Beleggen in de top 30 India aandelen voor 2024

Beleggen in de top 30 India aandelen voor 2024

India, een land met een grote economische toekomst, staat terecht in de schijnwerpers. Beleggers zijn echter nog weinig bekend met het potentieel dat India te bieden heeft. Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met bedrijven buiten de VS, is India een interessante plek om te kijken.

 

Indiase aandelen hebben de afgelopen jaren ook de nodige volatiliteit laten zien. Maar de Indiase economie heeft blijk gegeven van een snel groeivermogen. India kan bogen op hoogopgeleide arbeidskrachten, lage bedrijfskosten en een groot en groeiend consumentenbestand.

 

Inhoudsopgave

Beleggen in Indiase aandelen

De Indiase aandelenmarkt staat tegenwoordig bovenaan van heel wat internationale beleggers. Het land is getuige geweest van een economische groei als nooit tevoren. India trok daarom investeerders van over de hele wereld.

 

Als we het hebben over aandelen in India, dan praten we over aandelen van kleine en grote bedrijven die zijn genoteerd aan de National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange en andere beurzen van het land.

 

Een inleiding tot de Indiase aandelenmarkt

Mark Twain verdeelde de wereld ooit in twee soorten mensen: zij die het beroemde Indiase monument, de Taj Mahal, hebben gezien, en zij die dat niet hebben gedaan. Hetzelfde kan gezegd worden over beleggers.

 

Er zijn twee soorten beleggers: zij die op de hoogte zijn van de investeringsmogelijkheden in India en zij die dat niet weten. De beurzen van India waren in 2020 gelijk aan minder dan 3% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie. Met een snelgroeiende economie met 1,3 miljard inwoners is het een veelbelovende markt.

 

Hieronder geven we een overzicht van de Indiase aandelenmarkt en hoe geïnteresseerde beleggers exposure kunnen krijgen op deze markt.

 

De BSE en NSE

 

De meeste handel op de Indiase aandelenmarkt vindt plaats op de twee beurzen: de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). De BSE bestaat sinds 1875. De NSE daarentegen werd opgericht in 1992 en begon met handelen in 1994. Beide beurzen volgen echter hetzelfde handelsmechanisme, dezelfde handelsuren en hetzelfde afwikkelingsproces.

 

Bijna alle belangrijke bedrijven van India zijn genoteerd aan beide beurzen. De BSE is de oudere aandelenmarkt, maar de NSE is de grootste aandelenmarkt, in termen van volume.

 

Beide beurzen strijden om de orderstroom, een strijd die leidt tot lagere kosten, marktefficiëntie en innovatie. Wat dus allemaal gunstige factoren zijn voor beleggers. De aanwezigheid van arbitrageurs houdt de prijzen op de twee beurzen binnen een zeer krappe bandbreedte.

 

Handelsmechanisme

De handel op beide beurzen vindt plaats via een open elektronisch limietorderboek waarin de ordermatching wordt gedaan door de handelscomputer. Er zijn geen market makers en het hele proces is order gestuurd, wat betekent dat marktorders die door beleggers worden geplaatst automatisch gekoppeld aan de beste limietorders.

 

Het voordeel van een order gestuurde markt is dat het meer transparantie brengt door alle koop- en verkooporders in het handelssysteem weer te geven. Bij afwezigheid van market makers is er echter geen garantie dat orders ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

Alle bestellingen in het handelssysteem moeten worden geplaatst via makelaars, waarvan vele een online handelsfaciliteit bieden aan particuliere klanten. Institutionele beleggers kunnen ook profiteren van de optie voor directe markttoegang (DMA), waarbij ze handelsterminals van makelaars gebruiken om orders rechtstreeks in het beurshandelssysteem te plaatsen.

 

Afwikkelings- en handelsuren

Aandelenspotmarkten volgen een voortschrijdende afwikkeling van T+2. Dit betekent dat alle transacties die op maandag plaatsvinden, woensdag worden afgewikkeld. Alle handel op beurzen vindt plaats tussen 9.55 uur en 15.30 uur, Indiase standaardtijd (+ 5,5 uur GMT), van maandag tot en met vrijdag.

 

De levering van aandelen moet gebeuren in gedematerialiseerde vorm en elke beurs heeft zijn eigen clearinghouse, dat alle afwikkelingsrisico’s op zich neemt door als centrale tegenpartij op te treden.

 

Marktindexen

De twee prominente Indiase marktindexen zijn Sensex en Nifty. Sensex is de oudste marktindex voor aandelen. De Sensex omvat aandelen van 30 op de BSE genoteerde bedrijven. De index werd opgericht in 1986 en biedt tijdreeksgegevens vanaf april 1979.

 

Een andere index is de Standard and Poor’s CNX Nifty. De Nifty omvat 50 aandelen die genoteerd zijn aan de NSE. Deze index werd opgericht in 1996 en biedt tijdreeksgegevens vanaf juli 1990.

 

Marktregulering

De algehele verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, regulering en toezicht op de aandelenmarkt berust bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die in 1992 werd opgericht als een onafhankelijke autoriteit.

 

Sindsdien heeft SEBI consequent geprobeerd om marktregels vast te stellen in lijn met de beste marktpraktijken. SEBI beschikt over uitgebreide bevoegdheden om in geval van overtreding sancties op te leggen aan marktdeelnemers.

 

Wie kan investeren in India?

India begon pas in de jaren negentig van vorige eeuw buitenlandse investeringen toe te staan. Buitenlandse investeringen worden ingedeeld in twee categorieën: buitenlandse directe investeringen (FDI) en buitenlandse portfolio-investeringen (FPI).

 

Alle beleggingen waarin een belegger deelneemt aan het dagelijks bestuur en de activiteiten van het bedrijf worden behandeld als FDI, terwijl beleggingen in aandelen zonder enige controle over het beheer en de activiteiten als FPI worden behandeld.

 

Voor het doen van portefeuillebeleggingen in India moet men zijn geregistreerd als een buitenlandse institutionele belegger (FII) of als een van de subrekeningen van een van de geregistreerde FII’s. Beide registraties worden verleend door de markttoezichthouder SEBI.

 

Buitenlandse institutionele beleggers zijn voornamelijk mutual funds, pensioenfondsen, trusts, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders.

 

Op dit moment staat India buitenlandse individuen niet toe om rechtstreeks in zijn aandelenmarkt te beleggen. Vermogende particulieren (degenen met een vermogen van ten minste $50 miljoen) kunnen worden geregistreerd als subrekeningen van een FII.

 

Buitenlandse institutionele beleggers en hun subrekeningen kunnen rechtstreeks beleggen in een van de aandelen die op een van de beurzen zijn genoteerd. De meeste portefeuillebeleggingen bestaan uit beleggingen in effecten op de primaire en secundaire markten, waaronder aandelen, obligaties en warrants van bedrijven die genoteerd zijn of zullen worden genoteerd aan een erkende effectenbeurs in India.

 

FII’s kunnen ook beleggen in niet-beursgenoteerde effecten buiten beurzen, onder voorbehoud van goedkeuring van de prijs door de Reserve Bank of India. Ten slotte kunnen ze beleggen in de beleggingsfondsen en derivaten die op elke beurs worden verhandeld.

 

Een FII die is geregistreerd als een FII met alleen schulden kan 100% van zijn belegging in schuldinstrumenten beleggen. Andere FII’s moeten minimaal 70% van hun beleggingen in aandelen beleggen.

 

Het saldo van 30% kan worden belegd in schulden. FII’s moeten speciale niet-ingezeten roepie-bankrekeningen gebruiken om geld van en naar India te verplaatsen. De tegoeden op een dergelijke rekening kunnen volledig worden gerepatrieerd.

 

Standaard wordt de maximale limiet voor portefeuillebeleggingen in een bepaalde beursgenoteerde onderneming bepaald door de FDI-limiet die is voorgeschreven voor de sector waartoe de onderneming behoort. Er zijn echter twee aanvullende beperkingen voor portefeuillebeleggingen.

 

Ten eerste is de totale investeringslimiet van alle FII’s, inclusief hun subrekeningen in een bepaalde onderneming, vastgesteld op 24% van het gestorte kapitaal. Dit kan echter worden verhoogd tot aan de sectorlimiet, met goedkeuring van de raden van bestuur en aandeelhouders van het bedrijf.

 

Ten tweede mag een investering door een enkele FII in een bepaalde onderneming niet meer bedragen dan 10% van het gestorte kapitaal van de onderneming. Regelgeving staat een afzonderlijk investeringsplafond van 10% toe voor elk van de subrekeningen van een FII, in een bepaald bedrijf.

 

In het geval van buitenlandse bedrijven of particulieren die als subrekening beleggen, is hetzelfde plafond echter slechts 5%. Regelgeving legt ook limieten op voor beleggingen in op aandelen gebaseerde derivaten die op beurzen worden verhandeld.

 

Buitenlandse entiteiten en individuen kunnen via institutionele beleggers blootstelling krijgen in Indiase aandelen. Veel op India gerichte beleggingsfondsen worden populair onder particuliere beleggers.

 

Beleggingen kunnen ook worden gedaan via enkele van de offshore-instrumenten, zoals participatieve obligaties (PN’s), certificaten van aandelen, zoals Amerikaanse certificaten (ADR’s) en wereldwijde certificaten van certificaten (GDR’s), exchange traded funds (ETF’s) en exchange traded notes (ETN’s).

 

Volgens de Indiase regelgeving kunnen participatienota’s, die onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen, offshore worden uitgegeven door FII’s, maar dan alleen aan gereguleerde entiteiten.

 

Maar ook kleine beleggers kunnen beleggen in Amerikaanse certificaten van aandelen die de onderliggende aandelen vertegenwoordigen van enkele van de bekende Indiase bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en Nasdaq.

 

ADR’s worden uitgedrukt in dollars en zijn onderworpen aan de voorschriften van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Evenzo zijn wereldwijde certificaten van aandelen genoteerd aan Europese beurzen.

Veel veelbelovende Indiase bedrijven gebruiken echter nog geen ADR’s of GDR’s om toegang te krijgen tot offshore-investeerders en dat is natuurlijk wel een handicap.

 

Retailbeleggers hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s (exchange-traded fund) en ETN’s (exchange-traded note), gebaseerd op Indiase aandelen. Op India gerichte ETF’s beleggen meestal in indexen die zijn samengesteld uit Indiase aandelen. De meeste aandelen die in de index zijn opgenomen, zijn al genoteerd aan de NYSE en Nasdaq.

 

Vanaf 2020 zijn twee van de meest prominente ETF’s op basis van Indiase aandelen de iShares MSCI India ETF (INDA) en het Wisdom-Tree India Earnings Fund (EPI).

 

De meest prominente ETN is de iPath MSCI India Index Exchange Traded Note (INPTF). Zowel ETF’s als ETN’s bieden dus een eenvoudige investeringsmogelijkheid voor externe beleggers. Let wel, je belegt dan wel in zowel goede als minder goede aandelen. In een index zit namelijk rijp en groen door elkaar.

 

Opkomende markten zoals India zijn hard op weg om motoren te worden voor toekomstige groei in het internationaal beleggen. Momenteel wordt slechts een zeer laag percentage van het spaargeld van de huishoudens van Indiërs belegd op de binnenlandse aandelenmarkt. Het bruto binnenlands product (BBP) is de afgelopen jaren met 7% tot 8% per jaar gestegen. Misschien is dit het juiste moment voor externe investeerders om serieus na te denken over toetreding tot de Indiase bandwagon.

 

Moet ik als particuliere belegger beleggen in de Indiase aandelen?

Investeren in een aandeel in India lijkt misschien lucratief, maar niet elke belegger heeft het voorrecht om het maximale rendement op de gedane investering te behalen. Beleggers zullen duizenden Indiase aandelen tegenkomen, maar het gaat er natuurlijk om dat de juiste beslissing wordt genomen. Het vinden van de potentie van een bepaald aandeel in India is een sleutelmoment, zoals dat ook op andere beurzen het geval is. Dit zijn onze favoriete Indiase aandelen, maar let op, deze noteren aan de NSE (National Stock Exchange of India Ltd) en zijn voor buitenlanders helaas dus niet te verhandelen.

 

De Indiase economie in 2024

In 2024 wordt verwacht dat de Indiase economie zich blijft herstellen van de impact van de COVID-19-pandemie en haar groeitraject hervat. De Indiase aandelenmarkt, vertegenwoordigd door indices zoals de BSE Sensex en de NSE Nifty, zou naar verwachting profiteren van een positieve economische trend.

 

Verschillende factoren dragen bij aan het optimisme over de Indiase economie en de beurs in 2024. Allereerst heeft de regering van India verschillende hervormingen doorgevoerd om de zakelijke omgeving te verbeteren, zoals wijzigingen in belastingstructuren en versoepeling van regelgeving. Deze maatregelen zijn bedoeld om investeringen aan te trekken en de economische groei te stimuleren.

Daarnaast spelen demografische factoren een rol, aangezien India een jonge bevolking heeft, wat gunstig kan zijn voor economische activiteit en consumptie. De toenemende digitalisering en technologische vooruitgang in sectoren zoals informatietechnologie en telecommunicatie dragen bij aan verdere groei en innovatie.

 

De wereldwijde vraag naar Indiase goederen en diensten, vooral in sectoren zoals informatietechnologie, farmaceutica en softwareontwikkeling, zou ook kunnen bijdragen aan de economische groei en de prestaties van de aandelenmarkt.

 

Hoewel er kansen zijn, zijn er ook uitdagingen, zoals geopolitieke onzekerheden en mogelijke schommelingen in grondstoffenprijzen. Beleggers worden geadviseerd om de economische indicatoren, overheidsbeleid en mondiale trends nauwlettend te volgen. De beste Indiase aandelen voor 2024:

 

1.   Infosys Ltd. (NSE: INFY)

Infosys is een wereldwijde speler op het gebied van informatietechnologie (IT) en zakelijke consulting, gevestigd in India. Opgericht in 1981, is het bedrijf uitgegroeid tot een van ’s werelds grootste IT-dienstverleners, met een sterke aanwezigheid in verschillende sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg, productie, detailhandel en meer.

 

Infosys biedt een breed scala aan diensten, waaronder softwareontwikkeling, IT-consulting, systeemintegratie, onderhoud van applicaties, infrastructuurbeheer en business process outsourcing (BPO). Het bedrijf staat bekend om zijn inzet voor innovatie en digitale transformatie, waarbij het gebruikmaakt van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing, blockchain en data-analyse om op maat gemaakte oplossingen voor klanten te leveren.

 

Een belangrijk kenmerk van Infosys is de sterke focus op het bieden van hoogwaardige dienstverlening en het bevorderen van zakelijke duurzaamheid. Het bedrijf streeft naar nauwe samenwerking met klanten om hen te helpen hun doelen te bereiken en zich aan te passen aan een steeds veranderend zakelijk landschap.

 

Infosys is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder de New York Stock Exchange (NYSE) en de Bombay Stock Exchange (BSE). Het heeft wereldwijd meerdere kantoren en leveringscentra om klanten over de hele wereld te bedienen.

 

Met een team van hooggekwalificeerde professionals en een sterke focus op innovatie blijft Infosys een belangrijke speler in de wereldwijde IT-dienstverlening, waardoor het bedrijven ondersteunt bij het benutten van de kracht van technologie om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

 

Op de beurs heeft het aandeel het in 2023 niet zo slecht gedaan. Die prestatie zou in 2024 herhaald kunnen worden.

 

2.   Tata Consultancy Services Ltd. (NSE: TCS)

Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) is een toonaangevend Indiaas multinationaal IT-diensten- en adviesbedrijf. Opgericht in 1968, maakt TCS deel uit van de Tata Group, een van de grootste industriële conglomeraten ter wereld. TCS heeft zijn hoofdkantoor in Mumbai, India.

 

TCS biedt een breed scala aan IT-diensten, waaronder softwareontwikkeling, systeemintegratie, cloud services, kunstmatige intelligentie, big data-analyse en consultingdiensten aan klanten over de hele wereld. Het bedrijf bedient diverse sectoren, waaronder bankwezen, financiën, gezondheidszorg, detailhandel, productie en telecommunicatie.

 

Als een van de grootste IT-dienstverleners ter wereld heeft TCS een sterke wereldwijde aanwezigheid met kantoren en klantencentra in verschillende landen. Het bedrijf heeft een reputatie opgebouwd voor technologische innovatie en heeft bijgedragen aan de digitale transformatie van bedrijven wereldwijd.

 

Als beursgenoteerd bedrijf wordt TCS verhandeld op de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE) in India. Het is ook genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE). Op de beurs heeft Tata Consultancy Services hoge toppen gescheerd in 2023. 2024 kondigt zich eveneens goed aan, met een beurskoers in de buurt van haar historische piekniveaus.

 

3.   Reliance Industries Ltd. (NSE: RELIANCE)

Reliance Industries Limited, gevestigd in India, is een gediversifieerd conglomeraat dat actief is in verschillende sectoren, waaronder petrochemie, raffinage, olie en gasexploratie, retail en telecommunicatie. Opgericht door Dhirubhai Ambani in 1966, is Reliance Industries uitgegroeid tot een van de grootste en invloedrijkste bedrijven in India.

 

Het bedrijf heeft een wereldwijde aanwezigheid in de energie-industrie, met activiteiten variërend van de productie van ruwe olie en aardgas tot de verwerking van petrochemische producten.

 

Reliance is ook een belangrijke speler in de Indiase detailhandelssector via zijn dochteronderneming Reliance Retail, en het telecombedrijf Reliance Jio heeft een revolutie teweeggebracht in de telecommunicatie-industrie in India door betaalbare breedbanddiensten aan te bieden.

 

Reliance Industries staat bekend om zijn innovatieve benadering en heeft de Indiase zakelijke horizon gevormd door zijn bijdragen aan verschillende sectoren en zijn focus op duurzaamheid en digitale transformatie. Het bedrijf is genoteerd aan de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE) in India. Daar heeft het aandeel een paar goede jaren achter de rug. De vooruitzichten zien er veelbelovend uit.

 

4.   HDFC Bank Ltd. (NSE: HDFCBANK)

HDFC Bank Ltd., gevestigd in India, is een van de grootste particuliere sectorbanken en een vooraanstaande financiële dienstverlener in het land. Opgericht in 1994, biedt de bank een breed scala aan financiële producten en diensten, waaronder retail- en zakelijke bankieren, leningen, creditcards en investeringsmogelijkheden.

 

HDFC Bank staat bekend om zijn klantgerichtheid, digitale innovaties en uitgebreide bancaire infrastructuur. Het heeft een aanzienlijk netwerk van filialen en geldautomaten in heel India en is genoteerd aan de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). Op de beurs heeft HDFC Bank een paar magere jaren achter de rug.

 

5.   ICICI Bank Ltd. (NSE: IBN)

ICICI Bank Ltd. is een vooraanstaande particuliere bank in India. Opgericht in 1994, heeft de bank zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in de financiële sector en maakt ze deel uit van de Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) Group, een toonaangevende financiële dienstverlener in India.

 

De belangrijkste activiteiten van ICICI Bank omvatten retailbankieren, zakelijk bankieren en internationale bankdiensten. De bank bedient een breed scala aan klanten, waaronder particulieren, bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en multinationale ondernemingen.

 

ICICI Bank biedt diverse financiële producten en diensten aan, zoals spaar- en betaalrekeningen, leningen, creditcards, beleggingsproducten, verzekeringen en internetbankieren. De bank heeft een uitgebreid netwerk van filialen en geldautomaten in heel India en heeft ook internationale aanwezigheid in verschillende landen.

 

Als een beursgenoteerd bedrijf wordt ICICI Bank verhandeld op zowel de Bombay Stock Exchange (BSE) als de National Stock Exchange (NSE) in India. Het heeft ook American Depositary Receipts (ADR’s) die worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE). Op de beurs heeft dit aandeel de afgelopen drie jaar sterk gepresteerd. Toch is het nog steeds relatief goedkoop genoteerd.

 

6.   Larsen & Toubro Ltd. (NSE: LT)

Larsen & Toubro Limited (L&T) is een van de grootste multinationale conglomeraten in India en opereert in verschillende sectoren, waaronder techniek, bouw, productie, financiën en technologische dienstverlening. Hier zijn enkele kernactiviteiten van L&T:

 

Engineering and Construction: L&T is een toonaangevend bedrijf op het gebied van engineering en constructie, met expertise in het bouwen van complexe infrastructuurprojecten zoals snelwegen, bruggen, luchthavens en energiecentrales.

 

Manufacturing: Het bedrijf heeft diverse productie-eenheden die een breed scala aan apparatuur en systemen produceren voor sectoren zoals energie, mijnbouw en defensie.

 

Technology Services: L&T biedt IT-diensten en oplossingen aan klanten wereldwijd. Het bedrijf richt zich op digitale transformatie, cloud computing, kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën.

 

Financial Services: L&T heeft ook belangen in de financiële sector, waaronder investeringen in vermogensbeheer, infrastructuurfinanciering en verzekeringsactiviteiten.

 

Heavy Engineering: L&T is betrokken bij de productie van zware apparatuur voor verschillende sectoren, zoals kernenergie, ruimtevaart en procesindustrieën.

 

Als conglomeratie is Larsen & Toubro betrokken bij diverse projecten en activiteiten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van India en daarbuiten. Het bedrijf staat bekend om zijn technologische innovatie, technische bekwaamheid en betrokkenheid bij grote infrastructurele projecten. Op de beurs heeft dit aandeel de afgelopen vijf jaar hoge toppen gescheerd. De koers-winstverhouding schommelt nu tussen 35 en 40.

 

7.   Bharti Airtel Ltd. (NSE: BHARTIARTL)

Bharti Airtel Ltd. is een toonaangevend telecommunicatiebedrijf in India en behoort tot de grootste mobiele dienstverleners ter wereld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de activiteiten van Bharti Airtel:

 

Het bedrijf biedt een uitgebreid scala aan mobiele telecommunicatiediensten, waaronder spraakoproepen, sms’en en datadiensten en bedient zowel particuliere als zakelijke klanten en heeft een uitgebreid netwerk dat zich uitstrekt over heel India.

 

Naast mobiele diensten biedt Bharti Airtel ook breedbandinternet en vaste lijn telefoondiensten aan particulieren en bedrijven. Ze zijn betrokken bij het leveren van connectiviteit aan huishoudens en ondernemingen. Bharti Airtel is ook actief in de digitale tv-sector en biedt direct-to-home (DTH) televisiediensten. Klanten kunnen via satelliet diverse tv-kanalen ontvangen.

 

Het bedrijf heeft zijn aanwezigheid uitgebreid naar verschillende landen buiten India en biedt mobiele en telecommunicatiediensten op internationale markten. Bharti Airtel is bezig met het uitbreiden van zijn digitale dienstenaanbod, waaronder mobiele apps, online streaming en andere digitale oplossingen om aan de behoeften van moderne consumenten te voldoen.

 

Zoals wel meer Indiase bedrijven heeft de koers van dit aandeel hoge toppen gescheerd. De koers-winstverhouding is daardoor fors opgelopen.

 

8.   Hindustan Unilever Ltd. (NSE: HINDUNILVR)

Hindustan Unilever Limited (HUL) is een van de grootste fast-moving consumer goods (FMCG)-bedrijven in India. Het maakt deel uit van de Unilever Group en is gespecialiseerd in de productie en distributie van een breed scala aan consumentenproducten, waaronder voedingsmiddelen, dranken, schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudelijke artikelen en meer. Het bedrijf heeft een rijke geschiedenis in India en heeft een aanzienlijke invloed op de FMCG-markt.

 

HUL staat bekend om zijn diverse merken, waaronder Knorr, Dove, Lux, Lifebuoy, Surf Excel, Rin en vele andere populaire namen. Het bedrijf heeft een uitgebreid distributienetwerk dat zich uitstrekt over stedelijke en landelijke gebieden, waardoor het zijn producten toegankelijk maakt voor een breed scala aan consumenten. HUL richt zich ook op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is genoteerd aan de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE) in India.

 

Na een sterke stijging vorig decennium kwakkelt de koers van Hindustan Unilever al enkele jaren. De koers-winstverhouding van meer dan 50 geeft aan dat het aandeel nog steeds fors gewaardeerd is.

 

9.   Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (NSE: SUNPHARMA)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf gevestigd in India. Opgericht in 1983, heeft Sun Pharma zich ontwikkeld tot een wereldwijde speler in de farmaceutische industrie en staat het bekend om zijn focus op de ontwikkeling, productie en marketing van een breed scala aan geneesmiddelen en farmaceutische producten.

 

Sun Pharma staat bekend om zijn productie van generieke geneesmiddelen, wat betekent dat het medicijnen produceert die vergelijkbaar zijn met merkgeneesmiddelen maar tegen lagere kosten. Het bedrijf heeft aanzienlijk geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O) om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen, evenals om bestaande geneesmiddelen te verbeteren.

Sun Pharma heeft een wereldwijd bereik en exporteert zijn producten naar meer dan 150 landen. Het bedrijf heeft dochterondernemingen en productiefaciliteiten op verschillende internationale locaties. Het productportfolio van Sun Pharma omvat een breed scala aan therapeutische categorieën, waaronder cardiologie, neurologie, gastro-enterologie, dermatologie, enzovoort.

 

Sun Pharmaceutical Industries is genoteerd aan de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE) in India. Het is een van de grootste en meest erkende farmaceutische bedrijven in India en wereldwijd. Daar heeft het aandeel de jongste jaren hoge toppen gescheerd, het aandeel was zeer populair bij Indiase beleggers. De koers-winstverhouding van bijna 40 is behoorlijk hoog.

 

10.                 Mahindra & Mahindra Ltd. (NSE: M&M)

Mahindra & Mahindra Ltd. is een vooraanstaand Indiaas bedrijf dat actief is op verschillende terreinen, met name in de automotive sector. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van auto’s, vrachtwagens, tweewielers en landbouwvoertuigen. Mahindra staat bekend om zijn robuuste SUV’s en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

 

Naast automotive is Mahindra actief in sectoren zoals informatietechnologie, financiële dienstverlening en landbouw. Het bedrijf heeft ook wereldwijd een sterke aanwezigheid en is betrokken bij initiatieven voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de beurs heeft het aandeel Mahindra & Mahindra een paar goede jaren achter de rug. De huidige waardering valt alleen te verantwoorden wanneer de resultaten goed blijven.

 

11.                 Tata Steel Ltd. (NSE: TATASTEEL)

Tata Steel Limited, een dochteronderneming van de Tata Group, is een wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van staalproductie en -distributie. Met oorsprong in India heeft Tata Steel zijn activiteiten uitgebreid naar verschillende delen van de wereld en heeft het een prominente positie verworven in de internationale staalindustrie.

 

Tata Steel is betrokken bij het produceren van een breed scala aan stalen producten, variërend van bouwstaal tot geavanceerde staallegeringen. Het bedrijf exploiteert diverse productiefaciliteiten verspreid over verschillende landen. Naast zijn sterke aanwezigheid in India heeft Tata Steel namelijk internationaal uitgebreid door middel van overnames en joint ventures. Het bedrijf heeft vestigingen en activiteiten in Europa, Zuidoost-Azië en andere regio’s.

 

Tata Steel legt de nadruk op innovatie in staaltechnologie en streeft naar duurzame productiemethoden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om milieuvriendelijke processen te bevorderen. Het productportfolio van Tata Steel omvat een breed scala aan producten, waaronder platte producten, lange producten, buizen en meer, die worden gebruikt in verschillende sectoren zoals bouw, automobielindustrie en infrastructuur.

 

Op de beurs heeft Tata Steel het redelijk gedaan, zonder echt tot de uitblinkers tussen de Indiase aandelen te behoren. Het cyclisch karakter van de activiteiten remt mogelijk de koers wat af.

 

12.                 Wipro Ltd. (NSE: WIPRO)

Wipro Limited is een wereldwijd IT-bedrijf en dienstverlener gevestigd in India. Het bedrijf biedt een breed scala aan IT-services, waaronder softwareontwikkeling, bedrijfsprocesoutsourcing, cloud computing en cybersecurity. Wipro bedient diverse sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg, technologie en productie.

 

Het bedrijf staat bekend om zijn focus op digitale transformatie, innovatie en het leveren van op maat gemaakte oplossingen aan zijn klanten. Wipro speelt ook een actieve rol in duurzaamheidsinitiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een van de toonaangevende IT-bedrijven wereldwijd en heeft een aanzienlijke internationale aanwezigheid.

 

Op  de beurs heeft Wipro de afgelopen jaren zowel ups als downs beleefd. De waardering is met een k/w van iets meer dan 20 redelijk te noemen.

 

13.                 Axis Bank Ltd. (NSE: AXISBANK)

Axis Bank is een van de toonaangevende particuliere banken in India. Opgericht in 1993, biedt het een breed scala aan financiële producten en diensten, waaronder retailbankieren, bedrijfsbankieren, leningen, verzekeringen en vermogensbeheer. De bank heeft een uitgebreid netwerk van filialen en geldautomaten verspreid over India en bedient miljoenen klanten.

 

Axis Bank staat bekend om zijn focus op technologische innovatie in de financiële sector en heeft geïnvesteerd in digitale initiatieven om het bankieren voor klanten efficiënter te maken. Dat heeft zich op de beurs geloond in een fors hogere koers.

 

14.                 State Bank of India (NSE: SBIN)

De State Bank of India (SBI) is van groot belang voor de Indiase economie. Als een van de grootste en oudste banken in India speelt SBI een cruciale rol in het financiële systeem van het land. Hier zijn enkele redenen waarom SBI belangrijk is:

 

SBI is de grootste staatsbank en de grootste leningverstrekker in India. Met duizenden vestigingen over het hele land heeft de bank een enorme klantenkring en bedient ze zowel individuele klanten als bedrijven. Ze speelt een sleutelrol bij het bevorderen van financiële inclusie in India. De bank heeft veel initiatieven genomen om bankdiensten toegankelijk te maken voor mensen in afgelegen gebieden en landelijke gemeenschappen.

 

Naast zijn dominante positie in India heeft SBI ook een aanzienlijke internationale aanwezigheid met filialen over de hele wereld. Dit draagt bij aan de globalisering van de Indiase economie. Als een door de overheid gesteunde bank onderhoudt SBI nauwe banden met de Indiase overheid. Het speelt een rol bij het uitvoeren van overheidsbeleid, zoals het verstrekken van subsidies en het uitvoeren van sociale programma’s.

 

Kortom, de State Bank of India is een pijler van de Indiase financiële sector en draagt op verschillende manieren bij aan de economische groei en stabiliteit van het land. Op de beurs heeft ook dit aandeel het goed gedaan, terwijl de koers-winstverhouding nog steeds minder dan 10 bedraagt.

 

15.                 Maruti Suzuki India Ltd. (NSE: MARUTI)

Maruti Suzuki India Limited is de grootste autofabrikant in India en een dochteronderneming van het Japanse Suzuki Motor Corporation. Het bedrijf domineert de Indiase automarkt en heeft een aanzienlijk marktaandeel in verschillende autosegmenten. Het aanbod omvat een breed scala aan auto’s, waaronder populaire modellen zoals de Maruti Suzuki Swift, Baleno, Alto en Vitara Brezza.

 

Maruti Suzuki heeft meerdere productie-eenheden in India en kan jaarlijks miljoenen voertuigen produceren, waardoor het een van de grootste autofabrikanten in het land is. Het merk staat bekend om betrouwbaarheid, brandstofefficiëntie en betaalbaarheid, wat bijdraagt aan zijn populariteit onder diverse consumenten.

 

Ook bij de beleggers mag Maruti Suzuki zich in een grote populariteit verheugen. De koers noteert op en rond historische piekniveaus, met een uiteindelijk nog redelijke koers-winstverhouding van iets meer dan 25.

 

16.                 Adani Enterprises Ltd. (NSE: ADANIENT)

Adani Enterprises is een van de grootste conglomeraatbedrijven in India en speelt een aanzienlijke rol in de Indiase economie. Hier zijn enkele redenen waarom Adani Enterprises belangrijk is voor de Indiase economie:

 

Het bedrijf is actief in diverse sectoren, waaronder energie, logistiek, havens, landbouw, mijnbouw en infrastructuur. Deze diversificatie draagt bij aan verschillende sectoren van de Indiase economie.

 

Het bedrijf is ook sterk betrokken bij de energieopwekking en -distributie, waaronder thermische energie, zonne-energie en hernieuwbare energieprojecten. Adani Enterprises is daarnaast ook actief in grote infrastructuurprojecten, zoals wegen, luchthavens en spoorwegen. Deze bijdrage is cruciaal voor de algehele ontwikkeling en connectiviteit van het land.

 

Het bedrijf beheert belangrijke havens en logistieke diensten, wat essentieel is voor de handel en economische activiteiten van India, vooral gezien de groeiende internationale handel. Adani Enterprises is daarnaast ook betrokken bij de mijnbouw van verschillende grondstoffen, waaronder steenkool.

 

Na een correctie in de loop van 2023 heeft de koers van dit aandeel zich vervolgens hersteld. De koers-winstverhouding is opgelopen richting 150 en dat is een toch wel erg hoge waardering.

 

17.                 Bajaj Finance Ltd. (NSE: BAJFINANCE)

Bajaj Finance Limited is een van de toonaangevende non-banking financiële ondernemingen (NBFC) in India. Bajaj Finance biedt een breed scala aan financiële diensten, waaronder consumentenleningen, hypotheken, leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en verzekeringen. Deze diversificatie helpt het bedrijf om verschillende segmenten van de markt te bedienen.

 

Het bedrijf is vooral bekend om zijn consumentenfinancieringsproducten, zoals leningen voor duurzame consumptiegoederen, persoonlijke leningen en creditcards. Dit heeft bijgedragen aan de groei van Bajaj Finance door financiële inclusie te bevorderen.

 

Bajaj Finance heeft ook sterk ingezet op technologie en digitalisering om efficiëntie te verbeteren en klanten een naadloze ervaring te bieden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in online platforms en mobiele apps om leningen en andere diensten toegankelijker te maken.

 

Bajaj Finance heeft over het algemeen een goede kredietwaardigheid en wordt gunstig beoordeeld door kredietbeoordelingsbureaus. Dit draagt bij aan het vermogen van het bedrijf om kapitaal aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Als een belangrijke speler in de Indiase financiële sector draagt Bajaj Finance bij aan de economische groei door financiering beschikbaar te stellen aan zowel consumenten als bedrijven.

 

Op de beurs heeft Bajaj de afgelopen jaren pas op de plaats gemaakt. Op moment van schrijven bedroeg de k/w ongeveer 30.

 

18.                 Asian Paints Ltd. (NSE: ASIANPAINT)

Asian Paints, opgericht in 1942, is een toonaangevend verf- en coatingsbedrijf dat actief is in India en wereldwijd. Het bedrijf biedt een breed scala aan verfproducten, waaronder decoratieve verven, industriële coatings en coatings voor automotive en decoratieve kunst. Asian Paints heeft een sterke aanwezigheid in de consumentenmarkt en bedient zowel particuliere als zakelijke klanten.

 

Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve benadering van productontwikkeling en heeft een reputatie opgebouwd voor kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten. Asian Paints heeft ook diverse dochterondernemingen en joint ventures om zijn activiteiten uit te breiden naar verschillende segmenten van de coatingsindustrie.

 

Met een focus op milieubewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft Asian Paints een belangrijke speler in de wereldwijde verfindustrie, die streeft naar continue groei en uitmuntendheid. Op de beurs heeft het aandeel de afgelopen jaren echter niet zo veel meer laten zien. De koers-winstverhouding van ongeveer 50 staat een koersstijging waarschijnlijk wat in de weg.

 

19.                 Tata Motors Ltd. (NSE: TATAMOTORS)

Tata Motors is een toonaangevende fabrikant van auto’s en commerciële voertuigen met wereldwijde activiteiten. Het bedrijf opereert in verschillende segmenten, waaronder personenauto’s, bedrijfsvoertuigen, defensievoertuigen en internationale bedrijfsactiviteiten. Tata Motors staat bekend om zijn diverse productaanbod, variërend van compacte stadsauto’s tot zware vrachtwagens en luxe personenauto’s.

 

In het personenwagensegment biedt Tata Motors populaire modellen aan, terwijl het bedrijf in het bedrijfsvoertuigensegment een breed scala aan vrachtwagens, bussen en bedrijfsvoertuigen produceert. Het bedrijf heeft ook een sterke aanwezigheid op het gebied van elektrische voertuigen en werkt aan innovatieve mobiliteitsoplossingen.

 

Daarnaast is Tata Motors actief in de productie van defensievoertuigen en levert het wereldwijd aan diverse markten. Het aandeel beweegt al enkele jaren in een mooie opwaartse trend. Die kan behouden blijven zolang de resultaten goed blijven.

 

20.                 HCL Technologies Ltd. (NSE: HCLTECH)

HCL Technologies Limited is een wereldwijd IT-dienstenbedrijf dat gespecialiseerd is in softwareontwikkeling, informatietechnologieconsulting, outsourcing en oplossingen voor bedrijfsprocesdiensten. Het bedrijf levert diensten aan diverse sectoren, waaronder financiën, gezondheidszorg, productie, telecommunicatie en technologie.

 

HCL staat bekend om zijn innovatieve benadering van technologieoplossingen en heeft wereldwijd een sterke aanwezigheid. Het biedt diensten zoals applicatieontwikkeling, infrastructuurbeheer, cloud computing en cybersecurity. HCL Technologies speelt een cruciale rol in de digitale transformatie van bedrijven door geavanceerde technologische oplossingen te leveren die bijdragen aan operationele efficiëntie en concurrentievermogen.

 

Op de beurs heeft dit aandeel de wind in de zeilen voelen blazen. Dat vertaalt zich in het oplopen van de k/w richting 30. Maar technologieaandelen kunnen een hogere waardering op de beurs vaak wel aan.

 

21.                 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (NSE: DRREDDY)

Dr. Reddy’s Laboratories is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf gevestigd in India en wereldwijd actief. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van een breed scala aan geneesmiddelen, waaronder generieke medicijnen en innovatieve farmaceutische producten. Dr. Reddy’s heeft een wereldwijd bereik en bedient markten in Noord-Amerika, Europa, Azië en andere regio’s.

 

Het bedrijf heeft sterke expertise in onderzoek en ontwikkeling, waardoor het in staat is om hoogwaardige generieke versies van populaire geneesmiddelen te produceren. Daarnaast investeert Dr. Reddy’s in innovatieve geneesmiddelen en biosimilars, wat bijdraagt aan de groei en diversificatie van zijn productportfolio. Ondanks een redelijk beursjaar 2023 heeft het aandeel in de afgelopen vijf jaar vooral zijdelings bewogen. De k/w van ongeveer 20 staat hogere koersen niet in de weg.

 

22.                 Cipla Ltd. (NSE: CIPLA)

Cipla is een vooraanstaand farmaceutisch bedrijf gevestigd in India, dat wereldwijd actief is. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van een breed scala aan geneesmiddelen, waaronder generieke medicijnen en innovatieve farmaceutische producten. Cipla staat bekend om zijn toewijding aan betaalbare gezondheidszorg en heeft een aanzienlijke impact op het verbeteren van de toegang tot essentiële geneesmiddelen.

 

Met sterke focus op onderzoek en ontwikkeling blijft Cipla innovatieve oplossingen bieden om de gezondheidszorg wereldwijd te bevorderen, en het heeft een stevige positie in de farmaceutische industrie behouden. Op de beurs valt op de prestaties van dit aandeel weinig op te merken. De koers-winstverhouding van 30 is, gezien de sector waarin het bedrijf actief is, redelijk te noemen.

 

23.                 Tech Mahindra Ltd. (NSE: TECHM)

Tech Mahindra is een toonaangevend internationaal IT- en bedrijfsprocesdienstenbedrijf dat gespecialiseerd is in digitale transformatie, consulting en bedrijfsoplossingen. Het bedrijf bedient klanten in verschillende sectoren, waaronder telecommunicatie, financiën, gezondheidszorg en productie. Tech Mahindra biedt een breed scala aan diensten, waaronder IT-advies, systeemintegratie, applicatie-ontwikkeling, infrastructuurbeheer, cybersecurity en data-analyse.

 

Het bedrijf staat bekend om zijn inzet voor innovatie en het leveren van op maat gemaakte oplossingen die klanten helpen te gedijen in een steeds veranderende digitale wereld. Tech Mahindra heeft wereldwijd een sterke aanwezigheid en blijft zich richten op het stimuleren van zakelijk succes door middel van technologie. Dat vertaalt zich in een opgelopen koers en een k/w van iets meer dan 40.

 

24.                 UltraTech Cement Ltd. (NSE: ULTRACEMCO)

UltraTech Cement, een dochteronderneming van Aditya Birla Group, is de grootste fabrikant van grijze cement, klaar-mix beton en wit cement in India. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de bouwsector en biedt een breed scala aan bouwmaterialen. UltraTech heeft meerdere productiefaciliteiten verspreid over India, het Midden-Oosten en Azië.

 

Het bedrijf staat bekend om zijn inzet voor duurzaamheid en milieubewustzijn in zijn productieprocessen. Met een focus op innovatie en kwaliteit blijft UltraTech Cement een prominente speler in de bouw- en infrastructuurindustrie in India en internationaal. Met als gevolg dat de koers flink is gestegen. Hetzelfde geldt nu voor de koers-winstverhouding, die oploopt richting 50.

 

25.                 Housing Development Finance Corporation Ltd. (NSE: HDFC)

Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) is een van India’s grootste financiële instellingen en speelt een cruciale rol in de woningfinancieringssector. Het bedrijf biedt een breed scala aan financiële diensten, waaronder woningfinanciering, leningen aan ontwikkelaars, verzekeringsproducten en vermogensbeheer.

 

HDFC heeft een sterke reputatie opgebouwd door zich te concentreren op het verstrekken van leningen voor huisvesting en het vergemakkelijken van de huisvestingsbehoeften van individuen in India. Het fungeert als een katalysator voor de groei van de huizenmarkt en draagt bij aan de bevordering van betaalbare huisvesting in het hele land. Maar van een hoogvlieger op de beurs is in dit geval geen sprake.

 

26.                 NTPC Ltd. (NSE: NTPC)

NTPC Limited, voluit National Thermal Power Corporation Limited, is een van India’s grootste energiebedrijven en een pionier op het gebied van elektriciteitsopwekking. Opgericht in 1975, speelt NTPC een cruciale rol in de energie-infrastructuur van het land en heeft het een divers portfolio van thermische, hernieuwbare en gasgestookte energiecentrales. Het bedrijf is betrokken bij de productie, distributie en verkoop van elektriciteit en heeft aanzienlijke bijdragen geleverd aan de groei van de Indiase energiesector.

 

Met een focus op duurzaamheid investeert NTPC ook in hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonne- en windenergieprojecten, om een evenwichtige en milieuvriendelijke energiemix te bevorderen. NTPC blijft een sleutelspeler in de energievoorziening van India en speelt een cruciale rol in de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelen. Sinds 1920 heeft dit aandeel op de beurs een stormachtige stijging achter de rug. Aan een k/w van minder dan 20 is het aandeel zeker niet te duur.

 

27.                 Power Grid Corporation of India Ltd. (NSE: POWERGRID)

Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) is een staatsbedrijf in India dat verantwoordelijk is voor de transmissie van elektriciteit in het hele land. Het bedrijf beheert het elektriciteitsnetwerk en transporteert stroom over lange afstanden, waardoor het beschikbaar is voor verschillende regio’s. POWERGRID speelt een cruciale rol in het handhaven van de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in India.

 

Het bedrijf is ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe transmissie-infrastructuur en technologieën om de efficiëntie van elektriciteitstransmissie te verbeteren. Als een belangrijke speler draagt ​​POWERGRID bij aan de groei van de energie-infrastructuur in India. Dit aandeel is één van de vele uitblinkers op de Indiase beurs, dit terwijl de koers-winstverhouding van minder dan 20 eerder aan de bescheiden kant is.

 

28.                 IndusInd Bank Ltd. (NSE: INDUSINDBK)

IndusInd Bank Limited is een toonaangevende particuliere sectorbank in India, actief in diverse financiële diensten. Opgericht in 1994, heeft de bank een sterke aanwezigheid opgebouwd in het Indiase banklandschap. IndusInd Bank biedt een breed scala aan diensten, waaronder retailbankieren, zakelijk bankieren en scherp gepositioneerde nichesegmenten zoals luxe autoleningen. De bank heeft een uitgebreid netwerk van filialen en geldautomaten verspreid over het hele land, wat bijdraagt aan haar toegankelijkheid voor klanten.

 

IndusInd Bank staat bekend om zijn innovatieve benadering van dienstverlening en heeft digitale technologieën geïntegreerd om moderne en handige bankoplossingen te bieden. Met een focus op klanttevredenheid en technologische vooruitgang blijft IndusInd Bank een belangrijke speler in de Indiase banksector, waar het streven naar excellentie en groei centraal staat. De afgelopen jaren heeft dit aandeel matig gepresteerd, met ups en downs. De k/w van minder dan 15 staat hogere koersen echter niet in de weg.

 

29.                 Kotak Mahindra Bank Ltd. (NSE: KOTAKBANK)

Kotak Mahindra Bank, een toonaangevende particuliere bank in India, biedt een breed scala aan financiële diensten aan particulieren en bedrijven. Opgericht in 2003, heeft de bank expertise ontwikkeld in bankieren, vermogensbeheer, effectenhandel, verzekeringen en investeringsdiensten. Met een focus op innovatie en klantgerichtheid heeft Kotak Mahindra Bank een sterke aanwezigheid opgebouwd in het Indiase banklandschap.

 

Het levert diverse producten en diensten, waaronder leningen, spaarrekeningen, creditcards en beleggingsoplossingen, en speelt een actieve rol in het bevorderen van financiële inclusie en digitale betalingen in India. Op de beurs presteerde Kotak Mahindra Bank eerder vlak.

 

30.                 Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (NSE: ONGC)

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) is een vooraanstaand Indiaas staatsolie- en gasbedrijf dat actief is in de exploratie, productie en raffinage van aardolie en aardgas. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van aardolie- en gasbronnen in India en speelt een cruciale rol in de energievoorziening van het land. ONGC is betrokken bij de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden, de ontwikkeling van bestaande bronnen en de raffinage van ruwe olie.

 

Het bedrijf heeft internationale samenwerkingsverbanden en investeringen om zijn activiteiten uit te breiden en de energiezekerheid van India te waarborgen. ONGC is een belangrijke speler in de Indiase energiesector en draagt bij aan de economische groei van het land. Ondanks de fors opgelopen koers bedraagt de k/w minder dan 10.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.