S&P 500: wat is het en waarom is dit heel belangrijk voor mij?

S&P 500 is één van de belangrijkste beursindexen van de Verenigde Staten. Mensen die de Amerikaanse beurzen in de gaten houden, weten wat de S&P 500 is. Ook voor de beleggers die minder afweten van de Amerikaanse beleggingswereld kan de S&P 500 bijzonder interessant zijn. Waarom? Dat gaan we uitleggen in dit artikel.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Wat is de S&P 500?

Zoals aangegeven is de S&P een belangrijke beursindex in Amerika. In algemene zin kun je zeggen dat een index de belangrijkste bedrijven van een bepaald land op de beurs volgt. In dit geval gaat het om de 500 belangrijkste bedrijven van de Verenigde Staten. Je kunt gerust aannemen dat deze aandelenindex een zeer betrouwbaar beeld geeft van de ontwikkelingen op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Daarnaast kun je ook heel goed conclusies trekken over de staat van de Amerikaanse economie. Het grote publiek is veel beter bekend met de Dow Jones- index, maar de doorgewinterde belegger, maakt vaker gebruik van de S&P 500. Daarom wordt deze index dan ook wereldwijd gevolgd door vele beleggers.

De geschiedenis van de S&P 500

De afkorting S&P staat voor Standard & Poors. Dit is een Amerikaans bedrijf dat kredieten beoordeelt. Circa honderd jaar geleden (in 1923) begint deze firma al met het samenstellen van een soortgelijke index die op dat moment uit 233 bedrijven bestaat, verdeeld over 26 sectoren. In 1957 gaat men over naar een index van 500 bedrijven verdeeld over 90 sectoren. Zo ontstaat uiteindelijk de S&P 500 zoals wij deze vandaag de dag kennen.

In 1988 besluiten de analisten van Standard en Poors geen vast aantal bedrijven per sector op te nemen. Hier is de beleggingswereld bijzonder blij mee, aangezien er nu veel sneller kan worden ingesprongen op marktveranderingen.

S&P 500

Als Standard & Poors in 1923 beginnen met hun index, blijven de bedrijven gemiddeld wel 65 jaar lang in de index staan. De laatste decennia zien we echter een heel ander beeld. In 1988 staan bedrijven gemiddeld nog maar tien jaar in de index. Daar komt nog eens bij dat van de bedrijven die in 1957 in de eerste S&P 500 staan, er nog maar 74 over zijn. De conclusie die je hieruit kunt trekken is dan ook dat Amerikaanse aandelenmarkt de laatste decennia een stuk dynamischer geworden.

Geschiedenis van indexen worden vaak gebruikt om te zien wat een indexkoers zal doen, maar dat is niet het enige wat je kan doen. Eind jaren 80 zijn futures op basis van de S&P 500 onderzocht om te zien of er een samenhang is met de beurs. De resultaten van deze studie tonen aan dat prijsschommelingen in de futures met de index als onderliggende waarde de bewegingen van de index consequent met 20 tot 45 minuten vooraf gingen, terwijl bewegingen in de index zelden langer dan één minuut invloed hebben op de futures. Of met andere woorden: de futures hebben een zekere voorspellende waarde wat betreft bewegingen in de index, maar dat was toen. Het zou wel interessant zijn om te zien of dit nog steeds het geval is(1).

[1]

Hoe wordt de S&P samengesteld?

De economen en analisten van Standard en Poors vormen een commissie (de S&P Index Committee) die ervoor zorgt dat er een zo onafhankelijk en objectief mogelijke index wordt samengesteld. Vier keer per jaar wordt de S&P opnieuw gewogen en komt er dus een nieuwe index.

De S&P 500 bestaat alleen uit bedrijven die ook aan NSYE (New York Stock Exchange) en NASDAQ

(National Association of Securities Dealers Automated Quotations) genoteerd staan. Dit zijn de twee belangrijkste beurzen van de Verenigde Staten.

Hoe werkt de S&P 500?

De S&P 500 is een zogenaamde markt gewogen index. Dit houdt in dat aan ieder bedrijf die op de lijst staat een bepaalde weging wordt toegekend. Bedrijven met een grote marktwaarde krijgen een groter gewicht (tellen zwaarder mee) dan bedrijven met een lagere marktwaarde.

Hierdoor ontstaat de situatie dat bedrijven met een zwaarder gewicht de index kunnen domineren. Zo zijn de tien zwaarwegendste bedrijven goed voor meer dan twintig procent van de gehele S&P. Als belegger is het natuurlijk extra belangrijk om juist de ontwikkelingen van deze bedrijven in de gaten te houden.

Sinds 2005 werkt de S&P 500 met de zogenaamde ‘free float’. Met de free float wordt het percentage van de aandelen die daadwerkelijk verhandeld kunnen worden bedoeld. Dit percentage moet zeker vijftig procent zijn om in de index te kunnen worden opgenomen. Hoe meer aandelen van het bedrijf verhandeld kunnen worden, hoe beter dit is voor de positie op de S&P 500.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Criteria van de S&P 500

De commissie van de S&P 500 hanteert een aantal criteria voor bedrijven om in de index te kunnen worden opgenomen. We noemden al dat een bedrijf moet zijn genoteerd aan de NSYE en NASDAQ en dat minimaal vijftig procent van de aandelen verhandelbaar moet zijn (free float). Er zijn echter nog meer criteria (zie verder op in dit artikel).

Zodra een bedrijf niet voldoet aan één van de genoemde criteria wordt het niet opgenomen in de index. Als een, reeds in de index opgenomen bedrijf, niet meer aan alle criteria voldoet, zal het niet meteen verwijderd uit de bestaande index. Het streven is om zo weinig mogelijk verschuivingen te laten plaats vinden in de index.

Criteria waar een bedrijf aan moet voldoen om in de S&P te worden opgenomen zijn:

  • Het bedrijf moet een beurswaarde hebben van minimaal 5,2 miljard dollar (de marktkapitalisatie).
  • Het bedrijf moet financieel gezond zijn. Dit houdt in dat het bedrijf het laatste kwartaalwinst heeft gemaakt. Ook moet de som van de laatste vier kwartalen positief zijn.
  • Alleen bedrijven met een ‘normale’ bedrijfsactiviteit komen in aanmerking voor de S&P 500. Dit betekent dat bijvoorbeeld beleggingsfondsen en holdings niet opgenomen worden in de index.
  • De aandelen van het bedrijf moeten liquide zijn. Dit houdt in dat de verhouding tussen de jaarlijkse omzet en de marktkapitalisatie minstens op 0,30 moet liggen. Daarnaast mag het aandeel niet te laag genoteerd staan.
  • Het bedrijf moet zorgen dat er een evenwichtige verhouding van de sectoren binnen de S&P 500 ontstaat.

Bedrijven van de S&P 500

Het voert wat te ver om alle bedrijven van de S&P 500 hier te noemen en daarom beperken we ons tot de belangrijkste. Het grootste bedrijf ter wereld is Apple en dit bedrijf telt ook het zwaarst in de S&P 500. Andere zwaarwegende bedrijven zijn: Alphabet, Microsoft, Exxon Mobil, Amazon en Facebook.

Als je kijkt naar de sectoren van de S&P 500 dan valt op dat de technologiesector het sterkst vertegenwoordigd is met een aandeel van ruim 26 procent. De telecommunicatie is een goede nummer twee met een aandeel van 17 procent. Daarna volgt de gezondheidszorg. Deze drie sectoren zijn samen goed voor bijna zestig procent van de hele index en hebben dus veel invloed.

Waarom is de S&P belangrijk?

Veel beleggers en beursanalisten volgen de S&P wat deze heel populair maakt. Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken. In de volgende alinea’s leggen we uit waarom de S&P 500 zo populair is.

Geeft een goed beeld van de Amerikaanse economie

Aangezien de 500 best presterende bedrijven van de Verenigde Staten zijn opgenomen in deze index kun je ook heel goed kijken hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. Gaat het goed met de S&P 500 index? Dan gaat het ook goed met de Amerikaanse economie. Andersom kun je dit ook zeggen als de economie niet goed gaat. Natuurlijk zijn niet alle Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigd in de S&P 500. Daarom zal je nooit een volledig beeld van de economische situatie in de Verenigde Staten krijgen. De index geeft echter wel een hele goed indicatie.

De S&P geeft een duidelijk beeld van de Amerikaanse aandelenmarkt

De S&P 500 geeft door zijn brede samenstelling een goed beeld van de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarnaast houdt deze index ook rekening met de marktkapitalisatie (de marktwaarde). De Dow Jones, bijvoorbeeld, is alleen gebaseerd op de beurskoersen. Veel mensen vinden het ook prettig om te weten wat de marktwaarde van een bedrijf is. Stel dat de koers van de Amerikaanse dollar verandert. Dan heeft dit veel meer gevolgen voor een groot bedrijf van voor een kleine. Dit zal ook weer terug te vinden zijn in de aandelenkoersen van de grote bedrijven.

De S&P 500 bestaat uit verschillende sectoren

De S&P bestaat uit maar liefst negentig verschillende sectoren. Doordat er zoveel sectoren zijn, voorkom je dat een bepaalde sector de hele index domineert. Kijk je bijvoorbeeld naar de NASDAQ dan zie je dat de technologiesector de hele index overheerst. Door de vele sectoren in de S&P 500 krijg je een veel overzichtelijker en objectiever beeld van hoe een bepaalde sector presteert.

De S&P wordt ieder kwartaal opnieuw samengesteld

Een groot voordeel van de S&P 500 is dat deze ieder kwartaal geüpdatet wordt. Hierdoor zie je altijd de meest actuele stand van zaken van de bedrijven en natuurlijk zegt dit ook veel over de Amerikaanse economie.

Zelf investeren in de S&P

Natuurlijk is het als belegger ook mogelijk om zelf te beleggen in de S&P 500. We hebben het hier over een index. Dit betekent dat je geen losse aandelen koopt, maar een heel pakket. Je moet het zo zien dat je als het ware voor een klein deel mede-eigenaar wordt van alle 500 bedrijven van de S&P 500.

Het voordeel hiervan is dat je je risico spreidt. Stel je voor je hebt alleen maar aandelen van Apple. Op het moment dat het goed gaat met dit bedrijf gaat het ook goed met jouw aandelen. Mocht het ineens heel slecht gaan met het bedrijf dan kun je in één keer veel geld verliezen

Met investeren in een index vang je deze eventuele klap op. Je hebt namelijk aandelen van alle bedrijven van de S&P 500. Er zullen zeker aandelen bij zijn die dalen, maar er zijn ook aandelen die stijgen. Op deze manier ondervang je eventuele grote risico’s.

Nadelen van de S&P

Ondanks dat de S&P heel populair is onder beleggers, zijn er toch ook wel nadelen aan het investeren in deze index verbonden. Echt heel veel nadelen zijn het niet, maar toch wel zaken om rekening mee te houden. Voor de volledigheid benoemen we deze ook in dit artikel.

De S&P gaat uitsluitend om aandelen

De S&P 500 gaat alleen over de aandelen van de 500 bedrijven in de index. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden om in te beleggen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan: obligaties, edelmetaal of valuta. Beleggers die graag in deze activa handelen, hebben dus niets aan de S&P.

De S&P bevat alleen Amerikaanse bedrijven

Zoals eerder gezegd gaat deze index over de 500 beste bedrijven uit de Verenigde Staten. Hierdoor ontstaat een wat eenzijdig beeld. Veel beleggers vinden het ook aantrekkelijk om te investeren in andere buitenlandse bedrijven. Daar zal je dus een andere index voor moeten gebruiken.

De S&P bevat alleen de grote bedrijven

Bedrijven die in de S&P 500 staan, moeten een marktkapitalisatie (marktwaarde) hebben van 5,2 miljard dollar. Dit betekent dat alleen de grotere bedrijven hiervoor in aanmerking komen. Je kunt echter ook heel goed investeren in de wat kleinere bedrijven als belegger. Als je dat wilt dan is het jammer dat je deze niet in de S&P 500 vindt.

De weging van de S&P 500 valt niet altijd positief uit

De bedrijven van de S&P 500 krijgen allemaal een bepaalde weging, waardoor het ene bedrijf zwaarder meetelt dan het andere. Hierdoor ontstaat de situatie dat de vijftig bovenste bedrijven voor een groot gedeelte (meer dan vijftig procent) de index domineren. Hierdoor hebben deze bedrijven een hogere invloed op de hele index, waardoor de kleinere bedrijven minder zichtbaar worden.

De S&P 500 versus de Dow Jones en de NASDAQ

Naast de S&P 500 zijn er nog twee grote aandelenindexen in de Verenigde Staten: de Dow Jones Industrial Average (Dow Jones) en de NASDAQ 100. Hoe verhoudt de S&P 500 zich nou tot die andere twee?

Wat betreft de Dow Jones kun je opmerken dat deze de aandelenkoers van ‘slechts’ dertig bedrijven volgt. De totale marktkapitalisatie van deze bedrijven omvat ongeveer een kwart van de Amerikaanse aandelenmarkt. De S&P 500 is dus wel duidelijk omvangrijker, maar qua populariteit kan deze index zich (nog) niet meten aan de Dow Jones. De Dow Jones is namelijk de meest populaire marktaandelenindex ter wereld.

De NASDAQ staat vooral bekend als een belangrijke index voor de technologiesector. De NASDAQ bevat dan ook meer bedrijven in de technologiesector (57 procent) dan de S&P (23 procent)[1]. Toch geven alle drie de indexen een goed beeld van de Amerikaanse aandelenmarkt en de Amerikaanse economie. Het is echt niet nodig om alle drie de indexen op de voet te volgen. De S&P 500 is de grootste en compleetste en is daardoor een prima keuze.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic:

S&P 500 wat is het

Bronnen:

[1] https://www.thebalance.com

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04368.x
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.