Extra geld verdienen, het kan met aandelen als je weet wat je moet doen

Extra geld verdienen als je niet tevreden bent met het salaris dat je elke maand opstrijkt? Dan zou u eens naar de beurs kunnen kijken, op voorwaarde dat u met een aantal factoren rekening houdt. Hieronder geven wij een korte inleiding om extra geld verdienen met aandelen mogelijk te maken.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Het Robinhood tijdperk biedt de kans om extra geld verdienen

Het grote voorbeeld van vooral jonge beleggers is het zgn. Robinhood effect in de US of America. Aandelen worden via een broker of een platform verhandeld en tot dusver betaalde de belegger daar kosten voor. Sinds de lente van 2020 kregen de Amerikaanse beleggers de kans om gratis in aandelen te beleggen via het platform Robinhood. Alleen op cashposities moest een vergoeding worden betaald.

Extra geld verdienen

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Extra geld verdienen spreekt tot de verbeelding, zeker wanneer er forse winsten gerealiseerd kunnen worden. Iedereen heeft wel eens gehoord van een onervaren belegger, die tot zijn eigen verbazing plots 1 miljoen dollar had verdiend. De medaille heeft echter een keerzijde: een jonge belegger die zelfmoord pleegde wegens (vermoede) geleden verliezen op de beurs heeft ook het wereldnieuws gehaald.

Extra geld verdienen met aandelen heeft in het Robinhood tijdperk duidelijk een extra dimensie gekregen. Het heeft echter geen zin om euforisch te worden. Wie aan de start vertrekt met de benodigde basiskennis, zal het best in de startblokken staan om extra geld verdienen met aandelen mogelijk te maken. Wij gaan daarom nog even kijken naar wat een aandeel precies is.

Een stukje van het kapitaal van een bedrijf

Ondernemers hebben geld nodig om een onderneming op te starten en te laten groeien.[1] Dat geld kunnen ze op verschillende manieren ophalen. Ze kunnen hun eigen geld investeren of een lening bij een bank aangaan. Maar ondernemers kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op de spaarders door obligaties of aandelen uit te geven via hun onderneming. Een onderneming geeft dus aandelen uit in ruil voor – meestal – geld. Dat geld vormt het kapitaal van de onderneming. De belegger krijgt een of meer aandelen in ruil voor zijn inbreng en wordt op die manier ‘aandeelhouder’ van de onderneming. Elk aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal of is een mede-eigendomsbewijs van de onderneming dat de aandelen heeft uitgegeven.

Als je geld inbrengt in een onderneming door een aandeel rechtstreeks van de onderneming te kopen, heet dat ‘intekenen of inschrijven op een aandeel’. Maar je kan als belegger ook een bestaand aandeel overkopen van een andere aandeelhouder. Dat gebeurt via de beurs. Extra geld verdienen met aandelen gebeurt dus vooral via de beurs.

Een aandeelhouder is bereid om risico’s te lopen om extra geld verdienen

Een spaarder die intekent op een aandeel of een aandeel van een onderneming koopt, wordt zoals gezegd als aandeelhouder voor een stukje mede-eigenaar van deze onderneming. Een aandeelhouder is bereid om risico te lopen. Hij kan meegenieten met de winsten van de onderneming als het goed gaat, maar ontvangt niets als het wat minder gaat. Maar spaarders die investeren in ondernemingen maken het mee mogelijk dat ondernemingen nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe markten gaan opzoeken. Dat is een positief neveneffect van proberen extra geld verdienen met aandelen.

Wie wint de The Big Race?

GRATIS HANDLEIDING VAN DRS. HARM VAN WIJK

Big Pharma en de strijd tegen het coronavirus https://www.30aandelen.nl/big42183810

Al of niet op de beurs genoteerd?

Om een aandeel te kunnen kopen kan je doorgaans terecht op een beurs. Dat is een markt waar kopers en verkopers van aandelen elkaar vinden. Aandelen die op een beurs worden verhandeld noemen we beursgenoteerde aandelen. De prijs van het aandeel, de beurskoers of kortweg de koers, is de prijs waartegen het aandeel gekocht en verkocht wordt. De beurskoers hangt dus af van de vraag naar en het aanbod van een aandeel op een bepaald moment, en schommelt dus niet alleen van dag op dag, maar ook binnen eenzelfde dag.

Maar niet alle bedrijven bieden hun aandelen via een beurs aan. Het is perfect mogelijk dat je aandelen verwerft van een niet beursgenoteerde onderneming. Dat kan bv. gebeuren als het om een onderneming gaat van een familielid, een vriend of een relatie. Hoewel ook de koers van dit aandeel evolueert, zal er meestal niet dagelijks een koers van bepaald worden. Zoals wel gebeurt met aandelen op de meeste beurzen. Als je een dergelijk aandeel wil verkopen, zal je dus met een eventuele koper moeten onderhandelen over de koers van het aandeel.

De koers van het aandeel weerspiegelt normaal gezien de toestand van de onderneming (vermogen, resultaat, winst, of verlies) alsook de vooruitzichten (zoals nieuwe producten of markten). Vergeet niet dat de waarde van een aandeel elke dag kan schommelen en dat het risico bestaat dat het aandeel niets meer waard is als een onderneming in moeilijkheden komt of failliet gaat. Dit zijn risico’s waar terdege rekening mee moet worden gehouden.

Wat wil het zeggen om aandeelhouder te zijn?

Extra geld verdienen, het kan met aandelen. Maar je moet er wel iets voor doen. Belangrijk is onder andere ook om te weten wat het precies betekent om aandeelhouder te zijn.[2] Wanneer je aandelen van een onderneming koopt word je er voor een stukje mee eigenaar van. Het mag dan hip klinken als je een stuk van zeg maar Google bezit, maar aandelen houden ook risico’s in. Maar wat zijn dan die risico’s die verbonden zijn beleggen in aandelen?

Kan een aandeel waardeloos worden?

Jammer maar helaas: dat kan inderdaad. Extra geld verdienen, kan op voorwaarde dat je de risico’s goed incalculeert. De waarde van een aandeel schommelt namelijk niet alleen elke dag, ze kan ook helemaal verschrompelen. In het slechtste geval gaat de waarde zelfs tot nul, zoals dat jaren geleden het geval was toen het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie en Fortis failliet ging. Er zijn heel wat van dergelijke voorbeelden te vinden, maar het omvallen van Lernout & Hauspie was destijds spraakmakend. Denk daarbij ook bvb. aan het omvallen van Enron in de US of America.

Wanneer ziet de aandeelhouder zijn investering terug?

Als je een aandeel koopt, krijg je het geïnvesteerde geld niet op een vaste datum terug. De waarde van jouw aandeel kan bovendien dagelijks schommelen. Je weet dus nooit op voorhand welk bedrag je bij de verkoop zal terugkrijgen. Dat bedrag kan hoger liggen dan wat je bij de aankoop hebt betaald (dan spreken we van een meerwaarde), maar ook lager (een minderwaarde). Met andere woorden: aandelen houden risico’s in. Extra geld verdienen, kan wanneer je aandelen laag koopt en hoger verkoopt en of wanneer je dividend ontvangt.

Tegenover een hoger risico staat wel een grotere kans op winst

Dit is één van de ijzeren wetten van de financiële sector: tegenover een hoger risico staat vaak een grotere kans op winst.

Als je aandelen koopt, neem je dus wat meer risico’s dan beleggers die hun geld aan bedrijven lenen door er bvb. obligaties te kopen. Maar daar staat ook iets tegenover: de waarde van een aandeel kan (fors) stijgen. In dat geval kan je winst boeken door je aandelen weer te verkopen. Alleen je moet dus wel weten welke aandelen nu de grootste kans maken om te stijgen. Je kan dat doen bijvoorbeeld met behulp van een strategie, zoals de Trading Navigator Methode.

DividendPortefeuille

Nog een woordje over het dividend om extra geld verdienen

Beleggers gericht op koerstijging vergeten vaak dat de meeste bedrijven ook een dividend uitkeren. Bedrijven betalen jaarlijks meestal een dividend aan hun aandeelhouders: dat is een deel van de winst van de onderneming dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor je een aandeel koopt, ga je na wat een onderneming voornemens is te doen met zijn winst. Dat heet het ‘dividendbeleid’. Sommige bedrijven keren een vrij groot deel van hun winst uit. Hun aandelen noemen we ‘rendementsaandelen’. Het gedeelte van de behaalde winst die wordt uitgekeerd, heet in het jargon de ‘pay-out ratio’. Extra geld verdienen met aandelen kan ook via het regelmatig opstrijken van dividenden.

Wat zijn groeiaandelen en wat is het verschil tussen een rechtstreeks en een onrechtstreeks rendement?

Sommige bedrijven kiezen ervoor om geen of slechts een klein deel of helemaal geen dividend uit te keren. Zij zetten hun winst opzij om er bijvoorbeeld investeringen of overnames van andere bedrijven mee te financieren. In dat geval zal het aandeel in waarde stijgen als de activiteiten van de onderneming worden uitgebreid of als het vermogen groeit. Dergelijke aandelen zijn ‘groeiaandelen’. Op je belegging kan je dus ofwel een rechtstreeks rendement hebben, een dividend, ofwel een onrechtstreeks rendement wanneer je je aandeel doorverkoopt en daarbij een meerwaarde behaalt op het bedrag dat je oorspronkelijk hebt belegd. Het is die koerswinst, die extra geld verdienen met aandelen aantrekkelijk maakt en de mooiste verhalen oplevert (de negatieve verhalen hoor je vaak niet).

Dividend zit verrekend in de beurskoers

Merken wij tot slot op dat de waarde van een dividend vervat is in de beurskoers van het aandeel. Het spreekt dan ook voor zich dat als het dividend wordt uitgekeerd, de waarde van het aandeel met hetzelfde bedrag daalt. In het jargon wordt gesproken van ‘cum dividend’ (met of vóór de uitkering van het dividend) en ‘ex dividend’ (nadat het dividend is uitgekeerd). Extra geld verdienen met aandelen kan helaas niet door het gedrag van het aandeel voor en na het ex-dividend gaan te volgen. Deze informatie is openbaar beschikbaar dus levert geen voordeel op ten opzichte van andere beleggers.

Nog eens alles kort samengevat over extra geld verdienen

Als aandeelhouder ben je dus mede-eigenaar van de onderneming en deel je niet alleen in de winst maar ook in het verlies. Je draagt mee het risico van de bedrijfsactiviteiten. Als aandeelhouder weet je op voorhand nooit welk bedrag je precies voor jouw aandelen zal terugkrijgen. Velen hebben geprofiteerd de evolutie van de beurskoersen te voorspellen, maar dat blijkt slechts mogelijk met behulp van een bewezen succesvolle strategie. Om in aandelen te investeren moet jouw beleggingshorizon dan wel voldoende lang zijn. Investeer dus niet in aandelen met spaargeld dat je op korte termijn nodig zal hebben. Daarvoor schommelt de prijs van aandelen vaak te sterk. We zeggen dan dat ze te ‘volatiel’ zijn. Je loopt het risico verlies te lijden als je je aandelen moet verkopen op een ogenblik dat de koers laag is. Dat heeft natuurlijk niets te maken met extra geld verdienen met aandelen, integendeel zelfs. Toch is het afkappen van verliezen noodzakelijk om geld te verdienen.

Ook spreiding is belangrijk: omdat aandelen risico’s inhouden is het belangrijk om niet al je spaargeld in aandelen te stoppen en zeker niet in één enkel aandeel. Spreid je vermogen over verschillende activaklassen, waaronder dus aandelen. Praat met succesvolle beleggers over de samenstelling van een evenwichtige beleggingsportfolio. Extra geld verdienen met aandelen kan door te leren van mensen die bewezen succesvol zijn.

Wat is uw beleggersprofiel?

Hierboven is sprake van een gesprek met andere beleggers over de samenstelling van een evenwichtige beleggingsportfolio op maat van jouw beleggersprofiel. Die evenwichtige beleggingsportfolio is nuttig en noodzakelijk om extra geld te verdienen via aandelen mogelijk te maken. Maar wat is jouw beleggersprofiel en hoe kan je dat bepalen? Voordat je belegt in een financieel instrument, is het van belang om na te gaan of het product aansluit bij je kennis en ervaring, je beleggingsdoelstelling en beleggingshorizon.[3] Overweegt u in aandelen te beleggen, dan kunt u onder andere op basis van de onderstaande punten bepalen of aandelen aansluiten bij uw profiel. En dan spelen verschillende factoren een rol in het verhaal.

Factoren die bepalend zijn voor uw beleggersprofiel

De complexiteit van beleggen in aandelen

Zijn aandelen complex of zijn ze dat niet? Gezien de kenmerken van aandelen wordt deze beleggingscategorie beschouwd als een niet complex financieel instrument wanneer het op een gereglementeerde markt of een gelijkwaardige ontwikkelde markt wordt verhandeld. Aandelen die OTC (over-the-counter, of maw. op een niet-gereglementeerde markt) verhandeld worden of die geen betrouwbare informatie geven over hun bedrijf voldoen niet aan de vereisten voor een notering op een gereglementeerde en gedecentraliseerde markt en worden als risicovoller beschouwd. Zorg dat u op de hoogte bent van de productkenmerken voordat u in aandelen belegt, want anders wordt extra geld verdienen met aandelen moeilijk.

Welk type belegger bent u?

Gezien de specifieke kenmerken van aandelen zijn deze geschikt voor alle type beleggers. Aandelen kunnen verhandeld worden door zowel particuliere als professionele beleggers. Op dat vlak staat dus niets extra geld verdienen met aandelen in de weg.

Beschikt u over kennis en ervaring om extra geld verdienen?

Voordat u denkt aan extra geld verdienen met aandelen, is het van belang om de gestelde kennis- en ervaringscriteria in ogenschouw te nemen. Lynx vereist dat de belegger handelservaring van minstens één jaar en voldoende kennis heeft van de eigenschappen en risico’s van de aandelenhandel.

Wat is uw financiële situatie en bent u zich bewust van de risico’s?

Nogmaals: beleggers moeten erkennen en zich bewust zijn dat tot 100% (of zelfs meer) van de initiële investering verloren kan gaan door aandelenhandel. Wat betreft het risico, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het kopen en short gaan van aandelen. Maar de meeste mensen die extra geld verdienen met aandelen doen dat door long te gaan (= kopen) en niet door short te gaan (= verkopen). Dalingen van koersen gaan vaak sneller en feller dan stijgingen van de koersen.

Wat is uw beleggingshorizon voor extra geld verdienen?

De meeste beleggers die extra geld verdienen met aandelen mikken op de korte termijn. Er is geen specifieke beleggingshorizon voor de handel in aandelen. Aandelenhandel is volgens Lynx geschikt voor de korte termijn (minder dan 3 jaar), middellange termijn (3 tot 10 jaar) en lange termijn (meer dan 10 jaar). Een bekend beleggerspreekwoord zegt dat een belegging op lange termijn een mislukte belegging op korte termijn is. Start daarom altijd met een bewezen succesvolle strategie. Zonder strategie is de kans op geld verdienen nihil. Je moet het immers opnemen tegen teams van professionals. Wie denk je dat er gaat winnen wanneer je geen strategie hebt wanneer jij het dan opneemt tegen deze teams?

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.tienstappen.nl/7geheimen/?utm_source=organic&utm_medium=website

Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.