Pagina's

Hedgefondsen

Hedgefondsen

Hedgefondsen: goud was de beste belegging van het afgelopen decennium.Het woord ‘hedge’ betekent afdekken. Hedgefondsen zijn niets anders dan (zeer) actieve aandelen-, obligatie- of mixfondsen, als ze zich richten op meerdere assetcategorieën. Ze zitten dus niet louter ‘long’ door het kopen van de onderliggende waarden, maar ook ‘short’.

Marktonafhankelijk rendement

Eén van de belangrijkste kenmerken van hedgefondsen is daarmee genoemd: actief beleggingsbeleid waarbij regelmatig ook ‘short’ wordt gegaan. De mogelijkheid om ‘short’ te gaan, opent de weg naar een potentieel rendement dat marktonafhankelijk is.

Dat wil zeggen dat hedgefondsen in principe zullen proberen in alle typen marktomstandigheden geld te verdienen. Als de markten dalen, worden er bijvoorbeeld aandelen ‘short’gegaan, of worden er putopties gekocht of futures verkocht. Er wordt met andere woorden ‘absolute return’ nagestreefd.

Beloningsstructuur

Een derde kenmerk van hedgefondsen zit hem in de beloningsstructuur van de fondsbeheerder. Naast een beheersvergoeding wordt er een bijna altijd een prestatievergoeding (‘performance fee’) gevraagd. Bekend in de hedgefondsenindustrie is de zogeheten 2/20-regel, waarbij de beloning van de beheerder bestaat uit 2% beheersfee en 20% performance fee. Bij dat laatste wordt 20% van de behaalde winst uitbetaald aan de beheerder.

Hefboom (‘leverage’)

Een vierde kenmerk dat vaak aan hedgefondsen wordt toegekend, is het gebruik van een hefboom (‘leverage’). Een hefboom is inherent aan gebruik van derivaten, maar ook hedgefondsen die geen derivaten gebruiken, kunnen een hefboom hebben, als bijvoorbeeld het hedgefonds op iedere euro die wordt ingelegd krediet vraagt bij een bank.

Bij een hefboom van vijf wordt er dan op iedere euro inleg, vier euro bijgeleend, om zo extra te kunnen beleggen. In potentie kan dan vijfmaal zoveel rendement worden gemaakt, even de discussie over de leenkosten buiten beschouwing latend.

Modelmatig

Een vijfde kenmerk is dat de meeste hedgefondsen modelmatig ofwel gestructureerd werken. Op basis van een bepaald beleggingsmodel worden aan- en verkoopbeslissingen genomen, ten einde de markten waarin belegd wordt te verslaan.

Populair

Hedgefondsen zijn aan een enorme opmars begonnen in de eerste grote bearmarkt na het knappen van de internetzeepbel in 2000. Tot dat moment waren het vooral de grote gespecialiseerde beleggers, meestal instituten die er in belegden. Daarna zagen we ook de particuliere beleggers toestromen. Zij kregen genoeg van de negatieve rendementen van vooral aandelen in de jaren 2001 en 2002.

Absolute rendementen

De meeste hedgefondsen bleken toen inderdaad in staat om absolute rendementen te boeken. In 2008, een bijzonder beleggingsjaar, niet in de laatste plaats omdat het behoorde bij een van de meest dramatische uit de beursgeschiedenis, bleken veel hedgefondsstijlen geen positieve rendementen te kunnen boeken. Onderstaande opsomming van rendementen van diverse stijlen in 2008 spreekt wat dat betreft boekdelen:

Emerging markets => 30,4%

Equity market neutral =>40,3%

Convertible arbitrage => 31,6%

Dedicated short bias => +14,9% (2009: –25,0%)

Event driven => 17,7%

Fixed Income arbitrage => 28,8%

Global macro => 4,6%

Long/short equity =>19,8%

Multi-strategy => 23,6%

Managed futures => +18,3% !!! (‘absolute return’)

Er waren maar twee stijlen die een positief resultaat boekten: ‘dedicated short bias’ en ‘managed futures’. Dat fondsen die overwegend ‘short’ zitten (‘dedicated short bias’) winst maakten is logisch, maar de vraag is natuurlijk wat je aan dergelijke fondsen hebt, zodra de markt weer sterk steeg, zoals in 2009. Toen behaalden deze fondsen – logisch ook – een rendement van -25%. ‘Managed futures’, fondsen die met derivaten inspelen op technische koerstrends in de markt, presteerden in 2008 ook uitstekend. In 2009 deden deze fondsen het niet zo goed, maar wisten, in tegenstelling tot ‘dedicated short bias’, nog net positieve rendementen te schrijven, althans kijkend naar de indices.

Long/short equity

De meeste hedgefondsen (ongeveer 40%) zijn van de vorm ‘long/short equity’. Deze fondsen hadden het moeilijk in 2008. Dat was – kijkend naar de stijl waarbij zowel aandelen long als short wordt gegaan – op het eerste gezicht merkwaardig. Het slechte resultaat hier, hetgeen een negatieve stempel drukte op de hele hedgefondsenindustrie, kwam door drie oorzaken.

Per saldo bleken de meeste hedgefonsden in het segment ‘long/short equity’ meer longposities te hebben. Eigenlijk vielen veel fondsen hier toch wel een beetje door de mand.

Ten tweede werden deze fondsen in 2008 gefrustreerd, omdat de autoriteiten meerdere malen ‘short’ gaan aan banden legden. En ten derde bleek dat 2008 een volkomen irrationeel jaar.

De beste aandelen werden verkocht omdat die konden worden verkocht, terwijl voor slechtste aandelen geen markt was. Als je dan een model hebt waarbij je de ‘beste’ aandelen koopt en de ‘slechtste’ verkoopt, dan zit je dus snel met de spreekwoordelijke gebakken peren.

Zie ook hoe je met het volgen van de trend, de markt kunt verslaan.

Managed futures

Managed futuresManaged futures

Managed futures: wat zijn dat voor instrumenten op de beurs? Bij de stijl van Managed futures wordt doorgaans met derivaten (futures en in minder mate ook opties of individuele instrumenten als aandelen) gehandeld op koerstrends. Eventuele succesvolle resultaten hoeven daarbij niet af te hangen van continue opwaartse bewegingen, zoals wel het geval is bij het standaard beleggen in aandelen en obligaties.

Technische handelsmodellen

Er wordt op koerstrends ingespeeld op basis van doorgaans technische handelsmodellen. Vaak is de handel volledig geautomatiseerd, zowel de handelssignalen als de orders. Soms vindt de handel ook semi-automatisch plaats en in een aantal gevallen ook discretionair (in het laatste geval handelt de beheerder annex ‘trader’ meer op basis van eigen inzichten).

Mandaat

De belegger kan kiezen voor een fonds, maar bij voldoende kapitaal ook voor een mandaat. Dat is een rekening op eigen naam, die dan wordt aangesloten op de tradingssytemen van de professionele trader. Sommige (grote) beleggers geven de voorkeur aan zo’n mandaat, omdat ze dan realtime de ingenomen posities kunnen bekijken. Dit verhoogt de transparantie. Bij Managed futures in de vorm van een beleggingsfonds is die transparantie er veel minder.

Commodity Trading Advisor

Sommige aanbieders kiezen ervoor zich te laten registreren bij de NFA, de Amerikaanse National Futures Assocation, als CTA (Commodity Trading Advisor). Om CTA te worden, moet een vrij zware procedure doorlopen worden. Na registratie moet de CTA zich ook aan een aantal regels houden. De NFA kan ook arbitrage uitvoeren als er conflicten ontstaan tussen cliënt een CTA. Veelal gebruiken beleggers de termen Managed futures en CTA’s nog weleens doorelkaar.

Voor- en nadelen

Het beleggen in Managed futures heeft een aantal voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat met deze vorm van beleggen in ieder beleggingsklimaat, positief of negatief, geld moet kunnen worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat als de volatiliteit omhoog schiet, in onzekere tijden dus, doorgaans de beste prestaties worden behaald. Zoals we in het eerste artikel over alternatief beleggen zagen, presteerden in 2008 de meeste fondsen hier uitstekend.

Geen correlatie

Eveneens blijkt dat de bekende indices voor Managed futures, de Barclay CTA Index en de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index, op driejaarsbasis een correlatie hebben van rond nul met aandelen en obligaties. De beweeglijkheid van Managed Futures heeft dus niets te maken met die van aandelen en obligaties. Dit betekent dat het toevoegen van CTA’s aan de portefeuille voor een sterke risicoreductie zorgt. Even afhankelijk van de historische onderzoeksperiode zou een allocatie tussen 5% en zelfs 40% ideaal zijn.

‘Black box’

Nadelen zijn dat bijna alle fondsen toch wel een ‘black box’ zijn. Bij de meeste aanbieders worden de modellen niet prijsgegeven, dus weten we eigenlijk ook nooit van te voren wanneer en hoe ze gaan presteren. Een juiste keuze maken tussen de verschillende aanbieders is dan ook niet gemakkelijk.

Beperkt toegankelijk

Een ander nadeel is dat er niet veel fondsen zijn die geregistreerd zijn, dan wel een beperkte inleg toestaan, als ze überhaupt al toegankelijk zijn voor de kleine belegger. Dit maakt het voor kleinere beleggers moeilijk om een goede spreiding aan te brengen onder de verschillende soorten van Managed futures.

Verschillende vormen

Net als bij iedere assetcategorie zijn er diverse vormen van Managed futures. Eigenlijk is ieder fonds uniek. Als we al een indeling kunnen maken, dan is het op basis van ‘timeframe’. We kennen de kortetermijntraders, die voornamelijk ‘intraday’, dus alleen gedurende de dag handelen. Deze vorm profiteert vooral van volatiliteit in de markt. Intradaytrading is, zo wordt algemeen onderkend, één van de moeilijkste vormen van handelen en het is lastig om aanbieders te vinden die het in alle omstandigheden goed doen.

Langere trends

Daarnaast hebben we de traders die op langere trends spelen. De bekendste aanbieders in Nederland zijn MAN AHL Diversified, Superfund, Transtrend (onderdeel van Robeco) en in iets mindere mate Winton Capital Management. Deze fondsen zijn vooral gebaat bij wat langdurigere trends. Als markten zich zijwaarts bewegen (zoals in de eerste helft van 2011) of snel van trend wijzigen (zoals in 2009 toen we eerst heel hard naar beneden gingen, daarna hard omhoog, toen in de zomer weer hard naar beneden, om in het laatste deel van het jaar omhoog te spuiten) werken deze minder goed.

Bron:
Harry Geels
Directeur research en fondsen Inmaxxa
tel.: 00 31 (0)35 – 695 46 55
mob.: 00 31 (0)6 – 464 12 515
www.inmaxxa.nl

Futures

Een future is de verplichting om een onderliggende waarde (zoals grondstoffen of de AEX-index) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op een vooraf afgesproken datum. Het contract kan eenvoudig worden verhandeld via de beurs.

Iemand die een future koopt, ook wel houder van een ‘long positie’ genoemd, neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid tegen betaling in ontvangst te nemen. De koper van een future verwacht dus dat de prijs van de onderliggende waarde gaat stijgen en wil daarom de prijs vast leggen.

Iemand die een future verkoopt, de houder van een ‘short positie’, heeft een leveringsplicht. Vaak worden de waarden niet daadwerkelijk geleverd, maar wordt het verschil in prijs afgerekend, ‘cash settlement’ genoemd.

De termijnhandel kent een hoge hefboom omdat maar een gering deel van de werkelijke waarde als zekerheid hoeft te worden aangehouden. Een kleine koersschommeling kan daardoor tot grote winsten, maar ook verliezen leiden.

Beleggen in vastgoed

Het beleggen in vastgoed is lange tijd zeer interessant geweest. De prijzen van vastgoed konden maar 1 kant op: omhoog! Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Het beleggen in vastgoed is de afgelopen jaren minder populair geworden omdat de prijzen vanaf nu maar 1 kant omkunnen: omlaag!

Dalende rente

De belangrijkste reden dat de prijzen van vastgoed sinds de jaren 80 alleen maar zijn gestegen, is dat de rente in deze periode steeds verder daalde. Voor huizenkopers betekende dit bijvoorbeeld dat door de steeds lagere rente, de maandlasten lager werden en daardoor waren kopers bereid een steeds hogere prijs te betalen.

Huizenprijzen hoogste in driehonderd jaar

Wie de huizenprijzen in Nederland over de afgelopen driehonderd jaar bekijkt, zal tot de conclusie komen dat deze aan sterke fluctuaties onderhevig zijn. Piet Eichholtz mogen geloven. Hij concludeert dat de Nederlandse huizenprijzen sinds 1736 niet meer zo hoog zijn geweest, maar dat de gemiddelde huizenprijs stijgt en daalt en per saldo niet toeneemt. Eichholtz hanteerde hierbij een voor inflatie gecorrigeerde huizenprijsindex. De vergeleken prijzen van panden aan de Herengracht zouden een goede indicatie zijn voor de ontwikkeling van de huizenprijs in het algemeen, aangezien de grachtenpanden altijd dezelfde kwaliteit hebben gehad.

Schulden 200% ten opzichte van de spaargelden

In september 2007 meldde NIBC dat de schulden van de Nederlanders waren opgelopen tot 200% ten opzichte van de spaargelden. Ofwel, we leenden in dit land tweemaal meer dan we spaarden. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw bedroegen de schulden van de Nederlanders 80% van de uitstaande spaartegoeden. De Nederlanders spaarden toen dus meer dan dat ze leenden.

Hypotheekschuld 120% van het national income

Onze schuldenpositie is enorm. Zo was in 2007 de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland (120%) beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%). Volgens NIBC zou dit gegeven als zodanig niet per se problematisch hoeven te zijn, als een flinke spaarpot tegenwicht bood aan de torenhoge schuld. Maar de spaartegoeden nemen verder af zodat de schuldenlast in Nederland door de jaren heen steeds zwaarder is geworden. Mocht het fout gaan, dan is er nauwelijks een buffer om de klap op te vangen.

Schulden zijn ruim vier keer zo groot als de spaartegoeden

In 2008 bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster dat de Nederlanders voor meer dan € 1 biljoen (€ 1030 miljard) aan schulden hebben uitstaan. Het overgrote deel hiervan (ongeveer € 1004 miljard) betreft hypotheekschulden. Hier staat een bedrag van € 247,5 miljard aan spaargelden tegenover. Ofwel: de uitstaande schulden zijn ruim vier keer zo groot als de spaartegoeden. Trekken we onze spaarcenten af van onze leningen, dan resteert dus een slordige € 750 miljard aan schuld.

Enorm aanbod aan woningen

In het derde kwartaal van 2011 werden 22.767 huizen verkocht volgens de NVM. We moeten daarbij bedenken dat er momenteel circa tweehonderdduizend gezinnen hun hypotheekverplichtingen al maanden niet meer na komen, waarvan 10% langdurig.

Op Jaap.nl staan momenteel al 300.000 huizen te koop. Indien er nog 200.000 huizen aan de bestaande voorraad worden toegevoegd, duurt het ruim 5,5 jaar voor dat deze woningen allemaal zijn verkocht. Dat klinkt niet gunstig.

Hypotheekrenteaftrek

Door de schuldencrisis en de bezuinigingen valt het H-woord weer steeds vaker. “Hypotheekrenteaftrek eigen huis onder vuur” kopte het FD. De staat kan tot € 9,2 miljard euro besparen met deze –in de wereld unieke- stimulans om veel geld te lenen, aldus Z24. De vraag is niet of, maar eerder wanneer en hoe deze aftrek zal worden afgeschaft. Indien het fiscale voordeel vervalt en de netto hypotheeklasten gelijk worden aan bruto, kan dit zomaar 30%, 40% of 50% daling van de huizenprijzen tot gevolg hebben.

Eichholtz stelde tevens: “de prijsvorming op de huizenmarkt wordt bepaald door nieuwe kopers. Pak je die wel op korte termijn aan, dan stort de hele huizenmarkt in elkaar”. Hoogleraar fiscale regelgeving van de Universiteit van Leiden Caminada, concludeerde: “onze woningmarkt is volledig gesubsidieerd en alle prikkels werken de verkeerde kant uit”.

Betaalbaarheidsindex

De Rabobank Betaalbaarheidsindex meet de betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland. Al diverse jaren geeft deze index aan dat huizen in Nederland niet goed betaal zijn, zeker voor eenverdieners of starters. “Zonder spaarcenten om in te brengen, is het voor deze groep zo goed als onmogelijk om een eigen woning te financieren.” zo cocludeert de Rabobank.

Minder hypotheek

Banken zijn strikter en meer terughoudend met het verstrekken van hypotheken dan in het verleden. Daarnaast verlaagden NHG/Nibud de woonquotes omdat consumenten in 2011 gemiddeld minder te besteden hebben door een stijging van de pensioenpremies en de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. Mensen met een modaal inkomen komen volgens de nieuwe NHG regels nu nog in aanmerking voor een hypotheek van 147.000 euro. Een gemiddelde woning kost circa 100.000 meer…

Zakelijk vastgoed

Ook zakelijk vastgoed is heeft last de terugang in de economie. In de eerste helft van dit jaar liep de leegstand op naar 7,03 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Dat is ruim 4% meer dan in de tweede helft van 2010. De leegstand komt overeen met 14,4% van het kantooroppervlak in Nederland.

Investeren in grond?

Download nu gratis de handleiding en ontdek vandaag nog hoe je moet investeren in grond!

Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen

Het beleggen in grondstoffen is de afgelopen jaren zeer populair geworden. Beleggen in edelmetalen bijvoorbeeld is door de enorme stijging van de goudprijs sinds het begin van dit millennium weer in beeld gekomen. De prijs van een troy ounce goud steeg van $ 252 in 2001 tot $ 1900. Zeker in deze tijd, waarin de koersen van aandelen daalden, was beleggen in goud vele malen interessanter.

Geldpers

Goud presteert al langer dan een decennium aanzienlijk beter dan aandelen. De waarde van valuta wordt steeds meer uitgehold door de (roekeloze) acties van de Fed en de ECB, die de geldpersen in de hoogste versnelling hebben gezet. De Fed is voornemens om ‘tot minstens 2013’ de rente rond nul te houden, evenals Japan dat jaren heeft gedaan. Goud kan van deze ‘zirp’-situatie, oftewel ‘zero interest rate policy’, profiteren.

aex

AFM en DNB tegen goud

Goud is niet onomstreden. Zo verbood DNB het beleggen van het pensioenfonds voor de Glasfabrieken. DNB dwong het pensioenfonds per direct haar belegging in goud te verkopen. Volgens DNB mag maximaal 3% in grondstoffen worden belegd, het gemiddelde bij andere pensioenfondsen. Ook de AFM is geen fan van het beleggen in grondstoffen. Er werd zelfs een nieuwsartikel aan gewijd met als titel “Bevangen door goudkoorts?”

Rogers: goud gaat stijgen. Linksom of rechtsom

Superbelegger Jim Rogers is van mening dat je in grondstoffen zoals goud moet beleggen omdat als de economie aantrekt, de commodities je rijk maken. Als de economie niet aantrekt, dan wordt er meer geld gedrukt en zullen door de inflatie grondstoffen ook stijgen.

Buffett: hopen dat iemand anders er meer voor zal betalen

Superbelegger Warren Buffett, het Orakel van Omaha, investeert liever in een vermogenscategorie die productief is en niet afhankelijk is van het potentieel om in prijs te stijgen. Buffet zei dat de gehele goudproductie, die wordt geschat op $ 7000 miljard dollar, zou kunnen worden opgeslagen in een ruimte van 67 kubieke meter. Mensen beleggen in grondstoffen omdat zij hopen dat iemand anders in de toekomst er meer voor zal betalen.

Net zoveel meningen als experts

George Soros is van mening dat de goudmarkt de grootste bubbel van dit moment is, maar aangezien de succesvolle belegger altijd in bubbels belegt, heeft hij afgelopen kwartaal zijn belang in goud nog verder uitgebreid. De truc is volgens Soros om op tijd weer de positie in een bubbel te sluiten.

Wereldbevolking groeit en verandert

De wereld telt momenteel ruim 7 miljard inwoners. De verwachting is, dat de wereldbevolking de komende decennia zal blijven groeien. Daarnaast veranderen opkomende markten hun eetpatroon. Dat biedt kansen voor beleggingen in zogeheten ‘soft commodities’, zoals tarwe, rijst en soja. Schattingen van de Verenigde Naties geven aan dat rond het midden van deze eeuw ongeveer negen miljard mensen zullen leven op de aarde, twee miljard meer dan nu.

COMEX

COMEX GoudCOMEX staat voor Commodity Exchange Inc. en werd opgericht in 1933 na een fusie van vier kleinere beurzen. De in New York gevestigde beurzen die fuseerden, waren: de National Metal Exchange, de Rubber Exchange of New York, de National Raw Silk Exchange en de New York Hide Exchange.

COMEX geniet grote bekendheid sinds 1974

COMEX genoot grote bekendheid toen in Amerika een in 1933 ingesteld verbod op het aanhouden van goud in 1974 werd ingetrokken. COMEX futurescontracten op goud werden in 1974 geïntroduceerd. Vervolgens werden futures op zilver en opties op goud en zilver gelanceerd.

Ruime liquiditeit

Vanwege de ruime liquiditeit werden wereldwijd handelaren aangetrokken. Om de wereldwijde handel in verschillende tijdzones te faciliteren, werkt de beurs met verlengde openingstijden. De goederentermijnbeurs biedt de zogenoemde ‘after-hours trading’ via het NYMEX ACCESS SM elektronisch handelssysteem, inclusief zondagse handelssessies.

COMEX divisie van NYMEX

COMEX is in 1994 gefuseerd met de New York Mercantile Exchange (NYMEX). Hoewel COMEX momenteel als een zelfstandige divisie van NYMEX functioneert, behoudt COMEX wel zijn eigen handelsrechten en contracten.

COMEX futures op edelmetalen en aandelenindices

COMEX biedt mogelijkheid om te handelen futures op goud, zilver, koper en aluminium, evenals futures op bijvoorbeeld de FTSE Eurotop 100 en 300 aandelenindices .

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.