Beleggen in de top 29 aardgas aandelen voor 2024

Beleggen in de top 29 aardgas aandelen voor 2024

Aardgas aandelen lijken kansen te bieden omdat het aanvullen van de gasreserves waarschijnlijk moeilijker zal zijn in 2024 dan dat dit in 2022 was. Europa zal tot 2023 een aanhoudende afname van de vraag moeten zien om voor voldoende aanbod voor de winter te zorgen. Dit is met name het geval gezien het risico dat de Russische gastoevoer naar de EU verder afneemt.

 

De dagelijkse Russische gastoevoer naar de EU is op dit moment met ongeveer 80% op jaarbasis gedaald en dat neemt nog steeds af. Als we er daarom van uitgaan dat de Russische gasstromen in 2023 op het huidige niveau blijven, zou de jaarlijkse Russische gaspijpleiding naar de EU met nog eens 60% kunnen dalen tot ongeveer 23 miljard kubieke meter. En het is duidelijk dat er een zeer reëel risico bestaat dat de resterende stromen op een bepaald moment volledig worden gestopt.

 

De markt voor vloeibaar aardgas (LNG) heeft Europa in de winter 2022-2023 in aanzienlijk mate geholpen. Zonder LNG had de situatie er helemaal anders uitgezien. De invoer van LNG in de EU groeide met bijna 70% op jaarbasis, met volumes van meer dan 9 miljard m³ op maandbasis. Er zijn echter beperkingen aan hoeveel meer LNG Europa kan importeren vanwege de beperkte LNG-hervergassingscapaciteit.

 

Wel hebben we in de tweede helft van 2022 de opstart gezien van een behoorlijke hoeveelheid hervergassingscapaciteit in de vorm van floating storage regasification units (FSRU’s). Nederland, Duitsland, Finland en Estland hebben – of zijn bezig met – het opstarten van operaties op deze FSRU’s met een gecombineerde capaciteit in de regio van 23-27bcm.

 

Duitsland zal naar verwachting nog eens 15 bcm aan hervergassingscapaciteit online brengen. Dit zal helpen bij een aantal van de infrastructuurbeperkingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, maar het probleem heeft ook te maken met de wereldwijde LNG-voorziening en de beperkte capaciteit die naar verwachting volgend jaar van start gaat. De wereldwijde LNG-exportcapaciteit zou anderzijds met ongeveer 19 miljard m³ groeien, gedreven door de VS, Rusland en Mauritanië.

 

Echter, na de Russische invasie van Oekraïne en de sancties die daarop volgden, is het waarschijnlijk dat een eventuele verhoging van de Russische capaciteit wordt opgeschort. De Russische capaciteit maakt 46% uit van de totale nieuwe capaciteit die wordt verwacht.

 

2024 wordt dus opnieuw krap voor Europees gas. Het tempo van de voorraadopbouw tijdens het injectieseizoen van 2023 zal veel bescheidener zijn in vergelijking met wat we in 2022 hebben gezien, gezien de verminderde Russische aanvoer.

 

Het vermogen van de EU om zich volledig tot andere bronnen te wenden, is gewoon niet mogelijk. Daarom zal Europa waarschijnlijk de winter ingaan met krappe opslag, wat de regio kwetsbaar zou kunnen maken.

 

Om de winter comfortabel door te komen, zullen we opnieuw een aanhoudende vraagvernietiging moeten zien. Dit zal het gevolg moeten zijn van marktwerking of door de EU opgelegde vraagbeperkingen. Terwijl Europa de winter zou moeten kunnen doorstaan als de huidige Russische gasstromen aanhouden, is het een veel grotere uitdaging als de resterende Russische gasstromen volledig tot stilstand komen.

 

De Amerikaanse aardgasmarkt was ook aanzienlijk sterker en er werd gehandeld aan piekprijzen voor de afgelopen jaren. Sterke wereldwijde LNG-prijzen, sterkere vraag vanuit de energiesector en onder gemiddelde voorraden zijn allemaal positief gebleken voor de evolutie van de aardgasprijzen.

 

De vooruitzichten voor de gasprijzen in de VS zijn echter meer bearish. De productie van droog gas in de VS zal naar verwachting in de loop van dit jaar een recordniveau bereiken, met een groei van iets meer dan 1,6 bcf/d tot gemiddeld bijna 99,7 bcf/dag in 2023. Verwacht dat die productie in 2024 verder zal oplopen tot meer dan 100 bcf/dag.

 

Bovendien was er tijdens de zomer een sterkere vraag vanuit de energiesector, waardoor de totale vraag naar LNG-gas toenam. De verwachting is dat de binnenlandse vraag in de VS zal terugvallen naar meer normale niveaus. Aan de exportzijde is er weliswaar meer LNG-capaciteit die in de loop van het jaar zal opstarten, maar deze is vrij beperkt. De LNG-export zal naar verwachting in 2023 gemiddeld iets meer dan 12,3 bcf/dag bedragen, tegen een geschatte 10,8 bcf/dag in 2022.

 

Als gevolg hiervan zouden we de Amerikaanse aardgasvoorraden moeten zien stijgen van onder hun vijfjaarsgemiddelde tot boven dat gemiddelde in de aanloop naar het volgende stookseizoen. De VS zouden zelfs de winter in kunnen gaan met opslag op het hoogste niveau sinds 2020. Dit alles moet echter met een korrel zout worden genomen, want de onzekerheid rond onze de prijsprognoses is groot gezien de geopolitieke situatie en de richting van de wereldeconomie.

 

2024 zou een perfecte storm kunnen worden voor de Europese energiemarkten. In 2022 / 2023 kreeg Europa niet alleen te maken met een grote gascrisis, maar ook met een bredere energiecrisis. Ja, dit was deels het gevolg van wat er gaande was op de aardgasmarkt, maar er is een aantal andere factoren die ertoe hebben bijgedragen dat de stroomprijzen de lucht in zijn geschoten.

 

We verwachten dat de energiemarkten erg krap zullen blijven, met benchmark APX-prijzen van gemiddeld € 375/MWh. De hoogte van de prijspiek in de zomer zal afhangen van de vraag of Europa weer een droogte zal meemaken en of het de bestaande nucleaire capaciteit draaiende kan houden en tegelijkertijd de output van kolencentrales kan maximaliseren. De situatie moet dus op de voet worden gevolgd.

 

De beste aardgasaandelen

Jason Trennert, voorzitter en CEO van Strategas Research Partners, heeft beleggers geadviseerd om een defensieve benadering te volgen vanwege een grote kans op een recessie. Naast het leveren van consistente inkomsten, bevinden veel dividend uitkerende aandelen zich in defensieve sectoren die economische neergang kunnen doorstaan met verminderde volatiliteit. Bedrijven die veel dividend uitkeren, hebben doorgaans aanzienlijke hoeveelheden contanten en hebben goede vooruitzichten op lange termijn prestaties.

 

Met een indrukwekkende omzet- en winstgroei geven veel vooraanstaande energiebedrijven meer kapitaal terug aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkoop van eigen aandelen. Bedrijven kopen aandelen meestal terug als ze denken dat ze ondergewaardeerd zijn, een extra bonus voor olie- en gasstieren. De energiesector zal naar verwachting nog een jaar met geweldige inkomsten genieten, dus het blijft een interessante sector.

 

Wat wil dit allemaal zeggen voor de energiesector op de beurs? De conclusie kan alleen luiden dat zowel olie- als aardgasaandelen nog steeds de wind in de zeilen hebben. Onderstaande aandelen zijn naar onze mening interessant. We hebben daarbij bewust gekozen voor wat kleinere aandelen, want grote jongens als BP, Exxon Mobil, Shell en Chevron zijn genoegzaam bekend.

 

De aardgasindustrie wordt geconfronteerd met fundamentele veranderingen als onderdeel van de mondiale energietransitie naar koolstofneutraliteit, zo blijkt uit een rapport van Deloitte. Bovendien hebben de mondiale energiemarkten, aangewakkerd door de Russische aanval op Oekraïne en de daaropvolgende geopolitieke onrust, een aanzienlijke verschuiving ondergaan, vooral in Europa en Azië.

 

Een juiste beoordeling van de vraag naar aardgas in de komende decennia is van cruciaal belang om de aanbodbehoeften en hun mondiale implicaties voor nieuwe gasexploratie- en productieprojecten te beoordelen. De analyse van Deloitte en het Öko-Instituut wijst op een substantiële daling van de vraag naar aardgas tegen 2050 als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Maar zo ver zijn we dus nog niet.

 

Inhoudsopgave

De belangrijkste aardgasaandelen in 2024

Deze lijst bevat een mix van bedrijven die zich bezighouden met verschillende aspecten van de aardgasindustrie, waaronder exploratie, productie, pijpleidingtransport en verwerking. Houd er rekening mee dat beleggen in aandelen, inclusief die in de energie- en aardgassector, risico’s met zich meebrengt en onderhevig is aan marktschommelingen.

 

1.   VOC Energy Trust (VOC)

VOC Energy Trust is een Amerikaanse trust. De onderliggende eigendommen omvatten de belangen van Voc Brazos die zich in de staten Kansas en Texas bevinden.  Een trust is een rechtsvorm in het Angelsaksische recht welke wordt gebruikt om vermogen te beheren. De voordelen van het onderbrengen van vermogen in een trust is het ontwijken van belasting en het afschermen van vermogen voor schuldeisers.

 

VOC Energy Trust heeft sinds 2011 een consistente dividendbetalingspolitiek bijgehouden. Dividenden worden momenteel op kwartaalbasis gedistribueerd.  In de afgelopen drie jaar tot en met eind 2023 bedroeg het jaarlijkse dividendgroei van VOC Energy Trust 22,40%.

 

De aardgasmarkt in Noord -Amerika was relatief gezond aan de vooravond van 2024. Te midden van deze dynamiek gaan de onderliggende structurele verschuivingen en de marktuitbreiding in de sector gewoon door.

 

2.   Dorchester Minerals, L.P. (DMLP)

Dorchester Minerals, L.P. is een in Dallas gevestigde royaltybedrijf dat investeert in olie- en aardgasreserves in Amerikaanse 28 staten. Het bedrijf bezit belangen in olie- en aardgasproducerende regio’s. De resultaten over 2023 waren niet bepaald indrukwekkend. Dit heeft echter niet weerhouden dat insiders de aandelen Dorchester zijn blijven kopen.

 

De energiesector was de afgelopen jaren een van de meest dynamische ter wereld. Het begin van de plandemie gaf een enorme schok aan energiebedrijven, omdat de wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen en andere producten daalde vanwege een verminderde vraag naar industriële productie, kantoorwerk en reizen.

 

Toen de economieën in 2022 weer begonnen te stabiliseren, creëerde de Russische invasie van Oekraïne nieuwe onzekerheid over de wereldwijde levering van olie, wat leidde tot zware speculatie en hoge benzine- en aardgas prijzen in verschillende landen – met name die afhankelijk zijn van geïmporteerde brandstof voor hun raffinage -behoeften. In 2023 meldden de energiebedrijven een daling van de winst naarmate de prijzen stabiliseerden. Dat woog ook op de koers van de aandelen Dorchester, die niet echt uit de startblokken kwamen.

 

3.   Black Stone Minerals (BSM)

Ondanks de recente race naar hernieuwbare energie, worden de meeste energiebehoeften van de wereld nog steeds voldaan door conventionele brandstoffen. Uit gegevens blijkt dat deze goed waren voor 85% van het wereldwijde gebruik in 2023, wat veel hoger is dan wat de milieuactivisten zouden willen.

 

Op de lange termijn wordt echter verwacht dat de wereldwijde olie- en aardgas vraag afneemt en vervolgens begint te dalen, dit volgens de schattingen van McKinsey. Het advies- en onderzoeksbureau gelooft dat tegen 2050 de wereldwijde olie -vraag tot 50% lager kan zijn dan nu, met name geholpen door het groeiende gebruik van elektrische voertuigen. Maar dat wil niet zeggen dat de olie- en aardgasindustrie ten dode is opgeschreven.

 

Black Stone Minerals is een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in Texas en opgericht in 1876. Het bedrijf bezit belangen in olie- en gasproducerende eigenschappen. Het bezit land en laat andere bedrijven erop boren naar olie en aardgas in ruil voor royalty’s.

 

CEO Thomas Carter Jr. heeft iets meer dan $ 1 miljoen uitgegeven om in 2023 aandelen Black Stone Minerals te kopen. Hij gelooft dus in dit aandeel.

 

4.   MPLX LP (MPLX)

Een verschuiving in het wereldwijde energieverbruik naar hernieuwbare energie vindt wereldwijd plaats, vooral omdat elektrische voertuigen zijn overgegaan van het rijk van science fiction naar de realiteit. Denk aan Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA).

 

De elektrische voertuigen van TSLA zijn nu de gewoonste zaak in alle straten waar ook ter wereld, en als het gaat om Amerika, heeft de Amerikaanse regering onder president Biden een ingrijpende set wetgeving aangenomen onder de inflatiereductie Act (IRA). Maar ook die wet zal de sector van de fossiele brandstoffen niet monddood maken.

 

Wat maakt dat MPLX hoe dan ook een interessante belegging blijft. MPLX is een vaak over het hoofd gezien investering gericht op inkomen. Daarom missen de beleggers vaak de royale uitbetalingen van deze Master Limited Partnership (MLP). Het aandeel levert een dividendrendement van 9,5% op, fors meer dan het gemiddelde dividendrendement van 1,5% van de aandelen uit de S&P 500.

 

Die royale uitkering gebeurt bovendien op een zeer duurzame basis. Daarnaast heeft MPLX een uitstekende track record van het verhogen van de uitbetaling. Dat maakt het een aantrekkelijke optie voor diegenen die hun inkomen willen aanvullen via dividenden.

 

MPLX bezit een gediversifieerde portfolio van midstream -activa. Het heeft een verzamel- en verwerkingsbedrijf dat de productie ondersteunt in twee belangrijke olie- en gasbassins. Het heeft ook een logistiek en opslagsegment dat olie- en verfijnde petroleumproducten transporteert en opslaat.

 

Deze activa genereren een relatief voorspelbare cashflow die wordt ondersteund door de Amerikaanse overheid gereguleerde tariefstructuren en langdurige contracten met klanten van hoge kwaliteit. MPLX heeft  een goed beursjaar 2023 achter de rug, in tegenstelling tot de meeste sectorgenoten.

5.   Magellan Midstream Partners, L.P., nu Oneok, Inc. (OKE)

Oneok heeft in 2023 aangekondigd dat het zijn overname van Magellan Midstream Partners, L.P. (Magellan) heeft voltooid, waardoor een meer gediversifieerde Noord-Amerikaanse midstream infrastructuur bedrijf is ontstaan, gericht op het leveren van essentiële energieproducten en diensten aan haar klanten.

 

De transactie werd goedgekeurd door OneOK -aandeelhouders en Magellan Unitholders tijdens hun respectieve speciale vergaderingen op 21 september 2023.

 

Magellan Unitholders ontvingen $ 25,00 contant en 0,667 aandelen van Oneok Common Stock voor elke uitstaande gemeenschappelijke eenheid (of aandeel) van Magellan. De Magellan Common Units worden niet langer publiek worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE). Aandelen van Oneok Common Stock zijn wel verhandelbaar op de NYSE.

 

Over Oneok: het betreft een toonaangevende midstream met een uitgebreid NGL-aanbod in de Rocky Mountain, die de Perm en Mid-Continent Amerikaanse regio’s verbindt met belangrijke marktcentra. Het bedrijf bezit een uitgebreid netwerk van activa op het gebied van verwerking, fractionering, transport en opslagactiva.

 

6.   Matador Resources (MTDR)

Midstream energiespelers zijn goed gepositioneerd om goed te presteren te midden van de volatiliteit van de energiemarkt. Dit komt omdat ze op stabiele inkomsten gebaseerde inkomsten genereren uit lange termijn contracten van transport- en opslagactiva met verladers voor het transport van aardgas en ruwe olie. Daarom heeft hun bedrijfsmodel relatief laag risico, wat wijst op een aanzienlijk kleinere blootstelling aan olie- en gasprijzen en volumerisico’s.

 

Matador Resources is sterk aanwezig in de olierijke Delaware-bekken. Een hogere olieprijs zal het bedrijf waarschijnlijk helpen bij het verhogen van de productievolumes.

 

Het bedrijf heeft Advance Energy Partners Holdings, LLC overgenomen in de grootste deal in zijn geschiedenis van twee decennia. Matador Resources verwacht dat de buy-out een belangrijke bijdrage zal leveren aan zowel de resultaten als de waardering van het aandeel. Het belangrijkste activa is 18.500 hectare in de kern van het Northern Delaware Basin, een subbasin van het productieve Perm.

 

 

7.   Epsilon Energy (EPSN)

Epsilon Energy Ltd. is een Noord -Amerikaanse onshore aardgas- en olieproductie- en opslagbedrijf met activa in Pennsylvania, Texas, New Mexico en Oklahoma.

 

Epsilon Energy is nog in volle expansie, maar dat vertaalde zich in 2023 niet in een hogere koers. De correctie in de prijzen voor fossiele brandstoffen zal daar niet vreemd aan zijn.

 

8.   Pioneer Natural Resources (PXD)

Pioneer Natural Resources Company is een van de grootste onafhankelijke E&P -bedrijven in de Verenigde Staten. Pioneer Natural Resources is een goedkope producent in het Perm-bekken en kan een vrije kasstroom genereren wanneer de olieprijs $ 30 of meer is.

 

Pioneer was een van de eerste bedrijven in de industrie die een gedisciplineerd beleggingsraamwerk omarmde, gericht op het teruggeven van overtollig kapitaal aan aandeelhouders tijdens perioden van hoog gerealiseerde resultaten.

 

De overname door Occidental Petroleum (OXY) van Crown Rock scherpte de verwachtingen dat de olie- en aardgasindustrie meer consolidatie mag verwachten.

 

De overname van het in Midland, Texas gevestigde CrownRock verschilt van andere recente mega-deals in die zin dat ze met schulden werd gefinancierd. Bovendien ging het om een particulier bedrijf.

 

Volgens de analisten is de kans groot dat we de jaren 2020 zullen beëindigen met nog maar 10 oliemaatschappijen in de VS. Tegen die achtergrond komt ook Pioneer Natural Resources voor overname in aanmerking. Van overnamespeculatie is in de koers van het aandeel echter nog geen sprake.

 

9.   Devon Energy Corporation (DVN)

Er is geen juiste manier om te beleggen en er zijn geen perfecte aandelen voor elke belegger. Dat is met name het geval in de energiesector, die vandaag een aantal grote veranderingen doormaakt. Conservatieve dividendbeleggers zullen waarschijnlijk van financieel sterke industriële grote bedrijven als bijvoorbeeld Chevron houden, terwijl degenen die liever belegd zijn in de energietransitie, misschien de voorkeur geven aan aandelen als Total Energies. En voor degenen die gewoon aanwezig willen zijn in olie en aardgas zelf, is Devon Energy waarschijnlijk een goede keuze.

 

Devon Energy is een olie- en aardgasproducent met een sterk Amerikaanse voetafdruk. Er zijn aan dit aandeel een aantal positieve factoren verbonden, waaronder een lage break-even prijs van ongeveer $ 40 per vat olie en een aantrekkelijke lijst met toekomstige boormogelijkheden gedurende het volgende decennium. Over het algemeen is dit een goed geleide energieproducent. De olie- en aardgasprijzen zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de financiële resultaten van het bedrijf, dus de resultaten zijn vaak zeer volatiel. Wat wel weer een nadeel is.

 

Het dividend van Devon Energy is variabel en verbonden met zijn financiële prestaties. Dat betekent dat het dividend waarschijnlijk zal stijgen wanneer de olieprijzen stijgen en aan de keerzijde dalen wanneer de olieprijzen dalen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in een consistent dividend zullen waarschijnlijk deze aandelen vermijden, maar degenen die de markt op de voet volgen, bijvoorbeeld met de Trading Navigator, zullen bij Devon wel hun gading vinden.

 

10.                 EOG Resources (EOG)

EOG Resources, Inc. is een Amerikaanse olie- en gasexploratie- en productiebedrijf met hoofdkantoor in Houston, Texas. Eind 2024 kondigde het bedrijf een nieuwe president en een nieuwe chief operating officer aan. Het wordt echter niet verwacht dat deze de strategie noemenswaardig zal wijzigen.

 

Sinds de overgang naar premiumboren, heeft EOG miljarden in contanten teruggegeven aan de aandeelhouders. Het bedrijf heeft het driemaandelijkse dividend op de gewone aandelen met 10,3% verhoogd van het niveau tot 91 cent per aandeel ($ 3,64 jaarlijks), betaalbaar op 31 januari 2024.  Een speciaal dividend van $ 1,50 per aandeel werd eind 2023 uitgekeerd. Het is niet zeker of dit ook in 2024 zal gebeuren.

 

Op de beurs heeft de koers van EOG in 2023 op de beurs niet zo veel gedaan en dat hoeft niet te verbazen. In 2023 is de S&P 500 Energy Index met ongeveer 7% gedaald vanwege de trage vraag naar olie en aardgas in een moeilijkere industriële omgeving die wordt beïnvloed door hoge rentetarieven en aanhoudende inflatie.

 

11.                 Permian Basin Royalty Trust (PBT)

De belangrijkste activa van het Perm -bekken Royalty Trust bestaan uit een royalty –rente van 75% van de kant van Southland Royalty Company met betrekking tot het exploratiegebied in de Waddell Ranch -eigendommen in Crane County, Texas van Southland. Het betreft dus een royalty bedrijf actief in de olie- en gassector. Permian Basin Royalty Trust keert maandelijks een dividend uit aan de aandeelhouders.

 

De aardgasmarkt wordt geconfronteerd met fundamentele veranderingen als onderdeel van de mondiale energietransitie, die een drastische afname van de inzet van fossiele brandstoffen met zich meebrengt. Dat beïnvloedt uiteraard ook de gang van zaken bij een bedrijf als Permian Basin Royalty Trust. Het is afhankelijk van de evolutie van de olie- en aardgasprijzen. Dat bleek nog maar eens eind 2023, toen de koers verzwakte als gevolg van lagere prijzen op de energiemarkt.

 

12.                 Precision Drilling Corporation (PDS)

Na jaren van het afbetalen van de schulden of van herstructureringen, hebben veel olie- en aardgasbedrijven nu sterke balansen. De industrie is ook operationeel in veel betere vorm dan enkele jaren geleden. De meeste oudere, minder winstgevende apparatuur is afgeschrapt en de totale beschikbare vloot van rigs, frackingpompen en andere putserviceapparatuur is aanzienlijk kleiner dan wat het was tijdens de boomjaren van schalieboringen. Wat de kosten stevig heeft gedrukt.

 

Precision Drilling Corporation is een van de bedrijven die jarenlang zijn apparatuur en zijn balans hebben afgeschreven. Dit was een bedrijf op de rand van het faillissement toen de olieprijs een dieptepunt bereikte. Het herstel verliep echter spectaculair  dankzij een opleving in de sector en een agressief schuldenaflossingsplan. Van 2015 heeft het zijn schulden fors verlaagd.

 

Het bedrijf is ook weer winstgevend, vooral omdat de prijzen voor de boorplatforms aanzienlijk zijn hersteld. De Amerikaanse en Canadese tarieven per service dag zijn respectievelijk met 73% en 66% gestegen in de afgelopen 12 kwartalen.

 

Ondanks het sterke herstel van de winstgevendheid en de significante deleveraging van zijn balans, noteren de aandelen van Precision Boring nog steeds met een korting tegenover de boekwaarde aan 3,9 keer vrije kasstroom. Met de intentie van het management om schulden te blijven afbetalen en eigen aandelen terug te kopen, zien de aandelen Precision Drilling Corporation er interessant uit.

 

13.                 YPF Sociedad Anónima (YPF)

De nieuw gekozen president Javier Milei van Argentinië heeft gezworen de valuta van de natie te dumpen ten gunste van de Amerikaanse dollar omdat de peso ‘zelfs niet het papier waard is waarop het is gedrukt’.

 

De anarcho-kapitalistische en zelfbenoemde “King of the Jungle” won 56% van de stemmen met zijn radicale plannen om de ongebreidelde inflatie in het land uit te roeien, waaronder een “morele verplichting” om te voorkomen dat de centrale bank van de natie nog geld drukt. Hij heeft nadrukkelijk gezegd dat hij van plan is om een “shock” -therapie toe te passen om de economie te herstellen.

 

Het reanimeren van de op een na grootste economie van Zuid-Amerika zal echter lastig zijn. De peso heeft in vier jaar 90% van zijn waarde verloren, de natie heeft bijna geen toegang tot internationaal kapitaal en twee van de vijf Argentijnen leven in armoede.

Het aandeel van de Argentijnse energiegroep YPF SA steeg het meest na de verkiezing van de presidentiële kandidaat Javier Milei, die zei dat hij van plan is om de olie- en gasproducent van de staat te privatiseren en de controles te verwijderen die de sector belemmeren.

 

In theorie moeten de plannen van Milei de marges van YPF verbeteren en buitenlandse directe investeringen aantrekken. Het is echter een kwestie van of hij dit kan realiseren. Hoe dan ook heeft YPF een goed beursjaar 2023 achter de rug.

 

14.                 Texas Pacific Land Corp (NYSE: TPL)

Texas Pacific Land Corp is een beursgenoteerde trust met een primaire focus op het genereren van inkomsten door landverkoop, olie- en gas royalty’s, huurcontracten en andere inkomstenstromen. Het enorme landbezit van het bedrijf in Texas, met name in het Perm -bekken, maakt het een belangrijke speler in de energiesector, die profiteert van de rijke natuurlijke hulpbronnen van de regio en de activiteiten van tal van olie- en gasbedrijven die op zijn land actief zijn.

 

Het kopen van aandelen door een insider kan een informatieve indicator zijn voor beleggers, omdat het kan suggereren dat degenen met de meest intieme kennis van de activiteiten van een bedrijf geloven dat de aandelen ondergewaardeerd zijn of dat positieve ontwikkelingen aan de horizon liggen. In deze context is de recente aankoop van aandelen door directeur Rhys Best of Texas Pacific Land Corp een transactie die een nadere blik rechtvaardigt.

 

Rhys Best is een doorgewinterde zakenman met een geschiedenis van belangrijke functies in verschillende sectoren en bedrijven. Zijn ervaring omvat belangrijke posities in de energiesector, die aansluit bij de bedrijfsactiviteiten van Texas Pacific Land Corp. als directeur van het bedrijf, het beste is betrokken bij strategische besluitvorming en heeft een diep inzicht in de financiële en operationele dynamiek van het bedrijf.

 

15.                 ​ Helix Energy Solutions (HLX)

Helix Energy Solutions is een bedrijf actief in olie- en gasdiensten. Met behulp van de apparatuur van de topklasse biedt Helix een ongeëvenaarde kwaliteit voor bedrijven die op zoek zijn naar ontmanteling en verlaten diensten.

 

Helix concurreert in de offshore decommissies -industrie, die naar verwachting zal groeien van $ 3,5 miljard in 2022 tot $ 9,2 miljard in 2030 voor een CAGR van 7,4%. Verhoogde uitgaven door de regeringen hebben ook bijgedragen aan de groei van de industrie en de verouderde infrastructuur in de Noordzee kan een belangrijke factor worden voor de groei van de industrie in de toekomst.

 

Een fundamenteel onderdeel van Helix Energy is ook de robotica -industrie, die een voorspelde CAGR heeft van 11,4% van in 2022 $ 48,5 miljard tot $ 142,8 miljard in 2032. Met behulp van de kracht van machine learning, zijn AI industriële robots in staat om producten te produceren en complete taken te produceren met ongeëvenaarde efficiëntie. De vraag naar robotica neemt ook toe vanwege de waarde van de vermindering van de menselijke fouten door automatisering. Dit maakt het een van die aandelen die de moeite waard kunnen zijn om te kopen.

 

De activa van Helix blijken belangrijke katalysatoren te zijn, omdat ze waarde blijven bieden naarmate de sector groeit. In 2023 verwierf Helix Alliance, een bedrijf dat verschillende diensten uitvoerde in de stroomopwaartse en midstream -industrie in de Golf van New Mexico. Na de acquisitie kreeg het bedrijf een belangrijk contract voor een buitenbedrijfstelling van een volledige veld in de Golf van Mexico.

 

Concluderend, uit zijn veelbelovende groeivooruitzichten, is Helix een kans voor diegenen die geïnteresseerd zijn in robotica-gebaseerde aandelen. Het aandeel heeft in 2023 op de beurs redelijk gepresteerd.

 

16.                 CVR Energy, Inc. (NYSE: CVI)

Dit bedrijf is een dochteronderneming van Icahn Enterprises en raffineert olie in benzine en andere vergelijkbare producten. CVR Energy, met hoofdkantoor in Sugar Land, Texas, is concreet een gediversifieerde holdingmaatschappij die voornamelijk betrokken is bij de hernieuwbare energiebronnen, petroleumreferenties en marketingactiviteiten, evenals in de productie van stikstofmeststoffen door haar belang in CVR Partners, LP.

 

De wereldwijde olieraffinage sector is een van de grootste sectoren ter wereld. Volgens gegevens van SkyQuest Technology was de industrieteak $ 1,49 biljoen in 2021 waard en groeide tot $ 1,5 biljoen tegen het einde van 2023. Tot 2030 kan deze sector groeien met een samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) van 5% om naar schatting $ 3,7 biljoen tegen het einde van het decennium waard te zijn.

 

Raffinaderijen zijn cruciaal voor niet alleen de olie -industrie, maar ook voor de aardgasindustrie, omdat zonder hen de moderne supply chain voor fossiele brandstoffen niet kan functioneren. Daarom is het niet verwonderlijk dat de marktwaarde van $ 1,5 biljoen van de sector een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale waarde van de wereldwijde olie -industrie.

 

17.                 Chesapeake Energy Corp. (CHK)

De wereldwijde energie -industrie, en dan spreken we over de fossiele brandstoffen, blijft, ondanks een groeiende focus op schone energie, een van de belangrijkste sectoren ter wereld. Zelfs de minste verstoring in de markt kan pijnlijke gevolgen hebben.

 

Dit werd duidelijk in 2022 na de Russische invasie van Oekraïne die de wereldwijde energiemarkt in rep en roer zette. Rusland is een van de grootste producenten van olie en gas ter wereld, en door de invasie zag Europa zijn energietoevoerketen in gevaar komen. Waardoor de klassieke olie- en aardgasbedrijven opnieuw in focus kwamen.

 

Chesapeake Energy Corporation is een in Oklahoma gebaseerd bedrijf actief in olie- en gasverkenning en productie. Het is aanwezig in de aardgaswinning in Pennsylvania en Louisiana. Het bedrijf is momenteel sterk geïnteresseerd in de uitbreiding van zijn aardgasportfolio. Volgens mediabronnen is het bedrijf meer bepaald geïnteresseerd in het kopen van een Amerikaans aardgasbedrijf.

 

18.                 Antero Resources Corp. (AR)

De Verenigde Staten zijn rijk aan aardgasbronnen in meerdere belangrijke bassins en regio’s. Belangrijk is de Marcellus Shale, die Pennsylvania en West Virginia omvat en zich uitstrekt tot New York, Ohio, en Maryland. Dit is een belangrijk onderdeel van het Appalachian Basin en een van de grootste aardgasvelden in de VS.

 

Een ander belangrijk gebied is het Perm, dat zich uitstrekt over Texas en New Mexico. Hoewel vooral bekend om zijn olieproductie, heeft dit bassin een toename van de aardgasproductie ondervonden vanwege nieuwe boortechnieken.

 

Antero Resources is een olie- en gasverkenning en productiebedrijf dat voornamelijk actief is in het Appalachian Basin. Het bedrijf richt zich op onconventionele middelen, zoals schaliegas en vloeistoffenrijk aardgas, en beschikt over bewezen reserves van 17,8 biljoen kubieke voet equivalent (TCFE).

 

19.                 Range Resources Corp. (RRC)

Range Resources Corporation is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in aardgas, aardgasvloeistoffen (NGLS) en olie in de Verenigde Staten. Het bedrijf houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en verwerving van aardgas- en olievoorraden.

 

Het verkoopt aardgas en NGL’s aan nutsbedrijven, marketing- en midstreambedrijven en industriële gebruikers. Het bedrijf stond voorheen bekend als Lomak Petroleum, Inc. en veranderde zijn naam in Range Resources Corporation in 1998. Het bedrijf werd opgericht in 1976 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.

 

Range Resources is ook een van de bekendste Amerikaanse aardgasproducenten op de binnenlandse markt, met een sterke voet in het Appalachian Basin. Op de beurs heeft het aandeel in 2024 niet bepaald opmerkelijke prestaties geleverd.

 

20.                 Comstock Resources Inc. (CRK)

Comstock Resources is actief in de regio Haynesville Shale in Noord -Louisiana en Oost -Texas. Die Haynesville Shale, gelegen in Louisiana en Oost-Texas, is de afgelopen jaren getuige geweest van een heropleving van de productie. Hoewel relatief nog onderontwikkeld, kunnen de enorme, onaangeboorde reserves een essentiële rol spelen bij het vormgeven van het energielandschap van de VS.

 

Vanwege de rijke aardgas regio’s als Haynesville Shale produceert de VS nu het grootste deel van het aardgas dat het verbruikt. De Energy Information Administration (EIA) meldde dat het land in 2022 een record in de aardgasproductie bereikte, ongeveer 36,35 biljoen kubieke voet (TCF). Dit komt neer op een gemiddelde dagelijkse productie van ongeveer 96,60 miljard kubieke voet.

 

21.                 CNX Resources (CNX)

Dit bedrijf is een aardgasbedrijf met lage koolstofuitstoot. Het is actief in Appalachia, een van de meest energierijke regio’s ter wereld. Het bedrijf heeft het recht om aardgas te extraheren uit twee grote schalieformaties, de Marcellus Shale en de Utica Shale, in Pennsylvania, West Virginia en Ohio.

 

Die participaties omvatten ongeveer 526.000 netto hectare in de Marcellus -schalie en ongeveer 610.000 netto hectare in de Utica Shale. Per 31 december 2022 had CNX 9,81 biljoen kubieke voet equivalent aan bewezen aardgasreserves. Het bedrijf is opgenomen in de Standard & Poor’s Midcap 400 Index.

 

22.                 Southwestern Energy (SWN)

Dit bedrijf exploreert, ontwikkelt en produceert aardgas, olie en aardgasvloeistoffen in de VS Het heeft twee divisies: exploratie en productie en marketing. De jongste jaren was de focus vooral gericht op het afbouwen van de schulden.

 

Southwestern Energy Co. is een prominente speler in de Amerikaanse aardgasindustrie, met aanzienlijke activiteiten in zowel Appalachia als Haynesville. In 2022 bedroeg de productie van het bedrijf in Appalachia 1,1 biljoen kubieke voet aardgas, terwijl de Haynesville -activiteiten 679 miljard kubieke voet opleverden. Bovendien is Southwestern Energy Co. bezig met een initiatief voor koolstofbeheer, samen met CapturePoint om co₂ -emissies op te slaan van zijn Haynesville -activiteiten in de Cenla Hub in Louisiana.

 

Southwestern heeft het in 2023 redelijk goed gedaan op de beurs, zonder een echte hoogvlieger te zijn.

 

23.                 Tourmaline Oil (TRMLF)

Tourmaline Oil is de grootste en meest actieve aardgasproducent van Canada die zich toelegt op het produceren van aardgas met de laagste emissie en de goedkoopste prijzen in Noord-Amerika. Het betreft een exploratie- en productiebedrijf dat sterke en goed voorspelbare operationele en financiële prestaties kan voorleggen.

 

De drie kerngebieden van het bedrijf liggen in het westelijke Canadese sedimentaire bekken. Met zijn bestaande grote reservebasis, voorraden die nog decennia kunnen meegaan, de niet aflatende focus op uitvoering en kostenbeheer en toonaangevende milieuprestaties, kan Tourmaline de aandeelhouders een uitstekend rendement op kapitaal te bieden. In 2023 heeft het bedrijf echter een weinig overtuigende prestatie afgeleverd.

 

24.                 Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy, Inc. is de toonaangevende producent en exporteur van LNG in de Verenigde Staten en biedt betrouwbare en schone, veilige en betaalbare oplossingen aan voor de groeiende wereldwijde behoefte aan aardgas. Cheniere is een full-service LNG-provider, met capaciteiten die gasaankoop en transport, liquefactie, schip charteren en LNG-levering omvatten.

 

Cheniere heeft een van de grootste liquefactie -platforms ter wereld, bestaande uit de Sabine Pass en Corpus Christi liquefactiefaciliteiten aan de Amerikaanse Gulf Coast, met een totale productiecapaciteit van ongeveer 45 MTPa LNG in werking en een extra 10+ MTPA van verwachte productiecapaciteit in opbouw.

 

Cheniere streeft er ook naar om liquefactie -uitbreidingsmogelijkheden en andere projecten langs de LNG -waardeketen in te vullen. Cheniere heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas en heeft extra kantoren in Londen, Singapore, Beijing, Tokyo en Washington, D.C. Het aandeel was één van de betere in de sector in 2023.

 

25.                 EQT (EQT)

EQT Corporation werkt in het upstream segment van de energie -industrie, het bedrijf is gespecialiseerd in aardgasonderzoek en de productie van aardgas uit schalieformaties. Het bedrijf betaalt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,1575 per aandeel, nadat het in oktober 2023 het dividend met 5% heeft verhoogd.

 

De internationaal aardgasvraag zal jaarlijks gemiddeld met 1,6% stijgen tussen 2022 en 2026, zei het International Energy Agency in een rapport.

 

“De wereldwijde energiecrisis in 2022, veroorzaakt door de inval van de Russen in Oekraïne heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor de wereldwijde gasmarkten na een decennium van sterke groei tussen 2011 en 2021,” aldus de IEA. Van deze evolutie moet EQT kunnen profiteren. In 2023 heeft dit aandeel redelijk gepresteerd, zonder een echte blikvanger te zijn geweest.

 

26.                 Kinder Morgan (KMI)

Het is niet zo moeilijk om de aantrekkingskracht van de dividenden van de meeste Noord -Amerikaanse energie -infrastructuur bedrijven te zien. Een dividendopbrengst van bijna 6,5% bij Kinder Morgen is hoe dan ook opvallend. Het management vertelde beleggers onlangs dat het verwacht zijn distribueerbare kasstroom in 2024 met 5% te laten groeien en zijn dividend per aandeel met 2% tot $ 1,15, waardoor het jaarlijkse dividendrendement nog kan stijgen.

 

Beleggers zullen echter altijd willen weten hoe duurzaam de dividenduitkering is. Gezien het feit dat 61% van de kasstromen van dit gaspijpleiding- en opslagbedrijf afkomstig is van een “take-or-pay” (wordt het betaald ongeacht de doorvoer) en 26% op een op vergoedingen gebaseerde basis (een vaste vergoeding ongeacht van grondstofprijzen), is het redelijk om aan te nemen dat het antwoord op de dividendvraag positief is.

 

Hernieuwbare energie zal in veel delen van de wereld geen echt haalbare optie zijn, waaronder in de VS aardgas een cruciale rol spelen kan blijven spelen bij het invullen van de energiebehoeften. Dat zou geweldig nieuws zijn voor pijplijn- en opslagbedrijven zoals Kinder Morgan.

 

27.                 Ovintiv (OVV)

Ovintiv, een exploratie- en productiebedrijf van olie- en aardgas in de VS, presteerde in 2023 op de beurs van Wall Street maar zus en zo. Ovintiv hanteert een multi-basin-aanpak en heeft een portfolio van productieactiva van wereldklasse opgebouwd op basis van grote, aaneengesloten grondeigendommen in verschillende grote productieregio’s, waaronder de Anadarko- en Perm-bekkens van Oklahoma en Texas, en de Montney-formatie op de Alberta-Britse Columbia-grens.

 

De kwaliteit van deze bedrijven kan worden aangetoond door de bewezen reserves van het bedrijf. Vanaf het einde van 2022 had Ovintiv bewezen reserves, zowel olie als gas, voor in totaal 2,3 miljard vaten olie -equivalent. De Reserve Life Index van het bedrijf, een geschatte maatregel voor hoe lang de bewezen reserves zullen duren, eind 2022, kwam op 12,2 jaar.

 

28.                 Williams Companies (WMB)

Dit bedrijf is een van de grootste pijpleidingoperators in de Verenigde Staten. Hoewel het lot van energiebedrijven sterk afhankelijk is van olie- en gasprijzen, hebben aandelen in het midstream gedeelte van de markt een lagere blootstelling aan de volatiliteit in grondstoffenprijzen dan olie- en gasproducenten.

Dit komt omdat de midstream-spelers op stabiele op vergoedingen gebaseerde inkomsten genereren, vanwege het feit dat verladers de transport- en opslagactiva voor de lange termijn boeken. Daarom heeft hun bedrijfsmodel een relatief laag risico, wat duidt op aanzienlijk minder blootstelling aan olie- en gasprijzen en volumerisico’s.

 

Met zijn pijplijnnetwerken verspreid over meer dan 30.000 mijl, verbindt dit bedrijf premiumbassins in de Verenigde Staten met de belangrijkste afzetmarkten. De activa van Williams Companies kunnen voldoen aan 30% van het aardgasverbruik van de VS dat wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden en het genereren van schone energie.

 

29.                 Coterra Energy Inc. (CTRA)

Coterra Energy, heeft Cabot Oil & Gas Corporation (een voordien onafhankelijk aardgasbedrijf met activiteiten in Noord-Amerika) overgenomen. De naam Coterra weerspiegelt twee bedrijven, waarbij teams en activa werden gecombineerd om een sterker platform te creëren om een duurzaam hoger rendement te behalen.

 

Coterra Energy, met hoofdkantoor in Houston, Texas, richt zich voornamelijk op upstream activiteiten in de energiesector. Financieel profiteert Coterra van een solide balans en uitstekende topline expansie.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.