiliteitsschaal in de Verenigde Staten. Amerika heeft momenteel 43 PSH-fabrieken en heeft het potentieel om voldoende nieuwe PSH-fabrieken toe te voegen om de huidige PSH-capaciteit meer dan te verdubbelen.

 

Batterijen zijn anderzijds de volgende stap om hernieuwbare energie te ondersteunen. Wat moeten we hierover weten?

 

Battery Energy Storage System (BESS)

Batterij-energieopslagsysteem is op deze markt momenteel toonaangevend. Een Battery Energy Storage System (BESS) is een technologie die is ontwikkeld voor het opslaan van elektrische lading door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde batterijen.

 

Het achterliggende idee is dat dergelijke opgeslagen energie op een later tijdstip kan worden benut. Een enorme hoeveelheid onderzoek heeft geleid tot vooruitgang op het gebied van batterijen die het concept van een batterij-energieopslagsysteem tot een commerciële realiteit hebben gemaakt.

 

Lithium ionbatterijen

De resulterende investeringen in hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een snelle groei in de Energy Storage System (ESS) -industrie. In feite wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor energieopslag tussen 2018 en 2026 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 35%.

 

Op dit moment zijn lithium ionbatterijen ’s werelds primaire opslagmedium voor energie. Op basis van hun huidige populariteit wordt verwacht dat deze markt in 2026 circa 23 miljard dollar zal bereiken.

 

Windparken, zonneparken en datacenters kiezen om verschillende redenen voor opslag van lithium ionbatterijen, waaronder hun betaalbaarheid. Ten eerste hebben lithium ionbatterijen een hoge energiedichtheid, met potentie voor nog hogere capaciteiten. Ze hebben ook een relatief lage zelfontlading, met minder dan de helft van die van op nikkel gebaseerde batterijen. Hun kosteneffectiviteit strekt zich ook uit tot onderhoud.

 

Lithium ion accu’s hebben weinig onderhoud nodig en geen periodieke ontlading. Met al hun voordelen hebben lithium ionbatterijen ook enkele beperkingen. Lithium ionbatterijen vereisen complexe batterijbeheersystemen (BMS) om ervoor te zorgen dat ze werken binnen gecontroleerde parameters, zoals spanningen, temperatuur en laadtoestanden, die zich aanpassen naarmate de batterijcellen ouder worden.

 

Als de batterij niet op de juiste manier wordt beheerd, of als de batterij lijdt aan andere vormen van misbruik, kan dit leiden tot het risico van een batterijstoring, waardoor het risico op thermische uitbarsting en brand toeneemt. Industrieën die afhankelijk zijn van lithium ionbatterijen hebben behoefte aan een nieuwe, uitgebreide oplossing die batterijstoringen effectief detecteert en ingrijpt om thermische uitbarsting en de daaruit voortvloeiende brandgevaar te voorkomen.

 

De bedrijven actief in het segment lithium van de markt bevinden zich vaak in een vroeg stadium van ontwikkeling en worden rijkelijk gewaardeerd op de beurs.

 

Een snelgroeiende aantrekkelijke sector om in te beleggen

Energy storage is een aantrekkelijke opkomende snelgroeiende sector, wat veel nieuwe bedrijven aantrekt. Sommige van die bedrijven brengen hun aandelen naar de beurs, zodat de belegger ook de kans krijgt om een graantje mee te pikken. Het betreft vaak bedrijven aan wiens aandelen een hoog risico gekoppeld wordt aan een mogelijke opbrengst.

 

Hernieuwbare energie heeft de afgelopen tien jaar enorm aan populariteit te gewonnen. Dit is natuurlijk mede te danken aan subsidie in het kader van de energietransitie. Waardoor de run naar hernieuwbare energiebronnen een hoge vlucht heeft genomen.

 

De LCOE (Levelized Cost Of Energy) voor zon en wind is snel gedaald en is nu gunstiger dan traditionele elektriciteitsopwekking. In de afgelopen jaren heeft dit wereldwijd een grondige verschuiving in de elektriciteitsproductie veroorzaakt, met een sterke daling van de productie uit steenkool. Maar zon en wind leveren geen continue stroom, de zon schijnt niet alle dag en de wind waait niet altijd.

 

Wereldwijde penetratiegraad voor energieopslag

De huidige capaciteit van oplossingen voor energieopslag staat nog in de kinderschoenen in vergelijking met wind- en zonne-installaties. Het toont het enorme potentieel van de sector.

General Electric (GE) heeft hydro- en pompopslagoplossingen. Het zal de divisie hernieuwbare energie in 2024 afsplitsen, waardoor het bedrijf meer zichtbaarheid krijgt.

 

Hydro is overigens slechts een klein stukje GE, deze Amerikaanse reus staat voor veel meer. Andritz (OTCPK:ADRZF, OTCPK:ADRZY) is een andere fabrikant van hydro- en pompopslag. Het haalt ongeveer 20% van de inkomsten uit waterkracht. Hieronder belichten we een aantal spelers uit de sector energieopslag wat uitgebreider.

 

De ‘derde pijler’ van de elektriciteitsnetten van morgen

Elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, windparken en zonnepanelen. Dit zijn de technologieën die ‘het voortouw zullen nemen’ van de industriële trends van de volgende eeuw.

 

Evercore-analist James West beschrijft dit als het volgende ‘megathema’ en noemt energieopslag de ‘derde pijler’ van de elektriciteitsnetten van morgen. “De toekomst van energieopslag draait niet alleen om lithium ionbatterijen, hoewel elektrochemische technologieën zoals li-ion zullen blijven domineren en worden ingezet op ‘nutsschaal’.

 

Er is een wapenwedloop gaande voor verticale integratie, digitale toepassingen, diversificatie van de toeleveringsketen en data-intensieve producten om een groeiend klantenbestand te veroveren, waaronder nutsbedrijven, onafhankelijke stroomproducenten, commerciële en industriële gebruikers en projectontwikkelaars voor hernieuwbare energie”, schrijft West.

 

Hij heeft daarom een bijzondere interesse voor de aandelen die actief zijn in de sector van de energieopslag. Daarover hieronder meer. Eerst blikken we even terug op 2022, het jaar dat de energiesector zonder overdrijving op zijn kop zette.

 

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot schokgolven op de mondiale energiemarkten, wat heeft geleid tot prijsvolatiliteit, aanbodtekorten, veiligheidsproblemen en economische onzekerheid. Armere landen zullen de dupe worden van de negatieve gevolgen van de energiecrisis, dat staat als een paal boven water. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt over “de eerste echt wereldwijde energiecrisis, met gevolgen die nog jaren voelbaar zullen zijn”. Hoe de invasie van Oekraïne leidde tot een energiecrisis:

 

  1. Hogere energieprijzen

Misschien wel de meest opvallende verandering voor de meeste mensen was dat de energieprijzen zijn gestegen. En dat geldt niet alleen voor aardgas. Het IEA zegt dat hoge brandstofkosten bovendien verantwoordelijk zijn voor 90% van de stijging van de gemiddelde kosten voor elektriciteitsopwekking wereldwijd.

 

In combinatie met de impact van de wereldwijde plandemie betekent de energiecrisis dat 70 miljoen mensen die nog niet zo lang geleden toegang hebben gekregen tot elektriciteit, die niet langer kunnen betalen. En 100 miljoen mensen zullen misschien niet langer in staat zijn om voedsel te bereiden met schone brandstoffen, maar moeten in plaats daarvan weer beroep doen op biomassa (denk daarbij aan hout), zegt het IEA.

 

  1. Veranderende handelsstromen en aanbodtekorten

De Russische gasexport naar de EU werd drastisch verminderd, waardoor de handelsstromen snel verschoven. Rusland verminderde de gastoevoer naar de EU tussen mei en oktober 2022 met ongeveer 80%, waardoor het blok met een aanzienlijk tekort in zijn energiemix achterbleef en een dringende behoefte had om energiealternatieven uit andere plaatsen te vinden.

 

Hoewel veel van de voormalige internationale partners van Rusland de banden met het land hebben verkleind of verbroken, heeft Rusland zijn olieproductie en -export grotendeels op het niveau van vóór de invasie gehouden door de export naar andere landen, waaronder naar China, India en Turkije, te vergroten.

 

  1. Veranderingen in het energiebeleid

 

Overheden ontwikkelen trajecten om tegen 2050 netto nulemissies te bereiken, dus de problemen die door de huidige energiecrisis worden veroorzaakt, moeten met dat in gedachten worden aangepakt. In sommige gevallen – met name de Amerikaanse Inflation Reduction Act – duwt de crisis duurzame energieprojecten vooruit in plaats van achteruit, zegt het IEA.

 

  1. Economische gevolgen van de energiecrisis

Hogere kosten door energiecrisis dragen bij aan de stijgende rente, wat de energietransitie in gevaar kan brengen. Hogere rentevoeten in combinatie met dalende inkomens in reële termen duwen de wereld naar een recessie. En het aantal mensen dat terugvalt in extreme armoede neemt toe.

 

Aangezien veel landen proberen de kosten van het lenen van geld te verhogen om inflatie tegen te gaan, kunnen projecten voor schone energie die financiering nodig hebben, verstrikt raken in de economische gevolgen.

 

  1. Hoe emissie van CO2 worden beïnvloed

Sommige landen versnellen hun emissiedoelstellingen, andere verhogen hun gebruik van steenkool en sommige landen doen beide tegelijkertijd. De lange termijn impact van de energiecrisis op de uitstoot is onduidelijk. En veel mensen maken zich zorgen over de impact op plannen om in 2050 netto nul emissies te bereiken.

 

  1. Een duw in de richting van hernieuwbare energiebronnen

De gebroken relaties tussen Rusland en zijn energieklanten hebben geleid tot een snelle focus op het handhaven van energiezekerheid door de overheden wereldwijd. Het hebben van een robuuste en diverse energiemix vormt de kern van het energiezekerheidsbeleid en het IEA zegt dat het mogelijk is dat de crisis de overgang naar duurzamere brandstoffen zou kunnen versnellen.

 

Maar dit moet nog worden afgewacht en de negatieve economische vooruitzichten en beleidskeuzes op korte termijn om energie voor de huidige behoeften te verzekeren, kunnen het momentum in de richting van hernieuwbare energiebronnen vertragen.

 

De energieproblemen in de wereld begonnen niet met de Russische invasie van Oekraïne, maar de daaropvolgende energiecrisis veroorzaakte een aantal seismische veranderingen in de energiesector. En zoals het IEA waarschuwt: “We weten uit eerdere energiecrises dat het aanpassingsproces waarschijnlijk niet soepel zal verlopen”.

 

Het effectief garanderen van energieopslag is tegenwoordig een echte uitdaging. Kopers van auto’s domineren de vraag naar de lithium-ionmarkt en de prijzen van batterijen zijn voor het eerst beginnen te stijgen.

 

 

Landen met de grootste opslagcapaciteit voor elektriciteit

China – 35,7 gigawatt (GW)

China heeft de grootste opslagcapaciteit voor elektriciteit ter wereld, hoewel dit bijna allemaal is vervat in zijn 33,3 GW aan gepompte waterkracht. Het heeft ook de meeste elektriciteit opgewekt uit zonne-energie – 306 GW – maar geen substantiële batterijen om het in op te slaan. Dit zal echter snel veranderen, aangezien het land van plan is de batterijcapaciteit tegen 2025 uit te breiden tot 30 GW.

 

VS – 30 GW

De VS is een gigant die energie opslaat, met maar liefst 21,6 GW aan waterkracht, 1,8 GW aan geconcentreerde zonne-energie en 6,6 GW aan batterijopslag. Geen enkel ander land kan de batterijcapaciteit van de VS evenaren, wat wordt geholpen door de wens om een groot elektriciteitsnet voor hernieuwbare energie te huisvesten en bedrijven zoals Tesla die investeren in grote batterijprojecten.

 

Spanje – 8,2 GW

De geconcentreerde zonne-energiecapaciteit van Spanje is de hoogste ter wereld – 2,3 GW – wat niet verwonderlijk is gezien de overvloed aan zonneschijn daar. Met ook 5,9 GW aan waterkracht heeft Spanje de grootste capaciteit voor het opslaan van energie in water in Europa. Het land heeft momenteel geen batterijopslag, maar heeft een ambitieus doel van 20 GW in 2030. Dit zou goed te combineren zijn met de grote zonnepanelen- en windturbine-installaties in Spanje.

 

India – 5 GW

India is de thuisbasis van ’s werelds grootste zonnepark, maar de capaciteit om zonne-energie op te slaan is beperkt. In plaats daarvan bestaat het grootste deel van de energieopslag uit waterkracht. Uitgestrekte reservoirs zoals het Koyna Hydroelectric Project leveren stroom aan miljoenen mensen in het hele land. In opslag heeft India ongeveer 4,8 GW waterkracht en ongeveer 0,2 GW geconcentreerde zonne-energie.

 

Zuid-Afrika – 3,4 GW

Zuid-Afrika heeft indrukwekkende vooruitgang geboekt op het gebied van energieopslag, waaronder grootschalige batterijprojecten. Het land heeft 0,5 GW aan geconcentreerde zonne-energie, waar de zonnestralen worden opgeslagen als warmte om later voor elektriciteit te worden gebruikt.

 

Er zijn plannen om de batterijcapaciteit op utiliteitsschaal uit te breiden om plaats te bieden aan de wind- en zonneparkinstallaties in Zuid-Afrika. Daarmee zou het land het eerste in zijn soort zijn dat deze technologie in Afrika toepast.

 

Wat zijn de beste aandelen voor energieopslag in 2024?

Energieopslagaandelen zijn aandelen van bedrijven die technologieën voor energieopslag ontwerpen en produceren. Deze omvatten batterijopslag, condensatoren en vliegwielen.

 

De markt voor energieopslag maakt momenteel een exponentiële groei door en vertoont weinig tekenen van vertraging. Elk energieopslagbedrijf dat het waard is om in te investeren, zou het ongekende groeitempo moeten kunnen bijhouden. Hieronder vindt u interessante aandelen voor energieopslag in 2024.

 

1.   Tesla (TSLA)

Tesla staat uiteraard vooral bekend om zijn hoogwaardige voertuigen, waaronder de gelijknamige elektrische auto’s. Maar het bedrijf is ook een belangrijke speler op de markt voor energieopslag. Tesla is een van de grootste batterijfabrikanten ter wereld – wat misschien een beetje als een verrassing komt, totdat je je herinnert dat al die elektrische auto’s batterijen nodig hebben.

 

Tesla vertrouwt op zonne-energie om zijn vele productiefaciliteiten van elektriciteit te voorzien. Het maakt ook gebruik van oplaadbare lithium-ionbatterijen om overtollige zonne-energie op te slaan en te verkopen aan huiseigenaren en bedrijven.

 

Tesla is in de energiesector vooral bekend vanwege zijn Megapack-product. Dit is een oplaadbaar energieopslagapparaat met lithium-ionbatterijen met hoge capaciteit voor energieopwekkingsfaciliteiten.

 

Megapack is het revolutionaire product dat Tesla in de schijnwerpers heeft gezet. De vraag naar Tesla’s Megapack-product stijgt exponentieel, wat het bedrijf ertoe aanzet nieuwe faciliteiten met een grote omvang te bouwen. Deze nieuwe fabrieken zijn uitsluitend gespecialiseerd in de productie van Megapack om aan de vraag te voldoen. Megapack is niet het enige energieopslagproduct van Tesla, maar wel veruit het meest succesvolle. Het garandeert het bedrijf zijn toppositie als één van de beste energieopslagaandelen.

 

2.   NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy Inc., gevestigd in Juno Beach, Florida, is een Amerikaans energiebedrijf. Het is qua totale marktkapitalisatie de grootste holding voor elektriciteitsbedrijven ter wereld. In 2022 was meer dan 60% van de opwekkingscapaciteit van NextEra afkomstig uit schone energiebronnen. Een belangrijke dochter is Florida Power & Light of FPL.

 

NextEra Energy is een van de namen die absoluut ter sprake moeten komen als we het over energieopslag hebben. Het is de grootste exploitant van elektriciteitsvoorzieningen in de Verenigde Staten. Over het geheel genomen is NextEra een van ’s werelds toonaangevende producenten van hernieuwbare energie op het gebied van zonne- en windenergie. Het heeft ook opmerkelijke prestaties geleverd op het gebied van batterijopslag.

 

NextEra beheert een uitgebreid netwerk van wind-, zonne- en batterijopslag. Dit netwerk zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien dankzij de gedane investeringen. We verwachten dat deze grote investeringen het bedrijf mogelijk zullen maken om zijn korte en lange termijn doelen te bereiken. Waarbij de lat telkens hoog werd gelegd.

 

Een investering in NextEra biedt kans op een continue groei van het dividend, zoals ook dit jaar weer is gebleken. Het is een van de snelst groeiende energieopslagaandelen met een groeitempo van circa 10%, een percentage dat naar verwachting de komende jaren alleen maar zal blijven stijgen.

 

NextEra Energy leverde sterke resultaten af over het derde kwartaal van 2023, waarbij de gecorrigeerde winst per aandeel jaar op jaar met ongeveer 10,6% steeg. NextEra heeft zijn leiderschapspositie op het gebied van hernieuwbare energie en energieopslag tijdens het derde kwartaal verder versterkt. Met de sterkste balans in de sector is NextEra goed gepositioneerd  om op de lange termijn waarde voor de aandeelhouders te creëren. Ook al heeft de koers in 2023 zwak gepresteerd.

 

3.   Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP)

Brookfield Renewable Partners L.P., gevestigd in Toronto, Ontario, is een beursgenoteerde commanditaire vennootschap die zich richt op de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. Ruim 60% van het bedrijf is in handen van Brookfield Asset Management.

 

Anno 2022 bezat Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE:BEP) meer dan 200 waterkrachtcentrales, 150 windparken, meer dan 600 zonne-energie-installaties en vier opslagfaciliteiten over de hele wereld. In het tweede kwartaal van 2023 genereerde het bedrijf een omzet van ruim $ 1,2 miljard.

 

Brookfield verkoopt de meeste opgewekte energie onder lange termijn stroomafnameovereenkomsten (PPA). Dit zorgt voor een voorspelbare cashflow. Het bedrijf heeft een geschat jaarlijks rendement van ongeveer 20%. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in zijn groei- en ontwikkelingsprojecten. Deze stappen hebben geresulteerd in een samengestelde jaarlijkse groei van de dividenduitkeringen van 6% sinds 2012.

 

Er wordt verwacht dat Brookfield in 2025 een van de leidende bedrijven zal zijn in de VS, maar ook daarbuiten, met de hoogste omzetgroei. Dit toonaangevende mondiale bedrijf op het gebied van duurzame energie heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het verhogen van zijn dividend. Het gunde de beleggers in 2023 een verhoging van het dividend met 5,5%, wat het twaalfde jaar op rij markeerde waarin de uitbetaling met minstens 5% groeide. Die trend zou zich in de komende jaren moeten voortzetten. Brookfield streeft ernaar het dividend op de lange termijn met 5% tot 9% per jaar te verhogen.

 

Brookfield Renewable heeft zeer voorspelbare groeivooruitzichten en dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Een combinatie van stijgende energieprijzen, ontwikkelingsprojecten en overnames zou tot 2028 een jaarlijkse groei van 10% of meer van de operationele middelen (FFO) per aandeel moeten bewerkstelligen.

 

Dat ondersteunt gemakkelijk het dividendgroeiplan van het bedrijf. Ondertussen zou de combinatie van inkomens- en winstgroei Brookfield Renewable in staat moeten stellen een aantrekkelijk totaalrendement te genereren, mogelijk halverwege de tienerjaren. Op de beurs presteerde het aandeel in 2023 zwak, wat mogelijk een instapkans biedt.

 

4.   Enphase Energy (ENPH)

De afgelopen jaren heeft de energiesector behoorlijk wat volatiliteit laten zien als gevolg van verschillende redenen, waaronder natuurlijk de pandemie, met daarna uiteraard de gespannen geopolitieke omstandigheden. Fossiele brandstoffen waren tot 2012 een van de belangrijkste grondstoffen ter wereld. Daarna heeft de installatie van elektriciteitsopwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie de fossiele brandstoffencentrales overtroffen.

 

De afgelopen vijf jaar zijn de uitgaven aan hernieuwbare energie ook hoger uitgevallen dan de investeringen in fossiele brandstoffen. Het Internationaal Energieagentschap schat dat de totale investeringen in de energiesector in 2023 ongeveer 2,8 biljoen dollar zullen bedragen en dat ongeveer 1,7 biljoen dollar daarvan aan hernieuwbare energie zal worden besteed. En dan komt dus ook dit bedrijf in beeld.

 

Enphase Energy, Inc. is een in Californië gevestigd bedrijf dat micro-omvormers uit de M-, S- en IQ-serie, Envoy-bewakingssystemen en omvormeraccessoires produceert en verkoopt aan zijn klanten in de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie. De technische uitleg over deze omvormers en systemen zullen we u besparen.

 

Op 23 oktober 2023 versterkte Enphase Energy, Inc. zijn positie in Europa door de zonne-energiemarkt van Griekenland te betreden met zijn Q8 Micro-omvormers en IQ-batterijen. Zonne-energie- en batterijsystemen zijn essentieel voor het plan van het Griekse ministerie van Milieu en Energie om over te stappen op oplossingen voor zonne-energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarom heeft de overheid zonne-energietechnologie gesubsidieerd in het kader van een programma om tegen 2030 twee gigawatt aan residentiële zonnecapaciteit te bouwen.

 

Enphase Energy biedt oplossingen voor de opslag van duurzame energie aan zowel huiseigenaren als bedrijven. Het is een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van op micro-converters gebaseerde zonne-opslagsystemen. De technologie van Enphase Energy combineert de opwekking, opslag en energiebeheer van zonne-energie in één intelligent systeem.

 

De bijdrage ervan aan de productie en opslag van schone energie is enorm. Enphase Energy werkte onder andere ook samen met Semper Solaris, een marktleider op het gebied van zonne-energie en batterijopslagsystemen voor thuisgebruik. De joint venture tussen de twee gigantische bedrijven kan een revolutie teweegbrengen in de schone energievoorziening in Californië. Er wordt gewerkt aan een goede procedure voor de introductie van IQ-micro-omvormers en IQ-batterijen.

 

Enphase Energy doet nog veel meer inspanningen om zijn markt voor zonne-energie en batterijen met micro-omvormers in de Verenigde Staten uit te breiden. Eén van die laatste ontwikkelingen is de installatie van energiesystemen voor thuisgebruik in Arizona. Deze gedurfde stappen zullen ervoor zorgen dat het bedrijf zijn omzet de komende jaren kan verdubbelen.

 

De investeringen en ontwikkelingen van Enphase maken dit aandeel tot een interessante keuze voor de lange termijn, ook al heeft de koers in 2023 zwak gepresteerd. Het staat momenteel op de radar van verschillende investeerders als een potentiële toekomstbestendige energieopslagaandeel.

 

5.   Albemarle (ALB)

Albemarle is een wereldleider op het gebied van lithium-ion-energieopslagbatterijen. We hebben dit bedrijf opgenomen in de energieopslaghandleiding vanwege de enorme toename van het gebruik van elektrische voertuigen wereldwijd.

 

De afgelopen tien jaar werd de groei wat afgeremd omdat de juiste technologie voor de opslag van elektrische energie nog in de kinderschoenen stond. Vandaag is Albemarle echter vastbesloten om te profiteren van het momentum in de sector van de hernieuwbare energie, zeker nu de opslagtechnologie in snel tempo verbetert.

 

Voor 2023 heeft Albemarle Corporation een robuuste omzetgroei van 40% tot 55% vooropgesteld. Dit is belangrijk omdat de lithiumprijs aanzienlijk is gedaald. Maar dat heeft niets afgedaan aan de ambitieuze groeiplannen van het bedrijf. Albemarle heeft de lat inderdaad hoog gelegd.

 

Het bedrijf rapporteerde een lithiumconversiecapaciteit van 200 ktpa in 2022. Er wordt verwacht dat deze capaciteit tegen 2027 zal verdrievoudigen tot 600 ktpa, wat zich vertaalt in een groei van het lithiumverkoopvolume met een CAGR van 20% tot 30% tot 2027. Dus als de lithiumtrend hoger wordt, zal Albemarle dat ook doen.

 

Omdat Albemarle over een robuuste balans beschikt, is financiering van de groei geen enkel probleem. Zodra het sentiment op de lithiummarkt keert, kunnen de Albemarle -aandelen in koers verdubbelen.

 

Lithiumbatterijen hebben een hoge energieopslagcapaciteit en houden het totale gewicht van een elektrische auto laag. Sterker nog, ze zijn vele malen lichter dan andere batterijen. Dat maakt ze de beste keuze voor elektrische voertuigen en zal binnenkort de auto-industrie aandrijven.

 

6.   SolarEdge Technology (SEDG)

SolarEdge Technologies Inc. is een Israëlisch bedrijf gevestigd in Herzliya. Het bedrijf, opgericht in 2006, was een van de eerste op het gebied van schone energie ter wereld die met succes power optimizers op de markt bracht, kleine apparaatjes die achter elk zonnepaneel werden geplaatst om MPPT op moduleniveau en monitoring op paneelniveau mogelijk te maken.

 

Het bedrijf heeft dus een nieuwe technologie geïntroduceerd die de efficiëntie van de energieconversie verbetert en de kosten van apparatuur voor hernieuwbare energie verlaagt. Het bedrijf produceert optimizers en omvormers voor het omzetten van DC-zonne-energie naar AC. Deze worden gebruikt voor de teruglevering aan het net.

 

Ontwikkelaars van zonne-energieprojecten wereldwijd richten zich op kostenminimalisatie voor hun projecten. Dat is ook de richting die SolarEdge is ingeslagen. SolarEdge zal het portfolio van zijn klanten blijven uitbreiden met zijn kosteneffectieve en zeer efficiënte systemen.

 

Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de productie van producten die voldoen aan de behoeften van klanten. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid zal SolarEdge haar omzet aanzienlijk verhogen.

 

SolarEdge heeft ook een manier gevonden om de concurrentie voor te blijven. Het beschikt over financiële flexibiliteit waardoor het bedrijf kan investeren in de uitbreiding van zijn productiefaciliteiten om aan de steeds groeiende vraag te voldoen.

 

De nieuwste aanwinsten in het productenaanbod van SolarEdge hebben betrekking op energieopslag, het opladen van elektrische voertuigen, accu’s, UPS-systemen, enz. De steeds groter wordende activiteiten van SolarEdge stellen u in staat te investeren in een voorraad schone energieopslag. Het aandeel werd in 2023 het slachtoffer van de malaise in de sector zonne-energie. Mogelijk biedt de correctie in de koers een instapkans.

 

7.   Clearway Energy (CWEN)

Hernieuwbare energie en de daarmee samenhangende bronnen zoals wind- en zonne-energie zijn belangrijke gespreksonderwerpen geworden, niet alleen bij de gewone consument, maar ook bij bedrijven, investeerders en financiële experts.

 

De acceptatie van hernieuwbare energie neemt toe en is wereldwijd de snelst groeiende energiebron geworden. Recente ontwikkelingen hebben bemoedigende tekenen laten zien, waarbij 2022 een recordjaar was voor nieuwe capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit. Ter illustratie: er werd in de loop van het jaar ongeveer 340 gigawatt (GW) aan capaciteit toegevoegd.

 

De implementatie van belangrijk beleidsbeslissingen in 2022, zoals REPowerEU in de Europese Unie, de Inflation Reduction Act (IRA) in de Verenigde Staten en het 14e vijfjarenplan voor hernieuwbare energie van China, zal een extra impuls geven aan het versnellen van de inzet van hernieuwbare elektriciteit. in de komende jaren.

 

Opvallend is dat China in 2022 bijna de helft van alle investeringen in groene energie voor zijn rekening nam. Hun investeringen in schone energie bedroegen 546 miljard dollar, meer dan de Verenigde Staten, die in dezelfde periode 141 miljard dollar investeerden. Het opwekken van groene energie betekent dat ook de technologie voorhanden moet zijn om die energie op te slaan.

 

Je kunt de opslagvoorraden van hernieuwbare energie niet noemen zonder de naam Clearway Energy te laten vallen. Clearway Energy is een toonaangevend bedrijf op het gebied van de opwekking van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. De faciliteiten maken gebruik van wind-, zonne- en aardgas om een constante aanvoer van schone energie te garanderen.

 

Clearway Energy verkoopt een deel van zijn energie via PPA’s, waardoor het bedrijf stabiele inkomsten krijgt. Dat heeft het gemakkelijk gemaakt om uit te breiden en in andere sectoren te investeren. Door de jaren heen heeft Clearway Energy aandeelhouderswaarde gecreëerd, maar in 2023 deelde het bedrijf in de malaise in de sector zonne-energie.

 

8.   ON Semiconductor Corporation (ON)

ON Semiconductor Corporation behoort tot de Fortune 100-bedrijven in de VS. Het bedrijf staat in de energiesector bekend als een ongeëvenaarde leverancier van zonnekabels, industriële energie en opslagsystemen. ON Semiconductor Corporation gebruikt zijn technologieën om intelligente stroomoplossingen te bieden.

 

Producten die ON Semiconductor Corporation levert, hebben verschillende toepassingen in verschillende industrieën. Je vindt de chips van dit bedrijf in de communicatie-, automobiel-, computer-, medische en militaire sectoren.

 

Het is geen geheim dat de halfgeleiderindustrie zeer cyclisch is. Wanneer de economie groeit, bestellen fabrikanten halfgeleiders in afwachting van een productiestijging. Dat is de reden waarom de verkoop van halfgeleiders doorgaans wordt gezien als een kritische voorlopende indicator van de economie. Hoewel dat geweldig is tijdens een economische opleving, is het niet zo goed tijdens een neergang, omdat het eerste waar fabrikanten op zullen bezuinigen als de verkoop begint te vertragen, de bestellingen van halfgeleiders zijn.

 

Dit laatste is precies wat er in 2023 is gebeurd, toen een serie renteverhogingen de consumentenbestedingen onder druk heeft gezet, met tragere verkopen van consumentenelektronica en (elektrische) auto’s tot gevolg. ON Semiconductor richt zich daarom op het vergroten van de omzet in eindmarkten met seculaire groeimotoren en het wegnemen van meer cyclisch blootgestelde eindmarkten.

 

De eindmarkten van het bedrijf worden gedefinieerd in termen van de automobielsector (40,4% van de omzet in 2022), de industrie (27,5%) en “overig” (32,1%). De ‘andere’ is waar de meeste traditionele, zeer cyclische eindmarkten (grafische kaarten, consumentenelektronica, witgoed, smartphones, spelsystemen, enz.) op één hoop worden gegooid. Deze ‘andere’ markten deden het niet goed in 2023, wat de druk op de koers verklaart.

 

9.   NIO (NIO)

NIO is geenszins een grote naam op de beurs van Wall Street, maar wel koploper in zijn sector als je je beperkt tot de duurzame energiesector. Dit Chinese autobedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van elektrische voertuigen. Tegelijkertijd wil NIO zich wereldwijd profileren als hét bedrijf voor luxe, batterij-aangedreven auto’s.

 

NIO breidt ook zijn activiteiten uit door de oprichting van een productiefaciliteit voor zonnepanelen. Hierdoor zal zijn positie versterkt worden met als doel van het bedrijf om van NIO een one-stop-shop leverancier van duurzame energieoplossingen te maken. En dus ook een specialist in energieopslag.

 

Het bedrijf schat dat ze meer dan 100.000 bestellingen zullen krijgen voor hun premium elektrische voertuigen, waardoor hun aandelen exponentieel kunnen stijgen. Nu de wereldmarkt voor het bedrijf open ligt, zal NIO moeten bewijzen een veilig energieopslagaandeel te zijn dat de moeite waard is om te kopen.

 

De factor China heeft in 2023 uiteraard op de koers van dit aandeel gewogen. Vertragende groei, lock downs, vastgoeddebacles en algehele onzekerheid eisten het hele jaar 2023 hun tol van de Chinese aandelen en de economie van het land. De laatste gegevens wijzen echter op enige hoop dat de economische activiteit in China weer aanwakkert. Volgens een rapport van de Wall Street Journal zagen Chinese fabrieken in september voor het eerst sinds het voorjaar een herstel van de activiteiten.

 

In een gesprek met Bloomberg in september 2023 zei James Wang, hoofd van de Chinese strategie bij UBS Investment Bank Research, van mening te zijn dat de Chinese aandelen hun dieptepunt hebben bereikt. De analist zei dat hij zijn stelling baseerde op vijf signalen, waaronder uitstroom van kapitaal, rendement, omzet, PMI en multiples. De analist zei dat deze signalen afzonderlijk geen sterke indicatoren zijn, maar als ze samen worden gelezen, kunnen ze een solide beeld opleveren.

 

De Chinese overheid begint ook de realiteit onder ogen te zien dat zij geld in het systeem moet injecteren en stimulansen moet bieden om het vertrouwen van investeerders terug te winnen. Bloomberg meldde onlangs dat het land overweegt een door de staat gesteund stabilisatiefonds op te richten om het vertrouwen in de aandelenmarkt te versterken. Dat moet ook de koers van NIO een opknapbeurt kunnen geven.

 

10.                 AES Corporation (AES)

De duurzame energiesector kreeg in 2023 te maken met enkele problemen als gevolg van de inflatiedruk die leidde tot hogere rentetarieven en lager dan verwachte investeringen. Ook al bestaat er nog steeds bezorgdheid over de inflatie, toch is de dreiging daarvan niet zo erg als in 2022. Volgens gegevens van Bloomberg NEF stegen de mondiale investeringen in hernieuwbare energie in de eerste helft van 2023 met 22% op jaarbasis en bereikten ze 358 miljard dollar.

 

De ontwikkelde landen maken sneller dan verwacht de overstap naar duurzame energie. In 2022 hebben de VS voor 141 miljard dollar aan investeringen in de sector gedaan en was hernieuwbare energie goed voor 43% van de mondiale energiemix van het land. Frankrijk heeft onlangs ook de versnelde uitvoering van zijn duurzame energiecapaciteit aangekondigd en is van plan deze tegen 2035 te verdubbelen. Bloomberg Law meldde dat het land tegen die tijd een extra 140 tot 175 gigawatt aan hernieuwbare energie mikt.

 

Volgens een rapport van het IEA uit december 2022 zal hernieuwbare energie naar verwachting de komende vijf jaar 90% van de mondiale elektriciteitsgroei voor zijn rekening nemen, en tegen 2025 steenkool voorbijstreven als grootste bron van elektriciteitsopwekking. Bovendien zei Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA, dat de hoeveelheid duurzame energie die in 2023 aan elektriciteitssystemen wordt toegevoegd, records zal breken. En dat is ook voor een bedrijf als AES een goede zaak.

 

AES Corporation levert energieopslagsystemen aan huiseigenaren en bedrijfsleiders over de hele wereld. Als een van de bedrijven met een leidende positie voldoet het bedrijf aan de eisen van de klant. AES heeft zijn portfolio ook uitgebreid door samen te werken met leveranciers van energieopslagtechnologie zoals Fluence. Dit moet op termijn kunnen leiden tot een herstel van de koers.

 

11.                 ABB LTD (ABBNY)

ABB is een in Zwitserland gevestigde leider op het gebied van industriële automatisering en robotica, actief in meer dan 100 landen. Beleggers zien dit industriële conglomeraat van $ 65 miljard vaak ten onrechte over het hoofd, zeker wanneer het over energieopslag gaat. ABB is hoe dan ook een van de dominante krachten in de robotica, met wereldwijd meer dan 400.000 geïnstalleerde industriële robots.

 

In het tweede kwartaal van 2023 zette ABB zijn sterke momentum voort en realiseerde een omzetgroei van 13% te midden van macro-economische tegenwind. Deze prestaties waren te danken aan het leiderschap van ABB op het gebied van automatiseringsoplossingen voor energie-infrastructuur en datacenters, inclusief industriële toepassingen. Cruciaal was dat de winstgevendheid van ABB substantieel verbeterde, waarbij de operationele EBITA-marges met 200 basispunten stegen tot 17,5%, een recordhoogte.

 

Bovendien krijgt ABB duurzame rugwind van de uitgaven voor de energietransitie, investeringen in infrastructuur en tekorten aan arbeidskrachten die automatisering noodzakelijk maken. Hoewel sommige beleggers zich zorgen maken over een komende cyclische neergang in 2024 die negatieve gevolgen zou hebben voor de cyclische activiteiten van ABB, lijkt het groeitraject verzekerd door een orderportefeuille van $ 21,9 miljard, waarvan het grootste deel gekoppeld is aan veerkrachtige automatiseringsplatforms. Maar dus ook aan energieopslag.

 

ABB LTD behoort tot de top 50 van bedrijven die bekend staan om hun betrouwbare energieopslag. Het is misschien minder bekend, maar ABB LTD is het grootste elektrotechnische bedrijf ter wereld. Het is wereldwijd actief in meer dan 100 landen.

 

ABB LTD biedt automatiseringstechnologieën, robotica en elektriciteitsnetten, eigenlijk te veel om op te noemen. Met deze uitgebreide productlijn staat ABB bovenaan de lijst met meest veelzijdige energieopslagvoorraden.

 

De marktkapitalisatie van ABB LTD bedroeg in het vierde kwartaal van 2023  meer dan 60 miljard dollar en het bedrijf heeft een groot potentieel voor hoge omzetgroei. De vraag naar zijn producten steeg met ongeveer 18% op jaarbasis, wat aantoont dat het potentieel nog moet worden ontsloten. Ondanks enkele uitdagingen in de bedrijfsvoering wist ABB LTD nog steeds een omzetgroei van 5% te realiseren. Dat was meer dan wat was geprojecteerd.

 

12.                 Stem (STEM)

Stem biedt AI-gestuurde oplossingen voor de opslag van duurzame energie. Het bedrijf ontwerpt, produceert en levert slimme batterijen. Deze zijn nodig voor het bouwen van veerkrachtiger energienetwerken. Dat is alles wat nodig is om de ecologische voetafdruk en de negatieve gevolgen voor het milieu te verkleinen.

 

De nieuwste ontwikkeling van Stem is de overname van AlsoEnergy, waardoor het een alles-in-één aanbieder van schone energieoplossingen wordt. Zelfs daarvoor kende Stem een opmerkelijke groei.

 

Stem biedt oplossingen en diensten voor schone energie die zijn ontworpen om de economische, ecologische en veerkrachtige waarde van energieactiva en -portfolio’s te maximaliseren. Stem’s toonaangevende AI-gestuurde bedrijfssoftwareplatform, Athena®, stelt organisaties in staat om op grote schaal waarde uit schone energiebronnen te ontsluiten.

 

Krachtige applicaties, waaronder AlsoEnergy’s PowerTrack, vereenvoudigen en optimaliseren het assetbeheer en verbinden een ecosysteem van eigenaren, ontwikkelaars, assets en markten. Stem biedt ook geïntegreerde partneroplossingen die het rendement van energieprojecten kunnen verbeteren, waaronder opslag, zonne-energie en het opladen van elektrische voertuigen.

 

Stem heeft in 2023 een nieuw ultramodern kantoor in gebruik genomen in Cyber Hub, Gurgaon, India. Als het wereldwijde Center of Excellence van het bedrijf investeert Stem in de regio om klanten over de hele wereld te helpen, terwijl het tegelijkertijd operationele uitmuntendheid stimuleert op kritieke gebieden zoals softwareontwikkeling, klantactiviteiten, datawetenschap en technologie.

 

Sushain Sharma, Managing Director (India) van Stem, zei: “We zijn verheugd om ons Center of Excellence te lanceren in Gurgaon, India. Met dit nieuwe kantoor kijken we ernaar uit om onze activiteiten te versterken, een betere klantenservice te bieden en de innovatie te versnellen voor onze groeiende aanwezigheid in India helpt Stem om 24/7 klantenservice te bieden aan alle regio’s en geeft ons de mogelijkheid om de transitie naar schone energie te stimuleren met enkele van de meest getalenteerde mensen in het veld.”

 

Stem India is de afgelopen twee jaar aanzienlijk gegroeid en vertegenwoordigt nu ongeveer 23% van het wereldwijde personeelsbestand van het bedrijf. Met vooraanstaande academische instellingen en de op drie na grootste geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie ter wereld, is India een knooppunt voor toptalent op technisch en hernieuwbare energiegebied. Samen met de rest van het wereldwijde team kan Stem die collectieve waarde voor klanten benutten en leiding geven aan de transitie naar schone energie door samenwerking, innovatie en ongeëvenaarde energie-expertise.

 

De toekomst van het bedrijf ziet er goed uit, ondanks de aarzelende koersevolutie in 2023. Maar als kanshebber voor de lange termijn willen we dit aandeel niet links laten liggen.

 

13.                 Eos Energy Enterprises (EOSE)

Eos Energy Enterprises, Inc. versnelt de transitie naar schone energie met ingenieuze oplossingen die de manier waarop de wereld energie opslaat transformeert. De baanbrekende Znyth zinkbatterij van het bedrijf is ontworpen om de beperkingen van conventionele lithium-iontechnologie te overwinnen. Eos werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Edison, New Jersey.

 

De aandelen van Eos Energy zijn op vrijdag 1 september met meer dan 35% gestegen nadat het Amerikaans  Energiedepartement zich ertoe had verbonden de startup voor batterijopslag bijna $ 400 miljoen te lenen om zijn zinkbatterijen te produceren.

 

Het betekende een nieuwe impuls voor Eos, dat de afgelopen jaren werd geteisterd door hoge kosten, productie-uitdagingen en scepsis van shortsellers. De klimaatwet introduceerde belastingvoordelen voor zelfstandige batterijopslagsystemen, wat een grote impuls gaf aan bedrijven die werken aan technologieën om hernieuwbare energie voor langere perioden op te slaan.

 

14.                 Fluence Energy (FLNC)

Hernieuwbare energie is een essentieel onderdeel van een duurzame toekomst, daar is iedereen het wel over eens. Fossiele brandstoffen en andere niet-hernieuwbare energiebronnen nemen nog steeds het leeuwendeel van de energiemarkt over de hele wereld in beslag.

 

Maar in ieder geval, met een verbeterde regelgeving, fiscale voordelen voor bedrijven die hernieuwbare energie produceren en het algemene sociale sentiment, worden hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, kernenergie en waterkracht steeds belangrijker naarmate de tijd verstrijkt.

 

Bedrijven die zich richten op het leveren van infrastructuur voor hernieuwbare energie trekken meer investeerders aan vanwege de toekomstige winsten die dit soort bedrijven beloven naarmate de industrie van de hernieuwbare energie en de energieopslag groeit en een levensvatbaar alternatief wordt voor fossiele brandstoffen.

 

Terwijl aandelen uit zonne- en windenergie het leeuwendeel van de aandacht hebben gekregen, richten investeerders in hernieuwbare energie hun aandacht nu op energieopslagaandelen zoals Fluence. Energieopslag wordt erkend als een cruciale factor bij het helpen van de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energieoplossingen. Op dat gebied is Fluence marktleider.

Fluence Energy, gevestigd in Arlington, Virginia, is een bedrijf dat oplossingen voor de opslag van hernieuwbare energie aanbiedt met behulp van kunstmatige intelligentietechnologie voor toepassing over de hele wereld. De energieopslagproducten omvatten Gridstack, Sunstack en Edgestack, die allemaal unieke schaalbare energieopslagmogelijkheden bieden.

 

Volgens het Battery Energy Storage System Integrator Report 2023 van S&P Global Commodity Insights was Fluence Energy, Inc. een van de leidende mondiale leveranciers van op batterijen gebaseerde energieopslagsystemen. Deze rangschikking wordt bepaald door het marktaandeel van de projecten die zijn geïnstalleerd of zich in de planningsfase bevinden. Het rapport benadrukt ook Fluence als een van de belangrijkste opslagaanbieders op de Amerikaanse markt, met een marktaandeel van 22% op basis van de geïnstalleerde capaciteit gemeten in megawatt.

 

Fluence Energy kwam eind 2021 naar de beurs en scheerde aanvankelijk hoge toppen op de Nasdaq. Vanaf de piek is het aandeel echter bijna gehalveerd. Maar we vinden dit aandeel nog steeds de moeite waard om in deze handleiding op te nemen.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

 

Of volg de online training https://beleggen.com/training

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.