ETF Tracker beleggen biedt een brede waaier van mogelijkheden

ETF Tracker beleggen AEX jaar 1950-2020

ETF Tracker beleggen wordt steeds populairder. Dat verbaast ons geenszins, want het zijn handige beleggingsinstrumenten die toelaten om in handomdraai de volledige markt te bestrijden. Steeds meer beleggers in binnen- en buitenland vinden daarom hun weg naar de ETF’s. Om uw kennis van ETF Tracker beleggen uit te breiden, besteden we op deze plaats aandacht aan dit fenomeen.

De 10 gewoontes van succesvolle ondernemers

Hoe word ik een succesvol ondernemer? Het antwoord op deze vraag zal iedereen, ook niet-ondernemers, interesseren.  Een betere ondernemer word je immers door als mens beter te worden. Iedere ondernemer droomt ervan om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zoals vrijheid en geld. In dit rapport vindt u 10 gewoontes die succesvolle ondernemers gemeen hebben. Wil jij deze gratis handleiding? Bezoek dan onderstaande link:

https://www.30aandelen.nl/gewoontes

Wat zijn die ETF’s ook al weer en hoe moet ik ETF Tracker beleggen?

ETF Tracker beleggen AEX jaar 1950-2020

Voor wat meer info over ETF Tracker beleggen kan u onder andere terecht op de site van Binck. ETF’s, passieve fondsen en trackers zijn verschillende namen voor hetzelfde product, zo heet het daar. ETF’s zijn beleggingsinstrumenten die een index op de voet volgen, tracken. Ze combineren de voordelen van aandelen met die van een beleggingsfonds. Technisch gezien is een ETF een beleggingsfonds waarin alle aandelen van een index zijn opgenomen in een identieke verhouding. Daardoor is een ETF nagenoeg gelijk aan de stand van een index of een fractie daarvan. ETF Tracker beleggen kan dus investeren in indices in houden, maar ook veel meer dan dat. Want er is op de markt voor ETF’s voor ieder wat wils beschikbaar.

Dit zijn de twee gebruikte methoden van ETF Tracker beleggen

Een woordje uitleg over de werking van dit beleggingsproduct is waarschijnlijk nuttig alvorens u besluit om te beleggen in ETF’s. Het doel van een ETF is het precies volgen van de index (de benchmark). Om dit doel te bereiken zijn er in de praktijk twee methoden ontwikkeld.[1] Voor een goed begrip van de ETF markt is het noodzakelijk dat we deze twee begrippen uit de doeken doen. Er moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen fysieke en synthetische replicatie.

Wat is fysieke replicatie?

Een ETF die fysieke replicatie gebruikt koopt vrijwel alle aandelen, of obligaties die deel uitmaken van de benchmarkindex om de indexprestatie te repliceren. Met andere woorden, die onderliggende waarden worden fysiek aangekocht. Er zijn aan deze strategie zowel voordelen als nadelen verbonden.  Deze aanpak heeft als voordelen transparantie en eenvoud, maar als nadeel dat de kosten en tracking error veelal hoger zijn in vergelijking tot fondsen met synthetische replicatie. Een fysieke replicatie van de AEX index, met 25 zeer liquide aandelen, is eenvoudiger te realiseren dan de MSCI World-index met 1.600 bedrijven. In dit laatste geval kan de ETF-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen slechts een steekproef van de index aan te houden en kleine minder liquide bedrijven niet op te nemen in de ETF. De enigszins afwijkende portefeuille ten opzichte van de index is een van de oorzaken van de tracking error. Voor de goede verstandhouding: de tracking error betekent dat de ETF de prestaties van de benchmark niet helemaal volgen. Wie wil ETF Tracker beleggen, moet zich daarvan bewust zijn.

Wat is synthetische replicatie?

Deze strategie die de belegger toelaat om te ETF Tracker beleggen zit wat moeilijker in elkaar. Een ETF met synthetische replicatie sluit swapovereenkomsten af met een of meerdere tegenpartijen om het rendement van de index te leveren. In de swap verzekert de swaptegenpartij het indexrendement in ruil voor het rendement van het onderpand. Dat onderpand is niet meer of niet minder dan het geld van de beleggers in de ETF. Omdat de swapaanbieder verantwoordelijk is voor het leveren van het indexrendement heeft de aanbieder van de ETF geen of een minimale tracking error ten opzichte van de referentie-index. De benchmark index wordt in dit geval beter gevolgd. Wel ontstaat duidelijk een tegenpartijrisico voor de belegger, omdat de swapleverancier misschien niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het gebruik van meerdere tegenpartijen kan deze risico’s beperken maar niet volledig wegnemen. Het gevaar van die tegenpartijen moeten we niet onder-, maar ook niet overschatten. Het onderscheid tussen fysieke en synthetische replicatie is echter groter dan u op het eerste gezicht zou denken.

Aan welke van de twee replicaties moet ik de voorkeur geven?

Een vraag waar wij een neutraal antwoord op geven. In principe maakt het niet zo veel uit. De fondsbeheerders zijn aan het zichzelf verplicht om goed te blijven presteren. ETF’s die niet presteren, hebben geen toekomst. Zo eenvoudig liggen de zaken. In de praktijk zullen beleggers die ETF Tracker beleggen zich niet zo veel aantrekken van het onderscheid tussen fysieke en synthetische replicatie.

Het ontstaan van trackers

Sommige beleggers zijn nog altijd niet goed vertrouwd met ETF Tracker beleggen, hoewel deze toch al geruime tijd bestaan. De tracker SPDR S&P 500 ETF Trust vierde op 22 januari 2018 zijn 25-jarig bestaan. De ETF werd in 1993 gelanceerd en was in die tijd de allereerste op de Amerikaanse markt.[2] Vooral de jongste jaren is de markt voor ETF’s sterk gegroeid. In het geval van de SPDR S&P 500 ETF Trust is de onderliggende waarde de S&P 500 index en dat is een mandje van de 500 grootste Amerikaanse aandelen. Wie vanaf het begin in deze tracker heeft belegd, behaalde een rendement van gemiddeld 13,4% op jaarbasis (in dollar en inclusief herbelegging van dividenden). De koers is sinds de start met een factor 8 gestegen. Dat rendement werd gerealiseerd ondanks verschillende moeilijke periodes op de beurs.

Wie presteert het best: ETF’s of gewone beleggingsfondsen?

ETF Tracker beleggen kan lonend zijn, dat las u hierboven. Maar een vraag die op ieders lippen ligt, is of ze beter presteren dan gewone beleggingsfondsen. Ook daar formuleerde Test Aankoop een antwoord op. Trackers of ETF’s (exchange traded funds) zijn indexfondsen die de evolutie van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk trachten te volgen (bijvoorbeeld van de AEX of de Bel 20), zo leerden we hierboven. De voorbije jaren liet het merendeel van die ETF’s een rendement optekenen dat hoger lag dan dat van de actief beheerde bankfondsen. Met dat actief beheer wordt bedoeld dat de beheerder van het fonds een rendement tracht te behalen dat dat van de index overtreft.

Beleggen in ETF’s wordt passief beleggen genoemd, beleggen in aandelen heet dan weer actief beleggen. Beleggingsfondsen worden met andere woorden actief beheerd, wie wil ETF Tracker beleggen wordt een passieve belegger genoemd. Een opvallend verschil tussen ETF’s en beleggingsfondsen is dat de kosten bij ETF’s erg laag: gemiddeld 0,4% (of soms zelfs nog veel lager), tegenover gemiddeld 3% voor bancaire fondsen (of soms zelfs nog veel hoger). Anderzijds is het voor beheerders niet altijd makkelijk om juist die aandelen te selecteren die over een bepaalde periode de beste prestaties zullen neerzetten, een gegeven waar alle actieve beleggers mee worden geconfronteerd. Maar zoals steeds zijn er volgens Test Aankoop uitzonderingen op de regel, en er bestaan dus wel bankfondsen die beter presteren dan ETF’s.

Heb je een wereldwijde strategie? Dan kunnen ETF’s gefocust op landen je activaspreiding versterken. Omdat ETF’s ook bij een neerwaartse trend short kunnen worden verkocht, genereren wereldwijde strategieën die het risico spreiden over landspecifieke ETF’s een efficiëntiewinst die niet kan worden gerealiseerd door simpelweg te beleggen in een wereldwijd open of gesloten fonds van een index. Bovendien kunnen de voordelen van internationale diversificatie worden behaald met ETF’s gefocust op één bepaald land tegen lage kosten met een lage tracking error en op een fiscaal efficiënte manier. Om al deze redenen kunnen deze ETF’s worden beschouwd als serieuze concurrenten van traditionele open en closed-end fondsen gericht op individuele landen(1).

Ander onderzoek laat vergelijkbare resultaten zien. De beleggers kunnen de risico’s spreiden en voordelen halen uit buitenlandse markten door rechtstreeks te beleggen in de buitenlandse aandelen of indirect via exchange-trade funds (ETF’s). Omdat directe investeringen niet altijd haalbaar zijn, is onderzocht of indirecte investeringen directe investeringen kunnen vervangen. Ze creëerden verschillende regionale optimale portefeuilles met ETF’s en zorgden voor een optimale allocatie van activaportefeuilles. Naast de gemiddelde variantiebenadering via de Sharpe-index gebruikten ze ook de Campbell methode (2001) om de efficiënte Value at Risk grens onder controle te krijgen. De conclusie luidde dat het voor beleggers effectief is om indirecte methoden te gebruiken om internationaal gediversifieerde portefeuilles te creëren(2).

Fondsen verslaan de index niet. De reden: hoge kosten.

Jack Bogle, Oprichter en CEO van The Vanguard Group becijferde dat de totale kosten van fondsen liggen tussen 3% en 3,5% per jaar :

Onkosten              1,5%

Transactiekosten 1%

Sales                        0,5%

Tel daarbij de doorgaans slechte timing van 2% en het resultaat is een underperformance van niet minder dan 5% per jaar. Door de hoge kosten doet 96% van de fondsen het slechter dan index! Amerikaanse hoogleraren R. Edelen, R.Evans, G.Kadlec deden een soortgelijk onderzoek als Bogle tussen 1995 en 2006. Zij concludeerden dat alleen al de transactiekosten gemiddeld lagen tussen 0,84% en  3,17% per jaar. Bovenop de officieel gerapporteerde kosten komen nog alle andere kosten. Een ander onderzoek door S&P toont aan dat ruim 80% Van de fondsen de index niet verslaat. De reden: hoge kosten. Keer op keer zien we dezelfde conclusies. 94% van de fondsen doet het slechter dan de SP500. Boggle concludeerde in 2007:

 • 96% van de Amerikaanse beleggingsfondsen doet het slechter dan de Vanguard 500 index fund
 • De top 4% behaalde een plus van 0,6% per jaar
 • De overige 96% behaalde gemiddeld -4,8% per jaar minder dan de index…

Het verschil tussen ETF Tracker beleggen en investeren en gewone aandelen[3]

Uit bovenstaande zal duidelijk worden wat het verschil is tussen ETF Tracker beleggen en investeren in gewone aandelen. Met een ETF belegt u (meestal) in een index die (over het algemeen) bestaat uit aandelen van verschillende bedrijven. Via een individueel aandeel investeert in één alleen bedrijf. Het voordeel van een ETF spreekt meteen voor zich. Door te beleggen in een ETF kunt u dus de risico’s meer spreiden en loopt u minder kans dat een zwak presterend aandeel de prestatie van de gehele ETF sterk negatief beïnvloedt. Een goed gespreide portefeuille via ETF Tracker beleggen geeft de belegger dus een veiliger gevoel.

Daarnaast is onderzocht of ETF’s de markt kunnen verslaan. Om te beoordelen of exchange-traded funds (ETF’s) de markt kunnen verslaan is de Standard and Poor (S&P) 500 Index als benchmark gebruikt. Er werd tevens gekeken of er voorspelbare patronen opduiken in de prestaties van ETF’s. De onderzoeker gebruikte een steekproef van 50 iShares in de periode 2002-2007 en berekende zowel het eenvoudige ruwe rendement als de Sharpe-ratio en de Sortino-ratio. De resultaten lieten zien dat het merendeel van de geselecteerde iShares de S&P 500 Index verslaat en dit zowel op jaarbasis als op geaggregeerd niveau. Terwijl de rendementsoverweging bij ETF’s ook sterk doorweegt op korte termijn. De tracking error van ETF’s blijft overigens ook op korte termijn bestaan(3).

Het verschil tussen ETF Tracker beleggen en investeren en gewone beleggingsfondsen

Ook over dit verschil vinden we heel wat informatie bij Bolero. ETF’s zijn beursgenoteerde producten die de hele handelsdag door verhandeld kunnen worden en dat staat in schril contrast tot de meeste traditionele beleggingsfondsen die niet continu verhandelbaar zijn. Met behulp van geautomatiseerde computers volgt een tracker nauwgezet de index. Bij de traditionele beleggingsfondsen tracht de fondsbeheerder via een actief beheer een zo hoog mogelijk rendement te behalen en beter te doen dan de index. Wat op zich al een uitdaging vormt! Dit heeft tot gevolg dat de kosten meestal ook een stuk lager liggen bij ETF’s dan bij traditionele beleggingsfondsen. ETF Tracker beleggen is zodoende door de bank genomen meestal goedkoper.

GRATIS HANDLEIDING VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Presteren ETF’s beter dan de beleggingsfondsen die door de banken gecommercialiseerd worden?

Het antwoord op deze vraag werd ook door Test Aankoop geformuleerd. Trackers of ETF’s (exchange traded funds) zijn dus vaak indexfondsen die de evolutie van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk trachten te volgen.[4] De voorbije jaren liet het merendeel van die ETF’s dus een rendement optekenen dat hoger lag dan dat van de fondsen die door bankiers actief worden beheerd. Met actief beheer doelen de mensen van Test Aankoop op het feit dat de beheerder van het fonds een rendement tracht te behalen dat dat van de index overtreft. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan is. Zo wat iedere belegger droomt er van om de beurs te kloppen.

Een voordeel van ETF Tracker beleggen’s is dus de lagere kostenstructuur. Enerzijds liggen de kosten bij ETF’s aanzienlijk lager dan bij beleggingsfondsen: gemiddeld bedraagt die kost 0,4% (het kan soms veel lager zijn), tegenover gemiddeld 3% voor de fondsen die door de banken gecommercialiseerd worden (soms liggen die kosten nog veel hoger, want de bank wil (veel) geld verdienen). Anderzijds is het voor beheerders van de fondsen niet altijd makkelijk om juist die aandelen te selecteren die over een bepaalde periode de beste prestaties zullen neerzetten, want het voorspellen van de evolutie van koersen is niet eenvoudig. Fonden verdienen dus vrijwel nooit hun (hoge) kosten terug. Samengevat mag gesteld dat de goedkopere kostenstructuur een enorm groot voordeel is. Dit verklaart ook de groeiende populairiteit van ETF’s.

Welk rendement kan een ETF opleveren?

Wie wil ETF Tracker beleggen wil uiteraard weten op welk rendement hij of zij mag rekenen. Ook dat valt onmogelijk te voorspellen, het rendement van de tracker is volgens Bolero grotendeels afhankelijk van de prestaties van de onderliggende waarde. Vaak is die onderliggende waarde een index, maar niet alle trackers volgen één op één de index. Sommige volgen met een andere onderliggende verhouding de index, iets wat bijvoorbeeld geldt voor hefboomtrackers of ETF’s waarvan de prestaties tegengesteld zijn aan de index. Daarnaast kan een ETF dividendrendement opleveren, iets wat niet onbelangrijk is voor een belegger die wil investeren in deze ETF’s.

Wat zijn de handelstijden wanneer ik kan ETF Tracker beleggen?

Voor Euronext vindt de openingsveiling voor de handel in ETF’s plaats om 9u05. Daarna is er doorlopend handel van 9u05 tot 17u30. De sluitingsveiling is er om 17u35.  In de Verenigde Staten is de handel in trackers doorlopend open van 15u30 tot 22u (Westeuropese tijd). Dat zijn inderdaad ook de openingsuren van de Amerikaanse beurzen.

Misschien is het tijd om nog eens te waarschuwen voor het feit dat beleggers van de wetgever alleen in ETF’s mogen beleggen die een prospectus in de landstaal beschikbaar stellen. Die prospectus moet met andere woorden in het Nederlands beschikbaar zijn. Dat is een relatief nieuwe regel, die in feite de slagkracht van de Europese beleggers heeft beperkt. Want de Amerikaanse ETF’s zijn voor deze beleggers afgesloten. Wie ze in bezit heeft, mag ze nog altijd aanhouden en verkopen. Daarna is het over en uit voor de ‘Amerikanen’. De maatregel is goed bedoeld: bescherming van wie overweegt om te ETF Tracker beleggen. Toch ervaren wij deze maatregel als een duidelijke beperking. Zeker voor mensen die Engels kunnen lezen.

Wat zijn de meest geschikte momenten van de dag om te ETF Tracker beleggen?

Is het op bepaalde momenten van de dag interessanter om ETF’s te kopen?, zo luidde de vraag die Test Aankoop zich stelde. Evenals zoals aandelen noteren ETF’s continu aan een beurs en kunt u ze dus tijdens de openingsuren van die beurs permanent verhandelen (zie hierboven voor de juiste handelsuren). In de praktijk raden de mensen van Test Aankoop u evenwel af om te kopen en/of te verkopen bij het begin en aan het einde van een beurssessie omdat de volatiliteit dan hoger is. Maw: de koersen bewegen meer aan de kop en de staart van de sessie. U riskeert te kopen (verkopen) tegen een ietwat hogere (of lagere) prijs. Het hierboven gegeven advies geldt volgens Test Aankoop uiteraard ook voor niet-Europese markten, hou dus rekening met de openings- en sluitingsuren van de beurs in kwestie waarop U actief bent. U kan vertrouwd raken met de prijszetting bij ETF’s door die openings- en slotkoersen een paar dagen in de gaten houden.

Werken met limietorders is verstandig

Test Aankoop heeft nog een goede raad voor wie wil ETF Tracker beleggen’s. Het is hoe dan ook verstandig om met limietorders te werken bij de handel in ETF’s. Als een ETF noteert tegen 20 euro geef dan bvb. een kooporder in met een limiet tot 20,2 euro, dan weet U zeker dat u niet te veel zult betalen. Hetzelfde geldt uiteraard voor een verkooptransactie, ook dan werkt U best met limieten.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.tienstappen.nl/7geheimen/?utm_source=organic&utm_medium=website

Harm van Wijk

Pin deze infographic als geheugensteuntje:

ETF tracker

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund

[2] https://www.test-aankoop.be/invest/beleggen/fondsen/dossiers/trackers-beleggen-wat-waarom-hoe-onderscheid-etf-fonds

[3] https://www.bolero.be/nl/markten-en-producten/producten/trackers?gclid=EAIaIQobChMIkNOiqt7C6wIVBbd3Ch362gTfEAAYAiAAEgI1__D_BwE

[4] https://www.test-aankoop.be/invest/beleggen/fondsen/dossiers/trackers-beleggen-wat-waarom-hoe-onderscheid-etf-fonds

Wetenschappelijke bronnen:

 1. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jam.2250065
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531911000249
 3. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/10867371111110534/full/html
1 antwoord
 1. Piet Leguit
  Piet Leguit zegt:

  Beste Harm,
  Naast deze uitleg graag ook eens advies (ik stel de vraag anders ook wel komende maandagochtend) hoe de kwaliteit van een ETF te meten. Is daar iets vergelijkbaar als een PEG-ratio voor aandelen.
  En ook, hanteer je bij de TN de week of de maand instelling?
  Dank en groeten,

  Piet Leguit

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.